vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

STUDII SI CERCETARI

Evaluarea calitatii namolului provenit din statiile de epurare din Romania

S

S

Constanţa, Târgovişte,

Moreni, Filiaşi, Orşova,

Băicoi, Huşi, Drăgă -

şani; o explicaţie posibilă

pentru depăşirea

acestui parametru este

descărcarea extensivă

şi necontrolată în sistemul

de canalizare a

ape lor uzate de la spă -

lă toriile de maşini;

Potenţialul de utilizare a nămolului

în agricultură arată faptul că

în cele mai multe din cazuri, nămolul

poate fi utilizat în agricultură;

singurele excepţii sunt în si -

tu aţiile în care nămolul nu se în -

ca drează în limitele impuse de

Ordinul 344/16.08.2004 pentru

aprobarea normelor tehnice privind

protecţia mediului şi în particular

a solului când se utilizează

nămoluri de epurare în agricultură;

Referitor la capacitatea existentă

de tratare a nămolurilor se impun

următoarele concluzii:

F Este evident că tratarea nă -

mo lului se va îmbunătăţi

semnificativ în următorii

ani ca urmare a investiţiilor

importante realizate în

sectorul de apă uzată;

F Se presupune, de asemenea

că producţia de nămol

va creşte semnificativ; ac -

tu almente producţia de

nă mol este ignorată în

multe staţii de epurare

care sunt în stare proastă;

investiţiile în staţii de epurare

vor lua în considerare

următoarele aspecte în

ceea ce priveşte tratarea

nămolului:

F Este necesar ca procesele

de tratare a nămolului să

includă stabilizarea (ana-

erobă, aerobă sau chi -

mică);

F Deshidratarea se recomandă:

s Minimum 20% S.U.

pentru utilizarea în

agri cultură dar un conţinut

mai mare de substanţa

uscate este de

dorit în vederea reducerii

costurilor cu

transportul şi împrăş ti -

e rea acestuia;

s Minimum 35% S.U. depunerea

la depozitele

de deşeuri ecologice; se

menţionează totuşi că

stocarea în depozite a

nă molului nu este o so -

luţie care poate fi adoptată

pe termen lung şi

în acest sens se conside

normală limitarea

pe cât posibil a acestei

rute de utilizare a nămolului.

F Calitatea nămolului este

puternic dependentă de

calitatea apei uzate. Aceasta

impune necesitatea monitorizării

descărcărilor industriale

şi implementarea

unui plan de acţiune pentru

identificarea descărcărilor

în cauză. Principiul

“poluatorul plăteşte” trebuie

implementat şi aplicat

de către producătorii de

apă pentru a se asigura că

pre-epurarea se va realiza

de către agenţii industriali

care descarcă ape uzate

care nu se încadrează în li -

mi tele impuse de legislaţia

în vigoare.

MulŢuMiri

Autorii mulţumesc colabora -

torilor pentru contribuţiile importante

la realizarea studiului:

F Mott MacDonald, Domnilor

Toma Stoia, Jeremy

Hall şi Geoff Lawn;

F Institutului Naţional de

Cercetare Dezvoltare

INCD ECOIND, Doamnei

Dr.chim. Margareta Nicolau;

F Ministerul Mediului şi Pădurilor,

Doamnelor Dr.ing.

Ileana Vasilescu, Doamnei

Ing. Marinela Naumescu,

Domnului Ing. Florin Burnar.

BiBliografie

1. New England interstate

water pollution control

commision – The wastewater

treatment plant. Operators

guide to biosolids sampling

plans, 2006;

2. U.S.Environmental Protection

Agency – Process

design manual – land application

of sewage sludge and domestic

septage, 1995;

3. Mott MacDonald, ISPE,

UTCB, Biotehnol - Elaborarea

politicii nationale de gestionare

a namolurilor de epurare.

Raport privind stadiul

actual al producerii si gestionarii

namolurilor, 2011;

4. Guvernul Romaniei - Ordinul

344/16.08.2004 pentru

aprobarea normelor tehnice

privind protectia mediului si

in particular a solului cand se

utilizeaza namoluri de epurare

in agricultura;

5. Consiliul Uniunii Europene

– Carte verde privind

gestionarea deseurilor biologice

in Uniunea Europeana –

Bruxelles, 2008;

6. Harison, E.Z., Krogman,

U. et al., 2007. Guidelines for

application of sewage biosolids

to agricultural lands in the

northeastern U.S. RUTGERS

New Jersey Agricultural

Experiment Station Buletin.

18 nr.4 / 2011

www.romaqua.ro

More magazines by this user
Similar magazines