Вход и изход

lubo.elsys.bg.org

Вход и изход
scanf() 2

int scanf(char *format, ...);

Ако някой аргумент не съвпадне по тип, scanf()

спира да въвежда данни

Повторното извикване продължава след последния

успешно преобразуван елемент

Съвместима е с другите функции за въвеждане на

данни от стандартния вход

More magazines by this user
Similar magazines