Modernizarea termofizica a cladirilor - PIM Copy

pimcopy.ro

Modernizarea termofizica a cladirilor - PIM Copy

MODERNIZAREA

TERMOFIZIC Ă

A CLĂDIRILOR

EDITURA PIM

IAŞI 2008


IOAN I. GAVRILAŞ

MODERNIZAREA

TERMOFIZICĂ

a

CLĂDIRILOR

Editura PIM

Iaşi, 2008


Referenţi ştiinţifici:

Prof.univ.dr.ing. Cristian Velicu

Prof.univ.dr.ing. Dan Ştefănescu

Redactare şi coperţi:

Prof.univ.dr.ing. Ioan I. GAVRILAŞ

EDITURA PIM

Şoseaua „Ştefan cel Mare” nr. 11, Iaşi

Tel: 0232212740; 0332440728

Fax: 0232.310.112

E-mail: editurapim@pimcopy.ro

http://www.pimcopy.ro

EDITURĂ ACREDITATĂ CNCSIS

66/01.05.2006

ISBN: 978-606-520-187-3


CUPRINS PARTEA I pag.

INTRODUCERE. ROLUL FIZICII CONSTRUCŢIILOR..................

1. CONFORTUL HIGROTERMIC ÎN CLÃDIRI ..........................

1.1 Generalitãţi privind confortul termic..............................

1.2 Bazele fizice ale confortului termic................................

1.2.1 Microclimatul încãperilor............................................

1.2.2 Confortul termic din încãperi.......................................

1.2.3 Componentele fizice ale microclimatului....................

1.3 Exigenţe de microclimat pentru asigurarea confortului....

1.3.1 Temperatura aerului interior........................................

1.3.2 Temperatura suprafeţelor înconjurătoare.....................

1.3.3 Umiditatea relativă a aerului din încãperi....................

1.3.4 Viteza de mişcare a aerului în încãperi........................

1.3.5 Mãsuri pentru asigurarea confortului termic................

1.4 Condiţii de igienã şi confort în clãdirile existente............

2. TRANSFERUL DE CÃLDURÃ ÎN CONSTRUCŢII ...................

2.1 Transmisia căldurii şi izolarea construcţiilor..................

2.2 Transmisia termicã plană şi spaţială. Punţi termice........

2.3 Exigenţe privind izolarea termicã a elementelor.............

2.4 Evaluarea eficienţei termice a elementelor de închidere....

-----------------------------------------------------------------------

3. UMIDITATEA ÎN CONSTRUCŢII ..........................................

3.1 Surse de umiditate în construcţii.....................................

3.2 Umiditatea aerului şi a materialelor de construcţii.........

3.3 Fenomenul de condens în construcţii. Efecte..................

3.4 Evaluarea fenomenului de condens în clădiri.Combatere...

4. VENTILAREA NATURALÃ A CLÃDIRILOR ..........................

4.1 Elemente de igienã a aerului. Exigenţe de calitate..........

4.2 Ventilarea clãdirilor. Cerinţe privind gradul de ventilare....

4.3 Eficienţa sistemelor de ventilare a clãdirilor existente....

BIBLIOGRAFIE – Partea I .....................................................

CHESTIONAR – Subiecte pentru colocviu .............................

7

13

15

19

19

21

23

26

26

27

28

28

28

34

35

40

58

70

73

74

74

76

81

92

93

100

103

113

117

118

More magazines by this user
Similar magazines