Proiectarea materialelor textile compozite - PIM Copy

pimcopy.ro

Proiectarea materialelor textile compozite - PIM Copy

protecţie

8.1.3. Modelarea degradării termice în materiale

8.1.4. Modelarea transferului de căldură spre piele şi

ţesuturile subcutanate

8.1.5. Evaluarea arsurii pielii

8.1.6. Modelarea testului de foc pe manechin

8.1.7. Efectele focului simulat în laborator în evaluarea

performanţei de protecţie

8.1.8. Rolul straturilor de aer în atingerea performanţei de

protecţie

8.2. Imbrăcămintea de protecţie faţă de frig

8.3. Structuri vestimentare cu elemente de activare a izolaţiei

termice

8.3.1. Îmbrăcămintea cu elemente de încălzire

8.3.2. Îmbrăcămintea cu elemente de răcire

8.4. Modelul termic şi modelul tensiunilor

8.4.1. Analiza transferului de căldură neliniar tranzitoriu

8.4.2. Analiza transferului de căldură tranzitoriu neliniar

8.4.3. Modelul realizat cu ajutorul elementelor finite

8.5. Simulare evenimente

8.6. Modelarea comportării materialelor cu memoria formei

8.6.1. Actuatori termici cu memoria formei

8.6.2. Deducerea ecuaţiei de transfer termic

8.6.3. Modelarea încălzirii unui element cu memoria

formei folosind metoda bond-graph

Cap. 9. Startegii de sinteză a noi monomeri şi polimeri cu

termostabilitate ridicată şi cu potenţială aplicabilitate în medii

termoagresive

Noi concepte în sinteza şi caracterizarea unor materiale noi,

polimerice

Sinteza macromonomerului polistirenic prin ATRP

Sinteza prin CROP (polimerizarea cationică cu deschidere de

ciclu) a macromonomerului conţinând grupe politetrahidrofuranice

Sinteza macromonomerului conţinând grupe poli(2-metiloxazolinice)

prin CROP

Cap. 10. Modelarea conceptuală a funţiei de ecranare faţă de

radiaţiile electromagnetice

10.1. Studiul influenţei naturii şi grosimii stratului de protecţie:

oxidic, polimeric sau compozit în ecranarea faţă de radiaţiile

electromagnetice

249

267

5

More magazines by this user
Similar magazines