3 - Olympus

olympus.cz

3 - Olympus

REPORTOFON

DIGITAL

INSTRUCŢIUNI

DETALIATE

Vă mulţumim că aţi ales Reportofonul

digital Olympus.

Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni pentru informaţii

referitoare la utilizarea corectă şi în siguranţă a acestui produs.

Păstraţi instrucţiunile la îndemână pentru consultare ulterioară.

Pentru a asigura realizarea de înregistrări reuşite, vă recomandăm

să testaţi funcţia de înregistrare şi volumul înainte de utilizare.

RO


Introducere

• Conţinutul acestui document poate fi modificat în viitor fără notificare prealabilă. Pentru

cele mai noi informaţii despre denumirile produselor şi numerele modelelor, contactaţi

centrul nostru de asistenţă pentru clienţi.

• Imaginile din acest manual care ilustrează reportofonul și ecranul acestuia pot fi diferite

de produsul real. La alcătuirea acestui document s-a acordat cea mai mare atenţie

integrităţii acestuia, dar, în cazul în care identificaţi un aspect problematic, o eroare sau o

omisiune, vă rugăm să contactaţi Centrul nostru de asistenţă pentru clienţi.

Olympus nu îşi asumă nicio responsabilitate în privinţa daunelor pasive sau a daunelor de

orice fel provocate de un eventual defect al aparatului, reparaţii executate de terţe părţi

altele decât Olympus sau de către un centru de service autorizat de Olympus sau din orice

alt motiv.

Mărci comerciale şi mărci înregistrate

• IBM şi PC / AT sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale International Business

Machines Corporation.

• Microsoft, Windows şi Windows Media sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.

• Macintosh şi iTunes sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.

• microSD şi microSDHC sunt mărci înregistrate ale SD Card Association.

• Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 este licenţiată de către Fraunhofer IIS şi

Thomson.

• EUPHONY MOBILE și DVM sunt mărci înregistrate ale DiMAGIC Corporation.

• Produsul a fost dezvoltat pe baza tehnologiei de reducere a zgomotului sub licenţă NEC

Corporation.

• Tehnologia Voice Activity Detection este licenţiată de către NTT Electronics Corporation.

Alte denumiri de produse şi mărci menţionate aici pot fi mărci comerciale sau mărci

înregistrate ale deţinătorilor respectivi.

RO

2


Cuprins

Introducere

Măsuri de precauţie ........................................... 4

1 Noţiuni introductive

Caracteristici principale .................................... 8

Verificarea conţinutului cutiei ..........................10

Părţile componente..........................................11

Ecran (LCD) ...............................................................12

Alimentare .......................................................15

Introducerea bateriilor ............................................15

Setări privind bateriile ............................................16

Încărcarea prin conectarea la un calculator prin

intermediul USB ................................................17

Conectarea la adaptorul cu conectare USB (opţional)

pentru încărcare ................................................18

Pornirea şi oprirea aparatului .................................20

HOLD ................................................................21

Fixarea orei şi a datei [Time & Date] ..................22

Modificarea orei şi a datei .......................................23

Introducerea şi scoaterea cardului microSD ......24

Introducerea cardului microSD ...............................24

Scoaterea cardului microSD ....................................25

Operaţiuni în ecranul [Home] ............................26

Despre directoare .............................................27

Despre directoarele pentru înregistrări vocale.......27

Despre directorul pentru redarea de melodii .........28

Despre directorul pentru materiale Podcast ..........29

Despre directorul Audible pentru materiale

audio..................................................................29

Selectarea directoarelor şi a fişierelor ..............30

2 Despre înregistrare

Mod de .............................................................31

Schimbarea scenei de înregistrare [Rec Scene] .....34

Setări recomandate în funcţie de condiţiile

de înregistrare ...................................................35

Înregistrarea cu microfon extern sau prin

alte dispozitive ..................................................36

3 Despre redare

Redarea ...........................................................38

Modul Poziţie de redare ..........................................42

Modificarea vitezei de redare .................................44

Plasarea unui reper index sau temp ........................45

Redarea repetată a unui segment ...........................46

Modificarea scenei de redare [Play Scene] .............47

Ştergerea ........................................................ 48

Ștergerea fișierelor ..................................................48

Ştergerea unui director ...........................................48

Ştergerea parţială a unui fişier ................................49

4 Configurarea meniului

Modul de configurare a meniului ......................51

+ Meniu fişier ........................................................53

, Meniu Rec ...........................................................53

- Meniul redare .....................................................60

. Meniul LCD/Sound .............................................63

/ Meniu Dispozitiv ................................................64

Reorganizarea fişierelor [Replace] ..........................66

Mutarea/copierea fişierelor [File Move/Copy] .......67

Divizarea fişierelor [File Divide] ..............................69

Înregistrarea cu temporizator [Timer Rec] .............70

Funcţia alarmă cu redare [Alarm] ...........................72

Indicaţii prin mesaje de voce [Voice Guide]

(Numai pentru DM-670)....................................75

Schimbarea clasei USB[USB Settings] .....................76

Formatarea memoriei reportofonului [Format] .....77

5 Utilizarea reportofonului

cu computerul

Mediul de operare ............................................80

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority ..............82

Funcţii disponibile în Olympus Sonority .................82

Instalarea aplicaţiei soft .........................................83

Dezinstalarea aplicaţiei software ...........................85

Copierea datelor din aplicaţia Olympus Sonority ...86

Funcţia de actualizare .............................................87

Utilizarea ajutorului online .....................................89

Conectarea la computer ....................................90

Deconectarea de la computer .................................91

Transferarea fişierelor vocale pe computer .......92

Utilizarea ca memorie externă pentru computer ... 93

Utilizarea materialelor Audible ........................94

Încărcarea de materiale audio.................................94

Transferul de materiale audio .................................96

Ascultarea de conţinut audio pe reportofon...........97

6 Alte informaţii

Lista mesajelor de alertă ................................101

Remedierea problemelor ...............................103

Accesorii (opţionale) .......................................106

Specificaţii .....................................................107

Asistenţă tehnică ........................................... 112

1

2

3

4

5

6

RO

3


RO

4

Măsuri de precauţie

Înainte de punerea în funcţiune a

reportofonului, citiţi cu atenţie acest manual

pentru a învăţa să-l utilizaţi corect şi în condiţii

de siguranţă. Păstraţi manualul într-un loc uşor

accesibil pentru consultări ulterioare.

• Simbolurile de avertizare indică informaţii

importante privind siguranţa. Pentru a evita

rănirea personală sau eventuale daune

asupra bunurilor dumneavoastră sau ale

altor persoane, este esenţial să citiţi mesajele

de avertizare şi informaţiile furnizate.

f Pericol

Dacă produsul nu este folosit

conform informaţiilor marcate cu

acest simbol, aceasta poate duce la

răni grave sau chiar la moarte.

f Atenţie

Dacă produsul nu este folosit

conform informaţiilor marcate prin

acest simbol, aceasta poate duce la

răni sau chiar la moarte.

f Atenţie

Dacă produsul nu este folosit

conform informaţiilor marcate

cu acest simbol, aceasta poate

duce la răni minore, deteriorarea

echipamentului sau pierderea unor

date importante.

Atenţie la mediul de utilizare

• Pentru a proteja tehnologia de înaltă

precizie a acestui produs, nu lăsaţi

niciodată reportofonul în locurile

enumerate mai jos, indiferent dacă este

în funcţiune sau doriţi să îl depozitaţi:

• Locuri în care temperaturile şi/sau

umiditatea sunt ridicate sau trec prin

schimbări extreme. Locuri în care este expus

direct la razele solare, plaje, maşini închise

sau în apropierea altor surse de căldură

(cuptor, radiator etc.) sau umidificatoare.

• În locuri cu nisip sau cu praf.

• În apropierea obiectelor inflamabile sau

explozive.

• În locuri umede precum băile sau

în ploaie. Când folosiţi produse cu

design impermeabil, citiţi de asemenea

manualele de utilizare.

• În locuri cu vibraţii puternice.

• Nu scăpaţi reportofonul şi nu îl

supuneţi şocurilor sau vibraţiilor

puternice.

• Este posibil ca reportofonul să nu

funcţioneze corespunzător dacă este

folosit în locuri unde este expus unui

câmp magnetic/electromagnetic,

undelor radio, la înaltă tensiune,

precum în apropierea televizorului,

a cuptorului cu microunde, jocuri

video, boxe puternice, monitoare mari

sau turnuri de transmisie sau turnuri

radio/tv. În astfel de cazuri, opriţi şi

reporniţi reportofonul înainte de a

efectua orice altă operaţiune.

• Evitaţi înregistrarea în preajma

telefoanelor celulare sau a altor

echipamente de comunicare fără

fir întrucât acestea pot provoca

interferenţe şi zgomote. Dacă apar

zgomote la înregistrare, îndepărtaţi-vă

de acel loc sau îndepărtaţi reportofonul

de astfel de echipamente.

• Nu utilizaţi solvenţi organici, precum

spirt sau diluant, pentru a curăţa

reportofonul.


Măsuri de precauţie

Avertisment privind pierderea datelor:

• Datele înregistrate în memorie pot fi distruse

sau şterse datorită utilizării incorecte,

defecţiunilor sau în timpul lucrărilor de

reparaţie. Este recomandat să faceţi copii de

siguranţă şi să salvaţi datele importante pe

alte suporturi precum unitatea de disc a unui

computer.

Olympus nu îşi asumă nici o responsabilitate

în privinţa daunelor pasive sau a daunelor

de orice fel provocate de un eventual defect

al aparatului, reparaţii executate de terţe

părţi altele decât Olympus sau un centru de

service autorizat de Olympus sau din orice

alt motiv.

Manevrarea reportofonului

f Atenţie:

• Nu folosiţi reportofonul în

apropierea gazelor inflamabile sau

explozive.

• Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor mici

sau a sugarilor.

Întotdeauna folosiţi şi depozitaţi reportofonul

în locuri la care copiii mici sau sugarii să nu aibă

acces, pentru a preveni următoarele situaţii

periculoase care ar putea duce la leziuni grave:

1 Încurcarea în cureaua de mână, ceea ce ar

putea duce la strangulare.

2 Înghiţirea accidentală a bateriei, a

cardurilor sau a altor componente de mici

dimensiuni.

3 Rănirea accidentală în componentele

mobile ale reportofonului.

• Nu folosiţi sau depozitaţi

reportofonul în locurile umede sau

cu praf.

• Nu încercaţi să dezasamblaţi, să

reparaţi sau să modificaţi singur

aparatul.

• Folosiţi numai carduri microSD/

microSDHC. Nu folosiţi niciodată alte

tipuri de carduri.

Dacă introduceţi din greșeală alt tip de card

în reportofon, contactaţi un distribuitor

autorizat sau un centru de service autorizat.

Nu încercaţi să forţaţi cardul pentru a-l scoate.

• Nu utilizaţi aparatul în timp ce

conduceţi vehicule (precum biciclete,

motociclete, autoturisme).

f Atenţie:

• Încetaţi imediat folosirea

reportofonului dacă observaţi orice

mirosuri, zgomote neobişnuite sau

fum emanate din acesta.

Nu scoateţi niciodată bateriile cu mâinile

goale; acest lucru poate cauza un incendiu

sau arsuri la mâini.

• Fiţi atenţi la cureaua de mână.

Fiţi atenţi la cureaua de mână atunci când

transportaţi reportofonul. Se poate agăţa

uşor de diferite obiecte şi poate cauza daune

grave.

• Nu lăsaţi reportofonul în locuri în

care ar putea fi expus la temperaturi

foarte ridicate.

În caz contrar unele părţi componente

s-ar putea deteriora şi, în anumite cazuri,

reportofonul ar putea lua foc. Nu folosiţi

încărcătorul sau adaptorul c.a. dacă acestea

sunt acoperite (de exemplu cu o pătură).

S-ar putea supraîncălzi şi ar putea cauza un

incendiu.

• Manevraţi reportofonul cu grijă

pentru a evita arsurile superficiale.

• Dacă reportofonul conţine părţi metalice,

supraîncălzirea acestora ar putea

duce la arsuri superficiale. Fiţi atenţi la

următoarele:

• Dacă este folosit timp îndelungat,

reportofonul se va încălzi. Dacă veţi

continua să îl folosiţi după ce s-a încălzit,

acesta ar putea cauza arsuri superficiale.

RO

5


Măsuri de precauţie

RO

6

• În locuri cu temperaturi extrem de joase,

temperatura reportofonului poate fi mai

joasă decât cea a mediului ambiant. Dacă

este posibil, folosiţi mănuşi atunci când

manevraţi reportofonul la temperaturi

joase.

Măsuri de precauţie în manevrarea

bateriei

Respectaţi aceste reguli importante

pentru a preveni scurgerea bateriilor,

supraîncălzirea, arderea, explodarea,

cauzarea de şocuri electrice sau de arsuri.

f Pericol:

• Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile

alcaline, cu litiu sau alte baterii de

unică folosinţă.

• Nu expuneţi niciodată bateriile la

flacără deschisă, nu le încălziţi, nu le

scurt circuitaţi sau dezasamblaţi.

• Nu încălziţi şi nu ardeţi niciodată

bateriile.

• Transportaţi şi depozitaţi bateriile

cu grijă pentru a preveni contactul

acestora cu orice obiecte metalice

precum bijuterii, ace, şuruburi etc.

• Nu depozitaţi bateriile în locuri

expuse acţiunii razelor solare sau

temperaturilor ridicate, precum întrun

autovehicul la soare, lângă o sursă

de căldură etc.

• Pentru a preveni scurgerea

bateriilor sau deteriorarea capetelor

acestora, respectaţi cu atenţie

toate instrucţiunile de utilizare a

bateriilor. Nu încercaţi niciodată

să dezasamblaţi o baterie sau să o

modificaţi în vreun fel, să o lipiţi etc.

• Nu conectaţi bateria direct la o

priză de tensiune sau la soclurile de

alimentare pentru brichete aflate pe

autovehicule.

• Dacă lichidul din baterie ajunge în

contact cu ochii, spălaţi imediat cu

apă rece şi curată şi consultaţi de

urgenţă un medic.

f Atenţie:

• Păstraţi întotdeauna bateriile uscate.

• Dacă bateriile reîncărcabile nu se

încarcă complet în timpul prevăzut,

nu le mai încărcaţi şi nu le folosiţi.

• Nu folosiţi o baterie dacă este

crăpată sau spartă.

• Nu supuneţi niciodată bateriile

la şocuri puternice sau la vibraţie

continuă.

• Dacă bateria se scurge, se

decolorează sau se deformează sau

prezintă alte caracteristici anormale

în timpul funcţionării, întrerupeţi

utilizarea reportofonului.

• Dacă lichidul din baterie vi se scurge

pe îmbrăcăminte sau pe piele,

scoateţi îmbrăcămintea şi spălaţi

imediat zona afectată cu apă rece şi

curată. Dacă lichidul vă arde pielea

consultaţi de urgenţă un medic.

• Nu lăsaţi bateria la îndemâna

copiilor.

• Dacă observaţi ceva neobişnuit

în timpul utilizării acestui produs

precum zgomote anormale, încălzire,

fum sau miros de ars:

1 scoateţi imediat bateria având grijă să nu

vă provocaţi arsuri, după care

2 sunaţi la magazinul de achiziţie sau

reprezentanţa locală Olympus pentru

service.


Măsuri de precauţie

f Atenţie:

• Reciclaţi bateriile pentru a contribui

la economisirea resurselor planetei

noastre. Când aruncaţi baterii

consumate, acoperiţi-le întotdeauna

bornele şi respectaţi întotdeauna

legile şi reglementările locale.

• Încărcaţi întotdeauna o baterie

reîncărcabilă atunci când o folosiţi

pentru prima dată sau dacă nu a fost

folosită de mult timp.

• Bateriile reîncărcabile au o durată

de viaţă limitată. Când durata de

funcţionare se reduce chiar dacă

acumulatorul este complet încărcat

în condiţiile specificate, înlocuiţi

acumulatorul cu unul nou.

RO

7


Noţiuni introductive

1

Caracteristici principale

RO

8

Caracteristici principale

s Sistem încorporat cu 3 microfoane

(microfoane stereo de înaltă

sensibilitate și microfon central).

Combinaţia dintre microfoanele stereo de

înaltă sensibilitate și microfonul central asigură

înregistrări echilibrate, în bandă largă, de la

frecvenţele cele mai înalte la cele mai joase.

s Utilizează un microfon stereo de înaltă

sensibilitate şi cu nivel de zgomot redus,

capabil să captureze sunetul la înaltă

fidelitate.

s Este compatibil cu formatul liniar PCM,

capabil să înregistreze sunetul la o

calitate echivalentă sau superioară

calităţii CD.

Capabil să înregistreze realist diferite surse

de sunet. Se poate efectua o înregistrare de

înaltă calitate la o frecvenţă de eşantionare

şi un debit binar echivalente sau superioare

unui CD audio (frecvenţă de eşantionare

44,1 KHz, debit binar 16 biţi) (☞ pag. 54).

s Este compatibil cu o mare varietate de

formate de înregistrare. Este compatibil

cu formatul MP3 (MPEG-1 / MPEG-2

Audio Layer 3) şi formatul Windows

Media Audio (WMA).

Acest aparat poate salva fişierele într-un format

foarte comprimat, asigurând astfel un timp mai

îndelungat pentru înregistrare (☞ pag. 54).

În plus, când este conectat la un dispozitiv

extern, reportofonul poate codifica semnalul

audio digital recepţionat fără ajutorul unui

computer (☞ pag. 36).

s Reportofonul poate reda, pe lângă

fişierele înregistrate direct cu acesta,

fişiere în format WAV, WMA şi MP3

transferate de pe computer.

Acest lucru vă permite să utilizaţi

reportofonul ca un dispozitiv de redare

audio.

s Este compatibil cu suporturile de

înregistrare de mare capacitate. Pe

lângă memoria internă a reportofonului,

puteţi înregistra și pe carduri microSD

(☞ pag. 24).

s Echipat cu diverse funcţii pentru

înregistrarea audio.

La acest reportofon puteţi configura diverse

funcţii de înregistrare precum nivelul de

înregistrare şi sensibilitatea microfonului

pentru a corespunde condiţiilor de înregistrare

şi preferinţelor personale (☞ pag. 53).

s Reportofonul dispune şi de o funcţie

de acţionare vocală cu control variabil

(VCVA) (☞ pag. 55).

s Filtrul de frecvenţe joase reduce

zgomotul produs de aparate de aer

condiţionat şi alte zgomote similare la

înregistrare (☞ pag. 55).

s Funcţia de reducere a zgomotului

(☞ pag. 60) şi funcţia de filtrare de voce

(☞ pag. 60) reduc zgomotul și permit

o redare audio clară.

s Dispune de diverse moduri de

înregistrare și redare pentru a obţine

cele mai bune rezultate în funcţie de

condiţiile de utilizare (☞ pag. 34,

pag. 47, pag. 58, pag. 62).

s Reportofonul dispune de diferite funcţii

de repetare (☞ pag. 46, pag. 61).

s Opţiunea EUPHONY MOBILE a fost

inclusă pentru a asigura o experienţă

audio naturală şi realistă, fără a

se deteriora calitatea sunetului

(☞ pag. 60).

s Puteţi muta sau copia fişiere din

memoria internă pe cardul microSD şi

invers, precum şi în cadrul directoarelor

din memorie (☞ pag. 67).

s Puteţi șterge o parte a unui fișier

în format PCM înregistrat cu acest

reportofon (☞ pag. 49).

s Puteţi diviza un fișier (PCM sau MP3)

înregistrat cu acest reportofon,

obţinând două fișiere (☞ pag. 69).

s Reperele index şi temp permit găsirea

rapidă a poziţiilor dorite (☞ pag. 45).


Caracteristici principale

s Viteza de redare poate fi reglată după

preferinţe (☞ pag. 44).

s Opţiunea de ghid vocal (în limba

engleză şi în alte limbi) oferă

utilizatorului informaţii sub formă de

mesaje audio referitoare la condiţiile de

funcţionare (numai pentru DM-670).

Acest lucru vă permite să utilizaţi cu ușurinţă

diverse funcţii cu ajutorul ghidului vocal

(☞ pag. 75).

s Puteţi denumi directoarele cum doriţi

(☞ pag. 64).

s Funcţiile de înregistrare cu

temporizator (☞ pag. 70) şi alarmă cu

redare

(☞ pag. 72) permit înregistrarea

şi redarea automată la momentul

prestabilit.

s Dispune şi de o opţiune utilă de redare a

unei introduceri pe durata căutării unui

fişier pe care doriţi să îl ascultaţi

(☞ pag. 63).

s Include aplicaţia software „Olympus

Sonority” pentru Windows şi Macintosh

(☞ pag. 80).

• Dacă fişierele vocale înregistrate cu

reportofonul sunt transferate pe un

computer, acestea pot fi uşor redate,

organizate şi editate.

• Puteţi executa editare neliniară,

îmbinarea fişierelor şi fragmentarea unui

fişier.

s Aplicaţia „Olympus Sonority” poate

fi promovată la versiunea „Olympus

Sonority Plus”, care dispune de funcţii

superioare (opţional) (☞ pag. 87).

Pe lângă funcţiile aplicaţiei „Olympus

Sonority”, se poate executa editarea

fişierelor MP3 şi se pot crea discuri CD audio.

s Acest reportofon este compatibil cu USB

2.0, care permite transferul rapid de

date spre calculator.

s Reportofonul dispune de funcţia de

reîncărcare prin USB (☞ pag. 17).

s Reportofonul dispune de un afişaj cu

retroiluminare (ecran LCD).

s Este compatibil cu formatul Podcast

(☞ pag. 29).

Dacă se înregistrează adrese URL Podcast

în „Olympus Sonority”, se vor recepţiona

automat cele mai noi materiale transmise.

Pentru a asculta programul (fişierul)

transferat de pe „Olympus Sonority” pe

reportofon, deschideţi directorul [Podcast].

s Este compatibil cu sistemul de

transmisie „Audible” (☞ pag. 94).

1

Caracteristici principale

RO

9


Verificarea conţinutului cutiei

Următoarele produse sunt incluse în pachetul reportofonului.

Dacă lipsește vreun produs sau dacă este defect, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat

reportofonul.

1

Verificarea conţinutului cutiei

Baterii reîncărcabile

Ni-MH (2)

Reportofon Cablu USB Șnur

Căști

• Husă

• CD-ROM Olympus Sonority

• Ghid Cu Notiuni De Baza

• Certificat de garanţie

• Conţinutul poate diferi în funcţie de zona de comercializare.

• Garanţia diferă în funcţie de zona de comercializare. Este posibil ca certificatul de garanţie

să nu fie inclus.

4 Prinderea șnurului:

RO

10


Părţile componente

1

2

3

4

!

*

1

5

@

6

7

#

8

$

9

%

^

0 &

q

=

-

)

(

Părţile componente

1 Microfon stereo încorporat (S/D)

2 Microfon central încorporat

3 Indicator luminos cu LED (LED)

4 Ecran (LCD)

5 Butonul F1

Butonul MENU/SCENE

Butonul F2

6 Butonul STOP (4)

7 Butonul +

8 Butonul 0

9 Butonul ERASE

0 Butonul −

! Mufă MIC (Microfon)

@ Capac compartiment card

# Butonul REC (s ) (înregistrare)

$ Butonul `OK

% Butonul 9

^ Orificiu șnur

& Butonul LIST

* Difuzor încorporat

( Mufă EAR (Căşti)

) Mufă REMOTE

Pentru conectarea receptorului din pachetul

exclusiv cu telecomandă RS30W (opţional).

Aceasta permite utilizarea funcţiilor de

pornire și oprire a înregistrării cu ajutorul

telecomenzii.

- Comutator POWER/HOLD

= Capac compartiment baterii

q Conector USB

RO

11


Părţile componente

Ecran (LCD)

4 Ecranul în mod [Recorder]:

1

Părţile componente

RO

12

Afişare listă directoare

4

5

4

5

1 2 3

1 Indicator suport de înregistrare

[l]: Memorie internă flash

[m]: Card microSD

2 Directorul curent

3 Indicator baterie

4 Nume director

5 Indicator ghid funcţii

Afişare listă fişiere

1 2 3

1 Indicator suport de înregistrare

2 Directorul curent

3 Indicator baterie

4 Numele fişierului

5 Indicator ghid funcţii

Afişare fişier

5

6

7

1 2 3 4

8

9

0

!

@

1 Indicator suport de înregistrare

2 Fişierul curent

3 Număr fişier curent/Număr total

fişiere înregistrate în director

4 Indicator baterie

5 Indicator director, indicator protecţie

fișier, indicator mod înregistrare

6 Indicator stare reportofon

[K]: Indicator înregistrare

[≠]: Indicator pauză

[L]: Indicator stop

[•]: Indicator redare

[ß]: Indicator derulare înainte

[]: Indicator derulare înapoi

[N]: Indicator redare rapidă

[M]: Indicator redare lentă

7 Afișarea pictogramelor (☞ pag. 14)

8 Timpul disponibil pentru

înregistrare,Durată fişier

9 Timpul de înregistrare scurs,

Timpul de redare scurs

0 Indicator memorie disponibilă,

Indicator de poziţie la redare

! Volumetru, Data şi ora înregistrării

@ Indicator ghid funcţii


Părţile componente

4 Ecranul în modul [Music], [Podcast], [Audible]:

Afişare listă 1

4

5

Afişare listă 2

4

5

1 2 3

Când există directoare și fișiere

în director

1 Indicator suport de înregistrare

[l]: Memorie internă flash

[m]: Card microSD

2 Directorul curent

3 Indicator baterie

4 Nume director, Nume fişier

5 Indicator ghid funcţii

1 2 3

Când există numai fişiere în

director

1 Indicator suport de înregistrare

2 Directorul curent

3 Indicator baterie

4 Numele fişierului

5 Indicator ghid funcţii

Afişare fişier

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4

!

@

#

$

1 Indicator suport de înregistrare

2 Fişierul curent

3 Număr fişier curent/Număr total

fişiere înregistrate în director

4 Indicator baterie

5 Format fişier

6 Indicator stare reportofon

[•]: Indicator redare

[L]: Indicator stop

[ß]: Indicator derulare înainte

[]: Indicator derulare înapoi

[N]: Indicator redare rapidă

[M]: Indicator redare lentă

7 Titlu

8 Nume artist

9 Album

0 Indicator ghid funcţii

! Durată fişier

@ Timpul de redare scurs

# Indicator de poziţie la redare

$ Afișarea pictogramelor (☞ pag. 14)

1

Părţile componente

RO

13


Părţile componente

1

[«]: Temporizator

[A]: Alarmă

[?]: Sensibilitatea microfonului

[û]: VCVA

[Æ]: Sincronizare vocală

[†]: Nivel înregistrare

[0]: Filtru de frecvenţe joase

Ecran pictograme (Pentru toate modurile)

[≤]: Zoom Mic

[%]: Reducere zgomot

[$]: Filtru de voce

[Ü] [á] [ ]: Mod redare

[∞]: EUPHONY

[≥]: Reverb

Părţile componente

• Înlăturaţi folia protectoare de pe ecran.

RO

14


Alimentare

Introducerea bateriilor

Acest reportofon poate fi utilizat fie cu

acumulatori reîncărcabili Ni-MH, fie cu baterii

alcaline AAA.

2 Introduceţi bateriile cu polarităţile

= şi - corect orientate.

• Când efectuaţi încărcarea cu

bateriile în reportofon, utilizaţi

acumulatorii Ni-MH furnizaţi cu

aparatul (BR404).

• Acumulatorii furnizaţi nu sunt

încărcaţi complet. Înainte de a

utiliza reportofonul sau după

perioade îndelungate de neutilizare,

este recomandat să încărcaţi

complet acumulatorii (☞ pag. 17).

1

Alimentare

1 Apăsaţi uşor pe săgeată şi deschideţi

capacul compartimentului bateriilor

prin glisare.

3 Închideţi complet capacul

compartimentului bateriilor

apăsând în direcţia A, iar apoi

glisând capacul în direcţia B.

RO

15


Alimentare

1

Alimentare

Observaţii

• Nu se pot utiliza baterii cu mangan pentru

acest reportofon.

• Pentru înlocuirea bateriilor, sunt

recomandate baterii alcaline AAA sau

acumulatori Olympus Ni-MH.

• Înainte de înlocuirea bateriilor, asiguraţi-vă

că aţi oprit reportofonul. Scoaterea bateriilor

în timpul funcţionării reportofonului poate

provoca o defecţiune, precum deteriorarea

datelor etc. Dacă scoateţi bateriile în timpul

înregistrării, fişierul curent se va pierde

deoarece antetul acestuia nu va putea fi

încheiat corect.

• Dacă înlocuirea bateriilor durează mai

mult de 15 minute sau dacă scoateţi şi

reintroduceţi bateriile repetat la intervale

scurte, este posibil să fiţi nevoit să refaceţi

setările privind bateriile și ora. În astfel de

cazuri, va apărea meniul [Battery]. Pentru

mai multe detalii, consultaţi secţiunea

„Setări privind bateriile”.

• Dacă reportofonul nu va fi utilizat o perioadă

mai lungă de timp, scoateţi bateriile.

• La înlocuirea acumulatorilor, utilizaţi

acumulatori Ni-MH (opţional). Utilizarea

produselor de altă marcă poate duce la

defectarea reportofonului şi trebuie evitată.

Setări privind bateriile

Selectaţi opţiunea corespunzătoare bateriilor

utilizate.

1 Introduceţi bateriile și porniţi

reportofonul. (☞ pag. 15).

2 Apăsaţi butonul + sau – pentru a

modifica setarea.

Tipul bateriei

[Ni-MH] (õ):

Selectaţi această opţiune dacă utilizaţi

acumulatori Olympus Ni-MH (BR404).

[Alkaline] (ú):

Selectaţi această opţiune dacă utilizaţi

baterii alcaline.

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a

încheia configurarea.

• Dacă indicatorul pentru oră „Hour” se

aprinde intermitent pe ecran, consultaţi

secţiunea „Fixarea orei şi a datei

[Time & Date]” (☞ pag. 22).

Indicator baterie

Pe măsură ce bateriile se consumă,

indicatorul pentru baterii de pe ecran se

modifică.

RO

16

• Când [æ] apare pe ecran, înlocuiţi

bateriile cât mai curând. Când bateriile

sunt prea slabe, pe ecran apare [s]

și [Battery Low] iar reportofonul se

opreşte.


Alimentare

Observaţie

• La redarea unui fişier vocal sau muzical,

este posibil ca reportofonul să se reseteze

datorită reducerii tensiunii bateriilor în

funcţie de nivelul volumului, chiar dacă pe

ecran este afişat indicatorul [º]. În astfel de

situaţii, reduceţi volumul reportofonului.

Încărcarea prin conectarea la un

calculator prin intermediul USB

Puteţi încărca acumulatorii conectând

reportofonul la mufa USB a unui calculator. La

încărcare, asiguraţi-vă că aţi introdus corect

acumulatorii (furnizaţi) în reportofon (☞ pag. 15).

Înainte de a conecta cablul USB,

dezactivaţi modul HOLD (☞ pag. 21).

3 În timp ce reportofonul este în

modul stop sau oprit, conectaţi

cablul USB la mufa de conectare din

partea inferioară a reportofonului.

4 Apăsaţi butonul ` OK pentru a

începe încărcarea.

1

Alimentare

Nu încărcaţi bateriile obişnuite, precum

cele alcaline sau cu litiu. Acest lucru

poate cauza curgerea sau supraîncălzirea

bateriilor, ceea ce poate duce la defectarea

reportofonului.

1 Porniţi computerul.

2 Conectaţi cablul USB la mufa USB

a computerului.

• În timp ce mesajul [Press OK to start

charging] apare intermitent, apăsaţi

butonul `OK.

5 Încărcarea s-a încheiat când indicatorul

pentru baterie afișează [¿].

Durata de încărcare: aproximativ 3 ore *

* Indică durata aproximativă pentru

încărcarea acumulatorilor de la nivelul

de descărcare completă la încărcare

completă, la temperatura camerei.

Durata de încărcare diferă în funcţie de

nivelul de energie rămasă şi de starea

acumulatorilor.

RO

17


Alimentare

1

Alimentare

Conectarea la adaptorul cu conectare

USB (opţional) pentru încărcare

Încărcarea se poate efectua prin conectarea

la adaptorul de c.a. cu conectare USB (A514,

opţional).

• Înainte de a conecta adaptorul

de c.a., comutaţi setarea pentru

conectare USB la [AC Adapter]

(☞ pag. 76).

• Înainte de a conecta cablul USB,

dezactivaţi modul HOLD (☞ pag. 21).

3 În timp ce reportofonul este în

modul stop sau oprit, conectaţi

cablul USB la mufa de conectare din

partea inferioară a reportofonului.

La conectorul

USB

1 Conectaţi cablul USB al

reportofonului la adaptorul c.a.

4 Apăsaţi butonul ` OK pentru a

începe încărcarea.

La mufa USB a

adaptorului de

c.a.cu conectare

USB (A514)

2 Introduceţi adaptorul c.a. în priză.

• În timp ce mesajul [Press OK to start

charging] apare intermitent, apăsaţi

butonul `OK.

5 Încărcarea s-a încheiat când

indicatorul pentru baterie afișează

[Battery Full].

La priza de

curent

RO

18

Observaţii

• Reportofonul nu poate fi încărcat când

computerul este oprit. De asemenea,

încărcarea nu se poate realiza când

computerul este în mod stand-by, hibernare

sau repaus.


Alimentare

• Nu încărcaţi reportofonul prin intermediul

unui hub USB conectat la computer.

• Introduceţi acumulatorul furnizat și selectaţi

pentru [Battery] opţiunea [Ni-MH]. Dacă

pentru [Battery] aţi selectat opţiunea

[Alkaline], încărcarea nu se poate efectua

(☞ pag. 16, pag. 64).

• Încărcarea nu se poate efectua când [ø]*1

sau [√]*2

se aprind intermitent. Efectuaţi încărcarea la

temperaturi cuprinse între 5°C şi 35°C.

*1 [ø]: Cânt temperatura ambientală este

scăzută.

*2 [√]: Cânt temperatura ambientală este

ridicată.

• Când durata de funcţionare asigurată de

acumulatori devine considerabil mai scurtă

chiar şi după încărcare completă, înlocuiţi-i

cu acumulatori noi.

• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet fişa USB.

În caz contrar, este posibil ca reportofonul să

nu funcţioneze corect.

• Utilizaţi numai cablul US special inclus

în pachet. Dacă se utilizează alte cabluri,

acest lucru poate provoca defecţiuni ale

reportofonului. De asemenea, nu utilizaţi

niciodată pentru alte produse cablul special

inclus.

• Dacă selectaţi [Composite] în cadrul

setărilor privind conectarea USB,

reportofonul nu va putea fi încărcat prin

USB. Dacă doriţi să efectuaţi încărcarea

prin USB, selectaţi [Storage class] în cadrul

setărilor pentru conectare USB (☞ pag. 76).

• Dacă doriţi să efectuaţi încărcarea folosind

setarea [Composite], selectaţi [Optional]

în cadrul setărilor pentru conectare USB,

apoi conectaţi cablul USB la reportofon.

Dacă selectaţi [AC Adapter] în fereastra

[USB Connect], veţi putea efectua încărcarea

(☞ pag. 76).

Măsuri de precauţie referitoare la acumulatori

Citiţi cu atenţie următoarele precizări

referitoare la utilizarea acumulatorilor Ni-MH.

Descărcarea:

Bateriile reîncărcabile se descarcă dacă nu

sunt utilizate. Încărcaţi-le periodic înainte de

utilizare.

Temperatura de funcţionare:

Acumulatorii sunt produse chimice.

Randamentul acumulatorilor poate varia,

chiar dacă acestea sunt folosiţi în intervalul

recomandat pentru temperatură. Acesta

reprezintă un aspect inerent specific acestui tip

de produse.

Intervalul de temperatură recomandat:

Pentru utilizarea aparatului:

0°C - 42°C

Încărcare:

5°C - 35°C

Depozitare pe termen îndelungat:

−20°C - 30°C

Utilizarea acumulatorilor în afara intervalelor

de temperatură date mai sus poate reduce

randamentul şi durata de viaţă a acestora.

Pentru a preveni scurgerile sau ruginirea,

scoateţi acumulatorii din aparat dacă nu îi

veţi mai folosi o durată mai mare de timp şi

păstraţi-i separat.

Observaţii

• Reportofonul este astfel proiectat încât

acumulatorii să poată fi complet încărcaţi,

indiferent de nivelul lor de încărcare. Cu

toate acestea, pentru rezultate optime la

încărcarea acumulatorilor noi sau a celor

care nu au fost utilizaţi o perioadă mai lungă

de timp (mai mult de o lună), se recomandă

2-3 cicluri de încărcare/descărcare completă.

1

Alimentare

RO

19


Alimentare

1

Alimentare

• Trecerea la deşeuri a acumulatorilor se va

face cu respectarea legilor şi regulamentelor

locale în vigoare. Contactaţi centrul local de

reciclare pentru a vă familiariza cu metodele

corespunzătoare de eliminare.

• Dacă acumulatorul Ni-MH nu e complet

descărcat, protejaţi-l la scurtcircuit (de

ex., prin acoperirea cu bandă adezivă a

contactelor) înainte ca acesta să fie aruncat.

Pentru utilizatorii din Germania:

Compania Olympus are un contract cu GRS

(Asociaţia de eliminare a acumulatorilor)

din Germania pentru a asigura o eliminare

ecologică a acumulatorilor.

Pornirea şi oprirea aparatului

Opriţi reportofonul când nu este utilizat pentru a

reduce la minim consumul de energie al bateriilor.

Chiar dacă aparatul este oprit, datele existente,

parametrii configuraţi şi ora fixată se păstrează.

Pornirea aparatului

Când reportofonul este oprit, glisaţi

comutatorul POWER/HOLD în direcţia

indicată de săgeată.

Oprirea aparatului

Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în

direcţia indicată de săgeată și ţineţi-l

în această poziţie timp de minim

0,5 secunde.

• Ecranul se stinge iar aparatul este oprit.

• Funcţia de reluare memorează poziţia la

care s-a oprit înregistrarea înainte de oprirea

aparatului.

Modul economic

Dacă reportofonul este pornit şi nu se

execută operaţiuni timp de cel puţin 10

minute (setarea standard), ecranul se stinge

şi trece în modul economic. (☞ pag. 64).

• Pentru a ieşi din modul economic,

apăsaţi orice buton.

Observaţii

• Când opriţi și reporniţi reportofonul, vor fi

redate melodiile de închidere și deschidere.

• Dacă formataţi memoria reportofonului

(☞ P.77), vor fi șterse și melodiile de

deschidere/închidere iar acestea nu vor

mai fi redate. Dacă doriţi să recuperaţi

melodiile de deschidere/închidere, conectaţi

reportofonul la computer și copiaţi datele

audio standard pe reportofon cu ajutorul

aplicaţiei incluse „Olympus Sonority”

(☞ pag. 86).

RO

20

• Ecranul se va aprinde iar aparatul va fi pornit.


HOLD

Dacă aduceţi reportofonul în mod HOLD, condiţiile de funcţionare vor fi memorate și toate

butoanele vor fi dezactivate. Această funcţie este utilă atunci când reportofonul trebuie transportat

în geantă sau în buzunar. Acest mod poate preveni și oprirea accidentală a înregistrării.

Setaţi reportofonul în mod HOLD

Glisaţi comutatorul POWER/HOLD pe

poziţia [HOLD].

Anularea modului HOLD

Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în

poziţia A.

1

HOLD

• Când [Hold] apare pe ecran, reportofonul

este în mod HOLD.

Observaţii

• Dacă apăsaţi oricare din butoane în modul HOLD, ora va apărea pe ecran timp de 2 secunde, dar

reportofonul nu va răspunde la comenzi.

• Dacă se aplică modul HOLD în timpul redării (înregistrării), funcţiile aparatului vor fi dezactivate

fără a se modifica starea redării (înregistrării). (Când redarea sau înregistrarea s-au încheiat

datorită epuizării memoriei disponibile, aparatul se opreşte).

• Reportofonul poate fi controlat în mod eficient cu ajutorul telecomenzii exclusive RS30W

(opţională), chiar şi atunci când este în mod HOLD.

RO

21


Fixarea orei şi a datei [Time & Date]

1

Fixarea orei şi a datei

Dacă ora şi data sunt fixate, aceste informaţii

sunt memorate împreună cu fiecare fişier

înregistrat. Fixarea prealabilă a orei şi datei

permite gestionarea mai uşoară a fişierelor.

La prima utilizare a reportofonului

după achiziţionare sau la introducerea

bateriilor după o perioadă mai

îndelungată de nefolosire, pe ecran va

apărea [Set Time & Date]. Când „Hour”

apare intermitent pe ecran, efectuaţi

configurarea de la Pasul 1.

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru

modificarea valorilor.

• Urmaţi aceiaşi paşi apăsând butonul

9 sau 0 pentru a selecta

elementul următor, iar apoi apăsaţi

butonul + sau − pentru ajustare.

• Puteţi comuta între modul de afişare cu

12 sau 24 de ore apăsând butonul F1 în

timp ce fixaţi ora şi minutele.

Exemplu: 10:38 P.M

10:38 PM

(Setare iniţială)

22:38

• Puteţi selecta ordinea pentru „Month”,

„Day” ;și „Year” apăsând butonul F1 în

timpul configurării acestora.

Exemplu: martie 24, 2011

3M 24D 2011Y

(Setare iniţială)

24D 3M 2011Y

2011Y 3M 24D

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a

încheia configurarea.

Butonul +−

Butonul 9 0

Butonul `OK

1 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru

a selecta elementul de configurat.

• Selectaţi unul din elementele „Hour”,

„Minute”, „Year”, „Month” sau „Day” cu

punctul intermitent.

• Ceasul va indica ora şi data începând

cu cele fixate. Apăsaţi butonul `OK în

funcţie de semnalul de reglare a orei.

RO

22


Fixarea orei şi a datei [Time & Date]

Observaţii

• Dacă apăsaţi butonul `OK în timpul

configurării, reportofonul va memora

parametrii setaţi până în acel moment.

Pentru DM-670:

• După configurare, se va reda un mesaj vocal:

Dacă nu aveţi nevoie de indicaţii, selectaţi

[Off] şi ecranul va trece la configurarea

opţiunii [Voice Guide] (☞ pag. 75). Dacă nu

se doreşte această opţiune, selectaţi [Off].

Modificarea orei şi a datei

Când reportofonul este în mod stop,

ţineţi apăsat butonul STOP (4) pentru a

afişa [Time & Date] și [Remain]. Dacă ora

şi data sunt incorecte, fixaţi-le urmând

procedura de mai jos.

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta fila de meniu [Device Menu].

• Puteţi modifica afişarea meniului

deplasând cursorul în filele de setări.

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a

muta cursorul la elementul pe care

doriţi să-l configuraţi.

• [Device Menu] va apărea pe ecran.

4 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta [Time & Date].

1

Fixarea orei şi a datei

Butonul MENU/SCENE

Butonul F2

5 Apăsaţi butonul `OK.

• Pe ecran va apărea [Time & Date].

• „Hour” va apărea intermitent pe ecran,

indicând începutul operaţiunii de fixare

a orei şi datei.

Butonul +−

Butonul `OK

1 Cu reportofonul în mod stop,

apăsaţi butonul MENU/SCENE.

• Pe ecran va fi afişat meniul (☞ pag. 51).

Paşii următori sunt identici cu Paşii 1-3 din

„Fixarea orei și a datei [Time & Date]”

(☞ pag. 22).

6 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru a

părăsi meniul.

RO

23


Introducerea şi scoaterea cardului microSD

1

Introducerea şi scoaterea cardului microSD

Indicaţia „microSD” din manualul de utilizare se

referă atât la microSD, cât şi la microSDHC. Pe

lângă memoria internă, acest reportofon poate

stoca date și pe carduri microSD disponibile în

comerţ.

Introducerea cardului microSD

1 Cu reportofonul în mod

stop, deschideţi capacul

compartimentului pentru card.

2 Orientaţi cardul microSD corect şi

introduceţi-l în compartimentul

cardului aşa cum este arătat în

imagine.

• Introduceţi cardul în poziţie dreaptă.

• Introducerea cardului microSD incorect

orientat sau înclinat poate afecta zona

cu contacte sau poate provoca blocarea

cardului.

• Dacă nu introduceţi cardul microSD

până la capăt, este posibil ca datele să

nu fie înregistrate pe acesta.

3 Închideţi complet capacul

compartimentului pentru card.

• Când introduceţi cardul microSD, vi se

cere să selectaţi suportul de înregistrare.

4 Pentru a înregistra pe un card

microSD, apăsaţi butonul + sau − şi

selectaţi [Yes].

5 Apăsaţi butonul `OK pentru a

încheia configurarea.

RO

24


Introducerea şi scoaterea cardului microSD

Observaţii

• Puteţi comuta mediul de înregistrare,

selectând memoria internă (☞ pag. 64).

• În anumite cazuri, cardurile microSD care

au fost formatate (iniţializate) folosind

alt dispozitiv, precum un computer, nu

vor fi recunoscute de reportofon. Înainte

de utilizare, formataţi cardurile microSD

folosind reportofonul (☞ pag. 77).

Scoaterea cardului microSD

1 Cu reportofonul în mod

stop, deschideţi capacul

compartimentului pentru card.

2 Apăsaţi cardul microSD pentru

a-l debloca, apoi permiteţi ieşirea

parţială a acestuia.

3 Închideţi complet capacul

compartimentului pentru card.

Observaţii

• Dacă ridicaţi rapid degetul după împingerea

cardului microSD în compartimentul său,

acesta poate fi aruncat în afară forţat.

• Pentru detalii referitoare la cardurile

microSD compatibile cu reportofonul,

vizitaţi pagina de internet Olympus.

• Este posibil ca reportofonul să nu

recunoască anumite carduri microSD

incompatibile cu acesta.

• În cazul în care cardul microSD nu este

recunoscut, scoateţi şi reintroduceţi

cardul pentru a vedea dacă reportofonul

recunoaşte cardul microSD.

• Calitatea procesării datelor unui card

microSD se reduce după înregistrări şi

ştergeri repetate. În acest caz, formataţi

cardul microSD (☞ pag. 77).

1

Introducerea şi scoaterea cardului microSD

• Cardul microSD este vizibil eliberat şi se

poate scoate în siguranţă.

• Dacă scoateţi cardul microSD în timp ce

pentru [Memory Select] este selectată

opţiunea [microSD Card], setarea va

deveni automat [Built-in Memory

Selected].

RO

25


Operaţiuni în ecranul [Home]

Puteţi utiliza acest reportofon atât ca dispozitiv

de înregistrare digital, cât și ca dispozitiv de

redare audio.

3 Apăsaţi butonul `OK.

1

Operaţiuni în ecranul [Home]

Butonul +−

Butonul `OK

Butonul LIST

1 Apăsaţi de mai multe ori butonul

LIST pentru a accesa ecranul [Home].

• [Home] va apărea pe ecran.

Când este selectat modul [Recorder]:

Va fi activat modul [Recorder] al

reportofonului. Veţi putea înregistra

și reda fișierele înregistrate cu

reportofonul (☞ pag. 31, pag. 38).

• Când [Home] apare pe ecran în

secţiunea Ghid funcţii, apăsaţi butonul

F1 pentru a reveni la ecranul principal.

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta modul.

Când este selectat modul [Music]

(Audible) sau [Podcast]:

Va fi activat modul [Music] (Audible)

sau [Podcast] în care veţi putea reda

fișierele audio transferate în prealabil pe

reportofon (☞ pag. 38).

RO

26

Observaţie

• În timpul înregistrării, nu puteţi schimba

modul fără a opri reportofonul.


Despre directoare

Ca suport de înregistrare, se poate utiliza memoria internă sau un card microSD. Indiferent de

suportul de înregistrare, fişierele vocale, fişierele audio şi cele de date sunt separate şi salvate

respectiv în directoarele [Recorder], [Music], [Podcast] şi [Audible], organizate într-o structură

ramificată.

Despre directoarele pentru înregistrări vocale

[Folder A] - [Folder E] din cadrul [Recorder] sunt directoarele pentru înregistrări vocale.

Când înregistraţi cu reportofonul, selectaţi oricare dintre cele cinci directoare şi apoi începeţi

înregistrarea.

1

Home

Puteţi schimba modul din

ecranul [Home].

Director

Fişier

Despre directoare

Recorder

Folder A

Folder B

Folder C

Folder D

001

002

003

004

Folder E

200

Fiecare director poate stoca

până la 200 de fişiere.

Observaţie

• Fişierele sau directoarele care se găsesc în directorul [Recorder] nu vor fi indicate pe reportofon.

RO

27


Despre directoare

Despre directorul pentru redarea de melodii

Când transferaţi fişiere muzicale pe aparat folosind Windows Media Player, este creat automat un

director în cadrul directorului pentru redare de fişiere muzicale care are o structură ramificată, la

fel ca în imaginea de mai jos. Fişierele muzicale din acelaşi director pot fi reorganizate în ordine

preferenţială şi redate din nou (☞ pag. 66).

1

Despre directoare

Home

Music

Prima ramificaţie

Artist 01

Artist 02

A doua ramificaţie

Album 01

Album 02

001

002

003

Artist 03

Album 03

004

200

Fiecare director poate

stoca până la 200 de

fişiere.

Pot fi create până la 200 de subdirectoare în directorul

[Music], incluzând directorul [Music].

Director

Fişier

RO

28


Despre directoare

Despre directorul pentru materiale Podcast

Un director [Podcast] pentru stocarea materialelor podcast este pregătit în avans. Pot fi redate

programele (fişierele) transferate din aplicaţia „Olympus Sonority”. Cu reportofonul oprit, deschideţi

directorul [Podcast] la meniul [Home] pentru afişarea listei fişierelor şi a directoarelor stocate în

acest director.

Home

Podcast

Pot fi create până la

200 de subdirectoare

în directorul [Podcast],

incluzând directorul

[Podcast].

Prima ramificaţie

Program

01

Program

02

Program

03

A doua ramificaţie

001

002

003

004

200

Fiecare director

poate stoca până la

200 de fişiere.

1

Despre directoare

Despre directorul Audible pentru materiale audio

Fişierele audio pot fi redirecţionate de pe site-ul web Audible pe reportofon utilizând Audible

Manager (☞ pag. 94) sau Windows Media Player.

Când redirecţionaţi fişiere Audible spre reportofon utilizând Audible Manager, va fi creat automat

un director [Audible] pentru redarea fişierelor Audible în directorul [Music], în care vor fi stocate

fişierele.

Când redirecţionaţi fişiere Audible spre reportofon utilizând Windows Media Player, va fi creat

automat un director [Artist] pentru redarea fişierelor în directorul [Music], la fel ca pentru fişierele

muzicale, în care vor fi stocate fişierele.

Prima

ramificaţie

A doua

ramificaţie

Home

Music

Audible

Artist 01

Album 01

001

Artist 02

Album 02

002

003

Artist 03

Album 03

004

Pot fi create până la 200 de

subdirectoare în directorul

[Audible], incluzând directorul

[Audible].

200

Fiecare

director

poate stoca

până la 200

de fişiere.

RO

29


Selectarea directoarelor şi a fişierelor

Comutaţi între directoare când nu se efectuează nici o operaţie sau în timpul redării. Pentru

informaţii despre structura ramificată a directoarelor, consultaţi secţiunea intitulată „Despre

directoare” (☞ pag. 27).

Ecranul [Home]

Utilizarea directoarelor pentru înregistrări vocale

1

Selectarea directoarelor şi a fişierelor

Afişare listă

directoare

(Prima

ramificaţie)

Utilizarea directoarelor pentru redarea audio

Afişare listă

directoare

(A doua

ramificaţie)

Când este selectat directorul [Music].

Afişare listă

directoare

Afişare listă

fişiere

Afişare listă

fişiere

Afişare fişier

Afişare fişier

Accesarea diferitelor nivele

RO

30

} Revenire: butonul LIST

La fiecare apăsare a acestui buton, reveniţi

la nivelul anterior. Butonul 0 poate fi

folosit și ca buton LIST când este afișată

o listă.

• Dacă ţineţi apăsat butonul LIST în timp

ce navigaţi în structura ierarhică sau

în directoare, veţi reveni la afişarea

informaţiilor despre fişier.

{ Continuare: butonul `OK

La fiecare apăsare a butonului, directorul

sau fişierul selectat în listă este accesat şi se

trece la nivelul imediat următor.

• Butonul 9 poate fi folosit și ca buton

`OK când este afișată o listă.

Butonul + sau −

Selectaţi un director sau un fişier.

Ecranul [Home]:

Permite schimbarea modului reportofonului

(☞ pag. 26).

Afişare fişier:

Sunt afişate informaţii despre fişierul

selectat. Intră în mod stand-by redare.

Afişarea List:

Sunt afişate directoarele şi fişierele stocate

în reportofon.


Despre înregistrare

Mod de

Înainte de a începe înregistrarea, selectaţi un

director între [&] şi [*]. Aceste cinci directoare

pot fi utilizate pentru a grupa selectiv tipurile

de înregistrare; spre exemplu, directorul [&]

poate fi utilizat pentru a stoca informaţii

personale, în timp ce directorul ['] poate fi

destinat stocării de informaţii profesionale.

a

b

c

d

Butonul REC (s )

Butonul STOP (4 )

1 Selectaţi directorul pentru

înregistrare (☞ pag. 27).

2 Apăsaţi butonul REC (s ) pentru a

începe înregistrarea.

• Indicatorul LED se aprinde intermitent

iar pe ecran apare [K].

• Îndreptaţi microfonul înspre sursa de

sunet pe care doriţi să o înregistraţi.

• [Rec Mode] nu poate fi modificat în

mod stand-by înregistrare sau în timpul

înregistrării. Configurarea acestuia poate

fi efectuată când reportofonul este în

mod stop (☞pag. 54).

• Acest reportofon este proiectat în aşa

fel încât este capabil să înregistreze

clar şi uniform, chiar şi în situaţia în care

volumul sunetului sursă se modifică

semnificativ. Mai mult, se pot obţine

înregistrări de calitate şi mai înaltă

prin reglarea manuală a volumului de

înregistrare (☞ pag. 54).

• Plasarea microfonului stereo incorporat

deasupra ecranului reprezintă poziţia

corectă pentru înregistrare stereo.

Dacă acesta este poziţionat sub ecran

în timpul înregistrării, nu se poate

realiza o înregistrare stereo corectă

deoarece poziţia sunetului original va fi

înregistrată inversat.

3 Apăsaţi butonul STOP (4) pentru

a opri înregistrarea.

• [L] va apărea pe ecran.

f Durata fişierului

f

2

Mod de

e

a Indicator mod înregistrare

b Timpul disponibil pentru înregistrare

c Timpul de înregistrare scurs

d Indicator memorie disponibilă

e Volumetru (se modifică în funcţie

de volumul de înregistrare şi setările

funcţiilor de înregistrare)

Observaţii

• Pentru a vă asigura că nu pierdeţi începutul

înregistrării, verificaţi dacă indicatorul LED

este aprins sau indicatorul de mod este afișat

pe ecran.

RO

31


Mod de

2

Mod de

• Când timpul disponibil pentru înregistrare

este sub 60 de secunde, indicatorul luminos

se aprinde intermitent. Când timpul

disponibil scade la 30 sau 10 secunde,

indicatorul clipeşte mai rapid.

• [Folder Full] va apărea pe ecran când nu se

mai poate înregistra. Selectaţi alt director

sau ștergeţi fișierele inutile pentru a putea

continua înregistrarea (☞ pag. 48).

• [Memory Full] apare pe ecran când

memoria este plină. Pentru a înregistra în

continuare, ştergeţi fişierele de care nu aveţi

nevoie (☞ pag. 48).

• Dacă aţi introdus în reportofon un card

microSD, selectaţi suportul de înregistrare

dorit, fie [Built-in Memory], fie [microSD

Card], pentru a evita erorile de înregistrare

(☞ pag. 64).

• Dacă apăsaţi butonul REC (s ) când este

specificată altă funcţie decât cea de

înregistrare, pe ecran apare mesajul [Cannot

record in this folder]. Selectaţi un director

de la [Folder A] la [Folder E] şi reluaţi

înregistrarea.

• Înainte de înregistrare, recomandăm

formatarea suportului de înregistrare

folosind reportofonul (☞ pag. 77).

Puteţi înregistra fișiere

ce depășesc 2 GB:

Când se înregistrează în formatul liniar

PCM, înregistrarea va continua chiar dacă

depăşeşte 2 GB.

• La fiecare 2 GB, se salvează câte un fişier

separat. Înregistrarea va avea forma

unor fişiere multiple.

• Atunci când înregistrarea depăşeşte

2 GB, numărul de fişiere din director

poate fi mai mare de 200. Fişierul cu

numărul 201 şi următoarele nu vor fi

recunoscute de reportofon; verificaţi

fişierele conectând reportofonul la

computer.

RO

32


Mod de

Setări pentru înregistrare

Pauză

[Mic Select]

(☞ pag. 53)

Puteţi opta pentru activarea

sau dezactivarea microfonului

central încorporat.

Cu reportofonul în mod înregistrare,

apăsaţi butonul REC (s ).

[Mic Sense]

(☞ pag. 53)

Pentru reglarea sensibilităţii la

înregistrare.

[Rec Mode]

(☞ pag. 54)

[Rec Level]

(☞ pag. 54)

[Zoom Mic]

(☞ pag. 55)

[Low Cut Filter]

(☞ pag. 55)

[VCVA]

(☞ pag. 55)

Reglează frecvenţa de

înregistrare pentru fiecare

format.

Puteţi opta pentru reglarea

automată sau manuală a

volumului de înregistrare.

Reglează directivitatea

microfonului stereo încorporat.

Această funcţie poate reduce

zgomotele provenite de la

aparate de condiţionat, aparate

de proiecţie şi alte zgomote

similare.

Stabileşte o limită de nivel

pentru funcţia de acţionare

vocală cu control variabil

(VCVA).

• [≠] va apărea pe ecran.

• Dacă reportofonul este lăsat în mod pauză

timp de peste 120 de minute, acesta se va opri.

Reluarea înregistrării:

Apăsaţi din nou butonul REC (s ).

• Înregistrarea va fi reluată din punctul în care

a fost întreruptă.

2

Mod de

[V-Sync. Rec]

(☞ pag. 56)

[Timer Rec]

(☞ pag. 70)

Pentru selectarea nivelului de

declanșare a înregistrării cu

sincronizare vocală.

Reglează înregistrarea cu

temporizator.

Verificarea rapidă a materialului înregistrat

Cu reportofonul în mod înregistrare,

apăsaţi butonul `OK.

[Rec Scene]

(☞ pag. 58)

Pentru selectarea setărilor de

înregistrare corespunzătoare

condiţiilor de înregistrare.

[Rec Monitor]

(☞ pag. 59)

Optaţi pentru emiterea sau nu

a sunetului de monitorizare a

înregistrării prin mufa pentru

căşti EAR.

• [•] va apărea pe ecran.

• Înregistrarea se va opri iar fişierul care

tocmai a fost înregistrat va fi redat.

RO

33


Mod de

2

Mod de

Ascultarea sunetului în cursul înregistrării

Dacă începeţi înregistrarea după conectarea

căştilor la mufa EAR a reportofonului, puteţi

asculta sunetul în curs de înregistrare. Volumul

sistemului de monitorizare a înregistrării poate

fi ajustat apăsând butonul + sau − .

Conectaţi căştile la mufa EAR a

reportofonului.

• După începerea înregistrării, sunetul în curs

de înregistrare se va auzi prin căşti.

Schimbarea scenei de înregistrare

[Rec Scene]

Puteţi modifica setările de înregistrare cu

ușurinţă selectând modul scenă corespunzător

condiţiilor de utilizare (☞ pag. 58).

Butonul MENU/SCENE

Butonul +−

Butonul `OK

Mufă EAR

1 Cu reportofonul în mod stop, ţineţi

apăsat butonul MENU/SCENE.

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta [Rec Scene].

Observaţii

• Volumul înregistrării nu poate fi controlat

folosind butonul pentru volum.

• Pentru a evita deranjarea auzului, introduceţi

căştile numai după reducerea volumului.

• Nu aduceţi căştile în apropierea unui

microfon întrucât acest lucru creează

microfonie.

• Când este conectat un difuzor extern în

timpul înregistrării, există posibilitatea

creării de microfonie. Este recomandat

să folosiţi căştile pentru monitorizarea

înregistrării sau să setaţi [Rec Monitor] la

[Off] în timpul înregistrării (☞ pag. 59).

3 Apăsaţi butonul `OK.

4 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta scena pentru înregistrare.

RO

34

5 Apăsaţi butonul `OK.


Mod de

Setări recomandate în funcţie de condiţiile de înregistrare

Reportofonul este setat iniţial la modul [WMA 128 kbps] astfel că puteţi efectua înregistrări de

înaltă calitate stereo imediat după achiziţionare. Diferite funcţii de înregistrare pot fi configurate în

detaliu pentru a corespunde condiţiilor de înregistrare. Următorul tabel indică setările recomandate

pentru câteva exemple de condiţii de înregistrare.

Mediul de

înregistrare

Discursuri în săli de

mari dimensiuni

Conferinţe cu un

public numeros

Setări recomandate

[Rec Mode] (☞ pag. 54)

[PCM]: [44.1kHz/16bit]

[MP3]: [128kbps]

[WMA]: [128 kbps]

[MP3]: [128kbps]

[WMA]: [128 kbps]

[Mic Sense]

(☞ pag. 53)

[High]

[Low Cut Filter]

(☞ pag. 55)

[Zoom Mic]

(☞ pag. 55)

[+6]

2

Mod de

Şedinţe sau

întruniri de afaceri

cu un număr redus

de persoane

[MP3]: [128kbps]

[WMA]: [128 kbps]

[Middle]

[On]

Dictare cu mult

zgomot de fond

[WMA]: [64 kbps]

[Low]

[Off]

Muzică, cântecul

păsărilor sau

sunetul trenurilor

[PCM]: [48kHz/16bit]

Reglaţi

sensibilitatea

microfonului

în funcţie de

volumul sunetului

înregistrat.

[Off]

Denumirile fişierelor înregistrate cu acest reportofon vor fi create automat.

DM65 0001 .WMA

1 2 3

1 Cod utilizator:

Codul de utilizator este numele care a fost

setat pentru utilizatorul reportofonului

digital.

2 Număr fişier:

Indiferent de schimbarea suporturilor de

înregistrare, fişierele sunt numerotate

consecutiv.

3 Extensia:

Acestea sunt extensiile numelor de fişiere

pentru formatul înregistrării efectuate cu

acest aparat.

• Format PCM liniar .WAV

• Format MP3 .MP3

• Format WMA .WMA

RO

35


Mod de

2

Mod de

RO

36

Înregistrarea cu microfon extern sau

prin alte dispozitive

Sunetul poate fi înregistrat şi prin conectarea

unui microfon extern sau a altor dispozitive.

Efectuaţi conectarea după cum urmează, în

funcţie de dispozitivul utilizat.

• Nu conectaţi sau deconectaţi fişa

dispozitivului de la mufa reportofonului în

timpul înregistrării.

Înregistrarea cu microfon extern:

Conectaţi microfonul extern la mufa

MIC a reportofonului.

Mufa MIC

Microfoane externe compatibile

(opţional) (☞ pag. 106)

Microfon stereo: ME51S

Microfonul încorporat, de diametru mare,

permite o înregistrare stereo de calitate.

Microfon pe 2 canale (omnidirecţional):

ME30W

Acestea sunt microfoane de înaltă

sensibilitate, omnidirecţionale,

compatibile cu funcţia de alimentare prin

conectare, adecvate pentru înregistrarea

spectacolelor muzicale.

Microfon extern compact (unidirecţional) :

ME31

Microfonul direcţional este util, spre

exemplu, pentru înregistrări în exterior,

cum ar fi înregistrarea cântecului păsărilor.

Microfon compact cu funcţie zoom

(unidirecţional): ME32

Microfonul are încorporat un trepied, ceea

ce permite plasarea acestuia pe o masă

pentru înregistrarea de conferinţe sau

discursuri de la distanţă.

Microfon mono de înaltă sensibilitate

şi cu funcţie de eliminare a zgomotului

(unidirecţional): ME52W

Acest microfon este utilizat pentru

înregistrarea sunetului la distanţă, în

acelaşi timp reducând zgomotele de fond.

Microfon lavalieră (omnidirecţional): ME15

Microfon discret, de mici dimensiuni, cu

clemă.

Microfon pentru telefon: TP7

Microfon tip cască ce poate fi introdus în

ureche în timpul convorbirilor telefonice.

Conversaţia telefonică poate fi înregistrată

cu claritate.

Observaţii

• Microfonul incorporat va fi dezactivat cât

timp este conectat un microfon extern la

mufa MIC a reportofonului.

• Se pot folosi microfoane cu funcţie de

alimentare prin conectare la reportofon.

• Dacă se utilizează un microfon extern

mono iar [Rec Mode] este setat la modul de

înregistrare stereo, sunetul va fi înregistrat

numai pe canalul stâng (☞ pag. 54).

• Dacă se utilizează un microfon extern

stereo iar [Rec Mode] este setat la modul

de înregistrare mono, înregistrarea se poate

face numai cu pe canalul stâng (☞ pag. 54).


Mod de

Înregistrarea sunetului de la alte

dispozitive:

Sunetul poate fi înregistrat prin conectarea la

terminalul de ieşire audio (mufa pentru căşti) a

celuilalt aparat şi la mufa MIC a reportofonului

folosind cablul KA333 (opţional) pentru montaj

sonor.

Înregistrarea sunetului reportofonului cu

alte dispozitive:

Sunetul înregistrat pe acest reportofon poate fi

înregistrat pe alte dispozitive prin conectarea

la terminalul de intrare audio (mufa microfon) a

altor dispozitive şi la mufa EAR a reportofonului,

folosind cablul de conectare KA333 (opţional).

Mufa MIC

La terminalul de

ieşire audio al

altor dispozitive

Mufă EAR

2

Mod de

Observaţie

• Dacă nu reuşiţi să obţineţi o înregistrare

clară cu reportofonul chiar şi după ajustarea

volumului de înregistrare (☞ pag. 54),

acest lucru se poate datora volumului prea

ridicat sau prea redus al semnalului sonor

de ieşire de la dispozitivul conectat. Când

conectaţi dispozitive externe, efectuaţi un

test de înregistrare iar apoi reglaţi volumul

sunetului emis de dispozitivul extern.

La terminalul de

intrare audio al

altor dispozitive

Observaţie

• Când ajustaţi diferiţi parametri de calitate

a sunetului privind redarea pe reportofon,

semnalul audio de ieşire de la mufa EAR se

modifică în consecinţă. (☞ pag. 60, 62).

RO

37


Despre redare

Redarea

Reportofonul poate reda fişiere în formatul

WAV, MP3 şi WMA. Pentru a reda fişiere

înregistrate cu alte aparate, trebuie să le

transferaţi (copiaţi) de pe un computer.

3 Apăsaţi butonul + sau – pentru

a regla volumul la un nivel

confortabil.

3

Redarea

a

b

c

d

Butonul STOP (4 )

Butonul +−

Butonul `OK

1 Selectaţi fișierul pentru redare

din directorul în care se află

acesta (☞ pag. 30).

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a

porni redarea.

• [•] va apărea pe ecran.

• Volumul poate fi ajustat într-un interval

de la [00] la [30].

4 Apăsaţi butonul STOP (4) în orice

moment pentru a opri redarea.

• [L] va apărea pe ecran.

• Redarea fişierului curent va fi

suspendată. Când este activată funcţia

de reluare, poziţia de oprire este

memorată şi reţinută chiar dacă aparatul

va fi oprit. Când aparatul este pornit

din nou, redarea poate fi reluată de la

poziţia de oprire memorată.

e

a Indicator suport de înregistrare, Nume

fișier, Indicator director

b Durata fişierului

c Timpul de înregistrare trecut

d Indicator de poziţie la redare

e Volumetru

RO

38


Redarea

Setări pentru redare

Redarea prin cască

[Noise Cancel]

(☞ pag. 60)

Dacă înregistrarea audio se

aude cu dificultate din cauza

împrejurimilor zgomotoase,

reglaţi nivelul de setare pentru

reducerea zgomotului.

Căştile pot fi conectate la mufa EAR a

reportofonului.

• Când sunt utilizate căştile, difuzorul

reportofonului va fi dezactivat.

[EUPHONY]

(☞ pag. 60)

Pentru funcţia EUPHONY, puteţi

alege unul din cele 4 niveluri,

după preferinţe.

[Voice Filter]

(☞ pag. 60)

Reportofonul este dotat cu o

funcţie de filtrare pentru voce

pentru a filtra sunetele joase şi

înalte în timpul redării normale,

rapide sau lente, permiţând o

redare audio mai clară.

Mufă EAR

3

[Play Mode]

(☞ pag. 61)

[Skip Space]

(☞ pag. 61)

[Alarm]

(☞ pag. 72)

[Play Scene]

(☞ pag. 62)

Puteţi selecta modul de redare

după preferinţe.

Puteţi selecta intervalul de timp

care să fie omis la derulare.

Funcţia de alertă cu redare

poate fi configurată pentru a

reda un fişier audio la momentul

prestabilit.

Puteţi salvate setările de redare

preferate pentru diferite nivele

de calitate a sunetului sau

metode de redare.

Observaţii

• Pentru a evita deranjarea auzului, introduceţi

căştile numai după reducerea volumului.

• Nu măriţi excesiv volumul pentru redare

atunci când ascultaţi sunetul prin

intermediul căştilor. Acest lucru poate afecta

auzul şi poate reduce capacitatea acustică.

Redarea

[Reverb]

(☞ pag. 62)

Vă puteţi bucura de sunetul

reverberant al spaţiilor de

diferite dimensiuni, precum

studioul de înregistrare până la

spaţiul unui dom.

RO

39


Redarea

Derularea spre sfârşit

Derularea spre început

3

Redarea

Când reportofonul este în mod stop

şi este afişat un singur fişier, ţineţi

apăsat butonul 9.

• [ß] va apărea pe ecran.

• Când eliberaţi butonul 9, derularea se va

opri. Pentru a relua redarea de la poziţia în

care a fost oprită, apăsaţi butonul `OK.

Când reportofonul este în mod redare,

ţineţi apăsat butonul 9.

• Când eliberaţi butonul 9, reportofonul va

continua redarea obişnuită.

• Dacă în cadrul fişierului există un reper index

sau reper temp, reportofonul se va opri la

acea poziţie (☞ pag. 45).

• Reportofonul se opreşte când se ajunge

la sfârşitul fişierului. Continuaţi să apăsaţi

butonul 9 pentru a continua de la

începutul fişierului următor.

Când reportofonul este în mod stop

şi este afişat un singur fişier, ţineţi

apăsat butonul 0.

• [] va apărea pe ecran.

• Când eliberaţi butonul 0, derularea se va

opri. Pentru a relua redarea de la poziţia în

care a fost oprită, apăsaţi butonul `OK.

Când reportofonul este în mod redare,

ţineţi apăsat butonul 0.

• Când eliberaţi butonul 0, reportofonul va

continua redarea obişnuită.

• Dacă în cadrul fişierului există un reper index

sau reper temp, reportofonul se va opri la

acea poziţie (☞ pag. 45).

• Reportofonul se opreşte când se ajunge la

începutul fişierului. Continuaţi să apăsaţi

butonul 0 pentru a continua de la

sfârşitul fişierului anterior.

RO

40


Redarea

Găsirea începutului unui fişier

Despre fişierele muzicale

Când reportofonul este în mod stop

sau redare, apăsaţi butonul 9.

• Reportofonul va derula automat la începutul

fişierului următor.

Când reportofonul este în mod redare,

apăsaţi butonul 0.

• Reportofonul va derula automat la începutul

fişierului curent.

Când reportofonul este în mod stop,

apăsaţi butonul 0.

• Reportofonul va derula automat la începutul

fişierului anterior. Dacă reportofonul este

în curs de redare a unui fișier, va reveni la

începutul acelui fișier.

Când reportofonul este în mod redare,

apăsaţi butonul 0 de două ori.

• Reportofonul va derula automat la începutul

fişierului anterior.

Observaţii

• Când treceţi direct la începutul fişierului

în timpul redării, reportofonul se va opri la

poziţia reperului index sau temp. Reperele

index sau temp vor fi ignorate când

executaţi operaţiunea în mod stop

(☞ pag. 45).

• Când funcţia [Skip Space] este setată la altă

opţiune decât [File Skip], reportofonul va

derula înainte sau înapoi intervalul de

timp specificat iar apoi va începe redarea

(☞ pag. 61).

Dacă reportofonul nu redă fişierele muzicale

transferate în memoria acestuia, verificaţi

frecvenţa de eşantionare şi debitul binar pentru

a vă asigura că acestea se încadrează în limitele

capacităţii de redare a reportofonului. Mai jos

găsiţi combinaţiile de frecvenţă de eşantionare

şi debit binar pentru fişierele muzicale pe care

le poate reda reportofonul.

Format fişier

Frecvenţa de

eşantionare

Debit binar

Format WAV 44,1 KHz, 48 KHz 16 biţi

Format MP3

Format WMA

MPEG1 Layer3:

32 KHz, 44,1 KHz,

48 KHz

MPEG2 Layer3:

16 KHz, 22,05 KHz,

24 KHz

8 KHz, 11 KHz,

16 KHz, 22 KHz,

32 KHz, 44,1 KHz,

48 KHz

De la 8 kbps

până la 320

kbps

De la 5 kbps

până la 320

kbps

• Este posibil ca fişierele MP3 cu debit binar

variabil să nu fie redate corect.

• În cazul fișierelor WAV, reportofonul poate

reda numai fișierele în format liniar PCM.

Alte tipuri de fişiere WAV nu pot fi redate.

• Chiar dacă formatul fișierului este compatibil

pentru redarea pe acest reportofon,

reportofonul nu este compatibil cu toate

tipurile de codificatoare.

3

Redarea

RO

41


Redarea

3

Redarea

RO

42

Modul Poziţie de redare

Acest reportofon dispune de o funcţie numită

Poziţie de redare care vă permite să marcaţi

poziţia la care aţi oprit redarea pentru fișierele

transferate în directoarele [Podcast] și [Music]

(Audible). Chiar dacă reportofonul este oprit

în timpul redării unui fişier, ultima poziţie de

oprire este preluată din fişier şi redarea poate fi

reluată de la acea poziţie.

Butonul STOP (4 )

Butonul `OK

1 Selectaţi un fişier din directorul

[Podcast], [Music] (Audible).

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a

porni redarea.

• Când redaţi un fişier care a mai fost redat

anterior, redarea începe de la ultima

poziţie de oprire.

3 Apăsaţi butonul STOP (4) în orice

moment pentru a opri redarea.

• Opriţi redarea fişierului în momentul

dorit. Poziţia de oprire este memorată

ca poziţie de redare în cadrul fişierului.

În această stare, chiar dacă selectaţi

un alt fişier, accesaţi un alt director sau

opriţi reportofonul, redarea continuă de

la ultima poziţie memorată când redaţi

acelaşi fişier.

4 Redarea fişierului de conţinut care

a fost redat pe jumătate.

• Pentru a relua redarea de la poziţia în care

a fost oprită, apăsaţi butonul `OK.

Derularea spre sfârşit

Când reportofonul este în mod stop,

ţineţi apăsat butonul 9.

➥ Când eliberaţi butonul, reportofonul se

opreşte.

Poziţia de redare este actualizată. Dacă

apăsaţi butonul `OK, redarea va începe

de la această poziţie.

Când reportofonul este în mod redare,

ţineţi apăsat butonul 9.

➥ Când eliberaţi butonul, reportofonul va

continua redarea obişnuită.

• Dacă se aplică un reper index (☞ pag. 45)

sau dacă o poziţie de redare este marcată

în mijlocul unui fişier, redarea se opreşte la

acea poziţie.

• Reportofonul se opreşte când se ajunge

la sfârşitul fişierului. Continuaţi să apăsaţi

butonul 9 pentru a continua de la

începutul fişierului următor.


Redarea

Derularea spre început

Când reportofonul este în mod stop,

ţineţi apăsat butonul 0.

➥ Când eliberaţi butonul, reportofonul se

opreşte.

Poziţia de redare este actualizată. Dacă

apăsaţi butonul `OK, redarea va începe

de la această poziţie.

Când reportofonul este în mod redare,

ţineţi apăsat butonul 0.

➥ Când eliberaţi butonul, reportofonul va

continua redarea obişnuită.

• Dacă se aplică un reper index (☞ pag. 45)

sau dacă o poziţie de redare este marcată

în mijlocul unui fişier, redarea se opreşte la

acea poziţie.

• Reportofonul se opreşte când se ajunge la

începutul fişierului. Continuaţi să apăsaţi

butonul 0 pentru a continua de la

sfârşitul fişierului anterior.

• Dacă se ţine apăsat butonul 0 cu

reportofonul oprit la începutul fişierului de

sus, reportofonul va începe derularea rapidă

înapoi de la sfârşitul ultimului fişier.

Găsirea începutului unui fişier

Când reportofonul este în mod redare,

redare lentă sau redare rapidă, apăsaţi

butonul 9.

➥ Se trece la următorul fişier şi se începe

redarea acestuia la viteza setată anterior.

Când reportofonul este în mod redare,

redare lentă sau redare rapidă, apăsaţi

butonul 0.

➥ Fişierul care este redat în acest moment

va fi redat la viteza setată anterior.

Când reportofonul este în mod redare,

redare lentă sau redare rapidă, apăsaţi

de două ori butonul 0.

➥ Se trece la fişierul anterior şi se începe

redarea acestuia la viteza setată anterior.

• Dacă se aplică un reper index (☞ pag. 45)

în mijlocul fişierului, redarea se reia din acea

poziţie.

• Dacă se setează un alt interval de omitere

decât omiterea unui întreg fişier (☞ pag. 61),

reportofonul va derula înainte (F. Skip) sau

înapoi (R. Skip) intervalul setat după care va

începe redarea.

Pentru a omite un fişier

Când reportofonul este în mod stop,

apăsaţi butonul 9.

➥ Acesta va trece automat la poziţia de

redare a fişierului următor.

Când reportofonul este în mod

stop, la începutul fişierului, apăsaţi

butonul 0.

➥ Reportofonul va trece automat la poziţia

de redare a fişierului următor.

Când reportofonul este în mod stop,

la mijlocul fişierului, apăsaţi

butonul 0.

➥ Reportofonul va trece la începutul

fişierului.

Observaţie

• Dacă un fişier este şters folosind

reportofonul, informaţiile privind poziţia de

redare sunt şterse simultan.

3

Redarea

RO

43


Redarea

3

Redarea

Modificarea vitezei de redare

Modificaţi viteza după preferinţe, precum

ascultarea la viteză mărită a conţinutului unei

şedinţe sau examinarea la viteză lentă a unor

momente din lecţia de limbă străină pe care

nu le-aţi reţinut. Tonul va fi ajustat digital în

mod automat fără a modifica vocea, astfel încât

aceasta să-şi păstreze tonul natural.

Butonul +−

Butonul `OK

1 Când reportofonul este în mod

redare, apăsaţi butonul `OK.

3 Apăsaţi butonul `OK.

a

a Indicator viteză de redare

• Chiar dacă opriţi redarea, viteza

de redare selectată se va păstra.

Următoarea redare se va efectua la acea

viteză.

Despre limitele redării rapide

Operarea normală poate să nu fie

disponibilă, în funcţie de frecvenţa de

eşantionare şi debitul binar al fişierului

redat. În astfel de cazuri, reduceţi viteza

pentru redare rapidă.

RO

44

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta viteya de redare.

Observaţii

• La fel ca în cazul redării normale, şi în timpul

redării lente sau rapide puteţi întrerupe

redarea, puteţi accesa începutul unui fişier

sau puteţi insera un reper index sau temp

(☞ pag. 45).

• Redarea lentă sau redarea rapidă este

disponibilă chiar dacă este setat un filtru

[Voice Filter] (☞ pag. 60).

• Când utilizaţi redarea rapidă sau lentă,

următoarele funcţii nu sunt disponibile:

• [Noise Cancel] (☞ pag. 60)

• [EUPHONY] (☞ pag. 60)

• [Reverb] (☞ pag. 62)

Pentru DM-670:

• Setarea [Speed] din setările [Voice Guide]

(☞ pag. 75) este dezactivată în timpul redării

fişierelor.


Redarea

Plasarea unui reper index sau temp

Dacă aplicaţi repere index sau temp, puteţi

regăsi cu uşurinţă poziţia pe care doriţi să o

ascultaţi derulând spre sfârşit sau spre început.

Reperele index pot fi aplicate numai fişierelor

create cu reportofoanele Olympus; în schimb,

pot fi aplicate repere temp pentru a ţine

temporar evidenţa poziţiilor dorite.

Ştergerea unui reper index sau temp

1 Selectaţi fișierul care conţine

reperele index sau temp pe care

doriţi să le ștergeţi.

2 Apăsaţi butonul 9 sau 0

pentru a selecta un reper index sau

temp pentru a-l şterge.

Butonul F2 (INDEX)

Butonul 90

3

Butonul ERASE

1 Când reportofonul este în mod

înregistrare sau redare, apăsaţi

butonul F2 (INDEX).

• Pe ecran apare un număr şi se va plasa

un reper index sau temp.

3 Apăsaţi butonul ERASE atunci când

numărul index sau temp apare circa

2 secunde pe ecran.

• Reperul index/temp este şters.

Redarea

• Chiar şi după ce a fost plasat un reper

index/temp, înregistrarea/redarea

continuă cu posibilitatea plasării de noi

repere index/temp în alte poziţii.

• După ştergerea unui reper index/temp,

numerele alocate reperelor index/temp

vor fi reduse automat cu 1.

Observaţii

• Reperele temp sunt marcaje temporare,

astfel că, dacă transferaţi un fişier pe

computer sau îl mutaţi folosind computerul,

acestea vor fi şterse automat.

• Pot fi aplicate până la 16 (99*) repere index

şi temp în cadrul unui fişier. Dacă se încearcă

plasarea a mai mult de 16 (99*) repere

index/temp, mesajul [Index Full] apare

pe ecran cu referire la reperele index sau

[Temp Mark Full] cu referire la reperele temp.

* Numai pentru DM-670

RO

45


Redarea

• În cadrul unui fişier protejat, nu pot fi aplicate

sau şterse repere index sau temp (☞ pag. 53).

Redarea repetată a unui segment

Această funcţie permite repetarea redării a unui

segment al fişierului în curs de redare.

3 Apăsaţi din nou butonul F1 (A-B) la

poziţia la care doriţi să se încheie

redarea repetată a segmentului.

• Reportofonul va reda continuu

segmentul până la anularea manuală a

acestei funcţii.

Butonul F1 (A-B)

3

Redarea

1 Selectaţi un fişier care conţine un

segment pe care doriţi să-l redaţi

repetat și lansaţi redarea acestuia.

2 Apăsaţi butonul F1 (A-B) la poziţia

de la care doriţi să înceapă redarea

repetată a segmentului.

• [w] va apărea intermitent pe ecran.

Observaţie

• La fel ca în modul redare normală, viteza

de redare poate fi modificată şi pe durata

redării repetate (☞ pag. 44). Dacă este

inserat sau şters un reper index sau temp

în timpul redării repetate a unui segment,

redarea repetată a segmentului va fi

întreruptă şi reportofonul va reveni la modul

de redare obişnuită (☞ pag. 45).

RO

46

• Puteţi derula înainte, înapoi sau puteţi

schimba viteza de redare, la fel ca în

modul obișnuit de funcţionare, când

[w] apare intermitent pentru a găsi

poziţia finală (☞ pag. 44).

• Când se ajunge la sfârşitul fişierului,

în timp ce [w] se aprinde intermitent,

punctul [x] va deveni poziţia finală şi

va începe redarea repetată.


Redarea

Dezactivarea funcţiei de redare repetată a unui

segment

Modificarea scenei de redare

[Play Scene]

Dacă atribuiţi unui buton setările preferate

pentru scenele de redare, ulterior puteţi selecta

cu ușurinţă aceste setări (☞ pag. 62).

Butonul

MENU/SCENE

Redarea repetată a segmentului va

fi întreruptă prin apăsarea unuia din

butoanele următoare.

a Apăsaţi butonul F1 (CANCEL)

Prin apăsarea butonului F1 (CANCEL)

redarea repetată a segmentului va fi

întreruptă şi reportofonul va reveni la modul

normal de redare.

b Apăsaţi butonul STOP (4)

Prin apăsarea butonului STOP (4) redarea

repetată a segmentului va fi întreruptă şi

redarea se va opri.

c Apăsaţi butonul 9

Prin apăsarea butonului 9 redarea

repetată a segmentului va fi întreruptă şi se

va trece la începutul fişierului următor.

d Apăsaţi butonul 0

Prin apăsarea butonului 0 redarea

repetată a segmentului va fi întreruptă şi se

va trece la începutul fişierului actual.

Butonul +−

Butonul `OK

1 Cu reportofonul în mod stop sau

redare, ţineţi apăsat butonul

MENU/SCENE.

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta [Play Scene].

3 Apăsaţi butonul `OK.

4 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta scena pentru redare.

3

Redarea

5 Apăsaţi butonul `OK.

RO

47


Ştergerea

Ștergerea fișierelor

Fişierul selectat poate fi şters din director. De

asemenea, toate fişierele dintr-un director pot fi

şterse simultan.

6 Apăsaţi butonul `OK.

• Pe ecran apare mesajul [Erase!] şi se va

efectua ştergerea.

• [Erase Done] apare pe ecran după

ce fişierul a fost şters. Numerotarea

fişierelor va fi reorganizată automat.

Butonul +−

Butonul `OK

3

Butonul ERASE

Ştergerea

1 Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl

ştergeţi (☞ pag. 30).

2 Cu reportofonul în mod stop și

afișare fișier, apăsaţi butonul ERASE.

• Dacă nu se selectează nicio acţiune timp

de 8 secunde, reportofonul revine în

modul stop.

3 Apăsaţi butonul + or − pentru

a selecta [Erase in Folder] sau

[File Erase].

Ştergerea unui director

Puteţi șterge fișierele ștergând un întreg

director.

Butonul +−

Butonul `OK

RO

48

4 Apăsaţi butonul `OK.

5 Apăsaţi butonul + pentru a selecta

[Start].

Butonul ERASE

1 Selectaţi directorul pe care doriţi să

îl ştergeţi (☞ pag. 30).

2 Cu reportofonul în mod stop și

afișare listă de directoare, apăsaţi

butonul ERASE.

• Dacă nu se selectează nicio acţiune timp

de 8 secunde, reportofonul revine în

modul stop.


Ştergerea

3 Apăsaţi butonul + pentru a selecta

[Start].

2 La poziţia de la care doriţi să

începeţi ştergerea, apăsaţi butonul

ERASE.

4 Apăsaţi butonul `OK.

• Pe ecran apare mesajul [Erase!] şi se va

efectua ştergerea.

• [Erase Done] apare pe ecran după ce

directorul a fost şters.

Ştergerea parţială a unui fişier

Puteţi șterge o parte nedorită a unui fișier.

Numai fişierele PCM înregistrate cu

reportofonul pot fi şterse parţial.

• Când apare [Erase start] intermitent,

redarea continuă și puteţi derula înainte

sau înapoi ca de obicei pentru a localiza

rapid poziţia finală. Dacă se ajunge

la finalul fișierului în timp ce această

indicaţie apare intermitent, acea poziţie

va deveni poziţia finală pentru ștergere.

3 La poziţia la care doriţi să se încheie

segmentul de şters, apăsaţi din nou

butonul ERASE.

3

Ştergerea

Butonul ERASE

1 Redaţi fişierul pe care doriţi să îl

ştergeţi parţial.

• Avansaţi la poziţia care va fi ştearsă.

Dacă fişierul este de lungă durată,

avansaţi la poziţia dorită folosind

butonul 9.

• [Start point] şi [End point] apar

intermitent şi alternativ pe ecran.

RO

49


Ştergerea

3

Ştergerea

4 Apăsaţi butonul ERASE.

• Pe ecran va apărea [Partial erasing !]

şi va începe ştergerea parţială. Procesul

de ştergere este încheiat când pe ecran

apare [Partial erase completed.].

• Redarea se va opri la poziţia finală a

ştergerii parţiale.

• Dacă nu apăsaţi butonul ERASE în

maximum 8 secunde, operaţiune

de ștergere parţială va fi anulată iar

reportofonul va reveni la modul redare.

Observaţii

• Odată ce aţi șters un fișier, acesta nu poate

fi recuperat. Asiguraţi-vă că ștergeţi fișierul

dorit.

• Dacă aţi introdus în reportofon un

card microSD, selectaţi suportul de

înregistrare dorit, fie [Built-in Memory],

fie [microSD Card] pentru a evita erorile de

înregistrare (☞ pag. 64).

• Data creării fişierului nu se va modifica chiar

dacă fişierul este şters parţial.

• Fişierele protejate sau cele marcate „readonly”

(numai citire) nu pot fi şterse

(☞ pag. 53).

• Directoarele standard ale reportofonului,

adică [Recorder] (care include directoarele

de la [Folder A] la [Folder E]), [Music] și

[Podcast] nu pot fi șterse.

• În directoarele [Music] și [Podcast], toate

directoarele pot fi șterse, cu excepţia

directoarele [Music] și [Podcast].

• Dacă există un fișier care nu este recunoscut

de reportofon, fișierul și directorul care

conţine acel fișier nu vor fi șterse. Pentru a

șterge aceste fișiere, conectaţi reportofonul

la computer.

• Procesul poate dura peste 10 secunde. Nu

efectuaţi niciodată următoarele operaţiuni

în timpul procesării datelor întrucât

integritatea acestora poate fi afectată. De

asemenea, înlocuiţi bateria cu una nouă

pentru a vă asigura că aceasta nu se va

epuiza în timpul procesării datelor.

1 Deconectarea adaptorului de c.a. în

timpul procesării.

2 Scoaterea bateriei în timpul procesării.

3 Scoaterea cardului [microSD Card] în

timpul procesării când acesta este utilizat

ca suport de înregistrare.

RO

50


Configurarea meniului

Modul de configurare a meniului

Elementele din meniu sunt grupate în categorii

sau file de meniu; selectaţi mai întâi o filă

de meniu pentru a accesa şi configura rapid

elementul dorit. Puteţi configura fiecare

element din meniu în felul următor.

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a

muta cursorul la elementul pe care

doriţi să-l configuraţi.

Butonul

MENU/SCENE

Butonul F2

Butonul +−

Butonul `OK

4 Apăsaţi butonul + sau – pentru a

selecta elementul pe care doriţi să

îl configuraţi.

4

1 Cu reportofonul în mod stop,

apăsaţi butonul MENU/SCENE.

• Pe ecran va fi afişat meniul.

• Elementele de meniu pot fi setate în

timpul înregistrării sau în timpul redării.

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta fila de meniu ce conţine

elementul pe care doriţi să-l

configuraţi.

• Puteţi modifica afişarea meniului

deplasând cursorul în filele de setări.

5 Apăsaţi butonul `OK.

• Accesează meniul de configurare a

elementului selectat.

6 Apăsaţi butonul + sau – pentru a

modifica setarea.

Modul de configurare a meniului

RO

51


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

7 Apăsaţi butonul ` OK pentru a

încheia configurarea.

• Prin intermediul unui mesaj pe ecran, veţi

fi anunţat că setările au fost efectuate.

• Dacă apăsaţi butonul 0 fără să

apăsaţi butonul `OK, configuraţia va fi

anulată şi veţi reveni la meniul anterior.

8 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru a

părăsi meniul.

• Dacă vă aflaţi în meniu în timpul

înregistrării sau redării, puteţi apăsa

butonul F2 (EXIT) pentru a reveni la

ecranul de înregistrare sau redare fără a

întrerupe înregistrarea sau redarea.

Observaţii

• Dacă nu se efectuează nicio operaţie de

configurare timp de 3 minute în timp ce vă

aflaţi în meniu, reportofonul se va opri.

• Dacă accesaţi meniul în timpul înregistrării

sau redării fără a apăsa nici un buton timp

de 8 secunde, setările pentru meniu vor fi

anulate.

4 Meniul de configurare în timpul

înregistrării:

Funcţia

[Mic Sense]

[Rec Level]

[Zoom Mic]

[Low Cut Filter]

[VCVA]

[Rec Monitor]

[Backlight]

[LED]

Setare

La opţiuni element de

meniu

4 Meniul de configurare în timpul

redării:

Funcţia

[Property]

[Noise Cancel]

[EUPHONY]

[Voice Filter]

[Play Mode]

[Skip Space]

[Reverb]

[Backlight]

[LED]

Setare

La opţiuni element de

meniu

RO

52


Modul de configurare a meniului

+ Meniu fişier

File Lock

Protejarea unui fişier previne ştergerea

accidentală a datelor. Fişierele protejate nu vor

fi şterse dacă selectaţi opţiunea de ştergere a

tuturor fişierelor dintr-un director (☞pag. 48).

[On]: Protejează fişierul împotriva ştergerii.

[Off]: Elimină protecţia fişierului împotriva

ştergerii.

Replace

Consultaţi „Reorganizarea fişierelor

[Replace]” (☞ pag. 66).

Mutare/Copiere fişier

Consultaţi „Mutarea/Copierea fişierelor

[File Move/Copy]” (☞ pag. 67).

Divizarea fişierelor

Consultaţi „Divizarea fişierelor [File Divide]”

(☞ pag. 69).

Property

Informaţiile despre fişiere şi directoare pot fi

confirmate la ecranul meniu.

Când este selectat un fişier:

[Name] (nume fişier), [Date] (data), [Size]

(dimensiune fişier), [Bit Rate]*1 (format fişier)

[Artist]*2 (nume artist) şi [Album]*2 (nume

album) vor apărea pe ecran.

*1 Când este selectat un fişier în format PCM,

în zona [Bit Rate] sunt afişate frecvenţa de

eşantionare şi debitul binar.

*2 Când un fișier nu conţine informaţii de tip

etichetă, mesajele [UNKNOWN_ARTIST],

[UNKNOWN_ALBUM] vor apărea pe ecran.

Când este selectat un director:

Pe ecran vor apărea [Name] (nume director),

[Folder] (număr de directoare) şi [File]* (număr

de fişiere).

* Fişierele care nu sunt recunoscute de acest

reportofon nu sunt incluse în numerotare.

• Selectaţi un fișier pentru care doriţi să

verificaţi informaţiile înainte de a utiliza

meniul.

, Meniu Rec

Mic Select

Puteţi opta pentru activarea sau dezactivarea

microfonului central încorporat.

[Central Mic ON]: Înregistrarea va fi efectuată

cu toate cele 3 microfoane.

[Central Mic OFF]: La înregistrare se vor utiliza

numai microfoanele stereo încorporate.

Mic Sense

Sensibilitatea microfonului este reglabilă

pentru a corespunde necesităţilor de

înregistrare.

[High]: Cea mai mare sensibilitate pentru

înregistrare, adecvată pentru înregistrarea

la distanţă sau la volum redus, precum

conferinţe cu public numeros.

[Middle]: Recomandat pentru întâlniri şi

seminarii cu un număr mic de persoane.

[Low]: Cea mai redusă sensibilitate,

recomandată pentru dictare.

• Când doriţi să înregistraţi clar vocea unui

vorbitor, setaţi modul [Mic Sense] la

opţiunea [Low] şi ţineţi microfonul stereo

incorporat aproape de gura vorbitorului

(5-10 cm) înainte de înregistrare.

4

Modul de configurare a meniului

RO

53


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

RO

54

Rec Mode

Reportofonul poate înregistra în formatul liniar

PCM. Este posibilă realizarea unei înregistrări de

înaltă rezoluţie, la frecvenţă de eşantionare şi

debit binar ridicate, echivalentă sau superioară

calităţii unui CD audio. În plus, este compatibil şi

cu formatele MP3 şi WMA.

1 Selectaţi formatul pentru

înregistrare.

[PCM]: Acesta este un format audio

necomprimat, utilizat pentru discuri CD

audio şi altele asemănătoare.

[MP3]: MPEG este un standard internaţional

creat de un grup ISO (International

Organization for Standardization).

[WMA]: Aceasta este o metodă de codare

audio prin comprimare creată de

Microsoft Corporation din SUA.

2 Selectaţi frecvenţa pentru

înregistrare.

Când este selectat [PCM]:

[48 kHz/16 bit] până la [44.1 kHz/mono]*

Când este selectat [MP3]:

[320 kbps] până la [mono]

Când este selectat [WMA]:

[128 kbps] până la [mono]

* Numai pentru DM-670

• Dacă se utilizează funcţia microfon

direcţional, nu puteţi modifica setarea [PCM]

din [Rec Mode] decât la [44.1kHz/16 bit].

Puteţi utiliza toate opţiunile numai pentru

[MP3] sau [WMA] din [Rec Mode].

• Când este selectată opţiunea [mono] pentru

[MP3], debitul binar pentru înregistrare va fi

setat la 64 kbps.

• Când este selectată opţiunea [mono] pentru

[WMA], debitul binar pentru înregistrare va

fi setat la 8 kbps.

• Pentru a înregistra clar o întrunire sau un

discurs, selectaţi altă opţiune decât [mono]

pentru [Rec Mode].

• Dacă se utilizează un microfon extern mono

când [Rec Mode] este setat la modul de

înregistrare stereo, înregistrarea se poate

face numai cu microfonul canalului stâng.

Rec Level

Reportofonul poate fi setat pentru o reglare

automată sau manuală a nivelului de

înregistrare.

[Manual]:

Reglarea volumului pentru înregistrare se va

face manual.

[Auto]:

Reglarea volumului pentru înregistrare se

va face automat. Această opţiune este utilă

pentru situaţiile în care doriţi să porniţi

înregistrarea instantaneu.

Reglează nivelul de înregistrare:

1 Apăsaţi butonul 9 sau

0 pentru a regla nivelul

de înregistrare atunci când

reportofonul este în pauză sau

înregistrează.

• Volumul de înregistrare se va regla automat

dacă opţiunea selectată pentru acesta este

[Auto]. Pentru a utiliza opţiunea de reglare a

volumului de înregistrare, setaţi volumul de

înregistrare pe [Manual].

• Când nivelul de înregistrare este setat la

[Manual], funcţia limitator va fi dezactivată.

Dacă pe ecran apare [OVER], se va înregistra

un sunet distorsionat. Reglaţi volumul de

înregistrare astfel încât să nu apară mesajul

[OVER]. Dacă distorsiunile nu dispar nici

după ajustarea volumului de înregistrare,

modificaţi setarea pentru sensibilitatea

microfonului (☞ pag. 53) şi ajustaţi din nou

volumul de înregistrare.


Modul de configurare a meniului

• Înregistrarea unui sunet prea puternic

poate produce zgomot chiar dacă nivelul de

înregistrare este setat la [Auto].

• Scala de valori pentru nivel este de la [01]

la [16]. Cu cât este mai mare valoarea, cu

atât este mai mare nivelul şi mai deplasată

poziţia indicatorului de nivel.

Zoom Mic

Funcţia microfon direcţional utilizează

tehnologia DiMAGIC Virtual Microphone

(DVM) de la DiMAGIC (DiMAGIC Co., Ltd.). DVM

este un sistem de captare a sunetului care vă

permite să înregistraţi prin focalizarea asupra

sunetului din orice direcţie. De la înregistrarea

stereo de largă acoperire la înregistrarea ultra

direcţională, DVM reprezintă o tehnologie

de ultimă generaţie în privinţa metodelor de

control direcţional care vă permite să treceţi la

utilizarea microfonului stereo încorporat.

• Când selectaţi o valoare mai mare,

directivitate se îngustează.

• Reducerea valorii lărgește unghiul de

directivitate și vă permite să înregistraţi un

sunet stereo amplu.

• Dacă reduceţi directivitatea și lărgiţi unghiul

de înregistrare, puteţi obţine un sunet amplu

de tip stereo.

Despre funcţia Zoom Mic:

Directivitate

(înaltă)

Directivitate

(redusă)

Low Cut Filter

Acoperire

sunet

(îngustă)

Captarea

sunetelor

(largă)

Reportofonul este dotat cu un filtru de sunete

joase pentru a reduce sunetele la frecvenţe

joase şi pentru a înregistra vocea mai clar.

Această funcţie poate reduce zgomotele

provenite de la aparate de condiţionat, aparate

de proiecţie şi alte zgomote similare.

[On]:

Activează funcţia de filtrare a sunetelor

joase.

[Off]:

Dezactivează această funcţie.

VCVA

Când microfonul depistează faptul că sunetele

au atins un nivel prestabilit al volumului,

sistemul încorporat de acţionare vocală

cu control variabil (VCVA) începe automat

înregistrarea şi se opreşte când volumul scade

sub acel nivel. Această caracteristică duce la

mărirea duratei de înregistrare şi economie de

memorie prin oprirea înregistrării pe timpul

perioadelor de linişte, cu efectul unei redări mai

eficiente.

1 Selectaţi [On/Off] sau [Standby].

2 Setează funcţia VCVA.

Când este selectat [On/Off]:

[On]:

Activează funcţia VCVA. Lansează

înregistrarea în mod VCVA.

4

Modul de configurare a meniului

RO

55


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

[Off]:

Dezactivează această funcţie. Reia

înregistrarea în mod normal.

Când este selectat [Standby]:

[On]: În cazul acestei setări, funcţia de

monitorizare a înregistrării (ieșirea la

căști) este dezactivată în timp ce VCVA

este în mod stand-by (☞ pag. 34), lucru

care vă permite să verificaţi starea de

activare a funcţiei VCVA prin intermediul

ieșirii la căști.

[Off]: Semnalul audio este emis tot timpul

prin mufa pentru căști.

Ajustarea nivelului de pornire/oprire

acţionare vocală:

1 Apăsaţi butonul REC (s ) pentru a

începe înregistrarea.

• Dacă nivelul de sunet este mai mic

decât pragul prestabilit, înregistrarea se

opreşte automat după circa o secundă,

iar pe ecran apare intermitent mesajul

[Standby]. Indicatorul LED de înregistrare

se aprinde când începe înregistrarea şi

este intermitent în mod pauză.

2 Apăsaţi butonul 9 sau 0

pentru a ajusta nivelul de

sensibilitate pentru pornirea/

oprirea acţionată vocal.

• Pentru nivelul VCVA puteţi seta 23 valori

diferite.

• Cu cât valoarea este mai mare, cu atât

este mai mare sensibilitatea la sunet

a reportofonului. La valoarea cea mai

mare, până şi cel mai mic sunet va activa

înregistrarea.

• Când utilizaţi funcţia [VCVA], următoarele

funcţii nu sunt disponibile:

• [V-Sync. Rec]

• Când [Rec Monitor] este setat la [Off],

funcţia [Standby] este dezactivată

(☞ pag. 59).

• Dacă nivelul de activare pentru pornire/

oprire nu este setat în 2 secunde, ecranul va

reveni la meniul anterior.

• Dacă zgomotul de fond este unul puternic,

sensibilitatea de pornire/oprire VCVA

poate fi reglată în funcţie de caracteristicile

situaţiei în care se face înregistrarea.

• Pentru înregistrări reușite, se recomandă o

testare şi reglare în prealabil a nivelului de

acţionare pentru pornire/oprire.

V-Sync. Rec

Înregistrarea cu sincronizare vocală începe când

este depistată o voce la un volum mai ridicat

decât volumul setat pentru sincronizare vocală

(volum de detectare). Când vocea se întrerupe,

înregistrarea se opreşte automat. Când este

activată înregistrarea cu sincronizare vocală iar

volumul vocii este sub nivelul de declanșare

pentru o perioada de timp specificată,

reportofonul va reveni la modul stand-by.

1 Selectaţi [On] sau [Off].

[On]: Activează funcţia de înregistrare cu

sincronizare vocală.

[Off]: Dezactivează această funcţie.

• Dacă selectaţi [On], continuaţi cu pasul 2.

a

b

RO

56

a Volumetru (îşi modifică aspectul în

funcţie de volumul sunetului înregistrat)

b Nivel pornire (se deplasează spre

dreapta/stânga, în funcţie de nivelul

setat)


Modul de configurare a meniului

2 Selectaţi intervalul de timp pentru

detectarea vocii.

[1 second] [2 seconds] [3 seconds]

[4 seconds] [5 seconds] [10 seconds]:

• Dacă intrarea (nivelul de înregistrare)

este egal cu sau inferior nivelului

specificat pentru o perioadă de timp mai

lungă decât intervalul de timp selectat,

reportofonul va reveni la modul stand-by.

Ajustaţi nivelul pentru sincronizare vocală:

1 Apăsaţi butonul REC (s ) pentru a

începe înregistrarea.

• Pentru a utiliza funcţia de sincronizare

vocală la înregistrare, setaţi [V-Sync.

Rec] la [On] și specificaţi intervalul de

timp pentru detectare.

2 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru

a selecta volumul de detectare a vocii

pentru sincronizare vocală.

• Puteţi seta 23 valori diferite pentru

volumul sincronizării vocale.

• Cu cât valoarea este mai mare, cu atât

este mai mare sensibilitatea la sunet

a reportofonului. La valoarea cea mai

mare, până şi cel mai mic sunet va activa

înregistrarea.

a

4 Înregistrarea cu sincronizare vocală

se oprește automat.

• Dacă sunetul este sub nivelul setat

pentru sincronizare vocală continuu

în intervalul de timp specificat,

înregistrarea cu sincronizare vocală

se va opri automat iar reportofonul va

reveni la modul stand-by de la pasul 3.

De fiecare dată când reportofonul intră

în mod stand-by, fișierul va fi încheiat iar

înregistrarea va continua cu un nou fișier.

• Pentru a opri reportofonul în timpul

înregistrării cu sincronizare vocală,

apăsaţi butonu STOP (4).

• Când utilizaţi funcţia [V-Sync. Rec],

următoarele funcţii nu sunt disponibile:.

• [VCVA] (☞ pag. 55)

Timer Rec

Consultaţi secţiunea „Înregistrare cu

temporizator [Timer Rec]” (☞ pag. 70).

4

Modul de configurare a meniului

a Nivel sincronizare vocală (se deplasează

spre dreapta/stânga, în funcţie de

nivelul setat)

3 Apăsaţi din nou butonul REC (s ).

• Va fi activat modul stand-by al

reportofonului. [Standby] se aprinde

intermitent pe ecran iar indicatorul LED

este, de asemenea, intermitent.

• Când sunetul este la nivelul setat pentru

sincronizare vocală sau mai puternic,

înregistrarea va începe automat.

RO

57


Modul de configurare a meniului

Scena de înregistrare

Puteţi selecta unul dintre șabloanele de

configurare [Conference], [Lecture],

[Meeting], [Dictation] sau [DNS], în funcţie

de condiţiile de înregistrare. Puteţi de

asemenea să salvaţi o setare pentru

înregistrare preferată.

1 Selectaţi [Scene Select] sau

[Scene Save].

3 Specificaţi destinaţia unde va fi

salvată configuraţia.

• Ca destinaţie, puteţi selecta

[User Setting 1], [User Setting 2] sau

[User Setting 3].

Când este selectat [Scene Select]:

4 Selectaţi scena de înregistrare.

4

Modul de configurare a meniului

[Scene Select]: Selectaţi unul dintre

șabloanele de setări corespunzător

condiţiilor de înregistrare. Pentru mai

multe detalii, consultaţi secţiunea

„Setări privind șabloanele de setări”.

De asemenea, puteţi selecta un set de

setări personalizat în prealabil pentru

anumite condiţii de înregistrare.

[Scene Save]: Puteţi salva până la 3 seturi

de setări pentru o anumită înregistrare.

• Dacă selectaţi [Scene Select], continuaţi

cu pasul 4.

Setări șablon:

[Conference]:

[Mic Select]

[Mic Sense]

[Rec Mode]

[Rec Level]

[Zoom Mic]

[Low Cut Filter]

[VCVA]

[V-Sync. Rec]

[Central Mic ON]

[High]

[MP3]: [128 kbps]

[Auto]

[Off]

[On]

[On/Off]: [Off]

[Standby]: [Off]

[Off]

RO

58

Când este selectat [Scene Save]:

2 Selectaţi setările pentru

înregistrare după preferinţă.

[Lecture]:

[Mic Select]

[Central Mic ON]

[Mic Sense]

[High]

[Rec Mode]

[MP3]: [128 kbps]

[Rec Level]

[Auto]

[Zoom Mic] [+6]

[Low Cut Filter]

[On]

[VCVA]

[V-Sync. Rec]

[On/Off]: [Off]

[Standby]: [Off]

[Off]


Modul de configurare a meniului

[Meeting]:

[Mic Select]

[Mic Sense]

[Rec Mode]

[Rec Level]

[Zoom Mic]

[Low Cut Filter]

[VCVA]

[V-Sync. Rec]

[Dictation]:

[Mic Select]

[Mic Sense]

[Rec Mode]

[Rec Level]

[Zoom Mic]

[Low Cut Filter]

[VCVA]

[V-Sync. Rec]

[Central Mic ON]

[Middle]

[MP3]: [128 kbps]

[Auto]

[Off]

[On]

[On/Off]: [Off]

[Standby]: [Off]

[Off]

[Central Mic ON]

[Low]

[MP3]: [mono]

[Auto]

[Off]

[On]

[On/Off]: [Off]

[Standby]: [Off]

[Off]

[DNS]:

Pentru Dragon Naturally Speaking

(Nuance Communications Inc.)

• Când este selectată o scenă de

înregistrare, setările din meniu legate de

înregistrare nu vor putea fi modificate.

Pentru a utiliza aceste funcţii, setaţi

[Rec Scene] la [Off].

Pentru verificarea setărilor:

În meniul [Scene Select], selectaţi

o scenă de înregistrare cu ajutorul

butoanelor + și −, apoi apăsaţi butonul

9. Apăsaţi butonul 0 pentru a

reveni la meniul [Scene Select].

Rec Monitor

Optaţi pentru emiterea sau nu a sunetului când

înregistraţi prin mufa pentru căşti.

[On]: Activează funcţia de monitorizare a

înregistrării. Sunetul va fi emis prin mufa

EAR.

[Off]: Dezactivează această funcţie. Sunetul nu

va fi emis prin mufa EAR.

• Când este conectat un difuzor extern în

timpul înregistrării, există posibilitatea

creării de microfonie. Este recomandat

să folosiţi căştile pentru monitorizarea

înregistrării sau să setaţi [Rec Monitor] la

[Off] în timpul înregistrării.

4

Modul de configurare a meniului

RO

59


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

RO

60

- Meniul redare

Noise Cancel

Dacă înregistrarea audio se aude cu dificultate

din cauza împrejurimilor zgomotoase, reglaţi

nivelul de setare pentru reducerea zgomotului.

[High] [Low]: Activează funcţia de reducere

a zgomotului. La redarea fişierului se va

reduce nivelul de zgomot pentru a se obţine

un sunet de o calitate mai bună.

[Off]: Dezactivează această funcţie.

• Când utilizaţi funcţia [Noise Cancel],

următoarele funcţii nu sunt disponibile:

• Redarea rapidă/lentă (☞ pag. 44)

• [Voice Filter]

• [EUPHONY]

• [Reverb] (☞ pag. 62)

EUPHONY

Acest reportofon este dotat cu „EUPHONY

MOBILE”, cel mai avansat sistem de sunet

surround ce combină corecţia de lăţime de

bandă, tehnologia de expansiune şi tehnologia

de procesare a sursei acustice virtuale. Pe lângă

capacitatea de a înregistra şi reda sunetul

natural şi amplu, reportofonul dispune de

caracteristici excepţionale ce previn senzaţia

de presiune sau ocluziune, sau oboseala după

perioade îndelungate de ascultare. În plus,

şansele de creare a senzaţiei de presiune

sau ocluziune, sau oboseală după perioade

îndelungate de ascultare sunt reduse pentru

ascultător. Ajustarea nivelelor pentru EUPHONY

permite selectarea a patru etape, după

preferinţă.

[Power]: Acest mod accentuează mai mult

sunetele joase.

[Wide]: Acest mod creează senzaţia unui sunet

și mai amplu.

[Natural]: Acest mod efectuează corecţia lăţimii

de bandă şi amplitudinea câmpului acustic

într-un mod audio natural.

[Off]: Dezactivează această funcţie.

• Când utilizaţi funcţia [EUPHONY],

următoarele funcţii nu sunt disponibile:

• Redarea rapidă/lentă (☞ pag. 44)

• [Noise Cancel]

• [Voice Filter]

• [Reverb] (☞ pag. 62)

• Când utilizaţi difuzorul încorporat pentru

redare, funcţia EUPHONY este dezactivată.

Voice Filter

Reportofonul este dotat cu o funcţie de filtrare

pentru voce pentru a filtra sunetele joase şi

înalte în timpul redării normale, rapide sau

lente, permiţând o redare audio mai clară.

[On]: Activează funcţia Voice Filter.

[Off]: Dezactivează această funcţie.

• Când utilizaţi funcţia [Voice Filter],

următoarele funcţii nu sunt disponibile:

• [Noise Cancel]

• [EUPHONY]

• [Reverb] (☞ pag. 62)


Modul de configurare a meniului

Play Mode

Puteţi selecta modul de redare după preferinţe.

Selectaţi intervalul de redare dorit:

1 Selectaţi [Play Area].

2 Selectaţi [File], [Folder] sau [All].

[File]: Selectează fişierul curent.

[Folder] Selectează directorul curent.

[All]: Selectează toate fişierele din memoria

curentă.

Selectaţi modul de redare dorit:

1 Selectaţi [Repeat] sau [Random].

[Repeat]: Activează modul de redare

repetată.

[Random]: Activează modul de redare

aleatorie.

2 Selectaţi [On] sau [Off].

[On]: Activează redarea repetată sau

aleatorie pentru intervalul de redare.

[Off]: Dezactivează această funcţie.

• În modul [File], când reportofonul ajunge la

sfârşitul ultimului fişier din director, [End]

apare intermitent pe ecran timp de două

secunde iar reportofonul se opreşte la

începutul ultimului fişier.

• În modul [Folder], când reportofonul ajunge

la sfârşitul ultimului fişier din director, [End]

apare intermitent pe ecran timp de două

secunde iar reportofonul se opreşte la

începutul primului fişier din director.

• În modul [All], după redarea ultimului fişier

din director, reportofonul începe redarea

primului fişier din directorul următor.

Când ajunge la sfârşitul ultimului fişier din

memoria reportofonului, [End] apare pe

ecran pentru două secunde iar reportofonul

se opreşte la începutul primului fişier din

reportofon.

Skip Space

Această funcţie vă permite să omiteţi prin

derulare înainte sau înapoi un interval din

fişierul redat. Această funcţie este utilă pentru

accesarea rapidă a unei alte poziţii de redare

sau pentru a reda repetat fragmente scurte.

1 Selectaţi [Forward Skip] sau

[Reverse Skip].

2 Selectaţi intervalul de omitere.

Când este selectat [Forward Skip]:

[File Skip] [10sec. Skip] [30sec. Skip]

[1min. Skip] [5min. Skip] [10min. Skip]

Când este selectat [Reverse Skip]:

[File Skip] [1sec. Skip] – [5sec. Skip]

[10sec. Skip] [30sec. Skip]

[1min. Skip] [5min. Skip]

[10min. Skip]

Redare cu omitere înainte/înapoi:

1 Apăsaţi butonul `OK pentru a

porni redarea.

2 Apăsaţi butonul 9 sau 0.

• Reportofonul va omite intervalul

specificat derulând înainte sau înapoi şi

va începe redarea.

• Dacă există un reper index sau temp sau un

semnal de reper mai aproape decât punctul

de omitere, reportofonul va derula înainte/

înapoi până la acea poziţie.

Alarma

Consultaţi secţiunea „Funcţia Alarmă cu

redare [Alarm]” (☞ pag. 72).

4

Modul de configurare a meniului

RO

61


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

Scena de redare

Fişierele vocale înregistrate pe reportofon şi

fişierele muzicale descărcate de pe computer

pot fi salvate în setările de redare preferate

pentru a corespunde diferitelor nivele de

calitate a sunetului sau metode de redare.

1 Selectaţi [Scene Select] sau

[Scene Save].

[Scene Select]: Selectaţi o scenă de redare

personalizată după preferinţă.

[Scene Save]: Puteţi salva până la 5 seturi

de setări pentru o anumită redare.

• Dacă selectaţi [Scene Select], continuaţi

cu pasul 4.

Când este selectat [Scene Save]:

2 Selectaţi setările pentru redare

după preferinţă.

3 Specificaţi destinaţia unde vor fi

salvate setările.

• Puteţi selecta o destinaţie de la [Voice 1]

la [Music 3].

Când este selectat [Scene Select]:

4 Selectaţi scena de redare.

Pentru verificarea setărilor:

În meniul [Scene Select], selectaţi o

scenă de redare cu ajutorul butoanelor +

și −, apoi apăsaţi butonul 9. Apăsaţi

butonul 0 pentru a reveni la meniul

[Scene Select].

Reverb

Vă puteţi bucura de sunetul reverberant

al spaţiilor de diferite dimensiuni, precum

studioul de înregistrare până la spaţiul unui

dom.

[Off]: Dezactivează funcţia de reverberaţii.

Selectaţi această opţiune când redaţi

sunetul original fără alte efecte.

[Studio] [Club] [Hall] [Dome]: Selectaţi mediul

acustic preferat.

• Această funcţie este disponibilă numai în

timpul redării. Acest reportofon nu poate

utiliza aceste efecte pentru înregistrare.

• Când utilizaţi funcţia [Reverb], următoarele

funcţii nu sunt disponibile:

• Redarea rapidă/lentă (☞ pag. 44)

• [Noise cancel] (☞ pag. 60)

• [EUPHONY] (☞ pag. 60)

• [Voice Filter] (☞ pag. 60)

RO

62


Modul de configurare a meniului

. Meniul LCD/Sound

Backlight

Ecranul va rămâne aprins circa 10 secunde

(setarea iniţială) după apăsarea unui buton al

reportofonului.

1 Selectaţi [Lighting Time] sau

[Brightness].

2 Selectaţi setarea.

Când este selectat [Lighting Time]:

[Off]:

Dezactivează această funcţie.

[5seconds] [10seconds] [30seconds]

[1minute]:

Activează funcţia Backlight.

Când este selectat [Brightness]:

[High] [Low]:

Setează nivelul de luminozitate pentru

ecran.

Contrast

Pot fi selectate 12 niveluri de contrast pentru

ecran.

• Puteţi regla contrastul ecranului LCD de la

nivelul [01] la [12].

LED

Puteţi configura funcţia astfel încât indicatorul

LED să nu se aprindă.

[On]: Indicatorul LED va fi activat.

[Off]: Indicatorul LED va fi dezactivat.

Bip

Reportofonul va emite un semnal sonor care

va indica apăsarea unui buton sau apariţia unei

erori. Semnalele sonore pot fi dezactivate.

[Volume3]:

Creşteţi volumul bipurilor.

[Volume2]:

Readuceţi volumul bipurilor la normal.

[Volume1]:

Reduceţi volumul bipurilor.

[Off]: Dezactivează această funcţie.

Pentru DM-650:

• Melodia de pornire/oprire a reportofonului

(☞ pag. 20) poate fi anulată selectând

opţiunea [Off].

Limba (Lang)

Pentru acest reportofon puteţi selecta limba

de afişare.

[English] [Français] [Deutsch] [Italiano]

[Español] [Русский]:

• Limba pe care o puteţi selecta diferă de la o

regiune la alta.

Ghid vocal (numai DM-670)

Consultaţi secţiunea „Ghidul vocal [Voice

Guide] (numai DM-670)” (☞ pag. 75).

Redare intro

Puteţi asculta primele secunde dintr-un fişier

poziţionând cursorul pe un fişier dintr-un

director. Această funcţie este utilă atunci când

căutaţi fişiere.

[10seconds]:

Vor fi redate primele 10 secunde ale unui

fişier.

[5seconds]:

Vor fi redate primele 5 secunde ale unui fişier.

[3seconds]:

Vor fi redate primele 3 secunde ale unui

fişier.

[Off]:

Dezactivează această funcţie.

4

Modul de configurare a meniului

RO

63


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

RO

64

/ Meniu Dispozitiv

Selectarea memoriei

Dacă aţi introdus un card microSD, puteţi opta

pentru înregistrarea în memoria internă sau pe

cardul microSD (☞ pag. 24).

[Built-in Memory]: memorie internă.

[microSD Card]: card microSD.

Economic

Puteţi preveni consumarea bateriilor în cazul

în care uitaţi să opriţi reportofonul. Dacă

reportofonul nu este utilizat timp de 10 minute

sau mai mult (setarea iniţială) în timp ce este

pornit, acesta se va opri automat.

[5minutes] [10minutes] [30minutes] [1hour]:

Selectaţi intervalul de timp după care

aparatul se va opri automat.

[Off]: Dezactivează această funcţie.

• Dacă se apasă oricare din butoane,

contorizarea timpului de oprire automată se

va relua de la zero.

Bateriile

Selectaţi opţiunea corespunzătoare bateriilor

utilizate.

[Ni-MH] (õ):

Selectaţi această opţiune dacă utilizaţi

acumulatori Olympus Ni-MH (BR404).

[Alkaline] (ú):

Selectaţi această opţiune dacă utilizaţi

baterii alcaline.

Nume director

Puteţi modifica numele directoarelor de la

Folder & la Folder * pentru înregistrări audio

folosind nume prestabilite din şablon. Puteţi de

asemenea să schimbaţi numele directoarelor

înregistrate în şablon, cu ajutorul aplicaţiei

Olympus Sonority”.

1 Selectaţi un director pe care doriţi

să-l redenumiţi.

2 Selectaţi un nume de director din

şabloanele disponibile.

Time & Date

Consultaţi „Fixarea datei şi a orei

[Time & Date]” (☞ pag. 22).

Setări USB

Consultaţi „Schimbarea clasei USB

[USB Settings]” (☞ pag. 76).

Resetarea parametrilor

Readuce toate funcţiile la configuraţia iniţială

(din fabrică).

[Start]: Readuce setările la valorile iniţiale.

[Cancel]: Revine la meniul [Device Menu].

• După resetarea parametrilor, setările privind

ora, numerotarea fişierelor și directoarelor

se vor păstra şi nu vor fi readuse la valorile

iniţiale.

Setările meniului după resetare

(setările iniţiale):

, Meniul Rec:

[Mic Select]

[Mic Sense]

[Rec Mode]

[WMA]

[Rec Level]

[Zoom Mic]

[Low Cut Filter]

[VCVA]

[On/Off]

[Standby]

[V-Sync. Rec]

[Timer Rec]

[Rec Scene]

[Rec Monitor]

[Central Mic ON]

[Middle]

[128 kbps]

[Auto]

[Off]

[Off]

[Off]

[Off]

[Off]

[Off]

[Off]

[Off]

[Off]


Modul de configurare a meniului

- Meniul Play:

[Noise Cancel]

[EUPHONY]

[Voice Filter]

[Play Mode]

[Play Area]

[Repeat]

[Random]

[Skip Space]

[Forward Skip]

[Reverse Skip]

[Alarm]

[Play Scene]

[Reverb]

. Meniul LCD/Sound:

[Off]

[Off]

[Off]

[File]

[Off]

[Off]

[File Skip]

[File Skip]

[Off]

[Off]

[Off]

[Backlight]

[Lighting Time] [10Seconds]

[Brightness]

[Low]

[Contrast] [Level 06]

[LED]

[On]

[Beep] [Volume 2]

[Language(Lang)] [English]

[Voice Guide]*

[On/Off]

[On]

[Speed] [Speed 3]

[Volume] [Volume 3]

[Intro Play]

[Off]

/ Meniul Device:

[Memory Select]

[Power Save]

[Battery]

[USB Settings]

[USB Connect]

[USB Class]

* Numai pentru DM-670

Format

[Built-in Memory]

[10minutes]

[Ni-MH]

[PC]

[Storage class]

Consultaţi secţiunea „Formatarea memoriei

reportofonului [Format]” (☞ pag. 77).

Memory Info.

Capacitatea de înregistrare disponibilă şi

capacitatea totală a suportului de înregistrare

sunt afişate în meniu.

• Reportofonul va utiliza o parte din memorie

pentru păstrarea fișierului de gestionare.

În cazul cardurilor microSD, capacitatea

disponibilă va fi afișată ca fiind mai mică

decât capacitatea totală a cardului datorită

caracteristicilor cardurilor microSD, dar acest

lucru nu reprezintă o defecţiune.

System Info.

Puteţi consulta pe ecran informaţiile despre

reportofon. [Model] (numele modelului),

[Version] (versiunea sistemului) şi [Serial No.]

(numărul de serie) apar pe ecran.

4

Modul de configurare a meniului

RO

65


Modul de configurare a meniului

Reorganizarea fişierelor [Replace]

Puteţi schimba poziţia unui fişier în cadrul

directorului pentru a modifica ordinea de redare.

Mai întâi selectaţi directorul (fişierul) pentru care

doriţi să modificaţi ordinea de redare.

5 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta poziţia de destinaţie.

Butonul F2

4

Modul de configurare a meniului

Butonul +−

Butonul `OK

1 Selectaţi directorul pentru care

doriţi să modificaţi ordinea

fişierelor (☞ pag. 30).

2 Selectaţi [Replace] din meniul

[File Menu].

• Pentru mai multe detalii despre

accesarea setărilor din meniu, consultaţi

„Modul de configurare a meniului”

(☞ pag. 51).

3 Apăsaţi butonul + sau – pentru

a selecta fişierul pe care doriţi

să-l mutaţi.

6 Apăsaţi butonul `OK pentru a

încheia configurarea.

• Dacă doriţi să mutaţi mai multe fişiere,

repetaţi paşii 3 și 6.

• Dacă apăsaţi butonul 0 fără să

apăsaţi butonul `OK, configuraţia va fi

anulată şi veţi reveni la meniul anterior.

7 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru a

părăsi meniul.

4 Apăsaţi butonul `OK.

• Cursorul va apărea intermitent

confirmând că fişierul poate fi mutat.

RO

66


Modul de configurare a meniului

Mutarea/copierea fişierelor

[File Move/Copy]

Fişierele salvate în memoria internă sau pe

cardul microSD pot fi mutate sau copiate în

cadrul memoriei. Fişierele pot fi de asemenea

mutate sau copiate de pe o memorie pe alta.

Butonul F2

Butonul +−

Butonul `OK

1 Alegeţi directorul în care este

salvat fişierul pe care doriţi să-l

mutaţi sau să-l copiaţi. (☞ pag. 30).

2 Selectaţi [File Move/Copy] din

meniul [File Menu].

• Pentru mai multe detalii despre accesarea

setărilor din meniu, consultaţi „Modul de

configurare a meniului” (☞ pag. 51).

3 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

alege locul în care doriţi să mutaţi

sau să copiaţi fişierul.

[move > memory]:

Mutaţi un fişier din memoria internă sau

de pe cardul microSD într-un alt director

din memoria internă.

[move > memory]:

Copiaţi un fişier din memoria internă sau

de pe cardul microSD într-un alt director

din memoria internă.

[move > microSD]:

Mutaţi un fişier din memoria internă sau

de pe cardul microSD într-un alt director

de pe cardul microSD.

[copy > microSD]:

Copiaţi un fişier din memoria internă sau

de pe cardul microSD într-un alt director

de pe cardul microSD.

4 Apăsaţi butonul `OK.

5 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta numărul de fişiere pe care

doriţi să le mutaţi sau copiaţi.

[1file]:

Selectaţi doar fişierul specificat.

[Selected files]:

Selectaţi fişiere multiple.

[All files]:

Selectaţi toate fişierele din director.

6 Apăsaţi butonul `OK pentru a

selecta respectiva setare.

4

Modul de configurare a meniului

RO

67


Modul de configurare a meniului

Atunci când selectaţi [1file]:

8 Apăsaţi butonul F2 (GO).

1 Apăsaţi butonul + sau – pentru a selecta

fişierul pe care doriţi să-l mutaţi sau copiaţi.

2 Apăsaţi butonul`OK pentru a selecta

fişierul.

Atunci când selectaţi [Selected files]:

1 Apăsaţi butonul + sau – pentru a selecta

fişierul pe care doriţi să-l mutaţi sau copiaţi.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a bifa fişierele

selectate.

4

Modul de configurare a meniului

RO

68

3 Repetaţi pașii 1 și 2 până când sunt

selectate toate fișierele pe care doriţi să le

mutaţi/copiaţi și apăsaţi butonul F2 (GO).

Atunci când selectaţi [All files]:

Atunci când sunt selectate toate fişierele, vor fi

selectate automat toate fişierele din director,

iar pe reportofon va apărea meniul [Folder to

move].

7 Apăsaţi butonul 9 , 0 sau + , −

pentru a selecta directorul în care

doriţi să mutaţi sau să copiaţi fişierul.

• Mutarea sau copierea fișierelor va

începe dacă pe ecran apare [Moving!]

sau [Copying!]. Pe parcursul procesului,

evoluţia va fi indicată procentual.

Procesul este încheiat atunci când se

afişează [File move completed] sau

[File copy completed].

Observaţii

• Reportofonul nu poate efectua copierea

dacă nu există suficientă memorie

disponibilă.

• Reportofonul nu poate efectua mutarea sau

copierea atunci când numărul de fişiere este

mai mare de 200.

• Nu scoateţi bateriile în cursul mutării

sau al copierii. Acest lucru poate duce la

deteriorarea datelor.

• Un fişier nu poate fi mutat sau copiat în

acelaşi director.

• Atunci când operaţia este anulată în cursul

mutării sau al copierii, numai fişierul aflat în

curs de mutare sau copiere va fi mutat sau

copiat; nici un alt fișier nu va fi mutat sau

copiat.

• Fişierele protejate vor rămâne protejate

chiar şi după ce sunt mutate sau copiate.

• Fişierele DRM nu pot fi mutate sau copiate.

• Fişierele nu pot fi mutate sau copiate direct

în directorul [Recorder].


Modul de configurare a meniului

Divizarea fişierelor [File Divide]

Fişierele cu dimensiune mare şi durată mare

de înregistrate pot fi divizate pentru a putea fi

gestionate şi editate mai uşor.

3 Apăsaţi butonul + pentru a selecta

[Start].

Butonul F2

Butonul +−

Butonul `OK

Pot fi segmentate numai fișierele

MP3 și PCM înregistrate cu acest

reportofon.

1 Opriţi redarea la poziţia de

segmentare.

• Cu reportofonul în mod redare, ţineţi

apăsat butonul 9 sau 0 pentru a

derula înainte sau înapoi.

• Este util să aplicaţi repere index pentru a

marca în avans poziţia de divizare.

2 Selectaţi [File Divide] din meniul

[File Menu].

• Pentru mai multe detalii despre accesarea

setărilor din meniu, consultaţi „Modul de

configurare a meniului” (☞ pag. 51).

4 Apăsaţi butonul `OK.

• [Dividing!] se va afişa pe ecran, iar

divizarea fişierului va începe.

• Segmentarea fișierului se încheie când

pe ecran apare mesajul [File divide

completed].

5 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru

a părăsi meniul.

Observaţii

• Divizarea fişierului poate fi efectuată numai

atunci când este afişată lista fişierelor.

• Reportofonul nu poate diviza fişiere atunci

când numărul fişierelor din director este mai

mare de 199.

• Fişierele protejate nu pot fi divizate (☞ pag. 53).

• După segmentare, prima parte a fișierului va

fi redenumită drept [File name_1.MP3] iar

a doua parte a fișierului va fi denumită

[File name_2.MP3].

4

Modul de configurare a meniului

RO

69


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

RO

70

• Dacă un fişier are o durată extrem de scurtă,

acesta nu poate fi divizat, chiar dacă este un

fişier MP3 sau PCM.

• Nu scoateţi bateria în timpul divizării unui fişier.

Acest lucru poate duce la deteriorarea datelor.

Înregistrarea cu temporizator

[Timer Rec]

Înregistrarea cu temporizator este o funcţie care

permite efectuarea unei înregistrări la un moment

prestabilit. Puteţi programa până la trei setări

dorite (valorile prestabilite 1-3) ([On/Off], [Day],

[Time], [Rec Mode], [Folder] şi [Mic Sense]).

Butonul +−

Butonul `OK

1 Selectaţi [Timer Rec] din meniul

[Rec Menu].

• Pentru mai multe detalii despre accesarea

setărilor din meniu, consultaţi „Modul de

configurare a meniului” (☞ pag. 51).

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta

un număr de setare prestabilită.

3 Apăsaţi butonul `OK.

Butonul F2

4 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta elementul de configurat.

• Selectaţi elementele pe care doriţi să

le setaţi dintre [On/Off], [Day], [Time],

[Rec Mode], [Folder] şi [Mic Sense].

5 Apăsaţi butonul `OK pentru a

selecta respectiva setare.

Setarea [On/Off]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege [On]

sau [Off].

[On]: Setarea va fi aplicată.

[On]: Setarea nu va fi aplicată.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia

selectarea [On/Off].

Setarea [Day]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege

[One Time], [Everyday] sau [Every Week].

[One Time]: înregistrează o singură dată la

ora specificată.

[Only once]: înregistrează în fiecare zi la ora

specificată.

[Every Week]: efectuează o înregistrare

la o oră prestabilită dintr-o zi specificată

a săptămânii.

Selectaţi [Every week] şi apăsaţi butonul

`OK pentru a trece la ecranul de selectare

[Day]. Apăsaţi butonul + sau – pentru

a selecta o zi a săptămânii.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a ieşi din

ecranul de selectare [Day].


Modul de configurare a meniului

Setarea [Time]

1 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru a

selecta „Hour” şi „Minute” la [Start Time]

și „Hour” și „Minute” la [Stop Time].

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru modificarea

valorilor.

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a părăsi meniul

de selectare [Time].

Setarea [Rec Mode]:

Indiferent de modul de înregistrare obişnuit [Rec

Mode] (☞ pag. 54), înregistrarea cu temporizator

va începe într-un mod de înregistrare prestabilit.

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta un

mod de înregistrare.

2 Apăsaţi butonul `OK.

3 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta

o frecvenţă de înregistrare.

4 Apăsaţi butonul `OK pentru a părăsi

meniul de selectare [Rec Mode].

Setarea [Folder]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta

locul în care doriţi să salvaţi (memorie).

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a selecta

opţiunea [Folder].

3 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta

locul în care doriţi să salvaţi (directorul).

4 Apăsaţi butonul `OK pentru a ieşi din

setarea [Folder].

Setarea [Mic Sense]:

Indiferent de setarea pentru sensibilitatea

microfonului (☞ pag. 53), înregistrarea cu

temporizator va începe cu o sensibilitate a

microfonului prestabilită.

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege

[High], [Middle] sau [Low].

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a închide

meniul de selectare [Mic Sense].

6 Apăsaţi butonul + sau – pentru

a selecta [Finish].

7 Apăsaţi butonul ` OK pentru

a încheia configurarea.

• Setările programate vor fi aplicate, iar

ecranul va reveni la meniul de selectare

a numărului prestabilit.

• Pentru a seta celelalte numere prestabilite,

repetaţi procedura de mai sus.

• Atunci când butonul 9 este apăsat

în meniul de selectare în avans, setările

selectate pot fi confirmate.

8 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru

a părăsi meniul.

• Pe ecran va apărea [«].

Observaţii

Când se selectează [ON]

• Dacă reportofonul este în uz la ora de pornire

prestabilită, înregistrarea cu temporizator va

porni imediat, după oprirea reportofonului.

• Chiar dacă reportofonul este oprit sau

este pus în aşteptare, înregistrarea cu

temporizator va începe la ora specificată.

• Dacă trei înregistrări cu temporizator

au aceeaşi oră de pornire, [Preset 1] are cel

mai ridicat nivel de prioritate, în vreme ce

[Preset 3] are cel mai scăzut nivel de prioritate.

• Dacă ora de pornire a înregistrării cu

temporizator şi ora alarmei cu redare

(☞ pag. 72) coincid, înregistrarea cu

temporizator va avea prioritate.

4

Modul de configurare a meniului

RO

71


Modul de configurare a meniului

4

• Dacă bateriile se descarcă în cursul

înregistrării declanşate de temporizator,

reportofonul va opri înregistrarea. Verificaţi

energia bateriilor înainte de a porni

înregistrarea cu temporizator.

• Dacă setarea [Time & Date] nu este corectă,

înregistrarea cu temporizator nu poate

fi setată la o oră specificată; prin urmare,

asiguraţi-vă că setarea [Time & Date] este

corectă înainte de a configura înregistrarea

cu temporizator. Dacă nu este corectă,

refaceţi setarea [Time & Date] (☞ pag. 23).

• Reportofonul va înregistra în memoria

internă [Folder A] atunci când cardul

microSD este selectat ca suport de

înregistrare, dar acesta nu este în reportofon

în cursul înregistrării cu temporizator.

Funcţia alarmă cu redare [Alarm]

Funcţia de alertă cu redare poate fi configurată

pentru a reda un fişier audio la momentul

prestabilit.

Puteţi programa până la trei setări dorite

(valorile prestabilite 1-3) ([On/Off], [Day], [Start

Time],[Volume], [Alarm] şi [Playback File]).

Butonul F2

Butonul +−

Butonul `OK

Modul de configurare a meniului

1 Selectaţi [Alarm] din meniul

[Play Menu].

• Pentru mai multe detalii despre accesarea

setărilor din meniu, consultaţi „Modul de

configurare a meniului” (☞ pag. 51).

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta

un număr de setare prestabilită.

3 Apăsaţi butonul `OK.

RO

72


Modul de configurare a meniului

4 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta elementul de configurat.

• Selectaţi elementele pe care doriţi să le

setaţi dintre [On/Off] [Day] [Start Time]

[Volume] [Alarm Sound] [Playback

File].

5 Apăsaţi butonul `OK pentru a

selecta respectiva setare.

Setarea [On/Off]:

1 Apăsaţi butonul + sau – pentru a alege

[On] sau [Off].

[On]: Setarea va fi aplicată.

[Off]: Setarea nu va fi aplicată.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia

selectarea [On/Off].

Setarea [Day]:

1 Apăsaţi butonul + sau – pentru a alege [One

Time], [Everyday] sau [Every Week].

[One Time]: alarma cu redare va fi

declanşată o singură dată, la ora

specificată.

[Everyday]: alarma cu redare va fi declanşată

în fiecare zi la ora specificată.

[Every Week]: declanşează alarma cu redare

la o oră prestabilită dintr-o zi specificată

a săptămânii.

Selectaţi [Every week] şi apăsaţi butonul

`OK pentru a trece la ecranul de selectare

[Day]. Apăsaţi butonul + sau – pentru a

selecta o zi a săptămânii.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a ieşi din

ecranul de selectare [Day].

Setarea [Start Time]:

1 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru a

selecta „Hour” şi „Minute” la [Start Time].

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru modificarea

valorilor.

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a părăsi meniul

de selectare [Start Time].

Setarea [Volume]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a regla

volumul. Apăsaţi butonul F1 pentru a

verifica volumul.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a ieşi din

ecranul de selectare [Volume].

Setarea [Alarm Sound]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege un

sunet de alarmă dintre [Alarm1], [Alarm2]

şi [Alarm3]. Apăsaţi butonul F1 pentru a

verifica sunetul alarmei.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a părăsi

meniul.

Selectarea [Alarm Sound].

Setarea [Playback File]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege

dintre [No File Play] şi [File Select].

[No File Play]: doar declanşează alarma.

[File Select]: redă un fişier selectat după

alarmă.

• Atunci când este selectat [File Select] și

se apasă butonul `OK, reportofonul va

trece la setarea [Memory Select].

• Selectaţi memoria pe care se află fișierul

pentru redare la declanșarea alarmei

folosind butonul + sau – și apăsaţi

butonul `OK. Reportofonul va deschide

setările pentru directorul care conţine

fișierul de redat pentru alarmă.

4

Modul de configurare a meniului

RO

73


Modul de configurare a meniului

4

Modul de configurare a meniului

• Selectaţi directorul cu ajutorul

butoanelor + și – și apăsaţi butonul `OK

pentru a trece la selectarea fișierului.

Utilizaţi butoanele + și – pentru a selecta

fișierul în același mod.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a părăsi meniul

de selectare [Playback File].

6 Apăsaţi butonul + sau – pentru a

selecta [Finish].

7 Apăsaţi butonul ` OK pentru a

încheia configurarea.

Când se selectează [ON]

• Setările programate vor fi aplicate, iar

ecranul va reveni la meniul de selectare

a numărului prestabilit.

• Pentru a seta celelalte numere

prestabilite, repetaţi procedura de mai

sus.

• Atunci când butonul 9 este apăsat

în meniul de selectare în avans, setările

selectate pot fi confirmate.

8 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru a

părăsi meniul.

• Pe ecran va apărea [A].

Observaţii

• Dacă este selectat [Everyday], alarma se va

declanşa în fiecare zi la ora programată, în

afară de cazul în care alarma cu redare este

anulată.

• Alarma va suna timp de cinci minute, apoi

se va opri. În astfel de cazuri, chiar dacă este

selectat un fișier pentru funcţia Alarmă cu

redare, acesta nu va fi redat automat.

• Dacă trei alarme au aceeaşi oră de pornire,

[Preset 1] are cel mai ridicat nivel de

prioritate, în vreme ce [Preset 3] are cel mai

scăzut nivel de prioritate.

• Dacă la ora programată reportofonul este în

uz sau sunt efectuate alte operaţii, funcţia

alarmă cu redare nu va fi disponibilă.

• Alarma va suna la ora planificată, chiar

dacă reportofonul este oprit sau este pus

în aşteptare. Reportofonul începe să redea

fişierul selectat atunci când apăsaţi orice

buton şi opreşte redarea atunci când apăsaţi

butonul STOP (4).

• Dacă fişierul selectat este mutat ori şters sau

cardul microSD a fost scos din reportofon,

fişierul nu va fi redat, ci doar va suna alarma.

• Dacă ora de pornire pentru înregistrarea

cu temporizator şi ora alarmei coincid,

înregistrarea cu temporizator va avea

prioritate (☞ pag. 70).

• Dacă formataţi memoria reportofonului

(☞ pag. 77), vor fi şterse şi sunetele aferente

alarmei. Funcţia de alarmă cu redare este

disponibilă dar sunetele de alarmă [Alarm1]

[Alarm 2] [Alarm 3] din [Alarm Sound] vor

avea acelaşi sunet. În acest caz, sunetele de

alarmă vor fi diferite de cele prestabilite.

Dacă doriţi să recuperaţi sunetele aferente

alarmei, conectaţi reportofonul la computer

și copiaţi sunetele standard pe reportofon

cu ajutorul aplicaţiei incluse „Olympus

Sonority” (☞ pag. 86).

RO

74


Modul de configurare a meniului

Indicaţii prin mesaje de voce [Voice

Guide] (Numai pentru DM-670)

Această opţiune furnizează mesaje vocale

referitoare la condiţiile de funcţionare a

reportofonului. Reglaţi viteza de redare şi

volumul pentru aceste mesaje.

Butonul F2

Butonul +−

Butonul `OK

1 Alegeţi opţiunea [Voice Guide] din

meniul [LCD/Sound Menu].

• Pentru mai multe detalii despre accesarea

setărilor din meniu, consultaţi „Modul de

configurare a meniului” (☞ pag. 51).

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta elementul de configurat.

• Selectaţi elementele de configurat

dintre opţiunile [On/Off], [Speed] şi

[Volume].

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a

selecta respectiva setare.

Setarea [On/Off]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege

[On] sau [Off].

[On]: Ghidul vocal este activat.

[Off]: Ghidul vocal este dezactivat.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia

selectarea [On/Off].

Setarea [Speed]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege

[Speed5], [Speed4], [Speed3], [Speed2]

sau [Speed1].

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a ieşi din

ecranul de selectare [Speed].

Setarea [Volume]:

1 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege

[Volume5], [Volume4], [Volume3],

[Volume2] sau [Volume1].

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a ieşi din

ecranul de selectare [Volume].

4 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru

a părăsi meniul.

Observaţii

• Melodia de pornire/oprire a reportofonului

(☞ pag. 20) poate fi anulată dacă aţi selectat

pentru ghidul vocal opţiunea [Off].

• Dacă formataţi memoria reportofonului

(☞ pag. 77), și datele privind ghidul vocal

vor fi șterse. Dacă doriţi să recuperaţi datele

ghidului vocal, conectaţi reportofonul la

computer și copiaţi datele ghidului vocal

pe reportofon cu ajutorul aplicaţiei incluse

Olympus Sonority” (☞ pag. 86).

• Selectaţi volumul melodiei de pornire/oprire

prin setarea [Volume] pentru ghidul vocal.

• Setarea [Speed] din setările [Voice Guide]

este dezactivată în timpul redării fişierelor.

4

Modul de configurare a meniului

RO

75


Modul de configurare a meniului

Schimbarea clasei USB

[USB Settings]

Pe lângă setarea [PC] (conectare la computer

pentru transferarea fișierelor) sau [AC Adapter]

(conectare la adaptorul c.a. pentru încărcarea

bateriei), puteţi schimba și clasa USB, după

necesitate.

Când este selectat [USB Connect]:

4 Apăsaţi butonul + sau – pentru a

modifica setarea.

4

Modul de configurare a meniului

Butonul F2

Butonul +−

Butonul `OK

1 Selectaţi [USB Settings] din meniul

[Device Menu].

• Pentru mai multe detalii despre

accesarea setărilor din meniu, consultaţi

„Modul de configurare a meniului”

(☞ pag. 51).

2 Apăsaţi butonul + sau – pentru a

selecta [USB Connect] sau [USB

Class].

[PC]: Setare pentru situaţia în care

reportofonul este conectat la computer

și utilizat ca dispozitiv de stocare sau

compozit. Conectat ca dispozitiv de

stocare sau compozit.

[AC Adapter]: Setare pentru situaţi când

reportofonul este conectat la computer

pentru încărcare sau la adaptorul c.a.

(A514) (opţional).

[Optional]: setare pentru confirmare

metodei de conectare atunci când se

realizează o conectare prin USB.

5 Apăsaţi butonul `OK pentru a

încheia configurarea.

• Dacă selectaţi [USB Connect], continuaţi

cu pasul 8.

Când este selectat [USB Class]:

6 Apăsaţi butonul + sau – pentru a

modifica setarea.

RO

76

[USB Connect]: Setare pentru conectarea

la computer.

[USB Class]: Setare pentru clasa USB.

3 Apăsaţi butonul `OK.

• Dacă selectaţi [USB Class], continuaţi cu

pasul 6.

[Storage class]: recunoscut de computer ca

dispozitiv de stocare extern.

[Composite]: setare pentru cazul în care

este conectat la computer sau utilizat ca

dispozitiv de stocare extern, microfon

sau difuzor USB.


Modul de configurare a meniului

7 Apăsaţi butonul `OK pentru a

încheia configurarea.

8 Apăsaţi butonul F2 (EXIT) pentru a

părăsi meniul.

Observaţii

• Când conectaţi pentru prima dată

reportofonul la computer ca dispozitiv

extern de stocare, programul driver pentru

reportofon va fi instalat automat pe

computer.

• Atunci când setarea pentru [USB Connect]

este [AC Adapter], computerul nu poate

determina dacă reportofonul este conectat

la computer .

• Dacă reportofonul nu este recunoscut de

computer ca dispozitiv de stocare extern,

modificaţi setarea [USB Class] selectând

[Storage class].

Formatarea memoriei reportofonului

[Format]

Butonul +−

Butonul `OK

Dacă formataţi memoria

reportofonului, toate fişierele vor

fi şterse şi toate setările funcţiilor

vor reveni la valorile standard, cu

excepţia datei şi a orei. Înainte de

formatare, transferaţi toate fişierele

importante pe un computer.

1 Selectaţi [Format] din meniul

[Device Menu].

• Pentru mai multe detalii despre accesarea

setărilor din meniu, consultaţi „Modul de

configurare a meniului” (☞ pag. 51).

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a

selecta suportul de înregistrare pe

care doriţi să îl formataţi.

4

Modul de configurare a meniului

3 Apăsaţi butonul `OK.

RO

77


Modul de configurare a meniului

4 Apăsaţi butonul + pentru a selecta

[Start].

7 Apăsaţi butonul `OK.

• Începe formatarea iar pe ecran apare

intermitent [Format !].

4

5 Apăsaţi butonul `OK.

• După ce apare mesajul

[Data will be cleared] timp de două

secunde, se vor activa opţiunile, [Start]

și [Cancel].

Modul de configurare a meniului

• [Format Done] apare pe ecran la

încheierea operaţiei de formatare.

RO

78

6 Apăsaţi butonul + pentru a selecta

[Start].

Observaţii

• Nu formataţi niciodată memoria

reportofonului folosind un computer.

• Când se formatează reportofonul, toate

datele salvate, inclusiv fişierele protejate

şi cele „read-only” vor fi şterse.

• După formatare, denumirile fişierelor audio

înregistrate vor începe de la [0001].

• Pentru a readuce setările la valorile iniţiale,

utilizaţi [Reset Settings]

(☞ pag. 64).

• Dacă aţi introdus în reportofon un card

microSD, selectaţi suportul de înregistrare

dorit, fie [Built-in Memory], fie [microSD

Card], pentru a evita erorile de înregistrare

(☞ pag. 64).


Modul de configurare a meniului

• Procesul poate dura peste 10 secunde. Nu

efectuaţi niciodată următoarele operaţiuni

în timpul procesării datelor întrucât

integritatea acestora poate fi afectată. De

asemenea, înlocuiţi bateria cu una nouă

pentru a vă asigura că aceasta nu se va

epuiza în timpul procesării datelor.

1 Deconectarea adaptorului de c.a. în

timpul procesării.

2 Scoaterea bateriei în timpul procesării.

3 Scoaterea cardului [microSD Card] în

timpul procesării când acesta este utilizat

ca suport de înregistrare.

• Formatarea reportofonului va fi de tipul

Quick Format. Dacă formataţi cardul

microSD card, informaţiile de gestionare a

fişierelor sunt actualizate, iar datele de pe

cardul microSD card nu sunt şterse complet.

Atunci când predaţi sau eliminaţi cardul

microSD, aveţi grijă la posibilele sustrageri

de date de pe acesta. Recomandăm

distrugerea cardului microSD atunci când se

doreşte eliminarea acestuia.

• Dacă formataţi memoria reportofonului

(☞ P.77), vor fi șterse și melodiile de

deschidere/închidere iar acestea nu vor

mai fi redate. Dacă doriţi să recuperaţi

melodiile de deschidere/închidere, conectaţi

reportofonul la computer și copiaţi datele

audio standard pe reportofon cu ajutorul

aplicaţiei incluse „Olympus Sonority”

(☞ pag. 86).

• Dacă formataţi memoria reportofonului

(☞ pag. 77), vor fi şterse şi sunetele aferente

alarmei. Funcţia de alarmă cu redare este

disponibilă dar sunetele de alarmă [Alarm1]

[Alarm 2] [Alarm 3] din [Alarm Sound] vor

avea acelaşi sunet. În acest caz, sunetele de

alarmă vor fi diferite de cele prestabilite.

Dacă doriţi să recuperaţi sunetele aferente

alarmei, conectaţi reportofonul la computer

și copiaţi sunetele standard pe reportofon

cu ajutorul aplicaţiei incluse „Olympus

Sonority” (☞ pag. 86).

Pentru DM-670:

• Dacă formataţi memoria reportofonului

(☞ pag. 77), și datele privind ghidul vocal

vor fi șterse. Dacă doriţi să recuperaţi datele

ghidului vocal, conectaţi reportofonul la

computer și copiaţi datele ghidului vocal

pe reportofon cu ajutorul aplicaţiei incluse

Olympus Sonority” (☞ pag. 86).

4

Modul de configurare a meniului

RO

79


Utilizarea reportofonului cu computerul

Prin conectarea reportofonului la un computer, puteţi efectua următoarele operaţii:

• Fişierele vocale înregistrate pe reportofon pot fi redate şi gestionate pe computer cu ajutorul

aplicaţiei software „Olympus Sonority”.

Dacă se face o actualizare (opţional) la „Olympus Sonority Plus” sau este adăugat un plug-in

Music Editing (opţional), pot fi utilizate diverse funcţii suplimentare (☞ pag. 87).

• Puteţi transfera pe computer fişierele înregistrate cu reportofonul, le puteţi reda şi gestiona

folosind Windows Media Player sau iTunes.

• Pe lângă utilizarea sa ca reportofon şi dispozitiv de redare audio, reportofonul poate fi folosit

şi ca memorie externă pentru computer, stocând informaţii în memoria acestuia ce pot fi apoi

citite (☞ pag. 93).

Mediul de operare

Windows

5

Mediul de operare

Sistem de operare:

Microsoft® Windows® XP Service Pack 2, 3

Microsoft® Windows® XP Professional x64

Edition Service Pack 2

Microsoft® Windows Vista® Service, Service

Pack 1, 2 (32 biţi/64 biţi)

Microsoft® Windows® 7 (32 biţi/64 biţi)

Procesor:

procesor pe 32 biţi (x86) de minimum 1 GHz

sau procesor pe 64 biţi (x64)

RAM:

512 MB sau mai mult

Spaţiu hard disk:

300 MB sau mai mult

Unitate de disc:

Unitate CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM

Browser:

Microsoft Internet Explorer 6.0 sau o

versiune ulterioară

Ecran:

minimum 1024 x 768 pixeli, minimum 65.536

de culori (recomandat: 16.770.000 de culori

sau mai mult)

Port USB:

Minimum un port liber

Altele:

• Dispozitiv audio

• Un mediu de lucru în care poate fi utilizat

internetul.

Observaţii

• Serviciul de asistenţă nu acoperă sistemele PC cu actualizare de la Windows 95/98/Me/2000 la

Windows XP/Vista/7.

• Garanţia în vigoare nu va acoperi defecţiunile datorate sistemelor PC modificate de utilizator.

RO

80


Mediul de operare

Macintosh

Sistem de operare:

Mac OS X 10.4.11 - 10.6

Procesor:

PowerPC® G5 sau procesor cu nuclee

multiple de minimum 1,5 GHz

RAM:

512 MB sau mai mult

Spaţiu hard disk:

300 MB sau mai mult

Unitate de disc:

Unitate CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM

Browser:

Macintosh Safari 2.0 sau o versiune

ulterioară

Ecran:

minimum 1024 x 768 pixeli, minimum 32.000

de culori (recomandat: 16.770.000 de culori

sau mai mult)

Port USB:

Minimum un port liber

Altele:

• Dispozitiv audio

• Un mediu de lucru în care poate fi utilizat

internetul.

Măsuri de precauţie la utilizarea reportofonului conectat la computer

• În timpul copierii unui fişier pe sau de pe reportofon, nu deconectaţi cablul USB chiar dacă pe

ecran vi se indică faptul că se poate efectua deconectarea. Datele sunt încă în curs de transferare

atâta timp cât indicatorul luminos se aprinde intermitent. Când deconectaţi cablul USB, urmaţi

instrucţiunile de la ☞ pag. 91. Dacă deconectaţi cablul USB înainte de încheierea transferului,

este posibil ca datele să nu fie integral transferate.

• Nu formataţi memoria reportofonului folosind computerul. Iniţializarea nu se efectuează

corect folosind computerul. Pentru formatare, urmaţi instrucţiunile din meniul [Format] al

reportofonului (☞ pag. 77).

• Denumirile directoarelor afişate în aplicaţii precum Explorer din Microsoft Windows şi Finder din

Macintosh sunt diferite de denumirile de directoare ce pot fi setate pe reportofon sau cu ajutorul

aplicaţiei „Olympus Sonority”.

• Dacă directoarele sau fişierele de pe reportofon sunt transferate sau redenumite utilizând o

aplicaţie de gestionare a fişierelor din Windows sau Macintosh, este posibil ca ordinea fişierelor

să se modifice sau să nu poată fi recunoscute.

• În memoria reportofonul se pot crea sau copia date chiar dacă pe computer atributul memoriei

reportofonului apare ca „read-only” (numai citire).

• Deoarece zgomotul poate avea efecte nedorite asupra echipamentelor electronice din

apropierea reportofonului, deconectaţi microfonul extern şi căştile în timpul conectării la un

calculator.

5

Mediul de operare

RO

81


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Funcţii disponibile în Olympus Sonority

Diverse funcţii precum gestionarea şi editarea fişierelor sunt instalate în „Olympus Sonority”. Pentru

informaţii privind procedurile de utilizare şi setările detaliate, consultaţi articolele relevante din

manualul de asistenţă online (☞ pag. 89).

5

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Funcţia Waveform editing:

Utilizând fila funcţiei Waveform Editing,

puteţi procesa cu uşurinţă datele vocale.

În modul Waveform Editing, puteţi de

asemenea să ştergeţi părţile inutile, să

inseraţi şi să resalvaţi datele.

Funcţia One-touch effect:

Utilizând funcţia One-touch Effect,

puteţi aplica uşor efecte speciale

fişierului vocal şi puteţi reduce nivelul

zgomotului în orice zonă specificată.

Modificarea codului de utilizator:

Codul de utilizator va fi în mod automat

asociat fişierelor care sunt înregistrate

cu reportofonul.

Modificarea numelui unui director:

Puteţi modifica numele unui director.

Numele unui director poate avea până

la 12 caractere şi nu poate conţine

caracterele \ /:*?”|. Dacă modificaţi

numele directorului folosind un sistem

de operare într-o limbă cu care acest

reportofon nu este compatibil, cuvintele

pot apărea deformate.

Modificarea formatului de fişier: *

Formatul curent al fişierului salvat poate

fi modificat în alt format.

Comasarea fişierelor: *

În aplicaţia „Olympus Sonority”, se pot

comasa mai multe fişiere, creându-se un

singur fişier vocal.

Divizarea fişierelor: *

Un fişier vocal poate fi divizat în două

fişiere în aplicaţia „Olympus Sonority”.

* Este disponibilă o funcţie de transformare a fișierelor PCM și WMA în fișiere MP3 dacă

treceţi la versiunea superioară „Olympus Sonority Plus” (☞ pag. 87).

RO

82


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Instalarea aplicaţiei soft

Înainte de a conecta reportofonul la computer, se va instala mai întâi aplicaţia „Olympus Sonority”

de pe discul CD-ROM cu software.

Înainte de instalare, confirmaţi următoarele:

• Închideţi toate aplicaţiile care rulează.

• Trebuie să vă logaţi ca şi administrator

Windows

1 Introduceţi discul cu „Olympus

Sonority” în unitatea CD-ROM.

• Programul de instalare se va lansa

automat. La pornirea programului,

treceţi la pasul 4. În caz contrar, urmaţi

procedurile descrise la paşii 2 şi 3.

2 Deschideţi conţinutul din unitatea

CD-ROM cu [Explorer].

3 Faceţi dublu clic pe [Setup] în

CD-ROM.

4 Atunci când se afişează meniul

de lansare a aplicaţiei „Olympus

Sonority”, faceţi clic pe limba dorită

pentru a o selecta.

5 Când faceţi clic pe [Olympus

Sonority Setup], se va deschide

meniul programului de instalare.

Urmaţi instrucţiunile aplicaţieiasistent

de instalare.

6 Confirmaţi acceptarea termenilor

contractului de licenţă.

• Pentru a instala „Olympus Sonority”,

trebuie să fiţi de acord cu termenii

contractului de licenţă. După ce bifaţi

caseta [Agree], faceţi clic pe [Next].

7 [Registration of User Registration

Information]

• Introduceţi numele dv., numele

companiei şi numărul de serie menţionat

pe fişa separată. După ce l-aţi introdus,

faceţi clic pe [Next].

8 [Select Setup Type]

• Locul de instalare poate fi modificat.

Faceţi clic pe [Next] dacă nu doriţi să

îl modificaţi (Selectaţi [Custom] dacă

doriţi să îl modificaţi).

9 [Start Installation]

• Faceţi clic pe [Install] pentru a începe

instalarea. Nu faceţi alte operaţiuni

înainte de încheierea instalării şi înainte

ca mesajul [Complete] să fie afişat.

10 [Installation Complete]

• Când instalarea este încheiată, va apărea

ecranul [Install Shield].

5

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

RO

83


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Macintosh

5

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

1 Introduceţi discul cu „Olympus

Sonority” în unitatea CD-ROM.

• Treceţi la pasul 3 când este afişat

conţinutul discului CD-ROM, respectiv

parcurgeţi paşii 2 şi 3 dacă nu este

afişat nimic.

2 Deschiderea conţinutului din

unitatea CD-ROM cu [Finder].

3 Faceţi dublu clic pe [Setup] în

CD-ROM.

4 Atunci când se afişează meniul

de lansare a aplicaţiei „Olympus

Sonority”, faceţi clic pe limba

dorită pentru a o selecta.

5 Când faceţi clic pe [Olympus

Sonority Setup], se va deschide

meniul programului de instalare.

Urmaţi instrucţiunile aplicaţieiasistent

de instalare.

6 Confirmaţi acceptarea termenilor

contractului de licenţă.

• Pentru a instala „Olympus Sonority”,

trebuie să fiţi de acord cu termenii

contractului de licenţă. După ce bifaţi

caseta [Agree], faceţi clic pe [Next].

7 [Changing the Installation

Destination]

• Locul de instalare poate fi modificat.

Faceţi clic pe [Next] dacă nu doriţi

să îl modificaţi (Selectaţi [Change

Installation Destination] dacă doriţi

să îl modificaţi.

8 [Start Installation]

• Când instalarea este încheiată, va apărea

ecranul [Installer].

• După pornirea aplicaţiei „Olympus

Sonority”, va apărea caseta de dialog

pentru introducerea numărului de serie.

Introduceţi numărul de serie care este

menţionat pe o fişă separată. După

ce l-aţi introdus, faceţi clic pe [OK],

iar aplicaţia „Olympus Sonority” se va

deschide.

RO

84


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Dezinstalarea aplicaţiei software

Pentru a dezinstala orice componentă a aplicaţiei software „Olympus Sonority” instalată pe

computer, urmaţi paşii de mai jos.

Windows

Macintosh

1 Ieşiţi din aplicaţia „Olympus

Sonority” .

2 Selectaţi [Control Panel] din

meniul [Start].

3 Faceţi clic pe [Add/Remove

programs] în fereastra panoului

de control.

4 Atunci când este afişată lista

aplicaţiilor instalate, selectaţi

[Olympus Sonority].

5 Faceţi clic pe [Change/Remove].

6 Confirmarea ştergerii fişierului.

• Faceţi clic pe butonul[OK] pentru a

începe dezinstalarea. Este posibil să

apară un mesaj suplimentar; citiţi-l cu

atenţie şi urmaţi instrucţiunile.

7 Atunci când se afişează ecranul

[Maintenance Complete], faceţi

clic pe [Finish] pentru a încheia

dezinstalarea.

Fişiere rămase după dezinstalare

1 Ieşiţi din aplicaţia „Olympus

Sonority” .

2 Deschideţi [Finder] şi faceţi dublu

clic pe [SonorityUninstaller.pkg]

în directorul aplicaţiei.

3 Se va deschide programul de

dezinstalare. Urmaţi instrucţiunile

expertului.

4 Atunci când vi se solicită parola

de administrator, introduceţi

parola şi faceţi clic pe [OK].

5 Va începe dezinstalarea, iar atunci

când se afişează [Successful], faceţi

clic pe [Close].

Fişierele vocale sunt stocate în directorul [MESSAGE]. Dacă nu aveţi nevoie de ele, le puteţi şterge.

Înainte de dezinstalare, puteţi confirma locul directorului [MESSAGE] făcând clic pe [Options] în

meniul [Tools].

5

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

RO

85


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Copierea datelor din aplicaţia Olympus Sonority

Dacă la formatarea reportofonului se şterg accidental date, puteţi copia datele audio standard din

Olympus Sonority” pe reportofon.

Pentru DM-670:

Asiguraţi-vă că ghidul vocal al reportofonului este setat la [On].

• Dacă ghidul vocal al reportofonului este setat la [Off] (☞ pag. 75), datele ghidului vocal

nu pot fi copiate.

5

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

1 Conectaţi reportofonul la

computer.

• Pentru modul de conectare, consultaţi

secţiunea „Conectarea la computer”

(☞ pag. 90).

2 Porniţi aplicaţia „Olympus

Sonority”

Pentru DM-670:

• Dacă pe reportofon nu sunt date în

ghidul vocal, se va afişa caseta de dialog

[File Transfer].

Pentru DM-650:

• Copierea datelor audio standard va

începe automat.

3 Copiaţi datele audio standard.

• Dacă faceţi clic pe butonul [OK] în caseta

de dialog [File Transfer], se începe

copierea datelor pentru ghidul vocal

şi se va afişa o fereastră care indică

desfăşurarea copierii.

4 Se va executa copierea datelor

audio standard.

{

3

RO

86

Observaţii

• NICIODATĂ nu deconectaţi cablul USB atâta timp cât indicatorul luminos se aprinde intermitent.

În caz contrar, datele vor fi distruse.

Pentru DM-670:

• Sunetul de alarmă (☞ pag. 72), melodia de pornire care este redată la pornirea reportofonului

şi melodia de încheiere care este redată la oprirea reportofonului (☞ pag. 20) vor fi copiate

împreună cu datele ghidului vocal.


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Funcţia de actualizare

Aplicaţia „Olympus Sonority” poate fi promovată la versiunea Plus (opţional) pentru a-i extinde şi

îmbunătăţi funcţiile. În plus, puteţi achiziţiona un modul Plug-in Music Editing pentru „Olympus

Sonority Plus”, pentru a beneficia de editare de înaltă calitate a efectelor. Pentru a adăuga un modul

plug-in, va trebui să treceţi la „Olympus Sonority Plus”.

Achiziţionare şi actualizare

Pentru a achiziţiona aplicaţia „Olympus

Sonority Plus” şi pentru a actualiza „Olympus

Sonority”, trebuie să urmaţi paşii de mai jos.

1 Porniţi aplicaţia „Olympus

Sonority”.

2 Selectaţi [Purchase Olympus

Sonority Plus] în meniul [Help] sau

faceţi clic pe butonul [ ] din bara

de instrumente.

• Browserul web va fi lansat şi se va afişa

site-ul de unde se poate achiziţiona

aplicaţia „Olympus Sonority Plus”.

Respectaţi indicaţiile de pe ecran. După

ce procedura de achiziţionare a fost

încheiată, cheia de actualizare va fi

trimisă prin e-mail.

3 Selectaţi [Upgrade to Olympus

Sonority Plus] în meniul [Help].

• Se va afişa caseta de dialog [Upgrade to

Olympus Sonority Plus].

4 În caseta de dialog [Upgrade

to Olympus Sonority Plus],

introduceţi cheia de actualizare

achiziţionată şi faceţi clic pe

butonul [OK].

• La următoarea pornire, aplicaţia

Olympus Sonority” se va actualiza la

versiunea „Olympus Sonority Plus”.

Trecerea la Olympus Sonority Plus

Faceţi clic pe rădăcina ierarhiei

arborescente principale , [Olympus

Sonority], în ecranul de răsfoire, pentru a

afişa ecranul cu informaţii. Puteţi verifica

dacă cheia de actualizare este înregistrată.

În plus, atunci când este selectată

opţiunea [Version Information] în meniul

[Help], va fi afişată cheia de actualizare

înregistrată pentru „Olympus Sonority

Plus”. Modulul plug-in Music Editing

include peste 20 de tipuri de funcţii de

efecte şi funcţii de analizare a spectrului.

Pentru detalii, consultaţi secţiunea de

ajutor online (☞ pag. 89).

5

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Observaţii

• Pentru a se putea face achiziţionarea unei chei de actualizare, aveţi nevoie de acces la internet.

• Pentru detalii privind achiziţionarea unei serii de licenţă, consultaţi detaliile de pe pagina de

internet.

RO

87


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Funcţii disponibile în Olympus

Sonority Plus:

Pe lângă funcţiile obişnuite, aplicaţia „Olympus

Sonority Plus” include de asemenea diverse

funcţii pentru editarea fişierelor muzicale.

Pentru informaţii privind procedurile de

utilizare şi setările detaliate, consultaţi

secţiunea de ajutor online (☞ pag. 89).

Funcţii disponibile cu modulul plug-in

pentru editare muzicală:

Achiziţionând un modul plug-in music editing,

puteţi adăuga funcţii de înaltă calitate pentru

a extinde capacităţile de editare muzicală

din „Olympus Sonority Plus”. Pentru detalii

privind metodele de achiziţie şi procedurile de

utilizare, consultaţi secţiunea de ajutor online

(☞ pag. 89).

5

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Editarea fişierelor MP3:

Editarea fişierelor MP3 şi funcţia de

scriere.

Crearea unui CD muzical:

Funcţie care permite crearea unui cd

muzical cu fişiere vocale înregistrate

într-un director inscriptibil pe cd.

Configurarea meniului reportofonului:

Funcţie care permite setări pe acest

reportofon (setări detaliate precum

configurarea alarmei, înregistrarea cu

temporizator etc.).

Funcţii pentru efecte:

Puteţi utiliza peste 20 de funcţii pentru

efecte de înaltă calitate pentru a vă

edita fişierele muzicale.

Analizor de spectru:

Spectrul de frecvenţă sonoră a

fișierului redat va fi afișat în timp real

pe ecranul de editare waveform.

Pe lângă editarea nerestricţionată a

fişierelor:

De asemenea, elimină restricţia

privind numărul de fişiere care pot fi

editate.

RO

88


Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

Utilizarea ajutorului online

Pentru a lansa asistenţa online:

• Cu aplicaţia „Olympus Sonority” lansată, selectaţi [Contents] din meniul [Olympus Sonority

Help].

4 Căutaţi după conţinut:

1 Imediat ce apare ecranul cu ajutor

online, faceţi clic pe fila Contents.

2 Faceţi dublu clic pe pictograma

corespunzătoare titlului dorit.

3 Faceţi dublu clic pe pictograma

corespunzătoare titlului dorit.

• Se va afişa o explicaţie a titlului.

2

3

4 Căutaţi după cuvânt-cheie:

5

1 Deschideţi secţiunea de ajutor

online şi faceţi clic pe elementul

[Index].

• Cuvintele cheie corespondente sunt

identificate automat.

2 Faceţi clic pe cuvântul cheie.

• Se va afişa o explicaţie a titlului.

1

Utilizarea aplicaţiei Olympus Sonority

2

Observaţie

• Pentru mai multe informaţii despre meniuri şi operaţiuni, consultaţi ajutorul online. Veţi putea

utiliza ajutorul online numai după instalarea aplicaţiei „Olympus Sonority”.

RO

89


Conectarea la computer

5

Conectarea la computer

RO

90

Înainte de a conecta reportofonul la

computer și utilizarea acestuia, se va

instala mai întâi aplicaţia „Olympus

Sonority” de pe discul CD-ROM cu

Software (☞ pag. 83).

1 Porniţi computerul.

2 Conectaţi cablul USB la mufa USB a

computerului.

3 În timp ce reportofonul este în

modul stop sau oprit, conectaţi

cablul USB la mufa de conectare din

partea inferioară a reportofonului.

• [Remote (Storage)] apare pe ecranul

reportofonului când cablul USB este

conectat.

• Atunci când reportofonul utilizează

setarea de conectare prin USB, acesta nu

se va conecta la computer atunci când

este selectată opţiunea [AC Adapter].

Selectaţi [PC] în cadrul setărilor pentru

conectare prin USB (☞ pag. 76).

Windows:

Atunci când conectaţi reportofonul

la un calculator cu sistem de operare

Windows şi deschideţi [My Computer],

acesta va fi recunoscut ca dispozitiv după

numele produsului. Dacă introduceţi un

card microSD, veţi putea să-l utilizaţi ca

[Removable Disk].

Macintosh:

Când conectaţi reportofonul la

un sistem Mac OS. reportofonul va

fi identificat pe desktop cu numele

produsului. Dacă este introdus un card

microSD, se va afişa [Untitled].

Observaţii

• Înainte de a conecta cablul USB, dezactivaţi

modul HOLD.

• Pentru detalii despre mufa USB a

computerului, consultaţi manualul de

utilizare al computerului.

• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet fişa

cablului de conectare. În caz contrar, este

posibil ca reportofonul să nu funcţioneze

corect.

• Dacă efectuaţi conectarea prin intermediul

unei console USB, funcţionarea poate deveni

instabilă. În astfel de cazuri, evitaţi utilizarea

unui hub USB.

• Utilizaţi numai cablul US special inclus

în pachet. Dacă se utilizează alte cabluri,

acest lucru poate provoca defecţiuni ale

reportofonului. De asemenea, nu utilizaţi

niciodată pentru alte produse cablul special

inclus.


Conectarea la computer

Deconectarea de la computer

Windows

1 Faceţi clic pe [ ] din bara de

activităţi aflată în colţul din

dreapta, jos, al ecranului. Faceţi

clic pe [Safely remove USB Mass

Storage Device].

Macintosh

1 Transferaţi cu ajutorul mouse-ului

pictograma corespunzătoare

reportofonului de pe desktop la

pictograma Coș de reciclare.

• În funcţie de computerul utilizat, litera

corespunzătoare unităţii de disc poate fi

diferită.

• Când apare fereastra care indică faptul

că echipamentul hardware poate fi scos

în siguranţă, închideţi fereastra.

2 Asiguraţi-vă că indicatorul luminos

s-a stins înainte de a deconecta

cablul USB.

2 Asiguraţi-vă că indicatorul luminos

s-a stins înainte de a deconecta

cablul USB.

5

Conectarea la computer

Observaţie

• NICIODATĂ nu deconectaţi cablul USB atâta timp cât indicatorul luminos se aprinde intermitent.

În caz contrar, datele vor fi distruse.

RO

91


Transferarea fişierelor vocale pe computer

Cele 5 directoare pentru înregistrări vocale sunt denumite [Folder A], [Folder B], [Folder C],

[Folder D] și [Folder E]. Fișierele vocale înregistrate sunt stocate în aceste directoare.

5

Transferarea fişierelor vocale pe computer

RO

92

Windows

1 Conectaţi reportofonul la computer

(☞ pag. 90).

2 Deschideţi aplicaţia Explorer.

• Atunci când conectaţi reportofonul

la un calculator cu sistem de operare

Windows şi deschideţi [My Computer],

acesta va fi recunoscut ca dispozitiv

după numele produsului. Dacă

introduceţi un card microSD, veţi putea

să-l utilizaţi ca [Removable Disk].

3 Deschideţi directorul

corespunzător produsului.

4 Copiaţi datele.

5 Deconectaţi reportofonul de la

computer (☞ pag. 91).

Macintosh

1 Conectaţi reportofonul la computer

(☞ pag. 90).

• Când conectaţi reportofonul la

un sistem Mac OS. reportofonul va

fi identificat pe desktop cu numele

produsului. Dacă este introdus un card

microSD, se va afişa [Untitled].

2 Faceţi dublu clic pe pictograma

corespunzătoare produsului de pe

desktop.

3 Copiaţi datele.

4 Deconectaţi reportofonul de la

computer (☞ pag. 91).

4 Numele unităţilor și numele

directoarele când este conectat la

computer:

Memorie internă flash

Nume dispozitiv

DM_650

Cardul microSD

Nume dispozitiv

Removable

Disk

Windows

Untitled

Macintosh

Observaţii

Recorder

Music

Podcast

Recorder

Music

Podcast

Nume director

Nume director

Folder A

Folder B

Folder C

Folder D

Folder E

Folder A

Folder B

Folder C

Folder D

Folder E

• În timpul transferării datelor, pe ecran apare

[Busy] iar indicatorul LED de înregistrare

se aprinde intermitent. NICIODATĂ nu

deconectaţi cablul USB atâta timp cât

indicatorul luminos se aprinde intermitent.

În caz contrar, datele vor fi distruse.

• În mediul de operare Mac OS, fişierele WMA

nu pot fi redate.


Utilizarea ca memorie externă pentru computer

Pe lângă utilizarea sa ca reportofon şi dispozitiv de redare audio, reportofonul poate fi folosit şi ca

memorie externă pentru computer, stocând informaţii în memoria acestuia ce pot fi apoi citite.

Când reportofonul este conectat la computer, puteţi descărca datele din memorie în computer sau

să încărcaţi în memoria reportofonului datele din computer.

Windows

1 Conectaţi reportofonul la computer

(☞ pag. 90).

2 Deschideţi aplicaţia Explorer.

• Când deschideţi [My Computer], acesta

va fi recunoscut ca dispozitiv după

numele produsului.

3 Deschideţi directorul

corespunzător produsului.

4 Copiaţi datele.

5 Deconectaţi reportofonul de la

computer (☞ pag. 91).

Macintosh

1 Conectaţi reportofonul la computer

(☞ pag. 90).

• Atunci când conectaţi reportofonul la

un calculator cu sistem de operare Mac

OS, acesta va fi identificat pe desktop cu

numele produsului.

2 Faceţi dublu clic pe pictograma

corespunzătoare produsului de pe

desktop.

3 Copiaţi datele.

4 Deconectaţi reportofonul de la

computer (☞ pag. 91).

5

Utilizarea ca memorie externă pentru computer

Observaţie

• În timpul transferării datelor, pe ecran apare [Busy] iar indicatorul LED de înregistrare se aprinde

intermitent. NICIODATĂ nu deconectaţi cablul USB atâta timp cât indicatorul luminos se aprinde

intermitent. În caz contrar, datele vor fi distruse.

RO

93


Utilizarea materialelor Audible

Încărcarea de materiale audio

Utilizaţi aplicaţia AudibleManager pentru a încărca materiale audio pe reportofon.

Cu ajutorul aplicaţiei AudibleManager, se pot reda, gestiona şi transfera materiale audio

pe reportofon.

4 Instalarea aplicaţiei AudibleManager:

Dacă aplicaţia AudibleManager nu este instalată pe un computer, instalaţi-o conform procedurii

descrise mai jos.

Windows

5

Utilizarea materialelor Audible

1 Accesaţi cu un browser una

dintre paginile de internet

Audible şi descărcaţi aplicaţia

AudibleManager.

http://www.audible.com/ (Statele Unite)

http://www.audible.co.uk

(Regatul Unit)

http://www.audible.fr (Franţa)

http://www.audible.de (Germania)

2 Deschideţi fişierul executabil

descărcat.

• Va fi afişat ecranul de configurare a

aplicaţiei AudibleManager. Selectaţi

numele dispozitivului utilizat (OLYMPUS

DM-670, DM-650) şi faceţi clic pe

butonul [Install].

3 Atunci când apare ecranul [Audible

Manager License Agreement],

faceţi clic pe butonul [I Accept].

4 Instalarea porneşte.

• Aşteptaţi să se încheie procesul. După

ce instalarea s-a încheiat, aplicaţia

AudibleManager porneşte automat.

2

3

RO

94


Utilizarea materialelor Audible

4 Adăugarea unui dispozitiv în AudibleManager:

Dacă aplicaţia AudibleManager a fost deja instalată, adăugaţi un dispozitiv pentru a gestiona

reportofonul în AudibleManager. Urmaţi procedura descrisă mai jos.

1 Selectaţi [Add New Device] în

meniul [Devices].

1

2 Atunci când apare caseta de dialog,

verificaţi conexiunea la internet şi

faceţi clic pe butonul [Yes].

3 Atunci când apare caseta de dialog,

verificaţi numele dispozitivului în

uz (DM-670, DM-650) şi faceţi clic

pe pe butonul [OK].

4 Instalarea porneşte.

• Aşteptaţi să se încheie procesul. După

ce instalarea s-a încheiat, aplicaţia

AudibleManager reporneşte.

Verificaţi dacă dispozitivul în uz a fost

adăugat în meniul [Mobile Devices].

2

3

4

5

Utilizarea materialelor Audible

4 Achiziţionarea de materiale Audible:

Materialele audio pot fi achiziţionate de pe pagina de internet Audible. Accesaţi pagina de internet

Audible cu un browser web şi descărcaţi conţinut urmând procedurile de achiziţie descrise pe

pagina respectivă.

Dacă utilizaţi setările standard, materialele vor fi descărcate automat în directorul Library al

aplicaţiei AudibleManager. După ce s-a încheiat descărcarea, aplicaţia AudibleManager porneşte iar

materialul achiziţionat este afişat în lista de materiale din directorul Library.

RO

95


Utilizarea materialelor Audible

Transferul de materiale audio

Materialele audio pot fi transferate în directorul [Audible] de pe reportofon urmând procedura

descrisă mai jos.

Windows

5

Utilizarea materialelor Audible

1 Conectaţi reportofonul la

computer.

2 Selectaţi [Library] în vizualizarea

arborescentă [Audible Folders].

• O listă a materialelor stocate în

directorul [Library] va apărea în partea

dreaptă.

3 Selectaţi conţinutul pe care doriţi

să-l transferaţi pe reportofon

şi faceţi clic pe butonul [Add to

Device].

4 Atunci când este afişat ecranul

[Activate Your Device], introduceţi

numele de utilizator şi parola

pentru Audible şi faceţi clic pe

butonul [OK].

5 Începe transferul.

• Aşteptaţi să se încheie transferul

materialului. După ce se încheie

transferul, materialul transferat

este afişat în lista de materiale a

dispozitivului. De asemenea, materialul

transferat este afişat în directorul

Library.

3

4

5

RO

96

Observaţii

• Atunci când un fişier este transferat pe reportofon, se creează în mod automat un fişier [.pos]

pentru fiecare material din directorul Audible.

• Atunci când se şterge un fişier [*.pos], utilizând Explorer, poziţia de redare stocată va fi de

asemenea ştearsă. Data viitoare când este selectat fişierul, redarea începe de la începutul

fişierului.

• Atunci când un fişier este transferat pe reportofon, se creează un fişier de sistem, ca fişier ascuns,

în directorul Audible. Atunci când fişierul este şters utilizând Explorer, nu mai este posibilă

redarea materialului Audible.


Utilizarea materialelor Audible

Ascultarea de conţinut audio pe reportofon

Materialele audio care au fost transferate de pe computer în directorul [Audible] pot fi ascultate cu

un mod exclusiv, optimizat pentru utilizarea conţinutului audio.

4 Modul Audible:

Când selectaţi directorul [Audible] din directorul [Music], reportofonul trece automat în modul

Audible. Modul Audible este singurul mod în care puteţi asculta materiale Audible (formatele Mod

3 şi Mod 4*) transferate de pe un calculator. Metoda de utilizare a modului Audible diferă de cazul

în care sunt selectate alte directoare de pe reportofon (mod normal). Pentru detalii, consultaţi

„Utilizarea reportofonului în modul Audible” (☞ pag. 99).

Ecranul cu fişiere în modul Audible:

În modul Audible, setarea [Play Mode] (☞ pag. 61) devine [File]

indiferent de setările meniului, iar reportofonul se opreşte după

redarea unui fişier. În plus, pictogramele ( , ) care indică

fişiere audio sunt de asemenea afişate în ecranul cu fişiere.

Consultaţi secţiunea „Selectarea directoarelor şi fişierelor”

(☞ pag. 30) pentru detalii privind modul de selectare a directoarelor şi

fişierelor.

a Indicator fişier Audible

Fişiere Audible care pot fi redate:

În modul Audible, pot fi redate fişiere cu formatul Mode 3 şi Mode 4. Doar fişierele Audible care au

extensia [.aa] sunt afişate în modul Audible (în directorul Audible al reportofonului).

Formate de fişiere Audible care pot fi redate *

Mod

Codec

3( ) ACELP (16 kbps)

4( ) MP3 (32 kbps)

a

5

Utilizarea materialelor Audible

RO

97


Utilizarea materialelor Audible

4 Poziţia şi secţiunea de redare:

În modul Audible, poziţia de pornire poate fi mutată cu uşurinţă cu ajutorul [Playback Position],

care conţine informaţiile privind poziţia, stocate de la opririle anterioare ale fiecărui fişier, şi prin

utilizarea „Section”, unde distribuitorul conţinutului a prestabilit poziţia.

Poziţia de redare:

Poziţia de redare (informaţiile privind poziţia) este stocată în fişierul [.pos], pe care reportofonul îl

creează automat pentru fiecare fişier Audible (fişier [.aa]).

Poziţia de redare este iniţial la începutul fişierului, iar poziţia de oprire va fi actualizată în funcţie de

redare sau de utilizarea funcţiei S. Play (redare lentă)/F. Play (redare rapidă).

Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru a muta poziţia de oprire atunci când reportofonul este oprit.

Poziţia de redare nu va fi actualizată.

Secţiunea:

Până la maximum 100 de segmente (capitole ale unei povestiri sau secţiuni ale unei ştiri) sunt

stabilite arbitrar pentru fiecare fişier de către distribuitorul materialelor.

5

Utilizarea materialelor Audible

Observaţii

• Atunci când un fişier este transferat pe reportofon, se creează în mod automat un fişier [.pos]

pentru fiecare material din directorul Audible.

• Nu puteţi plasa repere index sau temp în modul Audible.

• Atunci când se şterge un fişier [*.pos], utilizând Explorer, poziţia de redare stocată va fi de

asemenea ştearsă. Data viitoare când este selectat fişierul, redarea începe de la începutul

fişierului.

• Atunci când un fişier este transferat pe reportofon, se creează un fişier de sistem, ca fişier ascuns,

în directorul Audible. Atunci când fişierul este şters utilizând Explorer, nu mai este posibilă

redarea materialului Audible.

RO

98


Utilizarea materialelor Audible

4 Utilizarea reportofonului în modul Audible:

Metoda de utilizare a reportofonului în modul Audible este diferită de cea din modul Normal atunci

când este selectat directorul [Audible] sau fişierul Audible.

Derularea spre sfârşit

Ţineţi apăsat butonul 9 cu reportofonul oprit.

➥ Atunci când butonul este eliberat, derularea rapidă înainte se opreşte. Poziţia de redare nu

este actualizată. Dacă apăsaţi butonul `OK, redarea este reluată de la această poziţie.

Ţineţi apăsat butonul 9 cu reportofonul în redare.

➥ Când eliberaţi butonul 9, reportofonul va relua redarea obişnuită.

• Dacă poziţia de pornire a unei secţiuni (☞ pag. 98) şi poziţia de redare sunt în mijlocul unui fişier,

reportofonul se opreşte la acele poziţii.

• Dacă butonul 9 este ţinut apăsat în timp ce reportofonul este oprit, reportofonul revine la

începutul fişierului, iar apoi se opreşte.

Dacă butonul 9 este ţinut în continuare apăsat, reportofonul se duce la următorul fişier şi

continuă derularea rapidă înainte de la începutul fişierului. Dacă derularea rapidă înainte ajunge

la sfârşitul ultimului fişier, reportofonul se opreşte la începutul ultimului fişier.

• Dacă butonul 9 este ţinut apăsat în timpul redării şi se ajunge la sfârşitul fişierului,

reportofonul revine la începutul fişierului şi se opreşte.

Derularea spre început

Ţineţi apăsat butonul 0 cu reportofonul oprit.

➥ Atunci când butonul este eliberat, derularea rapidă înapoi se opreşte. Poziţia de redare nu este

actualizată. Dacă apăsaţi butonul `OK, redarea este reluată de la această poziţie.

Ţineţi apăsat butonul 0 cu reportofonul în redare.

➥ Atunci când butonul este eliberat, redarea se reia din acele poziţii.

• Dacă poziţia de pornire a unei secţiuni (☞ pag. 98) şi poziţia de redare sunt în mijlocul unui fişier,

reportofonul se opreşte la acea poziţie.

• Dacă butonul 0este ţinut apăsat în timp ce reportofonul este oprit, reportofonul revine la

începutul fişierului, iar apoi se opreşte. Dacă butonul 0 este ţinut apăsat, reportofonul revine

la sfârşitul fişierului anterior şi continuă derularea rapidă înapoi .

• Dacă butonul 0 este ţinut apăsat în cursul redării, iar reportofonul ajunge la sfârşitul fişierului,

reportofonul începe redarea de la începutul respectivului fişier.

• Dacă se ţine apăsat butonul 0 cu reportofonul oprit la începutul fişierului de sus, reportofonul

va începe derularea rapidă înapoi de la sfârşitul ultimului fişier.

5

Utilizarea materialelor Audible

RO

99


Utilizarea materialelor Audible

Omiterea unu fişier şi omiterea unei secţiuni

5

Utilizarea materialelor Audible

Cu reportofonul în mod stop, apăsaţi butonul 9.

➥ Reportofonul va trece automat la o poziţie de redare sau la poziţia de pornire a unei secţiuni,

în funcţie de cea care este mai aproape în fişier, şi se opreşte.

După o poziţie de oprire, dacă nu există nicio poziţie de redare sau o poziţie de pornire a unei

secţiuni, reportofonul va trece automat la o poziţie de redare a fişierului următor şi se va opri.

Apăsaţi butonul 0 când reportofonul s-a oprit la începutul unui fişier.

➥ Reportofonul va trece automat la poziţia de redare a fişierului următor, apoi se va opri.

Apăsaţi butonul 0 dacă reportofonul nu s-a oprit la începutul unui fişier.

➥ Reportofonul va trece automat la o poziţie de redare sau la poziţia de pornire a unei secţiuni,

în funcţie de cea care este mai aproape în fişier, şi se opreşte.

Apăsaţi butonul 9 în timp ce se execută redarea.

➥ Reportofonul omite următoarele trei secunde sau trece automat la poziţia de pornire a secţiunii

următoare, în funcţie de care poziţie este mai aproape, şi porneşte redarea fişierului. După ce a

ajuns la sfârşitul fişierului, reportofonul se opreşte la începutul fişierului. Poziţia de redare este

actualizată la poziţia de început a fişierului din acel moment.

Apăsaţi butonul 0 în timp ce se execută redarea.

➥ Reportofonul omite anterioarele trei secunde sau trece automat la poziţia de pornire a secţiunii

curente, în funcţie de care poziţie este mai aproape, şi porneşte redarea fişierului. Atunci când

reportofonul ajunge la începutul unui fişier, acesta este redat de la început.

• Setarea [Skip Space] (☞ pag. 61) nu funcţionează în modul Audible.

RO

100


Alte informaţii

Lista mesajelor de alertă

Mesaj Semnificaţie Explicaţie Soluţie

[Battery Low]

[File Protected]

[Cannot record in this

folder]

[Index Full]

[Temp Mark Full]

[Folder Full]

Energie redusă baterie.

Protecţie la ştergere.

Director incorect pentru

înregistrare audio.

A fost atins numărul

maxim de repere index.

S-a atins numărul maxim

de repere Temp.

Director plin.

Energia bateriei se

diminuează.

Aţi încercat să ştergeţi un

fişier protejat.

Aţi încercat să înregistraţi

folosind un director

[Music] sau [Podcast].

Fişierul conţine numărul

maxim de repere index

(valoarea maximă este de

16 (99*)).

Fişierul conţine numărul

maxim de repere Temp

(valoarea maximă este de

16 (99*)).

Directorul nu mai poate

stoca alte fişiere (maxim

200 fişiere).

[Memory Error] Eroare de memorie. Eroare de memorie.

[Card Error]

Eroare de memorie.

Cardul microSD nu este

recunoscut corect.

Încărcaţi bateriile sau înlocuiţile

cu baterii noi (☞ pag. 15,

pag. 17).

Anulaţi protecţia fişierului

(☞ pag. 53).

Alegeţi unul din directoarele

[&] – [*] şi încercaţi să

înregistraţi din nou

(☞ pag. 26, pag. 30).

Ştergeţi reperele index de care

nu mai aveţi nevoie

(☞ pag. 45).

Ştergeţi reperele Temp de care

nu mai aveţi nevoie

(☞ pag. 45).

Ştergeţi fişierele de care nu aveţi

nevoie (☞ pag. 48).

Acest mesaj indică o defecţiune;

ca urmare, vă rugăm să contactaţi

magazinul de unde aţi cumpărat

aparatul sau un centru de service

Olympus pentru reparaţii

(☞ pag. 112).

Scoateţi şi reintroduceţi cardul

microSD (☞ pag. 24 - pag. 25).

6

Lista mesajelor de alertă

[License Mismatch]

Fişier copiat ilegal.

Indică fişiere muzicale

copiate ilegal.

Ştergeţi fişierul (☞ pag. 48).

[Memory Full]

Spaţiu în memorie

indisponibil.

Memoria este plină.

Ştergeţi fişierele de care nu aveţi

nevoie (☞ pag. 48).

[No File]

Nu există fişiere.

Nu a fost găsit nici un

fişier în director.

Selectaţi alt director

(☞ pag. 27 – 30).

[Format Error]

Eroare de formatare.

A apărut o eroare la

formatarea memoriei

reportofonului.

Formataţi din nou memoria

(☞ pag. 77).

RO

101


Lista mesajelor de alertă

Mesaj Semnificaţie Explicaţie Soluţie

[Can’t Make The

System File. Connect

to PC and delete

unnecessary file]

[Cannot play this

file]

Nu poate fi creat fişierul

de gestionare.

Fişierul nu poate fi

redat.

Fişierul de gestionare nu

poate fi creat datorită

spaţiului insuficient în

memorie.

Format incompatibil.

Conectaţi reportofonul la

computer şi ştergeţi fişierele de

care nu aveţi nevoie.

Confirmaţi fişierul care poate fi

redat pe acest reportofon

(☞ pag. 41).

[Please Select The

File]

Fişier neselectat

Fişierul nu a fost selectat.

Selectaţi un fişier, apoi executaţi

operaţia (☞ pag. 27 – 30).

[Same folder. Can’t

be moved (copied).]

Fişierul nu poate fi mutat

(copiat).

Se încearcă mutarea

(copierea) în acelaşi

director.

Selectaţi alt director.

[Some files can’t be

moved (copied).]

Fişierul nu poate fi mutat

(copiat).

Aţi încercat să mutaţi

(copiaţi) un fișier într-o

destinaţie în care există

deja un fișier cu același

nume.

Selectaţi alt fişier.

6

Lista mesajelor de alertă

[This file can’t be

divided]

* Numai pentru DM-670

Fişierul nu poate fi

divizat.

Se încearcă divizarea unul

alt fişier decât fişierele

MP3 sau PCM înregistrate

pe acest reportofon.

Selectaţi alt fişier.

RO

102


Remedierea problemelor

Simptom Cauza probabilă Soluţie

Nu apare nimic pe afişaj

Bateriile nu sunt introduse corect.

Energia bateriei se diminuează.

Verificaţi dacă polarităţile = şi - ale

bateriei sunt orientate corect (☞ pag. 15).

Încărcaţi bateriile sau înlocuiţi-le cu baterii

noi (☞ pag. 15, pag. 17).

Reportofonul este oprit. Porniţi reportofonul (☞ pag. 20).

Energia bateriei se diminuează.

Încărcaţi bateriile sau înlocuiţi-le cu baterii

noi (☞ pag. 15, pag. 17).

Nu porneşte

Nu se poate înregistra

Nu se aude sunetul la

redare

Volumul înregistrării

este prea scăzut

Volumul înregistrării

este prea mare

Fişierele vocale nu sunt

înregistrate stereo

Reportofonul este oprit. Porniţi reportofonul (☞ pag. 20).

Reportofonul este în mod HOLD.

Spaţiu prea puţin în memorie.

A fost atins numărul maxim de fişiere.

Căştile sunt conectate.

Scoateţi reportofonul din modul HOLD

(☞ pag. 21).

Ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie

(☞ pag. 48).

Selectaţi orice alt director

(☞ pag. 27 – 30).

Deconectaţi căştile pentru a putea utiliza

difuzorul încorporat.

Volumul este la nivelul [00]. Ajustaţi nivelul volumului (☞ pag. 38).

Nu a fost reglat volumul pentru

înregistrare.

Sensibilitatea microfonului este prea

redusă.

Este posibil ca volumul de ieşire al

dispozitivului extern conectat să fie

prea redus.

Nu a fost reglat volumul pentru

înregistrare.

Este posibil ca volumul de înregistrare şi

volumul de ieşire al dispozitivului extern

conectat sunt prea ridicate.

Microfonul extern conectat este mono.

[Rec Mode] este setat la modul de

înregistrare mono.

Reglaţi volumul pentru înregistrare şi

încercaţi din nou (☞ pag. 54).

Setaţi [Mic Sense] la [High] sau [Middle]

(☞ pag. 53).

Ajustaţi volumul de ieşire al

dispozitivelor conectate.

Reglaţi volumul pentru înregistrare şi

încercaţi din nou (☞ pag. 54).

Dacă nu reușiţi să obţineţi înregistrări

clare nici

după reglarea nivelului de înregistrare,

ajustaţi nivelul de ieşire al dispozitivului

conectat (☞ pag. 54).

Când utilizaţi un microfon extern monoacustic

pentru înregistrare, sunetul va fi

înregistrat numai de către canalul stâng (L).

Setaţi [Rec Mode] la modul de înregistrare

stereo (☞ pag. 54).

[Zoom Mic] este setat în direcţia +. Setaţi [Zoom Mic] la [Off] (☞ pag. 55).

6

Remedierea problemelor

RO

103


Remedierea problemelor

Simptom Cauza probabilă Soluţie

Nu găseşte fişierul vocal

înregistrat

Zgomot la redare

Nu se aude sunetul în

căşti la monitorizarea

înregistrării

Director greşit.

Reportofonul a fost mişcat excesiv în

timpul înregistrării.

Reportofonul a fost plasat lângă un

telefon mobil sau o lampă fluorescentă

în timpul înregistrării sau redării.

Selectaţi directorul corect.

(☞ pag. 27 – 30).

———

Schimbaţi locul reportofonului.

[Rec Monitor] este setat la [Off]. Setaţi [Rec Monitor] la [On] (☞ pag. 59).

Fişierul este protejat. Anulaţi protecţia fişierului (☞ pag. 53).

Fişierul nu poate fi şters

Fişierul are atributul „read-only” (numai

citire).

Anulaţi protecţia fişierului sau anulaţi

atributul „read-only” al fişierului din

computer.

Directoarele nu pot fi

şterse

În director există un fișier care nu

poate fi

recunoscut de reportofon.

Conectaţi reportofonul la computer și

ștergeţi un director (☞ pag. 90).

6

Remedierea problemelor

Se aude zgomot

la monitorizarea

înregistrării

Se produce microfonie.

A fost atins numărul maxim de repere.

Când sunt conectate amplificatoare

pentru difuzorul intern sau alte

dispozitive asemănătoare, există riscul

apariţiei microfoniei la înregistrare.

Este recomandat să folosiţi căştile

pentru monitorizarea înregistrării sau

să setaţi [Rec Monitor] la [Off] în timpul

înregistrării (☞ pag. 59).

Efectuaţi ajustări, precum depărtarea și

mai mult a căștilor de microfon, evitarea

orientării microfonului spre căști sau

reducerea volumului pentru monitorizarea

înregistrării.

Ştergeţi reperele de care nu aveţi nevoie

(☞ pag. 45).

Nu se pot aplica repere

index şi temp

Fişierul este protejat. Anulaţi protecţia fişierului (☞ pag. 53).

Fişierul are atributul „read-only” (numai

citire).

Anulaţi protecţia fişierului sau anulaţi

atributul „read-only” al fişierului din

computer.

RO

104


Remedierea problemelor

Simptom Cauza probabilă Soluţie

Nu se poate reîncărca

bateria

[Battery] este setat la [Alkaline].

Nu aţi apăsat butonul

Butonul `OK.

[USB Class] este setat la [Composite].

Dacă utilizaţi acumulatorii furnizaţi,

selectaţi opţiunea [Ni-MH] ca tip de

baterie. De asemenea, evitaţi

utilizarea bateriilor în afara intervalului

de temperatură recomandat

(☞ pag. 16, 19, 64).

Când utilizaţi conectarea USB, urmăriţi

ecranul de confirmare și apăsaţi butonul

`OK.

Setaţi [USB Class] la [Storage class]

(☞ pag. 76).

Computerul

nu recunoaște

reportofonul

[USB Connect] este setat la [AC

Adapter].

Setaţi [USB Connect] la [PC] (☞ pag. 76).

6

Remedierea problemelor

RO

105


Accesorii (opţionale)

Accesoriile exclusive ale reportofonului Olympus pot fi achiziţionate direct de la magazinul online

de pe pagina de internet a companiei noastre. Accesoriile vândute pot diferi de la ţară la ţară.

6

Accesorii (opţionale)

s Microfon stereo: ME51S

Microfonul încorporat, de diametru mare,

permite o înregistrare stereo de calitate.

s Microfon cu 2 canale

(omnidirecţional): ME30W

Setul de două microfoane mono ME30

include şi un minitrepied şi un adaptor

de conectare. Acestea sunt microfoane

de înaltă sensibilitate, omnidirecţionale,

compatibile cu funcţia de alimentare prin

conectare, adecvate pentru înregistrarea

spectacolelor muzicale.

s Microfon extern compact

(unidirecţional): ME31

Microfonul direcţional este util, spre

exemplu, pentru înregistrări în exterior,

cum ar fi înregistrarea cântecului păsărilor.

Corpul microfonului construit din metal

oferă rezistenţă şi rigiditate ridicată.

s Microfon compact cu funcţie zoom

(unidirecţional): ME32

Microfonul include un trepied care permite

înregistrarea de la distanţă precum

înregistrarea unei întâlniri sau conferinţe

plasând microfonul pe masă.

s Microfon mono de înaltă

sensibilitate şi cu funcţie

de eliminare a zgomotului

(unidirecţional): ME52W

Acest microfon este utilizat pentru

înregistrarea sunetului la distanţă, în acelaşi

timp reducând zgomotele de fond.

s Microfon lavalieră

(omnidirecţional): ME15

Microfon discret, de mici dimensiuni,

cu clemă.

s Microfon pentru telefon: TP7

Microfon tip cască ce poate fi introdus în

ureche în timpul convorbirilor telefonice.

Conversaţia telefonică poate fi înregistrată

cu claritate.

s Acumulator Ni-MH: BR404

Acumulatori de înalt randament şi cu durată

de viaţă extinsă.

s Adaptor c.a. cu conectare USB: A514

Adaptor DC5V AC pentru conectare USB.

s Cablu de conectare: KA333

Cablu de conectare cu mini-fişe stereo

(ø3,5) cu rezistenţă la ambele capete.

Se conectează de la mufa pentru căşti a

reportofonului la mufa de intrare pentru

microfon, pentru înregistrare. Sunt incluse

adaptoare (PA331/PA231) pentru conversia

la mini-fişa mono (ø3,5) sau mini-fişa mono

(ø2,5).

s Telecomandă opţională: RS30W

Dacă se conectează receptorul la mufa

REMOTE a reportofonului, funcţiile de

înregistrare şi oprire pot fi controlate de la

telecomandă. Poziţia receptorului poate

fi reglată permiţând, astfel, acţionarea

reportofonului la diferite unghiuri.

RO

106


Specificaţii

Caracteristici generale

4 Format de înregistrare:

PCM liniar (modulaţie prin impulsuri

şi codare)

MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)

WMA (Windows Media Audio)

4 Nivel zgomot la intrare:

— 70 dBv

4 Frecvenţa de eşantionare:

Format PCM liniar

48 KHz 16 biţi 48 KHz

44.1 KHz 16 biţi 44,1 KHz

44.1 KHz mono* 44,1 KHz

Format MP3

Format WMA

320 Kbps 44,1 KHz

256 Kbps 44,1 KHz

128 Kbps 44,1 KHz

mono

44,1 KHz

128 Kbps 44,1 KHz

64 Kbps 44,1 KHz

32 Kbps 22 KHz

mono

8 KHz

* Numai pentru DM-670

4 Putere maximă efectivă:

400 mW (8 Ω difuzor)

4 Putere maximă căşti:

â 150 mV (conform EN 50332-2)

4 Ieşire căşti bandă largă:

75 mV â (conform EN 50332-2)

4 Suport înregistrare:

Memorie internă NAND FLASH:

DM-670: 8 GB

DM-650: 4 GB

Card microSD:

512 MB – 32 GB

4 Difuzor:

Difuzor dinamic rotund încorporat cu

diametrul de ø 20 mm

4 Mufă MIC:

Mufă mini-jack ø 3,5 mm, impedanţă 2,2 kΩ

4 Mufă EAR:

Mufă mini-jack ø 3,5 mm, impedanţă 8Ω sau

mai mult

4 Putere de alimentare:

Baterii:

Baterii AAA (LR03) sau

acumulatori Ni-MH Olympus

Alimentare la sursă externă:

Adaptor de c.a. cu conectare USB (A514) 5 V

4 Dimensiuni externe:

110,8 mm × 39,8 mm × 15,4 mm

(fără proeminenţe)

4 Greutate:

86 g (cu baterii)

4 Temperatura de funcţionare:

0°C - 42°C

6

Specificaţii

RO

107


Specificaţii

Răspuns de frecvenţă

4 În mod înregistrare (mufă microfon):

Format PCM liniar

48 KHz 16 biţi 40 Hz - 23 KHz

44.1 KHz 16 biţi 40 Hz - 21 KHz

44.1 KHz mono* 40 Hz - 21 KHz

Format MP3

Format WMA

320 Kbps 40 Hz - 20 KHz

256 Kbps 40 Hz - 20 KHz

128 Kbps 40 Hz - 17 KHz

mono

40 Hz - 13 KHz

6

Specificaţii

128 Kbps 40 Hz - 19 KHz

64 Kbps 40 Hz - 16 KHz

32 Kbps 40 Hz - 9 KHz

mono

40 Hz - 3 KHz

* Numai pentru DM-670

4 În mod înregistrare

(microfon încorporat):

20 Hz – 20 KHz ([Central Mic ON])

70 Hz – 20 KHz ([Central Mic OFF])

(Când se înregistrează în format MP3 sau

WMA, limita superioară a răspunsului

de frecvenţă depinde de fiecare mod de

înregistrare)

4 În mod redare:

20 Hz - 20 KHz

RO

108


Specificaţii

Ghid privind durata bateriei

Valorile următoare reprezintă repere strict orientative.

4 Baterii alcaline:

Mod înregistrare

Microfon stereo încorporat

(În mod înregistrare)

Redare prin căști

(În mod redare)

Format PCM liniar 44.1 KHz 16 biţi 39 h. 41 h.

Format MP3 320 Kbps 37 h. 48 h.

Format WMA

4 Acumulatori Ni-MH:

128 Kbps 38 h. 47 h.

mono 46 h. 51 h.

Mod înregistrare

Microfon stereo încorporat

(În mod înregistrare)

Redare prin căști

(În mod redare)

Format PCM liniar 44.1 KHz 16 biţi 29 h. 30 h.

Format MP3 320 Kbps 27 h. 34 h.

Format WMA

128 Kbps 28 h. 33 h.

mono 33 h. 37 h.

6

Specificaţii

Observaţie

• Aceste valori ale duratei bateriilor sunt măsurate de Olympus. Acestea pot varia semnificativ în

funcţie de tipul de baterii utilizate şi condiţiile de utilizare.

RO

109


Specificaţii

Ghid privind durata de înregistrare

Valorile următoare reprezintă repere strict orientative.

4 Format PCM liniar:

Memorie internă

Cardul microSD

Mod înregistrare

DM-670 (8 GB) DM-650 (4 GB) 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB

48 KHz 16 biţi 10 h. 55 min. 5 h. 35 min. 2 h. 45 min. 5 h. 30 min. 11 h. 5 min. 22 h. 20 min.

44.1 KHz 16 biţi 11 h. 50 min. 6 h. 5 min. 2 h. 55 min. 6 h. 12 h. 5 min. 24 h. 15 min.

44.1 KHz mono* 23 h. 30 min. ——— 5 h. 55 min. 12 h. 24 h. 10 min. 48 h. 35 min.

4 Format MP3:

6

Specificaţii

Memorie internă

Cardul microSD

Mod înregistrare

DM-670 (8 GB) DM-650 (4 GB) 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB

320 Kbps 52 h. 30 min. 26 h. 30 min. 13 h. 26 h. 30 min. 53 h. 107 h.

256 Kbps 65 h. 30 min. 33 h. 30 min. 16 h. 30 min. 33 h. 66 h. 30 min. 134 h.

128 Kbps 131 h. 67 h. 33 h. 66 h. 133 h. 268 h.

mono 262 h. 134 h. 66 h. 132 h. 267 h. 536 h.

4 Format WMA:

Memorie internă

Cardul microSD

Mod înregistrare

DM-670 (8 GB) DM-650 (4 GB) 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB

128 Kbps 128 h. 65 h. 30 min. 32 h. 64 h. 30 min. 130 h. 262 h.

64 Kbps 256 h. 131 h. 64 h. 30 min. 129 h. 261 h. 523 h.

32 Kbps 513 h. 262 h. 128 h. 259 h. 522 h. 1.046 h.

mono 2.007 h. 1.026 h. 502 h. 1.014 h. 2.042 h. 4.089 h.

* Numai pentru DM-670

RO

110

Observaţii

• Dacă se efectuează multe înregistrări de scurtă durată, timpul disponibil pentru înregistrare

poate fi mai scurt (Valorile afişate pentru timpul disponibil şi timpul consumat pentru

înregistrare sunt indicaţii aproximative).

• În funcţie de cardul microSD, timpul disponibil pentru înregistrare poate fi diferit datorită

diferitelor capacităţi de memorie disponibile.


Specificaţii

Durata maximă de înregistrare per fişier

• Capacitatea maximă pentru un singur fişier

este de aproximativ 4 GB, pentru WMA şi

MP3.

• Indiferent de cantitatea de memorie rămasă,

timpul maxim de înregistrare per fişier este

limitat la valoarea următoare.

Format PCM liniar

Specificaţiile şi designul pot fi modificate

fără notificare prealabilă.

48 KHz 16 biţi aprox. 3 h.

44.1 KHz 16 biţi aprox. 3 h. 20 min.

44.1 KHz mono* aprox. 6 h. 40 min.

Format MP3

320 Kbps aprox. 29 h. 40 min.

256 Kbps aprox. 37 h. 10 min.

128 Kbps aprox. 74 h. 30 min.

mono aprox. 149 h.

Format WMA

128 Kbps aprox. 26 h. 40 min.

64 Kbps aprox. 26 h. 40 min.

32 Kbps aprox. 53 h. 40 min.

mono

aprox. 148 h. 40 min.

* Numai pentru DM-670

6

Specificaţii

RO

111


Asistenţă tehnică

Următoarele date de contact pentru asistenţă tehnică sunt numai pentru reportofoane şi software

Olympus.

s Număr pentru asistenţă tehnică în S.U.A. şi Canada

1-888-553-4448

s Adresa de e-mail pentru asistenţă în S.U.A. şi Canada

distec@olympus.com

s Număr pentru asistenţă tehnică în Europa

Număr gratuit: 00800 67 10 83 00

disponibil pentru Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Italia, Luxemburg,

Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia

Numere cu taxă pentru restul Europei

+ 49 180 567 1083

+ 49 40 23773 4899

s Adresă e-mail pentru asistenţă în Europa

dss.support@olympus-europa.com

6

Pentru utilizatorii din Europa:

Simbolul „CE” indică faptul că acest produs respectă cerinţele europene pentru

siguranţă, sănătate, protecţia mediului şi a consumatorului.

Asistenţă tehnică

Acest simbol [pubelă cu două linii întretăiate WEEE Anexa IV] indică faptul că

reziduurile echipamentelor electrice şi electronice sunt colectate separat în

ţările UE. Vă rugăm să nu aruncaţi acest echipament împreună cu reziduurile

menajere. Pentru trecerea la deşeuri a acestui produs, vă rugăm să folosiţi

serviciul special de colectare disponibil în ţara dvs.

Se aplică produsului: DM-670/DM-650

Acest simbol [pubelă cu două linii întretăiate indicat în Directiva 2006/66/EC

Anexa II] indică faptul că bateriile epuizate sunt colectate separat în ţările UE.

Vă rugăm să nu aruncaţi bateriile împreună cu reziduurile menajere. Pentru

trecerea la deşeuri a bateriilor, vă rugăm să folosiţi serviciul special de colectare

disponibil în ţara dvs.

RO

112


OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan.

Tel. +81 (0)3-3340-2111

http://www.olympus.com

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

(Sediu/Livrare mărfuri) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germania.

Tel. +49 (0)40-237730

(Corespondenţă) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germania.

http://www.olympus-europa.com

MGT EDUCATIONAL SRL

METAV BUSINESS PARK – Str. Biharia Nr. 67 – 77 Corp E, etaj 1, Sector 1

013981 Bucuresti

Tel.: +40 21 232 88 94 / 5 / 6 / 7 / 8

RO-BD3010-01

AP1108

More magazines by this user
Similar magazines