Views
4 years ago

120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...

120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...

120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională

DECIZIA Nr.433 din 21 octombrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.50 alin.(2) din Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor Publicată în Monitorul Oficial nr.1267 din 29.12.2004 Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Constantin Doldur Kozsokár Gábor Acsinte Gaspar Petre Ninosu Ion Predescu Şerban Viorel Stănoiu Ion Tiucă Afrodită Laura Tutunaru - preşedinte - judecător - judecător - judecător - judecător - judecător - judecător - judecător - judecător - procuror - magistrat-asistent Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.66 alin.7 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată de Artenie Cordoş în Dosarul nr.11/2003 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 judecători. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 12 octombrie 2004 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amânarea pronunţării la data de 21 octombrie 2004. CURTEA, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 15 martie 2004, pronunţată în Dosarul nr.11/2003, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 judecători a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.66 alin.7 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Excepţia a fost ridicată de Artenie Cordoş într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii de admitere a propunerii ministrului justiţiei de revocare a sa din funcţia de conducere. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul legal atacat este neconstituţional în măsura în care nu asigură exercitarea dreptului la o cale de atac împotriva hotărârii de revocare din funcţia de conducere, dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii, deoarece prin aceasta se încalcă în mod grav principiul constituţional al liberului acces la justiţie, precum şi principiul consacrat prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului la judecarea cauzei sale de către un tribunal independent şi imparţial stabilit de lege. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 judecători opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece, în măsura în care textul atacat nu prevede expres sau prin trimitere la un alt text legal posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva hotărârii prin care s-a admis propunerea de revocare din funcţia de conducere, se aduce atingere dispoziţiilor art.16 din Constituţie, cu referire la art.6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Potrivit art.24 alin.(1) din Legea nr.47/1992, cu modificările şi completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului. De asemenea, potrivit art.181 din Legea nr.35/1997, s-a solicitat şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului. Guvernul României apreciază că art.66 alin.7 din Legea nr.92/1992 nu limitează posibilitatea magistratului de a se adresa instanţei judecătoreşti cu plângere împotriva unei hotărâri a Consiliului Superior al Magistraturii, "chiar dacă legea nu prevede in terminis o asemenea cale de atac".

Monitorul de Lugoj Nr. 43 - Decembrie 2012 - Primăria Municipiului ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
23. Decizia nr. 682 din data de 27.06.2012 - Curtea Constituţională ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
28. Decizia nr. 1557 din data de 18.11.2009 - Curtea Constituţională ...
26. Decizia nr. 297 din data de 27.03.2012 - Curtea Constituţională ...
35. Decizia nr. 1218 din data de 12.11.2008 - Curtea Constituţională ...
19. Decizia nr. 420 din data de 03.05.2007 - Curtea Constituţională ...
19. Decizia nr. 1276 din data de 12.10.2010 - Curtea Constituţională ...
126. Decizia nr. 82 din data de 15.01.2009 - Curtea Constituţională ...
307. Decizia nr. 72 din data de 11.05.1999 - Curtea Constituţională ...
143. Decizia nr. 884 din data de 10.07.2008 - Curtea Constituţională ...
35. Decizia nr. 500 din data de 15.05.2012 - Curtea Constituţională ...
406. Decizia nr. 11 din data de 08.03.1994 - Curtea Constituţională ...
8. Decizia nr. 102 din data de 28.02.2013 - Curtea Constituţională a ...
19. Decizia nr. 731 din data de 10.07.2012 - Curtea Constituţională ...
33. Decizia nr. 1258 din data de 08.10.2009 - Curtea Constituţională ...
106. Decizia nr. 866 din data de 28.11.2006 - Curtea Constituţională ...
4. Decizia nr. 1483 din data de 08.11.2011 - Curtea Constituţională ...
2. Decizia nr. 1519 din data de 15.11.2011 - Curtea Constituţională ...
216. Decizia nr. 342 din data de 29.09.1997 - Curtea Constituţională ...
10. Decizia nr. 1092 din data de 18.12.2012 - Curtea Constituţională ...
103. Decizia nr. 65 din data de 25.01.2007 - Curtea Constituţională ...
105. Decizia nr. 953 din data de 19.12.2006 - Curtea Constituţională ...
3. Decizia nr. 81 din data de 27.02.2013 - Curtea Constituţională a ...
5. Decizia nr. 738 din data de 19.09.2012 - Curtea Constituţională a ...
5. Decizia nr. 163 din data de 12.03.2013 - Curtea Constituţională a ...
14. Decizia nr. 1 din data de 11.01.2012 - Curtea Constituţională a ...
7. Decizia nr. 670 din data de 18.05.2011 - Curtea Constituţională a ...