01.11.2012 Views

Telecomanda Universală Manual URC60220R00-06 - Boom

Telecomanda Universală Manual URC60220R00-06 - Boom

Telecomanda Universală Manual URC60220R00-06 - Boom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

<strong>Telecomanda</strong><br />

<strong>Universală</strong><br />

<strong>Manual</strong><br />

<strong>URC60220R00</strong>-<strong>06</strong>


Baterii _______________________________ 3<br />

Operaţii ____________________ 3<br />

Setează telecomanda pentru<br />

televizorul tău_________________________ 4<br />

Căutarea Codurilor_____________________ 5<br />

Identificarea codului prin semnale<br />

vizuale________________________________ 6<br />

Notarea codurilor _______________________ 7<br />

Funcţia „Transfer Control Volum”___________ 8<br />

Restabilirea setărilor din fabrică*_________ 9<br />

*Opţiune preferabil neaccesibilă utilizatorului<br />

Probleme & Soluţii_____________________ 9<br />

Coduri de setare_______________________ 10<br />

2<br />

CUPRINS<br />

Baterii


<strong>Telecomanda</strong> dvs. necesită două baterii noi<br />

Heavy Duty AA.<br />

1 Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii al<br />

telecomenzii dvs. .<br />

2 Introduceţi şi poziţionaţi bateriile, respectând semnele<br />

(+) şi (-) din interiorul compartimentului pentru baterii.<br />

3 Fixaţi la loc capacul compartimentului de baterii.<br />

După ce aţi introdus bateriile, telecomanda dvs.<br />

3<br />

Operaţii<br />

poate opera set-top box-ul dvs.<br />

. Mai mult, telecomanda dvs.<br />

vă oferă posibilitatea de a opera şi televizorul şi DVD<br />

player-ul dvs.


1. Identificaţi marca televizorului<br />

dumneavoastră în secţiunea de coduri şi<br />

selectaţi primul cod de 4 cifre din listă. Porniţi<br />

televizorul (nu îl lăsaţi în standby).<br />

2. Apăsaţi scurt tasta TV.<br />

3. Ţineţi apăsată tasta până când LED-ul<br />

verde din interiorul tastei TV clipeşte de două ori.<br />

4. Introduceţi codul de 4 cifre corespunzător<br />

televizorului dumneavoastră (LED-ul verde ar<br />

trebui să clipească de două ori după ce aţi<br />

introdus codul de patru cifre).<br />

5. Apăsaţi tasta de Pornire şi verificaţi dacă puteţi<br />

stinge televizorul. Dacă televizorul<br />

dumneavoastră nu răspunde la comandă,<br />

repetaţi paşii de la 1 la 5, folosind fiecare cod<br />

apărut în listă pentru marca televizorului<br />

dumneavoastră. Dacă niciunul dintre codurile<br />

listate pentru marca televizorului dumneavoastră<br />

nu funcţionează, sau dacă marca televizorului<br />

dumneavoastră nu apare în listă, încercaţi<br />

procedura de căutare a codului descrisă la<br />

pagina 8.<br />

6. Reporniţi televizorul apăsând o tastă numerică<br />

(sau tasta CH+) şi verificaţi dacă toate funcţiile<br />

telecomenzii funcţionează corect.<br />

7. Scrieţi codul televizorului dumneavoastră pe<br />

interiorul capacului pentru baterii sau la pagina 9,<br />

pentru a-l putea găsi cu uşurinţă.<br />

4<br />

Important:<br />

Setarea<br />

telecomenzii<br />

BOOM<br />

pentru<br />

operarea<br />

televizorului<br />

si/sau dvd<br />

Exemplu:<br />

Setarea telecomenzii BOOM pentru operarea<br />

televizorului.<br />

- Dacă există funcţii care nu funcţionează, repetaţi<br />

paşii de la 1 la 5, folosind fiecare cod apărut în<br />

listă pentru marca televizorului dumneavoastră sau<br />

încercaţi procedura de căutare a codului descrisă<br />

la pagina 8, întrucât este posibil să folosiţi un cod<br />

incorect.<br />

- Dacă aparatul dumneavoastră video nu are un<br />

buton de PORNIRE, apăsaţi tasta PLAY în timpul<br />

pasului 5.


Dacă aparatul dumneavoastră (TV sau DVD/VCR) nu<br />

reacţionează la operarea telecomenzii după<br />

ce aţi încercat toate codurile listate pentru marca<br />

aparatului dumneavoastră, puteţi încerca procedura de<br />

căutare a codului. În timpul căutării codului veţi parcurge<br />

toate codurile disponibile în banca de coduri ale<br />

telecomenzii . Această metodă poate<br />

funcţiona şi dacă marca aparatului dumneavoastră nu<br />

apare deloc în listă.<br />

1. Asiguraţi-vă că televizorul este pornit.<br />

2. Apăsaţi scurt tasta TV.<br />

3. Ţineţi apăsată tasta până când LED-ul<br />

verde (aflat în interiorul tastei TV) clipeşte de<br />

două ori.<br />

4. Apăsaţi 9 9 1. LED-ul verde va clipi.<br />

5. Îndreptaţi telecomanda către<br />

televizorul dumneavoastră.<br />

6. Apoi apăsaţi tasta de Pornire.<br />

7. Îndreptaţi telecomanda către<br />

televizorul dumneavoastră. Acum, apăsaţi tasta<br />

CH+ de repetate ori, până când televizorul<br />

dumneavoastră se stinge (de fiecare dată când<br />

apăsaţi tasta CH+ telecomanda va<br />

trimite un semnal de Pornire de la următorul cod<br />

din banca de coduri ).<br />

Important:<br />

Este posibil să fie nevoie să apăsaţi această tastă de<br />

multe ori. Căutarea codului poate dura aproximativ 15<br />

minute. Dacă săriţi un cod, puteţi reveni la codul anterior<br />

(codurile anterioare) apăsând tasta CH-. Nu uitaţi să<br />

îndreptaţi telecomanda către televizor în<br />

timpul căutării codului.<br />

8. De îndată ce televizorul dumneavoastră se<br />

5<br />

Căutarea<br />

codurilor<br />

Exemplu:<br />

Pentru a căuta codul televizorului<br />

dumneavoastră<br />

stinge, apăsaţi tasta pentru a memora<br />

codul respectiv.<br />

Important:<br />

Apăsaţi tasta corespunzătoare aparatului pentru care<br />

doriţi să setaţi telecomanda, în momentul în care<br />

parcurgeţi procedura de căutare a codului. Dacă aparatul<br />

dumneavoastră video nu are un buton de Pornire,<br />

apăsaţi tasta Play în momentul pasului 6.


Parcurgând procedura de identificare a codului prin<br />

semnale vizuale puteţi afla codul corespunzător pentru<br />

aparatul dumneavoastră.<br />

1. Apăsaţi scurt tasta TV.<br />

2. Ţineţi apăsată tasta până când LED-ul<br />

verde (aflat în interiorul tastei TV) clipeşte de două<br />

ori.<br />

3. Tastaţi 9 9 0. LED-ul verde (aflat în interiorul tastei<br />

TV) va clipi de două ori.<br />

4. Tastaţi 1 şi număraţi de câte ori LED-ul se aprinde.<br />

Dacă LED-ul nu se aprinde, prima cifră a codului<br />

este 0.<br />

5. Tastaţi 2 şi număraţi de câte ori LED-ul se aprinde.<br />

Dacă LED-ul nu se aprinde, a doua cifră a codului<br />

este 0.<br />

6. Tastaţi 3 şi număraţi de câte ori LED-ul se aprinde.<br />

Dacă LED-ul nu se aprinde, a treia cifră a codului<br />

este 0.<br />

7. Tastaţi 4 şi număraţi de câte ori LED-ul se aprinde.<br />

Dacă LED-ul nu se aprinde, a patra cifră a codului<br />

este 0. În acest fel identificaţi codul de 4(patru)<br />

cifre.<br />

Important:<br />

Dacă pe parcursul paşilor 4, 5, 6, sau 7 LED-ul nu<br />

clipeşte deloc, cifra este 0.<br />

În timpul pasului 1, apăsaţi tasta corespunzătoare<br />

aparatului dorit dacă vreţi să aflaţi codul pentru un alt<br />

aparat pe care l-aţi programat.<br />

6<br />

Identificarea<br />

codului prin<br />

semnale<br />

vizuale<br />

Exemplu:<br />

Aflarea codului pentru televizorul<br />

dumneavoastră prin semnale vizuale.


Notaţi codurile pentru aparatele dumneavoastră în<br />

căsuţele de mai jos şi pe abţibildul din interiorul capacului<br />

compartimentului pentru baterii, pentru a le putea găsi<br />

uşor şi rapid.<br />

Tasta / Tipul aparatului<br />

TV<br />

DVD<br />

7<br />

Cod<br />

Notarea<br />

codurilor<br />

/………………………………………………<br />

/……………………………………………...<br />

/……………………………………………


<strong>Telecomanda</strong> dispune de funcţia „Transfer<br />

Control Volum” Această funcţie vă permite să controlaţi<br />

volumul televizorului chiar daca sunteţi în mod<br />

“ ” sau “ DVD”.<br />

Pentru a anula funcţia “Transfer Control Volum”<br />

pentru un anumit mod apăsaţi:<br />

(Exemplu: pentru a anula funcţia “Transfer Control<br />

Volum” pentru modul DVD-R)<br />

1. Apăsaţi scurt tasta DVD.<br />

2. Ţineţi apăsată tasta până când LED-ul<br />

verde aflat în interiorul tastei DVD clipeşte de două<br />

ori.<br />

3. Tastaţi 9 9 3.<br />

4. Apoi apăsaţi tasta VOL (-) iar LED-ul va clipi de<br />

patru ori.<br />

Pentru a anula complet funcţia “Transfer Control<br />

Volum” apăsaţi:<br />

1. Ţineţi apăsată tasta până când LED-ul<br />

(din interiorul tastei TV sau al tastei DVD) clipeşte<br />

de două ori.<br />

2. Tastaţi 9 9 3.<br />

3. Apoi apăsaţi tasta VOL (+) iar LED-ul va clipi de<br />

patru ori.<br />

Pentru a restabili funcţia „Transfer Control Volum”,<br />

fie în modul , fie în cel DVD:<br />

1. Ţineţi apăsată tasta până când LED-ul<br />

(din interiorul tastei TV sau al tastei DVD) clipeşte<br />

de două ori.<br />

2. Tastaţi 9 9 3.<br />

3. Apoi apăsaţi tasta TV şi LED-ul va clipi de două<br />

ori.<br />

8<br />

Funcţia de<br />

transfer<br />

control volum


Pentru a anula toate procedurile programate şi funcţiile<br />

operaţionale adiţionale şi a reveni la setările din fabrică:<br />

1. Ţineţi apăsată tasta până când LED-ul<br />

(din interiorul tastei TV sau al tastei DVD) clipeşte<br />

de două ori.<br />

2. Tastaţi 9 8 0. LED-ul verde (din interiorul tastei TV<br />

sau al tastei DVD) va clipi de două ori.<br />

� Marca dumneavoastră nu apare în lista<br />

codurilor?<br />

Încercaţi procedura de căutare.<br />

� <strong>Telecomanda</strong> nu acţionează<br />

televizorul sau DVD-playerul dumneavoastră?<br />

A) Încercaţi toate codurile listate în dreptul mărcii<br />

aparatelor dumneavoastră.<br />

B) Încercaţi procedura de căutare.<br />

� <strong>Telecomanda</strong> nu funcţionează<br />

corespunzător?<br />

Este posibil să folosiţi codul greşit. Repetaţi procedura de<br />

setare a telecomenzii folosind un alt cod listat în dreptul<br />

mărcii aparatului dumneavoastră sau aplicaţi procedura<br />

de căutare pentru a găsi codul corect.<br />

� Aveţi probleme când doriţi să schimbaţi<br />

canalele?<br />

Introduceţi numărul canalului aşa cum aţi face-o pe<br />

telecomanda dumneavoastră iniţială.<br />

� <strong>Telecomanda</strong> nu reacţionează la<br />

apăsarea niciunei taste?<br />

Asiguraţi-vă că folosiţi baterii noi şi că îndreptaţi<br />

telecomanda dumneavoastră către aparat.<br />

� LED-ul verde nu se aprinde după ce apăsaţi o<br />

tasta?<br />

Înlocuiţi bateriile cu două baterii noi Heavy Duty AA.<br />

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa contactati<br />

Serviciul Relatii Clienti: (021) 232 55 66<br />

9<br />

Restabilirea<br />

setărilor din<br />

fabrică<br />

Probleme şi<br />

soluţii


TV<br />

A.R. Systems 0<strong>06</strong>7 0403 0382 0586 0404 0485<br />

Accent 0039 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Acoustic<br />

Solutions<br />

1179<br />

Adcom <strong>06</strong>55<br />

ADL 1247 0920<br />

Admiral 0123 0393 0448 0117 0193 0294<br />

Adyson 0247 0246<br />

AEA 0<strong>06</strong>7 0586<br />

AEG <strong>06</strong>36 1193<br />

Agashi 0294 0246 0247<br />

AGB 0546<br />

Agef 0117<br />

Aiko 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0401 0246 0<strong>06</strong>5<br />

0463 0910 0102 0391 0221 0294<br />

0247<br />

Aim 0<strong>06</strong>7 0102 0442 0586 0238 <strong>06</strong>64<br />

0404 0485 <strong>06</strong>36 0529<br />

Airis 0874<br />

Aiwa 1938 1535<br />

Akai 0391 0238 0401 0<strong>06</strong>7 0463 0221<br />

0<strong>06</strong>5 0039 0102 0248 0744 0193<br />

0546 0745 <strong>06</strong>32 0586 0578 0510<br />

0247 <strong>06</strong>61 0246 0294 0208 0407<br />

<strong>06</strong>36 1<strong>06</strong>7 1938 0503 1289 1278<br />

Akashi 0039<br />

Akiba 0248 0312 0485 0<strong>06</strong>7 0586 0324<br />

Akira 0448 0<strong>06</strong>7<br />

Akito 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Akura 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 0442 0039 0248<br />

0312 0294 0744 2012<br />

Alaron 0209 0246<br />

Alba 0<strong>06</strong>7 1<strong>06</strong>7 0586 0744 0039 0448<br />

0400 0265 0401 <strong>06</strong>98 0385 0248<br />

0246 0277 0193 0517 0<strong>06</strong>6 1938<br />

0473 0581<br />

AlfaView 1236<br />

Alkos 0<strong>06</strong>5<br />

Allorgan 0236 0324 0247<br />

Allstar 0<strong>06</strong>7 0586<br />

All-Tel 0895 1299<br />

Ambassador 0207<br />

Amitech 1311 <strong>06</strong>85<br />

Amplivision 0247 0400 0350<br />

Amstrad 0207 0039 0546 0294 0401 0248<br />

0<strong>06</strong>7 0586 0463 0442 0392 1<strong>06</strong>7<br />

2012<br />

Anam 0<strong>06</strong>7 0586 0039 <strong>06</strong>80<br />

Anam National 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>80<br />

Andersson 1193 1179<br />

Anglo 0039 0294<br />

10<br />

Coduri de<br />

setare


Anitech 0039 0294 0<strong>06</strong>7 0586 0312 0132<br />

Ansonic 0400 0<strong>06</strong>7 0586 0039 <strong>06</strong>98 0404<br />

0193 0322 0132 0441 0289 0277<br />

0134<br />

Apollo 0503<br />

Arc en Ciel 0139 0226<br />

Arcam 0246 0247<br />

Ardem 0516 0744 0<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>63 0586<br />

Arena 0<strong>06</strong>7<br />

Aristona 0586 0<strong>06</strong>7<br />

Arthur Martin 0193<br />

ASA 0135 0376 0100 0134 0117 0193<br />

0209<br />

Asberg 0<strong>06</strong>7 0586 0132<br />

Asora 0039<br />

Astra 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Asuka 0248 0247 0246 0294 0312<br />

Atlantic 0<strong>06</strong>7 0586 0246 0236 0350 0289<br />

Atori 0039<br />

Auchan 0193<br />

Audiosonic 0039 0<strong>06</strong>7 0404 0586 1338 0139<br />

0744 0745 0247 0400 0294 0248<br />

0516<br />

Audioton 0247 0516 0400 0294<br />

Aumark 0090<br />

Autovox 0117 0236 0379 0247 0277<br />

AVP 1938<br />

AWA 0041 0<strong>06</strong>6 0039 0187 0404 0442<br />

0<strong>06</strong>7 0586 0246 <strong>06</strong>36 0247 0138<br />

0294 14<strong>06</strong> 0208<br />

Axxent 0039<br />

Axxon 0744<br />

B&D 1247<br />

Baird 0139 0373 0102 0103 0247 0238<br />

1226 <strong>06</strong>36<br />

Bang<br />

Olufsen<br />

& 0595 0117 0305<br />

Barco 0193<br />

Baseline 1274<br />

Basic Line 0404 0<strong>06</strong>7 0193 <strong>06</strong>98 0586 0039<br />

0248 0312 0247 0485 0369 1<strong>06</strong>7<br />

Bastide 0247<br />

Bauer 0039 0294<br />

Baur 0039 0333 0565 0225 0542 0<strong>06</strong>7<br />

0586 0221 0391 0379 1535 1040<br />

Bazin 0247<br />

Beaumark 0208<br />

Beko 0744 0516 0<strong>06</strong>5 0400 0448 0<strong>06</strong>7<br />

0586 <strong>06</strong>36 0745 0838<br />

Belson 1221<br />

Bennett 0586 0<strong>06</strong>7<br />

Beon 0<strong>06</strong>7 0586 0448<br />

Berthen <strong>06</strong>98<br />

Best 0400<br />

Bestar 0<strong>06</strong>7 0586 0400 0404<br />

Bestar-<br />

Daewoo<br />

0404<br />

Binatone 0247<br />

11


Black<br />

Diamond<br />

1<strong>06</strong>7 0586 1193<br />

Black Panther 0132<br />

Black Star 0277<br />

Black Strip 0<strong>06</strong>5<br />

Blackway 0312 0248<br />

Blaupunkt 0221 0565 0225 0230 0357 0358<br />

0485 0200 0<strong>06</strong>6<br />

Blue Sky 0<strong>06</strong>7 0744 1<strong>06</strong>7 0517 <strong>06</strong>98 0745<br />

1939 0586 0248 0312 0485 1938<br />

1221 0838 1393 1418<br />

Blue Star 0312<br />

Bondstec 0277<br />

Boots 0247 0039<br />

Bork 1393<br />

Bosch 0350 0357<br />

BPL 0<strong>06</strong>7 0586 0312 0403<br />

Brandt <strong>06</strong>55 0139 0226 0317 0365 0373<br />

0590 1395<br />

Brandt<br />

Electronique<br />

0317 0365<br />

Brinkmann 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 0448 0516<br />

Brionvega 0<strong>06</strong>7 0586 0392 0117<br />

Britannia 0246 0247<br />

Brother 0294<br />

Bruns 0117 0516<br />

BSR 0193 0324 0391<br />

BTC 0248<br />

Bush 1<strong>06</strong>7 0744 0<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>98 0248 0193<br />

0379 0039 0<strong>06</strong>6 0401 0265 0312<br />

0385 0393 0404 0294 0391 0517<br />

0238 0247 0324 0586 1930 1938<br />

0808 1289 2012 1278 <strong>06</strong>17 1338<br />

Canton 0248<br />

Capsonic 0294<br />

Carad <strong>06</strong>40 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7<br />

Carena 0485 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Carrefour 0<strong>06</strong>6 0100 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Carver 0200<br />

Cascade 0039 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Casio 0<strong>06</strong>7 0586 0193 0379<br />

Cathay 0<strong>06</strong>7 0586<br />

CCE 0<strong>06</strong>7 0586 0247<br />

Centrum 1<strong>06</strong>7<br />

Centurion 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Century 0117 0277 0268<br />

CGE 0104 0114 0448 0277 0400 0193<br />

Cimline 0039 0265 0248<br />

Citizen 0090<br />

City 0039<br />

Clarivox 0448 0<strong>06</strong>7 0586 0100 0132<br />

Clatronic 0<strong>06</strong>7 0400 0401 0744 0248 0294<br />

0586 0247 0277 0039 0132 0350<br />

<strong>06</strong>36 1193<br />

Clayton 0415 1<strong>06</strong>7<br />

CMS 0246<br />

CMS hightec 0247<br />

Combitech 1938<br />

12


Concorde 0039<br />

Condor 0350 0<strong>06</strong>7 0586 0400 0246 0039<br />

0312 0132 0277 0448 0441 0193<br />

0294<br />

Conrac 0838<br />

Conrad 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Contec 0246 0039 0187 0041 0<strong>06</strong>6 0294<br />

0<strong>06</strong>7 0586<br />

Continental<br />

Edison<br />

0139 0226 0317 0517<br />

Cosmel 0039 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Crosley 0117 0277 0104 0114 0193<br />

Crown 0039 0742 0400 0516 0<strong>06</strong>7 0586<br />

0517 0744 <strong>06</strong>36 0745 0403 0448<br />

0238 <strong>06</strong>83 0369 1<strong>06</strong>7<br />

CS Electronics 0246 0248 0277<br />

CTC 0277<br />

Curtis Mathes 0090 0123 0196<br />

Cybertron 0248<br />

Cytronix 1328<br />

D.Boss 0<strong>06</strong>7<br />

Daewoo <strong>06</strong>64 0404 1939 0529 <strong>06</strong>91 0<strong>06</strong>7<br />

0586 0039 0246 0248 0247 1167<br />

1938 0910 0895 0744<br />

Dainichi 0248 0246<br />

Dansai 0<strong>06</strong>7 0586 0294 0<strong>06</strong>5 0246 0039<br />

0<strong>06</strong>6 0247 0238<br />

Dansette 0442<br />

Dantax 0400 0516 0744 <strong>06</strong>36 0745 1938<br />

Datsura 0403 0238<br />

Dawa 0039 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Daytek 1237 14<strong>06</strong> 1404 0294<br />

Dayton 1237 1404<br />

Daytron 0039 0404 0<strong>06</strong>7 0586<br />

de Graaf 0238 0193 0578 0393<br />

Decca 0102 0546 0<strong>06</strong>7 0586 0247 1167<br />

1938<br />

Deitron 0<strong>06</strong>7 0586 0404 0248<br />

Denko 0294<br />

Denver 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>36 1219 <strong>06</strong>17<br />

Desmet 0350 0<strong>06</strong>7 0586 0039 0117<br />

Diamant 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Diamond 0294 0039 0246 0401<br />

DiBoss 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Digatron 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Digihome 1179<br />

Digiline 0<strong>06</strong>7 0586 0135 <strong>06</strong>98<br />

DigiLogic 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Digitor 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Digivision 0391<br />

DigiX 0910<br />

DiK 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Dixi 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0277 0247 0117<br />

DL 0<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>17 0895 1393<br />

DMTECH 1368<br />

Domeos <strong>06</strong>98 0<strong>06</strong>7 1<strong>06</strong>7<br />

Domland 0424<br />

13


Doric 0379<br />

Dream Vision 1734<br />

DTS 0039<br />

Dual 0379 0247 0373 0<strong>06</strong>7 0586 0289<br />

0382 0424 0333 0193 0561 1167<br />

<strong>06</strong>61 1179 1<strong>06</strong>7<br />

Dumont 0117 0134 0132 0247 0100 0102<br />

Dunai 0193<br />

Durabrand 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Dux 0<strong>06</strong>7 0586<br />

D-Vision 0<strong>06</strong>7 2012 0586<br />

Dynatron 0<strong>06</strong>7 0586<br />

e:max <strong>06</strong>36<br />

Easy Living 1278 1289<br />

Edison-<br />

Minerva<br />

0517<br />

Eiki 0765<br />

Elbe 0441 0392 0465 <strong>06</strong>60 0268 <strong>06</strong>40<br />

0289 0322 0400 0193 0<strong>06</strong>7 0586<br />

0248 0221 0581 0247 0546 0391<br />

Elbe-Sharp 0546<br />

Elcit 0117 0277 0546 0132 0193<br />

Elekta 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0294 0312<br />

Elfunk 1238 1<strong>06</strong>7<br />

ELG 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Elin 0246 0<strong>06</strong>7 0586 0135 0134 0578<br />

0391 0379 0193 0039<br />

Elite 0248 0<strong>06</strong>7 0586 0350<br />

Elman 0132<br />

Elta 0039 0294 0246<br />

Emco 0277<br />

Emerson 0207 0744 0208 0209 0117 0277<br />

0<strong>06</strong>7 0586 0401 0100 0312 0350<br />

0391 1939 0516 0400 0193 0351<br />

<strong>06</strong>98<br />

Emperor 0312<br />

Erae 1401<br />

Erres 0<strong>06</strong>7 0586<br />

ESC 0<strong>06</strong>7 0586 0247<br />

Estèle 0193<br />

Etron 0<strong>06</strong>7 0586 0039 0193<br />

Eurofeel 0294 0247<br />

EuroLine 0<strong>06</strong>7<br />

Euroman 0246 0294 0<strong>06</strong>7 0586 0247 0400<br />

Europa 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Europhon 0<strong>06</strong>7 0546 0132 0193 0247 0586<br />

0277 0246<br />

Evesham 1278 1289<br />

Excel 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Expert 0236 0289 0193<br />

Exquisit 0<strong>06</strong>7 0586 0277<br />

Fagor 0<strong>06</strong>7 0586<br />

FairTec 1221<br />

Family Life 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Fenner 0404 0039<br />

Ferguson 0103 <strong>06</strong>55 0317 0365 0268 0139<br />

0590 0<strong>06</strong>7 0586 0<strong>06</strong>5 0373 <strong>06</strong>83<br />

0134 0138 0391 0578 0473 1<strong>06</strong>7<br />

14


1938<br />

Fidelity 0193 0542 0393 0<strong>06</strong>7 0586 0401<br />

0442 0561 0246 0294 1938 0391<br />

Filsai 0247<br />

Finlandia 0238 0376 0578 0391 0193 0393<br />

0102 0317 0373 0075<br />

Finlux 0135 0134 0<strong>06</strong>7 0586 0744 0376<br />

0247 0102 0193 0546 0745 0100<br />

0117 0209 0132 0441 <strong>06</strong>61 0522<br />

0510 0503 0448 <strong>06</strong>36 0838<br />

Fintec 2012<br />

Firstline 0<strong>06</strong>7 0586 0404 <strong>06</strong>98 0744 0193<br />

0039 0324 0351 0246 0415 0277<br />

1939 0132 0247 0441 0379 0561<br />

0268 0102 0265 0238 0391 1<strong>06</strong>7<br />

1221 0838 1393 1193 1418 1401<br />

1338<br />

Fisher 0134 0247 0<strong>06</strong>6 0238 0400 0585<br />

0075 0117 0187 0391 0193 0333<br />

0379 0102<br />

Flint 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>40 0102 0248 0485<br />

0294<br />

FNR 0132<br />

Force 1179<br />

Formenti 0193 0<strong>06</strong>7 0586 0516 0246 0117<br />

0350<br />

Formenti-<br />

Phoenix<br />

0246 0350<br />

Fortress 0123 0117<br />

Fraba 0<strong>06</strong>7 0586 0400 0561<br />

Friac 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0132 0400 0529<br />

<strong>06</strong>85 <strong>06</strong>40<br />

Frontech 0277 0294 0379 0393 0247 0039<br />

0193<br />

Fujimaro 0895<br />

Fujitsu 0209 0713 0883 0236 0102 0132<br />

0247 0193 0039 0382 0<strong>06</strong>7 0586<br />

0391 0289<br />

Fujitsu<br />

General<br />

0039 0247 0236 0193<br />

Fujitsu<br />

Siemens<br />

1328 1289 1278 1193 0838<br />

Funai <strong>06</strong>98 0209 0294 0324 0333 0442<br />

1535 0744<br />

Futronic 0294<br />

Future 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Galaxi 0132 0<strong>06</strong>7 0586 0391 0193<br />

Galaxis 0400 0448 0<strong>06</strong>7 0132 0586<br />

Galeria 0039<br />

GBC 0193 0039 0404 0248 0393<br />

GE 0373 0765 0208 0312 0590 0317<br />

0139 0365 <strong>06</strong>55<br />

Geant Casino 0193<br />

GEC 0193 0391 0379 0<strong>06</strong>7 0546 0586<br />

0102 0247<br />

Geloso 0277 0039 0393 0193 0404<br />

General 0139 0317<br />

General<br />

Electric<br />

0373 0317<br />

General<br />

Technic<br />

0039<br />

Genesis 0039 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Genexxa 0248 0<strong>06</strong>7 0586 0442 0193 0039<br />

15


Gericom 0895 1328 1236 1247 0910<br />

Gevalt 1401<br />

Giant 0247 0039<br />

G-Luxon 0874<br />

Goldfunk <strong>06</strong>98<br />

Goldhand 0246<br />

GoldStar 0<strong>06</strong>7 0039 0400 0407 0247 0277<br />

0208 0246 0586 0193 0391 0139<br />

0393 <strong>06</strong>36 0744 0745 0485<br />

Gooding 0517<br />

Goodmans <strong>06</strong>64 1289 1278 1<strong>06</strong>7 0<strong>06</strong>7 0529<br />

0586 0744 <strong>06</strong>98 1939 0404 0<strong>06</strong>6<br />

0294 0102 0546 0039 0209 0517<br />

0401 0373 0265 0<strong>06</strong>5 0510 0590<br />

0247 0365 0248 1938 <strong>06</strong>60 <strong>06</strong>91<br />

1930 0910 1338 <strong>06</strong>17 14<strong>06</strong> 1179<br />

Gorenje 0400<br />

GPM 0248<br />

Gradiente <strong>06</strong>83 0200 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Graetz 0744 0391 0401 0193 0<strong>06</strong>7 0369<br />

0586 1193<br />

Granada 0<strong>06</strong>7 0586 0256 0386 0075 0102<br />

0138 0238 0247 0<strong>06</strong>6 0369 0546<br />

0503 0365 0590 0193 0393 0255<br />

0373 0578<br />

Grandin 0<strong>06</strong>7 0586 0039 0193 <strong>06</strong>40 0744<br />

0745 <strong>06</strong>98 0404 0350 0312 0248<br />

0485 1<strong>06</strong>7 0895 1221 0910 1404<br />

1405 1407 1418<br />

Gronic 0132 0247 0193<br />

Grundig 0225 0538 1401 0565 0221 0100<br />

0517 0<strong>06</strong>7 0473 0586 <strong>06</strong>17 0039<br />

0<strong>06</strong>6 0400 0770 1938 <strong>06</strong>60 1253<br />

1338 0208 14<strong>06</strong> 0373<br />

Grunkel 1193<br />

Grunpy 0209<br />

H&B 0838<br />

Haier 0294<br />

Halifax 0294 0246 0247<br />

Hammerstein 0294 0090<br />

Hampton 0246 0247<br />

Hanimex 0248 0324 1938<br />

Hanseatic 0<strong>06</strong>7 0586 0529 0379 0193 0391<br />

0322 0312 0424 0350 <strong>06</strong>64 0400<br />

<strong>06</strong>91 0039 0324 0247 0403 0117<br />

0407 0744 0838 0516 <strong>06</strong>55<br />

Hantarex 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0132 0546 0268<br />

1368<br />

Hantor 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Harley<br />

Davidson<br />

0209<br />

Harsper 0895<br />

Harwa 1226 1299<br />

Harwood 0039 0442 0<strong>06</strong>7 0586 0517<br />

Hauppauge 0<strong>06</strong>7 0586<br />

HCM 0039 0442 0<strong>06</strong>7 0586 0247 0248<br />

0448 0312 0294<br />

Hedzon 0586 0<strong>06</strong>7<br />

Hema 0247 0039<br />

Hemmermann 0379<br />

Hicon 1328<br />

Hifivox 0139 0226<br />

16


Higashi 0246<br />

Highline 0294 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Hikona 0248<br />

Hinari 0238 0<strong>06</strong>7 0586 0039 0248 0<strong>06</strong>6<br />

0209 0193 0385 0473 0517 0265<br />

0324 0294 1938<br />

Hisawa 0312 0248 0485 <strong>06</strong>40 1938 0744<br />

Hisense 1393 0238<br />

Hit 0117<br />

Hitachi 0255 1255 0379 <strong>06</strong>08 0<strong>06</strong>6 0386<br />

0138 0503 0193 0373 0226 0247<br />

0224 0546 0102 0511 0529 0<strong>06</strong>7<br />

0586 0139 0393 0578 <strong>06</strong>64 0774<br />

0208 1167 0135 0522 1511 0391<br />

0542 0510 0827 1<strong>06</strong>7 16<strong>06</strong> 1179<br />

0907<br />

Hitachi Fujian 0138 0<strong>06</strong>7 0255 0586 0529<br />

Hitsu 0039 <strong>06</strong>40 0485 0248<br />

HMV 0117<br />

Höher 0744 0895 1193<br />

Home<br />

Electronics<br />

<strong>06</strong>36<br />

Hornyphon 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Hoshai 0248 0485 0312<br />

Huanyu 0404 0246<br />

Hugoson 0920 1247<br />

HYD 14<strong>06</strong><br />

Hygashi 0247 0246<br />

Hyper 0039 0246 0247 0277<br />

Hypersonic 0391<br />

Hypson 0<strong>06</strong>7 0586 0744 0745 0294 0247<br />

0312 0485 0268 1938 1<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>98<br />

0516<br />

Hyundai 0<strong>06</strong>7 0895 0586 1274 1324 1311<br />

1498 0294 14<strong>06</strong><br />

Iberia 0<strong>06</strong>7 0586<br />

ICE 0294 0<strong>06</strong>7 0401 0039 0586 0248<br />

0247 0246<br />

Ices 0248 0246<br />

Ict 0<strong>06</strong>7 1167 0586<br />

IISonic 14<strong>06</strong><br />

Iiyama 1247 0920<br />

Imperial 0<strong>06</strong>7 0193 0400 0104 0114 0586<br />

<strong>06</strong>60 0441 0391 0379 0448 0277<br />

0226 0561<br />

Indiana 0<strong>06</strong>7 0586<br />

InFocus 0782 1194 1236<br />

Ingelen 0517 <strong>06</strong>40 0744 0193 0391<br />

Ingersoll 0039<br />

Inno Hit 0039 0102 0<strong>06</strong>7 0586 0248 0247<br />

0546 0277 0132 0312 1193<br />

Innovation 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Innowert 0895 1328<br />

Interactive 0<strong>06</strong>7 0586 0117 0542 0305 0357<br />

0193 0391 0400 0139 0441<br />

Interbuy 0039 0<strong>06</strong>7 0294 0277 0542 0586<br />

Interfunk 0<strong>06</strong>7 0586 0117 0542 0305 0357<br />

0193 0391 0400 0139 0379 0277<br />

0230<br />

Internal 0<strong>06</strong>7 0586 0529 0404 1939<br />

17


International 0246<br />

Intervision 0312 0247 0485 0<strong>06</strong>7 0401 0407<br />

0516 0400 0424 0517 0248 0132<br />

0193 0294 0277 0039 0586<br />

Irradio 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0248 0277 0401<br />

Isukai 0248 0<strong>06</strong>7 0586 0312 0485<br />

ITC 0247 0350<br />

ITS 0<strong>06</strong>7 0401 0248 0312 0294 0246<br />

0039 0586<br />

ITT 0193 0510 0379 0391 0503 0578<br />

0376 0369 0238 0209 <strong>06</strong>40<br />

ITT Nokia 0391 0578 0193 0503 0510 0379<br />

0376 0238 0209 0369 <strong>06</strong>36 <strong>06</strong>40<br />

<strong>06</strong>61 0393<br />

ITV 0294 0<strong>06</strong>7 0586 0277 0404<br />

JDV 2012<br />

Jean 0<strong>06</strong>6<br />

JEC 0<strong>06</strong>5<br />

JMB 0<strong>06</strong>7 0529 <strong>06</strong>64 0404 0586 0473<br />

1938<br />

Jocel 0742<br />

Jubilee 0586<br />

JVC <strong>06</strong>83 0<strong>06</strong>6 0713 0401 0248 <strong>06</strong>36<br />

0448 0761 0123 <strong>06</strong>80<br />

Kaisui 0248 0312 0<strong>06</strong>7 0586 0246 0485<br />

0247 0039<br />

Kambrook 0407 0294<br />

Kamp 0246<br />

Kapsch 0193 0391 0236 0289 0134<br />

Karcher 0<strong>06</strong>7 0586 0400 <strong>06</strong>40 0193 0312<br />

0132 0294 0808 0744 <strong>06</strong>36 2012<br />

Kathrein 0586 0<strong>06</strong>7 0910<br />

Kawa 0401<br />

Kawasho 0246<br />

KB Aristocrat 0193<br />

Kendo <strong>06</strong>40 0<strong>06</strong>7 0586 0193 0542 0400<br />

0407 0393 0441 0132 0265 0277<br />

0392 0581 1<strong>06</strong>7 0516<br />

Kennedy 0193 0236 0465<br />

Kennex 1<strong>06</strong>7<br />

Kenwood 0135<br />

KIC 0247<br />

Kingsley 0246<br />

Kiton 0586 0<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>98<br />

Kneissel 0<strong>06</strong>7 0415 0400 <strong>06</strong>40 0441 0404<br />

0529 0586 0465 0289 0322 0268<br />

0392 1938<br />

Kobra 1328<br />

Kolster 0<strong>06</strong>7 0586 0132 0379 0277 0248<br />

Konichi 0039<br />

Konka 0<strong>06</strong>7 0586 0401 0744 0448 0248<br />

<strong>06</strong>71 <strong>06</strong>17 <strong>06</strong>36<br />

Kontakt 0517<br />

Korpel 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Korting 0117 0400 0350<br />

Kosmos 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Kotron 0442 0294 1930<br />

Koyoda 0039<br />

Kraking 0268<br />

18


KTV 0247<br />

Kuba 0379 0193<br />

Kuba<br />

Electronic<br />

0333 0379 0193<br />

Kuro 0403<br />

Kyoshu 0442 0448 0294<br />

Kyoto 0415 0193 0246 0247<br />

L&S Electronic 0895 0744<br />

LaSAT 0516 0400<br />

Lavis 1<strong>06</strong>7 0<strong>06</strong>7 0193<br />

Leader 0039<br />

Lecson 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Legend 0039<br />

Lemair 0441<br />

Lenco 0<strong>06</strong>7 0039 0193 0404 0586 0134<br />

<strong>06</strong>17 1<strong>06</strong>7<br />

Lenoir 0039<br />

Lenoxx 1219<br />

Lesa 0277<br />

Levis Austria 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Lexsor 1226<br />

Leyco 0294 0102 0<strong>06</strong>7 0586 0324<br />

LG 0208 0<strong>06</strong>7 0400 0407 0039 0586<br />

0744 0247 0246 0193 <strong>06</strong>36 0139<br />

0745 1667 1176 1221 0277 0391<br />

Liesenk & Tter 0357 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Liesenkotter 0<strong>06</strong>7 0357 0358 0586<br />

Lifetec 0<strong>06</strong>7 0039 0404 <strong>06</strong>98 0542 <strong>06</strong>85<br />

1<strong>06</strong>7 1167 0586 0744 0248 0294<br />

0713 1278 1289<br />

Lloyd's 0039<br />

Lodos 1<strong>06</strong>7 1179<br />

Loewe 0542 <strong>06</strong>63 0820 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>85<br />

0400 0117 0322 0581 0392 0546<br />

Logik 0041 0090 0039 0294 0401 0910<br />

1247 1<strong>06</strong>7<br />

Logix <strong>06</strong>98<br />

Luker 2012<br />

Luma 0<strong>06</strong>7 0393 0236 0193 0441 0586<br />

0404 0039 0392 0289<br />

Lumatron 0393 0236 0<strong>06</strong>7 0586 0392 0193<br />

0289 0391 0247 0294 0103<br />

Lux May 0<strong>06</strong>7 0039 0586<br />

Luxor 0224 1193 0393 0510 0522 0379<br />

0391 0238 0386 0578 0193 0376<br />

0503 0209 1<strong>06</strong>7 0247 <strong>06</strong>61<br />

LXI 0208<br />

Madison 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Magnadyne 0117 0277 0546 0132 0193<br />

Magnafon 0546 0132 0246 0103<br />

Magnavox 0<strong>06</strong>7 0586 0<strong>06</strong>6 0209<br />

Magnum 0744 0<strong>06</strong>7 0586 0745 1319<br />

Mandor 0294<br />

Manesth 0<strong>06</strong>7 0586 0265 0247 0294 0350<br />

0<strong>06</strong>5 0324 0193 0393<br />

Manhattan 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7 0193 0808<br />

Maqma 1328<br />

Marantz 0<strong>06</strong>7 0586 0442<br />

19


Marelli 0117<br />

Mark 0<strong>06</strong>7 0586 0247 0246 0404 0039<br />

0744 0745<br />

Mascom 0586 0<strong>06</strong>7<br />

Master's 0529 0<strong>06</strong>7<br />

Masuda 0248 0401 0039 0294 0<strong>06</strong>7 0247<br />

0586<br />

Matsui 0<strong>06</strong>7 0586 0517 0039 0265 0207<br />

0041 0385 0102 0<strong>06</strong>6 0247 0324<br />

0401 0463 0473 0393 0485 0193<br />

0379 0546 0<strong>06</strong>5 0238 0075 0225<br />

0221 0365 0744 1938 1<strong>06</strong>7 0910<br />

Matsushita <strong>06</strong>80<br />

Matsuviama <strong>06</strong>17<br />

Maxam 0294<br />

Maxdorf 0294<br />

Maxim 2012<br />

MCE 0039<br />

Medialine 1236<br />

Mediator 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Medion 0<strong>06</strong>7 0744 0838 <strong>06</strong>98 0586 0542<br />

1167 1938 1<strong>06</strong>7 1930 1278 1289<br />

0275 1251 0910 1319 1179<br />

Megas <strong>06</strong>40<br />

Megatron 0208<br />

MEI 1<strong>06</strong>7 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Melectronic 0376 0<strong>06</strong>7 0542 0139 0373 0277<br />

0135 0134 0404 0039 0247 0510<br />

0522 0246 0441 0379 0193 0317<br />

0586 <strong>06</strong>64 0391 0221 0225 <strong>06</strong>91<br />

0744<br />

Memorex 0039 0208 <strong>06</strong>80 0090<br />

Memphis 0102 0039 0415<br />

Mercury 0<strong>06</strong>7 0039 0294 0586 0090<br />

Merritt 0578 0391 0193<br />

Metz 0418 0477 0776 0397 0117 1193<br />

0225 0565 0221 0<strong>06</strong>7 0586 0305<br />

<strong>06</strong>17 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7<br />

MGA 0208 0<strong>06</strong>7 0586 0248 0134<br />

Micromaxx 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>60 0838<br />

Microstar 0838<br />

MicroTEK 0294<br />

Mikomi 1179 1193 0774<br />

Minato 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Minerva 0517 0565 0225 0100 0221 0546<br />

0138<br />

Minoka 0442 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Mirror 1930<br />

Mitsubishi 0138 0542 0123 0208 0<strong>06</strong>7 0117<br />

0<strong>06</strong>6 0565 0586 0238 1<strong>06</strong>7<br />

Mitsuri<br />

General<br />

0193<br />

Mivar 0322 0400 0246 <strong>06</strong>39 0546 0247<br />

Monaco 0039<br />

Morgan's 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Motorola 0123<br />

MTC 0090 0400 0379 0542 0193 0246<br />

0391<br />

MTlogic 0744 1338<br />

Multistandard 0132<br />

20


Multitec 0<strong>06</strong>7 0586 0516 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7 2012<br />

Multitech 0379 0039 0393 0516 0<strong>06</strong>7 0400<br />

0586 0247 0246 0277 0132 0294<br />

Murphy 0134 0246 0102 0193<br />

Musikland 0<strong>06</strong>7 0248 0277 0586<br />

MyCom 14<strong>06</strong> 0208<br />

Myryad 0586 0<strong>06</strong>7<br />

NAD 0196 0208 0895 0391 0193<br />

Naiko 0<strong>06</strong>7 2012 <strong>06</strong>36 0586<br />

Nakimura 0404 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Naonis 0393 0193<br />

Narita 2012<br />

NAT 0256<br />

National 0256<br />

NEC 0200 <strong>06</strong>17 1200 0<strong>06</strong>6 0350 0485<br />

0039 0404 0247 0<strong>06</strong>7 0586 0041<br />

0734 0275 1734 0529 <strong>06</strong>83 <strong>06</strong>91<br />

Neckermann 0<strong>06</strong>7 0221 0400 1535 1040 0230<br />

0586 0193 0357 0448 0379 0117<br />

0277 0247 0441 0350 0393 0542<br />

NEI 0<strong>06</strong>7 0586 0401 0193 1<strong>06</strong>7<br />

Neovia 1236 0895 1401 14<strong>06</strong> 1414 1368<br />

Nesco 0277 0209 1938<br />

Netsat 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Neufunk 0<strong>06</strong>7 0039 0586 <strong>06</strong>40 0248 0312<br />

0744<br />

New Tech 0<strong>06</strong>7 0039 0586 0373 0247<br />

New World 0248<br />

Nicamagic 0246<br />

Nikkai 0102 0248 0<strong>06</strong>7 0586 0247 0294<br />

0<strong>06</strong>5 0246 0039 0<strong>06</strong>6<br />

Nikkei 0744<br />

Nikko 0208<br />

Nishi 0512<br />

Nobliko 0132 0100 0246<br />

Nogamatic 0139 0226<br />

Nokia 0391 0193 0510 0379 0578 0522<br />

0503 0369 0238 0404 <strong>06</strong>61 <strong>06</strong>36<br />

0376 0209 0350 <strong>06</strong>40 0139 0581<br />

Nordic 0247<br />

Nordmende 0139 0317 0226 0590 0373 0225<br />

0<strong>06</strong>7 0586 0365 0193 1289 1278<br />

0744 1319<br />

Norfolk 0193<br />

Normerel 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Northern Star 1236<br />

Novak 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Novatronic 0<strong>06</strong>7 0135 0404 0561 0586<br />

Novita 1414<br />

Nurnberg 0193 0391<br />

NU-TEC 0485 0<strong>06</strong>7 0586 0294<br />

Oceanic 0193 0391 0324 0238 0503 0578<br />

0510<br />

Odeon 0294<br />

Okano 0400 0<strong>06</strong>7 0586 0294 0102 0039<br />

Olidata 14<strong>06</strong><br />

Omega 0294<br />

Onn 1179<br />

21


Onwa <strong>06</strong>32 0401 0248 0463 0132<br />

Opera 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Optimus <strong>06</strong>80 0196<br />

Optonica 0123<br />

Orbit 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Orion 0<strong>06</strong>7 0209 0473 0385 0586 0744<br />

<strong>06</strong>85 0265 0324 0207 0350 0041<br />

0039 0351 0132 0294 0442 0546<br />

0561 1938 0910 1226<br />

Orline 0<strong>06</strong>7 0248 0586<br />

Ormond 0415 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Orsowe 0546<br />

Osaki 0102 0248 0247 0294 0<strong>06</strong>7 0442<br />

0404 0385 0586<br />

Osio 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Oso 0248<br />

Osume 0187 0102 0<strong>06</strong>6 0248 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Otto Versand 1535 1040 0<strong>06</strong>6 0123 0542 0<strong>06</strong>7<br />

0586 0565 0225 0379 0221 0391<br />

0265 0139 0324 0256 0277 0333<br />

0350 0247 0039 0312 0373 0403<br />

0546<br />

Pace 1938<br />

Pacific 0<strong>06</strong>7 0586 1167 0744 1<strong>06</strong>7 0473<br />

Pael 0246<br />

Palladium 0400 0<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>85 0441 <strong>06</strong>60 0744<br />

1167 0221 1535 1040 0230 0448<br />

0586 0379 0277 0357 0117 0193<br />

0247 0393<br />

Palsonic 0294 0442 0<strong>06</strong>7 0247 0407 0248<br />

0586 0448 0808 1226 1299<br />

Panama 0039 0247 0294 0246 0<strong>06</strong>7 0586<br />

0277<br />

Panasonic <strong>06</strong>80 1680 0138 0256 1340 0391<br />

0397 0546 0<strong>06</strong>7 0586 0193 0578<br />

0883 0208 0090<br />

Panavision 0<strong>06</strong>7 0441 0586<br />

Papouw 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Pathe Cinema 0193 0268 0246 0350 0322 0379<br />

0400<br />

Pathe Marconi 0139 0226<br />

Pausa 0039<br />

Perdio 0102 0350 0193 0<strong>06</strong>7 0246 0312<br />

0586<br />

Perfekt 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Philco 0117 0114 0104 0448 0277 0193<br />

0400 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Philex 0581 0193<br />

Philharmonic 0247<br />

Philips 0586 0<strong>06</strong>7 0268 0221 0117 0373<br />

0404 0802 0039 0230 0391<br />

Phocus 1319 1338 0744<br />

Phoenix 0<strong>06</strong>7 0586 0400 0516 0193 0117<br />

0102 0246 0350 0415<br />

Phonola 0<strong>06</strong>7 0586 0117 0246<br />

Pilot 0586 0<strong>06</strong>7 0742<br />

Pioneer 0790 0041 0196 0200 0<strong>06</strong>7 0586<br />

1290 0400 0373 0391 0139 0193<br />

0317 0516 0542<br />

Pionier 0400 0516<br />

Plantron 0<strong>06</strong>7 0586 0294 0039<br />

22


Playsonic 0744 0<strong>06</strong>7 0247 0369 0745<br />

Policom 0132 0139 0226 0236 0268 0305<br />

0391 0193 0100 0104 0114 0117<br />

0565<br />

Polytron 0312<br />

Poppy 0039<br />

Portland 0404 1939<br />

Powerpoint 0517 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Prandoni-<br />

Prince<br />

0277 0546 0391 0393<br />

Precision 0247<br />

Premier 0039 0294<br />

Prima 0039 0294 0333 0442 1299<br />

Prinston 1<strong>06</strong>7<br />

Prinz 0102 0379 0391 0224<br />

Profex 0039 0193 0391 0393<br />

Profi 0039<br />

Profitronic 0<strong>06</strong>7 0586 0132<br />

Proline 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>55 <strong>06</strong>64 <strong>06</strong>60 0441<br />

0351 0102 14<strong>06</strong> 1<strong>06</strong>7<br />

Prosonic 0<strong>06</strong>7 0586 0400 0404 0401 <strong>06</strong>98<br />

0744 0246 0247<br />

Protech 0<strong>06</strong>7 0586 0247 0039 0277 0379<br />

0132 0294 0448 <strong>06</strong>98 0312 0193<br />

0516 1<strong>06</strong>7<br />

Proton 0208<br />

Provision 0529 0<strong>06</strong>7 0586 1<strong>06</strong>7 0744<br />

Proxima 0765<br />

PVision 1221<br />

Pye 0<strong>06</strong>7 0586 0117 0404 0379 0442<br />

Pymi 0039<br />

Quadral 0248<br />

Quasar 0277 <strong>06</strong>80 0895 0039<br />

Quelle 0<strong>06</strong>7 1535 1040 0041 0139 0542<br />

0565 0379 0221 0391 0<strong>06</strong>6 0247<br />

0277 0104 0357 0114 0358 0100<br />

0134 0135 <strong>06</strong>98 0586 0187 0225<br />

0230 0294 1<strong>06</strong>7 0324 0376 0039<br />

Questa 0<strong>06</strong>6<br />

Radialva 0139 0248 0193 0<strong>06</strong>7 0586 0317<br />

Radiola 0<strong>06</strong>7 0586 0247<br />

Radiomarelli 0117 0546 0277 0<strong>06</strong>7 0586<br />

RadioShack 0<strong>06</strong>7 0586 0208<br />

Radiotone 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0400 0448 0442<br />

<strong>06</strong>98 0294 1<strong>06</strong>7<br />

Rank 0100<br />

Rank Arena 0<strong>06</strong>6 0187 <strong>06</strong>32<br />

RBM 0100<br />

RCA <strong>06</strong>55 0123 0590 0365 0373<br />

Realistic 0208<br />

Recor 0<strong>06</strong>7 0448 0586<br />

Rectiligne 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Rediffusion 0391 0578 0<strong>06</strong>6 0376<br />

Redstar 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Reflex 0<strong>06</strong>7 0586 1<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>98<br />

Relisys 0895 0907 1236 1237 1328 14<strong>06</strong><br />

Reoc 0744 <strong>06</strong>64 1939<br />

Revox 0<strong>06</strong>7 0586 0400<br />

23


Rex 0236 0393 0441 0277 0193 0289<br />

0294 0581<br />

RFT 0117 0322 0400 0102 0294 0<strong>06</strong>7<br />

0586 0516<br />

Rhapsody 0246<br />

Ricoh 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Rinex 0448 0294<br />

R-Line 0<strong>06</strong>7 0586 0193<br />

Roadstar 1<strong>06</strong>7 0039 0448 0<strong>06</strong>7 0586 0744<br />

<strong>06</strong>98 0248 0294 0312 1219 1930<br />

Robotron 0117<br />

Rodex 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Rolsen 1401 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Rover 0<strong>06</strong>6 0907<br />

Rowa 0294 0742 0247 0039 0246 <strong>06</strong>17<br />

0<strong>06</strong>7 0586<br />

Royal 0448 <strong>06</strong>36<br />

Royal Lux 0400 0442 0365<br />

Rukopir 0586 0<strong>06</strong>7<br />

Saba <strong>06</strong>55 0139 0590 0373 0317 0117<br />

0193 0546 0391 0528 0226 0365<br />

0578 <strong>06</strong>80 0744<br />

Saccs 0268<br />

Sagem <strong>06</strong>40 0485 0312 0860 1343 <strong>06</strong>48<br />

Saisho 0265 <strong>06</strong>64 0404 0546 0207 0039<br />

0041 0247 0193 0294<br />

Saivod 0<strong>06</strong>7 2012 1193 0586 <strong>06</strong>98 0742<br />

1<strong>06</strong>7<br />

Sakaï 0193<br />

Sakyno 0485<br />

Salora 0224 0379 0193 0386 0391 0546<br />

0393 0403 0578 0369 0238 0510<br />

<strong>06</strong>61 0808 1401<br />

Salsa 0365<br />

Sambers 0546 0132<br />

Samsung <strong>06</strong>48 <strong>06</strong>17 0<strong>06</strong>7 0208 0586 1279<br />

0123 <strong>06</strong>74 1265 0039 0247 0512<br />

0400 0090 0294 0246 0102 0238<br />

0712 0193 <strong>06</strong>55<br />

Sandra 0246 0247<br />

Sanela 0268<br />

Sansui 0<strong>06</strong>7 0586 0401 <strong>06</strong>85 <strong>06</strong>32 0485<br />

1401 0294 0744 1414<br />

Santon 0039<br />

Sanyo 0238 1238 0187 0322 0<strong>06</strong>6 0041<br />

0400 0369 0102 0246 0247 0134<br />

0075 0585 0039 0193 0403 0<strong>06</strong>7<br />

0138 0586 0516 0765 0200 0734<br />

1<strong>06</strong>7 1179 1193<br />

Save 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Saville 1938<br />

SBR 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Schaub 0578 0744 0391 0379 <strong>06</strong>36 0516<br />

Lorenz 0404 1221 1393<br />

Schneider 1167 0<strong>06</strong>7 0586 0333 0379 0424<br />

0382 0289 0373 0247 0277 0401<br />

0391 0248 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7 0193 0744<br />

1939 1938 2012 0100<br />

Scotland 0193<br />

Scott 1219 0208 0209<br />

Sears 0208 0209<br />

24


Seaway <strong>06</strong>64<br />

Seelver 0586 1<strong>06</strong>7 0<strong>06</strong>7<br />

SEG 0<strong>06</strong>7 0586 1<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>98 0247 0517<br />

0039 0379 0193 0294 <strong>06</strong>64 0<strong>06</strong>6<br />

0132 0277 0392 0246 1193 0248<br />

1939 0744<br />

SEI 0117 0132 1535 1040 0193 0546<br />

0379 0324 0236 0<strong>06</strong>7 0586 0207<br />

Sei-Sinudyne 0132 0236 0324 0546 1535 1040<br />

0<strong>06</strong>7 0586 0117<br />

Seitech 1247<br />

Seleco 0236 0393 0289 0392 0193 0441<br />

0581 0401 0<strong>06</strong>6 0294 0376 0465<br />

Sencora 0039<br />

Sentra 0<strong>06</strong>5 0248 0039 0379<br />

Serino <strong>06</strong>40 0485 0246 0123<br />

Sharp 0123 1223 0187 0<strong>06</strong>6 0324 0521<br />

<strong>06</strong>83 0546 0230 0790 1423 1193<br />

Shintoshi 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Shivaki 0<strong>06</strong>7 0586 0473 0404 0208<br />

Shorai 0324 0209<br />

Show 0448 0039 0102 0294 0<strong>06</strong>7<br />

Siarem 0193 0117 0132 0546<br />

Siemens 0221 0565 0230 0225 0357 0358<br />

0187 0<strong>06</strong>7 0586 0391<br />

Siera 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>17<br />

Siesta 0400<br />

Silva 0<strong>06</strong>7 0586 0246 0391<br />

Silver 0<strong>06</strong>6 0<strong>06</strong>7 0485 0586 0391 0209<br />

0745 0193<br />

SilverCrest 1<strong>06</strong>7 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Singer 0039 0117 0<strong>06</strong>7 0586 0132 0277<br />

0465 0365 0193<br />

Sinotec 0448 <strong>06</strong>36<br />

Sinudyne 0207 0117 0265 0132 0324 0193<br />

0391 0546 0379 1535 1040 0236<br />

0<strong>06</strong>7 0586 1938 <strong>06</strong>36<br />

Skantic 0386<br />

Sky 0<strong>06</strong>7 0312 0910 0586 0208 14<strong>06</strong><br />

<strong>06</strong>91 0895<br />

Skymaster 0135<br />

Sliding 0895 0910 1404 1405 1407 1418<br />

SLX <strong>06</strong>98<br />

Smaragd 0517<br />

S-Media 1247<br />

Soemtron 0895 1328<br />

Sogera 0350<br />

Sogo 14<strong>06</strong><br />

Solavox 0391 0102 0193 0578 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Sonawa 0248<br />

Sonber 0132<br />

Soniko 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Soniq 1328<br />

Sonitron 0238 0400 0369 0247<br />

Sonneclair 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Sonoko 0<strong>06</strong>7 0586 0039 0294 0312 0247<br />

Sonolor 0238 0193 1535 1040 0578 0391<br />

0312<br />

Sontec 0<strong>06</strong>7 0586 0400 0324 0039<br />

25


Sony 1535 1681 1040 1781 0041 0383<br />

0<strong>06</strong>6 0132 0<strong>06</strong>7 0586 0187 0123<br />

0200 0104<br />

Sound<br />

Vision<br />

& 0132 0248 0404 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Soundesign 0208 0209<br />

Soundwave 0<strong>06</strong>7 0586 0350 0448 0745<br />

Spectra 0039<br />

Ssangyong 0039<br />

Staksonic 0039<br />

Standard 0<strong>06</strong>7 0586 1<strong>06</strong>7 0248 0039 0247<br />

0350 0404<br />

Starlite 0039 0193 0<strong>06</strong>7 0586 0294 0442<br />

Stenway 0312 0248<br />

Stern 0236 0289 0193 0393 0294 0441<br />

0581 0465<br />

Stevison 2012<br />

Strato 0<strong>06</strong>7 0586 0294 0039<br />

Strong 1193 1179 1<strong>06</strong>7 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Stylandia 0247<br />

Sunic Line 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Sunkai 0324 0385 0351 0485 0248 0265<br />

<strong>06</strong>40 0<strong>06</strong>7 0586 0517 0561 0895<br />

Sunny 0<strong>06</strong>7<br />

Sunstar 0401 0<strong>06</strong>7 0586 0039 0294<br />

Sunwatt 0485<br />

Sunwood 0<strong>06</strong>7 0586 0039<br />

Superla 0546 0246 0247<br />

Supersonic 0039 0238 0586 0294 0485 0<strong>06</strong>7<br />

SuperTech 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0246 0248<br />

Supervision 0294<br />

Supra 0208 0404 0039 0<strong>06</strong>7<br />

Susumu 0365 0248 0317<br />

Sutron 0039<br />

SVA 0294 0485 0238<br />

Svasa 0238 0294<br />

Swissline 0277<br />

Swisstec 0910 14<strong>06</strong> 0895<br />

Sydney 0246 0247<br />

Sysline 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Sytong 0246<br />

T+A 0477<br />

Tandberg 0397 0441 0139 0226 0392 0391<br />

0193<br />

Tandy 0248 0102 0247 0277 0123 0193<br />

Targa 1401 <strong>06</strong>48<br />

Tashiko 0<strong>06</strong>6 0247 0200 0246 0193 0393<br />

Tatung 0<strong>06</strong>7 0586 0102 0546 0247 0041<br />

1938 1401 1289 1278 1221<br />

TCM 0744 1319 0838<br />

Teac 0<strong>06</strong>7 1<strong>06</strong>7 0586 0542 0742 <strong>06</strong>98<br />

0485 0247 0294 1939 0208 0039<br />

0442 0379 0312 0448 0200 0744<br />

1179 1785 1393 <strong>06</strong>17<br />

TEC 0247 0039 0277 0365 0289 0<strong>06</strong>7<br />

0586 0391 0193<br />

Tech Line 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 1193<br />

Tech Lux 1219<br />

26


Techica 0248<br />

Technema 0350<br />

Technica 2012<br />

Technics <strong>06</strong>80<br />

TechniSat <strong>06</strong>85 0<strong>06</strong>7 0586 0193<br />

Technisson 0744 1319<br />

Technol Ace 0209 0294 <strong>06</strong>64 0404 0246<br />

Technosonic 0<strong>06</strong>7 0586 0529 0910 2012<br />

Techwood 1193 1<strong>06</strong>7<br />

Teckton 14<strong>06</strong><br />

Tecnimagen 0586<br />

Teco 1343<br />

Tedelex 0247 <strong>06</strong>36 0448 0<strong>06</strong>7 0039 0238<br />

<strong>06</strong>17 0586 0294<br />

Teiron 0039<br />

Tek 0<strong>06</strong>7 0039<br />

Teknika 0090 0209<br />

Teleavia 0139 0317 0226 0373<br />

Telecor 0<strong>06</strong>7 0586 0193 0248 0247 0289<br />

0424<br />

Telefunken <strong>06</strong>55 0590 <strong>06</strong>17 0104 0139 0373<br />

0742 0528 0317 0114 0131 0365<br />

0103 0226 0<strong>06</strong>7 0586 0516 0744<br />

0376<br />

Telefusion 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Telegazi 0<strong>06</strong>7 0193 0289 0248 0294 0586<br />

Telemeister 0350 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Telesonic 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Telestar 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0442<br />

Teletech 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 0039 0277 1<strong>06</strong>7<br />

Teleton 0247 0305 0236 0193 0379 0289<br />

0<strong>06</strong>6 0393<br />

Televideon 0350 0193 0246<br />

Teleview 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Telexa 0132<br />

Temco 0324<br />

Tempest 0039 0<strong>06</strong>7 0586 0294<br />

Tennessee 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Tensai 0134 0248 0<strong>06</strong>7 0586 0247 0324<br />

0350 0039 0135 0404 0401 0407<br />

0277 0745 0193 1<strong>06</strong>7<br />

Tenson 0350 0039<br />

Tesla 0<strong>06</strong>7<br />

Tevion 1328 1278 1289 0<strong>06</strong>7 0586 0838<br />

0895 <strong>06</strong>98 1167 0744 1<strong>06</strong>7 1319<br />

Texet 0247 0404 0039 0246 0248<br />

Thomson 0350 <strong>06</strong>55 0590 0373 0317 0139<br />

0365 0226 0<strong>06</strong>7 0586 0379 0246<br />

Thorn 0138 0139 0255 0103 0373 0391<br />

1535 0268 1040 0104 0114 0529<br />

0565 0<strong>06</strong>7 0102 0586 0134 0041<br />

0365 0542 0<strong>06</strong>6 0075 0404 0100<br />

0<strong>06</strong>5 0131 0386<br />

Thorn-<br />

Ferguson<br />

27<br />

0134 0138 0139 0268 0391 0529<br />

0365 0103 0<strong>06</strong>5<br />

Tiny 1226 1299<br />

TMK 0208 0207<br />

Tobishi 0248<br />

Tokai 0102 0<strong>06</strong>7 0586 <strong>06</strong>98 0193 0247


Tokaido<br />

0404 0039 1<strong>06</strong>7<br />

1<strong>06</strong>7<br />

Tokyo 0246 0<strong>06</strong>5 0333<br />

Tomashi 0312 0248<br />

Tongtel <strong>06</strong>17<br />

Top Show 0448 0039 0294<br />

Topline 1<strong>06</strong>7 <strong>06</strong>98<br />

Toshiba 0538 1538 0090 0<strong>06</strong>5 1319 0<strong>06</strong>6<br />

0100 0132 0744 0271 0247 0139<br />

0225 0221 <strong>06</strong>48 1938 0039 0<strong>06</strong>7<br />

1194 1193 <strong>06</strong>80 1734<br />

Tosumi 2012<br />

Towada 0379 0132 0247<br />

Toyoda 0039 0401 0294<br />

Trakton 0039 0294 0247<br />

TRANS- <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7 1404 1407 0895 0586<br />

continents 0<strong>06</strong>7 0516 0247<br />

Transonic 0<strong>06</strong>7 0586 0485 <strong>06</strong>17 0542 0294<br />

0742 0448 0039 1393<br />

Transtec 0246<br />

Triad 0<strong>06</strong>7 0586 0248 0039<br />

Trical 0187<br />

Trident 0546 0247<br />

Trio 1278<br />

Tristar 0294 0248<br />

Triumph 0207 0546 0376 0586 0<strong>06</strong>7<br />

Tsoschi 0312<br />

TVTEXT 95 0586<br />

Uher 0<strong>06</strong>7 0586 0236 0350 0333 0404<br />

0448 0516 0400 0289 0510<br />

Ultravox 0117 0132 0404 0277 0246 0193<br />

0<strong>06</strong>7 0586<br />

Unic Line 0<strong>06</strong>7 0586 0503 0485 0379<br />

United 0744 0<strong>06</strong>7 0745 0586 1938 1<strong>06</strong>7<br />

<strong>06</strong>17 2012<br />

Universal 0744 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Universum 0376 0135 0<strong>06</strong>7 0510 0225 0503<br />

1179 0134 0565 0391 1193 0041<br />

0542 0277 0522 0400 0230 0448<br />

0324 0<strong>06</strong>6 0187 0100 0193 0294<br />

0586 0441 0104 0357 0358 1535<br />

1040 <strong>06</strong>98 0379 0247 0139 0392<br />

0207 <strong>06</strong>61 0039 0114 1<strong>06</strong>7 0200<br />

<strong>06</strong>48<br />

Univox 0<strong>06</strong>7 0586 0117 0193 0268<br />

Utax 0193<br />

V7<br />

1785 0208 0910 14<strong>06</strong> 1247 <strong>06</strong>48<br />

Videoseven 1681 1535<br />

Vestel 0<strong>06</strong>7 0193 0247 0586 <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7<br />

1193<br />

Vexa 0039 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Victor <strong>06</strong>83<br />

Videologic 0248 0246<br />

Videologique 0246 0248 0247<br />

Videosat 0277<br />

VideoSystem 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Videotechnic 0246 0350 0247 0404<br />

Videoton 0386 0193<br />

Vidikron 0132 0765<br />

Vidtech 0<strong>06</strong>6 0208<br />

28


ViewSonic 1785<br />

Visiola 0246<br />

Vision 0<strong>06</strong>7 0294 0586 0350 0247<br />

Vistar 0236 0391<br />

Vistron 1393<br />

Vivax 1338<br />

Vortec 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Voxson 0117 0<strong>06</strong>7 0586 0393 0448 0193<br />

0208<br />

Waltham 0247 0386 0448 0317 0415 0<strong>06</strong>7<br />

0586 <strong>06</strong>98 0139 1<strong>06</strong>7 0193 0473<br />

Wards 0209<br />

Watson 1<strong>06</strong>7 1278 1289 0350 0586 0<strong>06</strong>7<br />

0193 0039 <strong>06</strong>98 0248 0424 1938<br />

14<strong>06</strong> 0357<br />

Watt Radio 0132 0379 0193 0246<br />

Wega 0<strong>06</strong>7 0586 0<strong>06</strong>6 0117<br />

Wegavox 0039 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Welltech 0744<br />

Weltblick 0<strong>06</strong>7 0586 0350 0247<br />

Weltstar 1<strong>06</strong>7<br />

Weston 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Wharfedale 0<strong>06</strong>7 0586<br />

White<br />

Westinghouse<br />

0350 0246 0<strong>06</strong>7 0586 1939<br />

Wilson 0586<br />

Windsor <strong>06</strong>98 1<strong>06</strong>7<br />

Windstar 0312<br />

Windy Sam 0586<br />

Wintel 0744<br />

World-of- 0910 0920 0895 1319 1328 0907<br />

Vision 1247<br />

Worldview 0485 0075<br />

Xenius <strong>06</strong>64<br />

Xoro 1226 1247<br />

Xrypton 0<strong>06</strong>7 0586<br />

X-View 1221<br />

Yamaha <strong>06</strong>80 0827 16<strong>06</strong><br />

Yamishi 0312 0485 0248 0<strong>06</strong>7 0586 0247<br />

Yokan 0<strong>06</strong>7 0586<br />

Yoko 0247 0<strong>06</strong>7 0586 0248 0294 0039<br />

0400 0369 0246 0277 0403<br />

Yorx 0248<br />

YU-MA-TU 0<strong>06</strong>7<br />

Zanela 0268<br />

Zanussi 0236 0393 0247<br />

Zenith 1939<br />

Zenor 0369<br />

ZX 1938<br />

SAT<br />

Jazztel 1796 18<strong>06</strong><br />

29


DVD<br />

3 Plus 0520<br />

3D LAB 0569<br />

4Kus 1188<br />

Acoustic Solutions 0760 0743 1272 1258<br />

AEG 0818 0800 0820 1464<br />

1263 1953 0705<br />

AFK 1258 1182 1953 1081<br />

Aim 0808 1195 0729 0702<br />

0820<br />

Airis 1254 1351 0702 1035<br />

1375 1137<br />

Aiwa <strong>06</strong>71 0725 0899 0563<br />

2050 2073<br />

Akai 0820 0809 0818 1145<br />

0928 0796 0746 0914<br />

0743 0882 0735 1119<br />

1725 1263<br />

AKI 0883 1035<br />

Akira 0729 0808 1351<br />

Akura 1201 1200 0928 1081<br />

1397 1170<br />

Alba 0747 0729 0743 0753<br />

0725 0760 0813 0569<br />

0702 1170 1081 1560<br />

1725<br />

Alize 1181<br />

All-Tel 0820 1481<br />

Amitech 0800 0880<br />

Amoi 0882<br />

Amoisonic 0794<br />

Amstrad 0743 1145 1181 1397<br />

1601 0820 1519 1186<br />

0800<br />

AMW 0902<br />

Ansonic 0789 0861<br />

Apex Digital 0702 0829 1086 1284<br />

Arena 0882 1145<br />

Aria 0923<br />

Arianet 0923<br />

Aristona 0569 <strong>06</strong>76<br />

ASCOMTEC 1953<br />

Asono 1254<br />

ATACOM 1254<br />

A-Trend 0744<br />

Audiosonic 1953<br />

Audioworld 0820<br />

Audix 1134 1182 0743<br />

Autovox 0743<br />

Auvio 0873 1120<br />

Avious 1195<br />

AWA 0760 0902<br />

Axion 0760<br />

Baier 0782<br />

Base 1481<br />

Basic Line 0743 2024<br />

Baze 1195 0928 0702<br />

BBK 0892 1254<br />

30


Beep 1193<br />

Bellagio 0902 1275<br />

Belson 1953<br />

Best Buy 0887 1119<br />

Binatone 1953<br />

Biostek 1035<br />

Black Diamond 0743 0796 0914 0863<br />

Blaupunkt 0747<br />

Blu:sens 1519 1263 1351<br />

Blue Sky 0743 0729 0725 0834<br />

0702 0873 0808 <strong>06</strong>81<br />

0820 0914<br />

BNI 1351<br />

Boghe 1034 1251<br />

Boman 0813 0818 0928 1035<br />

Bose 2053<br />

Brainwave 0800 1145 1265<br />

Brandt <strong>06</strong>81 0581 0533<br />

Bush 0743 0725 0863 1725<br />

0760 0861 0729 0747<br />

0808 0848 0909 0914<br />

0753 1195 1466 1449<br />

1513 1170 1397 1186<br />

Cambridge Audio 1139 0781<br />

Campomatic Digital 1081<br />

CAT 0729 0816 0819<br />

CCE 1947<br />

Celestial 0702<br />

cello 1760<br />

Centrex 0702 1034 1945<br />

Centrum 0743 0819 0809 0923<br />

2024 1035 1953 1535<br />

0705<br />

CGV 0800 0781<br />

Cinea 0871<br />

Cinetec 0743 0902<br />

cineULTRA 0729<br />

Classic 0760 1947 1760<br />

Clatronic 0818 0809 0848 0702<br />

1195 1464 0705 1263<br />

Clayton 0743<br />

Coby 0808 0760 1137 0882<br />

Codex 1263<br />

Compacks 1137<br />

Conia 0702 0882 0794 1351<br />

Contel 0818<br />

Continental Edison 0902 0861<br />

CrossWood 1183<br />

Crown 0800 <strong>06</strong>81<br />

Crypto 1258<br />

C-Tech 0798 1182<br />

Cybercom 0861<br />

CyberHome 0744 0846 1053<br />

Cytron 0746 <strong>06</strong>81 0735 0861<br />

1377<br />

Daenyx 0902<br />

Daewoo 0862 0863 1513 0735<br />

0800 0744 1948 1466<br />

31


Dalton<br />

0902 1171 1471 0808<br />

0816 1<strong>06</strong>6<br />

Dansai 0800 0813 1145 1725<br />

Dantax 0753 0725 1119 0743<br />

Daytek 0902 1035<br />

Dayton 0902<br />

Daytron 1070<br />

DCE 0861<br />

DEC 0808 0729 0848<br />

Decca 0800<br />

Denon <strong>06</strong>64 1664 0520<br />

Denver 0808 0729 0818 0928<br />

0848 1137 1351 1480<br />

1953 1086 1295 0702<br />

Denzel <strong>06</strong>95<br />

Diamond <strong>06</strong>81 0798 0808 0781<br />

1186 0753 0820 1182<br />

0800 1145<br />

Digihome 0743<br />

DigiLogic 0743<br />

digiRED 0747<br />

Digital i 0923<br />

Digitech 1451<br />

Digitor 1035<br />

Digitrex 1945 0702 1086 1034<br />

DiK 0861<br />

Dinamic 0818<br />

Disney 1253<br />

DiViDo 0735<br />

DK digital 0861 1284<br />

DL 0883<br />

DMTECH 0813 0820 2076 1301<br />

Dragon 0861<br />

DSE 1760 0863 1182<br />

DTS 0829<br />

Dual 0861 0743 <strong>06</strong>95 <strong>06</strong>81<br />

0760 0813 0809 0820<br />

1053 1466 1560 0914<br />

Durabrand 0861 0743<br />

D-Vision 1145 1397<br />

DVX 0798 1182<br />

e:max 1263 1351<br />

EagleTec 0744<br />

eBench 1182<br />

E-Boda 0753<br />

Eclipse 0753 0781<br />

E-Dem 1254<br />

Electro 1119<br />

Electrohome 0800<br />

Elenberg 1258<br />

Elfunk 0880 0914 0743 0793<br />

Elin 0800<br />

Ellion 0880 1451<br />

Elta 0800 0818 0820 1145<br />

1181 1263 1081<br />

Eltax 0796 1351<br />

32


Emerson <strong>06</strong>21 0735 0899<br />

Enzer <strong>06</strong>95 1258 0796 1035<br />

0800<br />

EuroLine 0818 1145 1263 0705<br />

Ferguson <strong>06</strong>81 1760 0928 0743<br />

0914<br />

Finlux 0771 0800 0813 <strong>06</strong>21<br />

0702 0781 1177 1195<br />

Fintec 0743 1560 1397<br />

Firstline 0829 0899 <strong>06</strong>81 1560<br />

Funai 0725 0705<br />

Futronic 0923 1035<br />

GE 0747<br />

Germatic 1081<br />

Giec 1251<br />

Global Link 1254<br />

Global Solutions 0798 1182<br />

Global Sphère 0798 1182<br />

Go Video 0813<br />

GoldStar <strong>06</strong>21 0771<br />

Goodmans 0743 1034 0753 0781<br />

0813 0760 <strong>06</strong>81 0820<br />

0848 0909 0863 2044<br />

1251 1170 1284 1953<br />

1760 1560<br />

GP Audio 1170<br />

GPX 0771<br />

Graetz <strong>06</strong>95<br />

Gran Prix 0861 0928<br />

Grandin 0746 1284 0702 0743<br />

Grundig 0725 0805 <strong>06</strong>81 0569<br />

0735 0820 0743 0700<br />

0753 1725 2076 1034<br />

0581 1760 1950 1466<br />

1513<br />

Grunkel 0800 1186 0861<br />

H&B 0848 0743 0871 0880<br />

1263 1265 1451<br />

Haaz 0798 0781<br />

Haier 0873 1120<br />

Hanseatic 0771 0813 1183 0820<br />

Harman/Kardon 0732<br />

Haus 0816<br />

HCM 0818<br />

HDT 0735<br />

HE 0760 1193 1953<br />

Henß 0743<br />

Hicon 0702<br />

Hikona 1200<br />

Himage 1119<br />

HiMAX 0887 0873<br />

Hitachi <strong>06</strong>94 0809 1950 2024<br />

<strong>06</strong>95 <strong>06</strong>03 0887 0743<br />

0914<br />

Hiteker 0702 1953<br />

Höher 0861 1034 1254 0743<br />

1560<br />

Home Electronics 0760 0800<br />

Home Tech Industries 1254 1953<br />

33


Hyundai 0813 0880 1186 1258<br />

0796 2076 0818 0798<br />

1182<br />

ICP 1182 1183<br />

Iekei 1137<br />

Ingelen 0818<br />

Inno Hit 0743<br />

Irradio 0771 1145 1254 1263<br />

0899 0800<br />

ISP 0725<br />

it's 0747<br />

Jamo 1<strong>06</strong>6<br />

Jay-tech 1265<br />

JBL 0732<br />

JDB 0760<br />

JDV 1397 1258<br />

Jeken 0729 0808<br />

Jepssen 1213<br />

Jeutech 0796<br />

Jindian 0829<br />

JMB 0725<br />

JNC 1301<br />

JVC <strong>06</strong>53 0588 1931 1970<br />

1194 0569 0533 0897<br />

1271<br />

jWIN 1081<br />

Kansai 1137<br />

Kansas Technologies 1263 1560<br />

Karcher 0813 1397<br />

Kendo 0743 0729 0861 0702<br />

1377<br />

Kennex 0800 0743 0928<br />

Kenwood 0564 0520<br />

KeyPlug 0800<br />

Kiiro 0800 0883<br />

King D'Home 0829 0863<br />

Kingavon 0848<br />

Kiss 0871 1553 <strong>06</strong>95<br />

Koda 0848<br />

Koss <strong>06</strong>81<br />

Kotron 0909<br />

KXD 0887 1137 1351 1953<br />

Lawson 0735 0746 0798 1182<br />

Leiker 0902<br />

Lenco 0729 <strong>06</strong>81 0800 0808<br />

0848 0743 0861 1195<br />

1535<br />

Lenoir 1258<br />

Lenoxx 2044 1035 1953<br />

Lenoxx Sound 2044<br />

Lexia 0729 1182 0798<br />

LG 0771 <strong>06</strong>21 1936 0899<br />

2032<br />

Lifetec <strong>06</strong>81 0861 1377<br />

Limit 0746 1182 0798<br />

LiteOn 1188 1486 1446 1088<br />

Lodos 0743<br />

34


Loewe 0569 0771<br />

LogicLab 0798 1182<br />

Logik 0743 0914<br />

Logix 0735 0813<br />

Luker 1397<br />

Lumatron 0735 1145 0771 0863<br />

1351 0743 0760 0928<br />

Luxman <strong>06</strong>03<br />

Luxor 1034 0743 1760 0760<br />

1275 0747 0914<br />

Magnat 2076<br />

Magnavox 0533 0848 1170 0705<br />

0569 0743 1251<br />

Magnex 0753 1195 1519<br />

Magnum 2044 1466 1535<br />

Majestic 1137 1375 1186<br />

Manhattan 0735 0743<br />

Marantz 0569<br />

Mark 0743 0725 1725 0914<br />

Marquant 0800 1481<br />

Mastec 1464<br />

Master-G 1186<br />

Matrix 1272<br />

Matsui 0743 <strong>06</strong>81 0702 0725<br />

0914 1760<br />

Maxdorf 0818<br />

Maxim 0743 1272 1397<br />

Maya 1375<br />

MBO 0760 1947<br />

MDS 0729 0808<br />

Mecotek 0800<br />

Medialine 1301<br />

Mediencom 0883 0781<br />

Medion 0861 0813 1377 <strong>06</strong>81<br />

0746 1375 0909 <strong>06</strong>60<br />

2042 1120 1195 1446<br />

MEI 0820<br />

Memorex 0861<br />

Memory 0760 1081<br />

Metz <strong>06</strong>01 0555 0743 2024<br />

MiCO 0753 0781 1251 1253<br />

1209 1284<br />

Micromaxx 1725 0725 1377<br />

Micromedia 0533 0569<br />

Micromega 0569<br />

Microsoft 0552<br />

Microstar 0861<br />

Minato 0782<br />

Minax 0743<br />

Minerva 0735<br />

Minoka 0800 1145<br />

Minowa 1195<br />

Mirror 0909 0782<br />

Mitsubishi 0743<br />

Mizuda 0848 0887 1481<br />

Monyka <strong>06</strong>95<br />

35


MPX 0873<br />

MTlogic 1295<br />

Multitec 1397<br />

Mustek 1947 0760 1760<br />

Mx Onda <strong>06</strong>81 0781 0753 1209<br />

1253 1284<br />

Myryad 1284<br />

Mystral 0861 1186<br />

NAD 0771<br />

Naiko 0800 1397 1034<br />

Narita 1397<br />

NEC 0899 <strong>06</strong>21 1948 0771<br />

Neovia 1301<br />

Netway 1519<br />

Neufunk <strong>06</strong>95<br />

Nevir 0861 0800 0702<br />

Nexius 0820<br />

Nikenny 1119<br />

Nikkai 1953<br />

Nikkei 1284<br />

Nintaus 1081<br />

Nordmende 0861<br />

Noriko 0782<br />

Nowa 0873<br />

NU-TEC 1258<br />

Okano 0782<br />

Omni 0729 0808 0863 1134<br />

1258<br />

Onkyo <strong>06</strong>57 0533<br />

Oopla 1188<br />

Optim 0873<br />

Optimus <strong>06</strong>01 0555<br />

Orava 0848<br />

Orbit 0902<br />

Orion 0725 1158 1725 1263<br />

1449 0928<br />

Oritron <strong>06</strong>81<br />

P&B 0848 1481<br />

Pacific 0820 1182 0798 0789<br />

0834 0743 0861<br />

Packard Bell 0861<br />

Palladium 0725 0809 0743<br />

Palsonic 0702 0882 1086 0863<br />

Panasonic 0520 1864 1938 1935<br />

1937<br />

Panda 0747 0813 1137<br />

Papouw 0563<br />

Paramount Pictures 0809<br />

peeKTON 1070 1254 0928<br />

Philips 0569 <strong>06</strong>76 0915 0705<br />

1536 1842 1843 1848<br />

0533 1188<br />

Philo 1375<br />

Phonotrend 0729 1195<br />

Pioneer <strong>06</strong>01 1995 <strong>06</strong>61 0555<br />

1930 1601 1490<br />

36


Playgo 1295<br />

Plu2 0880<br />

Pointer 0800<br />

Portland 0800<br />

Powerpoint 0883 0902 1035<br />

Prima 0796 1258<br />

Prima Electronic 0796<br />

Prinston 1519<br />

Prinz 0861<br />

Prism 1183 0861 1119<br />

Pro2 1375<br />

ProCaster 1034<br />

Prodisma 0883<br />

Proline <strong>06</strong>81 0702 0820 1034<br />

1513 0863 1945<br />

Proscan 0552<br />

Proson 0743 1035<br />

Prosonic 0729 1137 0782 1953<br />

1471<br />

Provision 0729 0848 1193 1953<br />

1351 1137 0760<br />

Pye <strong>06</strong>76 0569<br />

QONIX 0808 1081<br />

Radionette 0771 0899 2054 1936<br />

<strong>06</strong>71<br />

Radiotone 0743<br />

Raite <strong>06</strong>95<br />

Rank Arena 1209<br />

RCA 0552 <strong>06</strong>81<br />

REC 0796 0520<br />

Red Star 0789 0793 0800 0818<br />

0928 1070 1953 1137<br />

1375<br />

Redbell 1535<br />

Redpoint 1284<br />

Relisys 1377<br />

Reoc 0798 1182 0782<br />

Revoy 0729 0871<br />

Richmond 1263<br />

Rimax 1181<br />

Roadstar 0729 0743 0848 0760<br />

1081 0928 0863 2044<br />

1257<br />

Rocksonic 0819<br />

Ronin 0902<br />

Rotel <strong>06</strong>53 0588<br />

Rowa 0789 1034 0555 0747<br />

Rownsonic 0819 0753<br />

S&V 1195<br />

Saba <strong>06</strong>81 0581<br />

Sabaki 0798<br />

Saivod 0789 0861 1397 0800<br />

Sakyno 1182 0798<br />

Salora 0771<br />

Sampo 0782 1377<br />

Samsung <strong>06</strong>03 0774 1962 0850<br />

1105 2038 0520<br />

37


Sansui 0725 0746 0798 0800<br />

1182 0753 0781 1258<br />

1725 1081 1145<br />

Sanyo 0700 1471 0862 0725<br />

0820 0903 0743 1258<br />

Scan 0735 0880<br />

ScanMagic 0760 1760<br />

ScanSonic 0887<br />

SCE 0819<br />

Schaub Lorenz 1195 0818 0800 1265<br />

1182<br />

Schneider 0813 0861 0809 0569<br />

0735 0834 0818 0743<br />

<strong>06</strong>81 0899 0820 1183<br />

1397 <strong>06</strong>76 1535 1257<br />

Schöntech 0743<br />

Schwaiger 0782<br />

Scientific Labs 0798 1182<br />

Scott <strong>06</strong>81 0702 0883 1<strong>06</strong>6<br />

2044 1263<br />

Seeltech 1254 1481<br />

SEG 0743 <strong>06</strong>95 0798 1182<br />

0914 0902 0793 2024<br />

1560 1513<br />

Shanghai 0702<br />

Sharp <strong>06</strong>60 0782 0743 0725<br />

2045 1286 1449 2054<br />

Sherwood 0747 0771<br />

Shinco 0747<br />

Siemssen 1412<br />

Sigmatek 0887 1254<br />

Silva 0818 0928 0861<br />

Silva Schneider 0861 1936 0771<br />

SilverCrest 1182 0798<br />

Singer 0746 0753 0781 0798<br />

1182<br />

Sinotec 0794 0800 1145<br />

Sinudyne 1170 1284<br />

Sistemas 0702<br />

Skymaster 0760 0798 1182<br />

Skysonic 0796<br />

Skyworth 0928 0796<br />

Sliding 1145<br />

Slim Art 0800<br />

Slim Devices 0563<br />

SM Electronic 0760 0798<br />

Smart 0735 0743<br />

Sogo 0883<br />

Sonashi 0746 0861<br />

Soniko 0818<br />

Sontech 1186<br />

Sony 0563 1100 2011 1663<br />

2050 1933 0894 0802<br />

1964 2073 1897 1854<br />

Sound Color 1263<br />

Soundmaster 0798 1182<br />

Soundmax 0798 1182<br />

Soundwave 0813<br />

Spectra 0902<br />

38


Standard <strong>06</strong>81 1182 0798 0818<br />

0861 0928<br />

Star Clusters 0798 1257 1182<br />

StarLogic 1035<br />

Starmedia 0848 0923 1254 1035<br />

Stevison 1397<br />

Strato 1412 1182<br />

Strong 0743<br />

Sunfly 0887<br />

Sunkai 0800 0880<br />

Sunstech 0861<br />

Sunwood 0818<br />

Supervision 0760 0798<br />

Supratech 0923<br />

SVA 0702 0782<br />

Synn 0798 1182<br />

T.D.E. Systems 1186<br />

Tandberg 0743 1725<br />

Tangent 1351<br />

Targa 0771 1188 1257 1936<br />

Tatung 0800<br />

Tchibo 0771<br />

TCM 0771<br />

Teac 0747 0771 0820 0798<br />

<strong>06</strong>01 1182 <strong>06</strong>21 0789<br />

0863 1257 1195 0705<br />

1254 1258<br />

TEC 0928<br />

Technica 1397<br />

Technics 0520 1935 1937 1938<br />

Technika 0800 1145 0861 1195<br />

1519 1182<br />

Technosonic 1081 1145 1397<br />

Techwood 0743 1560 0569 2024<br />

Tecnimagen 1263<br />

Tedelex 1258 1034 0798 0800<br />

1182<br />

Telefunken 0820 0819 0818 1258<br />

1953 0863 1513 1145<br />

0800 1375<br />

Teletech 0743 0914 1182 0798<br />

Tensai <strong>06</strong>81 0800<br />

Tevion 1<strong>06</strong>6 <strong>06</strong>81 1200 1412<br />

1451 1535 1182 0798<br />

2044 1257 0863 1377<br />

1760<br />

Theta Digital <strong>06</strong>01<br />

Thomson 0581 0552 1284<br />

Tiny 1519<br />

Tokai <strong>06</strong>95 0928 0818 1263<br />

Tokiwa 0735 0746<br />

Tom-Tec 0819 0863 1480<br />

Tongtel 0794<br />

Top Suxess 1254<br />

Toshiba 0533 1075 1540 2036<br />

Tosumi 1397<br />

TProgress 0782<br />

TRANS-continents 0902 0861 1357 1195<br />

39


Transonic<br />

1263 0863<br />

0702 1195<br />

Tredex 0829 0873<br />

Trevi 0861<br />

Trio 0800<br />

TruVision 0887 1481<br />

TSM 1254<br />

TVE 0743<br />

Umax 1181<br />

United 0818 0760 0820 1258<br />

0702 1195 0725 1145<br />

0729 0798 1263 1519<br />

0743 0914 1182 1397<br />

0705<br />

Universal Multimedia 0798 1182<br />

Universum 0771 0743 <strong>06</strong>21 0809<br />

1948 1943 1257 0820<br />

1560<br />

Uptek 0793 0923<br />

upXus 1310 1375<br />

Venturer 0820<br />

Vestel 0743 1560 2024<br />

Vieta 0735 1295<br />

Viewmaster 0892 1254<br />

Voxson 0760 0861<br />

VTrek 1258<br />

Waitec 1254 1947 0760<br />

Walkvision 0747<br />

Waltham 1560<br />

Welkin 0861<br />

Wellington 0743<br />

Welltech 1251<br />

Weltstar 0743<br />

Wesder 0729<br />

Wharfedale 0798 0820 0753 0781<br />

1182 0782 0800 1145<br />

Wilson 0861 1263<br />

Windy Sam <strong>06</strong>03<br />

Woxter 1181 1254<br />

XBox 0552<br />

Xenon 1953<br />

XLogic 0800 0798 1182 1258<br />

XMS 0818 0800<br />

Xoro 1213 1251<br />

Yakumo 1034 1086<br />

Yamada 1034 0902 1181 1446<br />

1086 1519 1188<br />

Yamaha 0569 <strong>06</strong>76 0520 1188<br />

Yamakawa <strong>06</strong>95 0902 1134 1519<br />

Yukai 0760 1947<br />

Zenith 0533 <strong>06</strong>21 0771<br />

Zennox 1295<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!