pagina 01.cdr - Ziarul Mara

ziarulmara.ro

pagina 01.cdr - Ziarul Mara

4 SOCIAL - ECONOMIC

LISTA

PreşedinŃilor şi locŃiitorilor birourilor electorale de circumscripŃie organizate pentru

alegerile locale din data de 10 iunie 2012 şi datele de contact ale birourilor

InstituŃia Prefectului JudeŃului Teleorman

M â r z ă n e ş t i - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 49

Preşedinte Itu Cristea Adrian

LocŃiitor Dragomir Sorina

Sediul Primăriei Mârzăneşti; tel

0247/331808; fax 0247/331808;

program zilnic 9-16

Moşteni-CircumscripŃia Electorală

nr. 51

Preşedinte Tăbărana Florin

LocŃiitor Stochiceanu PatriŃa

Sediul Primăriei Moşteni; tel

0247/356012; fax 0247/356012;

Program zilnic 9-17

Năsturelu-CircumscripŃia Electorală

nr. 53

Preşedinte Camber ToŃe Doina

Nicoleta

LocŃiitor Mirescu Floarea

Sediul Primăriei Năsturelu; tel

0247/368807; fax 0247/368011;

program zilnic 13-19

Necşeşti-CircumscripŃia Electorală

nr. 54

Preşedinte Ciobanu Ionel

LocŃiitor Dobrin Lucia

Sediul Primăriei Necşeşti; tel

0347/501025; Program zilnic 9-17

N e n c i u l e ş t i - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 55

Preşedinte Viişoreanu Marioara

LocŃiitor Chelu Andreea Venera

Sediul Primăriei Nenciuleşti; tel

0247/330961; program luni-vineri 9-18,

sâmbata-duminica 8-14

P i e t r o ş a n i - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 60

Preşedinte VijulieAncuŃa Ramona

LocŃiitor Gudac Irina Lucica

Sediul Primăriei Pietroşani; tel

0247/334402; fax 0247/334402;

program zilnic 11-17

Plopii Slăviteşti-CircumscripŃia

Electorală nr. 61

Preşedinte

Mitrică Marian

LocŃiitor Enescu Maria

Sediul Primăriei Plopii Slăviteşti; tel

0247/356701; fax 0247/356809;

program zilnic 8,30-12 si 13-16,30

P o r o s c h i a - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 64

Preşedinte Gudac Petrică

LocŃiitor Gherasimat Geta

Sediul Primăriei Poroschia; tel

0247/318787; fax 0247/318787;

program zilnic 9-12 şi 13-16. 30

Rădoieşti-CircumscripŃia Electorală

nr. 67

Preşedinte Roată Violeta Daniela

LocŃiitor Şerban Adndrei Geani

Sediul Primăriei Rădoieşti; tel

0247/337303; fax 0247/337303;

program zilnic 10-16

R ă z m i r e ş t i - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 68

Preşedinte Dragne Florea

LocŃiitor Vlădulescu Bogdan

Sediul Primăriei Răzmireşti; tel

0247/328403; fax 0247/328403;

Program zilnic 10-16

Saelele -CircumscripŃia Electorală

nr. 69

Preşedinte Pietreanu Clement

LocŃiitor Draghici Maria

Sediul Primăriei Saelele; tel

0247/358489; fax 0247/358489;

program zilnic 8,30-16,30

Săceni-CircumscripŃia Electorală nr.

71

Preşedinte GlinŃă Nicoleta

LocŃiitor Iliescu Iuliana

Sediul Primăriei Săceni; tel

0247/337402; fax 0247/337402;

program luni-vineri 13-20, sâmbătă-

duminică 9-15

Mereni-CircumscripŃia Electorală nr.

50

Preşedinte Călin Ionela

LocŃiitor Militaru Petra Marina

S e d i u l P rimăriei Mereni; tel

0247/450608; fax 0247/450608;

program zilnic 9-15

Nanov-CircumscripŃia Electorală nr.

52

Preşedinte Drăghici LuminiŃa

LocŃiitor Rotaru Gabriela

S e d i u l P r i m ă r i e i N a n o v ; t e l

0247/319902; fax 0247/319902;

program zinic 12-18

Olteni-CircumscripŃia Electorală nr.

56

Preşedinte Georgescu Ion

LocŃiitor OgrăzeanuAndra

S e d i u l P r i m ă r i e i O l t e n i ; t e l

0247/432118; fax 0247/432118;

Program zilnic 9-15

Orbeasca-CircumscripŃia Electorală

nr. 57

Preşedinte NiŃulescu Maria

LocŃiitor Gheorghe Adrian

Sediul Primăriei Orbeasca; tel

0247/430207; fax 0247/430207;

Program zilnic 9-12 si 13-16

Peretu-CircumscripŃia Electorală nr.

58

Preşedinte Vasilescu Gheorghe

LocŃiitor Georgescu Dorel Cătălin

S e d i u l P r i m ă r i e i P e r e t u ; t e l

0247/327167; fax 0247/327167;

program luni-vineri 13.30-20,30;

sâmbătă-duminică 8-15

Piatra-CircumscripŃia Electorală nr.

59

Preşedinte Brîncoveanu Nicoleta

LocŃiitor Glăvan Iulica

S e d i u l P r i m ă r i e i P i a t r a ; t e l

0247/361103; fax 0247/361103;

program zilnic 12-18

Plosca-CircumscripŃia Electorală nr.

62

Preşedinte Soare Daniela

LocŃiitor Manolescu Veronica Mihaela

S e d i u l P r i m ă r i e i P l o s c a ; t e l

0247/327501; fax 0247/327501;

program zilnic 10-16

Poeni-CircumscripŃia Electorală nr.

63

Preşedinte Gheorghe Adina Nicoleta

LocŃiitor Neacşu Nicoleta Ligia

S e d i u l P r i m ă r i e i P o e n i ; t e l

0247/457109; fax 0247/457005;

program zilnic 10-17

Purani-CircumscripŃia Electorală nr.

65

Preşedinte Durlan GheorghiŃa

LocŃiitor Tomescu Gheorghe Viorel

Scoala cu clasele I-VIII; program zilnic

10-16

Putineiu-CircumscripŃia

Electorală

nr. 66

Preşedinte Sîrbu Milica

LocŃiitor Cioacă Alina Daniela

Sediul Primăriei Putineiu; tel

0247/358139; fax 0247/358139;

program zilnic 8-17

Salcia-CircumscripŃia Electorală nr.

70

Preşedinte Dobrică Iustinică Teodora

LocŃiitor Brîncoveanu Ioan

S e d i u l P r i m ă r i e i S a l c i a ; t e l

0247/357099; fax 0247/357095;

program zilnic 12-18

Sârbeni-CircumscripŃia

Electorală

nr. 72

Preşedinte LiŃa Petrică

LocŃiitor MincăAncaAnişoara

Sediul Primăriei Sirveni; tel

0247/459105; fax 0247/459105;

program zilnic 9-15

S c r i o a ş t e a - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 73

Preşedinte Pîrvan Simona Valentina

LocŃiitor Enescu Mariana

Sediul Primăriei Scrioaştea; tel

SfinŃeşti-CircumscripŃia Electorală

nr. 77

Preşedinte Florescu Liliana Ionela

LocŃiitorAndrone Mădălina

Sediul Primăriei SfinŃeşti; tel

0760654927; program zilnic 8-16

Siliştea Gumeşti-CircumscripŃia

Electorală nr. 79

Preşedinte Neagu Ioana

LocŃiitor

Şchiopu Marian

Sediul Primăriei Siliştea Gumeşti; tel

0247/336083; fax; program luni-vineri 14-18; sâmbătă şi dumnică 8-

12 şi 9-15

S m â r d i o a s a - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 81

Preşedinte Plopeanu Gigel

LocŃiitor Bratu Mariana

Sediul Primăriei Smârdioasa; tel

0247/332286; fax 0247/332286;

program zilnic 12-18

Ştorobăneasa-CircumscripŃia

Electorală nr. 84

Preşedinte Alexandrescu Carmen

Cristina

LocŃiitor Itu Cristea Gabriela

Sediul Primăriei Ştorobăneasa; tel

0247/332876; fax 0247/332876;

Program luni-vineri

13-19; sâmbătă-

duminică 8-14

Siliştea-CircumscripŃia Electorală

nr. 78

Preşedinte Necula AnghelAdrian

LocŃiitor Stemate Olimpiu

Sediul Primăriei Siliştea; tel

0247/452633; fax 0247/452633;

program zilnic 10-16

Slobozia Mândra-CircumscripŃia

Electorală nr. 80

Preşedinte Geodoiu Daniela

LocŃiitor Vaicar Marcel

Sediul Primăriei Slobozia Mândra; tel

0247/359046; fax 0247/359114;

program zilnic 9-16

Stejaru-CircumscripŃia

Electorală

nr. 82

Preşedinte Parpală Mariana

LocŃiitor Petrache Florina

Sediul Primăriei Stejaru; tel

0247/337602; fax 0247/337602;

program zilnic 8-16

Suhaia-CircumscripŃia Electorală nr.

83

PreşedinteAntonescu Dorina

LocŃiitor Manea Tudorina

Sediul Primăriei Suhaia; tel

0247/451100; fax 0247/451474;

program zilnic 8-14

Talpa-CircumscripŃia Electorală nr.

85

Preşedinte Bădica Corina Violeta

LocŃiitor Drăghici Cosmin

S e d i u l P r i m ă r i e i Ta l p a ; t e l

0247/434512; fax 0247/434512;

program zilnic 10-16

Trivalea Moşteni-CircumscripŃia

Electorală nr. 89

Preşedinte Tăroiu Ioana

LocŃiitor Nedea Emil Valentin

Sediul Primăriei Trivalea Moşteni; tel

0247/432370; fax 0247/432370;

Program zilnic 10-16

łigăneşti-CircumscripŃia Electorală

nr. 91

Preşedinte Maidanuc Violeta

LocŃiitor Capră Floarea

Sediul Primăriei łigăneşti; tel

0247/330001; fax 0247/330339;

program zilnic 11-18

0247/459406; fax 0247/459406; Tătărăşti de Jos-CircumscripŃia

program zilnic 8-14

Electorală nr. 86

Preşedinte Tudose ElenaAlina

Scurtu Mare-CircumscripŃia

LocŃiitor Lungoci Paul Cristian

Electorală nr. 74

Sediul Primăriei Tătărăştii de Jos; tel

Preşedinte Raicu Marin

0247/337703; fax 0247/337703;

LocŃiitor Ionescu GheorghiŃa Florina Program zilnic 10-16

Sediul Primăriei Scurtu Mare; tel

0731015617; program zilnic 10-16 Tătărăşti de Sus-CircumscripŃia

Electorală nr. 87

Seaca-CircumscripŃia Electorală nr.

75

Preşedinte Dudău Geanina Ştefania

Preşedinte Popescu Daniela

LocŃiitor Bucoveanu Maria

Sediul Primăriei Tătărăştii de Sus; tel

LocŃiitor Dumitru Florentina

0247/337868; fax 0247/337713;

S e d i u l P r i m ă r i e i S e a c a ; t e l program luni-vineri 10-17; sâmbătă-

0247/420850; fax 0247/420850;

duminică 8-14

program zilnic 8-16

Traian-CircumscripŃia Electorală nr.

Segarcea Vale-CircumscripŃia

88

Electorală nr. 76

Preşedinte Băcanu Petre LaurenŃiu

Preşedinte Crişan Violeta

LocŃiitor LiŃă Gabriel

LocŃiitor Olexiuc Ramona Loredana S e d i u l P r i m ă r i e i Tr a i a n ; t e l

Sediul Primăriei Segarcea Vale; tel 0247/420613; fax 0247/420613;

0247/358841; fax 0247/358794; program zilnic 11-17

program zilnic 9-15

Troianul-CircumscripŃia

Electorală

nr. 90

Preşedinte Coman DănuŃ

LocŃiitor Cojocaru Ion

Sediul Primăriei Troianul; tel

0247/328003; fax 0247/328003;

program zilnic 12-18

Uda Clocociov-CircumscripŃia

Electorală nr. 92

Preşedinte Carnuta Viorica

LocŃiitor Pârvan Pascu

Sediul Primăriei Uda Clocociov; tel

0373550247; fax 0373550248; program

zilnic 4-18

Vârtoape-CircumscripŃia Electorală

nr. 93

Preşedinte Hampu Mirela Nicoleta

LocŃiitor Cojoc Elena

Sediul Primăriei Vârtoape; tel

0247/338202; fax 0247/338202;

program zilnic 10-18

Vedea-CircumscripŃia Electorală nr.

94

Preşedinte Sandu Florina

LocŃiitor JoiŃa Viorica

S e d i u l P r i m ă r i e i Ve d e a ; t e l

0247/337901; fax 0247/337901;

program zilnic 8-16

Viişoara-CircumscripŃia Electorală

nr. 95

Preşedinte Coman Vali

LocŃiitor Vişan DoiniŃa

Sediul Primăriei Viişoara; tel

0247/360615; fax 0247/360506;

program zilnic 9-12 şi 13-16

Vităneşti-CircumscripŃia Electorală

nr. 96

Preşedinte Enescu Vlad

LocŃiitor Iancu Ştefan Florin

Sediul Primăriei Vităneşti; tel

0247/331225; fax 0247/331225;

program zilnic 14-20

Z â m b r e a s c a - C i r c u m s c r i p Ń i a

Electorală nr. 97

Preşedinte Icleanu Floarea

LocŃiitor Miloş Gabriela

Sediul Primăriei Zâmbreasca; tel

0247/338404; fax 0247/338404;

program zilnic 8-16

More magazines by this user
Similar magazines