UTILIZARE

manuals.grundig.com

UTILIZARE

ALARM

Ledul indica faptul ca alarma este activata.

Este afiaat timpul, timpul pentru alarma ai timerul.

Alimentarea

Alimentarea la priza

Observatie:

Verificaai daca voltajul de pe placuaa cu date tehnice (din partea de jos a aparatului)

corespunde cu voltajul de alimentare. Daca acesta nu corespunde, contactaai dealer-ul.

1. Conectaai atecherul cablului de alimentare la priza (230 V ~, 50 Hz).

Observaaie:

Singurul mod de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare este scoaterea atecherului

cablului de alimentare din priza.

Introducerea bateriei pentru backup

În timpul alimentarii de la priza, bateria pentru backup împiedica pierderea setarilor memorate

în cazul unei întreruperi de alimentare sau atunci când atecherul cablului de alimentare este

scos din priza.

1. Deschideai compartimentul pentru baterii, apasând spaaiul marcat cu sageai ai apasaai

în jos capacul.

2. Atunci când introduceai bateria (9 V, 6LF 22), respectaai polaritaaile marcate pe baza

compartimentului.

Observaaie:

Îndepartaai bateria pentru backup atunci când s-a descarcat sau atunci când nu veai utiliza

aparatul pentru o perioada îndelungata de timp.

UTILIZARE

Setarea ceasului

Atunci când puneai aparatul în funcaiune pentru prima data, timpul va clipi pe afiaaj pentru a

indica faptul ca trebuie sa setaai ceasul. Acelaai lucru se întâmpla în cazul unei întreruperi de

alimentare, daca a fost scos atecherul cablului de alimentare din priza sau daca nu a fost

introdusa o baterie pentru backup.

1. Apasaai ai menaineai apasat butonul »TIME«.

2. Apasaai scurt butonul »HOUR« pentru a seta ora pas cu pas ai menaineai-l apasat pentru a

derula rapid orele.

3. Apasaai scurt butonul »MIN« pentru a seta minutele pas cu pas sau menaineai-l apasat

pentru a derula rapid minutele.

5

Observaaie:

Atunci când afiaarea minutelor se modifica de la » « la » «, acest lucru nu va afecta afiaarea

orei.

4. Eliberaai butonul »TIME« pentru a încheia setarile.

Setarea orei pentru alarma

1. Apasaai ai menaineai apasat butonul »ALARM«.

2. Apasaai scurt butonul »HOUR« pentru a seta ora pas cu pas sau menaineai-l apasat pentru

a derula rapid orele.

3. Apasaai scurt butonul »MIN« pentru a seta minutele pas cu pas sau menaineai-l apasat

pentru a derula rapid minutele.

4. Eliberaai butonul »ALARM« pentru a încheia setarile.

5. Utilizaai butonul » « (în partea stânga a dispozitivului) pentru a seta alarma

dorita (» « = post radio, » « = ton semnal).

- Afiaaj: ledul »ALARM « se aprinde atunci când este activata alarma.

- Aparatul porneate la timpul pentru alarma setat cu semnalul selectat.

Pornirea ai oprirea aparatului

More magazines by this user
Similar magazines