Вход и изход

lubo.elsys.bg.org

Вход и изход

getchar()

int getchar(void);

Връща следващия символ от стандартния вход

(обикновено клавиатурата) или константата EOF,

ако е достигнат край на файла

Възможно е да е дефиниран като макрос

Смяна на стандартния вход с текст от файл:

prog.exe < infile

Смяна на стандартния вход със стандартния изход

на друга програма:

otherprog.exe | prog.exe (каквото изведе

otherprog.exe, ще бъде прочетено от prog.exe)

More magazines by this user
Similar magazines