vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

PROIECTE

Transferul Modelului de Competente WACOM

Un model de competenţe descrie calitatiile solicitate

pentru a activa cu succes într-un anume post de operare

dintr-o anume firmă. Acest set de competenţe este apoi

utilizat ca fundament şi standard pentru descrierea posturilor

de operare specifice, pentru selecţia noului personal, pentru

evaluarea performanţelor în curs de desfăşurare a întregului

personal, pentru analiza necesarului de formare şi pentru

clasificarea şi asigurarea educaţiei şi pregătirii vocaţionale

la cerere, în vederea dezvoltării competenţelor [1].

Proiectul WACOM îsi propune crearea unui Model de

competente pentru domeniul apei ce va putea fi mai apoi

transferat în alte sectoare atât în tările partcipante la proiect

cât si în toată Europa

În România conceptul modelării competentelor este

unul nou iar la nivel national nu există nimic standardizat.

Sistemele nationale de educare si formare profesională dar

si descrierile posturile de operare nu se bazează pe modelele

de competente si de aceea s-a simtit că există necesitatea

creării unui astfel de model mai ales acolo unde are loc o

dezvoltare a proceselor tehnologice – ca de exemplu în

cazul activitătilor întreprinse în cadrul statiilor de epurare

a apelor uzate, unde exista o necesitate continuă de instruire

a personalului nou.

2.

PROIECTUL WACOM – SCOPURI SI OBIECTIVE

Proiectul WACOM (Transferul modelului de competente

în sectorul apei) transferă Cadrul European de calificare

(EQF) si Modelul German de Referintă pentru Modelul de

Competente PAS 1093 în Educarea si Formarea Vocationala

(VET) din Germania si din întreaga Europă, în domeniul

apei. Prin transferul modelelor EQF si PAS 1093, va fi introdus

pentru prima data în domeniul apei un Model de

Referintă pentru Modelarea Competentelor. Acest lucru

permite identificarea nevoilor de educare si formare profesională

(VET) de către angajati si cursanti, ale competentelor

si calificărilor necesare unui anumit loc de muncă cât si

îmbunătătirea transparentei si comparabilitătii oportunitătilor

si produselor oferite de centrele de educare si formare

profesională. Instrumentul WACOM va defini competentele

si calificările necesare diferitelor sarcini, locuri de muncă

si (grupuri de) angajati din domeniul apei. În plus proiectul

si-a propus realizarea transferului Modelului de competente

si în alte domenii în toate tările din Uniunea Europeana,

acest lucru fiind garantat de interesul ridicat acordat testelor

pilot, optimizării, diseminării, exploatării si strategiilor sustenabile

[1].

În general Proiectul WACOM îsi propune:

S să sprijine participantii în insusirea si folosirea cunostintelor,

a aptitudinilor si calificărilor dobândite atât în cadrul pregătirilor

cât si în cadrul diverselor activităti de formare pentru

a înlesni dezvoltarea personală;

organisation. This set of competences is then used as basis

and standard for the description of the specific jobs, the

selection of new staff, the evaluation of the on-going

performance of the whole staff, the analysis of training

needs, and the classification and provision of tailor-made

vocational education and training for competence

development.

The WACOM Project aims to create a Competence

Model for the water sector that can than be transferred to

other sectors in the participating countries at the project

and throughout Europe.

In Romania the competence modeling is a new concept

and at national level there is nothing standardized. Our

vocational education, training systems and job profiles do

not rely on competence models and thus it was felt that

there is a great need especially where technological

development takes place – like the activities undertaken in

WWTPs where there is a continuous need of new

personnel to be trained.

WACOM PROJECT – AIMS AND OBJECTIVES

2.

The WACOM Project (WAter COmpetences Model

Transfer) transfers the European Qualification Framework

(EQF) and the German Reference Model for the

Competence Modeling PAS 1093 into the German and

European Vocational Education and Training (VET) in the

water sector. Through the transfer of EQF and PAS 1093, a

Reference Model for the Competence Modeling will be

introduced in the water sector for the first time. This will

enable the identification of the VET needs of required

competences and qualifications at specific working places

as well as of the improvement of transparency and

comparability of VET opportunities and products by both

employees and learners. The WACOM instrument will

define, within the water sector, the needed competences

and qualifications for the different tasks, working places

and (groups of) employees.

Furthermore the transfer into other sectors as well as

into all European countries is planned and guaranteed by

the strong focus on pilot testing, optimization,

dissemination, exploitation and sustainable strategies.

In general the WACOM Project aims:

S to support participants in training and further training activities

in the acquisition and the use of knowledge, skills

and qualifications to facilitate personal development

S to support improvements in quality and innovation in vocational

education and training systems, institutions and practices

S to enhance the attractiveness of vocational education and

training and mobility for employers and individuals and to

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

50

More magazines by this user
Similar magazines