Views
3 years ago

Nr. 2 (23) anul VII / aprilie - iunie 2009 - ROMDIDAC

Nr. 2 (23) anul VII / aprilie - iunie 2009 - ROMDIDAC

Nr. 2 (23) anul VII / aprilie - iunie 2009 -

aprilie - iunie 2009 Nr. 2(23) anul VII

 • Page 2 and 3: EX PONTO TEXT/IMAGINE/METATEXT Nr.
 • Page 4 and 5: SUMAR Editorial ANGELO MITCHIEVICI
 • Page 6 and 7: editorial ANGELO MITCHIEVICI Litera
 • Page 8 and 9: poezie NICOLAE CARATANå (1914-1992
 • Page 10 and 11: Ciudat! Zbieret [i ]ip`t devenir` c
 • Page 12 and 13: VALERIU STANCU Amintiri f`r` copil`
 • Page 14 and 15: ßtiam c`-ntr-o zi, Într-o zi va v
 • Page 16 and 17: l-am urm`rit ca o iscoad`, ca Iuda
 • Page 18 and 19: ARTHUR PORUMBOIU Confesiune Am înv
 • Page 20 and 21: [i-mi v`d b`trânii pa[i pe golgoti
 • Page 22 and 23: Când rupi cu din]ii dintr-un m`r m
 • Page 24 and 25: Oricare osândit î[i este în sine
 • Page 26 and 27: VICTORIA MILESCU Îmbr`]isând extr
 • Page 28 and 29: te voi auzi înainte s` alunec în
 • Page 30 and 31: ebisistic îi sc`zuse tot mai mult
 • Page 32 and 33: 5. MMM Mitric` Mi]`u este un b`rbat
 • Page 34 and 35: Nu pricepe nimic scamatorul `sta de
 • Page 36 and 37: L-am întrebat [i eu, [i [tii ce mi
 • Page 38 and 39: ßi timpul trecea, în subsolul lui
 • Page 40 and 41: Din p`cate, tot at~t de concludente
 • Page 42 and 43: ale ei în special. Dar eu nu sunt
 • Page 44 and 45: - Iar sclava aceea cu ochii negri [
 • Page 46 and 47: - A[ putea renun]a la câteva pe ca
 • Page 48 and 49: pline [i ademenitoare, iar lumea vo
 • Page 50 and 51: - Drag`, dar n-ai întrebat-o pe Au
 • Page 52 and 53:

  Nu avu decât s` se gândeasc` bine

 • Page 54 and 55:

  - Nu mai se termin`, dracu’, sluj

 • Page 56 and 57:

  Cum Tatarciuc nu voia s`-i dea vite

 • Page 58 and 59:

  dac` venise mama, [i cât e ceasul.

 • Page 60 and 61:

  de la c`rat piatr` [i s`ri la el, s

 • Page 62 and 63:

  traduceri din literatura universal`

 • Page 64 and 65:

  ßi pescaru-[i de[ir` mosorul Cu to

 • Page 66 and 67:

  I MAKOVEI - Digital art - STRATIFIC

 • Page 68 and 69:

  III MAKOVEI - Digital art - PERSONA

 • Page 70 and 71:

  MAKOVEI - Digital art - DESEN 41263

 • Page 72 and 73:

  imagine NICOLAE MACOVEI Digital art

 • Page 74 and 75:

  Întreaga crea]ie de art` digital`

 • Page 76 and 77:

  p`mântului prin care locuitorii lu

 • Page 78 and 79:

  fiin]a a p`truns [i în cuvinte. Î

 • Page 80 and 81:

  osoase, într-un firesc al naturii:

 • Page 82 and 83:

  4 Carl Gustav Jung, Psihologie anal

 • Page 84 and 85:

  La Berck a petrecut Blecher trei an

 • Page 86 and 87:

  s` te gânde[ti la nu [tiu ce nuvel

 • Page 88 and 89:

  era c` gândirea celor de la Le Gra

 • Page 90 and 91:

  ceva ca un cadavru intrat în putre

 • Page 92 and 93:

  l`n]uit lautréamontian, invectivâ

 • Page 94 and 95:

  genera]ia „criterion” GIOVANNI

 • Page 96 and 97:

  tigrii. Se întreab`: cum s-ar pute

 • Page 98 and 99:

  iologic), dar este înainte de toat

 • Page 100 and 101:

  omâneasc`) la sfâr[itul r`zboiulu

 • Page 102 and 103:

  folose[te Rotiroti pentru prima oar

 • Page 104 and 105:

  discurs al violen]ei. Pentru Rotiro

 • Page 106 and 107:

  postmodernism. eseu CRISTINA VLAICU

 • Page 108 and 109:

  eflex avangardist, în ciuda preciz

 • Page 110 and 111:

  cum observa [i Ulrich Schmidt în a

 • Page 112 and 113:

  consum` o pl`cere ascuns` a autorul

 • Page 114 and 115:

  „(...) this mundane narrative is

 • Page 116 and 117:

  literatura interbelic`. eseu COSMIN

 • Page 118 and 119:

  Ceva din acest hermafroditism bizar

 • Page 120 and 121:

  dincolo de travesti, a lui de Vere.

 • Page 122 and 123:

  testatului, freudian, I. L., cel pu

 • Page 124 and 125:

  fiind considerat` o simpl` retu[are

 • Page 126 and 127:

  LUCIAN COSNEANU Mitul metempsihozei

 • Page 128 and 129:

  nemurirea sufletului cu ciclurile d

 • Page 130 and 131:

  lui Dumnezeu. Ceea ce alieneaz` omu

 • Page 132 and 133:

  începutul sec. al XVIII-lea de sue

 • Page 134 and 135:

  metafizic` afirmat` de scriitor în

 • Page 136 and 137:

  oamenilor le define[te dintru înce

 • Page 138 and 139:

  torul), ]inut sporadic între 22 de

 • Page 140 and 141:

  cronica literar` NICOLAE ROTUND Ist

 • Page 142 and 143:

  trateaz`, dar numai cu aspectele te

 • Page 144 and 145:

  tentat s` cred c` a fost o aprecier

 • Page 146 and 147:

  Ginestrei leopardiene, de valorile

 • Page 148 and 149:

  un om de carte cu experien]a a sute

 • Page 150 and 151:

  temeiul lipsei de ra]iune, ajung pr

 • Page 152 and 153:

  europene, a tr`it una dintre cele m

 • Page 154 and 155:

  [tiin]ifice, în forma unei aspre c

 • Page 156 and 157:

  4 Northrop Frye, “Varieties of Li

 • Page 158 and 159:

  comentarii ANGELO MITCHIEVICI Cultu

 • Page 160 and 161:

  privire la asimilarea civiliza]iei

 • Page 162 and 163:

  cu degenerescen]` pe filiera unei e

 • Page 164 and 165:

  pornind de la stabilirea prototipul

 • Page 166 and 167:

  lecturi LIVIU GRåSOIU Dominând in

 • Page 168 and 169:

  GHEORGHE ISTRATE Un sculptor în ma

 • Page 170 and 171:

  derniste, c`ci oricum, nici nu au d

 • Page 172 and 173:

  ea lor de c`tre autoare este, f`r`

 • Page 174 and 175:

  scriitori rom~ni din germania RADU

 • Page 176 and 177:

  cum î[i obi[nuise companionii drum

 • Page 178 and 179:

  cumva bun`voin]a, dar… un doctor

 • Page 180 and 181:

  lingvistic` NISTOR BARDU Despre pol

 • Page 182 and 183:

  traducere: „manier`, fel de a vor

 • Page 184 and 185:

  Piesa e o succesiune de tablouri dr

 • Page 186 and 187:

  muzica. profil MARIANA POPESCU Teno

 • Page 188 and 189:

  sumedenie de lucruri am înv`]at di

 • Page 190 and 191:

  Mare, Baia Mare, Sighet, frontier`,

 • Page 192 and 193:

  La sfâr[itul lunii august buletine

 • Page 194 and 195:

  - Aspira]iunile poporului bulgar; C

 • Page 196 and 197:

  traverseaz` Balcanii ( pe mai mult

 • Page 198 and 199:

  - GRUPUL SECUNDAR : - 24 Batalioane

 • Page 200 and 201:

  - Armata V-a: Divizia 10-a Infanter

 • Page 202 and 203:

  ale unui adolescent atras, este ne

 • Page 204 and 205:

  C`r]ile de specialitate care au urm

 • Page 206 and 207:

  a lui Petre Moldoveanu /sic! - prof

 • Page 208 and 209:

  Oberlander [.a), Mainz, 1995 (coaut

 • Page 210 and 211:

  Reviste primite la redac]ie pe trim

Nr. 23 / aprilie - iunie 2009 - Romdidac SA.
Nr. 2 (11) anul IV / aprilie-iunie 2006 - ROMDIDAC
Nr. 3 (24) anul VII / iulie-septembrie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 2 (31) anul IX / aprilie-iunie 2011 - ROMDIDAC
Nr. 2 (35) anul X / aprilie-iunie 2012 - ROMDIDAC
Nr. 1 (22) anul VII / ianuarie - martie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 2 (07) anul III / aprilie-iunie 2005 - ROMDIDAC
Nr. 4 (25) anul VII / octombrie-decembrie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 2 (19) anul VI / aprilie-iunie 2008 - ROMDIDAC
Nr. 3 (08) anul III / iulie-septembrie 2005 - ROMDIDAC
Nr. 3 (28) anul VIII / iulie-septembrie 2010 - ROMDIDAC
Nr. 1 (06) anul III / ianuarie-martie 2005 - ROMDIDAC
Nr. 4 (33) anul IX / octombrie-decembrie 2011 - ROMDIDAC
Nr. 4 (13) anul IV / octombrie-decembrie 2006 - ROMDIDAC
Nr. 3 (04) anul II / iulie-septembrie 2004 - ROMDIDAC
Nr. 1 (10) anul IV / ianuarie-martie 2006 - ROMDIDAC
Nr. 3 (32) anul IX / iulie-septembrie 2011 - ROMDIDAC
Nr. 4 (05) anul II / octombrie-decembrie 2004 - ROMDIDAC
Nr. 1 (18) anul VI / ianuarie-martie 2008 - ROMDIDAC
Nr. 1 (26) anul VIII / ianuarie-martie 2010 - ROMDIDAC
Nr. 4 (29) anul VIII / octombrie-decembrie 2010 - ROMDIDAC
Nr. 4 (21) anul VI / octombrie-decembrie 2008 - ROMDIDAC
Nr. 2 (27) anul VIII / aprilie-iunie 201 - ROMDIDAC
Nr. 3 (20) anul VI / iulie-septembrie 2008 - ROMDIDAC
Descarca Buletin informativ nr. 1, aprilie-iunie 2009 in format ...
ANUL 5 • NR. 28-29 • MARTIE-APRILIE • 2012 NUL - Liviu Ioan Stoiciu
Insemnari iesene, nr 2 2012 - Liviu Ioan Stoiciu
Destine Literare nr. 23 - septembrie - decembrie 2012 - Scriitorii ...
Nr. 2/2010 Anul 125 - Revista Pădurilor