Вход и изход

lubo.elsys.bg.org

Вход и изход

sscanf()

int sscanf(char *string, char *format, arg1, arg2, ...)Като scanf(), но не въвежда от клавиатурата,

а от променливата string

arg1, arg2, ... са указатели, в които се

записват съответните данни!

More magazines by this user
Similar magazines