Views
4 years ago

42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...

42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...

42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională

DECIZIA Nr.785 din 12 mai 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.44 alin.(2) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor Publicată în Monitorul Oficial nr.404 din 15.06.2009 Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Ion Predescu Puskás Valentin Zoltán Tudorel Toader Augustin Zegrean Simona Ricu Valentina Bărbăţeanu - preşedinte - judecător - judecător - judecător - judecător - judecător - judecător - judecător - procuror - magistrat-asistent Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.44 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Excepţia a fost ridicată de Florina Izabela Cîrstea în Dosarul nr.7.856/1/2008 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 5 mai 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amânarea pronunţării pentru data de 12 mai 2009. CURTEA, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 3 decembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr.7.856/1/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.44 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Florina Izabela Cîrstea într-un litigiu având ca obiect soluţionarea recursului introdus împotriva unei hotărâri a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la înscrierea acesteia la concursul de promovare în funcţia de judecător de tribunal. În motivarea excepţiei autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederea de lege criticată "este neconstituţională prin excludere şi discriminatorie", întrucât face posibilă promovarea în condiţii mai facile la instanţele superioare numai a magistraţilor foşti avocaţi şi excluderea posibilităţii promovării în aceleaşi condiţii a magistraţilor care anterior admiterii în magistratură au fost consilieri juridici. Precizează că judecătorii în funcţie, indiferent de activitatea desfăşurată anterior admiterii în magistratură, au acelaşi statut constituţional. Autoarea excepţiei susţine că discriminarea este cu atât mai evidentă cu cât, anterior admiterii în magistratură, activitatea desfăşurată anterior în funcţia de consilier juridic a fost asimilată cu cea de avocat. Arată că, deşi iniţial toţi magistraţii se află în situaţie de egalitate, pentru admiterea în profesie fiind cerută vechime de 5 ani în diferite profesii juridice, pe parcursul desfăşurării profesiei, legea instituie o prezumţie de "necorespundere profesională" a magistraţilor foşti consilieri juridici faţă de cei care au fost avocaţi, care sunt prezumaţi de lege superiori din punct de vedere profesional, din moment ce li se reduce perioada de activare în magistratură necesară pentru promovare, restrângând astfel dreptul celorlalţi magistraţi. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, întrunită în plen, "a hotărât în unanimitate sesizarea din oficiu în aceste dosare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.44 din Legea nr.303/2004".

301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
4. Decizia nr. 1483 din data de 08.11.2011 - Curtea Constituţională ...
28. Decizia nr. 1557 din data de 18.11.2009 - Curtea Constituţională ...
2. Decizia nr. 1519 din data de 15.11.2011 - Curtea Constituţională ...
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
26. Decizia nr. 297 din data de 27.03.2012 - Curtea Constituţională ...
23. Decizia nr. 682 din data de 27.06.2012 - Curtea Constituţională ...
35. Decizia nr. 1218 din data de 12.11.2008 - Curtea Constituţională ...
19. Decizia nr. 420 din data de 03.05.2007 - Curtea Constituţională ...
216. Decizia nr. 342 din data de 29.09.1997 - Curtea Constituţională ...
19. Decizia nr. 731 din data de 10.07.2012 - Curtea Constituţională ...
33. Decizia nr. 1258 din data de 08.10.2009 - Curtea Constituţională ...
106. Decizia nr. 866 din data de 28.11.2006 - Curtea Constituţională ...
126. Decizia nr. 82 din data de 15.01.2009 - Curtea Constituţională ...
307. Decizia nr. 72 din data de 11.05.1999 - Curtea Constituţională ...
143. Decizia nr. 884 din data de 10.07.2008 - Curtea Constituţională ...
35. Decizia nr. 500 din data de 15.05.2012 - Curtea Constituţională ...
8. Decizia nr. 102 din data de 28.02.2013 - Curtea Constituţională a ...
7. Decizia nr. 670 din data de 18.05.2011 - Curtea Constituţională a ...
4. Decizia nr. 3 din data de 31.10.1995 - Curtea Constituţională a ...
14. Decizia nr. 1 din data de 11.01.2012 - Curtea Constituţională a ...
103. Decizia nr. 65 din data de 25.01.2007 - Curtea Constituţională ...
19. Decizia nr. 1276 din data de 12.10.2010 - Curtea Constituţională ...
10. Decizia nr. 1092 din data de 18.12.2012 - Curtea Constituţională ...
105. Decizia nr. 953 din data de 19.12.2006 - Curtea Constituţională ...
406. Decizia nr. 11 din data de 08.03.1994 - Curtea Constituţională ...
3. Decizia nr. 81 din data de 27.02.2013 - Curtea Constituţională a ...
5. Decizia nr. 163 din data de 12.03.2013 - Curtea Constituţională a ...
5. Decizia nr. 738 din data de 19.09.2012 - Curtea Constituţională a ...