vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

EVENIMENTE CARE VOR FI

Congresul Mondial & Expoziţia

IWA este un eveniment de vârf ce

se desfasoara odata la doi ani, care

atrage peste 5.000 de profesionişti,

companii şi instituţii din sectorul

apei, de pe întregul glob.

Congresul Mondial IWA

16 – 21 Septembrie

2012, Busan, Corea

Congresul Mondial IWA de

anul viitor va avea loc la

Busan, Corea, în perioada

16 – 21 septembrie.

Evenimentul este o

oportunitate unică pentru

comunitatea mondială a

specialiştilor din domeniul

apei de a se întâlni, de a

schimba idei, de a explora

stadiul actual de

dezvoltare şi de a dezbate

subiectele cheie din

domeniul ştiinţei şi al

practicii din sectorul apei.

Este, de asemenea, locul

în care se agregă

comunitatea profesională

din sectorul apei o dată la

doi ani şi în care Grupurile

de specialişti ai IWA îşi

prezintă munca şi planurile

pentru activităţile viitoare.

Pe lângă congres,

evenimentul va mai

cuprinde o expoziţie cu

peste 200 de paviloane ale

furnizorilor de

echipamente şi un program

de socializare de business.

Temele şi subiectele care vor fi

abordate la Congresul Mondial

IWA 2012 sunt următoarele:

S Ştiinţa, tratarea şi managementul

apei: noile descoperiri din domeniul

ştiinţific, al cercetării şi al tehnologiei

în managementul şi tratarea apei, a

apei uzate şi a apei meteorice .

S Apa, climat, hrană şi energie: ultimele

cercetări şi practici pe toate aspectele

ştiinţei apei, ale tehnologiei, ale managementului

şi inovaţiile legate de

schimbarea climatului şi de interrelaţionarea

dintre apă, climat, hrană

şi energie.

S Oraşele viitorului: crearea capacităţii

de a răspunde nevoii de apă în

creştere a oraşelor în contextul unor

resurse fixe sau diminuate şi competiţia

între hrană, energie şi industrie,

pentru apă.

S Managementul utilităţilor şi a activelor

lor: ultimele tehnici, tehnologii şi

abordări de management care să

ajute utilităţile de apă şi de canal

din ţările dezvoltate să-şi îmbunătăţească

administrarea infrastructurii,

să-şi îmbunătăţească performanţa

şi să răspundă unor provocări prezente

sau viitoare.

S Securizarea resurselor de apă, noi

şi tradiţionale, pentru viitor: înţelegerea

tehnologiilor şi a practicilor

care stau la baza achiziţiei şi dezvoltării

diverselor resurse de apă –

de exemplu, apă de suprafaţă, apă

subterană, desalinare, reutilizarea

apei şi consumul de apă – şi strategii

pentru diminuarea riscurilor asociate

cu o singură resursă de apă disponibilă.

S Apa, ecosistemele şi punctele de

captare: managementul şi utilizarea

apelor de suprafaţă şi a celor subterane

pentru a creşte sănătatea

ecosistemului, monitorizarea şi răspunsul

la micropoluanţi în mediul

acvatic .

S Apa şi sănătatea – microbiologie şi

chimie: implicaţii asupra sănătăţii şi

controlul microorganismelor acvatice

şi a substanţelor chimice în ţările

dezvoltate şi în curs de dezvoltare

de pe întreg globul, inclusiv toxinele

microbiene, calitatea chimică, calitatea

estetică a apei şi natura apei

“sigure”.

Pe lângă aceste subiecte, va fi pus

un accent special pe alimentarea cu

apă în ţările în curs de dezvoltare şi va

fi realizat un program special pentru

tinerii profesionşti din sectorul apei

(YWPs).

Deadline-urile

pentru participarea

cu prezentări la Conferinţă sunt:

S 15 august 2011 – propuneri pentru

platformă şi prezentări, seminarii şi

discuţii.

S 31 Mai 2012 - submiterea lucrării

complete.

S 30 Iunie 2012 – înregistrarea participanţilor.

Pentru mai multe detalii,

accesaţi pagina de internet:

http://www.iwa2012busan.org/

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

59

More magazines by this user
Similar magazines