Views
4 years ago

Ghid de bune practici - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Ghid de bune practici - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Ghid de bune practici - Agentia pentru Dezvoltare Regionala

Ghid de bune practici Cresterea capacitatii inovative a firmelor din Regiunea Nord-Est prin imbunatatirea calitatii serviciilor de consultanta si managementul inovatiei – Proiect Mobilitati Innov@ LLP-LdV/PLM/2009/RO/007 Beneficiar : Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Flux I : Abruzzo, Sant’Angelo - Italia Flux II : Andalucia, Malaga - Spania Flux III : Extremadura, Badajoz – Spania Flux IV: Toscana, Florenta - Italia

 • Page 2 and 3: CUPRINS Introducere……………
 • Page 4 and 5: CAPITOLUL 1: EXPERIENTA ITALIANA Ab
 • Page 6 and 7: - cresterea competitivitatii IMM-ur
 • Page 8 and 9: • Institutul de Cercetari Biologi
 • Page 10 and 11: PUNCTE TARI • Existenta unor resu
 • Page 12 and 13: RIS ABRUZZO PUNCTE TARI • Buna in
 • Page 14 and 15: STUDIU 2. PROGRAME DE FINANTARE DIS
 • Page 16 and 17: Domeniul 2. Parteneriatul public-pr
 • Page 18 and 19: colaborare si proiectului pe termen
 • Page 20 and 21: Principalii beneficiari ai acestei
 • Page 22 and 23: • Consolidarea relaţiilor între
 • Page 24 and 25: - Executia de prosuse in serie; - I
 • Page 26 and 27: Durata proiectului : 36 de luni (in
 • Page 28 and 29: CAPITOLUL 2: EXPERIENTA ITALIANA To
 • Page 30 and 31: specializata in consultanta, oferit
 • Page 32 and 33: Regiunea Nord Est Romania Regiunea
 • Page 34 and 35: precum si intreg teritoriul judetel
 • Page 36 and 37: cerere redusa pentru servicii avans
 • Page 38 and 39: De asemenea trebuie sa mentionam ca
 • Page 40 and 41: In ceea ce priveste repartitia chel
 • Page 42 and 43: Siena • Centrul de inovare Etruri
 • Page 44 and 45: In conformitate cu Legea regionala
 • Page 46 and 47: tehnologice si stiintifice, distrib
 • Page 48 and 49: • Industrie alimentara; • Indus
 • Page 50 and 51: Retea Hi-Tech in Toscana(Tuscany Hi
 • Page 52 and 53:

  multi-anuala. Documentul stabileste

 • Page 54 and 55:

  cercetare si inovare, care sa le pe

 • Page 56 and 57:

  centrelor pentru transfer de tehnol

 • Page 58 and 59:

  Programul de granturi pentru cercet

 • Page 60 and 61:

  1. Imbunatatirea capacitatii de cer

 • Page 62 and 63:

  3.2 Dezvoltarea unei culturi antrep

 • Page 64 and 65:

  - sa se adreseze punctelor slabe di

 • Page 66 and 67:

  Programul Operational Regional (200

 • Page 68 and 69:

  - Relocarea microintreprinderilor i

 • Page 70 and 71:

  si ghidare. Insuficienta dezvoltare

 • Page 72 and 73:

  Domeniul 2. Parteneriatul public-pr

 • Page 74 and 75:

  tuturor părţilor interesate pe î

 • Page 76 and 77:

  • identificarea problemelor, nevo

 • Page 78 and 79:

  3 - COOPERATIVE AND NETWORKING TOOL

 • Page 80 and 81:

  MIND Mapping: In esenţă, înseamn

 • Page 82 and 83:

  articole din reviste ştiinţifice,

 • Page 84 and 85:

  Metoda de aplicare Pentru a solicit

 • Page 86 and 87:

  ACTORII RELEVANTI SI SECTOARELE DE

 • Page 88 and 89:

  fondata în 1996, din cadrul Compan

 • Page 90 and 91:

  Pe de altă parte, s-a vizat consol

 • Page 92 and 93:

  • O zonă regională de cercetare

 • Page 94 and 95:

  • servicii reale, transferul de i

 • Page 96 and 97:

  PENELOPE Proiectul a urmărit stimu

 • Page 98 and 99:

  Obiective: • dezvoltarea de noi p

 • Page 100 and 101:

  considerabile în realizarea de că

 • Page 102 and 103:

  • Intelegerea nevoilor de instrui

 • Page 104 and 105:

  3. Caracteristici ale intreprideril

 • Page 106 and 107:

  Încurajează noile tehnologii, cre

 • Page 108 and 109:

  • Răspunderile se adaptează pen

 • Page 110 and 111:

  • Este necesară mai întâi spec

 • Page 112 and 113:

  • Crearea unei imagini a poziţie

 • Page 114 and 115:

  • Actualizarea permanentă a esti

 • Page 116 and 117:

  • Sistemul trebuie să fie uşor

 • Page 118 and 119:

  care oferă informaţie agregată p

 • Page 120 and 121:

  - Planul Strategic şi Programului

 • Page 122 and 123:

  Misiunea si Viziunea formulate în

 • Page 124 and 125:

  în cazul în care alegerile implic

 • Page 126 and 127:

  ICARUS poate, prin urmare, să fie

 • Page 128 and 129:

  • Calitatea social de referinta l

 • Page 130 and 131:

  CAPITOLUL 3: EXPERIENTA SPANIOLA An

 • Page 132 and 133:

  implementarea la nivel regional a P

 • Page 134 and 135:

  Domeniile de interventie ale strate

 • Page 136 and 137:

  6) Interactiunea si transferul intr

 • Page 138 and 139:

  fiecarei regiuni. Transferul autori

 • Page 140 and 141:

  Programul El cheque innovación: Ac

 • Page 142 and 143:

  • Transformarea Spaniei intr-un s

 • Page 144 and 145:

  Construcción del Espacio Centro So

 • Page 146 and 147:

  2) preturi mai mici ; 3) conditii c

 • Page 148 and 149:

  - Oil and Olive Orchard Scientific-

 • Page 150 and 151:

  Exista un numar foarte mare de astf

 • Page 152 and 153:

  Servicii dezvoltate: - Asistenta vi

 • Page 154 and 155:

  5. Fazele stabilite pentru implemen

 • Page 156 and 157:

  Rezultate asteptate: Implementarea

 • Page 158 and 159:

  STUDIU 19. ANALIZA CAPACITATII DE I

 • Page 160 and 161:

  Progresul tehnologiei in telecomuni

 • Page 162 and 163:

  • Structura de retea din cupru sa

 • Page 164 and 165:

  Intretinere • Schimbul management

 • Page 166 and 167:

  Brevetele si studiile in domeniul i

 • Page 168 and 169:

  Modele matematice ale procesului de

 • Page 170 and 171:

  statului, care reglează in mod leg

 • Page 172 and 173:

  Figura de mai jos prezinta evolutia

 • Page 174 and 175:

  Ce inseamna eficienta? Sa plecam de

 • Page 176:

  Dezvoltare Regionala si Inovare in

 • Page 181 and 182:

  3. Sprijin CDI pentru intreprinderi

 • Page 183 and 184:

  3. cresterea nivelului tehnologiei

 • Page 185 and 186:

  - Acces la reteaua de transfer de t

 • Page 187 and 188:

  1. Modelul liniar Idee -> Invenţie

 • Page 189 and 190:

  naţional şi activitatea sa de atr

 • Page 191 and 192:

  1. Fundatia pentru Dezvoltarea Stii

 • Page 193 and 194:

  - Pentru domeniul energiei, materia

 • Page 195 and 196:

  - stabilirea, facilitarea si dezvol

 • Page 197 and 198:

  • implicarea a cat mai multor org

 • Page 199 and 200:

  4. Harti regionale si o harta globa

 • Page 201 and 202:

  STUDIU 28. FISA PROPUNERE PROIECT I

 • Page 203 and 204:

  - sitemul de depurare a apei cu aju

 • Page 205 and 206:

  • Informaţii cu privire la difer

 • Page 207 and 208:

  IN-Tic se doreste a fi un sistem de

 • Page 209 and 210:

  Strategia de inovare: definitie, co

INFO Nord-Est, nr. 26 / 2011 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala ...
Pliant ClusterPoliSEE - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
insert Europe Direct - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Cap. 1 - Introducere - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Glosar de termeni - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Ghid de bune practici cu caracter neobligatoriu pentru punerea în ...
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
PRAI Nord-Est 2003-2010 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala ...
ghid de bune practici în protejarea şi promovarea ... - cIMeC
InfoRegio 13_vers.4 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est ...
Ghid de bune practici pentru presa online.pdf - Consiliul de Presă
strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare ... - uefiscdi
ADR ® - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Surse de finantare - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Raport an II - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
insert Europe Direct - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
EXTREMADURA - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Raport an III - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
RO - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
insert Europe Direct - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Strategia UE 2020 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
INFO Nord-Est, nr. 29 / 2011 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala ...
RO - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Pliant Asviloc nr. 3 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Reţeaua{ C2C - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
INFO Nord-Est, nr. 31 / 2012 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala ...
Brosura Erik Action - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Ediţia a VII-a - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est