Daunatorii legumelor din camp si spatii protejate - PIM Copy

pimcopy.ro

Daunatorii legumelor din camp si spatii protejate - PIM Copy

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE

ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

„ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

TEODOR GEORGESCU

PRINCIPALII DĂUNĂTORI AI

LEGUMELOR DIN CÂMP ŞI

SPAŢII PROTEJATE

EDITURA „PIM

IAŞI, 2009


Referenţi ştiinţifici:

Prof. dr. ION MOGLAN

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

Facultatea de Biologie

Prof. dr. Mihai Tălmaciu

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la

Brad” Iaşi

EDITURA PIM

Acreditată de CNCSIS, 66/01.05.2006

ISBN: 978-606-520-701-1


TEODOR GEORGESCU – DĂUNĂTORII LEGUMELOR DIN CAMP ŞI SPAŢII PROTEJATE

CUPRINS

Prefaţă .............................................................................................................. 4

CAPITOLUL 1 PRINCIPALII DĂUNĂTORI AI

CULTURILOR VĂRZOASE ..................................................................... 6

Coropişniţa – Grillotalpa gryllotalpa L., ordinul Orthoptera,

familia Gryllotalpidae ........................................................................................ 8

Ploşniţa roşie a verzei – Eurydema ornatum L., ordinul Heteroptera,

familia Pentatomidae ......................................................................................... 11

Păduchele cenuşiu al verzei – Brevicoryne brassicae L., ordinul Homoptera,

familia Aphididae .............................................................................................. 15

Puricele negru al verzei – Phyllotreta atra L., ordinul Coleoptera,

familia Crysomelidae ......................................................................................... 20

Puricele vărgat al verzei – Phyllotreta nemorum L., ordinul Coleoptera,

familia Chrysomelidae ....................................................................................... 22

Gărgăriţa galicolă a verzei – Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.,

ordinul Coleoptera, familia Curculionidae ......................................................... 24

Gărgăriţa tulpinilor de varză – Ceuthorrhynchus quadridens Panz.,

ordinul Coleoptera, familia Curculionidae ......................................................... 26

Gărgăriţa semincerilor de varză – Ceuthorrhynchus assimilis Payk.,

ordinul Coleoptera, familia Curculionidae ......................................................... 28

Gărgăriţa albastră a verzei – Baris chlorizans Germ., ordinul Coleoptera,

familia Curculionidae ........................................................................................ 30

Fluturele alb al verzei – Pieris brassicae L., ordinul Lepidoptera, familia

Pieridae ............................................................................................................. 32

Albiliţa mică – Pieris napi L., ordinul Lepidoptera, familia Pieridae .................. 36

Albiliţa rapiţei – Pieris rapae L., ordinul Lepidoptera, familia Pieridae ............. 37

Buha verzei – Mamestra brassicae L., ordinul Lepidoptera, familia Noctuidae... 39

Buha legumelor – Mamestra oleracea L., ordinul Lepidoptera, familia

Noctuidae .......................................................................................................... 42

Molia verzei – Plutella maculipennis Curt., ordinul Lepidoptera, familia

Plutellidae ......................................................................................................... 43

Musca minieră – Liriomyza trifolii Burg, ordinul Diptera,

familia Agromyzidae .......................................................................................... 46

Musca verzei – Delia brassicae Bché, ordinul Diptera, familia Anthomyidae ..... 48

Limaxul cenuşiu – Deroceras agreste L., ordinul Stylommatophora, familia

Agriolimacidae .................................................................................................. 51

CAPITOLUL 2 PRINCIPALII DĂUNĂTORI AI LEGUMELOR

SOLANACEE: TOMATE, ARDEI ŞI PĂTLĂGELE VINETE ............... 54

Păduchele verde al solanaceelor – Macrosiphon euphorbiae Hot., ordinul

Homoptera, familia Aphididae ........................................................................... 55

Acarianul roşu comun – Tetranychus urticae Koch., ordinul Acari, familia

Tetranychidae .................................................................................................... 57

Gândacul roşu al cepei – Lilioceris merdigera L., ordinul Coleoptera, familia

Chrysomelidae .................................................................................................. 61

Tripsul comun – Thrips tabaci Lind., ordinul Thysanoptera, familia Thripidae .. 62

Viermi sârmă – Agriotes spp., ordinul Coleoptera, familia Elateridae ................ 64

Gândacul din Colorado – Leptinotarsa decemlineata Say., ordinul Coleoptera,

familia Chrysomelidae ....................................................................................... 69

1


TEODOR GEORGESCU – DĂUNĂTORII LEGUMELOR DIN CAMP ŞI SPAŢII PROTEJATE

Omida fructelor – Helicoverpa armigera Hbn., ordinul Lepidoptera, familia

Noctuidae .......................................................................................................... 76

Buha grădinilor de legume – Agrotis C. nigrum L., ordinul Lepidoptera, familia

Noctuidae .......................................................................................................... 79

CAPITOLUL 3 PRINCIPALII DĂUNĂTORI AI PLANTELOR

BULBOASE: CEAPĂ, USTUROI, PRAZ, SPARANGHEL ..................... 82

Gândacul roşu al cepei – Lilioceris merdigera L., ordinul Coleoptera,

familia Chrysomelidae ....................................................................................... 83

Gărgăriţa cepei – Ceuthorrhynchus suturalis F., ordinul Coleoptera, familia

Curculionidae .................................................................................................... 84

Gândacul albastru al sparanghelului – Crioceris asparagi L., ordinul

Coleoptera, familia Crysomelidae ...................................................................... 86

Musca cepei – Delia antiqua Meig., ordinul Diptera, familia Anthomyidae ........ 87

Musca usturoiului – Suillia lurida Meig., ordinul Diptera, familia Helomyzidae . 90

Nematodul bulbilor şi al tulpinilor – Ditylenchus dipsaci Kühn., ordinul

Tylenchida, familia Tylenchidae ......................................................................... 92

Acarianul bulbilor– Rhyzoglyphus aequinopus Fum et Rob. ............................... 94

CAPITOLUL 4 PRINCIPALII DĂUNĂTORI DIN CULTURILE DE

CASTRAVEŢI, DOVLECEI, PEPENI VERZI ......................................... 97

Păduchele verde al castraveţilor– Cerosipha gossypii Glov., ordinul

Homoptera, familia Aphididae ........................................................................... 98

Musculiţa albă de seră– Trialeurodes vaporariorum Westw., ordinul

Homoptera, familia Aleurodidae ........................................................................ 101

Buha gamma – Autographa gamma L., ordinul Lepidoptera, familia

Noctuidae .......................................................................................................... 102

CAPITOLUL 5 PRINCIPALII DĂUNĂTORI AI LEGUMELOR

RĂDĂCINOASE: MORCOV, PĂTRUNJEL, PĂSTÂRNAC, ŢELINĂ............ 105

Ploşniţa vărgată a umbeliferelor – Graphosoma lineatum L., ordinul

Heteroptera, familia Pentatonidae ..................................................................... 106

Păduchele verde al morcovului – Semiaphis dauci F., ordinul Homoptera,

familia Aphididae .............................................................................................. 107

Croitorul păstârnacului – Phytoecia icterica Schall., ordinul Coleoptera,

familia Cerambycidae ........................................................................................ 108

Molia morcovului – Aethes williana Brehm., ordinul Lepidoptera,

familia Gelechiidae ............................................................................................ 109

Molia semincerilor de morcov – Depressaria nervosa Haw.,

ordinul Lepidoptera, familia Oecophoridae ........................................................ 111

Musca morcovului – Psila rosae Fab., ordinul Diptera, familia Psilidae............. 112

Musca ţelinei – Piophyla heraclei L., ordinul Diptera, familia Trypetidae .......... 114

CAPITOLUL 6 PRINCIPALII DĂUNĂTORI AI LEGUMELOR

PĂSTĂIOASE: MAZĂRE ŞI FASOLE ..................................................... 115

Tripsul mazării – Kakothrips robustus Uzel., ordinul Thysanoptera, familia

Thripidae ........................................................................................................... 117

Păduchele verde al mazării – Acyrthosiphon pisum Harr., ordinul Homoptera,

familia Aphididae .............................................................................................. 119

Gărgăriţa frunzelor de mazăre – Sitona lineatus L., ordinul Coleoptera,

familia Curculionidae ........................................................................................ 121

Gărgăriţa mazării – Bruchus pisorum L., ordinul Coleoptera,

familia Bruchidae .............................................................................................. 124

2


TEODOR GEORGESCU – DĂUNĂTORII LEGUMELOR DIN CAMP ŞI SPAŢII PROTEJATE

Molia păstăilor de mazăre – Laspeyresia nigricana F., ordinul Lepidoptera,

familia Tortricidae ............................................................................................. 126

Gărgăriţa fasolei – Acanthoscelides obsoletus Say, ordinul Coleoptera,

familia Bruchidae .............................................................................................. 128

Musca cenuşie a plantulelor – Delia platura Meig., ordinul Diptera,

familia Anthomyidae .......................................................................................... 131

CAPITOLUL 7 DĂUNĂTORII LEGUMELOR DIN SPAŢII PROTEJATE:

SERE, SOLARII ŞI RĂSADNIŢE ............................................................. 134

Musculiţa albă de seră – Trialeurodes vaporariorum Westw.,

ordinul Homoptera, familia Aleurodidae ............................................................ 134

Tripsul plantelor de seră - Heliothrips haemorrhoidalis Bché.,

ordinul Thysanoptera, familia Thripidae ............................................................ 136

Tripsul californian – Frankliniella occidentalis Perg., ordinul Thysanoptera,

familia Thripidae ............................................................................................... 138

Acarianul lat – Hemitarsonemus latus Banks., ordinul Acari,

familia Tarsonemidae ........................................................................................ 140

Nematodul galicol al rădăcinilor – Meloidogyne incognita Chitw.,

ordinul Tylenchidae, familia Heteroderidae ....................................................... 143

Nematodul rădăcinilor – Meloidogyne hapla Chitw., ordinul Tylenchida, familia

Heteroderidae .................................................................................................... 146

CAPITOLUL 8 PRINCIPALII DĂUNĂTORI AI CIUPERCILOR DIN

GENUL PLEUROTUS ............................................................................... 148

8.1. Importanţa economic a ciupercilor Pleurotus spp. ............................................ 148

8.2. Principalii dăunători ai culturilor de Pleurotus spp ........................................... 149

Puricele ciupercilor – Hypogastrura manubrialis Tull., ordinul Colembola,

familia Hypogastruridae .................................................................................... 149

Musca gheboasă – Megasalia nigra Meig., ordinul Diptera, familia Phoridae .... 151

Ţânţarul ciupercilor – Sciara fenestralis Zett., ordinul Diptera, familia

Sciaridae ........................................................................................................... 152

Musca cecid – Heteropeza pygmea, familia Cecidomyidae ................................. 153

Mycophila fungicola .......................................................................................... 154

Acarianul roşu – Tarsonemus myceliophagus Hussey, ordinul Acari,

familia Tarsonemydae ........................................................................................ 154

8.3. Măsuri de prevenire şi combatere a ciupercilor ................................................. 155

Indexul denumirilor ştiinţifice .............................................................................. 160

Indexul denumirilor populare ............................................................................. 163

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................. 166

3

More magazines by this user
Similar magazines