Вход и изход

lubo.elsys.bg.org

Вход и изход

Стандартни файлове

stdin, stdout, stderr

При стартирането на програма операционната

система отваря три файла:

– Стандартен вход (stdin)

– Стандартен изход (stdout)

– Стандартна грешка (stderr)

По подразбиране stdin е свързан към клавиатурата,

stdout и stderr към екрана

stdin и stdout могат да бъдат пренасочени преди

стартирането на програмата, но не могат да бъдат

променяни по време на изпълнение (те са константи)

stdin, stdout и stderr са описани в

More magazines by this user
Similar magazines