vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

STUDII ŞI CERCETĂRI

Deshidratare avansată a nămolurilor din staţiile de epurare a apelor uzate prin CINETIK Linear Electro-Dewatering

Fig. 6 .Rutele de tratare/utilizare a nămolurilor în care EDW aduce beneficii majore procesului de gestioare a nămolurilor

Sludge treatment/utilization routes where EDW brings major benefits to the sludge management process .

procedeele termice de tratare avansată a nămolurilor. De asemenea,

datorită faptului că substanta uscată a nămolului efluent din procesul

de EDW este >35%, iar nivelul patogenilor, virusilor si a parazitilor sunt

la valori nedetectabile, EDW oferă posibilitatea de a ruta nămolurile fie

către agricultură (dacă compoziţia nămolului respectă Directiva 86/278/EEC

concomitent cu condiţiile de acceptare ale solului) sau pur si simplu

către depozitele de deseuri (considerând conformitatea nămolului cu

cerintele Ordinului nr. 757/2005).

5

Studiu de caz – Staţia de epurare RAEBL,

Montreal, Canada [5]

Staţia de epurare a oraşului RAEBL, Montreal, Canada epurează

un debit zilnic mediu de ape uzate orăşeneşti şi industriale de 64.352,0

m 3 /zi şi produce o cantitate de nămol umed de aproximativ 100 t/zi.

Procesul de deshidratare convenţională este realizat cu ajutorul a 3

filtre bandă care deshidratează nămolul activat în exces la un conţinut

de substanţă uscată de 14,50%.

Conţinutul ridicat de patogeni al nămolului a cauzat imposibilitatea

utilizării acestuia în agricultură sau pentru remediere de soluri, iar

datorită conţinutului ridicat de apă l-a descalificat ca sursă de energie.

În consecinţă, nămolul este depozitat la depozitul de deşeuri orăşenesti

şi nu poate avea nici o reutilizare benefică.

În urma aplicării procesului de deshidratare avansată prin EDW, s-

a prevăzut un echipament cu o capacitate de 1,2 t/h de nămol umed

care deshidratează aproximativ 1/3 din producţia totală de nămol a

staţiei. Nămolul deshidratat a rezultat cu un conţinut de substanţă

uscată de 35%, iar prin aplicarea combinată de electricitate, căldură şi

presiune mecanică s-a realizat o dezinfecţie aproape completă a

nămolului prin eliminarea patogenilor, viruşilor enterici şi a paraziţilor

până la nivelul Clasei A (conform clasificării din SUA). Eficienţa reţinerii

materiei uscate în turta de nămol deshidratată avansat este mai mare

6

sludge in the agricultural sector or for soil remediation, and because of

its high water content disqualified it as a source of energy.

Consequently, the sludge is disposed to the municipal solid waste

landfill and it does not have any beneficial reutilization.

Following the application of the advanced dewatering by EDW, one

equipment has been provided with a rated capacity of 1,3 t/h wet

sludge which processes 1/3 of the daily sludge production. The

advanced dewatered sludge has reached 35% total solids and the

combined application of electricity, heat and mechanical pressure

made the sludge to achieve an almost complete disinfection by removal

of the pathogens, enteric viruses and parasites meeting the Class A

classification (according to US classification). The solids capture

efficiency in the advanced dewatered sludge cake was exceeding 95%.

The sludge and mass volume reduction were in the range of 60%

which generated a straight saving on the plant’s operation budget of

40% (reduced volume to be handled, transported as well as tipping

fees for the sludge receiving to the solid wastes landfill) while the

energy consumption has stabilized to a level of 160 kWh/t of wet

sludge. The payback of the capital costs for EDW implementation has

been achieved in 4 years.

In conclusion, for the particular case of RAEBL wastewater

treatment plant, the implementation of the EDW process was beneficial

not only for sludge amounts and volumes reduction purposes, but also

for generation of a high quality (disinfected) sludge by pathogens,

viruses and parasites removal, facts which confer the operators to

option to use the sludge in the agricultural sector, option which initially

hasn’t been allowed.

CINETIK advanced dewatering technology advantages

by EDW in comparison to other solutions

The CINETIK advanced sludge dewatering process by EDW, as

described above, brings up a series of advantages to the conceptual

30 nr.4 / 2011

www.romaqua.ro

More magazines by this user
Similar magazines