vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

PROIECTE

Transferul Modelului de Competente WACOM

S să sprijine îmbunătătirea calitătii si inovatiei atât în sistemele

de pregătire si educare vocatională cât si în institutii ;

S să sporească atractivitatea către educarea si formarea profesională,

mobilitatea angajatorilor si a persoanelor fizice si să

faciliteze mobilitatea stagiarilor ;

S să ofere o bază a curriculei cursurilor si planificarea instruirii

viitoare;

S să ofere o bază în directia instruirii în activitatile dorite

pentru dezvoltarea competentelor necesare .

Modelul de competenţe WACOM este rezultatul principal

al Proiectului Water Competences Model Transfer (WA-

COM) asigurând un model de competenţe standardizat şi

armonizat pentru sectorul apei.

Modelul de competenţe WACOM descrie competenţele

nucleu pentru angajaţii din sectorul apei, putănd fi aplicat

staţiilor de epurare a apelor uzate (WWTP) dar şi transferat

în alte sectoare. În acest mod WACOM conduce la o

creştere a mobilităţii în întreaga Europă, precum şi la o

mai mare transparenţă şi recunoaştere a calificărilor şi

competenţelor. Competenţele in domeniul apei reprezintă

lista completă a competenţelor esenţiale pentru sectorul

apei cu legătură directă la nevoile şi cerinţele din sectorul

apei, posturile de operare şi profilurile posturilor de operare

[1]. Aceste competenţe in domeniul apei sunt împărtite în

două categorii:

S Competenţe cheie (pentru sectorul apei): pentru obiectivele

şi scopurile specifice ale WACOM şi Modelului de competenţe

in domeniul apei WACOM s-au adaptat competenţele cheie,

din politicile europene, necesităţilor şi cerinţelor sectorului

apei.

S Competenţe din sectorul apei: competenţele individuale şi

competenţele specifice domeniului apei.

Modelul de competenţe WACOM va fi validat prin

Testare-Pilot în mai multe Staţii de Epurare a apei uzate şi

va fi recunoscut ca un instrument util si de încredere în întregul

sectoru al apei. Testarea pilot a instrumentului WA-

COM si evaluarea si optimizarea sa, va oferi o dezvoltare

continuă bazată pe recomandările pentru viitoare îmbunătătiri

adaptări si transferuri în alte domenii, decât cel al

apei.

MODELUL COMPETENTELOR PENTRU DOMENIUL APEI

3.

Modelul de competente WACOM descrie competentele

principale pentru angajatii care lucreaza in sectorul apei si

care pot fi aplicate in cadrul statiilor de epurare si transferate

in alte sectoare.

Modelul de competente este format din competente

pentru domeniul apei in general, ce au rezultat in urma

unor interviuri cu experti in domeniul apei si din procesul

facilitate the mobility of working trainees

S to provide a basis for training curricula and the planning of

further education

S to provide basis for educational direction of activities aimed

at increasing competence.

The direct result of the WACOM Project is the Water

Competence Model (WCM) that will provide the basis

framework of training and development within the water

sector.

The WCM describes the core competences for the

employees working in the water sector and can be applied

to the Waste Water Treatment Plants (WWTP) but it can

also be transferred to other branches. In this way

WACOM leads to an increase of the mobility throughout

Europe as well as to a higher transparency and

recognition of qualifications and competences. The Water

Competences represent the complete list of core

competences for the water sector directly related to the

needs from the water sector, the working places and job

profiles. They are structured in two main categories:

S Key competences (for the water sector): Adaptation of the

key competences from the European policy to the needs and

requirements of the water sector.

S Competences from the water sector: Individual competences

and water-specific competences.

The WCM will be validated through a Pilot Testing in

several Wastewater Treatment Plants and it will be

recognized as a reliable and useful tool for the whole

Water Sector. The pilot testing of the WACOM instrument

and its continuous evaluation and optimization will

provide an ongoing development based on

recommendations for further improvements, adaptations,

and transfers in other topics inside and outside of the

water sector.

THE COMPETENCE MODEL FOR WATER DOMAIN

3.

The WACOM Competence Model describes the core

competences for the employees working in the water

sector and can be applied to the Waste Water Treatment

Plants (WWTP) and transferred to other branches.

The competence model is composed of water

competences which were developed out of personal

interviews with water experts and from an analysing

process of the water sector reviewed and refined by the

outcome of the WACOM national workshops and the

WACOM Online Survey

The Water Competences are the complete list of core

51 nr.4 / 2011

www.romaqua.ro

More magazines by this user
Similar magazines