Views
3 years ago

Plasma de inalta frecventa - PIM Copy

Plasma de inalta frecventa - PIM Copy

CUPRINS INTRODUCERE 1

CUPRINS INTRODUCERE 1 CAPITOLUL I MATERIALE SUPORT PENTRU OBIECTELE DE PATRIMONIU 3 I.1. SUBSTRAT ANORGANIC I.2. SUBSTRAT ORGANIC I.3. MATERIALE COMPOZITE I.4. PICTURILE CAPITOLUL II METODE DE INTERVENłIE ÎN PRACTICA DE CONSERVARE – RESTAURARE 15 II.1. METODE MECANICE 15 II.2. METODE FIZICE 15 CAPITOLUL III APLICAREA PLASMEI RECI DE ÎNALTĂ FRECVENłĂ LA TRATAREA MATERIALELOR SUPORT PENTRU OBIECTE DE PATRIMONIU. ECHIPAMENTE ŞI PROCESE 20 III.1. GENERATOARE DE ÎNALTĂ FRECVENłĂ 20 III.2. MĂSURAREA PARAMETRILOR GENERATOARELOR DE HF 33 III.3. METODE DE CUPLARE GENERATOR – VAS DE REACłIE 38 III.4. ECHIPAMENT MULTIFUNCłIONAL DE TRATAMENT ÎN PLASMĂ RECE 41 III.5. INSTALAłIE DE CONSERVARE ÎN PLASMĂ DE HF A CĂRłILOR 50 III.6. INSTALAłIE DE CONSERVARE ÎN PLASMĂ DE HF A FOTOGRAFIILOR 52 REFERINłE BIBLIOGRAFICE 54 CAPITOLUL IV DEGRADARE ŞI DETERIORARE BACTERIANĂ 57 IV.1. IDENTIFICAREA BACTERIILOR DETERIORATOARE CE ACłIONEAZĂ ASUPRA COLECłIEI DE MATERIALE ISTORICE FĂRĂ VALOARE DE PATRIMONIU ŞI A 58 EŞANTIOANELOR DE REFERINłĂ IV.2. BACTERII IZOLATE DE PE MATERIALELE ISTORICE ŞI EŞANTIOANELE DE REFERINłĂ 67 Pag 3 3 12 12

IV.3. CONTAMINAREA BACTERIANĂ ÎN CONDIłII DE LABORATOR IV.4. DECONTAMINAREA BACTERIANĂ 89 CONCLUZII 109 REFERINłE BIBLIOGRAFICE 110 CAPITOLUL V DEGRADARE ŞI DETERIORARE FUNGICĂ 112 V.1. IDENTIFICAREA MICOBIOTEI CE ACłIONEAZĂ ASUPRA 113 OBIECTELOR DE PATRIMONIU V.2. DECONTAMINAREA FUNGICĂ 121 CONCLUZII 124 REFERINłE BIBLIOGRAFICE 126 CAPITOLUL VI TRATAMENTE DE DECONTAMINARE ÎN PLASMĂ DE ÎNALTĂ FRECVENłĂ A UNOR OBIECTE DE PATRIMONIU 127 VI.1. FACTORI CARE FAVORIZEAZĂ PROCESELE DE 128 BIODEGRADARE VI. 2. DECONTAMINAREA ÎN PLASMĂ DE ÎNALTĂ FRECVENłĂ A UNOR OBIECTE DE PATRIMONIU 129 REFERINłE BIBLIOGRAFICE 144 85

Metode neconventionale suporturi textile - PIM Copy
Metode de investigare a metabolismului glucidic si lipidic - PIM Copy
Elemente de termodinamica - PIM Copy
Elemente de logica matematica pentru gimnaziu si liceu - PIM Copy
Materiale polieuretanice - PIM Copy
INVESTIII INTERNA IONALE - PIM Copy
Curs de medicina interna - PIM Copy
COP CONTABILITATE - PIM Copy
Bilantul contabil si reusita economica - PIM Copy
stadiul actual în diagnosticul şi tratamentul cancerului de ... - PIM Copy
Instalatii de pulverizare in aschierea metalelor - PIM Copy
Proiectarea cladirilor de locuit individuale - PIM Copy
Echipamente si instalatii de incalzire - PIM Copy
Elemente de analiza matematica - PIM Copy
Masurari tehnice si tehnici de masurare - PIM Copy
PRINCIPII ŞI EXPERIMENTE - PIM Copy
Capitol 05 - Cabluri pentru inalta frecventa
Calitatea energiei electrice - PIM Copy
METODE NUMERICE - Indrumar de laborator - - PIM Copy
TEHNOLOGIA PROTEZELOR MOBILIZABILE - PIM Copy
Daunatorii legumelor din camp si spatii protejate - PIM Copy
Gimnastica aerobica - strategii pentru optimizarea ... - PIM Copy
Fizica generala - PIM Copy
Parlamentul european - PIM Copy
Terapia antimicotica - PIM Copy
Note de stagiu - Medicina interna - PIM Copy
Silvicultura Curs - PIM Copy
Ecologie acvatica - PIM Copy
Tehnici de masurare in domeniu - PIM Copy