vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

STUDII ŞI CERCETĂRI

Deshidratare avansată a nămolurilor din staţiile de epurare a apelor uzate prin CINETIK Linear Electro-Dewatering

preună cu deseurile menajere depozitate vor genera, după o anumită

perioadă de timp de la închiderea depozitului, biogaz rezultat din descompunerea

anaerobă a substantelor organice. Biogazul rezultat, cu

un continut de metan (CH 4 ) ce variază între 40-65%, în cazul în care nu

va fi captat si valorificat, va contribui la efectul de seră, cunoscându-se

faptul că efectul de seră al metanului este de 21 de ori mai mare decât

al dioxidului de carbon (CO 2 ).

6.2.5.Utilizarea nămolurilor ca fertilizator în agricultură

presupune cunoasterea următoarelor aspecte:

a. Utilizarea nămolului ca fertilizator presupune atat analizarea

constantă a nămolului utilizat cât si a solului pe care acesta este

împrăstiat ;

b. Utilizarea nămolurilor este conditionată de gradul de acceptantă

a solului privind componentele nămolului (substantă organică, metale

grele, pH, etc) ;

c. Experienta limitată în utilizarea nămolului ca fertilizator va

necesita o promovare către fermierii locali ;

d. Perceptia negativă a consumatorului asupra originii nămolului

provenit din statiile de epurare ;

e. Prevederea unei solutii alternative în cazul în care solurile,

ce utilizează nămoluri din statia de epurare, vor atinge limita maximă

de acceptantă din punct de vedere a unuia sau mai multor componenti

ai nămolului.

7 Concluzii

7. Concluzii

Prezentul articol se doreste a prezenta o alternativă de deshidratare

avansată a nămolurilor care să ofere operatorilor statilor de epurare,

consultantilor si inginerilor de proces o solutie concretă, imediat

aplicabilă, în gestionarea nămolurilor produse în statiile de epurare a

apelor uzate. În plus, solutia de deshidratare avansată a nămolurilor

prin CINETIK Linear Electro-Dewatering oferă operatorului statiei o

serie de avantaje operationale si optiuni multiple prinvind gestionarea

prezentă si viitoare a nămolurilor, dintre care cele mai importante sunt

recapitulate în continuare:

S Cresterea continutului de substantă uscată la 35-50% ;

S Deshidratează avansată a nămolurile deshidratate conventional

în stare de turtă (10-25% SU) prin preluarea nămolului după filtre

bandă, centrifuge, filtre surub, etc, fără ocolirea acestora ;

S Reducerea cantitătilor si volumelor de nămol cu până la 50-

70% ;

S Reducerea costurilor de transport, oricare ar fi ruta nămolurilor

aleasă de operator;

S Reducerea taxelor de depozitare a nămolurilor deshidratate

avansat la depozitele de deseuri;

S Reducerea costurilor de investitie si operare pentru orice

facilitate de tratare termică ulterioară sau rută de utilizare a nămolului

prin reciclarea cantitătilor de nămol ;

S Operare fără utilizare de chemicale sau polimeri

S Reducerea patogenilor, virusilor si parazitilor până la valori

nedetectabile;

S Operare complet automatizată, ajustabilă functie de caracteristicile

si scopul propus al deshidratării avansate a nămolului. Necesită

personal de exploatare doar pentru operatiunile de mentenantă si

reparatii ;

7

Conclusions

7. Conclusions

This article is meant to present an alternative to the advanced

sludge dewatering in order to confer wastewater treatment plants

operators, consultants and process engineers a concrete solution,

immediately applicable, for wastewater treatment plant sludge

management. Additionally, the advanced sludge dewatering by

CINETIK Linear Electro-Dewatering provides the plant operator with

a series of operational advantages and multiple options regarding the

present and future sludge management, out of which the most

important are reiterated below:

S Increase of total solids to 35-50%

S Advanced sludge dewatering of the conventionally

dewatered sludge in a state of cake (10-25% total solids) by accepting

the effluent sludge from belt filter presses, screw filters, centrifuges,

etc, without bypassing them

S Sludge mass and volume reduction by up to 50-70%

S Transport costs decrease, whichever the sludge route will be

chosen by the operator

S Tipping fees and tax reductions as lower amounts of sludge

will be disposed to the solid waste landfills

S Capital and operation costs reduction for any subsequent

facility of sludge thermal treatment or any route of utilization by sludge

recycling

S Operation without any chemicals or polymers

S Pathogens, viruses and parasites removal to undetectable

values

S Completely automated operation, adjustable per sludge

characteristics and advanced dewatering expected goal. It requires

personnel just for regular maintenance and repair works

S Energy consumption substantially reduced compared to any

sludge thermal treatment

S Requires small footprints

S Solution applicable wherever the sludge treatment thermal

procedures are not feasible technically and financially

In case any wastewater treatment plant operator, consultant or

process engineer is interested in detailing the feasibility and

opportunity of the advanced sludge dewatering by CINETIK Electro-

Dewatering I can be contacted at or or you can contact the process

engineering department of PARCIS Bucharest ().

References

References

[1] - Wastewater Engineering. Treatment and Reuse.

Metcalf and Eddy. Fourth Edition

[2] - Enhancement of Pressure Filtration Dewatering Using

Electrical Fields and Acoustic Waves

Dr. Muhammad Abu-Orf (Veolia Water North America)

Seth Hepner (US Filter)

[3] - Reducing disposal costs through Advanced Electro-

34 nr.4 / 2011

www.romaqua.ro

More magazines by this user
Similar magazines