vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

STUDII SI CERCETARI

Despre necesitatea verificării prevederilor privind calculul

volumului de compensare din rezervoare

Fig.6 .Schema complexă de alimentare cu apă la Iaşi [ 7].

distribuţia apei; editată -

Institutul de Construcţii-

Bucureşti, 1968

2. Abramov NN, Gheniev NN,

Pavlov V; Alimentări cu apă,

traducere din limba rusă, Editura

Tehnică 1953.

3. STAS 4165/88 Rezervoare de

înmagazinare de beton armat.

Prescripţii generale.

4. Dumitrescu L - Contribuţie la

proiectarea economică a reţelelor

de alimentare cu apă şi a

reţelelor de pompare cu

recipienţi pneumatici pentru

ansambluri de clădiri; teză de

doctorat, ICB, 1974

5. Sârbu I, - Optimizarea energetică

a sistemelor de distribuţie a apei;

Ed Academiei Române, 1997

6. Mielcorewicz E, Roman M,

Analysis of water consumption.

Congresul AIDE Kioto 1978;

subiect special nr 1

7. Toma I, - Contribuţii la

optimizarea funcţională şi

energetică a sistemelor de

distribuţie a apei. Teză de

doctorat 2008, Univ. Politehnica

Iaşi

Fig.7. Schema de dimensionare a volumului în urma schimbării

regimului de pompare (la pompare-a, la rezervorul oraşului-b).

mai mare volum de compensare (deci

trebuie urmărită variaţia consumului pe

cel puţin un an) şi (2) pierderile de apă

pot influenţa mult valoarea curbei (ciudat

este că volumul de compensare este

mic la un consum relativ constant (fapt

care arată pierderi mari de apă şi acest

lucru se poate vedea la consumul de

noapte pe unele dintre curbe, fig. 4,5);

aceste pierderi nu sunt cunoscute dar

sunt variabile în timp. Totodată se

poate face şi verificarea valorii coeficienţilor

de variaţie zilnică şi orară.

Schimbarea regimului de pompare

(prin ocolirea orelor de vârf energetic)

duce automat la modificarea

volumului necesar de apă în rezervoare;

trebuie verificat dacă

nu sunt introduse restricţii

de funcţionare.

Vrei să îţi promovezi

activitateaprin

intermediul

BIBLIOGRAFIE

Revistei ROMAQUA?

1. Mănescu

Al. – Ali -

mentări

cu apă;

culegere

de pro -

bleme,

partea III-aîn

ma ga -

zinarea şi

Noi îţi oferim o gamă largă de

instrumente şi metode prin care

poţi să îţi faci cunoscută afacerea.

Acum poţi alege între publicarea

de pagini de reclamă, index de

firme, articole de promovare,

organizare de evenimente.

Alegând să

apari în paginile revistei,

vei fi promovat şi

în mediul online, atât prin

intermediul revistei ce se distribuie

în format electro nic, cât

şi prin site-urile pe care ARA le

deţine în portofoliu.

Pentru detalii nu ezitaţi să ne

contactaţi!

Tel.: 004 021 316 27 87;

004 0747 029 988

FAX: 004 021 316 27 88

E-mail:romaqua@ara.ro

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

11

More magazines by this user
Similar magazines