Proiectarea materialelor textile compozite - PIM Copy

pimcopy.ro

Proiectarea materialelor textile compozite - PIM Copy

Cuprins

Introducere 5

Cap. 1. Fundamentarea proceselor de transfer termic prin straturi

complexe, in conditii statice si dinamice 9

1.1. Fenomene fizice de reglare a echilibrului termic a

corpului

1.2. Ipoteze de calcul termic

1.3. Metode şi tehnici de evaluare a izolaţiei termice

Cap. 2. Schimbul de umiditate corp-mediu prin îmbrăcăminte 45

2.1. Absorbţia şi transferul umidităţii în stare de vapori

2.2. Absorbţia şi transferul umidităţii în stare lichidă

2.3. Tehnici şi metode de evaluare a transferului de umiditate

2.4. Bariere de protecţie faţă de mediul umed şi vânt

Cap. 3. Interacţiuni între transferul de căldură şi umiditate 63

3.1.Stocarea umidităţii şi influenţele asupra protecţiei termice

3.2. Transferul de căldură în condiţii de transpiraţie

3.3. Modelul de transfer multifazic a căldurii şi umidităţii

3.4. Transferul de masă, echilibrul hidrofil/hidrofob

Cap. 4. Fundamentarea comportării materialelor textile compozite

în câmp electric şi electromagnetic

4.1. Comportarea polimerilor în câmp electric

4.1.1. Comportarea dielectricilor stratificaţi în câmp

electric variabil

4.1.2. Teoria fenomenologică a pierderilor

4.1.3. Caracteristici dielectrice ale materialelor textile şi

limite impuse pentru aprecierea capacităţii de sudare

4.1.4. Metode de determinare a caracteristicilor dielectrice

4.2. Fenomene de transport la introducerea materialelor

compozite în câmp electric şi magnetic

4.3. Proprietăţile structurilor dielectrice la frecvenţe din

domeniul microundelor

Cap. 5. Fundamentarea proceselor optice la suprafaţa materialelor

textile compozite

5.1. Comportarea undelor electromagnetice optice în

83

123

3