vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

STUDII SI CERCETARI

Deshidratare avansată a nămolurilor din staţiile de epurare a apelor uzate prin CINETIK Linear Electro-Dewatering

Fig.1 .Nămol floculat

Flocculated sludge .

S Faza 2 (avansată) în care apa “legată” (fracţiunea de apă

interstiţială) conţinută în flocoanele de nămol, neeliminată în Faza 1

datorită limitărilor echipamentelor de deshidratare convenţională, este

eliminată prin EDW, după care, doar uscarea nămolului (mare consumatoare

de energie) poate să mai elimine fracţiunea rămasă de apă

legată fizic şi chimic [2].

3.2.Mod de operare EDW

Nămolurile convenţional deshidratate (cu un conţinut de substanţă

uscată de 10-25%) sunt alimentate într-un distribuitor (fig. 3, A) ce

distribuie nămolul în stare de turtă sub forma unui strat de nămol

uniform pe întreaga lăţime a benzii transportoare (fig. 3) cu o grosime

de aproximativ 15 mm. Nămolul astfel distribuit este trecut/supus acţiunii

unui câmp electric de curent continuu (între electrodul pozitiv-anod şi

un electrod negativ-catod), în acelaşi timp cu aplicarea unei presiuni

Fig.2 . Nămol deshidratat mecanic conventional

Conventional mechanical dewatered sludge .

DC electrical field (between the anode-positive electrode and the

cathode negative electrode), simultaneously with the application of

controlled pressure.

In this way, two processes get favorable condition to take place,

processes that practically govern the EDW procedure and which

contribute to a significant volume removal of interstitial water. These

two processes are: electrophoresis and electro-osmosis:

.

Electrophoresis (Fig. 4) is the process where the sludge

particles, normally negatively charged, migrate toward anode (positive

electrode), while the cations, positively charged migrates toward

cathode (negative electrode).

Electro-osmosis is the process where the interstitial water is

dragged along by viscous forces of the cations during their migration

Fig. 3 .Principiul de funcţionare al procedeului de deshidratare avansată prin linear electro-dewatering

Operation principle of the advanced sludge linear electro-dewatering..

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

27

More magazines by this user
Similar magazines