Curs 1

omtr.pub.ro

Curs 1

Elemente de macanică

şi i inginerie mecanică

Sl.dr.ing. Tiberiu Laurian


Structura cursului

• Partea I: Elemente ente de Mecanică

• Statica

• Cinematica şi i Dinamica

• Partea II: Elemente de Rezistenţa a Materialelor

• Solicitări simple

• Solicitări compuse


Structura cursului

• Partea III: Elemente de Organe de Maşini

• Îmbinări sudate; ; Asamblări A

demontabile

• Organe ale mişcării de rotaţie

• Transmisii mecanice

• Organe pentru închiderea circuitului fluidelor

• Partea IV: Elemente de Utilaj Chimic

• Recipiente sub presiune

• Aparate tip coloană

• Aparate tubulare


Evaluare

• Activitate în n timpul anului 20%

• Verificare parţială

40%

• Verificare finală 40%


Bibliografie selectivă

• R. Voinea - Mecanica

Ed. Didactică D

şi i Pedagogică 1975

• Gh. Buzdugan – Rezistenţa a Materialelor

Ed. TehnicăT

• Gh. Manea – Organe de maşini I

Ed. Tehnică T

1970

• M. Renert – Calculul şi i construcţia utilajului chimic

• Ed. Didactică D

şi i Pedagogică 1971

• V. Jinescu – Utilaj Tehnologic

Ed. tehnică t

1989


Partea I

Elemente de Mecanică


Capitolul 1

Noţiuni Generale


Noţiuni Generale

• Forţa

• Timpul

• Masa

• Acceleraţia gravitaţională

ională

• Greutatea

• Impulsul

• Momentul cinetic


Noţiuni Generale

• Sisteme şi i unităţi i de măsură

• Sistemul absolut

• Sistemul gravitaţional

ional


Noţiuni Generale

• Legile generale ale mecanicii

• Legile lui Newton

• Legea fundamentală a mecanicii

• Legea conservării masei

• Legea conservării energiei

• Legea conservării impulsului

• Legea atracţiei reciproce (Gravitaţia)

ia)


Noţiuni Generale

• Diviziunile mecanicii

• Statica

• Cinematica

• Dinamica


Capitolul 2

Statica Rigidului


Statica Rigidului

• 2.1 Consideraţii ii generale

• Echilibrul

• Stabil

• Instabil

• Neutru


Statica Rigidului

• 2.2 Forţe e externe şi i interne

• Forţe e interne tensiuni, compresiuni, forfecări

fecări

• Forţe e externe reacţiuni


Statica Rigidului

• 2.3 Compunerea, descompunerea şi i echilibrul forţelor

• Compunerea forţelor

2 2

1 + F2

2F1

F2

R = F +

cosα

F 2

R

a 1

a

F2

sinα

F1

sinα

sinα1 = ; sinα

2 =

R

R

a 2

F 1


Statica Rigidului

• Descompunerea forţelor

– inversarea procesului de

calcul a rezultantei

• Rezultanta unui sistem de forţe e concurente

R

( ∑ X ) 2 + ( ∑Y

) 2

+ ( ∑ ) 2

= Z

• Condiţia ia de echilibru static

∑ X = 0; ∑Y

= 0; ∑ =

R = 0 ⇒

Z 0


Statica Rigidului

• 2.4 Cupluri de forţe şi

momente

• Cuplul de forţe

F

a

• Momentul unui cuplu de

forţe

M = F ⋅ a

F


Statica Rigidului

• Momentul unui vector

faţă ă de un punct

Mo

V

M = r × V

0

r

A

α

M

0

=

V

⋅ d

d

B


Statica Rigidului

• 2.5 Forţele de reacţiune pentru sprijinul

corpurilor

• Forţe static determinate

• Forţe static nedeterminate

• Date necesare:

• magnitudinea

• direcţia

ia

• punctul de aplicaţie

ie

More magazines by this user
Similar magazines