vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

PROIECTE

ABSTRACT

Maria cheVeresaN

Maria stOica

alexaNDra Mihai

universitatea tehnică de construcţii bucureşti, facultatea de hidrotehnică

WACOM competence model is the first competence model for the water management to be applied and validated

for the management of waste water treatment plants and subsequently be transferred to other fields of the water

sector as well as to other branches. It was realized in the frame of Leonardo da Vinci project, WACOM which

started in 2009 and ends in 2011. WACOM competence model aims to improve competences of the WWTPs

personnel, to describe job profiles, hiring criteria and VET training.

Transferul Modelului

de Competente WACOM

Water Competences

Model Transfer

Keywords:

competence model

VET training

job profile

waste water treatment plant

CONTEXTUL IN ROMANIA SI EUROPA

1.

În prezent modelele de competenţe pot oferi o amplă

diversitate în multe finalităţi. Ele sunt dezvoltate pentru a

lămuri şi accelera procesele. Dezvoltarea modelelor de

competenţe se află încă în stadii de debut, dar urmează o

cale ascendentă. Este insa important de menţionat că există

o largă cerere din partea economiei care consideră domeniul

adaptării competenţelor ca una dintre cele mai importante

provocări în viitor pentru dezvoltarea resurselor umane.

În momentul actual există o necesitate urgentă de a standardiza

modelarea competenţelor, atât timp cât nu au fost

întreprinse activităţi pentru realizarea unui model de competenţe

generic iar specificaţiile şi principiile existente care

decurg din acestea au fost abordate până acum numai

într-o manieră tehnică. Obiectivele principale ale modelelor

de competenţe sunt definirea, armonizarea şi întrebuinţarea

competenţelor, precum şi a elementelor şi categoriilelor

acestora [1].

THE CONTEXT IN ROMANIA AND IN EUROPE

1.

Nowadays Competence Models can offer a wide

versatility in many purposes. They are developed to

lighten and accelerate processes. The development of

competence models is still in the fledgling stages, but on a

rising path. It is important to mention that a large demand

exists on the part of the economy that considers the field

of competence modelling as one of the most important

challenges in the future of human resource development.

At the moment exists an urgent need to standardise

competence modelling since no activities have been

undertaken for a generic competence model and the

existing specifications and outlines thereof have only been

approached in a technical manner. The main objectives of

competence models are the definition, harmonisation and

usage of competences and their elements and categories.

A Competence Model describes the competences

required to successfully perform in a particular job and

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

49

More magazines by this user
Similar magazines