vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

EVENIMENTE CARE AU FOST

2. “Reabilitarea reţelei de distribuţie

a apei potabile din municipiul

Craiova” şi

Contractul acestei lucrări constituie

cea mai importantă componentă din

cele trei care au fost finanţate prin

Măsura Ex-ISPA Craiova nr.

2000/RO/16/P/PE/002: “Reabilitarea

reţelelor de apă şi canalizare şi a

staţiei pentru epurarea apelor uzate

în municipiul Craiova pentru fluviul

Dunărea”.

3. “Reabilitarea şi modernizarea

staţiei de epurare în municipiul

Craiova”) s-au derulat în municipiul

Craiova, iar bugetul acestora

a fost de 70.378.000 Euro.

Epurarea apelor uzate se va face cu

respectarea normelor naţionale şi

europene privind calitatea apei deversate

în emisar.

Finalizarea

Contractului

“Reabilitarea şi

modernizarea

staţiei

de epurare

a municipiului

Craiova”

Contractele de lucrări prevăzute în

acest Proiect au fost finanţate prin

programul ISPA (Instrument

Structural pentru Politici de pre-

Aderare) cu 75% - contribuţie UE,

diferenţa de 25% fiind constituită

de co-finanţarea Consiliului Local

Craiova prin împrumut de la BEI

(Banca Europeană de Investiţii).

Toate cele trei contracte de lucrări,

1. Reabilitarea şi extinderea reţelei

de canalizare din municipiul

Craiova”,

finalizarea Contractului de lucrări “reabilitarea

şi modernizarea staţiei de epurare în municipiul

Craiova” reprezintă finalizarea seriei de

contracte menţionate. atingerea

obiectivelor contractelor de lucrări

conducând la atingerea obiectivului

general al întregii măsuri, res -

pective rducerea poluării râului Jiu,

prin evitarea descărcărilor de apă uzată neepurată

şi implicit reducerea poluării fluviului Dunărea.

Staţia de Epurare din Craiova va

avea o capacitate de deservire pentru

385.000 locuitori echivalenţi,

fiind astfel dimensionată să preia

în viitor şi eventuale extinderi ale

oraşului Craiova şi ale zonelor învecinate.

Fiind prevăzută cu treapta

terţiară (pentru îndepărtarea

încă de la început, Staţia de Epurare

a oraşului Craiova se încadrează

în prevederile pe care ni le-am asumat

prin Tratatul de Aderare la

Uniunea Europeană.

N.R. În revista ROMAQUA nr5/2011

va apărea un articol detaliat.

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

63

More magazines by this user
Similar magazines