vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

PROIECTE

Water Research to Market

în transferul de tehnologie între IMM-uri şi Cercetare prin

explorarea, evaluarea şi promovarea pro-activă a rezultatelor

cercetării poate contribui la o mai bună implementare a

directivelor europene.

Lansat la sfârşitul anului 2010, “Water Research to Market“

a debutat prin identificarea proiectelor de cercetare în

sectorul apei, atât la nivel european, cât şi naţional (cele finanţate

prin programele de cercetare FP cât şi la nivelul

statelor membre ale UE), ce s-au desfăşurat în ultimii cinci

ani. Analiza şi completarea ulterioară a informaţiilor, prin

discuţii cu cei implicaţi, referitoare la rezultatele şi utilizatorii

acestora, va da posibilitatea clasificării produselor proiectelor

de cercetare în conformitate cu proximitatea lor faţă de

piaţă (întocmirea unui prototip sau brevetarea produsului,

etc.).

Un prim pas în acest demers a fost făcut prin organizarea

în cadrul manifestărilor EXPOAPA 2011 a întâlnirii grupului

de experţi străini, membrii ai Comitetului de Avizare al

Proiectului (Tomasz Walczykiewicz - Institute of Meteorology

and Water Management, Céline Hervé-Bazin - Water Supply

and Sanitation Technology Platform, Ana Picón- Spanish Water

Technology Platform, Vasile Ciomoş - Romanian Water Association,

Yunona Videnina - Association VERSeau Développement,

Martin Forst - CRCI Limousin, Martin Bittens - UFZ). Cu

această ocazie, s-au discutat criterii de evaluare şi selecţie

a proiectelor de cercetare şi mai ales ale rezultatelor acestora.

Mai mult, cu această ocazie, a avut loc şi o masă rotundă

unde au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai universităţilor,

operatorilor şi IMM-urilor. In cadrul discuţiilor

purtate cu participanţii s-au prezentat şi dezbătut punctele

de vedere cu privire la nevoile şi modalităţile prin care rezultatele

cercetărilor din domeniu pot fi transferate şi

aplicate. Lipsa participării din partea IMM-urilor (furnizori,

echipamente şi tehnologii) confirmă decalajul mare dintre

cercetare şi practică.

Pentru a facilita transferul rezultatelor cercetării, în

cadrul Proiectului se va dezvolta o strategie bazată pe o

metodă de evaluare a produselor cercetării raportate la

timpul necesar acestora până la implementare: “ReMAS”

(Research to Market Assesment Strategy).

through FP research programs, but also at the level of UE

member states), which took place in the last five years.

Analysis and further addition of information, through

debates on results and their users with those concerned,

will offer the possibility to classify the products of

research projects according to their proximity to the

market (manufacturing a prototype or patenting a

product, etc. ).

A first step has been made by organizing the foreign

experts’ meeting, members of the Advisory Committee

(Tomasz Walczykiewicz - Institute of Meteorology and

Water Management, Céline Hervé-Bazin - Water Supply and

Sanitation Technology Platform, Ana Picón- Spanish Water

Technology Platform, Vasile Ciomos - Romanian Water

Association, Yunona Videnina - Association VERSeau

Développement, Martin Forst - CRCI Limousin, Martin

Bittens - UFZ) during EXPOAPA 2011 forum. On this

occasion, there were debates on assessment and selection

criteria for research projects, and especially on their

results.

Moreover, on this occasion, a public debate also took

place, at which representatives of universities, operators

and SMEs were invited to participate. During the

discussions with participants, there were presented and

debated points of view regarding requirements and

patterns through which research results can be transferred

and applied. SMEs representatives’ absence (suppliers,

equipments and technologies) confirms the big gap

between research and practice.

Within this Project, to facilitate the transfer of research

results, there will be developed a strategy based on a

method to assess research products related to time needed

until implementation: “ReMAS” (Research to Market

Assessment Strategy).

Within this Project, another important constituent is

represented by promoting the innovation precursors; this

component consists of organizing brokerage sessions

simultaneous with other important events, in order to

identify both locations for implementation and SMEs/

companies which are ready to take over the innovation

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

57

More magazines by this user
Similar magazines