2 - AG Neovo Service Website

service.agneovo.com

2 - AG Neovo Service Website

Monitor LCD RX-W32 ºi RX-W42

Manualul utilizatorului


Cuprins

Prefaţă

Exonerare de răspundere a FCC...................................................................................................................4

DEEE.............................................................................................................................................................5

Hg..................................................................................................................................................................5

Măsuri de siguranţă

Notă...............................................................................................................................................................6

Măsuri de siguranţă la instalare.....................................................................................................................6

Măsuri de siguranţă la manevrare.................................................................................................................7

Curăţare şi întreţinere....................................................................................................................................7

Notă referitoare la monitorul LCD..................................................................................................................8

Capitolul 1: Descrierea produsului

1.1 Conţinutul pachetului...............................................................................................................................9

1.2 Pregătirea montării pe perete..................................................................................................................10

1.2.1 Montarea pe perete......................................................................................................................10

1.2.2 Scoaterea suportului.....................................................................................................................10

1.2.3 Scoaterea mânerelor....................................................................................................................10

1.3 Prezentare generală monitor LCD...........................................................................................................11

1.3.1 Vedere frontală şi butoane laterale...............................................................................................11

1.3.2 Vedere din spate...........................................................................................................................12

1.4 Telecomandă............................................................................................................................................13

1.4.1 Butoanele telecomenzii.................................................................................................................13

1.4.2 Instalarea bateriilor telecomenzii..................................................................................................14

1.4.3 Semnalul telecomenzii..................................................................................................................14

Capitolul 2: Conectarea cablurilor

2.1 Conectarea cablului CA...........................................................................................................................15

2.2 Conectarea semnalelor sursei de ieşire...................................................................................................16

2.2.1 Conectarea unui computer...........................................................................................................16

Utilizarea cablurilor VGA......................................................................................................................16

Utilizarea cablurilor DVI.......................................................................................................................16

Conectarea unui dispozitiv audio.........................................................................................................17

2.2.2 Conectarea unei camere sau a unui dispozitiv video...................................................................18

Utilizarea cablurilor CVBS...................................................................................................................18

Utilizarea cablurilor YPbPr...................................................................................................................18

Utilizarea cablurilor S-Video................................................................................................................19

2.3 Conectarea unui amplificator stereo........................................................................................................19

Capitolul 3: Utilizarea monitorului LCD

3.1 Pornirea alimentării..................................................................................................................................20

3.1.1 Utilizarea butoanelor laterale........................................................................................................20

3.1.2 Utilizarea telecomenzii..................................................................................................................20

3.2 Selectarea semnalului sursei de intrare...................................................................................................21

2 Cuprins


3.2.1 Utilizarea butoanelor laterale........................................................................................................21

3.2.2 Utilizarea telecomenzii..................................................................................................................21

3.3 Reglarea volumului..................................................................................................................................22

3.3.1 Utilizarea butoanelor laterale........................................................................................................22

3.3.2 Utilizarea telecomenzii..................................................................................................................22

3.4 Oprirea sunetului......................................................................................................................................22

3.5 Blocarea meniului OSD............................................................................................................................23

3.6 Utilizarea caracteristicii Imagine-în-imagine (Picture-in-Picture - PIP)....................................................24

3.6.1 Opţiuni PIP....................................................................................................................................24

3.6.2 Comutare PIP...............................................................................................................................24

Capitolul 4: Meniu afişare pe ecran

4.1 Utilizarea meniului OSD...........................................................................................................................25

4.2 Structură meniu OSD...............................................................................................................................27

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

5.1 Setări luminozitate...................................................................................................................................29

5.2 Setare culoare..........................................................................................................................................30

5.2.1 Temperatură culorii.......................................................................................................................30erală

5.3 Setare imagine (doar VGA)......................................................................................................................32

5.4 Setare imagine (semnale video)..............................................................................................................33

5.5 Raport aspect...........................................................................................................................................35

5.6 Setare pip.................................................................................................................................................36

5.7 Anti-ardere...............................................................................................................................................38

5.8 Setare OSD..............................................................................................................................................39

5.9 Setare audio.............................................................................................................................................40

5.10 Alte setări...............................................................................................................................................41

5.11 Sel. Intrare..............................................................................................................................................42

Capitolul 6: Anexă

6.1 Mesaje de avertizare................................................................................................................................43

6.2 Depanare.................................................................................................................................................44

6.3 Transportarea monitorului LCD................................................................................................................45

Capitolul 7: Specificaţii tehnice

7.1 Specificaţii tehnice monitor......................................................................................................................46

7.2 Dimensiuni monitor..................................................................................................................................47

7.2.1 Dimensiuni RX-W32.....................................................................................................................47

7.2.2 Dimensiuni RX-W42.....................................................................................................................47

Cuprins

3


Informaţii referitoare la siguranţă

Acest dispozitiv digital de Clasa B

FCC este conform cu Reglementările

echipamentelor care cauzează

interferenţe din Canada.

Conformitate cu FCC

Acest dispozitiv se află în conformitate cu Partea 15 a

Regulamentului FCC. Operarea face obiectul următoarelor

două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate duce la

interferente periculoase, şi (2) acest dispozitiv trebuie să

accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care

pot cauza un mod de operare nedorit.

NOTĂ:

Acest echipament a fost testat şi s-a confirmat

conformitatea în limitele unei Clase B de dispozitive

digitale, fiind în acord cu Partea 15 a Regulamentului

FCC. Aceste limite sunt proiectate pentru a se oferi o

protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor periculoase,

intr-o instalare rezidenţială. Acest echipament generează,

utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă

nu este instalat şi utilizat conform cu instrucţiunile, poate

determina interferenţe periculoase în cazul comunicaţiilor

radio. Oricum, nu oferim nici o garanţie că interferenţele

nu vor apărea într-o anumită instalare. Dacă acest

echipament cauzează interferente periculoase la recepţia

radio sau televizare, care pot fi determinate de pornirea

şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să

încerce corectarea interferenţei printr-una sau mai multe din

următoarele măsuri:

• Reorientare sau relocalizare antena de recepţie.

• Mărirea separării între echipament şi receptor.

• Consultaţi distribuitorul / vânzătorul, sau un tehnician

cu experienţă radio/TV pentru ajutor.

Avertisment:

Orice modificare neautorizată

la efectuată asupra acestui

echipament poate duce la

revocarea autorizării de reparare

a echipamentului şi anularea

garanţiei produsului.

4 Informaţii referitoare la siguranţă


WEEE

Informaţii pentru utilizatori, aplicabile în ţările Uniunii Europene

Mercur

Eliminarea lămpilor

Simbolul de pe produs sau ambalajul acestuia înseamnă că eliminarea acestui

produs se face separat de gunoiul menajer normal. Vă rugăm să ţineţi cont că

este responsabilitatea dumneavoastră să eliminaţi echipamentele electronice

prin intermediul centrelor de reciclare, pentru a contribui la conservarea

resurselor naturale. Fiecare ţară din Uniunea Europeană ar trebui să dispună

de centre de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Pentru informaţii legate de centre de colectare în zona în care vă aflaţi, luaţi

legătura cu autorităţile locale competente în domeniul administrării deşeurilor

electrice şi electronice sau cu magazinul de unde aţi cumpărat produsul.

LĂMPILE din acest produs conţin mercur şi trebuie reciclate sau eliminate

în conformitate cu legislaţia locală, naţională sau federală. Pentru informaţii

suplimentare, contactaţi Electronic Industries Alliance (Alianţa industriei

electronice) la www.eiae.org pentru informaţii specifice privind eliminarea

lămpilor accesaţi www.lamprecycle.org.

Directiva statului Vermont privind mercurul

Titlul 10: Conservarea şi dezvoltarea

Capitolul 164: GESTIONAREA CUPRINZĂTOARE A MERCURULUI

§ 7106. Etichetarea produselor cu adaos de mercur

Conţine mercur, eliminaţi corespunzător

Informaţii referitoare la siguranţă

5


Precauţii

ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE

A NU SE DESCHIDE

Simboluri utilizate în cadrul acestui manual

Această pictogramă indică existenţa unui pericol potenţial care poate avea drept

rezultat rănirea personală sau deteriorarea produsului.

Această pictogramă indică informaţii de service şi de funcţionare importante.

Notă

• Citiţi cu atenţia acest manual de utilizare înainte de utilizarea afişajului LCD şi păstraţi-l

pentru referinţe viitoare.

• Specificaţiile de produs şi alte informaţii furnizate în acest manual de utilizare sunt numai

pentru referinţă.

• Toate informaţiile pot fi modificate fără notificare. Conţinutul actualizat poate fi descărcat de

pe site-ul Web la adresa http://www.agneovo.com.

• Pentru înregistrarea online, mergeţi la http://www.agneovo.com.

• Pentru protejarea drepturilor dvs. în calitate de consumator, nu îndepărtaţi nicio etichetă de

pe afişajul LCD. În caz contrar puteţi afecta determinarea perioadei de garanţie.

Precauţii în timpul instalării

Nu aşezaţi afişajul LCD în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare,

orificii de evacuare sau lumina directă a soarelui.

Nu acoperiţi şi nu blocaţi orificiile de ventilare din carcasă.

Aşezaţi afişajul LCD pe o suprafaţă stabilă. Nu aşezaţi afişajul LCD în locuri în care

poate fi supus vibraţiilor sau şocului.

Aşezaţi afişajul LCD într-o zonă bine ventilată.

Nu aşezaţi afişajul LCD în exterior.

Nu aşezaţi afişajul LCD într-un mediu umed sau cu praf.

Nu vărsaţi lichid şi nu introduceţi obiecte ascuţite în afişajul LCD prin orificiile

de ventilare. În caz contrar puteţi cauza un incendiu accidental, şoc electric sau

deteriorarea afişajului LCD.

6 Măsuri de siguranţă


Precauţii în timpul utilizării

Utilizaţi numai cablul de alimentare livrat împreună

cu afişajul LCD.

Priza de alimentare trebuie instalată în apropierea

afişajului LCD şi trebuie să fie uşor accesibilă.

Dacă este utilizat un cablu prelungitor împreună

cu afişajul LCD, asiguraţi-vă că valoarea totală

a consumului de curent conectat la priza de

alimentare nu depăşeşte valoarea nominală a

intensităţii curentului electric.

Nu aşezaţi niciun fel de obiecte pe cablul de

alimentare. Nu aşezaţi afişajul LCD în locuri în

care cablul de alimentare poate fi călcat.

Dacă afişajul LCD nu este utilizat pentru o

perioadă nedeterminată, deconectaţi cablul de

alimentare de la priza de alimentare.

Pentru deconectarea cablului de alimentare,

apucaţi şi trageţi de capătul fişei. Nu trageţi de

cablu; în caz contrar puteţi cauza un incendiu sau

şoc electric.

Nu deconectaţi şi nu atingeţi cablul de alimentare

cu mâinile ude.

Curăţarea şi întreţinerea

Afişajul LCD este echipat cu sticlă optică

NeoV. Utilizaţi o cârpă moale uşor umezită

cu o soluţie de detergent slab pentru curăţarea

suprafeţei de sticlă şi a carcasei.

Nu frecaţi şi nu atingeţi suprafaţa de sticlă cu

articole ascuţite sau abrazive, cum ar fi un

creion sau o şurubelniţă. Aceasta poate avea

drept rezultat zgârierea suprafeţei de sticlă.

Nu încercaţi depanarea afişajului LCD,

consultaţi personal de service calificat.

Deschiderea sau îndepărtarea carcaselor vă

poate expune la voltaj înalt şi la alte riscuri.

Avertisment:

Deconectaţi cablul de

alimentare de la priza de

alimentare şi consultaţi

personal de service calificat în

următoarele situaţii:

♦♦

Atunci când cablul de

alimentare este deteriorat.

♦♦ Dacă afişajul LCD a fost

scăpat pe jos sau în cazul

în care carcasa a fost

deteriorată.

♦♦ Dacă afişajul LCD emite fum

sau un miros deosebit.

Măsuri de siguranţă

7


Notă pentru afişajul LCD

Pentru păstrarea performanţelor luminoase stabile, se recomandă utilizarea setării scăzute de

luminozitate.

Datorită duratei de viaţă a lămpii, scăderea calităţii luminozităţii afişajului LCD în timp este

normală.

Atunci când sunt afişate imagini statice pentru perioade îndelungate, imaginea poate cauza o

imprimare pe afişajul LCD. Acest fenomen este denumit retenţia imaginii sau imagine arsă.

Pentru prevenirea retenţiei imaginii, faceţi oricare din următoarele:

• Setaţi afişajul LCD pentru oprire după câteva minute de inactivitate.

• Utilizaţi un economizor de ecran care conţine grafică în mişcare sau o imagine albă goală.

• Executaţi funcţia Anti imagine statică de care dispune monitorul LCD. Consultaţi secţiunea

„Setări, Anti imagine statică”.

• Comutaţi regulat fundalurile desktop-ului.

• Reglaţi afişajul LCD la setări scăzute de luminozitate.

• Opriţi afişajul LCD atunci când sistemul nu este in uz.

Acţiuni de efectuat atunci când afişajul LCD prezintă retenţia imaginii:

• Opriţi monitorul pentru perioade prelungite. Acestea pot dura câteva ore sau câteva zile.

• Utilizaţi un economizor de ecran şi executaţi-l pentru perioade prelungite.

• Utilizaţi o imagine alb-negru şi executaţi-o pentru perioade prelungite.

Atunci când afişajul LCD este mutat dintr-o cameră în alta sau când se produce o modificare

bruscă de la o temperatură ambientală scăzută la una ridicată, se poate forma condens pe sau

în interiorul suprafeţei de sticlă. Atunci când se produce acest lucru, nu porniţi afişajul LCD până

la dispariţia condensului.

Datorită condiţiilor de vreme umedă, este normal să se formeze ceaţă în interiorul suprafeţei de

sticlă a afişajului LCD. Ceaţa dispare după câteva zile sau de îndată ce vremea se stabilizează.

Există milioane de micro-tranzistoare în interiorul afişajului LCD. Este normal ca unele

tranzistoare să fie deteriorate şi să producă puncte. Acest lucru este acceptabil şi nu este

considerat o defecţiune.

8 Măsuri de siguranţă


1. Descrierea produsului

1.1 Conţinutul pachetului

Verificaţi atunci când desfaceţi ambalajul dacă în pachet

sunt incluse următoarele articole. În cazul în care unul

dintre ele lipseşte sau este deteriorat, contactaţi furnizorul.

Monitor LCD

Telecomandă

Cablu de alimentare

Cablu DVI-D

Cablu VGA

Cablu audio

Manualul utilizatorului

Notă:

♦♦ Imaginile sunt doar

orientative. Articolele reale

pot varia la livrare.

Capitolul 1: Descrierea produsului

9


AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

AC IN COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

1.8A

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

R2

L2

AUDIO IN

R1 L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

R

AUDIO IN

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

1.2 Pregătirea montării pe perete

1.2.1 Montarea pe perete

1 Scoateţi suportul şi mânerele (dacă este necesar).

Urmaţi procedurile de mai jos.

2 Montarea pe perete a ecranului LCD.

Înşurubaţi suportul de fixare în orificiile VESA de pe

spatele ecranului LCD.

Notă:

Pentru a proteja ecranul de

sticlă, aşezaţi ecranul LCD pe un

prosop sau pe o cârpă moale.

400mm

200mm

1.2.2 Scoaterea suportului

1 Aşezaţi ecranul

LCD cu faţa în jos

pe o suprafaţă

dreaptă şi plană.

2 Desfaceţi cele

patru şuruburi care

fixează suportul

bază de ecranul

LCD.

3 Ridicaţi ecranul pentru a detaşa suportul de bază.

1.2.3 Scoaterea mânerelor

1 Aşezaţi ecranul

LCD cu faţa în jos

pe o suprafaţă

dreaptă şi plană.

2 Desfaceţi şuruburile

pentru a putea

scoate fiecare

mîner al ecranului

LCD.

Notă:

Asiguraţi-vă că ecranul LCD

nu poate cădea şi că în caz de

cutremur sau alte calamităţi

ecranul este ferit de orice

deteriorare sau defectare.

♦♦ Utilizaţi doar setul de montare

pe perete de 400 x 200 mm

recomandat de AG Neovo.

♦♦

Fixaţi ecranul LCD pe un

perete suficient de rezistent.

10 Capitolul 1: Descrierea produsului


AUTO

POWER

1.3 Prezentare generală monitor LCD

1.3.1 Vedere frontală şi butoane laterale

Tastatură

laterală

1

4

5

6

7

2

8

1

Ecran afişare

Ecranul de afişare LCD este protejat de

sticla optică specială de la NeoV TM .

3

9

2

3

Indicator LED

Verde - Aprins

Chihlimbar - Mod standby

Stins - Alimentare întreruptă

Senzor telecomandă

(Vezi pagina 13.)

10

AUTO

POWER

11

4

5

6

7

SURSĂ

• Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta

sursa semnalului de intrare.

MENIU

• Apăsaţi pentru afişarea meniului OSD.

• Apăsaţi din nou pentru ascunderea

meniului OSD.

SUS

• Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta

opţiunea PIP.

• În timpul selecţiei meniului OSD,

apăsaţi pentru a vă muta mai sus întrun

meniu sau submeniu.

JOS

• Apăsaţi pentru a comuta între meniul

PIP şi subimagine.

• În timpul selecţiei meniului OSD,

apăsaţi pentru a vă muta mai sus întrun

meniu sau submeniu.

8

9

10

11

STÂNGA

• Apăsaţi pentru a micşora volumul.

• În timpul selecţiei meniului OSD, apăsaţi

pentru a ajusta setările.

DREAPTA

• Apăsaţi pentru a mări volumul.

• În timpul selecţiei meniului OSD, apăsaţi

pentru a selecta o opţiune şi pentru a ajusta

setările.

AUTOMAT

• Pentru sursa semnalului de intrare VGA,

apăsaţi pentru executarea reglării automate.

• Pentru semnalele de intrare video, apăsaţi

pentru executarea îngheţării ecranului.

• În timpul selecţiei meniului OSD, apăsaţi

pentru a închide meniul OSD sau pentru a

ieşi dintr-un submeniu.

ALIMENTARE

• Apăsaţi pentru a porni sau opri monitorul.

Capitolul 1: Descrierea produsului

11


AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

1.3.2 Vedere din spate

AC IN

RS-232C

OUT

R2

L2

COMPONENT

Pr2

Pb2

Y2

DC OUT

AUDIO IN

PC

VGA

IN

S-VIDEO

R

IN

IN

CVBS

R

IN

L

IN

AUDIO IN

VIDEO IN

DVI

Y/C

AUDIO IN

VIDEO 2

VIDEO 1

AUDIO

OUT

R1

L1

Pr1

Pb1

Y1

OUT L OUT OUT

R

L

1 2

3 4 5 6 7

8

1

Intrare alimentare CA

6

Conector VGA

2

3

4

5

Se utilizează pentru a conecta

cablul de alimentare.

Conector RS-232

Pentru conectarea cablurilor RS-

232 pentru conectarea la mai multe

monitoare.

Conectori COMPONENŢI audio şi

video (2)

Se utilizează pentru a conecta

cablurile componente pentru

semnalul de intrare YPbPr.

Ieşire alimentare CC

Se utilizează pentru ieşirea

alimentării CC.

Port audio

7

8

9

Se utilizează pentru a conecta un

PC cu ajutorul cablului VGA pentru

semnalul analog de intrare.

Conector DVI

Se utilizează pentru a conecta un

PC cu ajutorul cablului DVI pentru

semnalul digital de intrare.

Conector S-Video (2)

Se utilizează pentru a conecta

cablurile AV pentru semnalul S-Video.

Conectori COMPOZIŢI audio şi

video (2)

Se utilizează pentru a conecta

cablurile compozite pentru semnalul

CVBS.

Se utilizează pentru a conecta un

cablu audio pentru ieşirea audio a

PC-ului.

12 Capitolul 1: Descrierea produsului


1.4 Telecomandă

1.4.1 Butoanele telecomenzii

1

2

4

6

9

Power

Key Lock

5

CVBS 1

YPbPr1

S-Video

DVI

10

11

CVBS 2

YPbPr2

VGA

3

UP

Volume

12

7

Left

Menu

Right

8

13

Down

Mute

1

Buton ALIMENTARE

Apăsaţi pentru a porni sau închide

monitorul.

7

Buton navigare

Apăsaţi pentru a naviga prin meniul OSD

şi ajustaţi setările.

2

3

4

5

6

Buton CVBS1

Apăsaţi pentru a selecta CVBS1 ca

semnal de intrare.

Buton CVBS2

Apăsaţi pentru a selecta CVBS2 ca

semnal de intrare.

Buton YPbPr1

Apăsaţi pentru a selecta YPbPr1 ca

semnal de intrare.

Buton YPbPr2

Apăsaţi pentru a selecta YPbPr2 ca

semnal de intrare.

Buton S-Video

Apăsaţi pentru a selecta S-Video ca

semnal de intrare.

8

9

10

11

12

13

Buton MENIU

Apăsaţi pentru afişarea meniului OSD.

Apăsaţi din nou pentru ascunderea

meniului OSD.

Buton blocare

Apăsaţi pentru blocarea meniului OSD.

Buton DVI

Apăsaţi pentru a selecta DVI ca semnal

de intrare.

Buton VGA

Apăsaţi pentru a selecta VGA ca semnal

de intrare.

Butoane volum

Apăsaţi pe + pentru a mări volumul.

Apăsaţi pe - pentru a micşora volumul.

Buton FĂRĂ SUNET

Apăsaţi pentru a opri sunetul.

Capitolul 1: Descrierea produsului

13


Power

CVBS 1

CVBS 2

Left

YPbPr1

YPbPr2

UP

Menu

Down

S-Video

Right

Key Lock

DVI

VGA

Volume

Mute

1.4.2 Instalarea bateriilor telecomenzii

1 Întoarceţi telecomanda

cu faţa în jos.

2 Apăsaţi şi ţineţi

apăsat pe butonul de

blocare şi apoi scoateţi

compartimentul bateriei

din slot.

3 Introduceţi bateria în

compartimentul bateriei.

4 Împingeţi înapoi

compartimentul bateriei în

slot până auziţi un clic.

1.4.3 Semnalul telecomenzii

CR2025

Lithium Battery

3V

Note referitoare la baterie:

♦♦ Nu lăsaţi telecomanda într-un

loc cu căldură sau umiditate

excesivă.

♦♦

Nu lăsaţi telecomanda în

lumina directă a soarelui.

♦♦ Nu încercaţi să încărcaţi,

scurtcircuitaţi, încălziţi sau

ardeţi bateria.

♦♦ În cazul în care intenţionaţi

să nu utilizaţi telecomanda o

perioadă mai lungă de timp,

scoateţi bateria.

♦♦

Înlocuiţi doar cu baterie cu

litiu CR2025, 3V.

♦♦ Aruncaţi bateria uzată

în conformitate cu

reglementările locale de

evacuare a deşeurilor.

Telecomanda are o

rază de acţiune de

aproximativ 10 m.

Pentru un semnal cât

mai bun îndreptaţi

telecomanda fix spre

senzorul telecomenzii.

30 o

Notă:

♦♦ Bateria trebuie să fie suficient

de încărcată pentru ca

performanţa telecomenzii să

fie optimă.

14 Capitolul 1: Descrierea produsului


100-240V

50-60Hz

AUDIO IN

VIDEO IN

12V

Max 350mA

AUDIO IN

Y/C

AUDIO IN

VIDEO 2

VIDEO 1

IN

AUDIO

OUT

2. Conectarea cablurilor

2.1 Conectarea cablului CA

1 Conectaţi cablul de alimentare la intrarea CA aflată pe

spatele monitorului LCD.

2 Conectaţi ştecărul la o priză sau la un alimentator.

AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

OUT

IN

R2 L2

R1 L1

Pr2 Pb2 Y2

Pr1 Pb1 Y1

VGA

DVI

IN

OUT

L

R

IN

OUT

IN

OUT

R

R

L

L

AC IN

Atenţie:

♦♦ Asiguraţi-vă că monitorul

LCD nu este conectat la o

priză înainte de efectuarea

oricărei conectări.

Conectarea cablurilor

atunci când monitorul este

PORNIT poate provoca

şocuri electrice sau vătămări

corporale.

Atenţie:

♦♦ Atunci când scoateţi cablul

de alimentare din priză, ţineţi

cablul de ştecăr. Nu trageţi

niciodată de cablu.

Capitolul 2: Conectarea cablurilor

15


AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

VGA

DVI

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

Y/C

OUT

IN

VIDEO 2

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 1

OUT

IN

VIDEO 2

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

IN

L

L

VIDEO 1

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

2.2 Conectarea semnalelor sursei de ieşire

2.2.1 Conectarea unui computer

Utilizarea cablurilor VGA

Conectaţi un capăt al cablului D-sub la conectorul VGA al monitorului LCD şi celălalt capăt la

conectorul D-sub al computerului.

PC

VGA

DVI

Utilizarea cablurilor DVI

Conectaţi un capăt al cablului DVI la conectorul DVI al monitorului LCD şi celălalt capăt la

conectorul DVI al computerului.

PC

VGA

DVI

16 Capitolul 2: Conectarea cablurilor


AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

Conectarea unui dispozitiv audio

Conectaţi un capăt al unui cablu audio la portul audio aflat pe spatele monitorului LCD şi celălalt

capăt la portul de ieşire audio al computerului.

PC

AUDIO IN

Capitolul 2: Conectarea cablurilor

17


AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

AUDIO IN

VGA

DVI

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

R

R

R

R

IN

AUDIO

OUT

IN

AUDIO

OUT

L

L

L

L

2.2.2 Conectarea unei camere sau a unui dispozitiv video

Utilizarea cablurilor CVBS

Conectaţi un capăt al cablului CVBS la conectorii COMPOZIŢI ai monitorului LCD şi celălalt capăt

la conectorii COMPOZIŢI ai dispozitivului dvs.

Pentru intrarea audio, conectaţi un cablu RCA la conectorul pentru intrarea audio al monitorului

LCD şi unul la conectorul pentru ieşirea audio al dispozitivului dvs.

CVBS

IN

IN

R

L

IN

VIDEO 2

VIDEO 1

AUDIO

OUT

OUT

OUT

R

L

sau or

Utilizarea cablurilor YPbPr

Conectaţi un capăt al cablului YPbPr la conectorii COMPONENŢI ai monitorului LCD şi celălalt

capăt la conectorii COMPONENŢI ai dispozitivului dvs.

Pentru intrarea audio, conectaţi un cablu RCA la conectorul pentru intrarea audio al monitorului

LCD şi unul la conectorul pentru ieşirea audio al dispozitivului dvs.

COMPONENT

R2

L2

Pr2

Pb2

Y2

AUDIO IN

VIDEO IN

R1

L1

Pr1

Pb1

Y1

sau or

18 Capitolul 2: Conectarea cablurilor


AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

Y/C

OUT

IN

VIDEO 2

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 1

OUT

IN

VIDEO 2

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

L

L

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

Utilizarea cablurilor S-Video

Conectaţi un capăt al cablului S-Video la conectorul S-VIDEO al monitorului LCD şi celălalt capăt

la conectorul S-VIDEO al dispozitivului dvs.

Pentru intrarea audio, conectaţi un cablu RCA la conectorul pentru intrarea audio al monitorului

LCD şi unul la conectorul pentru ieşirea audio al dispozitivului dvs.

IN

S-VIDEO

L

Y/C

AUDIO IN

OUT

R

sau or

2.3 Conectarea unui amplificator stereo

Pentru amplificarea ieşirii de sunet, conectaţi un amplificator stereo la monitorul LCD.

Conectaţi un cablu RCA la conectorul audio de ieşire al monitorului LCD şi unul la conectorul

pentru intrarea audio al unui amplificator stereo.

CVBS

R

L

IN

AUDIO

OUT

R

L

Capitolul 2: Conectarea cablurilor

19


AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

AUDIO IN

R

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

2.4 Conectarea mai multor monitoare LCD

Utilizaţi conexiunea RS-232 pentru a conecta o serie de monitoare LCD astfel încât să formaţi o

reţea de tip daisy (în lanţ). Acest tip de conectare permite ca informaţiile de pe un computer să fie

afişate simultan pe mai multe monitoare.

Pot fi conectate maxim 254 de monitoare.

RS-232C

OUT

RS-232C

OUT

IN

IN

1 Conectaţi capătul mamă al unui cablu RS-232

la portul de ieşire RS-232 al computerului şi

conectaţi capătul tată la portul de intrare RS-232

al monitorului.

2 Conectaţi capătul mamă al unui alt cablu RS-232

la portul de ieşire RS-232 al ultimului computer

conectat şi conectaţi capătul tată la portul de

intrare RS-232 al următorului monitor.

3 Repetaţi pasul 2 pentru a conecta mai multe

monitoare LCD.

4 Configuraţi conexiunea utilizând meniul Other

Alte setări > RS-232C. Vezi pagina 48.

Notă:

♦♦ Cablurile RS-232 nu sunt

incluse în pachet şi se vând

separat. Contactaţi furnizorul

în cazul în care doriţi să

achiziţionaţi un astfel de

cablu.

♦♦ În cazul în care un monitor

LCD din serie este oprit,

monitoarele legate după

acesta primesc în continuare

semnalul de intrare al PCului.

Totuşi, dacă cablul de

alimentare al acestui monitor

LCD este deconectat,

toate monitoarele legate

după acestă îşi vor pierde

semnalul.

♦♦ Pentru o nu exista probleme

de compatibilitate utilizaţi

doar monitoare AG Neovo.

20 Capitolul 2: Conectarea cablurilor


AUTO

POWER

3. Utilizarea monitorului LCD

3.1 Pornirea alimentării

3.1.1 Utilizarea butoanelor laterale

1 Conectaţi cablul de alimentare

la o priză sau la un alimentator.

2 Apăsaţi pe butonul

ALIMENTARE aflat pe tastatură

pentru a porni monitorul LCD.

Indicatorul LED va fi VERDE.

Buton ALIMENTARE

Atunci când monitorul LCD

este pornit, apăsaţi pe butonul

ALIMENTARE pentru a-l

închide.

Indicatorul LED se stinge.

3.1.2 Utilizarea telecomenzii

Apăsaţi pe butonul

ALIMENTARE de pe

telecomandă pentru a porni

monitorul LCD.

Indicatorul LED va fi VERDE.

Apăsaţi din nou pe butonul

ALIMENTARE pentru a

închide monitorul LCD.

Indicatorul LED se stinge.

Power

CVBS 1

CVBS 2

Left

YPbPr1

YPbPr2

UP

Menu

Down

S-Video

Right

Key Lock

DVI

VGA

Volume

Mute

Notă:

♦♦ Monitorul LCD consumă

energie atât timp cât cablul de

alimentare este conectat la o

priză. Deconectaţi cablul de

alimentare pentru a întrerupe

complet alimentarea.

Capitolul 3: Utilizarea monitorului LCD

21


AUTO

POWER

3.2 Selectarea semnalului sursei de intrare

3.2.1 Utilizarea butoanelor laterale

Buton SURSĂ

1 Apăsaţi pe butonul SURSĂ aflat

pe tastatura laterală.

Pe ecran se afişează ecranul de

intrare a semnalului. Elementul

evidenţiat indică semnalul curent al

sursei de intrare.

D - S U B

D V I

C V B S 1

C V B S 2

S - V I D E O

Y P b P r 1

Y P b P r 2

2 Apăsaţi în mod repetat pe butonul

SURSĂ până când se evidenţiază

semnalul sursei de intrare dorite.

Note:

♦♦ După selectarea unui semnal

sursă de intrare, pe ecran

se va afişa imediat un mesaj

care indică semnalul sursei

de intrare.

De exemplu, se selectează

CVBS1 şi se afişează

următorul mesaj.

CVBS1

INPUT

♦♦ În cazul în care semnalul

sursei de intrare nu este

conectat la monitorul LCD

sau este dezactivat, pe ecran

nu se va afişa niciun mesaj

referitor la semnal.

3 Apăsaţi pe pentru a selecta

semnalul sursei de intrare.

NO

SIGNAL

3.2.2 Utilizarea telecomenzii

♦♦

În cazul în care rezoluţia sau

placa grafică a computerului

conectat este setată la

maxim, se afişează un mesaj

de depăşire a intervalului.

INPUT SIGNAL

OUT OF RANGE

Power

Key Lock

CVBS 1

CVBS 2

YPbPr1

YPbPr2

S-Video

DVI

VGA

Apăsaţi pe butonul dorit al

semnalului sursei de intrare

pentru selectarea sursei.

UP

Volume

Left

Menu

Right

Down

Mute

22 Capitolul 3: Utilizarea monitorului LCD


AUTO

POWER

3.3 Reglarea volumului

3.3.1 Utilizarea butoanelor laterale

1 Apăsaţi pe sau pe pentru a deschide bara de

volum.

2 Apăsaţi pe pentru a mări volumul.

Apăsaţi pe

pentru a micşora volumul.

Butoane VOLUM

3.3.2 Utilizarea telecomenzii

Power

Key Lock

CVBS 1

CVBS 2

YPbPr1

YPbPr2

S-Video

DVI

VGA

La telecomandă apăsaţi pe

mări volumul.

Vo lume

Vo lume

pentru a

Left

UP

Menu

Right

Volume

Apăsaţi pe

volumul.

pentru a micşora

Down

Mute

3.4 Oprirea sunetului

La telecomandă apăsaţi pe pentru a opri sunetul. Pe ecran se va afişa imediat un mesaj de

sunet oprit.

Apăsaţi din nou pe

Mute

sau pe tastele de volum pentru a anula această opţiune.

Mute

Capitolul 3: Utilizarea monitorului LCD

23


3.5 Blocarea meniului OSD

Blocaţi meniul OSD pentru a proteja monitorul LCD împotriva utilizatorilor neautorizaţi sau

împotriva apăsării accidentale a tastaturii laterale sau a butoanelor telecomenzii.

Pentru blocarea OSD, apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele tastaturii listate mai jos, cel puţin 5

secunde sau până la afişarea mesajului

.

OSD

LOCK OUT

După ce OSD este blocat, toate tastele şi butoanele telecomenzii sunt inactive.

Tipuri de blocare OSD Operaţia de blocare Operaţia de deblocare

Blocarea tuturor

butoanelor

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe

pe timp de 5 secunde.

şi

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe şi

pe timp de 5 secunde sau până

la apariţia meniului OSD.

Blocarea tuturor

butoanelor cu excepţia

butonului ALIMENTARE.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe

pe timp de 5 secunde.

şi

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe şi

pe timp de 5 secunde sau până

la apariţia meniului OSD.

24 Capitolul 3: Utilizarea monitorului LCD


3.6 Utilizarea caracteristicii Imagineîn-imagine

(Picture-in-Picture -

PIP)

Caracteristica Imagine-în-imagine (PIP) permite vizualizarea

mai multor semnale ale sursei de intrare pe ecranul LCD.

3.6.1 Opţiuni PIP

Pe butoanele laterale sau pe telecomandă, apăsaţi în mod

repetat pe pentru a activa şi a defila printre opţiunile

PIP. Opţiunile sunt următoarele:

Activare PIP

Dezactivare PIP

3.6.2 Comutare PIP

PAP

PAP 4:3

Semnalele principale şi semnalele de sursă subordonate

setate în Setări PIP pot fi uşor interschimbate cu ajutorul

tastaturii sau a telecomenzii.

Sursă

principală

Sursă sub

Info:

♦♦ Activare PIP: Semnalul sursei

subordonate se afişează

în cadrul semnalului sursei

principale.

♦♦ PAP (Picture-and-Picture -

Imagini multiple) Semnalele

sursei principale şi sursei

subordonate se afişează unul

lângă cealalt şi au aceeaşi

dimensiune.

♦♦ PAP 4:3 Semnalele

sursei principale şi sursei

subordonate se afişează unul

lângă cealaltă, fiecare având

un raport de aspect 4:3.

♦♦ Dezactivare PIP: Funcţia PIP

este dezactivată, se afişează

doar semnalul sursă principal.

Notă:

♦♦ Semnalele sursei principale

şi sursei subordonate pot fi

configurate în Setări PIP, vezi

pagina 36.

Apăsaţi pe pentru a interschimba semnalul sursei

principale cu cel al sursei subordonate. A se vedea ilustraţia

de mai jos.

Sursă

principală

Sursă sub

Capitolul 3: Utilizarea monitorului LCD

25


4. Meniu afişare pe ecran

4.1 Utilizarea meniului OSD

1

Afişarea ecranului meniului principal.

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

BRIGHTNESS

50

CONTRAST

COLOUR SETTING

50

Telecomandă Tastatură laterală

Apăsaţi pe . Apăsaţi pe .

Menu

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

Fereastră navigare

INFORMATION

EXIT ENTER SELECT

2

Selectarea meniului.

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

1 Apăsaţi pe

pe

.

UP

sau

1 Apăsaţi pe sau

pe .

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

CONTRAST

50

50

Down

2 Apăsaţi pe

Right

pentru a intra în

submeniu.

2 Apăsaţi pe

pentru a intra în

submeniu.

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ENTER SELECT

26 Capitolul 4: Meniu afişare pe ecran


6 0 H z

SS

3

Selectarea elementului de submeniu.

BRIGHTNESS

50

CONTRAST

Telecomandă

Apăsaţi pe

Down

.

UP

sau pe

Tastatură laterală

Apăsaţi pe sau pe

.

ETTING

50

TTING

ATIO

Elementul evidenţiat cu o săgeată portocalie

indică submeniul activ.

NG

N-IN

ING

TTING

TTING

LECT

E

4 Ajustarea setărilor. Apăsaţi pe

5 Ieşirea din submeniu. Apăsaţi pe

6 Închiderea ferestrei OSD.

Right

.

Left

Menu

a reveni la meniul

sau pe Apăsaţi pe sau pe

.

pentru Apăsaţi pe pentru

a reveni la meniul

anterior.

anterior.

Apăsaţi din nou pe . Apăsaţi din nou pe .

Menu

ION

Dacă setările sunt modificate, toate modificările se salvează în cazul în care utilizatorul:

• Trece la un alt meniu.

ADJUST

SELECT

• Iese din meniul OSD.

• Aşteaptă dispariţia meniului OSD.

Notă: Disponibilitatea unor elemente de meniu depinde de semnalul sursei de intrare. În

cazul în care meniul este indisponibil, acesta este dezactivat şi colorat în gri.

Capitolul 4: Meniu afişare pe ecran

27


4.2 Structură meniu OSD

1 2 8 0 x 1 0 2 4 6 0 H z

B R I G H T N E S S

1

2

B R I G H T N E S S

C O L O U R S E T T I N G

C O N T R A S T

5 0

5 0

3

I M A G E S E T T I N G

4

A S P E C T R AT I O

5

P I P S E T T I N G

6

A N T I - B U R N - I N

O S D S E T T I N G

7

A U D I O S E T T I N G

8

O T H E R S E T T I N G

9

I N P U T S E L E C T

10

L A N G U A G E

11

I N F O R M AT I O N

12

E X I T E N T E R S E L E C T

Meniu pricipal Submeniu Observaţii

1. Luminozitate • Luminozitate

Vezi pagina 29.

• Contrast

2. Setare culoare • Temperatură de culoare Vezi pagina 30.

3. Setare imagine Pentru semnal de intrare PC (doar

pentru VGA):

• Claritate

• Faza

• Frecvenţa

• Poz. Orizontală

• Poz. Verticală

Pentru semnal de intrare video:

• Claritate

• Saturaţie

• Nuanţă

• Filtru comb 3D

• Reducere zgomot

• Mod videp

Vezi pagina 32.

Vezi pagina 33.

28 Capitolul 4: Meniu afişare pe ecran


Meniu pricipal Submeniu Observaţii

4. Raport aspect Doar pentru semnalul de intrare video:

• Zoom orizontal

• Zoom vertical

• Poz. Orizontală

• Poz. Verticală

5. Setare pip • PIP

• Sursă principală

• Sursă sub

• Dimensiune imagine sub

• Poziţie imagine sub

• Comutare

6. Anti-ardere • Activată

• Interval (ORE)

• Mod anti-ardere

7. Setare OSD • Transparenţă

• Poz. Orizontală

• Poz. Verticală

• Cronometru OSD

8. Setare audio • Volum

• Activare/Dezactivare audio

9. Alte setări • Consum redus

• Mod

• Reapelare

• RS-232 C

• ID monitor

• Iluminare de fundal

10. Sel. Intrare • VGA

• DVI

• CVBS1

• CVBS2

• S-Video

• YPbPr1

• YPbPr2

11. Limba Selectare limbă OSD:

EN / FR / DE / ES / IT / Py / RO / PL / CS

/ NL / TC / SC

12. Informaţii Afişează informaţii referitoare la setări,

cum sunt Input (Introducere), Horizontal

and Vertical Frequency (Frecvenţă

orizontală şi verticală), TIming mode (Mod

temporizare), Firmware version (Versiune

firmware) şi Counter (Contor).

Vezi pagina 35.

Vezi pagina 36.

Vezi pagina 38.

Vezi pagina 39.

Vezi pagina 40.

Vezi pagina 41.

Vezi pagina 42.

Capitolul 4: Meniu afişare pe ecran

29


5. Reglarea monitorului LCD

5.1 Setări luminozitate

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

BRIGHTNESS

CONTRAST

50

50

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element Funcţie Interval

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Luminozitate

Reglează luminozitatea

imaginii de pe ecran.

Contrast

Ajustează diferenţa dintre

nivelul de negru şi nivelul de

alb.

0-100

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

sau

Apăsaţi pe

pe .

sau

30 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


5.2 Setare culoare

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

COLOUR TEMP.

6500K

CONTRAST

5400K

9300K

AUTO COLOUR

USER

R

G

B

128

127

106

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT

ENTER

SELECT

5.2.1 Temperatură culorii

Temperatura de culoare dispune de câteva setări de reglare a culorii.

Valoare

• 6500K - Aceasta este temperatura de culoare

implicită utilizată în mod obişnuit pentru condiţii

normale de iluminare.

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

• 5400K - Aplică o nuanţă roşiatică pentru culori

mai calde.

• 9300K - Aplică o nuanţă albăstruie pentru culori

mai reci.

Culoare Auto

• - Acţionează balansul de alb şi

reglează în mod automat setările de culoare.

Disponibil doar pentru semnalul sursei de

intrare VGA.

1 Apăsaţi pe

pe .

Down

2 Apăsaţi pe

UP

Right

sau

.

1 Apăsaţi pe sau

pe .

2 Apăsaţi pe .

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

31


Valoare

• Utilizator - Permite utilizatorilor setarea

temperaturii de culoare prin reglarea setărilor

RVA în funcţie de preferinţele proprii.

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

1 Apăsaţi pe

UP

sau pe

Down

pentru a selecta

UTILIZATOR.

2 Apăsaţi pe

Right

3 Apăsaţi pe sau

UP

pe pentru a

Down

selecta opţiunea R,

V sau A.

4 Apăsaţi pe sau

Left

pe pentru a

Right

ajusta valorile între

0 ~ 255.

.

1 Apăsaţi pe

sau pe

pentru a selecta

UTILIZATOR.

2 Apăsaţi pe .

3 Apăsaţi pe sau

pe pentru a

selecta opţiunea R,

V sau A.

4 Apăsaţi pe sau

pe pentru a

ajusta valorile între

0 ~ 255.

32 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


5.3 Setare imagine (doar VGA)

Notă: Pentru semnalul sursei de intrare DVI, funcţia Setări imagine este dezactivată şi colorată în

gri.

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

SHARPNESS

PHASE

CLOCK

H.POSITION

V. POSITION

50

50

50

50

50

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Claritate

Faza

Frecvenţa

Element Funcţie Interval

Reglează claritatea şi

focusează imaginea de pe

ecran.

Ajustează temporizarea

fazei astfel încât aceasta

să fie sincronizată cu

semnalul video.

Ajustează temporizarea

frecvenţei astfel

încât aceasta să fie

sincronizată cu semnalul

video.

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

0-100 Apăsaţi pe Left

pe .

Right

sau

Apăsaţi pe

pe .

sau

Poz. Orizontală

(Poziţie orizontală)

Mişcă imaginea de pe

ecran spre stânga sau

spre dreapta.

Poz. Verticală

(Poziţie verticală)

Mişcă imaginea de pe

ecran în sus sau în jos.

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

33


5.4 Setare imagine (semnale video)

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

SHARPNESS

50

CONTRAST

SATURATION

50

TINT

50

3D COMB FILTER

ON OFF

NOISE REDUCTION

OFF LOW

HIGH

VIDEO MODE

USER

TEXT

M OVIE

GAME

GRAPHIC

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element Funcţie Interval/Valoare

Telecomandă

Operaţie

Tastatură laterală

Claritate

Reglează claritatea şi focusează

imaginea de pe ecran.

Saturaţie

Nuanţă

Reglează saturaţia culorii.

Reglează estomparea culorii.

Disponibil doar pentru semnal

YPbPr sau pentru sistem NTSC

sub semnale S-Video sau

CVBS.

0-100

Filtru comb

3D

Activează funcţia Filtru 3D de

tip pieptene pentru a asigura

cea mai bună calitate posibilă a

imaginii. Disponibil doar pentru

semnal CVBS.

Pornit

Oprit

Apăsaţi pe

sau pe .

Right

Left

Apăsaţi pe

pe .

sau

Reducere

zgomot

Reglează reducerea zgomotului

pentru a ajuta la eliminarea

zgomotului imaginilor. Acest

lucru contribuie la producerea

unor imagini mai clare şi mai

reale.

Oprit

Minim

Maxim

34 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


Element Funcţie Interval/Valoare

Telecomandă

Operaţie

Tastatură laterală

Mod videp

Vă permite selectarea unui mod video cu setări

de imagine presetate.

• Utilizator - Setarea implicită a utilizatorului.

• Text - Adecvat pentru vizualizarea imaginilor cu text.

Apăsaţi pe

sau pe .

• Film - Adecvat pentru vizualizarea imaginilor în mişcare.

Right

Left

Apăsaţi pe

pe .

• Joc - Adecvat pentru vizualizarea imaginilor cu rezoluţie mare sau în mişcare.

• Imagine - Adecvat pentru vizualizarea imaginilor grafice cu rezoluţie mare.

sau

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

35


5.5 Raport aspect

Notă: Raportul de aspect este disponibil doar pentru semnalele de intrare video.

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

ASPECT RATIO

OVERSCAN

UNDERSCAN

NATIVE

H. ZOOM

CONTRAST

V. ZOOM

H. POSITION

V. POSITION

50

50

50

50

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element

Funcţie

Interval/

Valoare

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Raport aspect

Reglează raportul de

aspect al imaginii de pe

ecran.

Suprascan

Subscan

Native

Zoom orizontal

(Zoom orizontal)

Reglează zoom-ul

orizontal.

Zoom vertical

(Zoom vertical)

Reglează zoom-ul

vertical.

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

sau

Apăsaţi pe

pe .

sau

Poz. Orizontală

(Poziţie orizontală)

Mişcă imaginea de pe

ecran spre stânga sau

spre dreapta.

0-100

Poz. Verticală

(Poziţie verticală)

Mişcă imaginea de pe

ecran în sus sau în jos.

36 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


5.6 Setare pip

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

PIP

OFF

PIP

PA P PA P 4:3

MAIN SOURCE

VGA DVI CVBS1

CVBS2

YPbPr1

S-VIDEO

YPbPr2

SUB SOURCE

VGA DVI CVBS1

CVBS2

YPbPr1

S-VIDEO

SUB PIC. SIZE

1 2 3

SUB PIC. POS.

L+U R+U

L+D

SWAP

R+D

PRESS

YPbPr2

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element

Funcţie

Vă permite selectarea setărilor PIP sau

dezactivarea PIP.

• Off (Dezactivare)- Dezactivează PIP.

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

PIP

• PIP - Imaginea sursei subordonate

se află în cadrul imaginii sursei

principale.

• PAP - Imaginile sursei principale şi

sursei subordonate sunt afişate una

lângă cealaltă.

Apăsaţi pe

• PAP 4:3 - Imaginile sursei principale

sau pe .

şi sursei subordonate sunt afişate una

Right

lângă cealaltă cu un raport de aspect

de 4:3.

Left

Apăsaţi pe

pe .

sau

Vă permite să selectaţi semnalul sursei

principale.

Sursă principală

VGA / DVI / CVBS1 / CVBS2 / S-VIDEO

/ YPbPr1 / YPbPr2

Notă: În cazul în care sursa

subordonată este YPbPr, este imposibil

de selectat VGA ca şi sursă principală.

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

37


Sursă sub

Element

Dimimagine sub

(Dimensiune

imagine sub)

Funcţie

Vă permite să selectaţi semnalul sursei

subordonate.

VGA / DVI / CVBS1 / CVBS2 / S-VIDEO

/ YPbPr1 / YPbPr2

Notă:

♦♦ Sursa principală selectată nu

mai poate fi selectată ca sursă

subordonată.

♦♦ În cazul în care sursa principală

este YPbPr, este imposibil de

selectat VGA şi YPbPr ca şi surse

subordonate.

Vă permite să selectaţi dimensiunea

imaginii sursei subordonate. Disponibil

doar în modul PIP.

• 1 - Dimensiune mică imagine.

• 2 - Dimensiune medie imagine.

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Apăsaţi pe

sau pe .

Right

Left

Apăsaţi pe

pe .

sau

Poz imag sub

(Poziţie imagine

sub)

• 3 - Dimensiune mare imagine.

Vă permite să selectaţi poziţia imaginii

sursei subordonate. Disponibil doar în

modul PIP.

• L+U (St+S) - Poziţionează imaginea

în colţul din stânga sus al ecranului.

• R+U (D+S) - Poziţionează imaginea

în colţul din dreapta sus al ecranului.

• L+D (St+J) - Poziţionează imaginea

în colţul din stânga jos al ecranului.

Apăsaţi pe

sau pe .

Right

Left

Apăsaţi pe

pe .

sau

• R+D (D+J) - Poziţionează imaginea

în colţul din dreapta jos al ecranului.

Comutare

Interschimbă semnalul sursei principale

cu cel al sursei subordonate.

Apăsaţi pe

Right

. Apăsaţi pe .

38 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


5.7 Anti-ardere

Funcţia Anti-Burn-In (Anti imagine statică) este utilă în prevenirea apariţiei imaginii remanente pe

ecranul LCD.

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

ENABLE

ON OFF

INTERVA L (HOURS)

6 8 10 12 14

M ODE

FRAME

DOT

LINE

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element Funcţie Interval

Activată

Activează sau dezactivează

funcţia Anti imagine statică.

Pornit

Oprit

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Interval

(ORE)

Setează perioada de timp (în ore)

la care se activează funcţia Anti

imagine statică.

6

8

10

12

14

Selectează modul Anti imagine statică.

• Cadru - Activează modul ramă. Acest mod

face ca ecranul să pâlpâie pentru câteva

secunde.

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

sau

Apăsaţi pe

pe .

sau

Mod antiardere

• Linie - Activează modul linie. O linie va

străbate ecranul din partea de sus până în

partea de jos.

Punct • - Activează modul punct. Un punct

va lumina fiecare pixel de pe ecran.

Acest mod necesită mai mult timp pentru

execuţie.

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

39


5.8 Setare OSD

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

TRANSPARENCY

H.POSITION

V. POSITION

OSD TIMER

50

50

50

100

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element Funcţie Interval

Transparenţă

Ajustează nivelul de

transparenţă al ecranului

OSD.

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Poz. Orizontală

(Poziţie orizontală)

Mişcă fereastra OSD spre

stânga sau spre dreapta

ecranului.

0-100

Poz. Verticală

(Poziţie verticală)

Mişcă fereastra OSD în

partea de sus sau de jos a

ecranului.

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

sau

Apăsaţi pe

pe .

sau

Cronometru osd

Setează perioada de timp

(în secunde) pentru care

se afişează ecranul OSD.

După scurgerea acestei

perioade, ecranul OSD este

dezactivat în mod automat.

5-100

40 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


5.9 Setare audio

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

VOLUME

AUDIO

ON OFF

50

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element Funcţie Interval

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Volum

Reglează nivelul volumului

difuzorului încorporat.

0-100

Audio

Activează sau dezactivează

difuzorul.

Notă: Chiar dacă Audio este

setat pe „Dezactivat”, Audio

este pornit în mod automat

când se reglează volumul.

Pornit

Oprit

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

sau

Apăsaţi pe

pe .

sau

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

41


5.10 Alte setări

1 2 8 0 x 1 0 2 4 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

POWER SAVING

ON OFF

M ODE

TEXT GRAPH

RECALL

PRESS

RS-232C

ON OFF

M ONITOR ID

BACKLIGHT

0

84

OSD SETTING

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ADJUST SELECT

Element Funcţie Interval

Consum redus

Activează sau dezactivează

modul de economisire a

energiei.

Atunci când monitorul LCD

intră în modul de economisire

a energiei, ecranul devine

negru şi indicatorul LED are

culoarea de CHIHLIMBAR.

Pornit

Oprit

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

sau Apăsaţi pe

pe .

sau

Setează modul curent pentru o afişare

mai bună a imaginii.

Mod

Disponibil doar pentru semnalul de intrare în computer, atunci când rezoluţia are

una dintre următoarele valori: 640 x 350, 640 x 400, 720 x 350, or 720 x 400.

Pentru o performanţă optimă, selectaţi:

• Text - Acest mod este adecvat pentru vizualizarea documentelor text cu

rezoluţie 720 x 400 sau 720 x 350.

• Grafic - Modul grafic este adecvat pentru vizualizarea imaginilor cu rezoluţie

640 x 350 sau 640 x 400.

Reapelare

Se utilizează pentru restabilirea tuturor la

setările implicite, cu excepţia Limbii.

Apăsaţi pe

Right

. Apăsaţi pe .

42 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


Element Funcţie Interval

RS-232C

ID monitor

Activează sau dezactivează

conexiunea RS-232.

Datorită conexiunii RS-232

puteţi conecta în serie mai

multe monitoare, care să

afişeze informaţiile de pe un

singur computer.

Setează ID-ul monitorului

pentru monitorul LCD.

ID monitorului reprezintă

numărul asociat fiecărui

monitor conectat printr-o

conexiune RS-232.

Notă: Fiecare monitor LCD

trebuie să aibă un singur ID

de monitor.

Pornit

Oprit

0-254

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

Apăsaţi pe

pe .

Right

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

Left

sau Apăsaţi pe

pe .

sau Apăsaţi pe

pe .

sau

sau

Iluminare de

fundal

Reglează intensitatea

iluminării de fundal emise de

afişajul LCD.

0-100

Apăsaţi pe

pe .

Right

Left

sau Apăsaţi pe

pe .

sau

Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD

43


5.11 Sel. Intrare

1280x1024 60Hz

BRIGHTNESS

COLOUR SETTING

IMAGE SETTING

ASPECT RATIO

PIP SETTING

ANTI-BURN-IN

OSD SETTING

VGA

PRESS

DVI

PRESS

CVBS1

PRESS

CVBS2

PRESS

S-VIDEO

PRESS

YPbPr1

PRESS

YPbPr2

PRESS

AUDIO SETTING

OTHER SETTING

INPUT SELECT

LANGUAGE

INFORMATION

EXIT ENTER SELECT

Element

VGA

Funcţie

Setează semnalul sursei de intrare ca VGA.

Operaţie

Telecomandă Tastatură laterală

DVI

Setează semnalul sursei de intrare ca DVI.

CVBS1

Setează semnalul sursei de intrare ca CVBS1.

CVBS2

Setează semnalul sursei de intrare ca CVBS2.

Apăsaţi pe

Right

. Apăsaţi pe .

S-Video

Setează semnalul sursei de intrare ca S-Video.

YPbPr1

Setează semnalul sursei de intrare ca YPbPr1.

YPbPr2

Setează semnalul sursei de intrare ca YPbPr2.

44 Capitolul 5: Reglarea monitorului LCD


6. Anexă

6.1 Mesaje de avertizare

Mesaje de avertizare Cauză Soluţie

INPUT SIGNAL

OUT OF RANGE

Rezoluţia sau rata de

împrospătare a plăcii grafice

a computerului este setată la

o valoare prea mare.

• Modificaţi rezoluţia sau

rata de împrospătare a

plăcii grafice.

NO

SIGNAL

OSD

LOCK OUT

Afişajul LCD nu poate

detecta semnalul sursei de

intrare.

OSD-ul a fost blocat de către

utilizator.

• Verificaţi dacă sursa de

intrare este ACTIVATĂ.

• Verificaţi dacă cablul

pentru semnal este

conectat corect.

• Verificaţi dacă vreun fir

din cablul conector este

răsucit sau rupt.

• Deblocaţi OSD-ul.

Consultaţi pagina 23.

Capitolul 6: Anexă

45


6.2 Depanare

Problemă

Fără imagine.

• Indicatorul LED este

STINS.

• Indicatorul LED

este de culoarea

CHIHLIMBARULUI.

Poziţia imaginii este

incorectă.

Textele afişate sunt

înceţoşate.

Meniul OSD nu poate fi

comandat.

Cauză posibilă şi soluţie

• Verificaţi dacă monitorul LCD este PORNIT.

• Verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat corect la

monitorul LCD.

• Verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat la priză.

• Verificaţi dacă computerul este PORNIT.

• Verificaţi dacă computerul este în modul standby, mişcaţi mouseul

sau apăsaţi pe orice tastă pentru a reactiva computerul.

• Ajustaţi valorile pentru POZ. ORIZONTALĂ şi POZ. VERTICALĂ

Pentru sursa VGA, consultaţi Setare imagine de la pagina 32;

pentru semnale Video, consultaţi RAPORT ASPECT de la pagina

35.

• Pentru intrarea VGA, atingeţi de pe tastatură pentru a regla în

mod automat afişajul.

• Ajustaţi SETARE IMAGINE (vezi pagina 33).

• OSD-ul este blocat; deblocaţi OSD-ul (vezi pagina 23).

Pe ecran apar puncte

roşii, albastre, verzi,

albe.

• În interiorul ecranului LCD există milioane de micro tranzistori.

Este normal ca unii tranzistori să fie deterioraţi şi să genereze

pete. Acest lucru este acceptabil şi nu este considerat o

întrerupere în funcţionare.

Fără sunet. • Verificaţi dacă volumul este reglat la 0 (vezi pagina 22 sau 40).

• Verificaţi dacă AUDIO este setat pe OPRIT (vezi pagina 40).

• Pentru intrare VGA sau DVI, verificaţi setările audio ale

computerului.

Pe monitorul LCD sau

în interiorul acestuia

s-au format picături de

apă.

Suprafaţa ecranului

este aburită pe interior.

Pe ecran apar umbre

estompate ale unei

imagini statice.

• Acest lucru se întâmplă în mod normal atunci când monitorul

LCD este mutat dintr-o cameră cu temperatură scăzută sau

într-una cu temperatură ridicată. NU PORNIŢI monitorul LCD,

aşteptaţi ca picăturile de apă să se evapore.

• Acest lucru se întâmplă atunci când vremea este umedă. Este un

lucru normal. Aburul va dispărea după câteva zile sau de îndată

ce vremea se stabilizează.

• Opriţi monitorul LCD pentru perioade mai mari de timp.

• Activaţi funcţia Anti imagine statică (vezi pagina 38).

• Utilizaţi un economizor de ecran sau o imagine alb-negru şi

afişaţi-o pe ecran perioade mai mari de timp.

46 Capitolul 6: Anexă


AC IN COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

1.8A

R2

L2

AUDIO IN

R1 L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

R

AUDIO IN

IN

VIDEO 2

OUT

IN

VIDEO 1

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

6.3 Transportarea monitorului LCD

Pentru a transporta monitorul pentru reparaţie sau livrare,

împachetaţi-l în ambalajul original.

1 Ataşaţi mânerele (dacă le-aţi scos).

Aşezaţi ecranul LCD cu faţa în jos pe o suprafaţă dreaptă

şi plană.

Prindeţi mânerele de monitorul LCD.

2 Ataşaţi suportul bază (dacă l-aţi scos).

Prindeţi suportul bază de monitorul LCD.

3 Aşezaţi toate accesoriile incluse în

cutia specială.

4 Aşezaţi cutia cu accesorii şi cele

trei straturi de material protector în

interiorul cutiei de carton mai mici.

5 Ţineţi monitorul LCD de mânere şi

aşezaţi cu grijă monitorul LCD în

interiorul cutiei de carton mai mici.

6 Aşezaţi celelalte trei straturi de

material protector în jurul monitorului

LCD.

UP

7 Introduceţi monitorul LCD în cutia mai

mare de carton.

UP

8 Utilizaţi căpăcelele speciale pentru a

acoperi găurile din cutia de carton şi

asamblaţi cele două cutii.

UP

UP

Capitolul 6: Anexă

47


7. Specificaţii tehnice

7.1 Specificaţii tehnice monitor

RX-W32

Panou Dimensiune panou 32” 42”

RX-W42

Rezoluţie maximă WXGA 1366 x 768 Full HD 1920 x 1080

Frecvenţă (O/V)

O: 24 kHz - 82 kHz

V: 50 Hz - 85 Hz

O: 24 kHz - 82 kHz

V: 50 Hz - 85 Hz

Intrare VGA 15-Pin D-Sub 15-Pin D-Sub

DVI 24-Pin DVI-D 24-Pin DVI-D

CVBS BNC x 2 BNC x 2

S-Video 4-Pin mini DIN 4-Pin mini DIN

Component (YPbPr) RCA x 2 RCA x 2

Ieşire CVBS BNC x 2 BNC x 2

S-Video 4-Pin mini DIN 4-Pin mini DIN

Control extern Intrare/ieşire RS-232C 9-Pin D-Sub 9-Pin D-Sub

Audio Intrare audio 1 x intrare audio stereo pentru PC (mufă audio, 3.5 Ø)

1 x intrare audio stereo pentru CVBS (RCA)

1 x intrare audio stereo pentru S-Video (RCA)

2 x intrare audio stereo pentru YPbPr (RCA)

Ieşire audio

1 x ieşire audio stereo pentru CVBS (RCA)

Difuzor 2W x 2

Alimentare Ieşire DC 12V / 350 mA, mufă DC 2.5 Ø

Alimentare 100 - 240V, 50 - 60 Hz, 1.2A 100 - 240V, 50 - 60 Hz, 1.9A

Consum < 98W (pornit) / < 10W (oprit) < 155W (pornit) / < 10W (oprit)

Condiţii de manevrare Temperatură 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Umiditate 10% ~ 85%

Condiţii de depozitare Temperatură -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)

Umiditate 10% ~ 95%

Greutate Fără suport 16.8 kg (37.0 lbs) 27.0 kg (59.5 lbs)

Cu suport 18.3 kg (40.3 lbs) 28.4 kg (62.6 lbs)

Notă: Toate specificaţiile tehnice pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.

48 Capitolul 7: Specificaţii tehnice


AUTO

POWER

AUTO

POWER

AUTO

POWER

AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

R1

AUDIO IN

L2

L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AC IN RS-232C

COMPONENT DC OUT PC

S-VIDEO CVBS

100-240V

50-60Hz

OUT

IN

R2

L2

AUDIO IN

R1 L1

Pr2

Pr1

Pb2

VIDEO IN

Pb1

Y2

Y1

12V

Max 350mA

AUDIO IN

AUDIO IN

VGA

DVI

VGA

DVI

IN

Y/C

OUT

L

IN

Y/C

OUT

R

AUDIO IN

L

AUDIO IN

IN

VIDEO 2

OUT

R

IN

VIDEO 1

OUT

IN

VIDEO 2

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

IN

VIDEO 1

L

L

OUT

R

R

IN

AUDIO

OUT

L

L

7.2 Dimensiuni monitor

7.2.1 Dimensiuni RX-W32

170mm

434mm

788mm

101mm

400mm

478mm

200mm

7.2.2 Dimensiuni RX-W42

190mm

454 mm

1011mm

106mm

600mm

400mm

604mm

400mm

200mm

Capitolul 7: Specificaţii tehnice

49

More magazines by this user
Similar magazines