Buletinul oficial al P.A.V”. şi necesităţi. În cinci limbi ... - Vojvodina

puma.vojvodina.gov.rs

Buletinul oficial al P.A.V”. şi necesităţi. În cinci limbi ... - Vojvodina

Buletinul oficial al P.A.V”. şi necesităţi.

În cinci limbi - sîrbocroată, maghiară, slovacă,

română şi ruteană. - Manuscrisele

nu se înapoiază. - Publicitatea în baza tarifului

Nr. 20

Novi Sad

25. decembrie 2006.

Anul LXII

Abonamentul anual 2.900 de dinari (acontativ).

- Termenul de reclamaţii 15 zile. - Redacţia

şi administraţia Novi Sad, Bulevar

oslobodjenja 81.

YU ISSN 0353 - 8494

COBISS. SR-ID 17426178

708.

În baza articolului 28 alineatele 3, 4 şi 5 din Legea privind sistemul

bugetar ("Monitorul oficial al Republici Serbia" numerele 9/2002,

87/2002, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 şi 85/06) şi articolului 25 alineatul

1 din Hotărârea privind organizarea şi modul de activitate a Consiliului

Executiv al Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al

Proviciei Autonome Voivodina", numerele 10/92, 12/92, 1/95, 3/02,

23/02 şi 17/03),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina în şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006 a adoptat

HOTĂRÂREA

PRIVIND FINANŢAREA PROVIZORIE A PROVINCIEI AUTO-

NOME VOIVODINA PENTRU PERIOADA

IANUARIE - MARTIE 2007

Articolul 1

Până adoptarea Hotărârii privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina

pentru anul 2007, dar cel mult până la 31 martie 2007, se va

efectua finanţarea provizorie din competenţa Provinciei Autonome Voivodina,

conform dispoziţiilor

Articolul 2

Veniturile în perioada finanţării provizorii se stabilesc la nivel de

6.708.520.445,67 dinari şi se vor realiza din:

- încasări transferate şi proprii ale Provinciei Autonome Voivodina

la nivel de 1.836.235.000,00 dinari,

- încasări câştigate de la vânzarea subiecţilor privatizării de pe teritoriul

Provinciei Autonome Voivodina în sumă de 185.211.000,00 dinari,

- mijloace transferate de la Republica Serbia la nivel de

4.409.288.000,00 dinari şi

- mijloace câştigate din beneficiarii bugetari direcţi şi indirecţi

277.786.445,67 dinari.

Cheltuielile în perioada finanţării provizorii, împreună cu mijloacele

rezervei bugetare se stabilesc în sumă de 6.708.520.445,67 dinari.

Articolul 3

Pentru realizarea prezentei Hotărâri, Consiliul Executiv al Provinciei

Autonome Voivodina răspunde Adunării Provinciei Autonome Voivodina.


Pagina 718 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 719


Pagina 720 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 721


Pagina 722 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 723


Pagina 724 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 725


Pagina 726 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 727


Pagina 728 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 729


Pagina 730 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 731


Pagina 732 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 733


Pagina 734 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 735


Pagina 736 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 737


Pagina 738 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 739


Pagina 740 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 741


Pagina 742 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 743


Pagina 744 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 745


Pagina 746 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 747


Pagina 748 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 749


Pagina 750 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 751


Pagina 752 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 753


Pagina 754 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 755


Pagina 756 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 757


Pagina 758 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 759


Pagina 760 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 761


Pagina 762 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 763


Pagina 764 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 765


Pagina 766 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 767


Pagina 768 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 769


Pagina 770 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 771


Pagina 772 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 773


Pagina 774 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 775


Pagina 776 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 777


Pagina 778 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 779


Pagina 780 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 781


Pagina 782 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 783


Pagina 784 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 785


Pagina 786 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 787


Pagina 788 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 789


Pagina 790 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.

III EXECUTAREA

Articolul 7

Executarea cheltuielilor în perioada finanţării provizorie, se va face

proporţional încasărilor realizate în această perioadă, dar cel mult până

la cuantumul mijloacelor stabilite în prezenta hotărâre.

Articolul 8

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai mijloacelor bugetare care realizează

încasări suplimentare, vor folosi aceste încasări pentru executarea

cheltuielilor stabilite la articolul 6 din prezenta hotărâre.

Dacă beneficiarii mijloacelor bugetare nu realizează încasările prevăzute

la alineatul 1 al prezentului articol, iar aproprierile stabilite din

aceste încasări nu se vor realiza în contul mijloacelor provenite din

încasările proprii, cedate, transferate din Republica Serbia şi încasările

realizate de la vânzarea subiecţilor privatizării din teritoriul P.A. Voivodina.

Dacă beneficiarii mijloacelor bugetare realizează venituri suplimentare

în cuantum mai mare decât cel prevăzut la articolul 6 al prezentei

hotărâri le pot folosi pentru destinaţiile prevăzute în prezenta

hotărâre, până la nivelul la care aceste mijloace au fost realizate.

Articolul 9

Repartizarea şi folosirea mijloacelor planificate în prezenta hotărâre

din sursele de finanţare 12 04 - Încasări de la rambursarea creditelor

acordate şi vânzarea bunurilor financiare - veniturile de la privatizare, se

va face în conformitate cu Legea privind privatizarea pentru finanţarea

reconstrucţiei şi dezvoltării economiei în teritoriul Provinciei Autonome

Voivodina, în baza actului special pe care îl adoptâ Consiliul Executiv

al Provinciei Autonome Voivodina, la propunerea secretariatului competent,

iar pentru mijloacele destinate Fondului de Dezvoltare al Provinciei

Autonome Voivodina şi Fondului de Garanţii al Provinciei Autonome

Voivodina în baza programului de activitate şi al planului financiar pe

care le avizează Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina.

Articolul 10


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 791

Cheltuielile planificate în prezenta hotărâre din sursele de finanţare

12 04 - Încasări de la rambursarea creditelor acordate şi vânzarea bunurilor

financiare - veniturile de la privatizare pot fi folosite doar la nivelul

veniturilor realizate de la vânzarea subiecţilor privatizării din teritoriul

Provinciei Autonome Voivodina, în baza sistemului stabilit de secretariatul

provincial competent pentru treburile finanţelor.

Articolul 11

Mijloacele planificate din încasările proprii şi cedate, mijloacele

transferate din bugetul Republicii Serbia, mijloacele de la vânzarea subiecţilor

privatizării din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina şi

mijloacele de la încasările suplimentare, beneficiari direcţi ai mijloacelor

bugetare le repartizează pe destinaţii concrete prin planul financiar

al încasărilor şi cheltuielilor pentru perioada ianuarie - martie 2007 şi le

prezintă la nivelul patru al clasificării economice.

Planul finaciar al încasărilor şi cheltuielilor beneficiarului bugetar

direct este adoptat de şeful conducător al beneficiarului direct al bugetului

care îl remite Consiliului Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

spre avizare în urma obţinerii părerii prealabile a organului competent

pentru treburile finanţelor, cel târziu zece zile de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 12

Încasările care se realizează şi cheltuielile care se execută în perioada

finanţării provizorie, sunt părţi integrante ale Hotărârii privind bugetul

Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2007.

IV DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 13

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai mijloacelor bugetare vor transmite

în contul P.A. Voivodina contul pentru executarea bugetului până la

10 ianuarie 2007 toate mijloacele care nu au fost cheltuite pentru finanţarea

cheltuielilor în anul 2006, care au fost transmise acestor beneficiari

conform Hotărârii privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina

pentru anul 2006, cu inclusiv 31 decembrie 2006.

Secretariatul provincial competent pentru treburile finanţelor va

stabili modul şi procedura de transferate a mijloacelor necheltuite prevăzute

la alineatul 1 al prezentului articol.

Articolul 14

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în

"Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina" şi se va aplica de

la 1 ianuarie 2007.

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 401-02381/2006

Novi Sad 18 decembrie 2006

709.

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. dr Lódi G. Gábor

În baza articolului 2 şi articolului 25 alineatul 1 din Hotărârea privind

organizarea şi modul de activitate a Consiliului Executiv al Provinciei

Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numerele:

10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 şi 17/03),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006, a adoptat

HOTĂRÂREA

PRIVIND REPARTIZAREA MIJLOACELOR BUGETARE ALE

SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU REGLEMENTĂ-

RI, ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE PEN-

TRU DONAŢII ŞI TRANSFERURI COMUNELOR DIN PRO-

VINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA ÎN CARE LIMBA ŞI GRA-

FIA MINORITĂŢII NAŢIONALE ESTE ÎN UZ OFICIAL

Articolul 1

Prin prezenta hotărâre se stipulează modul, condiţiile şi criteriile de

repartizare a mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru

Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale (în continuare :

Secretariatul) care se acordă în formă de donaţii şi transferuri comunelor

din P.A. Voivodina în care limba şi grafia minorităţii naţionale este

în uz oficial.

Mijloacele pentru aceste destinaţii se asigură din bugetul Provinciei

Autonome Voivodina şi se ţin în partea bugetară specială a Secretariatului.

Articolul 2

Drept de obţinere a mijloacelor bugetare ale Secretariatului au:

- comunele şi oraşul Novi Sad, în care este stabilit în baza statutului

uzul oficial al limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale pe întregul

teritoriu sau în anumite localităţi, prin intermediul serviciilor pentru treburi

generale şi administrative,

- serviciile comunităţilor locale ale localităţilor în care este stabilit

uzul oficial al limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale sau în unele

părţi ale localităţilor unde trăiesc într-un număr mare membrii

aparţinând minorităţilor naţionale,

- serviciile publice şi organizaţiile cu atribuţii publice care au condiţii

şi posibilităţi ca activitatea acceptată să o şi realizeze.

Articolul 3

Mijloacele se repartizează în baza concursului pentru donarea de

mijloace sau repartizarea mijloacelor de transfer comunelor în care limba

şi grafia minorităţii naţionale este în uz oficial (în continuare: concursul),

pe care îl publică Secretariatul cel puţin o dată pe an.

Beneficiarilor dreptului de obţinere a mijloacelor bugetare prevăzuţi

la articolul 2 din prezenta hotărâre, li se pot acorda, în cazuri excepţionale,

mijloace şi fără concurs, în baza cererii înaintate şi a contractului

încheiat.

Articolul 4

Concursul cuprinde date despre criteriile privind prezentarea anunţurilor

la concurs, precum şi alte date care sunt de importanţă pentru realizarea

concursului.

Concursul se publică în mass-media, iar anunţurile la concurs se remit

serviciilor pentru treburi generale şi juridice ale comunelor în care

este în uz oficial limba şi grafia minorităţii naţionale.

Articolul 5

Anunţul la concurs se prezintă pe formularul unic, a cărui cuprins îl stabileşte

Secretariatul.

Articolul 6

În urma expirării termenului de primire a anunţurilor la concurs,

serviciul competent al Secretariatului alcătuieşte lista anunţurilor

prompte şi complete.

Articolul 7

Cu privire la acordarea de mijloace beneficiarilor hotărăşte secretarul

provincial prin decizie.

Decizia prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol este definitivă.

Articolul 8

Mijloacele se acordă beneficiarilor, în conformitate cu planul de

acordare a mijloacelor în baza criteriilor prevăzute în această hotărâre.

Planul de acordare a mijloacelor îl emite secretarul provincial.

Articolul 9

În baza concursului se acordă 90% din mijloacele disponibile.

Restul de 10% din mijloace se reţine pentru cereri extraordinare şi

imprevizibile.

Articolul 10

Mijloacele se acordă pentru cofinanţarea proiectelor privind aplicarea

uzului oficial al limbilor şi grafiilor, stabilit în baza statutului comunei

şi Oraşului Novi Sad, dar mai ales pentru:

- tipărirea formularelor bilingve sau plurilingve care se folosesc în


Pagina 792 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.

activitatea organelor administraţiei sau pentru alte necesităţi,

- pregătirea programelor de calculator corespunzătoare pentru activitatea

în condiţii de multilingvism şi crearea condiţiilor pentru realizarea

acestora,

- cheltuielile de elaborare şi de instalare a inscripţiilor cu denumirea

organului şi organizaţiei, a localităţilor pe direcţiile rutiere, a străzilor

şi pieţilor şi în limbile minorităţilor naţionale care sunt în uz oficial

în localitate, comună sau Oraşul Novi Sad.

Articolul 11

Cu prilejul stabilirii nivelului de participare la finanţarea sau cofinanţarea

proiectului prevăzut la articolul 10 din prezenta hotărâre, se

aplică următoarele criterii:

- numărul limbilor şi grafiilor care sunt în uz oficial pe întreg teritoriul

comunei şi Oraşului Novi Sad sau în localitate,

- numărul membrilor minorităţilor naţionale a căror limbi şi grafii

sunt în uz oficial,

- cheltuielile materiale totale ale proiectului,

- finanţarea proiectelor şi din alte surse,

- continuitatea în finanţarea din partea Secretariatului pentru aceste

destinaţii sau mijloacele se cer pentru întâia dată.

Articolul 12

Beneficiarul este dator să folosească mijloacele în exclusivitate

pentru destinaţiile pentru care au fost acordate, iar mijloacele necheltuite

să le restituie în bugetul Provinciei Autonome Voivodina.

Beneficiarul are obligaţia ca într-un mod corespunzător să menţioneze

că la finanţare a participat şi Secretariatul.

Beneficiarul este dator ca cel târziu până la expirarea anului calendaristic

să prezinte raport Secretariatului cu privire la cheltuirea mijloacelor,

împreună cu documentaţia corespunzătoare.

Articolul 13

Beneficiarul mijloacelor care nu procedează în conformitate cu articolul

12 din prezenta Hotărâre, îşi pierde dreptul de participare la următorul

concurs al Secretariatului pentru destinaţiile respective.

Articolul 14

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în

"Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 401-02136/2006

Novi Sad, 18 decembrie 2006

710.

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

În baza articolului 2 punctul 2 şi articolului 25 alineatul 4 din

Hotărârea privind organizarea şi modul de activitate a Consiliului Executiv

al Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.",

numerele: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 şi 17/03) şi articolului 9 alineatul

1 punctul 1 partea 5 din Hotărârea privind Bugetul P.A. Voivodina

pentru anul 2006 ("Buletinul oficial al P.A.V.", numerele: 19/05,

1/06, 7/06 şi 14/06),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa

ţinută pe data de 26 decembrie 2006, a adoptat

D E C I Z I A

PRIVIND STABILIREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII

PROGRAMULUI DE REPARTIZARE ŞI FOLOSIRE A UNEI

PĂRŢI DIN MIJLOACELE SECRETARIATULUI

PROVINCIAL PENTRU ARHITECTURĂ, URBANISM

ŞI CONSTRUCŢII REALIZATE DIN VENITURILE DE LA PRI-

VATIZARE ÎN ANUL 2006 PENTRU PROGRAMUL DE ELA-

BORARE A PLANULUI SPAŢIAL AL ZONELOR

TURISTICE-DE SPORT ŞI RECREAŢIE IRIŠKI VENAC ŞI LE-

TENKA, CU ELEMENTE ALE ELABORĂRII DETALIATE A

SUBANSAMBLURILOR (PLANUL SPAŢIAL)

ŞI A PROIECTULUI PROCEDURA TEHNOLOGICĂ PENTRU

COLECTAREA PRECISĂ A DATELOR PRIVIND REŢEAUA

RUTIERĂ A P.A. VOIVODINA

I

Prin prezenta decizie se stabileşte modificarea şi completarea Programului

de repartizare şi folosire a unei părţi din mijloacele Secretariatului

Provincial pentru Arhitectură, Urbanism şi Construcţii realizate

din veniturile de la privatizare în anul 2006 pentru Programul de elaborare

a Planului spaţial al zonelor turistice-de sport şi recreaţie Iriški venac

şi Letenka, cu elemente ale eleborării detaliate a subansamblurilor

(Planul spaţial) şi a proiectului Procedura tehnologică pentru colectarea

precisă a datelor privind reţeaua rutieră a P.A. Voivodina, care a fost publicat

în "Buletinul oficial al P.A. Voivodina", numărul 20/06.

II

Modificarea şi completarea Programului prevăzut la punctul I al

prezentei decizii prezintă partea ei integrantă.

III

Prezenta decizie va fi publicată în "Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina".

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 401-02291/2006

Novi Sad, 26 decembrie 2006

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA PROGRAMULUI

DE REPARTIZARE ŞI FOLOSIRE A UNEI PĂRŢI DIN

MIJLOACELE SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU

ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI CONSTRUCŢII REALIZATE

DIN VENITURILE DE LA PRIVATIZARE ÎN ANUL 2006

PENTRU PROGRAMUL DE ELABORARE A PLANULUI

SPAŢIAL AL ZONELOR TURISTICE-DE SPORT

ŞI RECREAŢIE IRIŠKI VENAC ŞI LETENKA,

CU ELEMENTE ALE ELABORĂRII DETALIATE

A SUBANSAMBLURILOR (PLANUL SPAŢIAL)

ŞI A PROIECTULUI PROCEDURA TEHNOLOGICĂ PENTRU

COLECTAREA PRECISĂ A DATELOR PRIVIND REŢEAUA

RUTIERĂ A P.A. VOIVODINA

I

În Programul de repartizare şi folosire a unei părţi din mijloacele

Secretariatului Provincial pentru Arhitectură, Urbanism şi Construcţii

realizate din veniturile de la privatizare în anul 2006 pentru Programul

de elaborare a Planului spaţial al zonelor turistice-de sport şi recreaţie

Iriški venac şi Letenka, cu elemente ale elaborării detaliate a subansamblurilor

(Planul spaţial) şi a proiectului Procedura tehnologică pentru

colectarea precisă a datelor privind reţeaua rutieră a P.A. Voivodina (în

continuare: Programul), titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Programul de repartizare şi folosire a unei părţi din mijloacele Secretariatului

Provincial pentru Arhitectură, Urbanism şi Construcţii realizate

din veniturile de la privatizare în anul 2006 pentru Programul de

elaborare a Planului regularizării detaliate a amplasamentului Letenka

de pe Fruška Gora (în continuare: Planul), elaborarea Proiectului urbanistic

de reparcelare în conformitate cu Planul (în continuare: Proiectul

urbanistic) şi a Proiectului Procedura tehnologică pentru colectarea precisă

a datelor privind reţeaua rutieră a P.A. Voivodina".

Punctul I al Programului se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Secretariatul Provincial pentru Arhitectură, Urbanism şi Construcţii

în baza Legii privind stabilirea anumitor competenţe ale Provinciei

Autonome Voivodina ("Monitorul oficial al R.S.", numărul 6/2002),

Hotărârii privind administraţia provincială ("Buletinul oficial al P.A.V.",

numerele: 10/92, 12/92, 2/95 şi 3/02), Legii privind procedura administrativă

generală ("Buletinul oficial al R.F.I.", numerele 33/97 şi 31/01),

a Legii privind planificarea şi construcţia ("Monitorul oficial al R.S.",

numerele: 47/03, 43/06), efectuează treburi de specialitate şi administrative,

treburi în domeniul urbanismului şi planificării spaţiale, arhitecturii

şi construcţiilor, activităţilor locative şi edilitare, amenajării şi

folosirii terenurilor de construcţie.

Punctul II al Programului se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Programul de elaborare a Planului regularizării detaliate a amplasamentului

Letenka de pe Fruška Gora (în continuare: Planul) şi elaborarea

Proiectului urbanistic de reparcelare în conformitate cu Planul (în


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 793

continuare: Proiectul urbanistic) contribuie la elaborarea documentaţiei

de plan care prezintă baza de construire şi amenajare a amplasamentului

Letenka în conformitate cu articolul 39 alineatul 2 şi alineatul 3 din

Legea privind planificarea şi construcţia. Prin legea respectivă la articolul

66 este reglementată şi elaborarea proiectului urbanistic de reparcelare,

cu scopul formării parcelei de construcţii care în conformitate cu

documentul respectiv s-ar putea aplica la Institutul Geodetic Republican,

în serviciul competent pentru cadastrul imobiliar.

Scopul proiectului Procedura tehnologică pentru colectarea precisă

a datelor privind reţeaua rutieră a P.A. Voivodina este de a îndeplini următoarele

cerinţe: să faciliteze dezvoltarea continuă a service-ului prin

care se satisfac nevoile P.A. Voivodina de achiziţionare a datelor şi administrare

a sistemelor tehnice şi de afaceri din domeniul de activitate

al Secretariatului Provincial pentru Arhitectură, Urbanism şi Construcţii

într-un mod calitativ, eficace şi economic, să satisfacă standardele internaţionale

şi standardele Uniunii Europene în domeniul sistemelor informaţionale

geografice, administrarea resurselor spaţiale şi administrarea

sistemelor complexe tehnice şi de afaceri în domeniul urbanismului

şi construcţiilor, să faciliteze conectarea simplă şi eficace cu sistemele

asemănătoare din Europa, să fie realizat prin integrarea tehnologiilor

contemporane de colectare automată a datelor relevante spaţiale şi de al

natură şi a tehnologiilor Internet şi ca, în cea mai mare măsură, să se

bazeze pe arhitectura deschisă şi implementat pe platforma Open Source".

Punctul III al Programului se modifică şi va avea următorul cuprins:

"În baza Hotărârii privind Bugetul Provinciei Autonome Voivodina

pentru anul 2006 ("Buletinul oficial al P.A.V.", numerele: 19/05, 7/06 şi

14/06), în cadrul părţii 05 – Secretariatul Provincial pentru Arhitectură,

Urbanism şi Construcţii, clasificarea funcţională 620 – Dezvoltarea comunităţii,

clasificarea economică 424 Servicii specializate, sursa de finanţare

12 04 Venituri de la privatizare sunt planificate mijloace în cuantum

de 23.000.000,00 dinari.

O parte din mijloacele de la privatizare, clasificarea economică

4249, Alte servicii specializate în cuantum de 10.640.000,00 dinari se

repartizează pentru:

1. elaborarea Planului regularizării detaliate a amplasamentului Letenka

de pe Fruška Gora (Planul) şi elaborarea Proiectului urbanistic de

reparcelare în conformitate cu Planul – 5.540.000,00 dinari,

2. elaborarea proiectului Procedura tehnologică pentru colectarea

precisă a datelor privind reţeaua rutieră a P.A. Voivodina – 5.100.000,00

dinari.

Prezentul Program cuprinde repartizarea şi folosirea mijloacelor în

cuantum de 10.640.000,00 dinari prevăzute la punctul 2 al prezentului

Program."

Punctul IV al Programului se modifică şi va avea următorul cuprins:

"În cadrul realizării Programului, o parte din mijloacele de la veniturile

de la privatizare în cuantum de 5.540.000,00 dinari se vor folosi

pentru elaborarea Planului regularizării detaliate a amplasamentului Letenka

de pe Fruška Gora (Planul) şi elaborarea Proiectului urbanistic de

reparcelare în conformitate cu Planul, care se va realiza conform următoarelor

faze:

I fază: Treburi pregătitoare – asigurarea şi pregătirea suporturilor

de cadastru-topografice, asigurarea condiţiilor speciale şi a altei documentaţii

necesare de importanţă pentru elaborarea Planului,

Faza a II-a: Elaborarea Programului pentru elaborarea Planului,

Faza a III-a: Adoptarea Hotărârii privind elaborarea Planului,

Faza a IV-a: Elaborarea Proiectului Planului,

Faza a V-a: Controlul de specialitate şi accesul la Plan,

Faza a VI-a: Adoptarea Planului,

Faza a VII-a: Redactarea definitivă şi distribuirea Planului."

711.

II

În restul textului Programul rămâne neschimbat.

În baza articolului 2, punctul 13 din Hotărârea privind organizarea

şi modul de activitate a Consiliului Executiv al Provinciei Autonome

Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numerele: 10/92, 12/92, 1/95,

3/02, 23/02 şi 17/03) şi articolului 8 din Hotărârea privind Bugetul Provinciei

Autonome Voivodina pentru anul 2006 ("Buletinul oficial al

P.A.V.", numerele 19/05 şi 7/06),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006, a adoptat

DECIZIA

PRIVIND STABILIREA MODIFICĂRILOR

ŞI COMPLETĂRILOR PROGRAMULUI DE REPARTIZARE

ŞI FOLOSIRE A MIJLOACELOR DIN BUGETUL

PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA ÎN ANUL 2006

PENTRU Î.P.E.A. " VODE VOJVODINE"NOVI SAD

I

Prin prezenta Decizie se stabilesc modificările şi completările Programului

de repartizare şi folosire a mijloacelor din bugetul Provinciei

Autonome Voivodina în anul 2006, pentru Î.P.E.A."Vode Vojvodine"

Novi Sad, pe care Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

le-a adoptat pe data de 26.07.2006 şi care este publicat în " Buletinul

oficial la P.A. Voivodina" numărul 10/06.

II

Modificările şi completările Programului prevăzut la punctul I al

prezentei decizii prezintă partea ei integrantă.

III

Prezenta decizie va fi publicată în "Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina".

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 325-00003/2006

Novi Sad, 18 decembrie 2006

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE PROGRAMULUI DE

REPARTIZARE ŞI FOLOSIRE A MIJLOACELOR DIN

BUGETUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA ÎN ANUL

2006 PENTRU Î.P.E.A. "VODE VOJVODINE"NOVI SAD

I

În Programul de repartizare şi folosire a mijloacelor din bugetul

Provinciei Autonome Voivodina în anul 2006, pentru Î.P.E.A.Novi Sad,

(" Buletinul oficial al P.A.Voivodina" numărul 10/06), punctul I se modifică

şi va avea următorul cuprins:

" I

1. Asanarea şi ridicarea digului la prima linie de apărare pe râul Timiş,

de la frontiera de stat până la Sečanj 24.000.000,00

2. Reconstruirea digului de pe malul drept al Tisei în zona SC "Vrbica"

55.000.000,00

3. Reconstruirea digului de pe malul drept al canalului Novi Sad-Savino

Selo ( şi de-a lungul Dunării până la podul de cale ferată din Novi

Sad) 55.000.000,00

4. Elaborarea proiectelor de cercetare: de-a lungul canalului şi al Dunării

până la podul de cale ferată 2.000.000,00

de-a lungul Dunării ( cheiul în zona Novi Sad-ului) 2.500.000,00

5. Lucrări urgente de asanare şi documentaţie neprevăzute

11.500.000,00

TOTAL 1-6 150.000.000,00"

În rest Programul rămâne neschimbat.

712.

II

În baza articolului 25, alineatul 4 din Hotărârea privind organizarea

şi modul de activitate a Consiliului Executiv al Provinciei Autonome

Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.Voivodina", numerele 10/92, 12/92,

1/95, 3/02, 23/02 şi 17/03)

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006, a adoptat

DECIZIA


Pagina 794 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.

PRIVIND NUMIREA CONSILIERULUI PREŞEDINTELUI

CONSILIULUI EXECUTIV AL PROVINCIEI AUTONOME

VOIVODINA

I

BORIS LABUDOVIĆ se numeşte consilier al preşedintelui Consiliului

Executiv al Provinciei Autonome Voivodina.

II

Prezenta Decizie va fi publicată în "Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina".

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 02-00140/2006

Novi Sad, 18 decembrie 2006

713.

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

În baza articolului 11 din Hotărârea privind înfiinţarea Fondului

pentru Sprijinul Investiţiilor în Voivodina "VOJVODINA INVEST-

MENT PROMOTION – VIP" Novi Sad (“Buletinul oficial al P.A.V.”,

numărul 14/04) şi articolului 25 alineatul 4 din Hotărârea privind organizarea

şi modul de activitate a Consiliului Executiv al Provinciei Autonome

Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.Voivodina", numerele 10/92,

12/92, 1/95, 3/02, 23/02 şi 17/03),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006, a adoptat

DECIZIA

PRIVIND DESTITUIREA DIRECTORULUI INTERIMAR AL

FONDULUI PENTRU SPRIJINUL INVESTIŢIILOR ÎN

VOIVODINA "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION –

VIP" NOVI SAD

I

BRANISLAV BUGARSKI din Novi Sad se destituie din funcţia de

director interimar al Fondului pentru Sprijinul Investiţilor în Voivodina

“VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP” Novi Sad.

II

Prezenta decizie va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina”.

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 023-00058/2006

Novi Sad, 18 decembrie 2006

714.

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

În baza articolului 11 din Hotărârea privind înfiinţarea Fondului

pentru Sprijinul Investiţiilor în Voivodina "VOJVODINA INVEST-

MENT PROMOTION – VIP" Novi Sad (“Buletinul oficial al P.A.V.”,

numărul 14/04) şi articolului 25 alineatul 4 din Hotărârea privind organizarea

şi modul de activitate a Consiliului Executiv al Provinciei Autonome

Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.Voivodina", numerele 10/92,

12/92, 1/95, 3/02, 23/02 şi 17/03),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006, a adoptat

DECIZIA

PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI FONDULUI PENTRU

SPRIJINUL INVESTIŢIILOR ÎN VOIVODINA "VOJVODINA

INVESTMENT PROMOTION – VIP" NOVI SAD

I

BRANISLAV BUGARSKI din Novi Sad se numeşte director al

Fondului pentru Sprijinul Investiţilor în Voivodina “VOJVODINA IN-

VESTMENT PROMOTION – VIP” Novi Sad.

II

Prezenta decizie va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina”.

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 023-00059/2006

Novi Sad, 18 decembrie 2006

715.

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

În baza articolului 25, alineatul 4 din Hotărârea privind organizarea

şi modul de activitate al Consiliului Executiv al Provinciei Autonome

Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.Voivodina", numerele 10/92, 12/92,

1/95, 3/02 şi 17/03), raportat la articolele 8 şi 13 din Hotărârea privind

înfiinţarea Cancelariei pentru Includerea Romilor ("Buletinul oficial al

P.A.Voivodina", numărul 8/06),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006, a adoptat

DECIZIA

PRIVIND NUMIREA PREŞEDINTELUI ŞI MEMBRILOR CON-

SILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL CANCELARIEI

PENTRU INCLUDEREA ROMILOR

I

Membri în Consiliul de Administraţie al Cancelariei pentru Includerea

Romilor pe o perioadă de patru ani, se numesc:

preşedinte:

- Srdjan Šajn,

membri:

- Ištvan Bačkulin,

- Ivica Mišković,

- Dragan Mutibarić,

- Goran Novakov,

- Romeo Mihajlović,

- Maja Branković Đundić.

II

Prezenta decizie va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina”.

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 02-00155/2006

Novi Sad, 18 decembrie 2006

716.

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

În baza articolului 25, alineatul 4 din Hotărârea privind organizarea

şi modul de activitate al Consiliului Executiv al Provinciei Autonome

Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.Voivodina", numerele 10/92, 12/92,

1/95, 3/02 şi 17/03), raportat la articolele 8 şi 13 din Hotărârea privind

înfiinţarea Cancelariei pentru Includerea Romilor ("Buletinul oficial al

P.A.Voivodina", numărul 8/06),

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa

ţinută pe data de 18 decembrie 2006, a adoptat

DECIZIA

PRIVIND NUMIREA PREŞEDINTELUI ŞI MEMBRILOR

COMITETULUI DE CONTROL AL CANCELARIEI PENTRU

INCLUDEREA ROMILOR

I

Membri în Comitetul de Control al Cancelariei pentru Includerea

Romilor pe o perioadă de patru ani, se numesc:

preşedinte:

- Mirjana Mundžić Krnčević,

membri:


25. decembrie 2006. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

Nr. 20 - Pagina 795

- Piroška Kovač

- Sava Aleksandrović.

II

Baza de calcul pentru plata cotizaţiei către Cameră, o constituie salariile

brute realizate de angajaţi, fără reducerii în baza scutirilor şi facilităţilor.

Prezenta decizie va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina”.

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina

Numărul: 02-00156/2006

Novi Sad, 18 decembrie 2006

717.

Vicepreşedintele

Consiliului Executiv

s.s. Lódi G. Gábor

În baza articolului 12, alineatul 1, punctul 7 din Legea privind stabilirea

anumitor competenţe ale provinciei autonome ("Monitorul oficial

al R.S." numărul: 6/02) şi articolelor 22, 51, alineatul 4 şi 52, alineatul

1 din Hotărârea privind administraţia provincială ("Buletinul oficial

al P.A.V." numărul: 21/02-text definitiv) secretarul provincial pentru

educaţie şi cultură emite

DECIZIA

DE APROBARE A MANUALULUI CÂNTĂM ÎMPREUNĂ!

Cultura muzicală pentru clasa a IV-a a şcolii elementare pentru

elevii care frecventează cursurile în limba maghiară, autoare Ilona

Tolnai

I

SE APROBĂ SPRE UTILIZARE MANUALUL CÂNTĂM

ÎMPREUNĂ! Cultura muzicală pentru clasa a IV-a a şcolii elementare

pentru elevii care frecventează cursurile în limba maghiară, autoare Ilona

Tolnai

II

Prezenta decizie va fi publicată în " Buletinul oficial al Provinciei

Autonome Voivodina"

Secretariatul Provincial pentru Educaţie şi Cultură

Numărul: 106-61-00150/2006-01

Data: 18.12. 2006

718.

Secretar provincial

s.s dr Jeges Zoltán

În baza articolului 21 din Legea privind camerele economice ("Monitorul

oficial al Republicii Serbia" numărul: 65/2001), şi articolului 31

din Statutul Camerei Economice Regionale din Novi Sad,

Adunarea Camerei Economice Regionale din Novi Sad, la şedinţa

ţinută pe data de 15 decembrie 2006, a adoptat

HOTĂRÂREA

PRIVIND STABILIREA BAZEI DE CALCUL, A COTEI, MO-

DULUI ŞI TERMENELOR DE PLATĂ A COTIZAŢIEI CĂTRE

CAMERA ECONOMICĂ REGIONALĂ DIN NOVI SAD ÎN

ANUL 2007

Articolul 1

Societăţile comerciale şi alte forme de organizare care desfăşoară

activităţi economice, băncile şi alte organizaţii financiare, organizaţiile

de asigurari a bunurilor şi persoanelor, instituţiile care desfăşoară activităţi

în domeniul ştiinţei şi alţi membrii ai Camerei Economice Regionale

din Novi Sad ( în continuare: Camera) calculează şi plătesc cotizaţia

către Cameră în anul 2006 conform cotei de 0,29%.

Articolul 2

Articolul 3

Membrii Camerei care au între 0 şi 5 angajaţi plătesc Camerei cotizaţie

în cuantum pauşal de 15.000,00 dinari, cu termenul de plată până

la 30.06.2007.

Articolul 4

Antreprenorii (ateliere meşterşugăreşti, hoteliere, comerciale şi alte

forme de gestiune), plătesc Camerei cotizaţie în baza cotei de 1% la baza

de calcul, la care plătesc impozit pe venitul cetăţenilor, pentru veniturile

realizate de pe urma efectuării activităţilor independente.

Calculul şi plata cotizaţiei prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol

vor fi efectuate de asociaţiile generale ale antreprenorilor cu sediul

în teritoriul Camerei, folosind aceasta pentru finanţarea activităţilor lor

curente.

Cu ocazia fiecărei plăţi a cotizaţiei , asociaţiile generale ale antreprenorilor

sunt obligate să remită Camerei raportul documentat cu privire

la nivelul cotizaţiei plătite pentru luna respectivă.

Articolul 5

Cotizaţia prevăzută la alineatele 1 şi 3 din prezenta hotărâre se va

plăti pe conturile Camerei Economice Regionale din Novi Sad numerele:

355-1003257-73, la " Vojvo anska banka"S.A. Filiala Novi Sad,

345-5000803449401-66 la " Panonska banka" S.A. Novi Sad,

245-0155352101124-85 la " Agrobanka" S.A. Novi Sad şi 310-49-

66 la " Kontinental banka"S.A. Novi Sad, pe data plăţii salariilor şi a

plăţii impozitelor şi contribuţiilor pe salariile angajaţilor, cu menţionarea

numărului PIB.

Articolul 6

Membrii Camerei prevăzuţi la articolul 1 din prezenta hotărâre calculează

şi plătesc cotizaţie Camerei cu fiecare plată a salariilor angajaţilor.

Membrul Camerei emite ordin băncii de afaceri la care are cont curent

de pe care s-au plătit salariile de transferare a mijloacelor la nivelul

cotizaţiei calculate Camerei.

În cazul în care membrul Camerei plăteşte salariile de pe mai multe

conturi curente, este obligat să emită ordin de transfer al mijloacelor

în contul cotizaţiei către Cameră, proporţional salariilor calculate şi plătite

de pe contul respectiv.

Banca de afaceri la care membrul Camerei plăteşte salariile, conform

articolului 9, alineatul 6 din Legea perivind traficul de plăţi( " Buletinul

oficial al RFI" numerele: 3/2002 şi 5/2003, şi " Monitorul oficial

al R.S,"numărul 43/04) va face plata salariilor prin prezentarea ordinului

de plată a cotizaţiei către Cameră, conform prezentei hotărâri.

Articolul 7

Se autorizează Consiliul de Administraţie al Camerei să adopte modificările

şi completările prezentei hotărâri, în cazu în care în cursul anului

2006 se ajunge la schimbări însemnate care pot influienţa considerabil

la finanţarea Camerei.

Articolul 8

Prezenta hotărâre intră în vigoare din ziua următoare publicării ei în

" Monitorul oficial al Republicii Serbia" şi în " Buletinul oficial al

P.A.Voivodina" şi se va aplica din 1 ianuarie 2007.

Numărul: 1598-I/06-6

Novi Sad, 15 decembrie 2006

Camera Economică Regională Novi Sad

Preşedintele Adunării

s.s Milinko Cicmil


708. Hot rârea pri vind fi nan area pro vi zo rie a Pro vin -

ci ei Auto nome Vo ivo dina pen tru peri oada ianu a-

rie-martie 2007 718

709. Hot rârea pri vind re partizarea mij loacelor bu getare

ale Sec retari atului Pro vin cial pen tru Re glemen

t ri, Ad ministra ie i Mi nori t ile Na ionale

Pagina 796 - Nr.20 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V.

25. decembrie 2006.

pentru dona ii i tran sferu ri co munelor din Pro -

vin cia Auto nom Voivo dina în ca re lim ba i gra -

fia mi nori t ii na iona le este în uz ofi cial 791

710. Deci zia pri vind sta bilirea mo dific rii i com plet

CUPRINS

rii Pro gra mului de re par tizare i fo losire a unei

p r i din mij loacele Sec retari atului Pro vin cial

pentru Ar hitectu r, Urbanism i Con stru c ii re a-

lizate din ve nituri le de la pri va tizare în anul 2006

pentru Pro gra mul de ela boare a Pla nului spa ial

al zo nelor tu ri stice-de spo rt i rec rea ie Iri ški Ve -

nac i Le ten ka, cu ele men te ale ela bor rii de taliate

a su bansambluri lor (Pla nul spa ial) i a pro iectului

Pro cedura teh nologi c pen tru co lec tarea

preci s a datelor pri vind re eaua ru tier a

P.A.Vo ivo dina 792

711. Deci zia pri vind sta bilirea mo dific ri lor i com -

Nr. c. Tema Pagina Nr. c.

plet ri lor Pro gra mului de re par tizare i fo lo sire a

mijloacelor din bu getul Pro

Tema

vin ci ei Auto nome

Pagina

Consiliul Exe cutiv al Pro vinciei Auto no me Voivodina

p p j g

tare ale Sec retari atului Pro vin cial pen tru Re glemen

t ri, Ad ministra ie i Mi nori t ile Na ionale

pen tru do na ii i tran sferu ri co munelor din Pro -

vin cia Auto nom Vo ivo dina în ca re limba i gra -

fia mi norit ii na iona le este în uz ofi cial 791

710. Decizia pri vind sta bilirea mo dific rii i com plet

rii Pro gra mului de re par tizare i fo losire a unei

p r i din mij loacele Sec retariatului Pro vin cial

pen tru Ar hitectu r , Ur banism i Con stru c ii re a-

lizate din ve niturile de la pri va tizare în anul 2006

pen tru Pro gra mul de ela boare a Pla nului spa ial

al zo nelor tu ristice-de spo rt i rec rea ie Iri ški Ve -

nac i Le ten ka, cu ele men te ale ela bor rii de tali a-

te a su ban samblurilor (Pla nul spa ial) i a pro iectului

Pro cedura teh nologic pen tru co lec tarea

precis a da telor pri vind re eaua ru tier a

P.A.Vo ivo dina 792

711. Deci zia pri vind sta bili rea mo di fic ri lor i com -

plet rilor Pro gra mului de re par tizare i fo lo sire a

mijloacelor din bu getul Pro vin ciei Auto nome

Vo ivo dina în anul 2006 pen tru Î.P.E.A. „Vo de

Voj vo dine” No vi Sad 793

712. Deci zia pri vind nu mirea con sili eru lui pre edin telui

Con siliului Exe cu tiv al Pro vin ciei Auto nome

Vo ivo dina 793

713 Decizia pri vind de stitu irea di rec torului in terimar

Vo ivo dina în anul 2 006 pen tru Î.P.E.A. „Vo de

Voj vo dine” No vi Sad 793

712. Deci zia pri vind nu mirea con silieru lui pre edintelui

Con siliului Exe cu tiv al Pro vin ci ei Auto nome

Vo ivo dina 793

713. Deci zia pri vind de stitu irea di rec torului in terimar

al Fon dului pen tru Spri jinul In vesti iilor în Vo i-

vo dina „VO IVO DINA IN VEST MENT PRO MO-

TION - VIP” No vi Sad 794

714. Deci zia pri vind nu mirea di rec toru lui in terimar al

Fon dului pen tru Spri jinul In vesti iilor în Vo ivodina

„VO IVO DINA IN VEST MENT PRO MO-

TION - VIP” No vi Sad 794

715. Deci zia pri vind numirea pre edintelui i membrilor

Con siliului de Ad ministra ie al Can celari ei

pentru In clu derea Ro milor 794

716. Deci zia pri vind numirea pre edintelui i membrilor

CoSecretariatul mitetu lui de Con provincial trol Can pen celari tru edu ei pen caţie tru şi

Inclu derea Ro milor

cul tură

794

Sec retariatul pro vincial pen tru edu ca þie ºi

717. Deci Sec retariatul zia de apro cul

probare turã

vincial a pen ma tru nu alului edu ca þie CÂNTĂM ºi

ÎMPREUNĂ! Cul cul tura turã mu zi cală pen tru cla sa a

17. Deci IV-a zia şco d e lii apro elebare men tare a ma pennualului tru ele vii CÂNT ca re fre M cventează

cur

ÎMPREUN !

suri

Cul

le în

tura

lim

mu

ba

zi

mag

cal

hi

pen

ară,

tru

auto

cla sa

are

a

Ilo na

717. Deci Tol zia nai d e apro bare a ma nualului CÂNT M

ÎMPREUN

Camera

!

economică

Cul tura mu

regională

zi cal pen tru cla sa a

IV-a Camera co lii ele economică mentare pen regională

718. Hot rârea pri vind sta bi tru lirea eleba vii zei ca re de fre calcven cul, - a co -

teaz tei, cursuri mo dului le în i lim ter menelor ba mag hiar de pla , autoare t a co Ilo tizana

iei c -

Tol tre nai Ca mera Eco nomic Re gional din No vi Sad 795

718. Hotărârea pri vind sta bi lirea ba zei de cal cul, a cotei,

mo dului şi ter menelor de pla tă a co ti zaţi ei

în anul 2007 795

Camera către Ca ecomera nomicã Eco renomică giona lã Re gională din No vi

Sad în anul 2007

Editor: Secretariatul provincial pentru reglementări şi administraţie şi minorităţile naţionale. Redactor responsabil: Ksenija Jovanović,

tel. 487-40 00. Tiparul S.R. L. "Dnevnik - Štamparija" Redacţia: S.R.L. "Dnevnik - Novine i časopisi" - "Buletinul oficial al P.A.V."

Novi Sad, Bulevar oslobo enja 81. Tel. 525-875, telefax: 621-747 Serviciul de abonamente - telefon: 624-754, Contul la bancă S.R.L.

"Dnevnik - Novine i časopisi" numărul 355-1002794-07 cu specificarea: pentru "Buletinul oficial al P.A.V.".

More magazines by this user
Similar magazines