sisteme pompe de caldura - Ferroli

ferroli.ro

sisteme pompe de caldura - Ferroli

SISTEME DE POMPE

DE CĂLDURĂ

HSW - HXA - HXP


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

01 // DE CE S{ UTILIZA|

I

O POMP{ DE C{ LDUR {?

Dacă sunteţi în căutarea unei soluţii ecologice menite să scadă costurile şi

să protejeze mediul înconjurător, atunci aveţi nevoie de o pompă de

căldură Ferroli.

O gamă de produse orientate spre viitor şi eficiente din punct de vedere

energetic.


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

02 // CÂT CONSUMĂ O POMPĂ

DE CĂLDURĂ?

POATE ASIGURA ÎNCĂLZIREA

CHIAR ŞI ÎN IERNILE

FRIGUROASE?

POT FI SIGUR CĂ VOI AVEA APĂ

CALDĂ ÎN ORICE MOMENT?

Datorită utilizării unor agenţi termici ultraeficienţi şi a celor mai noi şi

avansate piese componente, pompele de căldură Ferroli reduc în mod

eficient consumul de energie electrică chiar şi în condiţii de temperatură

foarte redusă.

Pompele de căldură Ferroli sunt utilizate la scară largă în nordul Europei

în ciuda climei reci.


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

03 // DACĂ O POMPĂ DE

CĂLDURĂ ASIGURĂ

ÎNCĂLZIREA, POATE FI

UTILIZATĂ ŞI PENTRU

CLIMATIZARE?

Bineînţeles!

Pompele de căldură Ferroli pot genera, de asemenea, apă rece care

poate fi folosită de sistemele de răcire prin pardoseală şi cele cu

ventiloconvectoare>

aşadar, acestea pot asigura atât răcirea, cât şi

încălzirea.


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

04 // AM AUZIT CĂ

PENTRU POMPELE DE

CĂLDURĂ SE OFERĂ

SUBVENŢII CA ŞI ÎN

CAZUL SISTEMELOR

SOLARE. ESTE ADEVĂRAT?

Pompele de căldură care îndeplinesc cerinţele privind eficienţa stabilite

în funcţie de buget chiar atrag subvenţii!

Acestea pot fi utilizate şi în combinaţie cu panouri solare pentru a

constitui sisteme extrem de eficiente, capabile să exploateze la maxim

energia ecologică asigurată de mediul înconjurător.


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

05 // POMPELE DE

CĂLDURĂ SUNT FIABILE?

Pompele de căldură Ferroli reprezintă rezultatul a zeci de ani de

experienţă în domeniul sistemelor de încălzire.

Această vastă experienţă a permis companiei Ferroli să-şi construiască o

reputaţie de invidiat şi în domeniul climatizării, prin produse care sunt

renumite prin calitate şi fiabilitate îndelungată.


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

06 // CE TIPURI DE

POMPE DE CĂLDURĂ

EXISTĂ?

Pompele de căldură sunt împărţite în mai multe categorii în funcţie de

tipul de fluid de condensare pe care îl utilizează>

POMPELE GEOTERMALE

utilizează un circuit subteran care conţine un amestec de apă-glicol

POMPELE DE CĂLDURĂ CU APĂ

utilizează apa din fântâni, râuri sau lacuri

POMPELE DE CĂLDURĂ CU AER

utilizează aerul exterior


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

07 // CE TIP ESTE CEL

MAI EFICIENT?

Acest lucru depinde de o serie de factori, dar condensarea printr-un

agent de transfer termic precum apa este în general mai eficientă în

medii în care temperaturile exterioare sunt foarte scăzute sau în care

nivelul de umiditate este foarte ridicat. În condiţii similare, sistemele

răcite cu aer pot îngheţa.


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

08 // CUM FUNCŢIONEAZĂ

O POMPĂ DE CĂLDURĂ?

Pompele de căldură au la bază un circuit închis prin care circulă un

agent de transfer termic. În funcţie de condiţiile de temperatură şi

presiune, acest agent poate fi prezent fie în stare lichidă, fie în stare de

vapori.

Circuitul închis este alcătuit din>

UN COMPRESOR

UN CONDENSATOR

UN VENTIL DE EXPANSIUNE

UN VAPORIZATOR

Condensatorul şi vaporizatorul acţionează ca schimbătoare de căldură şi

sunt constituite din conducte care intră în contact cu agentul de lucru.

Agentul de transfer termic circulă prin aceste conducte.

Acesta cedează căldură în interiorul condensatorului, dar preia energia

termică de la vaporizator.

În timpul funcţionării normale, agentul de transfer termic este supus

următoarelor transformări în interiorul circuitului.


CICLUL DE FUNCŢIONARE A UNEI POMPE DE CĂLDURĂ CU COMPRESIE

LICHID LA JOASĂ PRESIUNE

EXPANSIUNE

LICHID LA ÎNALTĂ PRESIUNE

SURSĂ

DE CĂLDURĂ

COMPRESOR

TRANSFER

TERMIC

VAPORI LA ÎNALTĂ PRESIUNE

VAPORI LA JOASĂ PRESIUNE

VAPORIZATOR

CONDENSATOR

C OMPRESIE (A) > agentul de transfer termic care vine de la vaporizator

în stare gazoasă, la joasă presiune, este comprimat la o presiune ridicată şi,

în timpul acestui proces, acesta absoarbe o anumită cantitate de căldură.

CONDENSARE (B) > agentul de transfer termic care vine de la

compresor trece din stare gazoasă în stare lichidă, degajând căldură în

mediul exterior.

EXPANSIUNE (C) > agentul de transfer termic care trece prin ventilul de

expansiune este parţial transformat în vapori şi, în timpul acestui proces, se

răceşte.

EVAPORARE (D) > agentul de transfer termic absoarbe căldura din

mediu şi se evaporă complet.

Această serie de transformări constituie etapele de funcţionare a pompei de

căldură. Compresorul transferă energie către agentul termic, care absoarbe

căldura de la sursa de căldură din vaporizator şi o transferă agentului de lucru

prin intermediul condensatorului.


SISTEME DE POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI

09 // POMPELE DE

CĂLDURĂ NECESITĂ

ÎNTREŢINERE PERIODICĂ?

Datorită calităţii superioare ale componentelor utilizate, pompele de căldură

Ferroli nu necesită întreţinere specială.

De asemenea, datorită faptului că nu ard combustibili, acestea nu necesită nici

măcar curăţarea şi verificările periodice aferente arzătoarelor şi sistemelor de

evacuare a gazelor arse convenţionale.


POMPE DE CĂLDURĂ

APĂ – APĂŞI SOLE – APĂ

PENTRU INSTALAREA ÎN INTERIOR

MODELE>

Gama de pompe de căldură apă-apă asigură încălzirea, răcirea şi

prepararea apei calde menajere (cu un vas de acumulare

separat) în cadrul sistemelor rezidenţiale de dimensiuni mici şi

până la medii.

Toate unităţile din această serie sunt proiectate pentru a fi

instalate în interior şi pot fi utilizate ca parte componentă a unor

sisteme foarte eficiente pe bază de ventiloconvectoare,

panouri radiante şi radiatoare.

Ca sursă de căldură se pot utiliza apa (din fântâni, râuri, lacuri,

etc.) sau soluţiile de apă-sole (din sonde geotermale).

Regulatorul nu controlează numai circuitul agentului de transfer

termic, ci şi întregul sistem şi vă permite să selectaţi diferite funcţii

de încălzire, răcire şi preparare a apei calde menajere.

Aceste sisteme pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu

panouri solare şi alte surse de căldură.

Funcţia de încălzire optimizează temperatura apei pentru o mai

bună adaptare la temperatura ambiantă şi la cea exterioară cu

ajutorul curbelor de reglare a temperaturii care pot fi ajustate în

funcţie de caracteristicile clădirii.

Aceste sisteme pot controla, de asemenea, un vas de acumulare

şi două circuite de încălzire independente (unul direct şi unul

mixt).

Regulatorul pentru apă caldă menajeră controlează vana cu

trei căi, rezervorul de acumulare şi ciclurile anti-legionella (dacă

este necesar).

Răcirea se obţine prin „răcirea pasivă” (răcire liberă) sau prin

„răcirea activă” (inversarea circuitului agentului de transfer

termic) sau printr-o combinaţie între cele două sisteme, selectată

automat pentru a se adapta la condiţiile ambiante reale.

Când unitatea este utilizată în cadrul unui sistem de panouri

radiante, poate fi instalat un senzor de umiditate ambiantă pentru

a evita formarea condensului.

Logica de programare internă vă permite să stabiliţi intervale de

timp zilnice diferite pentru încălzire, răcire şi prepararea apei calde

menajere.

Circuitul de răcire este integrat complet într-o casetă

demontabilă pentru a permite o întreţinere rapidă şi uşoară.

Circuitul include un compresor rotativ montat pe suporturi de

amortizare a vibraţiilor, schimbătoare de căldură cu plăci brazate,

un ventil de expansiune termostatat şi vană de inversare a ciclului

(la unităţile reversibile).

Circuitul este protejat de întrerupătoare de înaltă şi joasă presiune

şi debitmetre la nivelul ambelor schimbătoare de căldură.

Carcasa exterioară şi caseta circuitului de răcire dispun de izolaţie

termică şi acustică pentru a constitui o barieră dublă împotriva

zgomotelor şi să permită instalarea chiar şi în reşedinţe private.

Caseta circuitului de răcire este susţinută de suporturi de

amortizare a vibraţiilor şi toate racordurile sunt flexibile pentru a

evita propagarea vibraţiilor la nivelul circuitului hidraulic.

Toate conductele circuitului hidraulic sunt izolate din punct de

vedere termic pentru a preveni formarea condensului.

Toate unităţile au beneficiat de o asamblare corespunzătoare şi de

o testare completă în fabrică.

Instalarea necesită numai efectuarea racordurilor electrice şi

hidraulice.

Nu sunt necesare conexiuni pentru circuitul de răcire.


DATE TEHNICE

* Specificaţii conforme cu EN 14511. Valorile înălţimii de refulare reziduale se referă la unitatea de bază fără nici un accesoriu.

** Specificaţii conforme cu ISO 3744>

unitatea poziţionată în spaţiu liber pe o suprafaţă reflectantă (factor de directivitate 2).


DIMENSIUNI GENERALE

Respectaţi specificaţiile din imagine cu privire la spaţiul care trebuie lăsat liber în jurul unităţii pentru a permite accesul în mod corespunzător

şi pentru a facilita lucrările de întreţinere şi verificare.

REGULATORUL

Regulatorul cu microprocesor nu controlează numai unitatea în sine, ci

şi toate celelalte componente ale întregului sistem.

Principalele funcţii ale regulatorului sunt:

- controlarea temperaturii ambiante în funcţie de temperatura

exterioară (controlul climatizării)

- prepararea de apă caldă menajeră (controlarea vanei cu trei căi, a

rezervorului, a ciclurilor anti-legionella etc.)

- controlarea circuitului mixt de încălzire şi/sau răcire (pompă şi vană

de amestec cu trei căi)

- controlarea circuitului direct de încălzire (numai pompa)

- controlarea vasului de acumulare pentru încălzire şi /sau răcire

- controlarea elementelor de încălzire integratoare pentru apa caldă

menajeră (logică în trei etape)

- integrarea într-un sistem de panouri solare

- răcirea pasivă liberă

- controlarea umidităţii ambiante pentru răcirea cu ajutorul sistemelor

de panouri radiante

- logica de programare internă (pentru temporizare, încălzire, răcire şi

-

prepararea apei calde menajere)

introducerea digitală a datelor pentru setarea intervalelor cu tarife la

electricitate mai reduse

memoria alarmei şi diagnoză

contorul orar al compresorului şi pompei

-

-

- controlarea mai multor unităţi conectate în cascadă (maxim 16) .

În plus faţă de interfaţa standard pentru utilizator prezentă

la toate unităţile, sunt disponibile termostate conectate prin

cabluri şi fără cabluri pentru monitorizarea la distanţă a

parametrilor de funcţionare, pentru măsurarea temperaturii

în zone diferite şi pentru realizarea unui control mai precis

şi pentru obţinerea unui nivel ridicat de confort.

Regulatorul funcţionează în combinaţie cu soluţii de

instalare diferite prin selectarea automată a algoritmilor de

control necesari pentru componentele la care este conectat.

Schemă funcţională


CODUL DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII

În continuare, este prezentat codul de identificare a unităţii şi diferitele litere care îl compun.

HSW IH 7.1 VB AB 0 M 1

TIP DE UNITATE

IH - Unitate pentru instalare ca

pompă de căldură în cadrul

sistemelor hidraulice

IP - Unitate pentru instalare ca

pompă de căldură reversibilă în

cadrul sistemelor hidraulice

VERSIUNE UNITATE

VB - Versiune de baz[

MODEL DE UNITATE

Nr. de compresoare

Echipament acustic

AB - Echipament de baz[

TIP DE ALIMENTARE

CU ENERGIE

1 - 230V - 1 - 50 Hz

5 - 400V - 3N - 50 Hz

DOMENIU DE UTILIZARE

M - Temperatura medie.

Unitatea este proiectată pentru

prepararea apei la temperatură

medie.

TIP AGENT FRIGORIFIC

O - R410A

OPŢIUNI ŞI ACCESORII

POMPĂ PE PARTEA SURSEI permite circularea apei pe partea sursei.

VANA CU DOUĂ CĂI PE PARTEA SURSEI controlează debitul apei pe partea sursei când circularea acesteia este asigurată de o pompă

exterioară unităţii.

VANA CU TREI CĂI PENTRU ACM deviază apa caldă menajeră preparată de pompa de căldură din circuitul de încălzire către circuitul de ACM.

VANA CU TREI CĂI PENTRU ACM CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INTEGRAT Această van[

cu trei căi deviază apa caldă către un

schimbător de căldură cu plăci integrat. O pompă integrată asigură un debit corespunzător de apă caldă menajeră pe cealaltă parte a

schimbătorului de căldură.

RĂCIREA PASIVĂ LIBERĂ vă permite să utilizaţi sursa de căldură pentru a răci apa din sistem, fără a fi necesară pornirea compresorului.

ELEMENTELE DE ÎNCĂLZIRE INTEGRATOARE înlocuiesc sau integrează puterea termică furnizată de pompa de căldură. Acestea sunt

controlate de propriul regulator al unităţii cu ajutorul logicii în trei etape.

DEMARORUL PROGRESIV reduce curentul de pornire atras de compresor.

TERMOSTATUL DE CONTROL LA DISTANŢĂ vă permite să selectaţi modul de funcţionare şi să modificaţi valoarea de referinţă a temperaturii.

Senzorul de temperatură integrat poate fi utilizat, de asemenea, pentru controlul climatizării.

TELECOMANDA (cu sau fără cablu) preia toate funcţiile de comandă şi afişaj ale regulatorului unităţii. Senzorul de temperatură integrat poate fi

utilizat, de asemenea, pentru controlul climatizării.

TRANSMIŢĂTORUL FĂRĂ CABLU este conectat la regulatorul unităţii şi permite comunicarea cu telecomanda fără cablu şi cu senzorul fără

cablu pentru temperatura exterioară.

REPETORUL WIRELESS extinde raza de acoperire a reţelei wireless.

ADAPTORUL WIRELESS PENTRU SENZORUL DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ transformă senzorul standard de temperatură exterioară

cu cablu într-un senzor fără cablu.

DETECTORUL DE CONDENS În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur dacă a început să se formeze condens.

UMIDOSTATUL AMBIENTAL În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur în funcţie de umiditatea ambiantă.

SENZORUL DE UMIDITATE AMBIANTĂ (cu sau fără afişaj) În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur în funcţie de

temperatura de condensare calculată pe baza umidităţii ambiante măsurate.

DOMENIU OPERAŢIONAL

ÎNCĂLZIRE

RĂCIRE

min max min max

Temperatură de evacuare sistem °C 15 60 5 30

Temperatură de admisie sursă (apă) °C 5 25 5 50

Temperatură de admisie sursă (sole) °C -10 25 -10 50


HXA

POMPE DE CĂLDURĂ

AER - APĂ

PENTRU INSTALAREA ÎN EXTERIOR

MODELE>

6.1

7.1

9.1

11.1

14.1

17.1

r410A

Gama de pompe de căldură aer-apă asigură încălzirea, răcirea şi

prepararea apei calde menajere (cu un vas de acumulare separat)

în cadrul sistemelor rezidenţiale de dimensiuni mici şi până la

medii.

Toate unităţile din această serie sunt proiectate pentru a fi instalate

în exterior şi pot fi utilizate ca parte componentă a unor sisteme

foarte eficiente pe bază de ventiloconvectoare,

panouri

radiante şi radiatoare.

Regulatorul nu controlează numai circuitul agentului de transfer

termic, ci şi întregul sistem şi vă permite să selectaţi diferite funcţii

de încălzire, răcire şi preparare a apei calde menajere.

Aceste sisteme pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu panouri

solare şi alte surse de căldură.

Funcţia de încălzire optimizează temperatura apei pentru o mai

bună adaptare la temperatura ambiantă şi la cea exterioară cu

ajutorul curbelor de reglare a temperaturii care pot fi ajustate în

funcţie de caracteristicile clădirii.

Aceste sisteme pot controla, de asemenea, un vas de acumulare şi

două circuite de încălzire independente (unul direct şi unul mixt).

Regulatorul pentru apă caldă menajeră controlează vana cu

trei căi, vasul de acumulare şi ciclurile anti-legionella (dacă este

necesar).

Răcirea se obţine în mod activ (prin inversarea circuitului de

răcire).

Când unitatea este utilizată în cadrul unui sistem de panouri

radiante, poate fi instalat un senzor de umiditate ambiantă pentru a

evita formarea condensului.

Logica de programare internă vă permite să stabiliţi intervale de

timp zilnice diferite pentru încălzire, răcire şi prepararea apei calde

menajere.

Circuitul de răcire este integrat complet într-o casetă care îl

protejează de fluxul de aer pentru o întreţinere rapidă şi uşoară.

Circuitul include un compresor rotativ sau elicoidal (în funcţie de

model), montat pe suporturi de amortizare a vibraţiilor, un

schimbător de căldură cu plăci brazate, un ventil de expansiune

termostatat, o vană de inversare a ciclului, ventilatoare montate în

linie prevăzute cu grilaje de siguranţă şi o serpentină cu ţevi din

cupru şi nervuri din aluminiu.

Circuitul este protejat de presostate de înaltă şi joasă presiune şi un

întrerupător de presiune diferenţială situate pe schimbătorul de

căldură.

Schimbătorul de căldură cu plăci şi toate conductele din cadrul

circuitului hidraulic dispun de izolaţie termică pentru a evita

formarea condensului şi pentru a reduce la minim pierderile de

căldură.

Unităţile cu sursă de alimentare trifazată sunt prevăzute cu un

detector de fază.

Toate unităţile au beneficiat de o asamblare corespunzătoare şi de

o testare completă în fabrică.

Instalarea necesită numai efectuarea racordurilor electrice şi

hidraulice.


DATE TEHNICE

* Specificaţii conforme cu EN 14511. Valorile înălţimii de refulare reziduale se referă la varianta de bază, având ca accesoriu doar pompa de pe partea sistemului.

** Specificaţii conforme cu ISO 3744>

unitatea poziţionată în spaţiu liber pe o suprafaţă reflectantă (factor de directivitate 2).


DIMENSIUNI GENERALE

Respectaţi specificaţiile din imagine cu privire la spaţiul care trebuie lăsat liber în jurul unităţii pentru a permite accesul în mod

corespunzător şi pentru a facilita lucrările de întreţinere şi verificare.

Cadrul 1

Cadrul 2

Cadrul 3

REGULATORUL

Regulatorul cu microprocesor nu controlează numai unitatea în sine, ci şi

toate celelalte componente ale întregului sistem.

Principalele funcţii ale regulatorului sunt>

- controlarea temperaturii ambiante în funcţie de temperatura exterioară

(controlul climatizării)

- prepararea de apă caldă menajeră (controlarea vanei cu trei căi, a

rezervorului de acumulare, a ciclurilor anti-legionella, etc.)

- controlarea circuitului mixt de încălzire şi/sau răcire (pompă şi vană de

amestec cu trei căi)

- controlarea circuitului direct de încălzire (numai pompa)

- controlarea vasului de acumulare pentru încălzire şi /sau răcire

- controlarea elementelor de încălzire integratoare pentru apa caldă

menajeră (logică în trei etape)

- integrarea într-un sistem de panouri solare

- răcirea pasivă liberă

- controlarea umidităţii ambiante pentru răcirea cu ajutorul sistemelor de

panouri radiante

- timer pentru programare internă (pentru încălzire, răcire şi prepararea

-

-

-

-

apei calde menajere)

introducerea digitală a datelor pentru setarea intervalelor cu tarife la

electricitate mai reduse

memoria alarmei şi diagnoză

contorul orar al compresorului şi pompei

controlarea mai multor unităţi conectate în cascadă (maxim 16)

În plus faţă de interfaţa standard pentru utilizator prezentă la

toate unităţile, sunt disponibile termostate conectate prin

cabluri şi fără cabluri pentru monitorizarea la distanţă a

parametrilor de funcţionare, pentru măsurarea temperaturii în

zone diferite şi pentru realizarea unui control mai precis şi

pentru obţinerea unui nivel ridicat de confort.

Regulatorul funcţionează în combinaţie cu soluţii de instalare

diferite prin selectarea automată a algoritmilor de control

necesari pentru componentele la care este conectat.

Este posibilă utilizarea unor componente suplimentare prin

instalarea unor module de expansiune care comunică cu

regulatorul prin intermediul magistralei interne şi care asigură

toate intrările şi ieşirile necesare pentru constituirea unui

sistem complet.

Schemă funcţională


CODUL DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII

În continuare, este prezentat codul de identificare a unităţii şi diferitele litere care îl compun.

TIP DE UNITATE

IP - Unitate pentru instalare ca

pompă de căldură reversibilă în

cadrul sistemelor hidraulice

VERSIUNE UNITATE

VB - Versiune de baz[

MODEL DE UNITATE

Nr. de compresoare

Echipament acustic

AB - Echipament de baz[

TIP DE ALIMENTARE

CU ENERGIE

1 - 230V - 1 - 50 Hz

5 - 400V - 3N - 50 Hz

DOMENIU DE UTILIZARE

M - Temperatura medie.

Unitatea este proiectată pentru

prepararea apei la temperatură

medie.

TIP AGENT FRIGORIFIC

O - R410A

OPŢIUNI ŞI ACCESORII

POMPĂ PE PARTEA SISTEMULUI permite circularea apei pe partea sistemului.

GRILAJUL DE PROTECŢIE A SERPENTINEI protejează nervurile externe ale serpentinei.

AMORTIZOARE ANTIVIBRAŢII DIN CAUCIUC reduc vibraţiile mecanice generate de compresor şi de ventilatoare care sunt transmise de

la unitate către podea în timpul funcţionării normale.

ELEMENTELE DE ÎNCĂLZIRE INTEGRATOARE înlocuiesc sau integrează puterea termică furnizată de pompa de căldură. Acestea sunt

controlate de propriul regulator al unităţii cu ajutorul logicii în trei etape.

DEMARORUL PROGRESIV reduce curentul de pornire atras de compresor.

TERMOSTATUL DE CONTROL LA DISTANŢĂ vă permite să selectaţi modul de funcţionare şi să modificaţi valoarea de referinţă a

temperaturii. Senzorul de temperatură integrat poate fi utilizat, de asemenea, pentru controlul climatizării.

TELECOMANDA (cu sau fără cablu) preia toate funcţiile de comandă şi afişaj ale regulatorului unităţii. Senzorul de temperatură integrat

poate fi utilizat, de asemenea, pentru controlul climatizării.

TRANSMIŢĂTORUL FĂRĂ CABLU este conectat la regulatorul unităţii şi permite comunicarea cu telecomanda fără cablu şi cu senzorul fără

cablu pentru temperatura exterioară.

REPETORUL WIRELESS extinde raza de acoperire a reţelei wireless.

DETECTORUL DE CONDENS În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur dacă a început să se formeze condens.

UMIDOSTATUL AMBIENTAL în modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur în funcţie de umiditatea ambiantă.

SENZORUL DE UMIDITATE AMBIANTĂ (cu sau fără afişaj) În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur în funcţie de

temperatura de condensare calculată pe baza umidităţii ambiante măsurate.

DOMENIU OPERAŢIONAL

ÎNCĂLZIRE

RĂCIRE

Temperatură de evacuare sistem

Temperatură aer admis


HXP

POMPE DE CĂLDURĂ

AER – APĂ

CU CAPACE

PENTRU INSTALAREA

ÎN INTERIOR ŞI EXTERIOR

Gama de pompe de căldură aer-apă asigură încălzirea, răcirea şi

prepararea apei calde menajere (cu un vas de acumulare separat) în

cadrul sistemelor rezidenţiale de dimensiuni mici şi până la medii.

Toate unităţile din această serie sunt proiectate pentru a fi instalate

atât în interior, cât şi în exterior şi pot fi utilizate ca parte componentă

a unor sisteme foarte eficiente pe bază de ventiloconvectoare,

panouri radiante şi radiatoare.

Regulatorul nu controlează numai circuitul agentului de transfer

termic, ci şi întregul sistem şi vă permite să selectaţi diferite funcţii de

încălzire, răcire şi preparare a apei calde menajere.

Aceste sisteme pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu panouri

solare şi alte surse de căldură.

Funcţia de încălzire optimizează temperatura apei pentru o mai

bună adaptare la temperatura ambiantă şi la cea exterioară cu

ajutorul curbelor de reglare a temperaturii care pot fi ajustate în

funcţie de caracteristicile clădirii.

Aceste sisteme pot controla, de asemenea, un vas de acumulare şi

două circuite de încălzire independente (unul direct şi unul mixt).

Regulatorul pentru apă caldă menajeră controlează vana cu trei

căi, vasul de acumulare şi ciclurile anti-legionella (dacă este necesar).

Răcirea se obţine în mod activ (prin inversarea circuitului de răcire).

Când unitatea este utilizată în cadrul unui sistem de panouri radiante,

poate fi instalat un senzor de umiditate ambiantă pentru a evita

formarea condensului. Logica de programare internă vă permite să

stabiliţi intervale de timp zilnice diferite pentru încălzire, răcire şi

prepararea apei calde menajere.

Circuitul de răcire este integrat complet într-o casetă care îl protejează

de fluxul de aer pentru o întreţinere rapidă şi uşoară. Circuitul include

un compresor rotativ sau elicoidal (în funcţie de model), montat pe

suporturi de amortizare a vibraţiilor, un schimbător de căldură cu

plăci brazate, un ventil de expansiune termostatat, o vană de

inversare a ciclului, ventilatoare montate în linie prevăzute cu grilaje

de siguranţă şi o serpentină cu ţevi din cupru şi nervuri din aluminiu.

Circuitul este protejat de presostate de înaltă şi joasă presiune şi un

debitmetru montate pe schimbătorul de căldură.

Schimbătorul de căldură cu plăci şi toate conductele din circuitul

hidraulic dispun de izolaţie termică pentru a evita formarea

condensului şi pentru a reduce la minim pierderile de căldură.

Un ventilator integrabil cu sistem electronic de control al turaţiei

garantează o eficienţă ridicată şi un nivel redus de zgomot în orice

condiţii de funcţionare şi permite instalarea unităţii în exterior (cu

capace de protecţie) sau în interior (cu tuburi de admisie şi evacuare

a aerului).

Unităţile cu sursă de alimentare trifazată sunt prevăzute cu un

detector de fază.

Toate unităţile au beneficiat de o asamblare corespunzătoare şi de o

testare completă în fabrică.

Instalarea necesită numai efectuarea racordurilor electrice şi

hidraulice.


CODUL DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII

În continuare, este prezentat codul de identificare a unităţii şi diferitele litere care îl compun.

TIP DE UNITATE

IP - Unitate pentru instalare ca

pompă de căldură reversibilă în

cadrul sistemelor hidraulice

VERSIUNE UNITATE

VB - Versiune de baz[

MODEL DE UNITATE

Nr. de compresoare

Echipament acustic

AB - Echipament de baz[

TIP DE ALIMENTARE

CU ENERGIE

1 - 230V - 1 - 50 Hz

5 - 400V - 3N - 50 Hz

DOMENIU DE UTILIZARE

M - Temperatura medie.

Unitatea este proiectată pentru

prepararea apei la temperatură

medie.

TIP AGENT FRIGORIFIC

O - R410A

REGULATORUL

Regulatorul cu microprocesor nu controlează numai unitatea în sine, ci şi

toate celelalte componente ale întregului sistem.

Principalele funcţii ale regulatorului sunt>

- controlarea temperaturii ambiante în funcţie de temperatura

exterioară (controlul climatizării)

- prepararea de apă caldă menajeră (controlarea vanei cu trei căi, a

vasului de acumulare, a ciclurilor anti-legionella, etc.)

- controlarea circuitului mixt de încălzire şi/sau răcire (pompă şi vană

de amestec cu trei căi)

- controlarea circuitului direct de încălzire (numai pompa)

- controlarea vasului de acumulare pentru încălzire şi /sau răcire

- controlarea elementelor de încălzire integratoare pentru apa caldă

menajeră (logică în trei etape)

- integrarea într-un sistem de panouri solare

- controlarea umidităţii ambiante pentru răcirea cu ajutorul sistemelor

de panouri radiante

- timer pentru programarea internă (pentru încălzire, răcire şi

prepararea apei calde menajere)

- introducerea digitală a datelor pentru setarea intervalelor cu tarife la

electricitate mai reduse

- memoria alarmei şi diagnoză

- contorul orar al compresorului şi pompei

- controlarea mai multor unităţi conectate în cascadă (maxim 16)

În plus faţă de interfaţa standard pentru utilizator prezentă la

toate unităţile, sunt disponibile termostate conectate prin

cabluri şi fără cabluri pentru monitorizarea la distanţă a

parametrilor de funcţionare, pentru măsurarea temperaturii în

zone diferite şi pentru realizarea unui control mai precis şi

pentru obţinerea unui nivel ridicat de confort.

Regulatorul funcţionează în combinaţie cu soluţii de instalare

diferite prin selectarea automată a algoritmilor de control

necesari pentru componentele la care este conectat.

Este posibilă utilizarea unor componente suplimentare prin

instalarea unor module de expansiune care comunică cu

regulatorul prin intermediul magistralei interne şi care asigură

toate intrările şi ieşirile necesare pentru constituirea unui

sistem complet.

Schemă funcţională


OPŢIUNI ŞI ACCESORII

POMPĂ PE PARTEA SISTEMULUI permite circularea apei pe partea sistemului.

CAPACELE DE PROTECŢIE protejează nervurile serpentinei şi ventilatorul şi reduce nivelul zgomotului produs de unitate.

AMORTIZOARE ANTIVIBRAŢII DIN CAUCIUC reduc vibraţiile mecanice generate de compresor şi de ventilatoare care sunt transmise de la

unitate către podea în timpul funcţionării normale.

ELEMENTELE DE ÎNCĂLZIRE INTEGRATOARE înlocuiesc sau integrează puterea termică furnizată de pompa de căldură. Acestea sunt

controlate de propriul regulator al unităţii cu ajutorul logicii în trei etape.

DEMARORUL PROGRESIV reduce curentul de pornire atras de compresor.

TERMOSTATUL DE CONTROL LA DISTANŢĂ vă permite să selectaţi modul de funcţionare şi să modificaţi valoarea de referinţă a

temperaturii. Senzorul de temperatură integrat poate fi utilizat, de asemenea, pentru controlul climatizării.

TELECOMANDA (cu sau fără cablu) preia toate funcţiile de comandă şi afişaj ale regulatorului unităţii. Senzorul de temperatură integrat poate

fi utilizat, de asemenea, pentru controlul climatizării.

TRANSMIŢĂTORUL FĂRĂ CABLU este conectat la regulatorul unităţii şi permite comunicarea cu telecomanda fără cablu şi cu senzorul fără

cablu pentru temperatura exterioară.

REPETORUL WIRELESS extinde raza de acoperire a reţelei wireless.

DETECTORUL DE CONDENS În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur dacă a început să se formeze condens.

UMIDOSTATUL AMBIENTAL În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur în funcţie de umiditatea ambiantă.

SENZORUL DE UMIDITATE AMBIANTĂ (cu sau fără afişaj) În modul de răcire, acesta limitează temperatura minimă pe tur în funcţie de

temperatura de condensare calculată pe baza umidităţii ambiante măsurate.

DOMENIU OPERAŢIONAL

ÎNCĂLZIRE

RĂCIRE

Temperatură de evacuare sistem

Temperatură aer admis


OBSERVAŢIE PENTRU DISTRIBUITORI>

Compania subliniază faptul că, în contextul eforturilor sale de a-şi îmbunătăţi în mod constant

gama de produse cu scopul de a creşte nivelul de satisfacţie al clienţilor, aspectul, dimensiunile,

datele tehnice şi accesoriile prezentate pot suferi modificări.

În consecinţă, trebuie să puneţi întotdeauna la dispoziţia clienţilor documente tehnice şi/sau

comerciale actualizate (liste de preţuri, cataloage, broşuri etc....).

Pentru produsele prezentate în acest document se oferă garanţie numai în cazul în care sunt

achiziţionate şi instalate în Rom]nia.

Reţeaua de distribuţie şi Centrele de Service sunt disponibile pe pagina de Internet> www.ferroli. ro

Ferroli Rom]nia SRL ¬ Bd. Timi;oara 104 E ¬ sector 6 Bucure;ti ¬

Tel.> 021 444 36 50 ¬ Fax> 021 444 36 52 ¬ www.ferroli.ro

More magazines by this user
Similar magazines