Continutul anuntului (format *.pdf) - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Continutul anuntului (format *.pdf) - Politia de Frontiera

Anunt de atribuire numarul 127199/02.08.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 135142 / 01.05.2012

Denumire contract: Echipament pentru personalul Politiei de Frontiera

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA

Adresa postala: Str. Razoare, nr.5, sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050506 , Romania , Punct

(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII , Tel. +40 213162598-19368 , In atentia: Stefan Pavel , Email:

achizitii.igpf@mai.gov.ro , Fax: +40 213163511 , Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro ,

Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Ordine si siguranta publica

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Echipament pentru personalul Politiei de Frontiera

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

II.1.3)

II.1.4)

II.1.5)

II.1.6)

II.2)

II.2.1)

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: str. Razoare, nr. 5, 050506, sector 6, Bucuresti

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Va fi achizitionat echipament pentru personalul din Politia de Frontiera.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)

18221000-4 - Imbracaminte impermeabila (Rev.2)

18425000-4 - Centuri (Rev.2)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

763,250 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)

IV.2.1)

Criterii de atribuire

Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S87-142847 din 05.05.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 141 Denumirea: Costume de protectie iarna

V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 5

Numarul de oferte admisibile 5

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ADINA S.R.L.

Adresa postala: P-ta Victoriei, nr. 12 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800114 , Romania , Tel. 0336-

802043 , Email: office@adina.com.ro , Fax: 0236-464183 , Adresa internet (URL): www.adina.com.ro

V.4)

V.5)

V.6)

Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 392000.00 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

Lista de Loturi

1

Contract nr: 140 Denumirea: Bluze din material poliesteric fluorescente inscriptionate cu elemente de

identificare

V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S&G COMERCIAL S.R.L.

Adresa postala: sect.4, str. Liveni, nr. 31-B , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 051761 , Romania , Tel.

0213350188 , Email: office@sguniforme.ro , Fax: 0213360681 , Adresa internet (URL):

www.sguniforme.ro

V.4)

V.5)

Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 250000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 247500.00 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Procent(%): 40

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat


V.6)

Realizarea cusaturilor de incheiere a subansamblelor de produs si a tuturor cusaturilor de asamblare pentru

bluze din material poliesteric fluorescente inscriptionate cu elemente de identificare - 500 buc

Lista de Loturi

2

Contract nr: 139 Denumirea: Centuri chinga neagra

V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S&G COMERCIAL S.R.L.

Adresa postala: sect.4, str. Liveni, nr. 31-B , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 051761 , Romania , Tel.

0213350188 , Email: office@sguniforme.ro , Fax: 0213360681 , Adresa internet (URL):

www.sguniforme.ro

V.4)

V.5)

V.6)

Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 125000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 123750.00 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Procent(%): 40

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat

Realizarea cusaturilor de incheiere a subansamblelor de produs si a tuturor cusaturilor de asamblare pentru

2500 buc. centuri chinga neagra.

Lista de Loturi

3

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

VI.3.2)

VI.3.3)

VI.4)

TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, Sectia a VI a comerciala

Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania ,

Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815 , Adresa internet (URL):

www.tmb.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de un act considerat nelegal al autoritatii contractante

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic din cadrul IGPF

Adresa postala: Strada Razoare, nr. 5,sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050506 , Romania ,

Tel. +40 213162598 , Email: juridic.igpf@mai.gov.ro , Fax: +40 213163511 , Adresa internet (URL):

www.politiadefrontiera.ro

Data expedierii prezentului anunt

30.07.2012 10:22

More magazines by this user
Similar magazines