Views
4 years ago

studia universitatis babeş – bolyai geographia 1

studia universitatis babeş – bolyai geographia 1

studia universitatis babeş – bolyai geographia

 • Page 2 and 3: EDITORIAL BOARD OF STUDIA UNIVERSIT
 • Page 4 and 5: RÉTI KINGA-OLGA, Unităţi environ
 • Page 6 and 7: IOAN MAC - O ATITUDINE ŞI UN DESTI
 • Page 8 and 9: IOAN MAC - O ATITUDINE ŞI UN DESTI
 • Page 10 and 11: I. MAC În dorinŃa noastră de a n
 • Page 12 and 13: I. MAC Fig. 2a. Catena secvenŃelor
 • Page 14 and 15: I. MAC c. Fig. 3a. UnităŃile morf
 • Page 16 and 17: I. MAC Fig. 6. Catena torentului -
 • Page 18 and 19: GH. ROŞIAN este un complex de elem
 • Page 20 and 21: GH. ROŞIAN 2. 2. Raporturi morfodi
 • Page 22 and 23: GH. ROŞIAN Morariu, T., Posea, Gr.
 • Page 24 and 25: I. BÂCA În primăvara anului 1998
 • Page 26 and 27: I. BÂCA SuprafaŃa de alunecare es
 • Page 28 and 29: I. BÂCA Fig. 1. SchiŃa geomorfolo
 • Page 30 and 31: I. BÂCA Fig. 2. Regionarea procese
 • Page 32 and 33: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,
 • Page 34 and 35: MORFODINAMICA ALBIEI TÂRNAVEI MICI
 • Page 36 and 37: MORFODINAMICA ALBIEI TÂRNAVEI MICI
 • Page 38 and 39: MORFODINAMICA ALBIEI TÂRNAVEI MICI
 • Page 40 and 41: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,
 • Page 42 and 43: CONSTRÂNGERI GEOMORFOLOGICE ÎN AR
 • Page 44 and 45: CONSTRÂNGERI GEOMORFOLOGICE ÎN AR
 • Page 46 and 47: CONSTRÂNGERI GEOMORFOLOGICE ÎN AR
 • Page 48 and 49: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,
 • Page 50 and 51: CAUZELE ŞI EFECTELE VIITURII CATAS
 • Page 52 and 53:

  CAUZELE ŞI EFECTELE VIITURII CATAS

 • Page 54 and 55:

  CAUZELE ŞI EFECTELE VIITURII CATAS

 • Page 56 and 57:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 58 and 59:

  FLUX ANALYSIS REGARDING SUBSTANCE,

 • Page 60 and 61:

  FLUX ANALYSIS REGARDING SUBSTANCE,

 • Page 62 and 63:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 64 and 65:

  CONSIDERAłII ASUPRA MATERIALULUI P

 • Page 66 and 67:

  CONSIDERAłII ASUPRA MATERIALULUI P

 • Page 68 and 69:

  CONSIDERAłII ASUPRA MATERIALULUI P

 • Page 70 and 71:

  CONSIDERAłII ASUPRA MATERIALULUI P

 • Page 72 and 73:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 74 and 75:

  UNITĂłI ENVIRONMENTALE FUNCłIONA

 • Page 76 and 77:

  UNITĂłI ENVIRONMENTALE FUNCłIONA

 • Page 78 and 79:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 80 and 81:

  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE M

 • Page 82 and 83:

  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE M

 • Page 84 and 85:

  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE M

 • Page 86 and 87:

  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE M

 • Page 88 and 89:

  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE M

 • Page 90 and 91:

  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE M

 • Page 92 and 93:

  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE M

 • Page 94 and 95:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 96 and 97:

  STRUCTURILE POPULAłIEI ÎN CÂMPIA

 • Page 98 and 99:

  STRUCTURILE POPULAłIEI ÎN CÂMPIA

 • Page 100 and 101:

  STRUCTURILE POPULAłIEI ÎN CÂMPIA

 • Page 102 and 103:

  STRUCTURILE POPULAłIEI ÎN CÂMPIA

 • Page 104 and 105:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 106 and 107:

  CONTRIBUłII LA CUNOAŞTEREA REPART

 • Page 108 and 109:

  CONTRIBUłII LA CUNOAŞTEREA REPART

 • Page 110 and 111:

  CONTRIBUłII LA CUNOAŞTEREA REPART

 • Page 112 and 113:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 114 and 115:

  DIMENSIUNEA GEODEMOGRAFICĂ A AŞEZ

 • Page 116 and 117:

  DIMENSIUNEA GEODEMOGRAFICĂ A AŞEZ

 • Page 118 and 119:

  DIMENSIUNEA GEODEMOGRAFICĂ A AŞEZ

 • Page 120 and 121:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 122 and 123:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 124 and 125:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 126 and 127:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 128 and 129:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 130 and 131:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 132 and 133:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 134 and 135:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 136 and 137:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 138 and 139:

  MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’

 • Page 140 and 141:

  KÓKAI S. I have defined roads havi

 • Page 142 and 143:

  KÓKAI S. Váradles, Şimian-Érsem

 • Page 144 and 145:

  KÓKAI S. Nagyvárad and Debrecen a

 • Page 146 and 147:

  KÓKAI S. base and special function

 • Page 148 and 149:

  T. ANGHEL extracŃie a resurselor.

 • Page 150 and 151:

  T. ANGHEL Studiile de geomorfologie

 • Page 152 and 153:

  T. ANGHEL La nivel mondial, peste 9

 • Page 154 and 155:

  T. ANGHEL gradienŃilor hidraulici,

 • Page 156 and 157:

  T. ANGHEL Rădoane, N. Radoane, Mar

 • Page 158 and 159:

  ŞT. DEZSI şi Săliştea de Sus),

 • Page 160 and 161:

  ŞT. DEZSI Aplicarea punctajelor de

 • Page 162 and 163:

  ŞT. DEZSI 8 puncte (datorate areal

 • Page 164 and 165:

  ŞT. DEZSI amplasarea lor în punct

 • Page 166 and 167:

  ŞT. DEZSI Categoria localităŃilo

 • Page 168 and 169:

  ŞT. DEZSI Cele mai înalte valori

 • Page 170 and 171:

  ŞT. DEZSI Ciangă N. (1998), Dimen

 • Page 172 and 173:

  ŞT. DOMBAY, ZS. MAGYARI-SÁSKA Fur

 • Page 174 and 175:

  ŞT. DOMBAY, ZS. MAGYARI-SÁSKA The

 • Page 176 and 177:

  ŞT. DOMBAY, ZS. MAGYARI-SÁSKA hea

 • Page 178 and 179:

  GH. FĂTĂCEAN, ADRIANA TIRON TUDOR

 • Page 180 and 181:

  GH. FĂTĂCEAN, ADRIANA TIRON TUDOR

 • Page 182 and 183:

  GH. FĂTĂCEAN, ADRIANA TIRON TUDOR

 • Page 184 and 185:

  R E C E N Z I I Capitolul al IV-lea

 • Page 186 and 187:

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,

 • Page 188:

  În cel de al LII-lea an (2007) STU

studia universitatis babeş – bolyai dramatica teatru, film, media 2
VPR07-iulie_Layout 1 - AGVPS
ANUL 5 • NR. 28-29 • MARTIE-APRILIE • 2012 NUL - Liviu Ioan Stoiciu
pilule istorice - decembrie 2011 - Politia de Frontiera
„ Ave]i o cultur\ tare mimetic\“ - Suplimentul de Cultura
VPR06-iunie_Layout 1 - AGVPS
Cerbicia-8 - Românii Independenți din Serbia
iunie 2008 - Dacia.org
JURNAL IPA COP 1 - IPA Romania
2009 – Anul European al Creativităţii şi Inovării - Pro Didactica
Jurnal IPA 2010 - IPA Romania
Anul X / Nr.6 (81) - Noiembrie-Decembrie 2010 - Agenda Constructiilor
S - Istorie, Filosofie şi Teologie
Untitled - Facultatea de Teologie "Andrei Saguna" - Universitatea ...
Frontierele Aeriene - evaluate SCHENGEN - Politia de Frontiera
Nr. 1 (22) anul VII / ianuarie - martie 2009 - ROMDIDAC
pag1.18.10_Layout 1 - Ziua de Vest
Nr. 1 (10) anul IV / ianuarie-martie 2006 - ROMDIDAC
studia universitatis babeş – bolyai geographia 1
studia universitatis babeş-bolyai studia europaea