Вход и изход

lubo.elsys.bg.org

Вход и изход

Форматиращ низ 3

int printf(char *format, arg1, arg2, ...);

Числото за прецизност има различен смисъл

приложено към аргумент от различен тип:

● Низ – максималния брой символи от низа, които

ще бъдат изведени

● Реално число – броят на цифрите след десетичната

запетая (6 по подразбиране)

● Цяло число – минималния брой цифри от числото,

при необходимост се дописват нули от ляво на

числото

More magazines by this user
Similar magazines