vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

STUDII SI CERCETARI

Evaluarea calitatii namolului provenit din statiile de epurare din Romania

Sighi şoara-Mureş) au depăşit valoarea

limită admisă la concentraţia de

cadmiu; aceasta se poate explica prin

factorii (geologici, apa subterană)

dar mai fezabil este utilizarea cadmiului

în procesul de producţie al

diferitelor industrii (electronică) care

descarcă în reţeaua publică de ca na -

li zare. Se poate observa că numai 4%

tri buţia concentraţiilor de cadmiu în

nămolul de epurare din România.

Figura 6 prezintă variaţia concentraţiilor

de zinc în probele de nămol

analizate, cele mai multe din SEAU

nu depăşesc valoarea limită (2000

mg/kg S.U.) dar aceasta este depăşită

pentru SEAU Bistriţa (6400

mg/kg S.U.), Sighetu-Marmaţiei

(6300 mg/kg S.U.), Turnu-Măgurele

(3620 mg/kg S.U.); o explicaţie ar

putea consta în acoperişurile de tablă

zincată ale caselor şi halelor industriale

şi descărcărilor de apă uzată

industrială. Numai 10% din probele

de nămol depăşesc concentraţia limită

impusă de Ord. 344/2004 (2000

mg/kg S.U.); 60% din probele analizate

au avut concentraţii de zinc sub

1000 mg/kg S.U.

Harta (fig.7) arată distribuţia concentraţiei

de zinc în nămolul de epurare

din România.

In ceea ce priveşte concentraţia

de crom în probele de nămol, aceasta

Fig. 2. Variatia concentratiei de plumb in probele de namol

(% din probele analizate).

Figura 3 prezinta harta Romaniei si distributia concentratiilor

de plumb in namol.

din probele analizate au prezentat

concentraţii de cadmiu mai mari decât

valoarea admisă conform Ordinului

344/2004 (10 mg/kg S.U.) şi

30% din probele de nămol au avut o

concentraţie de cadmiu mai mică de

1 mg/kg S.U. Figura 5 prezintă dis -

a fost depăşită faţă de limita admisă

conform Ordinului 344/2004 (500

mg/kg S.U.) în 2 cazuri: SEAU Piatra-Neamţ

(540 mg/ kg S.U.) şi

SEAU Satu-Mare (616-1409 mg/kg

S.U.); pentru SEAU Satu-Mare, pro -

ba bil datorită activităţilor industri-

Fig. 4. Variatia concentratiei de cadmiu in probele de namol

(% din probele analizate).

Fig. 5. Variatia concentratiilor de cadmiu in namolul de

epurare din Romania.

14 nr.4 / 2011

www.romaqua.ro

More magazines by this user
Similar magazines