Material discutie cu analistii - Transgaz

transgaz.ro

Material discutie cu analistii - Transgaz

Raportul

semestrial privind

rezultatele

activității economico‐

financiare desfăşurate de companie în primul semestru al anului 2009

afost

prezentat şi aprobat în şedința Consiliului de Administrație

din data de 6 august 2009;Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu standardele naționale

de raportare financiară prevăzute prin OMFP nr.1752

1752/2005

2005, modificat şi

completat prin OMFP nr. 2001/20062006 şi OMFP nr. 2374/20072007 precum şi în

conformitate cu OMFP nr. 2123/20092009 pentru aprobarea sistemului de

raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici;

Raportul semestrial a fost transmis instituțiilor pieței de capital şi adus la

cunoştințacelorcelor interesațiîn

conformitate cu prevederile:

‣ Art.227

din Legea nr.297/20042004 privind piațade

capital, modificată;

‣ Art.113, lit.D,

art.117, lit.B din Regulamentul nr.1/2006

al CNVM

privind emitenții şi operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin

Regulamentul nr.31

31/2006

de completare areglementărilor

CNVM

în vederea

implementării

unor

prevederi

ale

directivelor

europene;

‣ Codul BVB ‐ Cap.VI

– Furnizarea de informații – Secțiunea 2 –

Furnizarea periodică ainformațiilor

,art.95.

2

More magazines by this user
Similar magazines