pagina 01.cdr - Ziarul Mara

ziarulmara.ro

pagina 01.cdr - Ziarul Mara

2 EVENIMENT - ACTUALITATE

IntervenŃii numeroase în preajma

Sărbătorii de Paşte

(urmare din pagina 1)

Adăpost de animale în flăcări la

Alexandria

Pe linia stingerii incendiilor, pompierii

militari au intervenit la peste 10 evenimente şi

mai multe asigurări pentru desfăşurarea în

siguranŃă a slujbelor din unităŃile de cult.

Detaşamentul de pompieri din Alexandria a

intervenit în data de 14 aprilie la ora 13:25, la

gospodaria lui Sebastian N. din Alexandria

unde focul se manifesta la adăpostul de

animale al acestuia. În urma incendiului a ars

adapostul de animale pe cca 200 mp, construit

din boltari şi acoperit cu plăci de azbociment.

În urma cercetărilor efectuate, la faŃa locului s-

a stabilit şi valoarea pagubelor care se ridică la

A devenit deja tradiŃie ca,

în cea de-a doua zi de Paşte,

Ńigăneştenii să se adune la

stadionul comunal, pentru a

lua parte la manifestările

c u l t u r a l - d i s t r a c t i v e

ocazionate de sărbătorirea

“Zilei comunei łigăneşti”. O zi

cu totul specială, organizată

de către autorităŃile locale, în

frunte cu primarul Gelu Pisică,

la care, alături de localnici, s-

au aflat şi mulŃi dintre

Ńigăneştenii cărora viaŃa le-a

hărăzit să trăiască pe alte

meleaguri din Ńară şi

străinătate, dar şi locuitori din

comunele învecinate. Cei

peste două mii de participanŃi

la serbările dedicate comunei

łigăneşti s-au bucurat din plin

de un spectacol susŃinut de

renumiŃii interpreŃi de muzică

p o p u l a r ă r o m â n e a s c ă

Verginica Neagu, Tudorel

Dobre, Violeta Constantin,

M a r i a n a I o n e s c u

Căpitănescu, Marcela Fota şi,

nu în ultimul rând, de trupa

“ Nemuritorii”, formaŃie

apreciată pentru modul

original de interpretare a unor

prelucrări din folclorul

r o m â n e s c , p e n t r u

autenticitatea costumelor

cca 100. 000 lei. Cauza probabilă

a incendiului

se pare a fi o tigare aruncată la întâmplare de

un necunoscut.

Lăsat nesupravegheat, un minor a dat

foc gospodăriei

Pompierii turneni au intervenit în satul

Dudu, comuna Plopii Slavitesti , pentru

stingerea unui incendiu ce se manifesta la

locuinŃa lui Vasile T. În jurul orelor 14:35, în

ziua de 14 aprilie, a.c. Au ars: adapostul de

animale, gardul de imprejmuire pe cca 25m şi

doi porci. Se pare că focul a fost iniŃiat de un

minor lasat nesupraveghat în gospodaria

omului. Focul a produs pagube de cca 3.000

lei, pompierii salvand bunuri de cca 10.000 lei.

Mirel MANAFU

Ziua comunităŃii locale, sărbătorită

cu mare fast la łigăneşti

purtate de haiduci şi trăsurile

lor de epocă .

De o surpriză deosebit de

plăcută au avut parte

Ńigăneştenii din partea

formaŃiei de muzică populară

“Universal”, formaŃie din

localitatea teleormăneană

Izvoarele, alias Găuriciu, cum

îi place să-i spună, ca pe

vremuri, marele actor

Sebastian Papaiani, cel ce s-

a înfrăŃit cu bulgarii din acest

sat, prin căsătorie, în urmă cu

mai bine de cincizeci de ani.

FormaŃia “Universal”, dirijată

de maestrul Paul Stângă, cu

renumiŃii săi dig-ei, doi

meseriaşi în arta prezentării

interpreŃilor şi a muzicii de

calitate, au făcut ca după

amiaza zilei de luni să rămână

pentru multă vreme în

sufletele Ńigăneştenilor.

Micii şi frigăruile, vinul şi

berea au mers la inimile

spectatorilor, la zi aniversară

localnicii şi invitaŃii lor

prinzându-se în hora mare,

cântecul, jocul şi voia bună

punând stăpânire pe miile de

oameni prezenŃi la marea

petrecere câmpenească.

Seara, odată ce bolta

cerească a fost cuprinsă de

Decizie incredibilă luată de PoliŃia Română:

Imaginile radar, interzise

Imagini filmate cu radarul poliŃiei nu mai pot

ajunge în presă.Asta după ce maşina în care se

afla prefectul de Timiş şi deputatul Alin

Popoviciu, a fost filmată de radar depăşind o

coloană, pe linia continuă.

lumina milioanelor de stele, a

urmat un superb foc de

artificii.

Ca şi în anii trecuŃi, la

o r g a n i z a r e a a c e s t u i

eveniment de excepŃie din

viaŃa Ńigăneştenilor, alături de

primarul Gelu Pisică, de

viceprimarul Constantin

Mirea, domn Costică, cum îl

ştie toată lumea din sat, de

celelalte cadre din primărie a

fost şi de această dată

p r e z e n t ă c o n d u c e r e a

AsociaŃiei de EducaŃie şi

Dezvoltare Culturală

łigăneşti, dar şi sponsorul

special al acŃiunilor culturale

iniŃiate în această comună

teleormăneană, nimeni altul

decât Agrointer SRL, prin

persoana directorului general

Florin Balauru. Un om de

afaceri care are deja ştiinŃa de

a produce recolte cât mai

mari, dar şi dorinŃa de a fi

permanent alături de proprii

consăteni.

Semn că Ńigăneştenii, în

frunte cu cei pe care i-au ales

să le conducă destinele, ştiu

să muncească, dar ştiu să şi

petreacă, să de respecte cu

adevărat.

George ZAVERA

Conducerea IGPR a interzis agenŃilor să

facă publice imaginile de pe aparatele radar.

Decizia a fost luată după ce IPJ Timiş a furnizat

imagini cu prefectul de Timiş încălcând legea.

Germania rămâne

un susŃinător consecvent

al aderării României la

Schengen

(urmare din pagina 1)

Şeful diplomaŃiei româneşti a purtat convorbiri cu ministrul

german al afacerilor externe, Guido Westerwelle, urmate de o

conferinŃă de presă comună.

De asemenea, Cristian Diaconescu a susŃinut un discurs la

Casa Europeană din Berlin, intitulat "Germania şi România -

20 de ani de parteneriat în Europa", la care au participat

analistul politic Anneli Ute Gabanyi şi prof. Eckart

Stratenschulte, preşedinteleAcademiei Europene din Berlin.

Ministrul român de externe a mai avut întâlniri la Cancelaria

Federală şi a avut o întrevedere cu preşedintele Grupului

parlamentar de prietenie Germania-România şi al Forumului

Româno-German.

În legătură cu această vizită, Cristian Diaconescu a oferit o

declaraŃie pentru agenŃia Mediafax, în care a spus printre

altele: "Ministrul german al Afacerilor Externe a subliniat

susŃinerea Germaniei pentru aderarea în acest an a României

la Acordul Schengen. Germania rămâne consecventă astfel

aderării conform calendarului agreat."

El a adăugat însă că "partea germană susŃine că

argumentele privind reforma sistemului judiciar şi

ireversibilitatea procesului de modernizare a acestuia

reprezintă un element în plus, suplimentar, pozitiv privind

deciziile pe care parlamentele naŃionale în Ńările membre ale

acordului Schengen urmează să le ia".

"Aspectele legate de funcŃionarea sistemului judiciar în

România continuă să rămână relevante în conturarea unei

decizii pozitive privind Ńara noastră. Dar politic, Germania este

de acord şi va promova ideea ca în acest an România să

devină membră a SpaŃiului Schengen", a mai spus ministrul.

El a mai explicat că fiecare Ńară din acordul Schengen îşi

propune evaluarea candidaŃilor pe baza unor criterii existente.

"Olanda a adăugat şi cele privind MCV. Nu neapărat partea

germană are o preferinŃă în acest sens dar (...) încercăm ca

prin complinirea şi a acestor argumente suplimentare să se

obŃină o decizie. Ce e important e că partea germană rămâne

extrem de consecventă cu aderarea României în acest an la

Schengen", a mai spus ministrul.

Întrebat dacă este vorba despre aderarea totală, inclusiv

cu frontierele terestre, sau doar parŃială, el a spus că acest

aspect rămâne în dezbatere.

Pe de altă parte, ministrul a spus că partea germană a

salutat adoptarea de către Guvernul român a Tratatului privind

pactul fiscal şi "determinarea de a asimila la nivel decizional în

România măsurile serioase, responsabile, care au fost

promovate în ultima perioadă de cancelarul Merkel".

"Partea germană consideră că semnalul dat de România

prin ratificarea acestui tratat reprezintă un argument foarte

serios pentru încrederea investitorilor în România, dar şi

pentru credibilitatea Ńării noastre pe pieŃele financiare

europene", a mai spus ministrul.

El a precizat că a abordat cu omologul german şi aspecte

legate de vecinătatea estică, cei doi salutând alegerea unui

preşedinte în Republica Moldova. Potrivit lui Diaconescu,

Germania a reiterat susŃinerea pentru parcursul european al

Republicii Moldova.

ANUNł

Şt. B.

Carne de miel,

vândută fără avize

igienico-sanitare

Un proprietar de ovine

teleormănean, Viorel Miloş,

din comuna Zâmbreasca,

judeŃul Teleorman, s-a ales cu

amendă, dar şi cu carnea de

miel confiscată, joi, 12 aprilie

2012.

C a î n f i e c a r e a n ,

Sărbătorile Pascale sunt un

bun prilej de rotunjire a

veniturilor ciobanilor, mulŃi

crescători de animale

sacrificând mioarele fără a

respecta normele impuse de

DirecŃia Sanitar Veterinară,

pentru a vinde, ulterior, carnea

de miel, la colŃul străzii sau

direct de la stână.

După ce tăiase câteva

mioare de la propria stână,

Viorel Miloş a venit cu carnea

direct la piaŃă, fără a avea

documentele necesare şi

avizele igienico-sanitare, fiind

prins de poliŃiştii SecŃiei 2 din

Piteşti. Oamenii legii n-au

ezitat să-l amendeze pe

cioban şi să sesizeze DirecŃia

Sanitar Veterinară (DSV). Nici

inspectorii DSV nu fost

indulgenŃi, confiscând marfa

nevândută şi anume, 50

kilograme carne.

M. P.

SC Mara Prod Com SRL angajează jurist cu

experienŃă.

RelaŃii la telefon 0247.314.575

More magazines by this user
Similar magazines