vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

EDITORIAL

EDITORIAL

Forumul internaţional al apei : un deceniu de provocări

S Revizuirea Strategiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii

serviciilor de apă şi a Planurilor multi-anuale

de modernizare şi extindere a acesteia;

S Pregătirea unor proiecte de investiţii fezabile care să

ţină cont de necesitatea creşterii eficienţei economice

a serviciilor de apă, precum şi de nivelul de suportabilitate

al populaţiei;

S Elaborarea unei monografii a serviciilor de apă pentru

a creşte prestigiul şi recunoaşterea acestui important

sector de activitate.

In vederea realizării acestor obiective, agenda peri -

oadei imediat următoare este plină cu acţiuni şi evenimente,

precum:

S definitivarea şi semnarea Protocolului de colaborare

în domeniul reglementării serviciilor de apă cu ANRSC;

S organizarea în parteneriat cu MMP şi cu sprijinul

Comisiei Europene a seminarului “Implementarea directivelor

privind apa potabilă şi epurarea apelor uzate

în România”;

S participarea delegaţiei ARA la Adunarea Generală a

IWA şi la evenimentele tehnico-ştiinţifice pe care aceasta

le organizează în bazinul Dunării în această toamnă la

Budapesta (epurarea apelor uzate) şi respectiv, Belgrad

(managementul apelor subterane);

S resuscitarea Reţelei asociaţiilor naţionale din bazinul

inferior al Dunării şi încheierea unor acte adiţionale bişi

multi- laterale în acest sens;

S definitivarea Raportului naţional privind modernizarea

serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în

deceniul 2001– 2010;

S evaluarea rezultatelor procesului de implementare a

noilor reglementări secundare şi terţiare din domeniul

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

S promovarea parteneriatelor cu operatorii de apă din

ţările vecine (WOP’s), în diferite forme şi modalităţi

adaptate specificului regional.

In concluzie, Forumul a confirmat odată în plus, că Asociaţia

Română a Apei - prin structurile sale institu ţio nalizate şi

Aparatul Executiv, a depus eforturi susţinute

pentru a promova interesele membrilor săi, a

participat în mod substanţial la procesul de

reglementare a sectorului, a desfăşurat activităţi

de cercetare, informare, documentare şi pregătire,

a fost un partener activ în dialogul tripartit, contribuind

astfel la realizarea scopului şi obiectivelor sale statutare.

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

5

More magazines by this user
Similar magazines