Catalog MOELLER - elzet GRUP

elzetgrup.ro

Catalog MOELLER - elzet GRUP

CUPRINS

Partea I - Coduri de comand\ 2

Partea II - Informa]ii tehnice 128

1


Partea I I

Coduri de comand\

2


Coduri de comand\

Cuprins

~ntreruptoare diferen]iale

~ntreruptoare diferen]iale PFIM

~ntreruptoare diferen]iale PFIM-U

Relee diferen]iale PFR, Transformatoare de mãsurã WFR

~ntreruptoare diferen]iale PFDM

~ntreruptoare diferen]iale CFI6

Module diferen]iale ata[abile PBSM

Module diferen]iale ata[abile PBHT

~ntreruptoare automate / diferen]iale combinate PKNM

~ntreruptoare automate / diferen]iale combinate CKN4

Pag.

4

8

10

12

14

16

20

24

30

~ntreruptoare automate modulare

~ntreruptoare automate modulare PLSM

~ntreruptoare automate modulare PLS6-DC

~ntreruptoare automate modulare CLS4

~ntreruptoare automate modulare PLN6

~ntreruptoare automate modulare PLN4

~ntreruptoare automate modulare PLHT, PLHT-V

36

44

46

52

54

56

Motor- startere, dispozitive de protec]ie la supratensiuni, accesorii

Motor Starter manuale [i limitatoare de consum

Accesorii pentru ^ntreruptoare automate, diferen]iale, combinate,

motor startere [i limitatoare de consum

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni de origine atmosferic\

62

66

66

70

Aparatur\ modular\ de comuta]ie [i control

Sisteme de barete

Separatoare cu fuzibile

Aparate de m\sur\

Alte accesorii

76

94

106

120

124

3


~ntreruptoare diferen]iale PFIM

• Gam\ complet\ de tipuri de ^ntreruptoare diferen]iale compacte

pentru diverse domenii de aplica]ie

• Pentru protec]ie ^mpotriva curen]ilor de defect [i ca m\sur\ de

protec]ie suplimentar\ ^mpotriva atingerilor indirecte

• Gam\ larg\ de curen]i nominali

• Accesorii multiple

• Indicator pozi]ie real\ contacte (varianta tetrapolar\)

• Posibilitate de rearmare automat\ cu dispozitiv suplimentar

• Sunt disponibile diferite tipuri de 100A

• Informa]ii tehnice la pag. 133

SG5402

4


~ntreruptoare diferen]iale PFIM

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, Tip AC

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG5302

SG5402

2poli

16/0.01

25/0.03

25/0.10

25/0.30

25/0.50

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

80/0.03

80/0.10

80/0.30

80/0.50

100/0.03

100/0.10

100/0.30

4-poli

25/0.03

25/0.10

25/0.30

25/0.50

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

80/0.03

80/0.10

80/0.30

80/0.50

100/0.03

100/0.10

100/0.30

100/0.50

PFIM-16/2/001 235650 1 / 60

PFIM-25/2/003 235651 1 / 60

PFIM-25/2/01 235652 1 / 60

PFIM-25/2/03 235653 1 / 60

PFIM-25/2/05 235654 1 / 60

PFIM-40/2/003 235655 1 / 60

PFIM-40/2/01 235656 1 / 60

PFIM-40/2/03 235657 1 / 60

PFIM-40/2/05 235658 1 / 60

PFIM-63/2/003 235659 1 / 60

PFIM-63/2/01 235660 1 / 60

PFIM-63/2/03 235661 1 / 60

PFIM-63/2/05 235662 1 / 60

PFIM-80/2/003 235663 1 / 60

PFIM-80/2/01 235664 1 / 60

PFIM-80/2/03 235665 1 / 60

PFIM-80/2/05 235666 1 / 60

PFIM-100/2/003 102821 1 / 60

PFIM-100/2/01 102874 1 / 60

PFIM-100/2/03 102822 1 / 60

PFIM-25/4/003 235667 1 / 30

PFIM-25/4/01 235668 1 / 30

PFIM-25/4/03 235669 1 / 30

PFIM-25/4/05 235670 1 / 30

PFIM-40/4/003 235671 1 / 30

PFIM-40/4/01 235672 1 / 30

PFIM-40/4/03 235673 1 / 30

PFIM-40/4/05 235674 1 / 30

PFIM-63/4/003 235675 1 / 30

PFIM-63/4/01 235676 1 / 30

PFIM-63/4/03 235677 1 / 30

PFIM-63/4/05 235678 1 / 30

PFIM-80/4/003 235679 1 / 30

PFIM-80/4/01 235680 1 / 30

PFIM-80/4/03 235681 1 / 30

PFIM-80/4/05 235682 1 / 30

PFIM-100/4/003 102823 1 / 30

PFIM-100/4/01 102824 1 / 30

PFIM-100/4/03 102825 1 / 30

PFIM-100/4/05 102826 1 / 30

~ntreruptoare diferen]iale PFIM

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, sensibile la c.c. rezidual pulsatoriu, Tip A

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit. livr.

SG18902

2-poli

16/0.01

16/0.03

25/0.03

25/0.10

25/0.30

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

100/0.10

100/0.30

PFIM-16/2/001-A 235683 1 / 60

PFIM-16/2/003-A 235684 1 / 60

PFIM-25/2/003-A 235685 1 / 60

PFIM-25/2/01-A 235686 1 / 60

PFIM-25/2/03-A 235687 1 / 60

PFIM-40/2/003-A 235688 1 / 60

PFIM-40/2/01-A 235689 1 / 60

PFIM-40/2/03-A 235690 1 / 60

PFIM-40/2/05-A 235691 1 / 60

PFIM-63/2/003-A 235692 1 / 60

PFIM-63/2/01-A 235693 1 / 60

PFIM-63/2/03-A 235694 1 / 60

PFIM-63/2/05-A 235695 1 / 60

PFIM-100/2/01-A 102827 1 / 60

PFIM-100/2/03-A 102828 1 / 60

5


I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG19102

4-poli

25/0.03

25/0.10

25/0.30

25/0.50

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

80/0.03

80/0.30

100/0.03

100/0.10

100/0.30

100/0.50

PFIM-25/4/003-A 235696 1 / 30

PFIM-25/4/01-A 235697 1 / 30

PFIM-25/4/03-A 235698 1 / 30

PFIM-25/4/05-A 235699 1 / 30

PFIM-40/4/003-A 235700 1 / 30

PFIM-40/4/01-A 235701 1 / 30

PFIM-40/4/03-A 235702 1 / 30

PFIM-40/4/05-A 235703 1 / 30

PFIM-63/4/003-A 235704 1 / 30

PFIM-63/4/01-A 235705 1 / 30

PFIM-63/4/03-A 235706 1 / 30

PFIM-63/4/05-A 235707 1 / 30

PFIM-80/4/003-A 235708 1 / 30

PFIM-80/4/03-A 235709 1 / 30

PFIM-100/4/003-A 102829 1 / 30

PFIM-100/4/01-A 102870 1 / 30

PFIM-100/4/03-A 102871 1 / 30

PFIM-100/4/05-A 102872 1 / 30

~ntreruptoare diferen]iale PFIM

imune la curent de impuls 3 kA, Tip G (ÖVE E 8601)

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG19302

2-poli

25/0.03

25/0.10

40/0.03

40/0.10

PFIM-25/2/003-G 235710 1 / 60

PFIM-25/2/01-G 235711 1 / 60

PFIM-40/2/003-G 235712 1 / 60

PFIM-40/2/01-G 235713 1 / 60

SG19502

4-poli

40/0.03

40/0.10

63/0.03

63/0.10

80/0.03

100/0.03

100/0.30

PFIM-40/4/003-G 235714 1 / 30

PFIM-40/4/01-G 235716 1 / 30

PFIM-63/4/003-G 235862 1 / 30

PFIM-63/4/01-G 235863 1 / 30

PFIM-80/4/003-G 104385 1 / 30

PFIM-100/4/003-G 104383 1 / 30

PFIM-100/4/03-G 104384 1 / 30

~ntreruptoare diferen]iale PFIM

imune la curent de impuls 3 kA, sensibile la c.c. rezidual pulsatoriu

Tip G/A(ÖVE E 8601)

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG19502

4-poli

40/0.03

63/0.03

100/0.03

100/0.30

PFIM-40/4/003-G/A 235715 1 / 30

PFIM-63/4/003-G/A 235718 1 / 30

PFIM-100/4/003-G/A 102875 1 / 30

PFIM-100/4/03-G/A 102873 1 / 30

6


~ntreruptoare diferen]iale PFIM

imune la curent de impuls 3 kA, aplica]ii raze X, Tip R

SG20102

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

4-poli

63/0.03 PFIM-63/4/003-R 235720 1 / 30

100/0.03 PFIM-100/4/003-R 102876 1 / 30

~ntreruptoare diferen]iale PFIM

selective + imune la curent de impuls 5 kA, Tip S

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG19702

2-poli

40/0.10

40/0.30

PFIM-40/2/01-S 235721 1 / 60

PFIM-40/2/03-S 235722 1 / 60

SG19902

4-poli

25/0.30

80/0.10

PFIM-25/4/03-S 235724 1 / 30

PFIM-80/4/01-S 235734 1 / 30

~ntreruptoare diferen]iale PFIM

selective + imune la curent de impuls 5 kA, sensibile la c.c. rezidual pulsatoriu. Tip S/A

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG19902

4-poli

25/0.10

40/0.10

40/0.30

63/0.10

63/0.30

80/0.30

100/0.30

PFIM-25/4/01-S/A 235725 1 / 30

PFIM-40/4/01-S/A 235728 1 / 30

PFIM-40/4/03-S/A 235729 1 / 30

PFIM-63/4/01-S/A 235732 1 / 30

PFIM-63/4/03-S/A 235733 1 / 30

PFIM-80/4/03-S/A 235736 1 / 30

PFIM-100/4/03-S/A 290220 1 / 30

Set capac sigilare Z-RC/AK

pentru PFIM, PFR (nu se utilizeaz\ la PFNM [i PFDM)

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

2-poli Z-RC/AK-2TE 285385 10/30

4-poli Z-RC/AK-4TE 101062 10/600

7


~ntreruptoare diferen]iale PFIM-U

• ~ntreruptoare diferen]iale speciale

– pentru aplica]ii cu convertizoare de frecven]\

• Pentru protec]ie ^mpotriva curen]ilor de defect [i ca m\sur\ de

protec]ie suplimentar\ ^mpotriva atingerilor indirecte

• Accesorii multiple

• Selective sau cu temporizare scurt\

• Indicator pozi]ie real\ contacte

• Informa]ii tehnice la pag. 133

SG20502

8


~ntreruptoare diferen]iale PFIM-U

selective + imune la curent de impuls 5 kA, pentru convertizoare de frecven]\, Tip U

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG20502

4-poli

40/0.10

40/0.30

63/0.10

63/0.30

80/0.30

100/0.30

PFIM-40/4/01-U 235744 1 / 30

PFIM-40/4/03-U 235745 1 / 30

PFIM-63/4/01-U 235746 1 / 30

PFIM-63/4/03-U 235747 1 / 30

PFIM-80/4/03-U 290221 1 / 30

PFIM-100/4/03-U 290222 1 / 30

~ntreruptoare diferen]iale PFIM-U

temporizare de scurt\ durat\ + imunitate la curent de impuls 3 kA, pentru convertizoare de

frecven]\, Tip U

I n /I Dn (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

4-poli

63/0.03 PFIM-63/4/003-U 285465 1 / 30

Codificare :

P = , FI = , M =

9


Relee diferen]iale PFR

Transformatoare de m\sur\ WFR

• Relee diferen]iale [i transformatoare de curent, de trecere,

special împerecheate

• Curen]i nominali de defect 0,3 A [i 1 A

• Variante de execu]ie: standard (-S/A) [i cu aplica]ii la

convertizoare de frecven]\ (-U)

• Se poate monta un contact auxiliar

• Informa]ii tehnice la pag. 134

SG20702

420801f

10


Relee diferen]iale PFR

selective + imune la curent de impuls 5 kA, sensibile la c.c. rezidual pulsatoriu, Tip S/A

I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG20702

0.30

0.30

1.0

1.0

PFR2-03-S/A 235864 1 / 30

PFR3-03-S/A 235865 1 / 30

PFR2-1-S/A 235866 1 / 30

PFR3-1-S/A 235867 1 / 30

Transformatoare de m\sur\ pentru PFR-S/A

420801

Deschidere pentru cablu, max. Ø Tipul Nr.articol Unit.livr.

60 mm

130 mm

Z-WFR 2-S/A 236981 1

Z-WFR 3-S/A 236982 1

Relee diferen]iale PFR

selective + imune la curent de impuls 5 kA, pentru convertizoare de frecven]\, Tip U

I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG20702

0.30

0.30

1.0

1.0

PFR2-03-U 235868 1 / 30

PFR3-03-U 235869 1 / 30

PFR2-1-U 235870 1 / 30

PFR3-1-U 235871 1 / 30

Transformatoare de m\sur\ pentru PFR-U

420801

Deschidere pentru cablu, max. Ø Tipul Nr.articol Unit.livr.

60 mm

130 mm

Z-WFR 2-U în pregãtire 1

Z-WFR 3-U în pregãtire 1

Codificare :

P = , FR =

11


~ntreruptoare diferen]iale PFDM

imune la curent de impuls condi]ionat (0,5µs/100kHz testare „Ring-Wave“),

Tip AC

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG0702

2-poli

125/0.03

125/0.10

125/0.30

125/0.50

PFDM-125/2/003 249031 1/60

PFDM-125/2/01 249032 1/60

PFDM-125/2/03 249033 1/60

PFDM-125/2/05 249034 1/60

SG0802

4-poli

125/0.03

125/0.10

125/0.30

125/0.50

PFDM-125/4/003 235916 1/30

PFDM-125/4/01 235917 1/30

PFDM-125/4/03 235918 1/30

PFDM-125/4/05 235919 1/30

~ntreruptoare diferen]iale PFDM

imune la curent de impuls condi]ionat (0,5µs/100kHz testare „Ring-Wave“), Tip A

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG0702

2-poli

125/0.03

125/0.10

125/0.30

125/0.50

PFDM-125/2/003-A 249035 1/60

PFDM-125/2/01-A 249036 1/60

PFDM-125/2/03-A 249037 1/60

PFDM-125/2/05-A 249038 1/60

SG0802

4-poli

125/0.03

125/0.10

125/0.30

125/0.50

PFDM-125/4/003-A 235920 1/30

PFDM-125/4/01-A 235921 1/30

PFDM-125/4/03-A 235922 1/30

PFDM-125/4/05-A 235923 1/30

~ntreruptoare diferen]iale PFDM

Selective + imune la curent de impuls condi]ionat (0.5µs/100kHz

testare ring-wave) tip S/A

SG0802

I n /I ∆n (A) Tipul Nr.articol Unit. livrare

4-poli

125/0.30

125/0.50

PFDM-125/4/03-SA 285639 1 / 30

PFDM-125/4/05-SA 285640 1 / 30

Descriere Tipul Nr.articol Unit.livr.

Contact auxiliar

6 A, 230 V c.a. Z-HD 265620 1

Codificare :

P = , FD = , M =

13


~ntreruptoare diferen]iale CFI6

• Gam\ larg\ de ^ntreruptoare diferen]iale compacte pentru

aplica]ii ^n domenii diverse

• Pentru protec]ie ^mpotriva curen]ilor de defect [i ca m\sur\ de

protec]ie suplimentar\ ^mpotriva atingerilor indirecte

• Gam\ larg\ a curen]ilor nominali

• Accesorii multiple

• Indicator pozi]ie real\ contacte (varianta 4 poli)

• Informa]ii tehnice la pag. 137

SG21202

14


~ntreruptoare diferen]iale CFI6

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, Tip AC

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG21102

SG21202

2-poli

25/0.03

25/0.10

25/0.30

25/0.50

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

4-poli

25/0.03

25/0.10

25/0.30

25/0.50

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

CFI6-25/2/003 235753 1 / 60

CFI6-25/2/01 235754 1 / 60

CFI6-25/2/03 235755 1 / 60

CFI6-25/2/05 235756 1 / 60

CFI6-40/2/003 235760 1 / 60

CFI6-40/2/01 235761 1 / 60

CFI6-40/2/03 235762 1 / 60

CFI6-40/2/05 235763 1 / 60

CFI6-63/2/003 235768 1 / 60

CFI6-63/2/01 235769 1 / 60

CFI6-63/2/03 235770 1 / 60

CFI6-63/2/05 235771 1 / 60

CFI6-25/4/003 235776 1 / 30

CFI6-25/4/01 235777 1 / 30

CFI6-25/4/03 235778 1 / 30

CFI6-25/4/05 235779 1 / 30

CFI6-40/4/003 235784 1 / 30

CFI6-40/4/01 235785 1 / 30

CFI6-40/4/03 235786 1 / 30

CFI6-40/4/05 235787 1 / 30

CFI6-63/4/003 235792 1 / 30

CFI6-63/4/01 235793 1 / 30

CFI6-63/4/03 235794 1 / 30

CFI6-63/4/05 235795 1 / 30

~ntreruptoare diferen]iale CFI6

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, sensibile la c.c. rezidual

pulsatoriu, Tip A

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG21102

SG21202

2-poli

25/0.03

25/0.10

25/0.30

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

4-poli

25/0.03

25/0.10

25/0.30

25/0.50

40/0.03

40/0.10

40/0.30

40/0.50

63/0.03

63/0.10

63/0.30

63/0.50

CFI6-25/2/003-A 235757 1 / 60

CFI6-25/2/01-A 235758 1 / 60

CFI6-25/2/03-A 235759 1 / 60

CFI6-40/2/003-A 235764 1 / 60

CFI6-40/2/01-A 235765 1 / 60

CFI6-40/2/03-A 235766 1 / 60

CFI6-40/2/05-A 235767 1 / 60

CFI6-63/2/003-A 235772 1 / 60

CFI6-63/2/01-A 235773 1 / 60

CFI6-63/2/03-A 235774 1 / 60

CFI6-63/2/05-A 235775 1 / 60

CFI6-25/4/003-A 235780 1 / 30

CFI6-25/4/01-A 235781 1 / 30

CFI6-25/4/03-A 235782 1 / 30

CFI6-25/4/05-A 235783 1 / 30

CFI6-40/4/003-A 235788 1 / 30

CFI6-40/4/01-A 235789 1 / 30

CFI6-40/4/03-A 235790 1 / 30

CFI6-40/4/05-A 235791 1 / 30

CFI6-63/4/003-A 235796 1 / 30

CFI6-63/4/01-A 235797 1 / 30

CFI6-63/4/03-A 235798 1 / 30

CFI6-63/4/05-A 235799 1 / 30

Codificare :

C = , FI = , 6 =

15


Module diferen]iale ata[abile PBSM

• Prin ata[area la un ^ntreruptor automat modular de tip PLS

(excep]ie PLSN) rezult\ o unitate combinat\ ^ntreruptor automat

[i diferen]ial de ^nalt\ calitate.

• Bareta mobil\ de conectare blocabil\ ^n pozi]ia montat

• Se poate utiliza pentru ata[area ulterioar\ la ^ntreruptoarele

automate modulare PLS cu 2-, 3-, 3+N- [i 4-poli.

• Curen]i nominali 40 [i 63 A

• Informa]ii tehnice la pag. 138

WA_SG11902

16


Modul diferen]ial ata[abil PBSM

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, Tip AC

Curent nominal max. PLS./I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

2-poli

WA_SG11702

WA_SG11802

WA_SG11902

40/0,03

40/0,10

40/0,30

40/0,50

40/1,00

63/0,03

63/0,10

63/0,30

63/0,5

63/1,00

3-poli

40/0,03

40/0,10

40/0,30

40/0,50

40/1,00

63/0,03

63/0,10

63/0,30

63/0,5

63/1,00

4-poli

40/0,03

40/0,10

40/0,30

40/0,50

40/1,00

63/0,03

63/0,10

63/0,30

63/0,5

63/1,00

PBSM-402/003 262323 1 / 20

PBSM-402/01 262324 1 / 20

PBSM-402/03 262325 1 / 20

PBSM-402/05 262326 1 / 20

PBSM-402/1 262327 1 / 20

PBSM-632/003 262426 1 / 20

PBSM-632/01 262427 1 / 20

PBSM-632/03 262428 1 / 20

PBSM-632/05 262429 1 / 20

PBSM-632/1 262431 1 / 20

PBSM-403/003 262537 1 / 20

PBSM-403/01 262538 1 / 20

PBSM-403/03 262539 1 / 20

PBSM-403/05 262541 1 / 20

PBSM-403/1 262542 1 / 20

PBSM-633/003 262556 1 / 20

PBSM-633/01 262557 1 / 20

PBSM-633/03 262558 1 / 20

PBSM-633/05 262559 1 / 20

PBSM-633/1 262560 1 / 20

PBSM-404/003 262568 2 / 20

PBSM-404/01 262569 2 / 20

PBSM-404/03 262570 2 / 20

PBSM-404/05 262571 2 / 20

PBSM-404/1 262572 2 / 20

PBSM-634/003 262590 2 / 20

PBSM-634/01 262591 2 / 20

PBSM-634/03 262592 2 / 20

PBSM-634/05 262595 2 / 20

PBSM-634/1 262596 2 / 20

Modul diferen]ial ata[abil PBSM

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, sensibile la c.c. rezidual pulsatoriu Tip A

WA_SG11702

WA_SG11802

WA_SG11902

2-poli

40/0,03

40/0,10

40/0,30

40/1,00

63/0,03

63/0,10

63/0,30

63/1,00

3-poli

40/0,03

40/0,10

40/0,30

40/1,00

63/0,03

63/0,10

63/0,30

63/1,00

4-poli

40/0,03

40/0,10

40/0,30

40/1,00

63/0,03

63/0,10

63/0,30

63/1,00

PBSM-402/003-A 262328 1 / 20

PBSM-402/01-A 262329 1 / 20

PBSM-402/03-A 262420 1 / 20

PBSM-402/1-A 262421 1 / 20

PBSM-632/003-A 262530 1 / 20

PBSM-632/01-A 262531 1 / 20

PBSM-632/03-A 262532 1 / 20

PBSM-632/1-A 262533 1 / 20

PBSM-403/003-A 262543 1 / 20

PBSM-403/01-A 262544 1 / 20

PBSM-403/03-A 262545 1 / 20

PBSM-403/1-A 262546 1 / 20

PBSM-633/003-A 262561 1 / 20

PBSM-633/01-A 262562 1 / 20

PBSM-633/03-A 262563 1 / 20

PBSM-633/1-A 262564 1 / 20

PBSM-404/003-A 262573 2 / 20

PBSM-404/01-A 262574 2 / 20

PBSM-404/03-A 262575 2 / 20

PBSM-404/1-A 262576 2 / 20

PBSM-634/003-A 262597 2 / 20

PBSM-634/01-A 262598 2 / 20

PBSM-634/03-A 262600 2 / 20

PBSM-634/1-A 262602 2 / 20

Codificare :

P = , BS =

17


Modul diferen]ial ata[abil PBSM

imune la curent de impuls 3 kA, Tip G (ÖVE E 8601)

Curent nominal max. PLS./I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

2-poli

WA_SG11702

40/0,03 PBSM-402/003-G 262422 1 / 20

WA_SG11802

3-poli

40/0,03 PBSM-403/003-G 262552 1 / 20

WA_SG11902

4-poli

40/0,03 PBSM-404/003-G 262577 2 / 20

Modul diferen]ial ata[abil PBSM

selectiv + imune la curent de impuls 5 kA, Tip S

Curent nominal max. PLS./I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

2-poli

WA_SG11702

40/0,10

40/0,30

40/1,00

63/0,10

63/0,30

63/1,00

PBSM-402/01-S 262423 1 / 20

PBSM-402/03-S 262424 1 / 20

PBSM-402/1-S 262425 1 / 20

PBSM-632/01-S 262534 1 / 20

PBSM-632/03-S 262535 1 / 20

PBSM-632/1-S 262536 1 / 20

WA_SG11802

3-poli

40/0,10

40/0,30

40/1,00

63/0,10

63/0,30

63/1,00

PBSM-403/01-S 262553 1 / 20

PBSM-403/03-S 262554 1 / 20

PBSM-403/1-S 262555 1 / 20

PBSM-633/01-S 262565 1 / 20

PBSM-633/03-S 262566 1 / 20

PBSM-633/1-S 262567 1 / 20

WA_SG11902

4-poli

40/0,10

40/0,30

40/1,00

63/0,10

63/0,30

63/1,00

PBSM-404/01-S 262586 2 / 20

PBSM-404/03-S 262587 2 / 20

PBSM-404/1-S 262588 2 / 20

PBSM-634/01-S 262603 2 / 20

PBSM-634/03-S 262605 2 / 20

PBSM-634/1-S 262607 2 / 20

Codificare :

P = , BS =

18


Module diferen]iale ata[abile PBHT

• Prin ata[are la un ^ntreruptor automat modular PLHT => o unitate

^ntreruptor automat/diferen]ial combinat

• Modul diferen]ial ata[abil (cu [uruburi) pentru 80 sau 125A

(cu 2poli sau 4poli)

• Flexibilitate ridicat\ [i montare comod\ prin posibilit\]i variate de cablare

• Direc]ia de alimentare principal\ la alegere

• Contact auxiliar 1 ND inclus standard ^n toate versiunile PBHT

• Gam\ larg\ de utilizare determinat\ de diversitatea curen]ilor nominali [i

de caracteristica ^ntreruptorului automat modular PLHT ata[at

• Pentru aplica]ii civile [i industriale

• Se poate realiza ata[area ulterioar\ la ^ntreruptoare automate modulare

PLHT cu 2, 3, 3+N sau 4poli.

• Conectarea prin [uruburi cu ^ntreruptorul PLHT poate fi oricând

desfacut\, deci instala]ia se poate actualiza f\r\ probleme de câte ori apar

noi cerin]e ^n exploatare.

• Informa]ii tehnice la pag. 139

SG6002

20


Modul diferen]ial ata[abil PBHT

sensibil la c.a., imune la curent de impuls condi]ionat 250 A

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG5902

2-poli

80/0.03

80/0.30

80/0.50

80/1.00

125/0.03

125/0.30

125/0.50

125/1.00

PBHT-80/2/003 248818 1 / 4

PBHT-80/2/03 248820 1 / 4

PBHT-80/2/05 248822 1 / 4

PBHT-80/2/1 248824 1 / 4

PBHT-125/2/003 248799 1 / 4

PBHT-125/2/03 248801 1 / 4

PBHT-125/2/05 248803 1 / 4

PBHT-125/2/1 248805 1 / 4

SG6002

4-poli

80/0.03

80/0.30

80/0.50

80/1.00

125/0.03

125/0.30

125/0.50

125/1.00

PBHT-80/4/003 248826 1 / 4

PBHT-80/4/03 248828 1 / 4

PBHT-80/4/05 248831 1 / 4

PBHT-80/4/1 248834 1 / 4

PBHT-125/4/003 248807 1 / 4

PBHT-125/4/03 248809 1 / 4

PBHT-125/4/05 248812 1 / 4

PBHT-125/4/1 248815 1 / 4

Modul diferen]ial ata[abil PBHT

sensibil la curent pulsatoriu, imune la curent de impuls condi]ionat 250 A

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG5902

2-poli

80/0.03

80/0.30

80/0.50

80/1.00

125/0.03

125/0.30

125/0.50

125/1.00

PBHT-80/2/003-A 248819 1 / 4

PBHT-80/2/03-A 248821 1 / 4

PBHT-80/2/05-A 248823 1 / 4

PBHT-80/2/1-A 248825 1 / 4

PBHT-125/2/003-A 248800 1 / 4

PBHT-125/2/03-A 248802 1 / 4

PBHT-125/2/05-A 248804 1 / 4

PBHT-125/2/1-A 248806 1 / 4

SG6002

4-poli

80/0.03

80/0.30

80/0.50

80/1.00

125/0.03

125/0.30

125/0.50

125/1.00

PBHT-80/4/003-A 248827 1 / 4

PBHT-80/4/03-A 248829 1 / 4

PBHT-80/4/05-A 248832 1 / 4

PBHT-80/4/1-A 248835 1 / 4

PBHT-125/4/003-A 248808 1 / 4

PBHT-125/4/03-A 248810 1 / 4

PBHT-125/4/05-A 248813 1 / 4

PBHT-125/4/1-A 248816 1 / 4

Codificare :

P = , BHT =

21


Modul diferen]ial ata[abil PBHT

selectiv + imune la curent de impuls 5 kA, Tip S/A

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg1101 / wa-sg0301

4-poli

80/0.30

80/0.50

80/1.00

125/0.30

125/0.50

125/1.00

PBHT-80/4/03-S/A 248830 1 / 4

PBHT-80/4/05-S/A 248833 1 / 4

PBHT-80/4/1-S/A 248836 1 / 4

PBHT-125/4/03-S/A 248811 1 / 4

PBHT-125/4/05-S/A 248814 1 / 4

PBHT-125/4/1-S/A 248817 1 / 4

Accesorii pentru modul diferen]ial ata[abil PBHT

Gama tensiunilor nominale V∼ Tipul Nr.articol Unit. livr.

SG9998

Declan[ator de deschidere

110-415

12-60

Z-BHASA/230 248445 8

Z-BHASA/24 248444 8

Codificare :

P = , BHT =

22


~ntreruptoare automate / diferen]iale

combinate

PKNM, 1+Npoli

• Combina]ii de ^nalt\ calitate: ~ntreruptor diferen]ial / ~ntreruptor automat

modular, cu declan[are independent\ de tensiunea re]elei

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Borne protejate cu ghidaj izolant

• Clips cu 3 pozi]ii stabile - permite demontarea dintr-un ansamblu existent

conectat la bareta de [trapare

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Gam\ larg\ de curen]i diferen]iali [i curen]i nominali pân\ la 40 A

• Caracteristici de declan[are B, C

• Capacitate de rupere nominal\ 10 kA

• Informa]ii tehnice la pag. 142

SG4702

24


~ntreruptoare combinate PKNM

10 kA, 1+Npoli

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, Tip AC

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

Caracteristic\ B

SG4702

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

PKNM-2/1N/B/001 239778 1 / 60

PKNM-4/1N/B/001 239809 1 / 60

PKNM-6/1N/B/001 239858 1 / 60

PKNM-10/1N/B/001 239918 1 / 60

PKNM-13/1N/B/001 239979 1 / 60

PKNM-16/1N/B/001 240051 1 / 60

PKNM-2/1N/B/003 239779 1 / 60

PKNM-4/1N/B/003 239808 1 / 60

PKNM-6/1N/B/003 239859 1 / 60

PKNM-10/1N/B/003 239919 1 / 60

PKNM-13/1N/B/003 239980 1 / 60

PKNM-16/1N/B/003 240052 1 / 60

PKNM-20/1N/B/003 240087 1 / 60

PKNM-25/1N/B/003 240117 1 / 60

PKNM-32/1N/B/003 240146 1 / 60

PKNM-40/1N/B/003 240175 1 / 60

PKNM-2/1N/B/01 239780 1 / 60

PKNM-4/1N/B/01 239810 1 / 60

PKNM-6/1N/B/01 239860 1 / 60

PKNM-10/1N/B/01 239920 1 / 60

PKNM-13/1N/B/01 239981 1 / 60

PKNM-16/1N/B/01 240053 1 / 60

PKNM-20/1N/B/01 240088 1 / 60

PKNM-25/1N/B/01 240118 1 / 60

PKNM-32/1N/B/01 240147 1 / 60

PKNM-40/1N/B/01 240176 1 / 60

PKNM-2/1N/B/03 239781 1 / 60

PKNM-4/1N/B/03 239811 1 / 60

PKNM-6/1N/B/03 239861 1 / 60

PKNM-10/1N/B/03 239921 1 / 60

PKNM-13/1N/B/03 239982 1 / 60

PKNM-16/1N/B/03 240054 1 / 60

PKNM-20/1N/B/03 240089 1 / 60

PKNM-25/1N/B/03 240119 1 / 60

PKNM-32/1N/B/03 240148 1 / 60

PKNM-40/1N/B/03 240177 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , M =

25


I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG4702

Caracteristic\ C

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

PKNM-2/1N/C/001 239788 1 / 60

PKNM-4/1N/C/001 239818 1 / 60

PKNM-6/1N/C/001 239868 1 / 60

PKNM-10/1N/C/001 239928 1 / 60

PKNM-13/1N/C/001 239991 1 / 60

PKNM-16/1N/C/001 240063 1 / 60

PKNM-2/1N/C/003 239789 1 / 60

PKNM-4/1N/C/003 239819 1 / 60

PKNM-6/1N/C/003 239869 1 / 60

PKNM-10/1N/C/003 239929 1 / 60

PKNM-13/1N/C/003 239992 1 / 60

PKNM-16/1N/C/003 240064 1 / 60

PKNM-20/1N/C/003 240097 1 / 60

PKNM-25/1N/C/003 240127 1 / 60

PKNM-32/1N/C/003 240156 1 / 60

PKNM-40/1N/C/003 240185 1 / 60

PKNM-2/1N/C/01 239790 1 / 60

PKNM-4/1N/C/01 239820 1 / 60

PKNM-6/1N/C/01 239870 1 / 60

PKNM-10/1N/C/01 239930 1 / 60

PKNM-13/1N/C/01 239993 1 / 60

PKNM-16/1N/C/01 240065 1 / 60

PKNM-20/1N/C/01 240098 1 / 60

PKNM-25/1N/C/01 240128 1 / 60

PKNM-32/1N/C/01 240157 1 / 60

PKNM-40/1N/C/01 240186 1 / 60

PKNM-2/1N/C/03 239791 1 / 60

PKNM-4/1N/C/03 239821 1 / 60

PKNM-6/1N/C/03 239871 1 / 60

PKNM-10/1N/C/03 239931 1 / 60

PKNM-13/1N/C/03 239994 1 / 60

PKNM-16/1N/C/03 240066 1 / 60

PKNM-20/1N/C/03 240099 1 / 60

PKNM-25/1N/C/03 240129 1 / 60

PKNM-32/1N/C/03 240158 1 / 60

PKNM-40/1N/C/03 240187 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , M =

26


~ntreruptoare combinate PKNM

10 kA, 1+Npoli

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, sensibile la c.c. rezidual pulsatoriu, Tip A

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG4702

Caracteristic\ B

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

PKNM-2/1N/B/001-A 239783 1 / 60

PKNM-4/1N/B/001-A 239813 1 / 60

PKNM-6/1N/B/001-A 239863 1 / 60

PKNM-10/1N/B/001-A 239923 1 / 60

PKNM-13/1N/B/001-A 239984 1 / 60

PKNM-16/1N/B/001-A 240056 1 / 60

PKNM-2/1N/B/003-A 239784 1 / 60

PKNM-4/1N/B/003-A 239814 1 / 60

PKNM-6/1N/B/003-A 239864 1 / 60

PKNM-10/1N/B/003-A 239924 1 / 60

PKNM-13/1N/B/003-A 239985 1 / 60

PKNM-16/1N/B/003-A 240057 1 / 60

PKNM-20/1N/B/003-A 240091 1 / 60

PKNM-25/1N/B/003-A 240121 1 / 60

PKNM-32/1N/B/003-A 240150 1 / 60

PKNM-40/1N/B/003-A 240179 1 / 60

PKNM-2/1N/B/01-A 239785 1 / 60

PKNM-4/1N/B/01-A 239815 1 / 60

PKNM-6/1N/B/01-A 239865 1 / 60

PKNM-10/1N/B/01-A 239925 1 / 60

PKNM-13/1N/B/01-A 239986 1 / 60

PKNM-16/1N/B/01-A 240058 1 / 60

PKNM-20/1N/B/01-A 240092 1 / 60

PKNM-25/1N/B/01-A 240122 1 / 60

PKNM-32/1N/B/01-A 240151 1 / 60

PKNM-40/1N/B/01-A 240180 1 / 60

PKNM-2/1N/B/03-A 239786 1 / 60

PKNM-4/1N/B/03-A 239816 1 / 60

PKNM-6/1N/B/03-A 239866 1 / 60

PKNM-10/1N/B/03-A 239926 1 / 60

PKNM-13/1N/B/03-A 239987 1 / 60

PKNM-16/1N/B/03-A 240059 1 / 60

PKNM-20/1N/B/03-A 240093 1 / 60

PKNM-25/1N/B/03-A 240123 1 / 60

PKNM-32/1N/B/03-A 240152 1 / 60

PKNM-40/1N/B/03-A 240181 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , M =

27


I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG4702

Caracteristic\ C

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

PKNM-2/1N/C/001-A 239793 1 / 60

PKNM-4/1N/C/001-A 239823 1 / 60

PKNM-6/1N/C/001-A 239873 1 / 60

PKNM-10/1N/C/001-A 239933 1 / 60

PKNM-13/1N/C/001-A 239996 1 / 60

PKNM-16/1N/C/001-A 240068 1 / 60

PKNM-2/1N/C/003-A 239794 1 / 60

PKNM-4/1N/C/003-A 239824 1 / 60

PKNM-6/1N/C/003-A 239874 1 / 60

PKNM-10/1N/C/003-A 239934 1 / 60

PKNM-13/1N/C/003-A 239997 1 / 60

PKNM-16/1N/C/003-A 240069 1 / 60

PKNM-20/1N/C/003-A 240101 1 / 60

PKNM-25/1N/C/003-A 240131 1 / 60

PKNM-32/1N/C/003-A 240160 1 / 60

PKNM-40/1N/C/003-A 240189 1 / 60

PKNM-2/1N/C/01-A 239795 1 / 60

PKNM-4/1N/C/01-A 239825 1 / 60

PKNM-6/1N/C/01-A 239875 1 / 60

PKNM-10/1N/C/01-A 239935 1 / 60

PKNM-13/1N/C/01-A 239998 1 / 60

PKNM-16/1N/C/01-A 240070 1 / 60

PKNM-20/1N/C/01-A 240102 1 / 60

PKNM-25/1N/C/01-A 240132 1 / 60

PKNM-32/1N/C/01-A 240161 1 / 60

PKNM-40/1N/C/01-A 240190 1 / 60

PKNM-2/1N/C/03-A 239796 1 / 60

PKNM-4/1N/C/03-A 239826 1 / 60

PKNM-6/1N/C/03-A 239876 1 / 60

PKNM-10/1N/C/03-A 239936 1 / 60

PKNM-13/1N/C/03-A 239999 1 / 60

PKNM-16/1N/C/03-A 240071 1 / 60

PKNM-20/1N/C/03-A 240103 1 / 60

PKNM-25/1N/C/03-A 240133 1 / 60

PKNM-32/1N/C/03-A 240162 1 / 60

PKNM-40/1N/C/03-A 240191 1 / 60

~ntreruptoare automate/diferen]iale combinate PKNM

10 kA, 1+Npoli

imune la curent de impuls 3 kA, Tip G (ÖVE E 8601)

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG4702

SG4702

Caracteristic\ B

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

Caracteristic\ C

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

PKNM-13/1N/B/003-G 239989 1 / 60

PKNM-16/1N/B/003-G 240061 1 / 60

PKNM-20/1N/B/003-G 240095 1 / 60

PKNM-25/1N/B/003-G 240125 1 / 60

PKNM-32/1N/B/003-G 240154 1 / 60

PKNM-40/1N/B/003-G 240183 1 / 60

PKNM-13/1N/B/03-G 239990 1 / 60

PKNM-16/1N/B/03-G 240062 1 / 60

PKNM-20/1N/B/03-G 240096 1 / 60

PKNM-25/1N/B/03-G 240126 1 / 60

PKNM-32/1N/B/03-G 240155 1 / 60

PKNM-40/1N/B/03-G 240184 1 / 60

PKNM-13/1N/C/003-G 240001 1 / 60

PKNM-16/1N/C/003-G 240073 1 / 60

PKNM-20/1N/C/003-G 240105 1 / 60

PKNM-25/1N/C/003-G 240135 1 / 60

PKNM-32/1N/C/003-G 240164 1 / 60

PKNM-40/1N/C/003-G 240193 1 / 60

PKNM-13/1N/C/03-G 240002 1 / 60

PKNM-16/1N/C/03-G 240074 1 / 60

PKNM-20/1N/C/03-G 240106 1 / 60

PKNM-25/1N/C/03-G 240136 1 / 60

PKNM-32/1N/C/03-G 240165 1 / 60

PKNM-40/1N/C/03-G 240194 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , M =

28


~ntreruptoare automate/ diferen]iale

combinate CKN4, 1+Npoli

• Combina]ii de ^nalt\ calitate: ~ntreruptor diferen]ial / ~ntreruptor

automat modular, cu declan[are independent\ de tensiunea

re]elei

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Gam\ larg\ de curen]i diferen]iali [i curen]i nominali pân\ la 40 A

• Caracteristici de declan[are B, C

• Capacitate de rupere nominal\ 4,5 kA

• Informa]ii tehnice la pag. 146

SG16602

30


~ntreruptoare automate/diferen]iale combinate CKN4

4,5 kA, 1+N poli

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A,Tip AC

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG16602

Caracteristic\ B

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

CKN4-2/1N/B/001 241615 1 / 60

CKN4-4/1N/B/001 241625 1 / 60

CKN4-6/1N/B/001 241635 1 / 60

CKN4-10/1N/B/001 241645 1 / 60

CKN4-13/1N/B/001 241655 1 / 60

CKN4-16/1N/B/001 241665 1 / 60

CKN4-2/1N/B/003 241616 1 / 60

CKN4-4/1N/B/003 241626 1 / 60

CKN4-6/1N/B/003 241636 1 / 60

CKN4-10/1N/B/003 241646 1 / 60

CKN4-13/1N/B/003 241656 1 / 60

CKN4-16/1N/B/003 241666 1 / 60

CKN4-20/1N/B/003 241981 1 / 60

CKN4-25/1N/B/003 242005 1 / 60

CKN4-32/1N/B/003 242029 1 / 60

CKN4-40/1N/B/003 242053 1 / 60

CKN4-2/1N/B/01 241613 1 / 60

CKN4-4/1N/B/01 241623 1 / 60

CKN4-6/1N/B/01 241633 1 / 60

CKN4-10/1N/B/01 241643 1 / 60

CKN4-13/1N/B/01 241653 1 / 60

CKN4-16/1N/B/01 241663 1 / 60

CKN4-20/1N/B/01 241982 1 / 60

CKN4-25/1N/B/01 242006 1 / 60

CKN4-32/1N/B/01 242030 1 / 60

CKN4-40/1N/B/01 242054 1 / 60

CKN4-2/1N/B/03 241614 1 / 60

CKN4-4/1N/B/03 241624 1 / 60

CKN4-6/1N/B/03 241634 1 / 60

CKN4-10/1N/B/03 241644 1 / 60

CKN4-13/1N/B/03 241654 1 / 60

CKN4-16/1N/B/03 241664 1 / 60

CKN4-20/1N/B/03 241983 1 / 60

CKN4-25/1N/B/03 242007 1 / 60

CKN4-32/1N/B/03 242031 1 / 60

CKN4-40/1N/B/03 242055 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , 4 =

31


I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG16602

Caracteristic\ C

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

CKN4-2/1N/C/001 241675 1 / 60

CKN4-4/1N/C/001 241685 1 / 60

CKN4-6/1N/C/001 241695 1 / 60

CKN4-10/1N/C/001 241705 1 / 60

CKN4-13/1N/C/001 241715 1 / 60

CKN4-16/1N/C/001 241725 1 / 60

CKN4-2/1N/C/003 241676 1 / 60

CKN4-4/1N/C/003 241686 1 / 60

CKN4-6/1N/C/003 241696 1 / 60

CKN4-10/1N/C/003 241706 1 / 60

CKN4-13/1N/C/003 241716 1 / 60

CKN4-16/1N/C/003 241726 1 / 60

CKN4-20/1N/C/003 241977 1 / 60

CKN4-25/1N/C/003 242001 1 / 60

CKN4-32/1N/C/003 242025 1 / 60

CKN4-40/1N/C/003 242049 1 / 60

CKN4-2/1N/C/01 241673 1 / 60

CKN4-4/1N/C/01 241683 1 / 60

CKN4-6/1N/C/01 241693 1 / 60

CKN4-10/1N/C/01 241703 1 / 60

CKN4-13/1N/C/01 241713 1 / 60

CKN4-16/1N/C/01 241723 1 / 60

CKN4-20/1N/C/01 241978 1 / 60

CKN4-25/1N/C/01 242002 1 / 60

CKN4-32/1N/C/01 242026 1 / 60

CKN4-40/1N/C/01 242050 1 / 60

CKN4-2/1N/C/03 241674 1 / 60

CKN4-4/1N/C/03 241684 1 / 60

CKN4-6/1N/C/03 241694 1 / 60

CKN4-10/1N/C/03 241704 1 / 60

CKN4-13/1N/C/03 241714 1 / 60

CKN4-16/1N/C/03 241724 1 / 60

CKN4-20/1N/C/03 241979 1 / 60

CKN4-25/1N/C/03 242003 1 / 60

CKN4-32/1N/C/03 242027 1 / 60

CKN4-40/1N/C/03 242051 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , 4 =

32


~ntreruptoare automate/diferen]iale combinate CKN4

4.5 kA, 1+N-poli

imune la curent de impuls condi]ionat 250 A, sensibil la c.c. rezidual pulsatoriu, Tip A

I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG16602

Caracteristic\ B

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

CKN4-2/1N/B/001-A 241795 1 / 60

CKN4-4/1N/B/001-A 241805 1 / 60

CKN4-6/1N/B/001-A 241815 1 / 60

CKN4-10/1N/B/001-A 241825 1 / 60

CKN4-13/1N/B/001-A 241835 1 / 60

CKN4-16/1N/B/001-A 241845 1 / 60

CKN4-2/1N/B/003-A 241796 1 / 60

CKN4-4/1N/B/003-A 241806 1 / 60

CKN4-6/1N/B/003-A 241816 1 / 60

CKN4-10/1N/B/003-A 241826 1 / 60

CKN4-13/1N/B/003-A 241836 1 / 60

CKN4-16/1N/B/003-A 241846 1 / 60

CKN4-20/1N/B/003-A 242077 1 / 60

CKN4-25/1N/B/003-A 242101 1 / 60

CKN4-32/1N/B/003-A 242125 1 / 60

CKN4-40/1N/B/003-A 242149 1 / 60

CKN4-2/1N/B/01-A 241793 1 / 60

CKN4-4/1N/B/01-A 241803 1 / 60

CKN4-6/1N/B/01-A 241813 1 / 60

CKN4-10/1N/B/01-A 241823 1 / 60

CKN4-13/1N/B/01-A 241833 1 / 60

CKN4-16/1N/B/01-A 241843 1 / 60

CKN4-20/1N/B/01-A 242078 1 / 60

CKN4-25/1N/B/01-A 242102 1 / 60

CKN4-32/1N/B/01-A 242126 1 / 60

CKN4-40/1N/B/01-A 242150 1 / 60

CKN4-2/1N/B/03-A 241794 1 / 60

CKN4-4/1N/B/03-A 241804 1 / 60

CKN4-6/1N/B/03-A 241814 1 / 60

CKN4-10/1N/B/03-A 241824 1 / 60

CKN4-13/1N/B/03-A 241834 1 / 60

CKN4-16/1N/B/03-A 241844 1 / 60

CKN4-20/1N/B/03-A 242079 1 / 60

CKN4-25/1N/B/03-A 242103 1 / 60

CKN4-32/1N/B/03-A 242127 1 / 60

CKN4-40/1N/B/03-A 242151 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , 4 =

33


I n /I (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG16602

Caracteristic\ C

2/0.01

4/0.01

6/0.01

10/0.01

13/0.01

16/0.01

2/0.03

4/0.03

6/0.03

10/0.03

13/0.03

16/0.03

20/0.03

25/0.03

32/0.03

40/0.03

2/0.1

4/0.1

6/0.1

10/0.1

13/0.1

16/0.1

20/0.1

25/0.1

32/0.1

40/0.1

2/0.3

4/0.3

6/0.3

10/0.3

13/0.3

16/0.3

20/0.3

25/0.3

32/0.3

40/0.3

CKN4-2/1N/C/001-A 241855 1 / 60

CKN4-4/1N/C/001-A 241865 1 / 60

CKN4-6/1N/C/001-A 241875 1 / 60

CKN4-10/1N/C/001-A 241885 1 / 60

CKN4-13/1N/C/001-A 241895 1 / 60

CKN4-16/1N/C/001-A 241905 1 / 60

CKN4-2/1N/C/003-A 241856 1 / 60

CKN4-4/1N/C/003-A 241866 1 / 60

CKN4-6/1N/C/003-A 241876 1 / 60

CKN4-10/1N/C/003-A 241886 1 / 60

CKN4-13/1N/C/003-A 241896 1 / 60

CKN4-16/1N/C/003-A 241906 1 / 60

CKN4-20/1N/C/003-A 242073 1 / 60

CKN4-25/1N/C/003-A 242097 1 / 60

CKN4-32/1N/C/003-A 242121 1 / 60

CKN4-40/1N/C/003-A 242145 1 / 60

CKN4-2/1N/C/01-A 241853 1 / 60

CKN4-4/1N/C/01-A 241863 1 / 60

CKN4-6/1N/C/01-A 241873 1 / 60

CKN4-10/1N/C/01-A 241883 1 / 60

CKN4-13/1N/C/01-A 241893 1 / 60

CKN4-16/1N/C/01-A 241903 1 / 60

CKN4-20/1N/C/01-A 242074 1 / 60

CKN4-25/1N/C/01-A 242098 1 / 60

CKN4-32/1N/C/01-A 242122 1 / 60

CKN4-40/1N/C/01-A 242146 1 / 60

CKN4-2/1N/C/03-A 241854 1 / 60

CKN4-4/1N/C/03-A 241864 1 / 60

CKN4-6/1N/C/03-A 241874 1 / 60

CKN4-10/1N/C/03-A 241884 1 / 60

CKN4-13/1N/C/03-A 241894 1 / 60

CKN4-16/1N/C/03-A 241904 1 / 60

CKN4-20/1N/C/03-A 242075 1 / 60

CKN4-25/1N/C/03-A 242099 1 / 60

CKN4-32/1N/C/03-A 242123 1 / 60

CKN4-40/1N/C/03-A 242147 1 / 60

Codificare :

P = , KN = , 4 =

34


~ntreruptoare automate modulare

PLSM

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Borne protejate cu ghidaj izolant

• Clips cu 3 pozi]ii stabile - permite demontarea dintr-un ansamblu

existent conectat la bareta de [trapare

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Curen]i nominali pân\ la 63 A

• Caracteristici de declan[are B, C, D

• Capacitate de rupere nominal\ 10 kA conform IEC/EN 60898

• Informa]ii tehnice la pag. 149

SG9802

36


~ntreruptoare automate modulare PLSM

10 kA, Caracteristic\ B

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG7402

1-pol

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-B1 245957 12 / 120

PLSM-B2 245960 12 / 120

PLSM-B4 245964 12 / 120

PLSM-B6 245966 12 / 120

PLSM-B10 245968 12 / 120

PLSM-B13 245970 12 / 120

PLSM-B16 245972 12 / 120

PLSM-B20 245973 12 / 120

PLSM-B25 245974 12 / 120

PLSM-B32 245975 12 / 120

PLSM-B40 245976 12 / 120

PLSM-B50 245977 12 / 120

PLSM-B63 245978 12 / 120

SG13802

1+N poli 1,5 module

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

PLSM-B1/1N 246026 8 / 80

PLSM-B2/1N 246029 8 / 80

PLSM-B4/1N 246033 8 / 80

PLSM-B6/1N 246035 8 / 80

PLSM-B10/1N 246037 8 / 80

PLSM-B13/1N 246039 8 / 80

PLSM-B16/1N 246041 8 / 80

PLSM-B20/1N 246042 8 / 80

PLSM-B25/1N 246043 8 / 80

PLSM-B32/1N 246044 8 / 80

Codificare :

P = , LS = , M =

37


Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG8602

2-poli

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-B1/2 246156 1 / 60

PLSM-B2/2 246159 1 / 60

PLSM-B4/2 246163 1 / 60

PLSM-B6/2 246165 1 / 60

PLSM-B10/2 246167 1 / 60

PLSM-B13/2 246169 1 / 60

PLSM-B16/2 246171 1 / 60

PLSM-B20/2 246172 1 / 60

PLSM-B25/2 246173 1 / 60

PLSM-B32/2 246174 1 / 60

PLSM-B40/2 246175 1 / 60

PLSM-B50/2 246176 1 / 60

PLSM-B63/2 246177 1 / 60

SG14202

3-poli

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-B1/3 246225 1 / 40

PLSM-B2/3 246228 1 / 40

PLSM-B4/3 246232 1 / 40

PLSM-B6/3 246234 1 / 40

PLSM-B10/3 246236 1 / 40

PLSM-B13/3 246238 1 / 40

PLSM-B16/3 246240 1 / 40

PLSM-B20/3 246241 1 / 40

PLSM-B25/3 246242 1 / 40

PLSM-B32/3 246243 1 / 40

PLSM-B40/3 246244 1 / 40

PLSM-B50/3 246245 1 / 40

PLSM-B63/3 246246 1 / 40

SG9202

3+N-poli

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-B1/3N 246294 1 / 30

PLSM-B2/3N 246297 1 / 30

PLSM-B4/3N 246301 1 / 30

PLSM-B6/3N 246303 1 / 30

PLSM-B10/3N 246305 1 / 30

PLSM-B13/3N 246307 1 / 30

PLSM-B16/3N 246309 1 / 30

PLSM-B20/3N 246310 1 / 30

PLSM-B25/3N 246311 1 / 30

PLSM-B32/3N 246312 1 / 30

PLSM-B40/3N 246313 1 / 30

PLSM-B50/3N 246314 1 / 30

PLSM-B63/3N 246315 1 / 30

Codificare :

P = , LS = , M =

38


Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG9802

4-poli

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-B1/4 246363 1 / 30

PLSM-B2/4 246366 1 / 30

PLSM-B4/4 246370 1 / 30

PLSM-B6/4 246372 1 / 30

PLSM-B10/4 246374 1 / 30

PLSM-B13/4 246376 1 / 30

PLSM-B16/4 246378 1 / 30

PLSM-B20/4 246379 1 / 30

PLSM-B25/4 246380 1 / 30

PLSM-B32/4 246381 1 / 30

PLSM-B40/4 246382 1 / 30

PLSM-B50/4 246383 1 / 30

PLSM-B63/4 246384 1 / 30

~ntreruptoare automate modulare PLSM

10 kA, Caracteristic\ C

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG7402

1-pol

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-C1 245983 12 / 120

PLSM-C2 245986 12 / 120

PLSM-C4 245990 12 / 120

PLSM-C6 245992 12 / 120

PLSM-C10 245994 12 / 120

PLSM-C13 245996 12 / 120

PLSM-C16 245998 12 / 120

PLSM-C20 245999 12 / 120

PLSM-C25 246000 12 / 120

PLSM-C32 246001 12 / 120

PLSM-C40 246002 12 / 120

PLSM-C50 246003 12 / 120

PLSM-C63 246004 12 / 120

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

1+N poli, 1,5 module

SG13802

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

PLSM-C1/1N 246049 8 / 80

PLSM-C2/1N 246052 8 / 80

PLSM-C4/1N 246056 8 / 80

PLSM-C6/1N 246058 8 / 80

PLSM-C10/1N 246060 8 / 80

PLSM-C13/1N 246062 8 / 80

PLSM-C16/1N 246064 8 / 80

PLSM-C20/1N 246065 8 / 80

PLSM-C25/1N 246066 8 / 80

PLSM-C32/1N 246067 8 / 80

Codificare :

P = , LS = , M =

39


Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

2-poli

SG8602

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-C1/2 246182 1 / 60

PLSM-C2/2 246185 1 / 60

PLSM-C4/2 246189 1 / 60

PLSM-C6/2 246191 1 / 60

PLSM-C10/2 246193 1 / 60

PLSM-C13/2 246195 1 / 60

PLSM-C16/2 246197 1 / 60

PLSM-C20/2 246198 1 / 60

PLSM-C25/2 246199 1 / 60

PLSM-C32/2 246200 1 / 60

PLSM-C40/2 246201 1 / 60

PLSM-C50/2 246202 1 / 60

PLSM-C63/2 246203 1 / 60

3-poli

SG14202

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-C1/3 246251 1 / 40

PLSM-C2/3 246254 1 / 40

PLSM-C4/3 246258 1 / 40

PLSM-C6/3 246260 1 / 40

PLSM-C10/3 246262 1 / 40

PLSM-C13/3 246264 1 / 40

PLSM-C16/3 246266 1 / 40

PLSM-C20/3 246267 1 / 40

PLSM-C25/3 246268 1 / 40

PLSM-C32/3 246269 1 / 40

PLSM-C40/3 246270 1 / 40

PLSM-C50/3 246271 1 / 40

PLSM-C63/3 246272 1 / 40

Codificare PLSM:

P = XPole, LS = ~ntreruptor automat modular, M = 10 kA

40


Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

3+N-poli

SG9202

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-C1/3N 246320 1 / 30

PLSM-C2/3N 246323 1 / 30

PLSM-C4/3N 246327 1 / 30

PLSM-C6/3N 246329 1 / 30

PLSM-C10/3N 246331 1 / 30

PLSM-C13/3N 246333 1 / 30

PLSM-C16/3N 246335 1 / 30

PLSM-C20/3N 246336 1 / 30

PLSM-C25/3N 246337 1 / 30

PLSM-C32/3N 246338 1 / 30

PLSM-C40/3N 246339 1 / 30

PLSM-C50/3N 246340 1 / 30

PLSM-C63/3N 246341 1 / 30

4-poli

SG9802

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

PLSM-C1/4 246389 1 / 30

PLSM-C2/4 246392 1 / 30

PLSM-C4/4 246396 1 / 30

PLSM-C6/4 246398 1 / 30

PLSM-C10/4 246400 1 / 30

PLSM-C13/4 246402 1 / 30

PLSM-C16/4 246404 1 / 30

PLSM-C20/4 246405 1 / 30

PLSM-C25/4 246406 1 / 30

PLSM-C32/4 246407 1 / 30

PLSM-C40/4 246408 1 / 30

PLSM-C50/4 246409 1 / 30

PLSM-C63/4 246410 1 / 30

Codificare :

P = , LS = , M =

41


~ntreruptoare automate modulare PLSM

10 kA, Caracteristic\ D

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG7402

1-pol

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

PLSM-D1 246006 12 / 120

PLSM-D2 246009 12 / 120

PLSM-D4 246013 12 / 120

PLSM-D6 246015 12 / 120

PLSM-D10 246017 12 / 120

PLSM-D13 246019 12 / 120

PLSM-D16 246021 12 / 120

PLSM-D20 246022 12 / 120

PLSM-D25 246023 12 / 120

PLSM-D32 246024 12 / 120

PLSM-D40 246025 12 / 120

SG13802

1+Npoli, 1,5module

1

2

4

6

10

13

16

20

25

PLSM-D1/1N 246069 8 / 80

PLSM-D2/1N 246072 8 / 80

PLSM-D4/1N 246076 8 / 80

PLSM-D6/1N 246078 8 / 80

PLSM-D10/1N 246080 8 / 80

PLSM-D13/1N 246082 8 / 80

PLSM-D16/1N 246084 8 / 80

PLSM-D20/1N 246085 8 / 80

PLSM-D25/1N 246086 8 / 80

Codificare :

P = , LS = , M =

42


Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG8602

2-poli

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

PLSM-D1/2 246205 1 / 60

PLSM-D2/2 246208 1 / 60

PLSM-D4/2 246212 1 / 60

PLSM-D6/2 246214 1 / 60

PLSM-D10/2 246216 1 / 60

PLSM-D13/2 246218 1 / 60

PLSM-D16/2 246220 1 / 60

PLSM-D20/2 246221 1 / 60

PLSM-D25/2 246222 1 / 60

PLSM-D32/2 246223 1 / 60

PLSM-D40/2 246224 1 / 60

SG14202

3-poli

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

PLSM-D1/3 246274 1 / 40

PLSM-D2/3 246277 1 / 40

PLSM-D4/3 246281 1 / 40

PLSM-D6/3 246283 1 / 40

PLSM-D10/3 246285 1 / 40

PLSM-D13/3 246287 1 / 40

PLSM-D16/3 246289 1 / 40

PLSM-D20/3 246290 1 / 40

PLSM-D25/3 246291 1 / 40

PLSM-D32/3 246292 1 / 40

PLSM-D40/3 246293 1 / 40

3+N-poli

SG9202

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

PLSM-D1/3N 246343 1 / 30

PLSM-D2/3N 246346 1 / 30

PLSM-D4/3N 246350 1 / 30

PLSM-D6/3N 246352 1 / 30

PLSM-D10/3N 246354 1 / 30

PLSM-D13/3N 246356 1 / 30

PLSM-D16/3N 246358 1 / 30

PLSM-D20/3N 246359 1 / 30

PLSM-D25/3N 246360 1 / 30

PLSM-D32/3N 246361 1 / 30

PLSM-D40/3N 246362 1 / 30

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

4-poli

SG9802

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

PLSM-D1/4 246412 1 / 30

PLSM-D2/4 246415 1 / 30

PLSM-D4/4 246419 1 / 30

PLSM-D6/4 246421 1 / 30

PLSM-D10/4 246423 1 / 30

PLSM-D13/4 246425 1 / 30

PLSM-D16/4 246427 1 / 30

PLSM-D20/4 246428 1 / 30

PLSM-D25/4 246429 1 / 30

PLSM-D32/4 246430 1 / 30

PLSM-D40/4 246431 1 / 30

Codificare :

P = , LS = , M =

43


~ntreruptoare automate modulare PLS6-DC

• ~ntreruptoare automate modulare de ^nalt\ calitate pentru

aplica]ii industriale [i civile

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Borne protejate cu ghidaj izolant

• Clips cu 3 pozi]ii stabile - permite demontarea dintr-un ansamblu

existent conectat la bareta de [trapare

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Curen]i nominali pân\ la 50 A

• Caracteristici de declan[are C

• Capacitate de rupere nominal\ 6 kA conform IEC/EN 60898

• Pentru aplica]ii ^n curent continuu

• Manete colorate, culoare ^n func]ie de curentul nominal

• Informa]ii tehnice la pag. 159

SG10802

44


~ntreruptoare automate modulare PLS6-DC

pentru aplica]ii ^n curent continuu

6 kA, Caracteristic\ C

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG10602

1-pol

1

2

3

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

PLS6-C1-DC 246907 12 / 120

PLS6-C2-DC 246908 12 / 120

PLS6-C3-DC 246909 12 / 120

PLS6-C4-DC 246910 12 / 120

PLS6-C6-DC 246911 12 / 120

PLS6-C10-DC 246912 12 / 120

PLS6-C13-DC 246913 12 / 120

PLS6-C16-DC 246914 12 / 120

PLS6-C20-DC 246915 12 / 120

PLS6-C25-DC 246916 12 / 120

PLS6-C32-DC 246917 12 / 120

PLS6-C40-DC 246918 12 / 120

PLS6-C50-DC 246919 12 / 120

SG10802

2-poli

1

2

3

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

PLS6-C1/2-DC 246920 1 / 60

PLS6-C2/2-DC 246921 1 / 60

PLS6-C3/2-DC 246922 1 / 60

PLS6-C4/2-DC 246923 1 / 60

PLS6-C6/2-DC 246924 1 / 60

PLS6-C10/2-DC 246925 1 / 60

PLS6-C13/2-DC 246926 1 / 60

PLS6-C16/2-DC 246927 1 / 60

PLS6-C20/2-DC 246928 1 / 60

PLS6-C25/2-DC 246929 1 / 60

PLS6-C32/2-DC 246930 1 / 60

PLS6-C40/2-DC 246931 1 / 60

PLS6-C50/2-DC 246932 1 / 60

Codificare :

P = , LS = , 6 =

45


~ntreruptoare automate modulare CLS4

• ~ntreruptoare automate modulare de ^nalt\ calitate pentru

aplica]ii civile

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Curen]i nominali pân\ la 63 A

• Caracteristici de declan[are B, C

• Capacitate de rupere nominal\ 4,5 kA conform IEC/EN 60898

• Informa]ii tehnice la pag. 160

SG7202

46


~ntreruptoare automate modulare CLS4

Caracteristic\ B

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG16002

SG16102

SG6402

SG6802

SG7202

1-pol

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

1+N-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

2-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

3-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

3+N-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

CLS4-B2 247824 12 / 120

CLS4-B4 247825 12 / 120

CLS4-B6 247826 12 / 120

CLS4-B10 247827 12 / 120

CLS4-B13 247828 12 / 120

CLS4-B16 247829 12 / 120

CLS4-B20 247830 12 / 120

CLS4-B25 247831 12 / 120

CLS4-B32 247832 12 / 120

CLS4-B40 247833 12 / 120

CLS4-B50 247834 12 / 120

CLS4-B63 247835 12 / 120

CLS4-B2/1N 247848 1 / 60

CLS4-B4/1N 247849 1 / 60

CLS4-B6/1N 247850 1 / 60

CLS4-B10/1N 247851 1 / 60

CLS4-B13/1N 247852 1 / 60

CLS4-B16/1N 247853 1 / 60

CLS4-B20/1N 247854 1 / 60

CLS4-B25/1N 247855 1 / 60

CLS4-B32/1N 247856 1 / 60

CLS4-B40/1N 247857 1 / 60

CLS4-B50/1N 247858 1 / 60

CLS4-B63/1N 247859 1 / 60

CLS4-B2/2 247872 1 / 60

CLS4-B4/2 247873 1 / 60

CLS4-B6/2 247874 1 / 60

CLS4-B10/2 247875 1 / 60

CLS4-B13/2 247876 1 / 60

CLS4-B16/2 247877 1 / 60

CLS4-B20/2 247878 1 / 60

CLS4-B25/2 247879 1 / 60

CLS4-B32/2 247880 1 / 60

CLS4-B40/2 247881 1 / 60

CLS4-B50/2 247882 1 / 60

CLS4-B63/2 247883 1 / 60

CLS4-B2/3 247896 1 / 40

CLS4-B4/3 247897 1 / 40

CLS4-B6/3 247898 1 / 40

CLS4-B10/3 247899 1 / 40

CLS4-B13/3 247900 1 / 40

CLS4-B16/3 247901 1 / 40

CLS4-B20/3 247902 1 / 40

CLS4-B25/3 247903 1 / 40

CLS4-B32/3 247904 1 / 40

CLS4-B40/3 247905 1 / 40

CLS4-B50/3 247906 1 / 40

CLS4-B63/3 247907 1 / 40

CLS4-B2/3N 247920 1 / 30

CLS4-B4/3N 247921 1 / 30

CLS4-B6/3N 247922 1 / 30

CLS4-B10/3N 247923 1 / 30

CLS4-B13/3N 247924 1 / 30

CLS4-B16/3N 247925 1 / 30

CLS4-B20/3N 247926 1 / 30

CLS4-B25/3N 247927 1 / 30

CLS4-B32/3N 247928 1 / 30

CLS4-B40/3N 247929 1 / 30

CLS4-B50/3N 247930 1 / 30

CLS4-B63/3N 247931 1 / 30

Codificare :

P = , LS = , 4 =

47


Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG17602

4-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

CLS4-B2/4 247944 1 / 30

CLS4-B4/4 247945 1 / 30

CLS4-B6/4 247946 1 / 30

CLS4-B10/4 247947 1 / 30

CLS4-B13/4 247948 1 / 30

CLS4-B16/4 247949 1 / 30

CLS4-B20/4 247950 1 / 30

CLS4-B25/4 247951 1 / 30

CLS4-B32/4 247952 1 / 30

CLS4-B40/4 247953 1 / 30

CLS4-B50/4 247955 1 / 30

CLS4-B63/4 247956 1 / 30

Codificare :

P = , LS = , 4 =

48


~ntreruptoare automate modulare CLS4

Caracteristic\ C

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG16002

SG16102

SG6402

SG6802

SG7202

1-pol

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

1+N-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

2-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

3-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

3+N-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

CLS4-C2 247836 12 / 120

CLS4-C4 247837 12 / 120

CLS4-C6 247838 12 / 120

CLS4-C10 247839 12 / 120

CLS4-C13 247840 12 / 120

CLS4-C16 247841 12 / 120

CLS4-C20 247842 12 / 120

CLS4-C25 247843 12 / 120

CLS4-C32 247844 12 / 120

CLS4-C40 247845 12 / 120

CLS4-C50 247846 12 / 120

CLS4-C63 247847 12 / 120

CLS4-C2/1N 247860 1 / 60

CLS4-C4/1N 247861 1 / 60

CLS4-C6/1N 247862 1 / 60

CLS4-C10/1N 247863 1 / 60

CLS4-C13/1N 247864 1 / 60

CLS4-C16/1N 247865 1 / 60

CLS4-C20/1N 247866 1 / 60

CLS4-C25/1N 247867 1 / 60

CLS4-C32/1N 247868 1 / 60

CLS4-C40/1N 247869 1 / 60

CLS4-C50/1N 247870 1 / 60

CLS4-C63/1N 247871 1 / 60

CLS4-C2/2 247884 1 / 60

CLS4-C4/2 247885 1 / 60

CLS4-C6/2 247886 1 / 60

CLS4-C10/2 247887 1 / 60

CLS4-C13/2 247888 1 / 60

CLS4-C16/2 247889 1 / 60

CLS4-C20/2 247890 1 / 60

CLS4-C25/2 247891 1 / 60

CLS4-C32/2 247892 1 / 60

CLS4-C40/2 247893 1 / 60

CLS4-C50/2 247894 1 / 60

CLS4-C63/2 247895 1 / 60

CLS4-C2/3 247908 1 / 40

CLS4-C4/3 247909 1 / 40

CLS4-C6/3 247910 1 / 40

CLS4-C10/3 247911 1 / 40

CLS4-C13/3 247912 1 / 40

CLS4-C16/3 247913 1 / 40

CLS4-C20/3 247914 1 / 40

CLS4-C25/3 247915 1 / 40

CLS4-C32/3 247916 1 / 40

CLS4-C40/3 247917 1 / 40

CLS4-C50/3 247918 1 / 40

CLS4-C63/3 247919 1 / 40

CLS4-C2/3N 247932 1 / 30

CLS4-C4/3N 247933 1 / 30

CLS4-C6/3N 247934 1 / 30

CLS4-C10/3N 247935 1 / 30

CLS4-C13/3N 247936 1 / 30

CLS4-C16/3N 247937 1 / 30

CLS4-C20/3N 247938 1 / 30

CLS4-C25/3N 247939 1 / 30

CLS4-C32/3N 247940 1 / 30

CLS4-C40/3N 247941 1 / 30

CLS4-C50/3N 247942 1 / 30

CLS4-C63/3N 247943 1 / 30

Codificare :

P = , LS = , 4 =

49


Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG17602

4-poli

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

50

63

CLS4-C2/4 247957 1 / 30

CLS4-C4/4 247958 1 / 30

CLS4-C6/4 247959 1 / 30

CLS4-C10/4 247960 1 / 30

CLS4-C13/4 247961 1 / 30

CLS4-C16/4 247962 1 / 30

CLS4-C20/4 247963 1 / 30

CLS4-C25/4 247964 1 / 30

CLS4-C32/4 247965 1 / 30

CLS4-C40/4 247966 1 / 30

CLS4-C50/4 247967 1 / 30

CLS4-C63/4 247968 1 / 30

Codificare :

P = , LS = , 4 =

50


~ntreruptoare automate modulare PLN6

• ~ntreruptor automat modular 1P+N ^ntr-un singur modul

necesitand spa]iu redus pentru instalare

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Born\ cu ghidaj izolant pentru cablare corect\

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Curen]i nominali pân\ la 40 A

• Caracteristici de declan[are B, C

• Capacitate de rupere nominal\ 6 kA conform IEC/EN 60898

• Informa]ii tehnice la pag. 164

SG01403

52


~ntreruptoare automate modulare PLN6

6 kA, 1+N-poli

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG01403

Caracteristica B

6

10

13

16

20

25

32

40

PLN6-B6/1N 263269 12 / 120

PLN6-B10/1N 263270 12 / 120

PLN6-B13/1N 263271 12 / 120

PLN6-B16/1N 263272 12 / 120

PLN6-B20/1N 263273 12 / 120

PLN6-B25/1N 263274 12 / 120

PLN6-B32/1N 263275 12 / 120

PLN6-B40/1N 263276 12 / 120

SG01403

Caracteristica C

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

PLN6-C2/1N 263277 12 / 120

PLN6-C4/1N 263278 12 / 120

PLN6-C6/1N 263279 12 / 120

PLN6-C10/1N 263280 12 / 120

PLN6-C13/1N 263281 12 / 120

PLN6-C16/1N 263282 12 / 120

PLN6-C20/1N 263283 12 / 120

PLN6-C25/1N 263284 12 / 120

PLN6-C32/1N 263285 12 / 120

PLN6-C40/1N 263286 12 / 120

Codificare :

P = , LN = , 6 =

53


~ntreruptoare automate modulare PLN4

• ~ntreruptor automat modular 1P+N ^ntr-un singur modul

necesitand spa]iu redus pentru instalare

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Born\ cu ghidaj izolant pentru cablare corect\

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Curen]i nominali pân\ la 40 A

• Caracteristici de declan[are B, C

• Capacitate de rupere nominal\ 4,5 kA conform IEC/EN 60898

• Informa]ii tehnice la pag. 164

SG01203

54


~ntreruptoare automate modulare PLN4

4,5 kA, 1+N-poli

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG01203

Caracteristica B

6

10

13

16

20

25

32

40

PLN4-B6/1N 263287 12 / 120

PLN4-B10/1N 263288 12 / 120

PLN4-B13/1N 263289 12 / 120

PLN4-B16/1N 263290 12 / 120

PLN4-B20/1N 263291 12 / 120

PLN4-B25/1N 263292 12 / 120

PLN4-B32/1N 263293 12 / 120

PLN4-B40/1N 263294 12 / 120

SG01203

Caracteristica C

2

4

6

10

13

16

20

25

32

40

PLN4-C2/1N 263295 12 / 120

PLN4-C4/1N 263296 12 / 120

PLN4-C6/1N 263297 12 / 120

PLN4-C10/1N 263298 12 / 120

PLN4-C13/1N 263299 12 / 120

PLN4-C16/1N 263300 12 / 120

PLN4-C20/1N 263301 12 / 120

PLN4-C25/1N 263302 12 / 120

PLN4-C32/1N 263303 12 / 120

PLN4-C40/1N 263304 12 / 120

Codificare :

P = , LN = , 4 =

55


~ntreruptoare automate modulare PLHT

• ~ntreruptoare automate modulare de ^nalt\ calitate pentru

aplica]ii industriale [i civile

• Indicator de pozi]ie contacte ro[u - verde

• Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioar\

• Curen]i nominali pân\ la 125 A

• Caracteristici de declan[are B, C, D

• Capacitate de rupere nominal\ pân\ la 25 kA conform

IEC/EN 60947-2

• Informa]ii tehnice la pag. 169

SG13302

56


~ntreruptoare automate modulare PLHT

Caracteristic\ B

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG12902

1-pol

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-B20 247972 12

PLHT-B25 247973 12

PLHT-B32 247974 12

PLHT-B40 247975 12

PLHT-B50 247976 12

PLHT-B63 247977 12

PLHT-B80 247978 12

PLHT-B100 247979 12

PLHT-B125 247980 12

SG13002

2-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-B20/2 247998 6

PLHT-B25/2 247999 6

PLHT-B32/2 248000 6

PLHT-B40/2 248001 6

PLHT-B50/2 248002 6

PLHT-B63/2 248003 6

PLHT-B80/2 248004 6

PLHT-B100/2 248005 6

PLHT-B125/2 248006 6

SG13102

3-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-B20/3 248024 4

PLHT-B25/3 248025 4

PLHT-B32/3 248026 4

PLHT-B40/3 248027 4

PLHT-B50/3 248028 4

PLHT-B63/3 248029 4

PLHT-B80/3 248030 4

PLHT-B100/3 248031 4

PLHT-B125/3 248032 4

SG13202

3+N-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-B20/3N 248050 3

PLHT-B25/3N 248051 3

PLHT-B32/3N 248052 3

PLHT-B40/3N 248053 3

PLHT-B50/3N 248054 3

PLHT-B63/3N 248055 3

PLHT-B80/3N 248056 3

PLHT-B100/3N 248057 3

PLHT-B125/3N 248058 3

SG13302

4-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-B20/4 248076 3

PLHT-B25/4 248077 3

PLHT-B32/4 248078 3

PLHT-B40/4 248079 3

PLHT-B50/4 248080 3

PLHT-B63/4 248081 3

PLHT-B80/4 248082 3

PLHT-B100/4 248083 3

PLHT-B125/4 248084 3

Codificare :

P = , LH = , T =

57


~ntreruptoare automate modulare PLHT

Caracteristic\ C

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG12902

1-pol

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-C20 247981 12

PLHT-C25 247982 12

PLHT-C32 247983 12

PLHT-C40 247984 12

PLHT-C50 247985 12

PLHT-C63 247986 12

PLHT-C80 247987 12

PLHT-C100 247988 12

PLHT-C125 247989 12

SG13002

2-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-C20/2 248007 6

PLHT-C25/2 248008 6

PLHT-C32/2 248009 6

PLHT-C40/2 248010 6

PLHT-C50/2 248011 6

PLHT-C63/2 248012 6

PLHT-C80/2 248013 6

PLHT-C100/2 248014 6

PLHT-C125/2 248015 6

SG13102

3-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-C20/3 248033 4

PLHT-C25/3 248034 4

PLHT-C32/3 248035 4

PLHT-C40/3 248036 4

PLHT-C50/3 248037 4

PLHT-C63/3 248038 4

PLHT-C80/3 248039 4

PLHT-C100/3 248040 4

PLHT-C125/3 248041 4

SG13202

3+N-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-C20/3N 248059 3

PLHT-C25/3N 248060 3

PLHT-C32/3N 248061 3

PLHT-C40/3N 248062 3

PLHT-C50/3N 248063 3

PLHT-C63/3N 248064 3

PLHT-C80/3N 248065 3

PLHT-C100/3N 248066 3

PLHT-C125/3N 248067 3

SG13302

4-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

125

PLHT-C20/4 248085 3

PLHT-C25/4 248086 3

PLHT-C32/4 248087 3

PLHT-C40/4 248088 3

PLHT-C50/4 248089 3

PLHT-C63/4 248090 3

PLHT-C80/4 248091 3

PLHT-C100/4 248092 3

PLHT-C125/4 248093 3

Codificare :

P = , LH = , T =

58


~ntreruptoare automate modulare PLHT

Caracteristic\ D

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG12902

1-pol

20

25

32

40

50

63

80

100

PLHT-D20 247990 12

PLHT-D25 247991 12

PLHT-D32 247992 12

PLHT-D40 247993 12

PLHT-D50 247994 12

PLHT-D63 247995 12

PLHT-D80 247996 12

PLHT-D100 247997 12

SG13002

2-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

PLHT-D20/2 248016 6

PLHT-D25/2 248017 6

PLHT-D32/2 248018 6

PLHT-D40/2 248019 6

PLHT-D50/2 248020 6

PLHT-D63/2 248021 6

PLHT-D80/2 248022 6

PLHT-D100/2 248023 6

SG13102

3-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

PLHT-D20/3 248042 4

PLHT-D25/3 248043 4

PLHT-D32/3 248044 4

PLHT-D40/3 248045 4

PLHT-D50/3 248046 4

PLHT-D63/3 248047 4

PLHT-D80/3 248048 4

PLHT-D100/3 248049 4

SG13202

3+N-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

PLHT-D20/3N 248068 3

PLHT-D25/3N 248069 3

PLHT-D32/3N 248070 3

PLHT-D40/3N 248071 3

PLHT-D50/3N 248072 3

PLHT-D63/3N 248073 3

PLHT-D80/3N 248074 3

PLHT-D100/3N 248075 3

SG13302

4-poli

20

25

32

40

50

63

80

100

PLHT-D20/4 248094 3

PLHT-D25/4 248095 3

PLHT-D32/4 248096 3

PLHT-D40/4 248097 3

PLHT-D50/4 248098 3

PLHT-D63/4 248099 3

PLHT-D80/4 248100 3

PLHT-D100/4 248101 3

Codificare :

P = , LH = , T =

59


~ntreruptoare automate modulare PLHT-V

Caracteristic\ C

Curent nominal I n (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG13402

1-pol

20

25

32

40

50

63

PLHT-20-V 248102 12

PLHT-25-V 248103 12

PLHT-32-V 248104 12

PLHT-40-V 248105 12

PLHT-50-V 248106 12

PLHT-63-V 248107 12

Accesorii pentru ^ntreruptoare automate modulare PLHT, PLHT-V

Gam\ tensiunilor nominale V∼ Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG25702

Declan[ator de deschidere, Declan[ator de deschidere - Kit

110-415/Decl. de deschidere

12-60/Decl. de deschidere

110-415/Decl. de deschidere-Kit

12-60/Decl. de deschidere-Kit

Z-LHASA/230 248442 8

Z-LHASA/24 248441 8

Z-BHASA/230 248445 8

Z-BHASA/24 248444 8

SG25802

Contact auxiliar

Func]ie 1ND + 1 N~

Z-LHK 248440 10 / 100

SG25902

Separator conductor neutru

Z-NTS 248443 1

Accesorii pentru ^ntreruptoare automate modulare PLHT-V

Tipul Nr.articol Unit.livr.

Interblocaj declan[ator LH-SPE 750853301 1

Bloc baret\ 35 mm 2 Z-SV-35/PLHT-V 264939 4

Interblocaj deconectare LH-SPA 750853401 1

Codificare :

P = , LH = , T =

60


Motor startere manuale [i limitatoare de

consum

• Informa]ii tehnice la pag. 176 - 180

SG17902

WA_SG00403

62


Motor Starter Manual Z-MS

Poli Domeniu reglaj (A) Tip Nr.articol Unit. livrare

SG17802

2 0.10 - 0.16

2 0.16 - 0.25

2 0.25 - 0.40

2 0.40 - 0.63

2 0.63 - 1.00

2 1.00 - 1.60

2 1.60 - 2.50

2 2.50 - 4,00

2 4.00 - 6,30

2 6.30 - 10.0

2 10.0 - 16.0

2 16.0 - 25.0

2 25.0 - 40.0

Z-MS-0,16/2 248389 1 / 60

Z-MS-0,25/2 248390 1 / 60

Z-MS-0,40/2 248391 1 / 60

Z-MS-0,63/2 248392 1 / 60

Z-MS-1,0/2 248393 1 / 60

Z-MS-1,6/2 248394 1 / 60

Z-MS-2,5/2 248395 1 / 60

Z-MS-4,0/2 248396 1 / 60

Z-MS-6,3/2 248397 1 / 60

Z-MS-10/2 248398 1 / 60

Z-MS-16/2 248399 1 / 60

Z-MS-25/2 248400 1 / 60

Z-MS-40/2 248401 1 / 60

SG17902

3 0.10 - 0.16

3 0.16 - 0.25

3 0.25 - 0.40

3 0.40 - 0.63

3 0.63 - 1.00

3 1.00 - 1.60

3 1.60 - 2.50

3 2.50 - 4.00

3 4.00 - 6.30

3 6.30 - 10.0

3 10.0 - 16.0

3 16.0 - 25.0

3 25.0 - 40.0

Limitatoare de consum Z-TS

Z-MS-0,16/3 248402 1 / 40

Z-MS-0,25/3 248403 1 / 40

Z-MS-0,40/3 248404 1 / 40

Z-MS-0,63/3 248405 1 / 40

Z-MS-1,0/3 248406 1 / 40

Z-MS-1,6/3 248407 1 / 40

Z-MS-2,5/3 248408 1 / 40

Z-MS-4,0/3 248409 1 / 40

Z-MS-6,3/3 248410 1 / 40

Z-MS-10/3 248411 1 / 40

Z-MS-16/3 248412 1 / 40

Z-MS-25/3 248413 1 / 40

Z-MS-40/3 248414 1 / 40

Curent nominal I n (A) / Domeniu reglaj (A)

Tip

Nr.articol

Unit. livrare

wa_sg03305

1 pol, 230 V~

20 13-20

25 16-25

32 20-32

40 25-40

50 40-50

63 50-63

Z-TS20/1

Z-TS25/1

Z-TS32/1

Z-TS40/1

Z-TS50/1

Z-TS63/1

266850 2

266852 2

266853 2

266854 2

266855 2

266856 2

WA_SG00403

3 poli, 400 V~

20 13-20

25 16-25

32 20-32

40 25-40

50 40-50

63 50-63

Z-TS20/3

Z-TS25/3

Z-TS32/3

Z-TS40/3

Z-TS50/3

Z-TS63/3

266857 1

266858 1

266859 1

266860 1

266861 1

266862 1

63


Accesorii

Functie Tip Nr.articol Unit. livrare

Declan[ator deschidere 24V ZP-ASA/24 248438 6 / 60

Born\ adi]ional\ 35mm 2 Z-HA-EK/35 263960 12 / 720

Declan[ator deschidere 230V ZP-ASA/230 248439 6 / 60

Bobin\ minim\ tensiune 115V Z-USA/115 248288 6 / 60

Bobin\ minim\ tensiune 230V Z-USA/230 248289 6 / 60

Bobin\ minim\ tensiune 400V Z-USA/400 248290 6 / 60

Bobin\ min. tens.temporizat\ 115V Z-USD/115 248292 6 / 60

Bobin\ min. tens.temporizat\ 230V Z-USD/230 248291 6 / 60

Contact auxiliar

ZP-AHK 248436 4 / 120

Contact indicare declan[are ZP-NHK 248437 4 / 120

Dispozitiv rearmare distan]\ Z-FW-BAS 248295 1 / 20

Dispozitiv rearmare distan]\ Z-FW-LP 248296 1 / 20

Cutie protec]ie

Z-MFG 248383 1

Cutie protec]ie cu N-cond. Z-MFG/NL 248384 1

Cutie protec]ie cu EM.-OFF Z-MFG/NOT 248385 1

Cutie de protec]ie Z-MFG, IP54

SG0600

Functie Tip Nr.articol Unit. livrare

ON/OFF

ON/OFF N-conductor

ON/OFF cu EMERGENCY OFF

Z-MFG 248383 1

Z-MFG/NL 248384 1

Z-MFG/NOT 248385 1

64


Accesorii pentru ^ntreruptoare automate,

diferen]iale, combinate, motor startere

[i limitatoare de consum

– Contacte auxiliare

– Declan[atoare ^ntreruptoare diferen]iale

– Declan[atoare de deschidere

– Declan[atoare de minim\ tensiune

– Dispozitive de comand\ [i control de la distan]\

– Informa]ii tehnice la pag. 181 - 188

wa_sg15704 SG23702 wa_sg04002

66


Contacte auxiliare Z-HK, Z-AHK, Z-HR, Z-HD;

Contacte cu semnalizare declan[are Z-NHK

Prindere cu [urub

SG11802

Compatibilitate Tipul Nr.articol Unit.livr.

PFIM, PFHM-4p

PLS., PKD., PFHM-2p

PLS., PKD., PFIM, PFHM

PFNM

PFDM

1ND+1N~

1ND+1N~

2Com

1ND+1N~

1Com+1N~

Z-HK 248432 4 / 120

Z-AHK 248433 4 / 120

Z-NHK 248434 4 / 120

Z-HR 248435 4 / 120

Z-HD 265620 1

wa_sg15704

SG11502

Contacte auxiliare ZP-AHK, ZP-IHK, ZP-WHK;

Contacte cu semnalizare de declan[are ZP-NHK

Prindere cu ^nclichetare

Compatibilitate Tipul Nr.articol Unit.livr.

PLS., PKN.

PLS., PKN.

PLS., PKN.

PLS., PKN.

1ND+1N~

1ND+1N~

1Com

2Com

ZP-AHK 248436 4 / 120

ZP-IHK 286052 4 / 120

ZP-WHK 286053 4 / 120

ZP-NHK 248437 4 / 120

ZP-IHK

SG12102

ZP-NHK

Modul de declan[are ^ntreruptor diferen]ial Z-.AM

Compatibilitate Tipul Nr.articol Unit.livr.

PFIM, PFHM-4p

PKNM, PKDM, PFHM-2p

PFNM

Z-FAM 248293 1 / 60

Z-KAM 248294 1 / 60

Z-NAM 850000720 1 / 60

Z-FAM

Z-KAM

SG18102

SG23702

Declan[ator de deschidere Z-ASA, ZP-ASA

Gam\ tensiunilor nominale (V~) Tipul Nr.articol Unit.livr.

12-60

110-220

12-60

110-220

Z-ASA/24 248286 1 / 60

Z-ASA/230 248287 1 / 60

ZP-ASA/24 248438 1 / 60

ZP-ASA/230 248439 1 / 60

Z-ASA

ZP-ASA

Declan[ator de tensiune minim\ Z-USA, Z-USD

SG12702

Tensiune nom. (V~) / Func]ionare Tipul Nr.articol Unit.livr.

115 instantanee

230 instantanee

400 instantanee

115 cu temporizare 0,4s

230 cu temporizare 0,4s

Z-USA/115 248288 1 / 60

Z-USA/230 248289 1 / 60

Z-USA/400 248290 1 / 60

Z-USD/115 248292 1 / 60

Z-USD/230 248291 1 / 60

67


Unitate de rearmare [i modul de comand\ de la distan]\ Z-FW

Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG11302

Rearmare automat\ 230V c.a

Rearmare automat\ 24-48Vc.c

+ Comand\ de la distan]\

ON/OFF/TEST

Z-FW-LP 248296 1 / 20

Z-FW-LPD 265244 1 / 20

Z-FW-MO 284730 la cerere

wa_sg22304

Set preasamblat Z-FW

• Setul const\ din dispozitiv de comutare automat\ Z-FW-LP. [i modul comutare Z-FW-MO

230 V c.a.

24-48 V c.c.

Z-FW-LP/MO 290171 1 / 12

Z-FW-LPD/MO 290172 1 / 12

Modul de testare de la distan]\ (numai pentru Z-FW-LP/MO)

SG12202

0,01 A

0,03 A

0,1 A

0,3 A

0,5 A

Z-FW/001 248297 4 / 120

Z-FW/003 248298 4 / 120

Z-FW/010 248299 4 / 120

Z-FW/030 248300 4 / 120

Z-FW/050 248301 4 / 120

68


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni

de origine atmosferic\

– Informa]ii tehnice la pag. 189 - 254

U1202

U0802

70


WA_SG03102

WA_SG03002

Desc\rc\toare clas\ B

Curent de impuls I imp (10/350)µs Tipul Nr.articol Unit.livr.

Desc\rc\toare supratensiuni atmosferice SPI

•Nu este necesar\ decuplarea,daca este utilizat in combinatii cu dispozitivul de protec]ie la supratensiuni de clasa C; Uc = 460 V

35kA

50kA

100kA

L - (PE)N

N - PE

N - PE

SPI-35/440 263137 6 / 120

SPI-50/NPE 263138 2 / 120

SPI-100/NPE 263139 1 / 60

SPI-35/440

WA_SG02405

SPI-50/NPE

Seturi complete pentru desc\rc\toare supratensiuni atmosferice, clasele de

protec]ie I, II, III, IV

Descriere Tipul Nr.articol Unit.livr.

Desc\rc\toare clas\ B, SPI

TN-C-Set

TN-S/TT-Set

3 poli

3+1 poli

SPI-35/440/3 267487 1 / 40

SPI-3+1 267488 1 / 20

Desc\rc\tor clas\ B+C

SG01704

Curent de impuls I imp (10/350)µs Tipul Nr.articol Unit.livr.

Desc\rc\toare [i dispozitive de protec]ie SPB

12,5kA L - (PE) N SPB-12/280 284698 12 / 120

SPB-12/280

Seturi complete pentru desc\rc\toare [i dispozitive de protec]ie clasele de

protec]ie III, IV

Descriere Tipul Nr.articol Unit.livr.

Desc\rc\toare Clas\ B+C, SPB

SG01804

F\r\ indicare la distan]\

TN-S-Set 2-poli

TN-C-Set 3-poli

TN-S-Set 4-poli

TN-S/TT-Set 3+1-poli

SPB-12/280/2 285081 1 / 60

SPB-12/280/3 284699 1 / 40

SPB-12/280/4 285082 1 / 30

SPB-12/280/3+1-50 293303 1 / 30

Cu indicare la distan]\

TN-C-Set 3-poli

TN-S-Set 4-poli

SPB-12/280/3-HK 285083 1 / 24

SPB-12/280/4-HK 285084 1 / 20

SPB-12/280/3

Accesorii

Contact auxiliar pt. SPB-12/280

Barete

SPB-HK 285085 4 / 120

ZV-KSBI...

Seturi complete pentru desc\rc\toare [i dispozitive de protec]ie, clasele de

protec]ie I, II, III, IV

WA_SG01203

Dispozitiv combinat clas\ B+C, SP-B+C/

TN-C-Set

TN-S/TT-Set

SP-B+C/3 267489 1

SP-B+C/3+1 267510 1

Accesorii

Contact auxiliar pt. SP-B+C

SPC-S-HK 248203 8 / 80

SP-B+C/3+1

71


Desc\rc\toare clas\ C

U1302

SPC-E-280

wa_sg03505

Tensiune max. utilizare U (8/20)µs Tip Nr. articol Unit. livr.

Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni SPC-E

75VAC

130VAC

280VAC

335VAC

385VAC

460VAC

580VAC

N-PE 260VAC

c

15kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

30kA

SPC-E-75 248148 12 / 120

SPC-E-130 248149 12 / 120

SPC-E-280 248150 12 / 120

SPC-E-335 248151 12 / 120

SPC-E-385 248152 12 / 120

SPC-E-460 248153 12 / 120

SPC-E-580 248154 12 / 120

SPC-E-N/PE 248157 12 / 120

Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni SPC-EFN-280

280VAC 5kA SPC-EFN-280 248156 1 / 60

SPC-EFN-280

SG14902

SPC-S-20/280

Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni debro[abil SPC-S

Element 1pol

Element 75VAC 15kA

Element 130VAC 20kA

Element 175VAC 20kA

Element 280VAC 20kA

Element 335VAC 20kA

Element 385VAC 20kA

Element 460VAC 20kA

Element 580VAC 20kA

Element N-PE 260VAC 30kA

SPC-S-15/75 248158 4 / 120

SPC-S-20/130 248159 4 / 120

SPC-S-20/175 248160 4 / 120

SPC-S-20/280 248161 4 / 120

SPC-S-20/335 248162 4 / 120

SPC-S-20/385 248163 4 / 120

SPC-S-20/460 248164 4 / 120

SPC-S-20/580 248165 4 / 120

SPC-S-N/PE 248166 4 / 120

SG14802

Socluri 1-4poli

Soclu 1-pol

Soclu 1+1 2-poli

Soclu 2-poli

Soclu 3-poli

Soclu 4-poli

Soclu 3+1 4-poli

SPC-S-S1 248167 12 / 120

SPC-S-S2-1+1 248201 6 / 60

SPC-S-S2 248168 6 / 60

SPC-S-S3 248169 4 / 40

SPC-S-S4 248170 3 / 30

SPC-S-S4-3+1 248171 3 / 30

SPC-S-S4-3+1

U1202

SPC-S-20/280/3

Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni debro[abil SPC-S, 1 pân\ la 4 poli

Complet (Dispozitivele de protec]ie bi [i multipolare au sisteme de barete)

1-pol 130VAC 1x20kA

1-pol 175VAC 1x20kA

2-poli 175VAC 2x20kA

1-pol 280VAC 1x20kA

2-poli 280VAC 2x20kA

3-poli 280VAC 3x20kA

4-poli 280VAC 4x20kA

1-pol 335VAC 1x20kA

2-poli 335VAC 2x20kA

3-poli 335VAC 3x20kA

4-poli 335VAC 4x20kA

1-pol 385VAC 1x20kA

2-poli 385VAC 2x20kA

3-poli 385VAC 3x20kA

4-poli 385VAC 4x20kA

1-pol 460VAC 1x20kA

2-poli 460VAC 2x20kA

3-poli 460VAC 3x20kA

4-poli 460VAC 4x20kA

1-pol 580VAC 1x20kA

1+1p – –

3+1p – –

SPC-S-20/130/1 248188 12 / 120

SPC-S-20/175/1 248189 12 / 120

SPC-S-20/175/2 248190 1 / 60

SPC-S-20/280/1 248172 12 / 120

SPC-S-20/280/2 248173 1 / 60

SPC-S-20/280/3 248174 1 / 40

SPC-S-20/280/4 248175 1 / 30

SPC-S-20/335/1 248176 12 / 120

SPC-S-20/335/2 248177 1 / 60

SPC-S-20/335/3 248178 1 / 40

SPC-S-20/335/4 248179 1 / 30

SPC-S-20/385/1 248180 12 / 120

SPC-S-20/385/2 248181 1 / 60

SPC-S-20/385/3 248182 1 / 40

SPC-S-20/385/4 248183 1 / 30

SPC-S-20/460/1 248184 12 / 120

SPC-S-20/460/2 248185 1 / 60

SPC-S-20/460/3 248186 1 / 40

SPC-S-20/460/4 248187 1 / 30

SPC-S-20/580/1 248191 12 / 120

SPC-S-1+1 248192 1 / 60

SPC-S-3+1 248193 1 / 30

72


Seturi dispozitive de protec]ie la supratensiuni

U0802

Iese din fabrica]ie

Iese din fabrica]ie

Denumire Tip

Nr. articol Unit. livr.

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clas\ C, SPC

Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni-Set

~ntreruptor-separator dispozitiv de protec]ie-Set ATS

~ntreruptor-separator dispozitiv de protec]ie-Set ATSM

SPC-S-3+1-SET 248194 1

SPC-ATS-SET 248198 1

SPC-ATSM-SET 248197 1

U1402

Contact auxiliar

pentru SPC-S

SPC-S-HK 248203 8 / 80

wa_sg03605

Nou

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clas\ C, SPC-EFN

TN-S-Set 4-poli

TT-Set 3-poli

IT-Set 3-poli

SPC-EFN/TN-S 285468 1

SPC-EFN/3-TT 285469 1

SPC-EFN/3-IT 285520 1

SPC-EFN/3-TT

Accesorii- Sisteme de bare

pentru TN-S-Set

Bare pentru faze

Bare pentru ^mp\mântare

pentru TT-Set 3-poli

Bare pentru faze

Bare pentru ^mp\mântare

pentru IT-Set 3-poli

Bare pentru faze

Bare pentru ^mp\mântare

Z-GV/SPC-EFN/TN-S 285521 10

ZV-KSBI-7TE/N 263969 10 / 100

Z-GV-16/3P-3TE/8 271073 40

ZV-KSBI-9TE/N 266874 50 / 500

Z-GV/3P-3TE/6-N 285466 50

ZV-KSBI-5TE/N 263966 10 / 200

73


U0302

U1002

Descriere Tipul Nr.articol Unit.livr.

Piesa de legatur\ pentru dispozitivul de protec]ie la supratensiuni SPI

SPB-D-125 248145 2 / 120

Piesa de legatur\ pentru dispozitivul de protec]ie la supratensiuni SPB, SPC

Z-D63 248267 12 / 120

SPB-D-125

U1502

Z-D63

Iese din fabrica]ie

~ntreruptor - separator dispozitiv de protec]ie la supratensiuni SPC-ATS

cu Buzzer

f\r\ Buzzer

SPC-ATSM 248195 1 / 30

SPC-ATS 248196 1 / 30

Nr. poli Tipul Nr.articol Unit.livr.

Sisteme de bare Z-GV-U/

Z-GV-U/9

2

3

4

5

6

8

9

Z-GV-U/2 272588 20 / 1200

Z-GV-U/3 272589 20 / 1200

Z-GV-U/4 274080 20 / 1200

Z-GV-U/5 274081 20 / 1200

Z-GV-U/6 274082 20 / 400

Z-GV-U/8 274083 20 / 200

Z-GV-U/9 274084 20 / 200

WA_SG11202

Sisteme de bare Z-GV-16/3P-3TE/6

pentru SPI [i SPC Z-GV-16/3P-3TE/6 267511 12 / 240

Sistem de bare ZV-KSBI

2 module

3 module

3 module

4 module

5 module

5 module

7 module

7 module / pentru SPC-ATS,

SPC-ATSM

7 module

9 module

11 module

ZV-KSBI-2TE 263961 10 / 600

ZV-KSBI-3TE 263962 10 / 600

ZV-KSBI-3TE/S 263963 10 / 600

ZV-KSBI-4TE 263964 10 / 600

ZV-KSBI-5TE 263965 10 / 200

ZV-KSBI-5TE/N 263966 10 / 200

ZV-KSBI-7TE 263967 50 / 500

ZV-KSBI-7TE/S 263968 10 / 100

ZV-KSBI-7TE/N 263969 10 / 100

ZV-KSBI-9TE/N 266874 50 / 500

ZV-KSBI-11TE 263970 50 / 500

WA_SG01303

Etichete pentru SPI, SPB

SPI-BZS-L/N/PE 267408 10 / 600

SP1-BZS-L/N/PE

74


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clas\ D

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

U1602

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni SPD-S-1+1 pentru

sisteme TN-, TT(3-faze 4-conductoare)

Dispozitiv complet

Element N-PE

Element L-N

Soclu 1+1 2-poli

Contact auxiliar

SPD-S-1+1 248202 1 / 60

SPD-S-N/PE 248199 4 / 120

SPD-S-L/N 248200 4 / 120

SPC-S-S2-1+1 248201 6 / 60

SPC-S-HK 248203 8 / 80

SPD-S-1+1

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni SPD-S-280/2 pentru

sisteme IT-, TT(3-faze 4-conductoare)

Dispozitiv complet

Element

Soclu

Contact auxiliar

SPD-S-280/2 269088 1 / 60

SPD-S-280 269087 4 / 120

SPC-S-S2 248168 6 / 60

SPC-S-HK 248203 8 / 80

Priz\ cu protec]ie la supratensiuni SPD-ST/280(/F)

F\r\ bobin\ de decuplare

Cu bobin\ de decuplare

SPD-ST/280 272583 1 / 20

SPD-ST/280/F 272584 1 / 20

wa_sg21104

Priz\ cu protec]ie la supratensiuni SPD-STC/280(/F)

F\r\ bobin\ de decuplare

Cu bobin\ de decuplare

SPD-STC/280 272585 1 / 20

SPD-STC/280/F 272586 1 / 20

SG 08805

Suport multipriz\ cu protec]ie la supratensiuni cu comutator SPD-STL

f\r\ filtru

cu filtru

6 prize

6 prize

SPD-STL/6F-S/BL 283461 1

SPD-STL/6F-S/BL/F 283462 1

Suport multipriz\ cu protec]ie la supratensiuni 19" cu comutator SPD-STL/19

f\r\ filtru

cu filtru

7 prize

5 prize

SPD-STL/19/7F-S/BL 283449 1

SPD-STL/19/5F-S/BL/F 283460 1

N01104

Suport multipriz\ cu protec]ie la supratensiuni 19" cu comutator SPD-STL/19

f\r\ filtru

7 prize SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE 290032 1

U0797

Pentru montare ^n doze sub tencuial\, VDK 280

Complet

Soclu

Element

VDK 280 ES 880100585 1

VDK 280 S 880100583 1

VDK 280 E 880100584 1

75


Aparatur\ modular\ de comuta]ie [i control

– ~ntreruptoare

– Contactoare

– Relee

– Aparate de semnalizare

– Transformatoare

– Informa]ii tehnice la pag. 181 - 253

wa_sg01104 SG02203 SG02903

SG07003 SG0102 SG04103

76


~ntreruptor principal de sarcin\ (separator) IS

Curent nominal (A) Nr. poli Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG06803

16 1

16 2

16 3

16 4

20 1

20 2

20 3

20 4

25 1

25 2

25 3

25 4

32 1

32 2

32 3

32 4

40 1

40 2

40 3

40 4

63 1

63 2

63 3

63 4

80 1

80 2

80 3

80 4

100 1

100 2

100 3

100 4

125 1

125 2

125 3

125 4

IS-16/1 276254 12 / 120

IS-16/2 276255 1 / 60

IS-16/3 276256 1 / 40

IS-16/4 276257 1 / 30

IS-20/1 276258 12 / 120

IS-20/2 276259 1 / 60

IS-20/3 276260 1 / 40

IS-20/4 276261 1 / 30

IS-25/1 276262 12 / 120

IS-25/2 276263 1 / 60

IS-25/3 276264 1 / 40

IS-25/4 276265 1 / 30

IS-32/1 276266 12 / 120

IS-32/2 276267 1 / 60

IS-32/3 276268 1 / 40

IS-32/4 276269 1 / 30

IS-40/1 276270 12 / 120

IS-40/2 276271 1 / 60

IS-40/3 276272 1 / 40

IS-40/4 276273 1 / 30

IS-63/1 276274 12 / 120

IS-63/2 276275 1 / 60

IS-63/3 276276 1 / 40

IS-63/4 276277 1 / 30

IS-80/1 276278 12 / 120

IS-80/2 276279 1 / 60

IS-80/3 276280 1 / 40

IS-80/4 276281 1 / 30

IS-100/1 276282 12 / 120

IS-100/2 276283 1 / 60

IS-100/3 276284 1 / 40

IS-100/4 276285 1 / 30

IS-125/1 276286 12 / 120

IS-125/2 276287 1 / 60

IS-125/3 276288 1 / 40

IS-125/4 276289 1 / 30

Accesorii

Interblocare declan[are f\r\ lac\t

Masc\ acoperire borne

IS/SPE-1TE 101911 5 / 30

Z-IS/AK-1TE 276290 10 / 600

77


~ntreruptor ZP-A

Nr de poli Curent nominal Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG23602

1 40A

2 40A

3 40A

3+N 40A

1 63A

2 63A

3 63A

3+N 63A

ZP-A40/1 248263 12 / 120

ZP-A40/2 248264 1 / 60

ZP-A40/3 248265 1 / 40

ZP-A40/3N 248266 1 / 30

ZP-A63/1 284906 12 / 120

ZP-A63/2 284907 1 / 60

ZP-A63/3 284908 1 / 40

ZP-A63/3N 284909 1 / 30

~ntreruptor automat modular pentru circuite de comand\ PLSM-B4/.-HS,

CLS6-B4/..-HS

SG10902

Nr. poli/Capacitate comutare nom. Tipul Nr.articol Unit.livr.

1 10kA

2 10kA

1 6kA

1+N 6kA

2 6kA

PLSM-B4-HS 247221 2 / 120

PLSM-B4/2-HS 247222 1 / 60

CLS6-B4-HS 247969 2 / 120

CLS6-B4/1N-HS 247970 2 / 80

CLS6-B4/2-HS 247971 1 / 60

Comutator de comanda Z-S../

Curent nominal (A)/Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG18702

16 3ND

16 4ND

16 2ND+2N~

16 3ND+1N~

32 1ND

32 2ND

32 3ND

32 4ND

Z-S/3S 248334 12 / 120

Z-S/4S 248335 12 / 120

Z-S/SSOO 248337 12 / 120

Z-S/3S1O 248338 12 / 120

Z-S32/S 248339 12 / 120

Z-S32/SS 248340 12 / 120

Z-S32/3S 248341 12 / 120

Z-S32/4S 248342 12 / 120

Comutator inversor Z-S/.W

SG18602

Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

2Com

1Com I-0-II

2Com I-0-II

1Com ZI-0-NOAPTE

2Com ZI-0-NOAPTE

Z-S/2WE 248344 12 / 120

Z-S/WM 248345 12 / 120

Z-S/2WM 248346 12 / 120

Z-S/WTN 248347 12 / 120

Z-S/2WTN 248348 12 / 120

Tast\ (buton cu revenire) Z-T/

Culoare buton/Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG18502

verde

negru

4ND

3ND+1N~

Z-T/4S-G 248328 12 / 120

Z-T/3S1O 248330 12 / 120

78


Butone luminos; Comutator luminos

Culoare/ Curent nom./Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG18202

Buton luminos Z-LT/

Buton verde

Buton negru

3ND

2ND+1N~

Z-LT/3S-G 248311 12 / 120

Z-LT/SSO 248313 12 / 120

SG18302

Comutator luminos Z-S..L/

16A

32A

32A

32A

3ND

1ND

2ND

3ND

Z-SL/3S 248316 12 / 120

Z-S32L/S 248317 12 / 120

Z-S32L/SS 248318 12 / 120

Z-S32L/3S 248319 12 / 120

Accesorii

Bec incandescen]\ 230V ro[ie

Bec incandescen]\ 24V

Capac ro[u

Capac verde

Capac transparent

Capac albastru

Z-GLI/230 248320 1

Z-GLUE/24 284807 1

Z-KAL/ROT 248322 10

Z-KAL/GRUEN 284808 10

Z-KAL/KLAR 248324 10

Z-KAL/BLAU 248325 10

79


Lamp\ semnalizare

Tensiune nominal\ LED Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG12003

Lamp\ simpl\ Z-EL

24 V c.a./c.c. portocaliu

230 V c.a./c.c. ro[u

230 V c.a./c.c. verde

230 V c.a./c.c. portocaliu

Z-EL/OR24 275444 2 / 120

Z-EL/R230 284921 2 / 120

Z-EL/G230 284922 2 / 120

Z-EL/OR230 275865 2 / 120

230 V c.a./c.c. albastru Z-EL/BL230 103131 2 / 120

Lamp\ dubl\ Z-DLD

2 x 24 V c.a./c.c. ro[u + verde

2 x 230 V c.a./c.c. ro[u + verde

Z-DLD/2/24 284926 2 / 120

Z-DLD/2/230 284925 2 / 120

Lamp\ universal\ simpl\ - func]ie comutabil\ Z-UEL

24 V c.a./c.c. ro[u/ verde

230 V c.a./c.c. ro[u/ verde

Buton Z-PU, Z-PUL

• Z-PUL: cu LED

• 16 A 250 V c.a.

Z-UEL24 284924 2 / 120

Z-UEL230 284923 2 / 120

Lamp\ universal\ dubl\- func]ie comutabil\ Z-UDL

2 x 24 V c.a./c.c. ro[u/ verde

2 x 230 V c.a./c.c. ro[u/ verde

Lamp\ simpl\ cu flash integrat Z-BEL

24 V c.a./c.c. ro[u

24 V c.a./c.c. verde

230 V c.a./c.c. ro[u

230 V c.a./c.c. verde

Z-UDL24 284928 2 / 120

Z-UDL230 284927 2 / 120

Z-BEL/R24 284931 2 / 120

Z-BEL/G24 284932 2 / 120

Z-BEL/R230 284929 2 / 120

Z-BEL/G230 284930 2 / 120

Tensiune nominala LED Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG12203

– 1ND

– 2ND

– 1ND+1N~

– 2N~

24 V c.a/c.c. 2ND

24 V c.a/c.c. 1ND+1N~

230 V c.a/c.c. 2ND

230 V c.a/c.c. 1ND+1N~

230 V c.a/c.c. 2N~

Comutator Z-SW, Z-SWL

• Z-SWL: cu LED

• 16 A 250 V c.a.

Z-PU/S 276291 2 / 120

Z-PU/SS 276292 2 / 120

Z-PU/SO 276293 2 / 120

Z-PU/OO 276294 2 / 120

Z-PUL24/SS 276295 2 / 120

Z-PUL24/SO 276296 2 / 120

Z-PUL230/SS 276297 2 / 120

Z-PUL230/SO 276298 2 / 120

Z-PUL230/OO 276299 2 / 120

SG12103

Tensiune nominala LED Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

– 1ND

– 2ND

– 1ND+1N~

– 1 Com

24 V c.a/c.c. 2ND

24 V c.a/c.c. 1ND+1N~

230 V c.a/c.c. 1ND

230 V c.a/c.c. 2ND

230 V c.a/c.c. 1ND+1N~

Z-SW/S 276300 2 / 120

Z-SW/SS 276301 2 / 120

Z-SW/SO 276302 2 / 120

Z-SW/W 276303 2 / 120

Z-SWL24/SS 276304 2 / 120

Z-SWL24/SO 276305 2 / 120

Z-SWL230/S 292300 2 / 120

Z-SWL230/SS 276306 2 / 120

Z-SWL230/SO 276307 2 / 120

La cerere alte culori de LED-uri [i func]ii de contact.

WA_SG10702

Z-EK/25

Bloc barete

1-pol drept verde 10mm 2

1-pol drept albastru 10mm 2

1-pol drept gri 16mm 2

1-pol drept albastru 16mm 2

borna extensie 25mm 2 dreapt\ si lung\

borna extensie 25mm 2 dreapt\ si scurt\

borna extensie 25mm 2 90 0 lung\

borna extensie 25mm 2 90 0 scurt\

Z-SV-10/1P-F/13 264918 10

Z-SV-10/N-F/13 264919 10

Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25

Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25

Z-EK/25 264935 10 / 600

Z-EK/25/K 269525 10 / 600

Z-EK/25/QL 264937 10 / 600

Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

80


Comutator rotativ Z-DS

SG3602

Func]ie/Pozi]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

Z-DSU1-102

SG3702

Z-DSA2-01-SL

1pol OFF 0 - 1

1pol CHANGE 1 - 0 - 2

1pol CHANGE MAN - 0 - AUT

1pol CHANGE ZI- 0 - NOAPTE

2poli OFF 0 - 1

2poli OFF 0 - 1

2poli CHANGE 1 - 2

2poli CHANGE 1 - 0 - 2

2poli CHANGE MAN - 0 - AUT

3poli CHANGE 1 - 0 - 2

Voltmetru L-N L1 - N...

Voltmetru L-L L1 - L2...

Voltmetru L+N L1 - N3...

Z-DSA1-01 248868 1 / 40

Z-DSU1-102 248869 1 / 40

Z-DSU1-H0A 248870 1 / 40

Z-DSU1-T0N 248871 1 / 40

Z-DSA2-01 248872 1 / 40

Z-DSA2-01-SL 248873 1 / 40

Z-DSU2-12 248874 1 / 40

Z-DSU2-102 248875 1 / 40

Z-DSU2-H0A 248876 1 / 40

Z-DSU3-102 248877 1 / 40

Z-DSV-LN 248878 1 / 40

Z-DSV-LL 248879 1 / 40

Z-DSV-LLLN 248880 1 / 40

81


Relee pentru instala]ii Z-R., Z-TN

Tensiune comand\/Func]ie/Module Tipul Nr.articol Unit.livr.

Tip Z-R

• cu ac]ionare manual\

• 20 A 250 V c.a.

AC1

SG02203

sg02403

Z-R230/SS

Z-R230/2S2O

240 V 50Hz 2ND 1

240 V 60Hz 2ND 1

240 V 60Hz 2N~ 1

230 V 50Hz 1ND 1

230 V 50Hz 2ND 1

230 V 50Hz 4ND 2

230 V 50Hz 1ND+1N~ 1

230 V 50Hz 2ND+2N~ 2

230 V 50Hz 3ND+1N~ 2

230 V 50Hz 2N~ 1

230 V 50Hz 4N~ 2

230 V 60Hz 2ND 1

230 V 60Hz 1ND+1N~ 1

110 V 50Hz 2ND 1

110 V 50Hz 2ND+2N~ 2

110 V 50Hz 3ND+1N~ 2

110 V 60Hz 2ND 1

110 V c.c 2ND 1

110 V c.c 1ND+1N~ 1

110 V c.c 2ND+2N~ 2

110 V c.c 3ND+1N~ 2

48 V 50Hz 2ND 1

24 V 50Hz 1ND 1

24 V 50Hz 2ND 1

24 V 50Hz 4ND 2

24 V 50Hz 1ND+1N~ 1

24 V 50Hz 2ND+2N~ 2

24 V 50Hz 3ND+1N~ 2

24 V 50Hz 2NC 1

24 V 50Hz 4NC 2

24 V 60Hz 2ND 1

24 V c.c 1ND 1

24 V c.c 2ND 1

24 V c.c 1ND+1N~ 1

24 V c.c 2ND+2N~ 2

Z-R240/SS 285525 2 / 120

Z-R241/SS 265166 2 / 120

Z-R241/SO 265179 2 / 120

Z-R230/S 265149 2 / 120

Z-R230/SS 265168 2 / 120

Z-R230/4S 265226 1 / 60

Z-R230/SO 265181 2 / 120

Z-R230/2S2O 265215 1 / 60

Z-R230/3S1O 265221 1 / 60

Z-R230/OO 265188 2 / 120

Z-R230/4O 265228 1 / 60

Z-R231/SS 265167 2 / 120

Z-R231/SO 265180 2 / 120

Z-R110/SS 265170 2 / 120

Z-R110/2S2O 265216 1 / 60

Z-R110/3S1O 265222 1 / 60

Z-R111/SS 265169 2 / 120

Z-R109/SS 265171 2 / 120

Z-R109/SO 265182 2 / 120

Z-R109/2S2O 265217 1 / 60

Z-R109/3S1O 265223 1 / 60

Z-R48/SS 265172 2 / 120

Z-R24/S 265160 2 / 120

Z-R24/SS 265173 2 / 120

Z-R24/4S 265227 1 / 60

Z-R24/SO 265183 2 / 120

Z-R24/2S2O 265218 1 / 60

Z-R24/3S1O 265224 1 / 60

Z-R24/OO 265189 2 / 120

Z-R24/4O 265229 1 / 60

Z-R25/SS 248368 2 / 120

Z-R23/S 265161 2 / 120

Z-R23/SS 265174 2 / 120

Z-R23/SO 265184 2 / 120

Z-R23/2S2O 265219 1 / 60

24 V c.c 4N~ 2 Z-R23/4O 101910 1 / 60

12 V 50Hz 1ND 1 Z-R12/S 265162 2 / 120

12 V 50Hz 2ND 1 Z-R12/SS 265175 2 / 120

12 V 50Hz 1ND+1N~ 1 Z-R12/SO 265185 2 / 120

12 V 50Hz 2ND+2N~ 2 Z-R12/2S2O 265220 1 / 60

12 V 50Hz 3ND+1N~ 2 Z-R12/3S1O 265225 1 / 60

12 V c.c 1ND 1 Z-R11/S 265163 2 / 120

12 V c.c 2ND 1 Z-R11/SS 265176 2 / 120

12 V c.c 1ND+1N~ 1 Z-R11/SO 265186 2 / 120

12 V c.c 2N~ 1 Z-R11/OO 290198 2 / 120

8 V 50Hz 1ND 1 Z-R8/S 265164 2 / 120

8 V 50Hz 2ND 1 Z-R8/SS 265177 2 / 120

8 V 50Hz 1ND+1N~ 1 Z-R8/SO 265187 2 / 120

8 V c.c 1ND 1 Z-R7/S 265165 2 / 120

8 V c.c 2ND 1 Z-R7/SS 265178 2 / 120

82


Tensiune comand\/Func]ie/Module Tipul Nr.articol Unit.livr.

sg02303

Z-RE23/SO

Tip Z-RE

• cu LED, f\r\ ac]ionare manual\

• 20 A 250 V c.a.

230 V 50Hz 1ND 1

230 V 50Hz 2ND 1

230 V 50Hz 1ND+1N~ 1

230 V 50Hz 2ND+2N~ 2

230 V 50Hz 3ND+1N~ 2

24 V 50Hz 1ND 1

24 V 50Hz 2ND 1

24 V 50Hz 1ND+1N~ 1

24 V 50Hz 2ND+2N~ 2

24 V 50Hz 3ND+1N~ 2

24 V DC 1ND 1

24 V DC 2ND 1

24 V DC 1ND+1N~ 1

24 V DC 2ND+2N~ 2

12 V 50Hz 2ND+2N~ 2

12 V 50Hz 3ND+1N~ 2

12 V DC 2ND+2N~ 2

8 V 50Hz 2ND 1

Z-RE230/S 265190 2 / 120

Z-RE230/SS 265193 2 / 120

Z-RE230/SO 265197 2 / 120

Z-RE230/2S2O 265230 1 / 60

Z-RE230/3S1O 265235 1 / 60

Z-RE24/S 265191 2 / 120

Z-RE24/SS 265194 2 / 120

Z-RE24/SO 265198 2 / 120

Z-RE24/2S2O 265231 1 / 60

Z-RE24/3S1O 265236 1 / 60

Z-RE23/S 265192 2 / 120

Z-RE23/SS 265195 2 / 120

Z-RE23/SO 265199 2 / 120

Z-RE23/2S2O 265232 1 / 60

Z-RE12/2S2O 265233 1 / 60

Z-RE12/3S1O 265237 1 / 60

Z-RE11/2S2O 265234 1 / 60

Z-RE8/SS 265196 2 / 120

sg02203

Z-RK230/SS

Tip Z-RK

• cu ac]ionare manual\ [i LED

• 20 A 250 V c.a. AC1

230 V 60Hz 2ND 1

230 V 60Hz 2N~ 1

230 V 50Hz 1ND 1

230 V 50Hz 2ND 1

230 V 50Hz 1ND+1N~ 1

230 V 50Hz 2ND+2N~ 2

230 V 50Hz 3ND+1N~ 2

230 V 50Hz 2NC 1

110 V DC 2ND 1

24 V 50Hz 1ND 1

24 V 50Hz 2ND 1

24 V 50Hz 1ND+1N~ 1

24 V 50Hz 2ND+2N~ 2

24 V 50Hz 3ND+1N~ 2

24 V 50Hz 2N~ 1

24 V c.c 2ND 1

24 V c.c 1ND+1N~ 1

24 V c.c 2ND+2N~ 2

12 V 50Hz 1ND+1N~ 1

12 V 50Hz 2ND+2N~ 2

12 V 50Hz 3ND+1N~ 2

8 V 50Hz 1ND+1N~ 1

Z-RK241/SS 265202 2 / 120

Z-RK241/SO 265207 2 / 120

Z-RK230/S 265200 2 / 120

Z-RK230/SS 265203 2 / 120

Z-RK230/SO 265208 2 / 120

Z-RK230/2S2O 265238 1 / 60

Z-RK230/3S1O 265241 1 / 60

Z-RK230/OO 265213 2 / 120

Z-RK109/SS 265204 2 / 120

Z-RK24/S 265201 2 / 120

Z-RK24/SS 265205 2 / 120

Z-RK24/SO 265209 2 / 120

Z-RK24/2S2O 265239 1 / 60

Z-RK24/3S1O 265242 1 / 60

Z-RK24/OO 265214 2 / 120

Z-RK23/SS 265206 2 / 120

Z-RK23/SO 265210 2 / 120

Z-RK23/2S2O 271464 1 / 60

Z-RK12/SO 265211 2 / 120

Z-RK12/2S2O 265240 1 / 60

Z-RK12/3S1O 265243 1 / 60

Z-RK8/SO 265212 2 / 120

Alte tensiuni, frecven]e [i func]ii de contact la cerere.

SG02505

Z-TN230/SS

SG01603

Z-TN230/3S

Tip Z-TN

• cu preselectare manual\ a func]iilor - permanent ON / AUTOM / OFF

• 20 A 250 V c.a.

230 V 50Hz 2ND 1

230 V 50Hz 3ND 2

230 V 50Hz 4ND 2

230 V 50Hz 1ND+1N~ 1

Z-TN230/SS 265574 2 / 120

Z-TN230/3S 265576 1 / 60

Z-TN230/4S 265579 1 / 60

Z-TN230/1S1O 267975 2 / 120

230 V 50Hz 2ND+2N~ 2 Z-TN230/2S2O 103168 1 / 60

24 V 50Hz 2ND 1 Z-TN24/SS 267976 2 / 120

24 V 50Hz 3ND 2 Z-TN24/3S 267977 1 / 60

24 V 50Hz 4ND 2 Z-TN24/4S 267978 1 / 60

24 V 50Hz 1ND+1N~ 1 Z-TN24/1S1O 267979 2 / 120

83


Accesorii

Distan]ier 0.5 module Z-DST 248949 10

Bloc barete pentru relee de impuls, relee, aparate de comutare [i control (Serii Z-PU, Z-SW)

WA_SG10702

Z-EK/25

1-pol drept gri 10mm 2

1-pol drept albastru 10mm 2

1-pol drept gri 16mm 2

1-pol drept albastru 16mm 2

borna extensie 25mm 2 dreapt\ si lung\

borna extensie 25mm 2 dreapt\ si scurt\

borna extensie 25mm 2 90 0 lung\

borna extensie 25mm 2 90 0 scurt\

Z-SV-10/1P-F/13 264918 10

Z-SV-10/N-F/13 264919 10

Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25

Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25

Z-EK/25 264935 10 / 600

Z-EK/25/K 269525 10 / 600

Z-EK/25/QL 264937 10 / 600

Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

84


Contactor pentru instala]ii Z-SCH

Tensiune nom./Curent nominal AC1/Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG0102

Z-SCH230/25-40

SG0502

SG0602

Z-SC

SG0602

230V 25A 4ND

230V 25A 4N~

230V 25A 3ND+1N~

230V 25A 2ND+2N~

24V 25A 4ND

24V 25A 2ND+2N~

230V 40A 4ND

230V 40A 3ND+1N~

230V 40A 2ND+2N~

230V 40A 2ND

230V 63A 4ND

230V 63A 3ND+1N~

230V 63A 2ND+2N~

230V 63A 2ND

Z-SCH230/25-40 248847 1 / 60

Z-SCH230/25-04 248848 1 / 60

Z-SCH230/25-31 248846 1 / 60

Z-SCH230/25-22 248849 1 / 60

Z-SCH24/25-40 248851 1 / 60

Z-SCH24/25-22 248850 1 / 60

Z-SCH230/40-40 248852 1 / 40

Z-SCH230/40-31 248854 1 / 40

Z-SCH230/40-22 248853 1 / 40

Z-SCH230/40-20 248855 1 / 40

Z-SCH230/63-40 248856 1 / 40

Z-SCH230/63-31 248858 1 / 40

Z-SCH230/63-22 248857 1 / 40

Z-SCH230/63-20 248859 1 / 40

Z-SCH230/63-40

Z-SC

Accesorii

Capac sigilabil (25A) Z-SCHAK-2TE 248860 10

Capac sigilabil (40, 63A) Z-SCHAK-3TE 248861 10

Contact auxiliar 1ND+1N~ Z-SC 248862 3

Distan]ier

(0.5 module) Z-DST 248949 10

Supresor Combina]ie RC Z-RC/230 101428 2/120

12-250 Vc.a.

85


Releu de impuls Z-S

• 16 A 250 Vc.a.

SG01803

Z-S24/SO

Tensiune nom./Curent nominal AC1/Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

240 V 50Hz 1ND 1 Z-S240/S 265261 2 / 120

240 V 50Hz 2ND 1 Z-S240/SS 265269 2 / 120

240 V 50Hz 1ND+1N~ 1 Z-S240/SO 265282 2 / 120

240 V 50Hz 2ND+2N~ 2 Z-S240/2S2O 265304 1 / 60

240 V 50Hz 1Com 1 Z-S240/W 265289 2 / 120

240 V 50Hz 2Com 2 Z-S240/WW 265311 1 / 60

240 V 60Hz 2ND 1 Z-S241/SS 265268 2 / 120

230 V 50Hz 1ND 1 Z-S230/S 265262 2 / 120

230 V 50Hz 2ND 1 Z-S230/SS 265271 2 / 120

230 V 50Hz 4ND 2 Z-S230/4S 270335 1 / 60

230 V 50Hz 1ND+1N~ 1 Z-S230/SO 265283 2 / 120

230 V 50Hz 2ND+2N~ 2 Z-S230/2S2O 265305 1 / 60

230 V 50Hz 1Com 1 Z-S230/W 265290 2 / 120

230 V 50Hz 2Com 2 Z-S230/WW 265312 1 / 60

230 V 60Hz 2ND 1 Z-S231/SS 265270 2 / 120

110 V 50Hz 1ND 1 Z-S110/S 265263 2 / 120

110 V 50Hz 2ND 1 Z-S110/SS 265273 2 / 120

110 V 50Hz 1ND+1N~ 1 Z-S110/SO 265284 2 / 120

110 V 50Hz 2ND+2N~ 2 Z-S110/2S2O 265306 1 / 60

110 V 50Hz 1Com 1 Z-S110/W 265291 2 / 120

110 V 50Hz 2Com 2 Z-S110/WW 265313 1 / 60

110 V 60Hz 2ND 1 Z-S111/SS 265272 2 / 120

110 V c.c 2ND 1 Z-S109/SS 265274 2 / 120

110 V c.c 1Com 1 Z-S109/W 265292 2 / 120

110 V c.c 2Com 2 Z-S109/WW 265314 1 / 60

48Vc.a./24V c.c *) 1ND 1 Z-S48/S 265534 2 / 120

48Vc.a/24V c.c *) 2ND 1 Z-S48/SS 265536 2 / 120

48Vc.a/24V c.c *) 4ND 2 Z-S48/4S 100665 1 / 60

48Vc.a/24V c.c *) 1ND+1N~ 1

48Vc.a/24V c.c *) 2ND+2N~ 2

48Vc.a/24V c.c *) 1Com 1

48Vc.a/24V c.c *) 2Com 2

24Vc.a/12V c.c *) 1ND 1

24Vc.a/12V c.c *) 2ND 1

24Vc.a/12V c.c *) 1ND+1N~ 1

24Vc.a/12V c.c *) 2ND+2N~ 2

24Vc.a/12V c.c *) 1Com 1

24Vc.a/12V c.c *) 2Com 2

24 V 60Hz 2ND 1

24 V c.c 1Com 1

12 V 50Hz 1ND 1

12 V 50Hz 2ND 1

12 V 50Hz 1ND+1N~ 1

12 V 50Hz 2ND+2N~ 2

12 V 50Hz 1Com 1

12 V 50Hz 2Com 2

12 V c.c 2ND 1

8 V 50Hz 1ND 1

8 V 50Hz 2ND 1

8 V 50Hz 1ND+1N~ 1

8 V 50Hz 2ND+2N~ 2

8 V 50Hz 1Com 1

8 V 50Hz 2Com 2

8 V c.c 2ND 1

8 V c.c 1Com 1

8 V c.c 2Com 2

*) Tensiune dubl\ c.a./c.c

Z-S48/SO 265538 2 / 120

Z-S48/2S2O 265540 1 / 60

Z-S48/W 265544 2 / 120

Z-S48/WW 265542 1 / 60

Z-S24/S 265535 2 / 120

Z-S24/SS 265537 2 / 120

Z-S24/SO 265539 2 / 120

Z-S24/2S2O 265541 1 / 60

Z-S24/W 265545 2 / 120

Z-S24/WW 265543 1 / 60

Z-S25/SS 265276 2 / 120

Z-S23/W 265925 2 / 120

Z-S12/S 265266 2 / 120

Z-S12/SS 265278 2 / 120

Z-S12/SO 265287 2 / 120

Z-S12/2S2O 265309 1 / 60

Z-S12/W 265296 2 / 120

Z-S12/WW 265317 1 / 60

Z-S11/SS 265279 2 / 120

Z-S8/S 265267 2 / 120

Z-S8/SS 265280 2 / 120

Z-S8/SO 265288 2 / 120

Z-S8/2S2O 265310 1 / 60

Z-S8/W 265297 2 / 120

Z-S8/WW 265318 1 / 60

Z-S7/SS 265281 2 / 120

Z-S7/W 265298 2 / 120

Z-S7/WW 265319 1 / 60

86


Tensiune nominal\ Func]ie Module Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG01903

Z-SC230/S

Releu de impuls cu comand\ centralizat\ Z-SC

240 V c.a 50/60Hz 3ND 2

240 V c.a 50/60Hz 1ND+1Com 2

240 V c.a 50/60Hz 2ND+1N~ 2

230 V c.a 50/60Hz 1ND 1

230 V c.a 50/60Hz 3ND 2

230 V c.a 50/60Hz 1ND+1Com 2

230 V c.a 50/60Hz 2ND+1N~ 2

110 V c.a 50/60Hz 3ND 2

110 V c.a 50/60Hz 1ND+1Com 2

110 V c.a 50/60Hz 2ND+1N~ 2

24 V c.a 50/60Hz 1ND 1

Z-SC240/3S 265320 1 / 60

Z-SC240/1S1W 265323 1 / 60

Z-SC240/2S1O 265326 1 / 60

Z-SC230/S 265299 2 / 120

Z-SC230/3S 265321 1 / 60

Z-SC230/1S1W 265324 1 / 60

Z-SC230/2S1O 265327 1 / 60

Z-SC110/3S 265322 1 / 60

Z-SC110/1S1W 265325 1 / 60

Z-SC110/2S1O 265328 1 / 60

Z-SC24/S 265300 2 / 120

SG02103

Releu de impuls cu comutare LED Z-SB

230 V c.a. 2ND 1

24 V c.a. 2ND 1

24 V c.c. 2ND 1

Z-SB230/SS 265301 2 / 120

Z-SB24/SS 265302 2 / 120

Z-SB23/SS 265303 2 / 120

Z-SB230/SS

Alte tensiuni, frecven]e [i func]ii de contact la cerere.

SG04403

SG02605

Acessorii pentru Z-S./.

Compensator 1

Bloc grup 1

Z-S/KO 270588 2 / 120

Z-SC/GP 270587 2 / 120

Bloc barete

Z-SC/GP

WA_SG10702

Z-S/KO

1-pol drept gri 10mm 2

1-pol drept albastru 10mm 2

1-pol drept gri 16mm 2

1-pol drept albastru 16mm 2

borna extensie 25mm 2 dreapt\ si lung\

borna extensie 25mm 2 dreapt\ si scurt\

borna extensie 25mm 2 90 0 lung\

borna extensie 25mm 2 90 0 scurt\

Z-SV-10/1P-F/13 264918 10

Z-SV-10/N-F/13 264919 10

Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25

Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25

Z-EK/25 264935 10 / 600

Z-EK/25/K 269525 10 / 600

Z-EK/25/QL 264937 10 / 600

Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

Z-EK/25

87


Automat de scar\ Z-TL.

SG02705

Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

Automat de scar\ cu func]ie

stop

Automat de scar\ cu func]ie

stop [i alarm\

Z-TLE 284938 6 / 120

Z-TLK 285020 6 / 120

Automat de scar\ cu avertizare de conectare [i func]ie stop TL.

SG12705

Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

Automat de scar\ cu avertizare

de conectare [i func]ie stop

TLE 101064 2 / 120

Automat de scar\, ca TLE,dar

suplimentar cu intrare de

TLK 101066 2 / 120

control pentru control centralizat,

protejat la tensiune zero

Releu de timp Z-ZR

SG1302

Func]ie Contacte Tipul Nr.articol Unit.livr.

e+r

e+w

bi+b

mf

li+lp

mf

1Com

1Com

1Com

1Com

2Com

2Com

Z-ZRER/W 248881 2 / 120

Z-ZREWI/W 248882 2 / 120

Z-ZRBLI/W 248883 2 / 120

Z-ZRMF/W 248885 2 / 120

Z-ZRTAK/WW 248884 1 / 60

Z-ZRMF/WW 248886 1 / 60

Releu de minim\ tensiune Z-UR/400

SG2002

Tensiune de comutare / U N Tipul Nr.articol Unit.livr.

U N

x 0.85 230/400 V c.a. Z-UR/400 248252 1

Releu de supraveghere a tensiunii minime Z-ZRU

• Comutare temporizat\

SG2102

Tens. comutare / temporizare Tipul Nr.articol Unit.livr.

U N

x 0.85

U N

x 0.85

5-15 min

5-15 min

Z-ZRU/380 248896 1 / 60

Z-ZRU/400 249041 1 / 60

Releu de prioritate (de curent) Z-LAR/

SG11702

Func]ie/Domeniu curent nom. (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

N~ 3-8

N~ 10-16

N~ 15-32

ND 3-8

ND 10-16

ND 15-32

Com 3-8

Z-LAR/8-O 248256 1 / 60

Z-LAR/16-O 248257 1 / 60

Z-LAR/32-O 248258 1 / 60

Z-LAR/8-S 248259 1 / 60

Z-LAR/16-S 248260 1 / 60

Z-LAR/32-S 248261 1 / 60

Z-LAR/8-W 248262 1 / 60

88


~ntreruptor „Bio“ Z-FFS/16

SG23802

Tipul Nr.articol Unit.livr.

Intreruptor „Bioschalter“

Rezistor de sarcin\

Z-FFS/16 248255 1 / 60

PTC-rezistor de sarcin\ 840000011 1

Automat de intensitate luminoas\ DS

Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg12204

wa_sg02605

Montaj pe [in\ (1ND)

Montaj pe [in\ (1Com+timer)

Montaj extern(1ND)

DS-GS/1S 237769 1 / 72

DS-GS/1W 237770 1 / 45

DS-GK 237771 1 / 36

Accesorii

Senzor de rezerv\ pt. DS-GS

Capac pentru aplica]ii diurne

Z-DS/SENSOR 237772 1 / 200

Z-DS/KAPPE 237773 1 / 50

Z-DS/SENSOR

DS-GS/1S

Automat de intensitate luminoas\ Z.-LMS

SG2402

Tipul Nr.articol Unit.livr.

Montaj pe [in\ suport Z-LMS 248218 1

Accesorii

Senzor de rezerv\ pt. Z-LMS

Carcas\ borne 2module

Plac\ de montaj 2module

Z7-LMS/SENSOR 850000754 1 / 6

Z7-SDM/AK-2TE 850000317 2

Z7-SDM/MP-2TE 850000318 24

Z-LMS

89


Ceasuri programabile Z-SGS, SU-G., Z-SDM

Mecanism/Program Canale Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG02903

SG02803

Analogice

Sincron Zilnic 1 Canal

Sincron Zilnic 1 Canal

Sincron S\pt\mânal 1 Canal

Quartz Zilnic 1 Canal

Quartz Zilnic 1 Canal

Quartz S\pt\mânal 1 Canal

Quarz Zil.+S\pt\m. 2 Canale

Z-SGS/ TA 248254 2 / 120

SU-GS/1W-TA 268626 2 / 40

SU-GS/1W-WO 268627 2 / 40

SU-GQ-TA 268628 2 / 120

SU-GQ/1W-TA 268629 2 / 40

SU-GQ/1W-WO 268630 2 / 40

SU-GQ/2W-TW 268631 1 / 20

SU-GS/1W-TA

SU-GQ-TA

Accesorii

Set de perete 1modul

Set de perete 2/3 module

Set de perete 6 module

Z-SU/AP-1TE 280415 1 / 50

Z-SU/AP-3TE 280416 1 / 50

Z-SU/AP-6TE 280417 1 / 50

Mecanism/Program Canale Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG2302

Digital

Quarz Zilnic 1 canal

Quarz S\pt\mânal 1 canal

Quarz S\pt\mânal 2 canale

Z-SDM/1K-TA 248210 1 / 60

Z-SDM/1K-WO 248211 1 / 60

Z-SDM/2K-WO 248212 1 / 60

Accesorii

Capac borne

Plac\ de montaj

2 module

2 module

Z7-SDM/AK-2TE 850000317 6

Z7-SDM/MP-2TE 850000318 24

Z-SDM/1K-WO

90


Releu DI cu resetare automat\ Z-FR

SG16502

Putere nominal\ (W) Tipul Nr.articol Unit.livr.

2000

1000

Z-FRD/2000/1N/003-A 235935 1 / 60

Z-FRF/1000/1N/003-A 235940 1 / 60

Telecomand\ Z-TC

SG06503

Func]ie Tipul Nr.articol Unit.livr.

1ND

+ 4ND

4 x IN, 4ND (OUT)

Z-TC/1S 248386 1 / 30

Z-TCR/4S 248387 1 / 30

Z-TCR 248388 1 / 10

Z-TC/1S

SG06703

Z-TCR

Aparate de semnalizare: Buzzer Z-SUM, Sonerie Z-GLO

Func]ie/Tensiune nominal\(V∼) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG04103

Buzzer 230

Buzzer 24

Buzzer 12

Sonerie 230

Sonerie 24

Sonerie 12

Z-SUM230 270584 2 / 120

Z-SUM24 270583 2 / 120

Z-SUM12 271087 2 / 120

Z-GLO230 270586 2 / 120

Z-GLO24 270585 2 / 120

Z-GLO12 271088 2 / 120

91


Transformatoare 230V, TR-G

Transformatoare de sonerie 230V, TR-G.

• Tip -S cu comutator ^n primar

Module Tens. sec. (V) Curent sec. (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG07003

2 8 1

2 4-8-12 1-1-0,67

2 8 1

2 4-8-12 2-2-1,5

3 12-24 2-1

TR-G/8 272480 1 / 28

TR-G3/8 272481 1 / 28

TR-G/8-S 272482 1 / 28

TR-G3/18 272483 1 / 28

TR-G2/24 272484 1 / 20

Transformatoare de siguran]\ 230V, TR-G./..-SF.

• 100% ED

Module Tens. sec. (V) Curent sec. (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG07103

5 12-24 5,2-2,6

3 8-12 2-2

5 12-24 2-1

TR-G2/63-SF 272485 1 / 12

TR-G2/24-SF 272486 1 / 20

TR-G2/24-SF2 272487 1 / 12

Accesorii

• 1 Set = Plac\ de montaj + 2 Carcase borne

Set 2 module

Set 3 module

Set 5 module

Z-TR/AP-2TE 272488 1 / 28

Z-TR/AP-3TE 272489 1 / 28

Z-TR/AP-5TE 272500 1 / 28

92


Sisteme de barete

• Informa]ii tehnice la pag. 254 - 260

Exemple: Prinderea sistemelor de barete

wa_sg08102 wa_sg07902 wa_sg08002

Acelasi unghi de conectare ZV-L1/N (-80A)

pentru L1 si N, la 180°

sg13702

Acelasi unghi de conectare ZV-L2/L3 (-80A)

pentru L2 si L3, la 180°

Acelasi unghi de conectare ZV-N-05TE (-80A)

pentru baretele N 50 si 80 A .

capac de cap\t ZV-AEK

Bareta

ZV-SS

ZV-SS-80A

capac barete ZV-ADP

94


Sisteme de barete de interconectare

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

330607

Sisteme de barete 50A, 80A ZV

pentru PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFDM, PFNM, Z-SLS/D01, Z-SH, S-SI

(cu contact auxiliar)

50 A, ZV-SS

SG7997

80 A, ZV-SS-80A

Furc\ ^n unghi L1, N; 10 buc. ZV-L1/N-10 263941 10 / 600

Bloc de alimentare 25/50mm 2 Z-D80 248269 12 / 120

Furc\ ^n unghi L1, N; 36 buc. ZV-L1/N-36 263942 36 / 2160

Furc\ ^n unghi L1, N; 100 buc. ZV-L1/N-100 263943 100 / 3000

Furc\ ^n unghi L2, L3; 10 buc. ZV-L2/L3-10 263944 10 / 600

Furc\ ^n unghi L2, L3; 36 buc. ZV-L2/L3-36 263945 36 / 2160

Furc\ ^n unghi L2, L3; 100 buc. ZV-L2/L3-100 263946 100 / 3000

Furc\ ^n unghi N (0.5 MU); 10 buc. ZV-N-05TE-10 263947 10 / 600

Furc\ ^n unghi N (0.5 MU); 36 buc. ZV-N-05TE-36 263948 36 / 2160

Furc\ ^n unghi N (0.5 MU); 100 buc. ZV-N-05TE-100 263949 100 / 3000

Barete 1m

ZV-SS 263956 1 / 10

Furc\ ^n unghi L1, N; 10 buc. ZV-L1/N-80A-10 263950 10 / 600

Furc\ ^n unghi L1, N; 36 buc. ZV-L1/N-80A-36 263951 36 / 2160

Furc\ ^n unghi L1, N; 100 buc. ZV-L1/N-80A-100 263952 100 / 3000

Furc\ ^n unghi L2, L3; 10 buc. ZV-L2/L3-80A-10 263953 10 / 600

Furc\ ^n unghi L2, L3; 36 buc. ZV-L2/L3-80A-36 263954 36 / 2160

Furc\ ^n unghi L2, L3; 100 buc. ZV-L2/L3-80A-100 263955 100 / 3000

Barete 1m

ZV-SS-80A 263957 1 / 10

Capac acoperit bar\1m pentru 50+80A ZV-ADP 263958 1 / 10

Masc\ terminal\ pentru profil acoperit ZV-AEK 263959 10 / 600

95


Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG14702

Bloc de barete de interconectare (tip furc\) Z-GV

pt. PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFDM, PFNM, Z-SLS/D01 (f\r\ contact auxiliar)

• livrate cu capace

• Curent nominal 63 A

3 faze 6x PKN. Z-GV-10/3P-4TE/17 271081 25

• Curent nominal 80 A

1 faz\ 16x

2 faze 8x

3 faze 2x

3 faze 5x

4 faze 4x

Z-GV-16/1P-1TE/16 271074 50

Z-GV-16/1P+N-2TE/16 271075 20

Z-GV-16/3P-3TE/8 271073 40

Z-GV-16/3P-3TE/16 271076 20

Z-GV-16/3P+N-4TE/16 271078 15

Bloc de barete (tip furc\) Z-GV

pt. PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFDM, PFNM, Z-SLS/D01 (cu contact auxiliar)

• livrate f\r\ capace

• Curent nominal 63 A

1 faz\

3 faze

3 faze

Capac 2+3p

Z-GV-10/1P-1TE 270339 50

Z-GV-10/3P-3TE 271060 20

Z-GV-10/3P-4TE 271080 20

Z-AK-10/2+3P 271069 10 / 600

• Curent nominal 80 A

1 faz\

1 faz\ + contact auxiliar

2 faze

3 faze

3 faze + contact auxiliar

4 faze

4 faze

Capac 2+3p

Capac 4p

Z-GV-16/1P-1TE 271061 50

Z-GV-16/1P+HS 271062 50

Z-GV-16/1P+N-2TE 271063 20

Z-GV-16/3P-3TE 271064 20

Z-GV-16/3P+HS 271065 20

Z-GV-16/3P+N-4TE 271066 15

Z-GV-16/3P+3N-6TE 263142 15

Z-AK-16/2+3P 271070 10 / 600

Z-AK-16/4P 271071 10 / 600

1 faz\

1 faz\ + contact auxiliar

3 faze

3 faze

2 faze

3 faze + contact auxiliar

4 faze

4 faze

96


Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG14602

Bloc de barete de interconectare (tip furc\ [i pin) Z-GSV-16/

pentru PLS.1N (1.5module)

• livrate cu capace

• Curent nominal 80 A

2 faze 9x

4 faze 3x

Z-GSV-16/1P+N/9 271077 15

Z-GSV-16/3P+3N/9 271079 15

Bloc de barete de interconectare (tip furc\ [i pin) Z-GSV-16/

pentru PLS.1N (1.5module)

• livrate f\r\ capace

• Curent nominal 80 A

2 faze

4 faze

Capace 2+3p

Capace 4p

Z-GSV-16/1P+N 271067 10

Z-GSV-16/3P+3N 271068 10

Z-AK-16/2+3P 271070 10 / 600

Z-AK-16/4P 271071 10 / 600

Capace

Barete

2 faze

4 faze

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

Bloc de barete de interconectare (tip pin) Z-SV...-SD

pentru priza cu ^mp\mântare Z-SD230

• livrate cu capace

• Curent nominal 50 A

2 faze

Capace

Z-SV-10/1P+N-SD 269526 10

Z-V-AK/2+3P 264930 10 / 600

97


Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

WA_SG11302

Bloc de barete de interconectare (tip pin) Z-SV-10/

pentru PLN. (1modul), Z-SH, Z-SI

• livrate cu capace

• Curent nominal 50 A

1-pol drept culoare gri

1-pol drept culoare albastru

1-pol la fa]\-n fa]\ culoare gri

1-pol la fa]\-n fa]\ culoare albastru

2-poli

3-poli

4-poli

4-poli (pt. PLN.)

Z-SV-10/1P-1TE/13 264916 10

Z-SV-10/N-1TE/13 264917 10

Z-SV-10/1P-F/13 264918 10

Z-SV-10/N-F/13 264919 10

Z-SV-10/2P-2TE/13 264922 10

Z-SV-10/3P-3TE/13 264924 10

Z-SV-10/3P+N-4TE/12 264926 10

Z-SV-10/3P+3N-3TE/13 264927 10

WA_SG11502

Bloc de barete de interconectare (tip pin) Z-SV-16/

pentru PLN. (1modul), Z-SH, Z-SI

• livrate f\r\ capace

• Curent nominal 63 A

1-pol drept culoare gri Z-SV-16/1P-1TE 264912 25

1-pol drept culoare albastru Z-SV-16/N-1TE 264913 25

1-pol fa]\-n fa]\ culoare gri Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25

1-pol fa]\-n fa]\ culoare albastru Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25

2-poli

Z-SV-16/2P-2TE 264923 10

3-poli (pt. PLN.)

Z-SV-16/2P+2N-2TE 264914 7

3-poli

Z-SV-16/3P-3TE 264925 10

4-poli

Z-SV-16/3P+N-4TE 264928 7

4-poli (pt. PLN.)

Z-SV-16/3P+3N-3TE 264915 7

Capace

Barete

1 faz\

1 faz\

1 faz\

1 faz\

2 faze

3 faze

3 faze

4 faze

4 faze

98


Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG4700

Bloc de barete de interconectare (tip furc\ [i pin) 12 module Z-GSV-10/

pentru PLN. (1modul) + RCD

• livrate cu capace

• Curent nominal 50 A

2 faze jos, RCD-2p + 10xPLN

4 faze jos, RCD-4p + 8xPLN

4 faze jos, RCD-4p + 3xPLS..

+ 5xPLN

2 faze deasupra, RCD-2p + 10xPLN

4 faze deasupra, RCD-4p + 8xPLN

Z-GSV-10/1P+N/12-U 274299 10 / 100

Z-GSV-10/3P+N/12-U 274400 10 / 100

Z-GSV-10/3P+N/12H-U 274401 10 / 100

Z-GSV-10/1P+N/12-O 274402 10 / 100

Z-GSV-10/3P+N/12-O 274403 10 / 100

Capace

Barete

2 faze jos

4 faze jos

4 faze jos

2 faze deasupra

4 faze deasupra

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg14303

Bloc de barete de interconectare (tip furc\ [i pin) 13 module Z-GSV-10/

pentru PLG. (1modul) + RCD

• livrate f\r\ capace

• Curent nominal 50 A

2 faze deasupra, RCD-2p + 11xPLG

4 faze deasupra, RCD-4p + 9xPLG

Z-GSV-10/1P+N-F/13 264920 10

Z-GSV-10/3P+N-F/13 264921 10

Barete

2 faze deasupra

4 faze deasupra

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

Accesorii

WA_SG10602

Capace, Z-V-AK/

pt. Z-SV.. 2P, 3P, 2P+2N, 3P+3N

pt Z-SV-10/3P+3N-4TE/12 [i

Z-SV-16/3P+3N-4TE

Z-V-AK/2+3P 264930 10 / 600

Z-V-AK/4P 264931 10 / 600

2

Extensie barete 6 - 25 mm , Z-EK/25

WA_SG10702

714KL16419

• pentru barete tip Z-SV

lung\, dreapt\

Z-EK/25 264935 10 / 600

scurt\, pozi]ionat\ la 90 0 Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

scurt\, dreapt\

Z-EK/25/K 269525 10 / 600

long, pozi]ionat\ la 90 0

Z-EK/25/QL 264937 10 / 600

Element de protec]ie ^mpotriva atingerii ZV-BS

ZV-BS 264940 10 / 600

99


Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

Wa_sg11502

Bloc de barete de interconectare (tip pin) Z-SV-16/3P

pentru Z-SLS, Z-D0./SOCKEL (1.5module)

• livrate f\r\ capace

Wa_sg10802, SG4800

• Curent nominal 80 A

3 faze

Capac

Born\ de extensie pentru

Z-SV-16/3P 271072 20

Z-AK-16/2+3P 271070 10 / 600

Z-EK/50 264934 3 / 180

Bloc de barete de interconectare (tip pin) Z-SV-35

pentru Z-SLS, PLHT -V (1.5module), PLHT

• livrate f\r\ capace

• Curent nominal 110 A

Wa_sg11402

Wa_sg11002, SG4800

3 faze

3 faze

4 faze *

Capac

Born\ de extensie pentru

Z-SV-35/PLHT-V [i Z-SV-35/3P

Born\ de extensie pentru

Z-SV-35/3P+N-6TE

* livrate cu capace

Capace

Z-SV-35/3P 264938 4

Z-SV-35/PLHT-V 264939 4

Z-SV-35/3P+N-6TE 263110 4

Z-V-35/AK/3P 264932 10 / 600

Z-EK/95 264933 3 / 90

Z-EK/95-3N 264911 4 / 120

Barete

3 faze

4 faze

100


Faze Module Tipul Nr.articol Unit.livr.

Wa_sg02902

Barete Euro-Vario (tip furc\) EVG

pentru PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFDM, PFNM (cu contact auxiliar)

• Nu este necesar capacul de cap\t

• Nu se taie!

• Curent nominal 63 A

1 faz\ 2

1 faz\ 6

1 faz\ 12

2 faze 4

2 faze 6

2 faze 12

3 faze 6

3 faze 9

3 faze 12

3 faze 16

3 faze 20

4 faze 8

4 faze 12

Întreruptoare combinate cu 2 poli

pentru combina]iile RCD/MCB cu RCD 4 poli

3 faze 5

3 faze 8

EVG-1PHAS/2MODUL 215646 40 / 800

EVG-1PHAS/6MODUL 215638 40 / 800

EVG-1PHAS/12MODUL 215637 40 / 400

EVG-2PHAS/4MODUL 268220 20 / 400

EVG-2PHAS/6MODUL 215642 20 / 400

EVG-2PHAS/12MODUL 215641 20 / 200

EVG-3PHAS/6MODUL 215640 20 / 400

EVG-3PHAS/9MODUL 215645 20 / 200

EVG-3PHAS/12MODUL 215639 20 / 200

EVG-3PHAS/16MODUL 285381 20

EVG-3PHAS/20MODUL 285383 20 / 180

EVG-4PHAS/8MODUL 215644 10 / 100

EVG-4PHAS/12MODUL 215643 10 / 100

1 faz\ 2-5 EVG-1PHAS/N/2-5MODUL 285384 40 / 800

EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS 215659 20 / 200

EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS 215660 20 / 200

Wa_sg01602

pentru aplica]iile cu contacte auxiliare

1 faz\ 2

1 faz\ 9

2 faze 4

2 faze 10

3 faze 6

3 faze 12

EVG-1PHAS/2MODUL/HI 215655 40 / 200

EVG-1PHAS/9MODUL/HI 215656 40

EVG-2PHAS/4MODUL/HI 219573 20 / 400

EVG-2PHAS/10MODUL/HI 215657 20

EVG-3PHAS/6MODUL/HI 216411 20 / 200

EVG-3PHAS/12MODUL/HI 215658 20

WA_SG02902

• Curent nominal 80 A

1 faz\ 2

1 faz\ 6

1 faz\ 12

2 faze 4

2 faze 6

2 faze 12

3 faze 6

3 faze 9

3 faze 12

3 faze 16

3 faze 20

4 faze 8

4 faze 12

EVG-16/1PHAS/2MODUL 291464 40 / 800

EVG-16/1PHAS/6MODUL 291465 40 / 800

EVG-16/1PHAS/12MODUL 291466 40 / 400

EVG-16/2PHAS/4MODUL 291467 20 / 400

EVG-16/2PHAS/6MODUL 291468 20 / 400

EVG-16/2PHAS/12MODUL 291469 20 / 200

EVG-16/3PHAS/6MODUL 291470 20 / 400

EVG-16/3PHAS/9MODUL 291471 20 / 200

EVG-16/3PHAS/12MODUL 291472 20 / 200

EVG-16/3PHAS/16MODUL 291473 20 / 80

EVG-16/3PHAS/20MODUL 291474 10 / 100

EVG-16/4PHAS/8MODUL 291475 10 / 100

EVG-16/4PHAS/12MODUL 291476 10 / 100

pentru combina]iile RCD/MCB cu RCD 4 poli

3 faze 5

3 faze 8

EVG-16/3PHAS/N/5MODUL/LS 291477 20 / 200

EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS 291478 20 / 200

WA_SG01602

pentru aplica]iile cu contacte auxiliare

1 faz\ 2

1 faz\ 6

1 faz\ 9

2 faze 4

2 faze 6

2 faze 10

3 faze 6

3 faze 12

3x1 faze 6

3x1 faze 8

3x1 faze 9

EVG-16/1PHAS/2MODUL/HI 291479 40 / 800

EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI 291480 40 / 400

EVG-16/1PHAS/9MODUL/HI 291481 40 / 160

EVG-16/2PHAS/4MODUL/HI 291482 20 / 400

EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI 291483 20 / 200

EVG-16/2PHAS/10MODUL/HI 291484 20 / 200

EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI 291485 20 / 200

EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI 291486 20 / 80

EVG-16/3x1PHAS/6MODUL/HI 291487 20 / 200

EVG-16/3x1PHAS/8MODUL/HI 291488 20 / 200

EVG-16/3x1PHAS/9MODUL/HI 291489 20 / 80

101


1 faz\

2 faze

3 faze

4 faze

3 faze

3 faze

3 faze

3 faze

1 faz\ + contact auxiliar

2 faze + contact auxiliar

3 faze+ contact auxiliar

3x1 faze + contact auxiliar

1 faz\

102


Sisteme de barete

Terminale conectare conductoare SV

Curent Sec]iune conductor Tip Nr.articol Unit. livr.

nominal Conductor circular

max. A mm 2 tip conductor 1)

wa_sg11904

wa_sg11904

Terminale conectare conductor pentru bare Cu de 5 mm grosime

• Conector la baret\ pentru conductor rotund sau band\ Cu

50 1-4

100 2.5-16

160 16-50

200 35-70

350 70-185

SV34501 200181 15

SV34511 200185 15

SV34521 200186 15

SV34531 200187 15

SV34541 200188 15

Terminale conectare conductor pentru bare Cu de 10 mm grosime

• Conector la baret\ pentru conductor rotund sau band\ Cu

50 1-4

100 2.5-16

160 16-50

200 35-70

350 70-185

SV34551 200189 15

SV34561 200190 15

SV34571 200191 15

SV34581 200192 15

SV34591 200193 15

1)

monofilar, multifilar cu man[on, multifilar

Capac Z-SS-30X..-ADP

• acoperire bare plate Cu

• lungime 1 m

wa_sg03405

Pentru Cu plat H x l (mm)

30 x 5

30 x 10

Tip

Nr.articol

Z-SS-30X5-ADP 288886 10

Z-SS-30X10-ADP 288887 10

Unit. livr.

Sistem de bare 60 mm

Set bare 4 poli S S-30X5/60/4P

Pt l\]ime standard / NH izolator gr. 00 Tip Nr.articol Unit. livr.

wa_SG20304

2 / 3 unit\]i

3 / 5 unit\]i

4 / 7 unit\]i

SS-30X5/60/4P-2 279270 1

SS-30X5/60/4P-3 279271 1

SS-30X5/60/4P-4 279272 1

Sec]iune conductor (mm 2 ) Tip Nr.articol Unit. livr.

wa_sg09004

Pl\ci prindere terminale 60 mm pentru bar\ plat\ Cu grosime 5 mm

Z-SS-60/5-AKP

2.5-16

Z-SS-60/5-AKP-16 286888 1 / 10

16-50

Z-SS-60/5-AKP-50 286889 1

35-70

Z-SS-60/5-AKP-70 288880 1

70-185

Z-SS-60/5-AKP-185 288881 1

Pl\ci prindere terminale 60 mm pentru bar\ plat\ Cu grosime 10 mm

Z-SS-60/10-AKP

2.5-16

Z-SS-60/10-AKP-16 288882 1 / 10

16-50

Z-SS-60/10-AKP-50 288883 1

35-70

Z-SS-60/10-AKP-70 288884 1

70-185

Z-SS-60/10-AKP-185 288885 1

103


Pl\ci prindere terminale 60 mm, ne-echipate, Z-SS-60-AKP

(AKP f\r\ terminale)

• Utilizabil pentru terminale conectare conductor pân\ la diametrul - vezi tabel

L x l x h (mm) Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg11204

202 x 54 x 42 16 mm 2

202 x 108 x 42 70 mm 2

202 x 108 x 78 185 mm 2

Z-SS-60-AKP/54/42-L 288797 1 / 10

Z-SS-60-AKP/108/42-L 288798 1

Z-SS-60-AKP/108/78-L 288799 1

H ... m\surat pentru cupru

Capace 60 mm, ne-echipate, Z-SS-60-AH

• Utilizate ca rezerv\ pentru spa]ii neocupate [i asigurare protec]ie la atingere

L x l x H (mm) Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg12004

202 x 54 x 42

202 x 108 x 42

202 x 108 x 78

H ... m\surat de la cupru

Z-SS-60-AH/54/42 288794 1 / 10

Z-SS-60-AH/108/42 288795 1

Z-SS-60-AH/108/78 288796 1

Adaptor baret\ 60 mm

• Utilizabil pentru bare Cu cu o grosime de 5 mm [i 10 mm

Adaptor simplu Z-SS-60-ADE/16

• Sec]iune transversal\ 16 mm

2

- I e = 35A

• Sec]iune transversal\ 16 mm

2

- I = 80A

e

L\]ime (mm) / modul / sec]iune Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg10004

2

45 / 2,5 / 6mm Z-SS-60-ADE/6-45 100661 1 / 10

2

45 / 2,5 / 16mm

Z-SS-60-ADE/16-45 288786 1 / 10

2

54 / 3 / 16mm

Z-SS-60-ADE/16-54 288787 1 / 10

2

72 / 4 / 16mm

Z-SS-60-ADE/16-72 288788 1 / 10

81 / 4,5 / 16mm2

Z-SS-60-ADE/16-81 288789 1 / 10

Adaptor dublu Z-SS-60-ADD/6

• Sec]iune transversal\ 6 mm 2

• I e

= 35 A

L\]ime (mm) / modul / sec]iune Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg09804

45 / 2,5 / 6mm

54 / 3 / 6mm2

72 / 4 / 6mm2

81 / 4,5 / 6mm

2

2

Z-SS-60-ADD/6-45 288790 1 / 10

Z-SS-60-ADD/6-54 288791 1 / 10

Z-SS-60-ADD/6-72 288792 1 / 10

Z-SS-60-ADD/6-81 288793 1 / 10

104


Componente adaptor Z-SS-60-AD

• Adaptoarele sunt livrate f\r\ [ina suport, dar sunt livrabile cu elementul de conectare in X

• Adaptoare simple, sec]iune transversal\ 16 mm 2 , I e

= 80 A

• Adaptoare duble, sec]iune transversal\ 6 mm 2 , I e

= 35 A

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg09104

wa_sg09304

wa_sg09204

wa_sg09404

wa_sg11704

Adaptor gol

Adaptor simplu

Adaptor dublu

Partea lateral\

{in\ suport

{in\ suport

{in\ suport

{in\ suport

{in\ suport

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

54 mm

63 mm

72 mm

81 mm

Z-SS-60-ADL 288777 1 / 10

Z-SS-60-ADE/16L 288778 1 / 10

Z-SS-60-ADD/6L 288779 1 / 10

Z-SS-60-AD-S 288780 10 / 100

Z-SS-60-AD-TR/45 288781 4 / 120

Z-SS-60-AD-TR/54 288782 4 / 120

Z-SS-60-AD-TR/63 288783 4 / 120

Z-SS-60-AD-TR/72 288784 4 / 120

Z-SS-60-AD-TR/81 288785 4 / 120

105


Separatoare cu fuzibile

– Informa]ii tehnice la pag. 261 - 293

WA_SG03202

WA_SG07802

106


Separator de sarcin\ cu siguran]e fuzibile D01

Nr.poli/Curent nominal de durat\ (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

WA_SG03202

cu indicator vizual declan[are Z-SLS/D01 (neechipat)

1 max. 16 A

1+N max. 16 A

2 max. 16 A

3 max. 16 A

3+N max. 16 A

Z-SLS/D01/1 263155 18/ 180

Z-SLS/D01/1+N 263158 9/ 90

Z-SLS/D01/2 263156 9/ 90

Z-SLS/D01/3 263157 6/ 60

Z-SLS/D01/3+N 263159 4/ 40

Accesorii

Elemente fuzibile Z7-D01/SE-..

Separator de sarcin\ cu siguran]e fuzibile D02+D01

Nr.poli/Curent nominal de durat\ (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG3302

Standard Z-SLS/NEOZ (neechipat)

1 max. 63 A

1+N max. 63 A

2 max. 63 A

3 max. 63 A

3+N max. 63 A

Z-SLS/NEOZ/1 248235 12 / 120

Z-SLS/NEOZ/1+N 248237 6 / 60

Z-SLS/NEOZ/2 248233 6 / 60

Z-SLS/NEOZ/3 248234 4 / 40

Z-SLS/NEOZ/3+N 248236 3 / 30

SG3402

Cu monitorizare fuzibil Z-SLK/NEOZ (neechipat)

1+HS

1+N+HS

2+HS

3+HS

3+N+HS

max. 63 A

max. 63 A

max. 63 A

max. 63 A

max. 63 A

Z-SLK/NEOZ/1 248238 6 / 60

Z-SLK/NEOZ/1+N 248242 4 / 40

Z-SLK/NEOZ/2 248239 4 / 40

Z-SLK/NEOZ/3 248240 3 / 30

Z-SLK/NEOZ/3+N 248241 2 / 20

SG3202

Complete, cu codificator de curent captiv Z-SLS/CEK

1-pol

1-pol

1-pol

3-poli

3-poli

3-poli

3-poli

3-poli

10 A

16 A

25 A

16 A

25 A

35 A

50 A

63 A

Z-SLS/CEK10/1 272587 12 / 120

Z-SLS/CEK16/1 263135 12 / 120

Z-SLS/CEK25/1 263136 12 / 120

Z-SLS/CEK16/3 248243 4 / 40

Z-SLS/CEK25/3 248244 4 / 40

Z-SLS/CEK35/3 248245 4 / 40

Z-SLS/CEK50/3 248246 4 / 40

Z-SLS/CEK63/3 263160 4 / 40

SG08705

Complete, cu codificator de curent captiv, echipate cu terminal de trecere

pentru neutru, cu interblocare integrat\ anti-resetare, cu fuzibile inserabile

cu func]ie de pâlpâire incluse, Z-SLS/CEK.../.-SP

1+N 10 A

1+N 16 A

1+N 25 A

3+N 16 A

3+N 25 A

3+N 35 A

3+N 50 A

3+N 63 A

Z-SLS/CEK10/1-SP 100652 6 / 60

Z-SLS/CEK16/1-SP 100653 6 / 60

Z-SLS/CEK25/1-SP 100654 6 / 60

Z-SLS/CEK16/3-SP 100655 3 / 30

Z-SLS/CEK25/3-SP 100656 3 / 30

Z-SLS/CEK35/3-SP 100657 3 / 30

Z-SLS/CEK50/3-SP 100658 3 / 30

Z-SLS/CEK63/3-SP 100659 3 / 30

Accesorii pentru Z-SLS/NEOZ, Z-SLS/CEK, Z-SLK/NEOZ

Opritor metalic pentru 1 Pol Z-SLZ/SC

Opritor din plastic pentru 1 Pol Z-SLZ/SP

Set fuzibile cu semnalizare vizual\ Z-SLS/B-..

Set fuzibile f\r\ semnalizare vizual\ Z-SLS/E-..

107


SG01105

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

Seturi de fuzibile

• Pentru Z-SLS/NEOZ, Z-SLK/NEOZ, Z-SLS/CEK

• 1 Set const\ din: 3 fuzibile, 3 elemente de codificare a curentului, 1 cutie din plastic avand

culoarea indicatorului vizual de declan[are - se prinde pe [in\

Curent nominal (A) Tipul Nr.articol Unit.livr.

Cu semnalizare vizual\ declan[are Z-SLS/B, tensiunea nominal\ 60-400 V c.a.

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

35

40

50

63

Z-SLS/B-1A 268983 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-2A 268984 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-4A 268985 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-6A 268986 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-10A 268987 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-13A 289972 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-16A 268988 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-20A 268989 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-25A 268990 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-32A 289973 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-35A 268991 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-40A 289974 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-50A 268992 1 / 12 / 120

Z-SLS/B-63A 268993 1 / 12 / 120

Cu semnalizare vizual\ declan[are Z-SLS/B, tensiunea nominal\ 24 V c.a./c.c.

1

2

4

6

10

13

16

20

25

32

35

40

50

63

Z-SLS/B/24-1A 268994 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-2A 268995 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-4A 268996 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-6A 268997 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-10A 268998 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-13A 289975 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-16A 268999 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-20A 269000 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-25A 269001 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-32A 289976 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-35A 269002 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-40A 289977 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-50A 269003 1 / 12 / 120

Z-SLS/B/24-63A 269004 1 / 12 / 120

F\r\ semnalizare vizual\ declan[are Z-SLS/E, tensiunea nominal\ 400 V c.a., 220 V c.c

NOU

NOU

NOU

2

4

6

10

13

16

20

25

32

35

40

50

63

Z-SLS/E-2A 263147 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-4A 263148 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-6A 269005 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-10A 269006 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-13A 289978 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-16A 269007 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-20A 269008 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-25A 269009 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-32A 289979 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-35A 269010 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-40A 289990 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-50A 269011 1 / 12 / 120

Z-SLS/E-63A 269012 1 / 12 / 120

Set piese de leg\tur\

• Pentru Z-SLS/NEOZ, Z-SLK/NEOZ, Z-SLS/CEK

• 1 set const\ din 3 piese de leg\tur\, 3 elemente de codificare a curentului, 1 cutie din plastic

montabil\ pe [in\ omega

• Prin instalarea acestui set, un separator cu fuzibil se transform\ într-un separator de sarcin\

Curent nominal Tipul Nr.articol Unit.livr.

63 A Z-SLS/TR-SET 100660 1 / 12 / 120

108


Interblocaj anti-resetare

• Pentru Z-SLS/NEOZ, Z-SLK/NEOZ, Z-SLS/CEK

• Un interblocaj per aparat este necesar

Tipul Nr. articol Unit. livr.

SG9197

Blocaj metalic

Blocaj plastic

Z-SLZ/SC 268980 1 / 12 / 120

Z-SLZ/SP 268981 1 / 12 / 120

Pentru întreruptor separator D02+D01

SG3102

Cu indicator declan[are vizual Z-SLS/CB - codificare de curent prin inele

adaptoare inserabile

1 max. 63 A

Z-SLS/CB/1 248247 12 / 120

2 max. 63 A

Z-SLS/CB/2 248248 6 / 60

3 max. 63 A

Z-SLS/CB/3 248249 4 / 40

Accesorii pentru Z-SLS/CB

Fuzibile Z7-D0./SE-..

Inele adaptoare D01 Z-D02-D01/PE-..

Inele adaptoare D02 Z7-D02/PE-..

Arc adaptor D01 Z-SLS/CB-HF

Arc adaptor

• Pentru Z-SLS/CB/. la utilizare cu fuzibil D01

Gabarit

Tipul Nr. articol Unit. livr.

WA_SG02602

D01 Z-SLS/CB-HF 263154 20 / 240

Terminal dublu

• Pentru Z-SLS/NEOZ, Z-SLK/NEOZ, Z-SLS/CEK

Gabarit

Tipul Nr. articol Unit. livr.

46383A

2

Terminal 2x3x35 mm Z-SLZ/KL 268982 15 / 150

Sec]iune terminal

Accesorii pentru Z-SLS

Pentru bloc barete [i terminale alimentare, a se vedea partea tehnic\,

întreruptoare cu fuzibile [i partea de comand\ la sisteme de barete.

109


Sisteme cu fuzibil D, gabarit D01 [i D02

SG11605

SG11505

Gabarit/Curent nominal/Poli/L\]ime Tipul Nr.articol Unit. livr.

Socluri fuzibile D0.-SO

• Con]inut livrare: neechipate [i f\r\ capace de siguran]\

D01 max. 16A 1-pol

D01 max. 16A 3-poli

D02 max. 63A 1-pol

D02 max. 63A 3-pole

27mm

81mm

27mm

81mm

Accesorii pentru D01/D02, 3-poli

D01-SO/16/1 102752 9 / 216

D01-SO/16/3 102674 3 / 72

D02-SO/63/1 102675 9 / 216

D02-SO/63/3 102676 3 / 72

Bloc barete 3p/63A

Capace pentru Z-SV-16/3P

Z-SV-16/3P 271072 20

Z-AK-16/2+3P 271070 10

SG3802

Suport pentru montare pe sisteme de bare cu 60 mm distan]a ^ntre bare,

tip Z-D02/R/3

• Con]inut livrare: neechipate [i f\r\ capace de siguran]\

• Set capac Z-D02-S-AB-SET (accesorii) permit acoperirea barelor

• Capace de compensare (accesorii) permit combinarea cu separatoare de sarcin\ NH tip LTS,

LTS-L pe un sistem de bare f\r\ ^ndoirea cuprului.

D02 max. 63A 3-poli

D02 max. 63A 3-poli

D02 max. 63A 3-poli

27mm

36mm

54mm

Z-D02/R/3 248253 6

Z-D02/R/3-36 100663 60

Z-D02/R/3-54 100664 40

Accesorii pentru Z-D02/R/3...: Capace de compensare pentru 2 unit\]i Z-D02/R/.

• 60 mm distan]a ^ntre bare

• Distan]a frontal\ la cupru: 32 mm

• Pentru acoperire suport bar\

D02 3-poli 36mm Z-D02-S-AB-SET 100662 10

SG09305

sistem de bare 60mm

NOU

Accesorii pentru Z-D02/R/3: Capace de compensare pentru 4 unit\]i Z-D02/R/3

• Sistem de bare 60mm

• Distan]a frontal\ la cupru: 70 mm

pentru LTS Z-D02/R-AB/70-SET/LTS 289993 1

sistem de bare 60mm

wa_sg07805

pentru LTS-L Z-D02/R-AB/70-SET/LTS-L 289994 1

Capac lateral pentru LTS, LTS-L

Z-LTS-SAB/70-90 288908 2

110


wa_sg21604

Socluri pentru [in\ cu separator fuzibil D02-S/63/3-RS pentru sisteme de bare

cu 60 mm distan]a ^ntre bare

• Con]inut livrare: neechipate [i f\r\ capace de siguran]\

D02 max. 63A 3-poli D02-S/63/3-RS 284649 1

D02-S/63/3-RS

111


SG02905

SG02805

SG03105

Elemente fuzibile Z-D0./SE, clasa gG (gL)

• ^n cutie de plastic avand culoarea indicatorului vizual de declan[are - se prinde pe [in\

D01

D01

D01

D01

D01

D01

D02

D02

D02

D02

D02

D02

D02

2A

4A

6A

10A

13A

16A

20A

25A

32A

35A

40A

50A

63A

Z-D01/SE-2 288934 12 / 288

Z-D01/SE-4 288935 12 / 288

Z-D01/SE-6 288936 12 / 288

Z-D01/SE-10 288937 12 / 288

Z-D01/SE-13 288938 12 / 288

Z-D01/SE-16 288939 12 / 288

Z-D02/SE-20 288940 12 / 144

Z-D02/SE-25 288941 12 / 144

Z-D02/SE-32 288942 12 / 144

Z-D02/SE-35 288943 12 / 144

Z-D02/SE-40 288944 12 / 144

Z-D02/SE-50 288945 12 / 144

Z-D02/SE-63 288946 12 / 144

Inel de trecere Z-D0./PE

• ^n cutie de plastic avand culoarea indicatorului vizual de declan[are - se prinde pe [in\

D01

D01

D01

D01

D02

D02

D02

D02

D02

2A

4A

6A

10A, 13A

20A

25A

35A, 32A

40A

50A

Z-D01/PE-2 288909 12 / 288

Z-D01/PE-4 288910 12 / 288

Z-D01/PE-6 288911 12 / 288

Z-D01/PE-10 288912 12 / 288

Z-D02/PE-20 288913 12 / 288

Z-D02/PE-25 288914 12 / 288

Z-D02/PE-35 288915 12 / 288

Z-D02/PE-40 288916 12 / 288

Z-D02/PE-50 288917 12 / 288

SG03005

Inel de trecere adaptor Z-D02-D01/PE

• D01 pentru soclu D02 [i separator D02

• ^n cutie de plastic avand culoarea indicatorului vizual de declan[are - se prinde pe [in\

D02-D01 2A

D02-D01 4A

D02-D01 6A

D02-D01 10A, 13A

D02-D01 16A

Z-D02-D01/PE-2 263112 12 / 288

Z-D02-D01/PE-4 263113 12 / 288

Z-D02-D01/PE-6 263150 12 / 288

Z-D02-D01/PE-10 263151 12 / 288

Z-D02-D01/PE-16 263152 12 / 288

373503

Capace siguran]\ Z-D0./SK

D01 max. 16A

Z-D01/SK 100650 20

D02 max. 63A

Z-D02/SK 100651 20

WA_SG02502

Arc adaptor Z-D02/SIKA-HF

• Pentru D01- cu capac Z7-D02/SIKA

D02-D01 Z-D02/SIKA-HF 263149 50 / 3000

112


Separatoare cu fuzibile (neechipate)

• pentru elemente fuzibile cilindrice

Afi[aj optic la declan[are/Nr.poli Tipul Nr.articol Unit.livr.

Pentru uz industrial Z-SH.

WA-SG00502

WA-SG00802

f\r\ 1

f\r\ 1+N

f\r\ 2

f\r\ 3

f\r\ 3+N

cu 1

cu 1+N

cu 2

cu 3

cu 3+N

Z-SH/1 263876 12 / 120

Z-SH/1N 263877 12 / 120

Z-SH/2 263878 6 / 60

Z-SH/3 263879 4 / 40

Z-SH/3N 263880 4 / 40

Z-SHL/1 263883 12 / 120

Z-SHL/1N 263884 12 / 120

Z-SHL/2 263885 6 / 60

Z-SHL/3 263886 4 / 40

Z-SHL/3N 263887 4 / 40

Afi[aj optic la declan[are/Curent nominal(A)/ Tipul Nr.articol Unit.livr.

WA-SG00402

Pentru uz casnic Z-SI., 1-pol

f\r\ 10

f\r\ 16

f\r\ 20

f\r\ 25

f\r\ 32

cu 20

cu 25

cu 32

Z-SI/10/1 263889 12 / 120

Z-SI/16/1 263890 12 / 120

Z-SI/20/1 263891 12 / 120

Z-SI/25/1 263892 12 / 120

Z-SI/32/1 263893 12 / 120

Z-SIL/20/1 263901 12 / 120

Z-SIL/25/1 263902 12 / 120

Z-SIL/32/1 263903 12 / 120

WA-SG00702

Pentru uz casnic Z-SI., 1+N-poli

f\r\ 10

f\r\ 16

f\r\ 20

f\r\ 25

f\r\ 32

cu 20

cu 25

cu 32

Z-SI/10/1N 263894 12 / 120

Z-SI/16/1N 263895 12 / 120

Z-SI/20/1N 263896 12 / 120

Z-SI/25/1N 263897 12 / 120

Z-SI/32/1N 263898 12 / 120

Z-SIL/20/1N 263938 12 / 120

Z-SIL/25/1N 263939 12 / 120

Z-SIL/32/1N 263940 12 / 120

113


Întreruptor separator cu siguran]e VLC (neechipat)

• pentru elemente fuzibile cilindrice

Nr.poli M\rime Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg01705

SG00205

M\rime 10x38 VLC10

f\r\ indicator vizual declan[are

1 10x38

1+N 10x38

2 10x38

3 10x38

3+N 10x38

cu indicator vizual declan[are

1 10x38

1+N 10x38

2 10x38

3 10x38

3+N 10x38

M\rime 14x51 VLC14

f\r\ indicator vizual declan[are

1 14x51

1+N 14x51

2 14x51

3 14x51

3+N 14x51

VLC10-1P 850001620 10 / 100

VLC10-1P+N 850001621 5 / 50

VLC10-2P 850001622 5 / 50

VLC10-3P 850001623 3 / 30

VLC10-3P+N 850001624 2 / 20

VLC10-1P/L 850001625 10 / 100

VLC10-1P+N/L 850001626 5 / 50

VLC10-2P/L 850001627 5 / 50

VLC10-3P/L 850001628 3 / 30

VLC10-3P+N/L 850001629 2 / 20

VLC14-1P 285361 12 / 96

VLC14-1P+N 285362 6 / 48

VLC14-2P 285363 6 / 48

VLC14-3P 285364 4 / 32

VLC14-3P+N 285365 3 / 24

cu indicator vizual declan[are

1 14x51

1+N 14x51

2 14x51

3 14x51

3+N 14x51

M\rime 22x58 VLC22

f\r\ indicator vizual declan[are

VLC14-1P/L 285371 12 / 96

VLC14-1P+N/L 285372 6 / 48

VLC14-2P/L 285373 6 / 48

VLC14-3P/L 285374 4 / 32

VLC14-3P+N/L 285375 3 / 24

SG00105

1 22x58

1+N 22x58

2 22x58

3 22x58

3+N 22x58

VLC22-1P 285366 3 / 105

VLC22-1P+N 285367 2 / 48

VLC22-2P 285368 2 / 48

VLC22-3P 285369 1 / 35

VLC22-3P+N 285370 1 / 24

cu indicator vizual declan[are

1 22x58

1+N 22x58

2 22x58

3 22x58

3+N 22x58

VLC22-1P/L 285376 3 / 105

VLC22-1P+N/L 285377 2 / 48

VLC22-2P/L 285378 2 / 48

VLC22-3P/L 285379 1 / 35

VLC22-3P+N/L 285380 1 / 24

114


Separator vertical cu siguran]\ fuzibil\ NH tip LTS-L, 3-poli

• Capac protec]ie pentru zona conector

• Instalare f\r\ g\urire prin gheare de prindere

• Con]inut livrare LTS-L/160/00: Cleme cârlig [i clem\ de [trapare

• Capace compensatoare (accesorii) permit combinarea cu ^ntreruptoarele separatoarele de

sarcin\ NH tip LTS pe un sistem de bare f\r\ ^ndoirea cuprului

• Instalare bare

Gabarit 00: LTS-L/160/00 distan]\ 100 mm

LTS-L/160/00-60 distan]\ 60 mm

Gabarit 1, 2, 3: distan]\ 185 mm

WA_SG04003

WA_SG03903

Gabarit/Curent nominal I e Tipul Nr.articol Unit.livr.

00 160 A

00 160 A

1 250 A

2 400 A

3 630 A

LTS-L/160/00 269349 1 / 100

LTS-L/160/00-60-10-R 289997 1 / 100

LTS-L/250/1 269350 1 / 33

LTS-L/400/2 269351 1 / 33

LTS-L/630/3 269352 1 / 33

LTS-L/160/00

LTS-L/.../.

WA-SG01202

Z-LTS-LG/00-SAD

WA-SG02802

Accesorii pentru LTS-L/160/00, gabarit 00

Adaptor

Adaptor simplu 100/185

Adaptor dublu 100/185

Adaptor instalare f\r\ g\urire

Adaptor simplu 100/185

Adaptor dublu 100/185

Z-LTS-LG/00-SAD 263118 1

Z-LTS-L/160-SADD 286815 1

Z-LTS-L/160-SAD-KR 286814 1

Z-LTS-L/160-SADD-KR 286816 1

Capac rezerv\

Z-LTS-L-KA 286817 2 / 40

Clem\ de [trapare 4-50mm 2 Cu Z-LTS-160-BK 286812 3 / 180

Cleme cârlig

Leg\turi

Z-LTS-LG/00-KR

Z-NH-00/TR

263153

263114

3 / 180

3 / 180

Z-LTS-LG/00-KR

sistem de barete 60mm

sistem de barete 100mm

SG09005

Capace compensatoare pentru combinarea cu ^ntreruptoarele separatoarele de

sarcin\ NH tip LTS

Distan]\ frontal\ la Cu: 70mm

Distan]\ frontal\ la Cu: 90mm

Z-LTS-L/160-AB/70-SET 289995 1

Z-LTS-L/160-AB/90-SET 289996 1

Capac lateral pentru LTS, LTS-L

Z-LTS-SAB/70-90 288908 2

wa_sg14703

Accesorii pentru LTS-L/..., gabarit 1, 2, 3

Cleme cârlig

Leg\turi Z-NH-./TR

Z-LTS-L-KR 269353 3 / 90

115


Întreruptoare separatoare LTS pentru fuzibil NH

• Con]inut livrare LTS-160/00/1, LTS-160/00/3 [i LTS-160/00/3-R:

clem\ de [tapare Z-LTS-160-BK inclus\ ca element de conectare standard

• Capace compensatoare (accesorii) permit combinarea cu ^ntreruptoarele separatoarele de

sarcin\ NH tip LTS, LTS-L pe un sistem de bare f\r\ ^ndoirea cuprului

Gabarit/Curent nominal I e /Poli Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg09203

Montaj pe plac\

00 160 A 1

00 160 A 3

1 250 A 3

2 400 A 3

3 630 A 3

LTS-160/00/1 263120 1 / 14

LTS-160/00/3 263121 1 / 6

LTS-250/1/3 269140 1 / 42

LTS-400/2/3 284647 1 / 25

LTS-630/3/3 284691 1 / 20

Z-LTS-160/00/1

wa_sg09003

Montaj pe bare

• Instalare f\r\ g\urire

• Gabarit C00, 00: distan]a ^ntre barete 60 mm

• Gabarit 1, 2: distan]a ^ntre barete 60 mm [i 40 mm

C00 100 A 3

00 160 A 3

1 250 A 3

2 400 A 3

LTS-100/C00/3-R 284690 1

LTS-160/00/3-R 263122 1 / 3

LTS-250/1/3-R 269348 1 / 32

LTS-400/2/3-R 284648 1 / 20

Z-LTS-160/00/3

WA_SG02702

Z-LTS-SC

WA-SG01402

Z-LTS-00/1-KA

WA-SG01802

Z-LTS-00/3-R-FR

WA_SG11102

Z-LTS-00/3-SV

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

Accesorii pentru LTS-160/00

Clem\ de [trapare 4-50mm 2 Cu

Cadru ^n V dimensiune 00

Born\ ^n V dimensiune 00

Capac ^n V dimensiune 00

Suruburi M8

Z-LTS-160-BK 286812 3 / 180

Z-LTS-00-V-LA 263130 3 / 180

Z-LTS-00-V-KL 263128 3 / 180

Z-LTS-00-V-KLA 263132 3 / 180

Z-LTS-SC 263119 3 / 180

Capac frontal pt. LTS-160/00/3.. Z-LTS-00/3-R-FR 263123 1 / 200

Capac baret\ pt. LTS-160/00/3-R

Capac born\ 1 pol

Capac born\ 3 poli

Leg\turi

Baret\ pentru 3xLTS-160/00/3

Z-LTS-00/3-R-AB

Z-LTS-00/1-KA

Z-LTS-00/3-KA

Z-NH-00/TR

Z-LTS-00/3-SV

263124

263125

263126

263114

264929

2 / 30

2 / 120

4 / 80

3 / 180

4

Extensie pentru Z-LTS-00/3-SV Z-LTS-EK/95 269522 3 / 90

WA_SG10502

WA_SG10902

Cleme de [trapare

70-150mm 2 Cu/Al

18x10mm Flat-Cu

Z-LTS-250-BK 286813 3 / 180

Z-LTS-160-BK

Z-LTS-EK/95

Accesorii pentru LTS, gabarit 1, 2, 3

Cadru ^n V

Born\ ^n V

Capac ^n V

{trapuri Z-NH-./TR

Z-LTS-V-LA 263129 3 / 180

Z-LTS-V-KL 263127 3 / 180

Z-LTS-V-KLA 263131 3 / 180

Adaptori sistem bare 3-poli, Z-LTS-...-SAD/100

wa_sg15004

Gabarit/Distan]\ barete Tipul Nr.articol Unit.livr.

1 100 mm

2 100 mm

3 100 mm

Z-LTS-250-SAD/100 286818 1

Z-LTS-400-SAD/100 286819 1

Z-LTS-630-SAD/100 286830 1

116


SG09505

sistem de barete 60mm

sistem de barete 100mm

montare pe plac\

Capace compensatoare pentru combinarea LTS cu LTS-L

• sistem de barete 60mm

• sistem de barete 100mm

• montare pe plac\

Distan]\ frontal\ la Cu: 70mm

Gabarit / pentru Tipul Nr.articol Unit.livr.

00 LTS-160/00/3(-R)

1 LTS-250/1/3(-R)

2 LTS-400/2/3(-R)

Z-LTS-160-AB/70 288901 2

Z-LTS-250-AB/70 288902 2

Z-LTS-400-AB/70 288903 2

sistem de barete 60mm

sistem de barete 100mm

montare pe plac\

Distan]\ frontal\ la Cu: 90mm

Gabarit / pentru Tipul Nr.articol Unit.livr.

00 LTS-160/00/3(-R)

1 LTS-250/1/3(-R)

2 LTS-400/2/3(-R)

3 LTS-630/2/3

Z-LTS-160-AB/90 288904 2

Z-LTS-250-AB/90 288905 2

Z-LTS-400-AB/90 288906 2

Z-LTS-630-AB/90 288907 2

SG09505

Capac lateral pentru LTS, LTS-L

Z-LTS-SAB/70-90 288908 2

Born\ ^n V: Z-LTS-..-V

Denumire Tipul Nr.articol Unit.livr.

WA-SG01502

• Sec]iune pân\ la 70 mm 2 Sm (multi-filar)

• Sec]iune pân\ la 95 mm 2 Se (mono-filar)

Cadru ^n V dimensiune 00

Born\ ^n V dimensiune 00

Capac ^n V dimensiune 00

Z-LTS-00-V-LA 263130 3 / 180

Z-LTS-00-V-KL 263128 3 / 180

Z-LTS-00-V-KLA 263132 3 / 180

• Sec]iune pân\ la 185 mm 2 Sm (multi-filar)

• Sec]iune pân\ la 240 mm 2 Se (mono-filar)

Cadru ^n V

Born\ ^n V

Capac ^n V

Z-LTS-V-LA 263129 3 / 180

Z-LTS-V-KL 263127 3 / 180

Z-LTS-V-KLA 263131 3 / 180

117


{trapuri Z-NH-../TR

WA_SG02402

Gabarit Tipul Nr.articol Unit.livr.

00

1

2

3

Z-NH-00/TR 263114 3 / 180

Z-NH-1/TR 263115 6 / 60

Z-NH-2/TR 263116 6 / 60

Z-NH-3/TR 263117 3 / 30

Fuzibil NH, 500 V c.a., Z-NH

• tip gG (gL)

Gabarit/ Curent nominal Tipul Nr.articol Unit.livr.

372906

00 10 A

00 16 A

00 20 A

00 25 A

00 35 A

00 40 A

00 50 A

00 63 A

00 80 A

00 100 A

00 125 A

00 160 A

1 50 A

1 63 A

1 80 A

1 100 A

1 125 A

1 160 A

1 200 A

1 250 A

2 100 A

2 125 A

2 160 A

2 200 A

2 250 A

2 315 A

2 400 A

3 250 A

3 315 A

3 400 A

3 500 A

3 630 A

Z-NH-00/10 289998 3

Z-NH-00/16 289999 3

Z-NH-00/20 290000 3

Z-NH-00/25 290001 3

Z-NH-00/35 290002 3

Z-NH-00/40 290003 3

Z-NH-00/50 290004 3

Z-NH-00/63 290005 3

Z-NH-00/80 290006 3

Z-NH-00/100 290007 3

Z-NH-00/125 290008 3

Z-NH-00/160 290009 3

Z-NH-1/50 290010 3

Z-NH-1/63 290011 3

Z-NH-1/80 290012 3

Z-NH-1/100 290013 3

Z-NH-1/125 290014 3

Z-NH-1/160 290015 3

Z-NH-1/200 290016 3

Z-NH-1/250 290017 3

Z-NH-2/100 290018 3

Z-NH-2/125 290019 3

Z-NH-2/160 290020 3

Z-NH-2/200 290021 3

Z-NH-2/250 290022 3

Z-NH-2/315 290023 3

Z-NH-2/400 290024 3

Z-NH-3/250 290025 3

Z-NH-3/315 290026 3

Z-NH-3/400 290027 3

Z-NH-3/500 290028 3

Z-NH-3/630 290029 3

118


119


Aparate de m\sur\

– Informa]ii tehnice la pag. 294 - 302

SG11402

wa_sg05304

120


Aparate de m\sur\

Func]ie/Domeniu de m\sur\ Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG2802

Ampermetru [i voltmetru analog Z-MG

Ampermetru /0-10 A

Ampermetru /0-40 A

Ampermetru cu trafo/0-600A, x/5A

Voltmetru/0-250 V

Voltmetru/0-500 V

Z-MG/AA-10 248228 1 / 30

Z-MG/AA-40 248229 1 / 30

Z-MG/AA5-WS 248227 1 / 30

Z-MG/VA-250 248223 1 / 30

Z-MG/VA-500 248224 1 / 30

SG11402

Ampermetru [i voltmetru digital

Z-MG

Ampermetru/0-20 A

Z-MG/AD-20 248225 1 / 30

Ampermetru cu trafo/0-999A, x/5A Z-MG/AD-999 248226 1 / 30

Voltmetru/0-600 V

Z-MG/VD-600 248222 1 / 30

Ampermetru+Voltmetru/ Z-MG/VD+AD 263140 1 / 30

0-8kA, x/5A; 0-600V

Ampermetru+Voltmetru/ Z-MG/VD+AD+S 263141 1 / 30

0-8kA, x/5A; 0-600V, 2 contacte programabile

Accesorii

Transformator de m\sur\ Z-MG/WAS.., Z-MG/WAK..

Scal\ de schimb Z7-MG/WS-.. pentru Z-MG/AA5-WS

Contoare de energie KWZ, Z-KWZ-3PH

Afi[aj Tensiune nominal\ Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg12504

5+1cifre

5+1cifre

4+2cifre MWh

sau 6cifre kWh

5+2cifre

6+1cifre

230V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

KWZ-230 286839 1 / 60

Z-KWZ-3PH-25 248231 1

Z-KWZ-3PH 248230 1

KWZ-400/3-CT 286884 1

KWZ-400/3-65 286883 1

KWZ-400/3-65

Accesorii Transformator de curent

• Z7-MG/WAK: diametru cablu max.20 mm

• Z7-MG/WAS: dimensiune [in\ = max.30 x 10 mm, diametru cablu max. 23 mm

Contoare de energie Z-KWZ

Afi[aj Tensiune nominal\ Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG12802

5+1cifre

5+2cifre

6+1cifre

230V 50Hz

230/400V 50Hz

230/400V 50Hz

Z-KWZ-230 248232 1 / 30

Z-KWZ/400/3-CT 263134 1

Z-KWZ/400/3-63 263133 1

Z-KWZ-230

121


Accesorii Transformator de curent

• Z7-MG/WAK: diametru cablu max.20 mm

• Z7-MG/WAS: dimensiune [in\ = max.30 x 10 mm, diametru cablu max. 23 mm

Func]ie/Domeniul de m\sur\ Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG8797

SG8897

Trafo m\sur\ pt. cablu / 50/5

Trafo m\sur\ pt. cablu / 60/5

Trafo m\sur\ pt. cablu/ 80/5

Trafo m\sur\ pt. cablu / 100/5

Trafo m\sur\ pt. cablu / 150/5

Trafo m\sur\ pt. cablu / 200/5

Trafo m\sur\ pt. cablu / 250/5

Trafo m\sur\ pt. bare / 100/5

Trafo m\sur\ pt. bare / 150/5

Trafo m\sur\ pt. bare / 200/5

Trafo m\sur\ pt. bare/ 250/5

Trafo m\sur\ pt. bare/ 300/5

Trafo m\sur\ pt. bare / 400/5

Trafo m\sur\ pt. bare / 500/5

Trafo m\sur\ pt. bare/ 600/5

Z7-MG/WAK-50 850001071 1

Z7-MG/WAK-60 850001072 1

Z7-MG/WAK-80 850001073 1

Z7-MG/WAK-100 850001074 1

Z7-MG/WAK-150 850001075 1

Z7-MG/WAK-200 850001076 1

Z7-MG/WAK-250 850001077 1

Z7-MG/WAS-100 850001078 1

Z7-MG/WAS-150 850001079 1

Z7-MG/WAS-200 850001080 1

Z7-MG/WAS-250 850001081 1

Z7-MG/WAS-300 850001082 1

Z7-MG/WAS-400 850001083 1

Z7-MG/WAS-500 850001084 1

Z7-MG/WAS-600 850001085 1

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-50

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-60

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-80

Z7-MG/WS-50

Z7-MG/WS-60

Z7-MG/WS-80

850001066

850001086

850001087

1

1

1

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-100 Z7-MG/WS-100

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-150 Z7-MG/WS-150

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-200 Z7-MG/WS-200

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-250 Z7-MG/WS-250

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-300 Z7-MG/WS-300

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-400 Z7-MG/WS-400

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-500 Z7-MG/WS-500

Scal\ pt Z-MG/AA5-WS / 0-600 Z7-MG/WS-600

850001067

850001068

850001069

850001070

850001088

850001089

850001092

850001093

1

1

1

1

1

1

1

1

Contor ore de func]ionare BSZ

Afi[aj Tensiune nominal\ Tipul Nr.articol Unit.livr.

wa_sg05304

5+2cifre

5+2cifre

230V 50Hz

24V 50Hz

BSZ/230 276309 1 / 60

BSZ/24 276308 1 / 60

Contor ore de func]ionare Z-BSZ, Contor impulsuri Z-IMZ

Afi[aj Tensiune nominal\ Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG2702

7cifre

7cifre

230V 50Hz

24V 50Hz

Z-IMZ/230 248206 1 / 60

Z-IMZ/24 248207 1 / 60

122


123


Alte accesorii

– Informa]ii tehnice la pag. 302 - 306

SG4100

VT4900

124


Prize Schuko cu împ\mântare de protec]ie Z-SD 230

Variante Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG4100

Standard

Cu protec]ie pentru copii [i

born\ ^mp\mântare

Z-SD230 266875 10 / 50

Z-SD230-BS 266876 10 / 50

Bloc de barete

Bloc de barete

Capac

Z-SV-10/1P+N-SD 269526 10

Z-V-AK/2+3P 264930 10 / 600

Prize pentru aparate de ras RSD

SG3896

Variante/Tensiune (V~) Tipul Nr.articol Unit.livr.

Insert casnic

Insert pentru hotel

Aparent

230

230/120

RSD-1 940100101 1

RSD-2 940100102 1

ZRD-UD 740100600 10

33345B

Bloc conectare neutru Z-D

Curent nominal (A)/ variant\ Tipul Nr.articol Unit.livr.

SG12602

63

63 / cu born\ de testare

80

Z-D63 248267 12 / 120

Z-D63/P 248268 12 / 120

Z-D80 248269 12 / 120

Declan[ator plac\ frontal\ Z-MFPA

SG12502

Tipul Nr.articol Unit.livr.

Z-MFPA 248302 6 / 60

Minicarcase KLV-TC

Module (1modul=17,5mm) Tipul Nr.articol Unit.livr.

VT4900

1+1

3+1

6+2

3+1 cu bloc cleme

6+2 cu bloc cleme 1

6+2 cu bloc cleme 2

Suport cu bloc cleme

Suport cu bloc cleme 1

Suport cu bloc cleme 2

KLV-TC-2 276240 1

KLV-TC-4 276241 1

KLV-TC-8 276242 1

KLV-TC-4-TB 276243 1

KLV-TC-8-TB1 276244 1

KLV-TC-8-TB2 276245 1

KLV-TC-TB-4/4 276246 1

KLV-TC-TBC-4/4 276247 1

KLV-TC-TBC-4/4+4 276248 1

125


Foi descriere circuit GR

• Foi autoadezive pentru descrierea sinoptic\ a circuitelor, pt a fi ata[ate ^n interiorul sau pe cutia de distribu]ie

• Etichete adezive pe care se pot lista schemele aparatelor

Num\r de circuite / Dimensiuni Tip Nr. articol Unit. livr.

373703

30 210x120mm

90 210x300mm

GR-2 138103900 1

GR-3 138104100 1

Cutie plastic Z-SLS-BO

• goal\ poate fi montat\ pe [in\

• pentru elemente fuzibile de rezerv\ [i alte elemente de dimensiuni mici

• Z-SLS-BO/MA: pentru instruc]iuni de instalare

Culoare / Dimensiuni Tipe Nr. articol Unit. livr.

SG3502

roz

violet

45x54x75mm

45x54x75mm

Z-SLS-BO 248250 1 / 12

Z-SLS-BO/MA 248251 1 / 12

Cutie plastic Z-DOX

• goal\ poate fi montat\ pe [in\

• pentru elemente fuzibile de rezerv\ [i alte elemente de dimensiuni mici

Culoare / Dimensiuni Tipe Nr. articol Unit. livr.

SG04105

violet

roz

maron

verde

ro[u

gri

albastru

galben

negru

alb

cupru

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

45x54x75mm

Z-BOX/VIO

Z-BOX/ROS

Z-BOX/BRA

Z-BOX/GRU

Z-BOX/ROT

Z-BOX/GRA

Z-BOX/BLA

Z-BOX/GEL

Z-BOX/SCH

Z-BOX/WEI

Z-BOX/KUP

286056

286057

286058

286059

286060

286061

286062

286063

286064

286065

286066

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

12 / 120

126


127


Partea II

Informa]ii tehnice

128


Informa]ii tehnice

Cuprins

~ntreruptoare diferen]iale

~ntreruptoare diferen]iale PFIM

Relee diferen]iale PFR

Transformatoare de m\sur\ WFR

~ntreruptoare diferen]iale PFDM

~ntreruptoare diferen]iale CFI6

Module diferen]iale ata[abile PBSM

Module diferen]iale ata[abile PBHT

~ntreruptoare automate diferen]iale combinate PKNM

~ntreruptoare automate diferen]iale combinate CKN4

133

134

136

137

138

139

142

146

~ntreruptoare automate modulare

~ntreruptoare automate modulare PLS...

149

~ntreruptoare PLS6-DC 159

~ntreruptoare automate modulare CLS...

160

~ntreruptoare automate modulare PLN6, PLN4

164

~ntreruptoare automate modulare PLHT, PLHT-V

169

Aparate modulare

Accesorii

Motor starter manual Z-MS

Limitator consum Z-TS

Contact auxiliare, contact de semnalizare a declan[arii

Modul de declan[are ^ntreruptor diferen]ial

Declan[ator de deschidere

Declan[ator de tensiune minim\

Unitate de rearmare [i modul de comand\ la distan]\

Modul de testare de la distan]\

~ntreruptor principal de sarcin\ (izolator)

176

180

181

184

185

186

187

188

214

~ntreruptor ZP-A 215

~ntreruptor automat modular pentru circuite de comand\

217

Tast\, comutator comand\, comutator inversor

218

Buton luminos, comutator luminos

219

L\mp\ semnalizare, buton, comutator

220

Comutator rotativ

221

Releu pentru instala]ii

224

Contactor pentru instala]ii

226

Releu de impuls

232

Releu de impuls cu comand\ centralizat\

233

Automat de scar\

235

Releu de timp

237

Releu de minim\ tensiune

240

Releu de supraveghere a tensiunii minime

241

Releu de prioritate (de curent)

242

~ntreruptor Bio

243

129


Aparate modulare

Accesorii

Automat de intensitate luminoas\, senzor de lumin\

Automat de intensitate luminoas\

Ceasuri programabile analogice

Ceasuri programabile digitale

248

Releu cu resetare automat\ 249

Telecomand\

250

Aparate de semnalizare: buzzer, sonerie

251

Transformator de sonerie

252

Transformator de siguran]\

253

Separatoare de sarcin\ cu siguran]e 261

Separator cu siguran]e pentru uz industrial

Separator cu siguran]e pentru uz casnic

244

245

247

271

272

Întreruptor separator cu siguran]e

273

Separator vertical cu siguran]e fuzibile tip NH, LTS-L 274

Separator de sarcin\ cu siguran]e fuzibile tip NH:LTS 279

Separator de sarcin\ cu siguran]e fuzibile tip NH montate pe barete, LTS 286

Elemente fuzibile

292

Instrumente de m\sur\ analogice

294

Instrumente de m\sur\ digitale

295

Contor de energie

296

Contor ore de func]ionare

Contor de impulsuri

300

301

Priz\ cu ^mp\mântare de protec]ie

Prize pentru aparate de ras

Bloc conectare neutru

Declan[ator plac\ frontal\

302

303

304

305

Minicarcase

306

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni

Desc\rc\toare de curent clasa B

189

Desc\rc\toare de curent clasa B+C

190

Seturi desc\rc\toare, clasele de protec]ie I, II, III, IV 191

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa C

195

Seturi [i oferte complete pentru desc\rc\toare clasa C

203

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa D

209

Sisteme de barete de interconectare

254

130


formele de c.c. redresat [i netezit

Protejeaz\ numai

"Aparate raze x", pentru evitarea declan[\rilor nedorite cauzate de aparatele cu raze x.

Utilizarea în cascad\ a unui întreruptor diferen]ial ca întreruptor

principal urmat de întreruptoare diferen]iale pe celelalte circuite, este

prev\zut\ în standardul OVE/ONORM8001-1 [i este obligatorie pentru

instala]iile agricole conforme cu 56 (ÖVE-EN 1, Part 4)

Timp de declan[are t

Protec]ie la

impuls selectiv

Protec]ie la

impuls

Protec]ie la

impuls

condi]ionat

Curent diferen]ial de declan[are

Domeniu de declan[are

Domeniu de declan[are tip S

Domeniu de declan[are tip G

Domeniul timpului de declan[are variant\ f\r\ ^ntârziere

Zon\ de declan[are nedorit\

131


Indica]ii pentru utilizarea ^ntreruptoarelor diferen]iale ^n aplica]ii cu convertizoare de frecven]\.

Deoarece exist\ curen]i de fug\ ^n filtrul de re]ea (IF), apare o sum\ a curen]ilor

prin RCD care este diferit\ de 0 [i astfel se realizeaz\ o declan[are nedorit\.

Mains

RCD

RCD

Filtru re]ea

Filtru re]ea

Convertizor

de frecven]\

Convertizor

de frecven]\

Filtru ie[ire

Conductor

ecranat

Motor Motor

Convertizoarele de frecven]\ sunt utilizate ^n multe instala]ii unde este

necesar\ ob]inerea unei tura]ii variabile. De exemplu: instala]ii de ridicat,

sc\ri rulante, benzi transportoare, ma[ini de sp\lat industriale. La utilizarea

^n acela[i circuit [i a unui ^ntreruptor diferen]ial RCD apar deseori

probleme legate de declan[area accidental\ (nedorit\) a RCD.

Acest fenomen are urm\toarea cauz\ tehnic\: datorit\ proceselor de

comuta]ie rapid\ din tensiunile ^nalte rezult\ nivele ridicate de perturba]ii

care sunt transmise ^n re]ea atât prin conductoare cât [i prin unde electromagnetice.

Pentru a elimina aceast\ problem\ se introduce un filtru de

re]ea (numit [i filtru de intrare sau tip EMV) plasat ^ntre RCD [i convertizorul

de frecven]\. Prin condensatoarele de deparazitare ale filtrului se

^nchid curen]ii la pamânt, care pe baza similitudinii cu curen]ii de defect

pot determina o declan[are nedorit\ a RCD. Acela[i fenomen se produce

^n cazul mont\rii unui filtru de ie[ire ^ntre convertizorul de frecven]\ [i

motorul de ac]ionare.

Caracteristici de declan[are

Figura al\turat\ prezint\ modelul caracteristicii de declan[are a unui RCD

de 100 respectiv 300mA ne arat\ urmatoarele: ^n domeniul pân\ la 50 Hz

RCD declan[eaz\ conform prescrip]iilor (50-100% din I prescris).

~n domeniul ha[urat de la cca. 100 pân\ la 300 Hz, apar dese declan[\ri

accidentale datorit\ utiliz\rii convertizoarelor de frecven]\. Deoarece

RCD -urile tip "-U" sunt mult mai pu]^n sensibile ^n aceast\ zon\ decât

^n zona 50/60 Hz, fiabilitatea instala]iilor cre[te enorm.

M\suri de protec]ie

Domeniu perturba]ii

convertizor

(aprox. 100-300 Hz)

Urm\toarele reguli de utilizare a ^ntreruptoarelor diferen]iale tip "-U"

sunt aplicabile numai ^n acele cazuri ^n care un ^ntreruptor diferen]ial

de tip "B" nu este explicit solicitat ^n instruc]iunile produc\torului

convertizoarelor de frecven]\.

~n acest sens v\ recomand\m utilizarea ^ntreruptoarelor diferen]iale

speciale pentru convertizoare de frecven]\. Aceste tipuri de

^ntreruptoare diferen]iale pot fi recunoscute dup\ termina]ia "-U"

men]ionat\ ^n cod. Ele ^ndeplinesc cerin]ele compatibilit\]ii ^ntre

^ntreruptoarele diferen]iale [i convertizoarele de frecven]\ din punct

de vedere al declan[\rilor nedorite.

Acestea NU SUNT DIFEREN}IALE C.C./C.A. sensibile cum sunt cele

tip B!!!

Întreruptoarele noastre diferen]iale tip "-U" sunt caracterizate

de SENSIBILITATEA C.C. PULSATORIU [i

SELECTIVITATEA sau TEMPORIZARE

~n Germania se aplic\ VDE 0100 [i ^n Elvetia SEV 1000 .

În cazul aplica]iilor realizate ^n alte ]\ri decât cele men]ionate se vor avea

^n vedere prevederile locale.

Cum se pot stabili m\surile de protec]ie ^n aplica]ii cu RCD -uri [i

convertizoare de frecven]\?

~n Austria se aplic\ prevederile ÖVE-Decizie EN219 care implic\

urm\toarele :

• Convertizoarele de frecven]\ trebuie s\ fie prev\zute cu o protec]ie de

curent care s\ asigure declan[area ^n caz de defect [i de suprasarcin\

[i pe de alt\ parte,

• Produc\torul instala]iei trebuie s\ aib\ ^n vedere o egalizare suplimentar\

a poten]ialelor (conectarea suplimentar\ a tuturor p\r]ilor metalice, de

exemplu: convertizor filtru intrare, filtru ie[ire, etc. la acela[i poten]ial )

astfel ^ncât s\ nu se dep\[easc\ tensiunea de atingere admis\ de 50 Vca

sau 120 Vcc (^n norma ÖVE/ÖNORM E 8001-1 nu este men]ionat termenul

de tensiune de atingere ci tensiunea limit\ de defect, care nu trebuie

s\ dep\[easc\ 65 Vca sau 120 Vcc ).

132


Tipuri speciale pentru aplica]ii cu raze x: PFIM-...-R

Tipul-R: Pentru evitarea declan[\rilor nedorite la dispozitive cu raze x

Variantele cu întârziere sunt utilizabile cu tipurile standard de tuburi fluorescente

cu sau f\r\ balast electronic (diferen]ial de 30 mA: pân\ la 30 unit\]i pe faz\;

diferen]ial de 100 mA: pân\ la 90 unit\]i pe faz\

Not\: În func]ie de produc\torul balastului tuburilor fluorescente sunt posibile [i

mai multe unit\]i. Alocarea simetric\ a balasturilor tuburilor fluorescente pe

toate fazele este favorizant\. Utiliza]i indica]iile date de produc\tor.

balast electronic

faz\)

Tipul -S/A: Ac]ioneaz\ suplimentar [i ^n cazul unui curent diferen]ial continuu

pulsatoriu care nu este netezit

La tipurile la care este permis\ o protec]ie back-up cu fuzibil de 80 A (PFIM-80):

(+ conexiune cu cablu)

5-6 [i N-N

[i va fi informat asupra responsabilit\]ii ce ^i

revine (Accesorii : eticheta de aten]ionare autocolant\)

Set capace sigilare

2-poli 4-poli (pân\ în Dec. 2005)

4-poli (din Dec. 2005)

Gama tensiunilor pentru butonul de test

184 - 250 V~

184 - 440 V~

Tensiune nominal\ de izola]ie U

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls U

Capacitate nominal\ de scurt-circuit I 10 kA

i

imp

440 V

4 kV

-63 A

= 80 A 80 A gG/gL

= 100 A 100 A gG/gL

Capacitate de comutare nominal\ Im

Capacitate de comutare nominal\ a curentului diferen]ial I m

= 16-40 A 500 A

= 63 A 630 A

= 80 A 800 A

= 100 A 1000 A

BGV A3,

PFIM în re]ele trifazate f\r\ conductor neutru

(din Dec. 2005 se va utiliza diagrama al\turat\)

Terminalul N trebuie conectat cu un conductor

de [trapare cu faza L2 (sau L1), astfel încât bucla

de test este alimentat\ cu curent [i întreruptorul

este testat corect.

133


Accesorii:

faz\)

Variantele cu întârziere sunt utilizabile cu tipurile standard de tuburi fluorescente

cu sau f\r\ balast electronic (diferen]ial de 30 mA: pân\ la 30 unit\]i pe faz\;

diferen]ial de 100 mA: pân\ la 90 unit\]i pe faz\

Not\: În func]ie de produc\torul balastului tuburilor fluorescente sunt posibile [i

mai multe unit\]i. Alocarea simetric\ a balasturilor tuburilor fluorescente pe

toate fazele este favorizant\. Utiliza]i indica]iile date de produc\tor.

Set capace sigilare

L1 L2 L3 N

la atingerea cu degetul [i cu mâna

c.c. BGV A3,

Rezisten]\ la condi]ii climatice

PFR

WFR 2-S/A/WFR 2-U WFR 3-S/A/WFR 3-U

134


Comand\ prin semnal de durat\

Re]ea

Re]ea

Sumator

Sumator

Z-WFR

Z-WFR

Contactor

Contactor

Consumator

Comand\

prin buton

Consumator

Ceas

termostat, etc

Împ\mântare

Împ\mântare

Z-WFR2

Z-WFR3

Z-WFR2

Z-WFR3

135


Clem\ dubl\ sus [i jos, cu cap fix [i brid\ culisabil\

Montarea op]ional\ a baretei de interconectare sus sau jos

Spa]iu liber ^n born\ chiar la montarea baretei de interconectare

Contactul auxiliar Z-HD se poate monta ulterior

Indicator de pozi]ie contacte ro[u-verde

Dispozitivul func]ioneaz\ indiferent de pozi]ia de instalare

Declan[are independent\ de tensiunea re]elei, deci pot fi utilizate pentru

protec]ie diferen]ial\ [i suplimentar\

Sursa de alimentare se poate conecta pe ambele p\r]i

2-poli 4-poli Z-HD

Tipul-S/A: Obligatoriu pentru instala]ii prev\zute cu desc\rc\toare de

protec]ie la supratensiuni dac\ sunt montate dup\ ^ntreruptorul diferen]ial

Tip S/A

40 ms - ^ntârziere

cu declan[are selectiv\


Siguran]e fuzibile max.

scurtcircuit 125 A gG/gL

BGV A3,


Durata de via]\

electric\

mecanic\

f 4000 cicluri operare

f 20000 cicluri operare

136


alast electronic

2-poli 4-poli (pân\ în Dec. 2005) 4-poli (din Dec. 2005)

(+ conexiune cu cablu)

5-6 [i N-N

Tensiune nominal\ de izola]ie U i

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls U


imp

440 V

4 kV

Grad de protec]ie

Borne sus

Borne jos

Protec]ia bornelor

IP 40

brid\ culisabil\

cu cap fix / brid\ culisabil\

La atingere direct\ cu degetul sau

cu mâna BGV A3,


Domeniu de tensiune a butonului de test 2 poli 184-440 V

4 poli 184-440 V

CFI6 în re]ele trifazate f\r\ conductor neutru

(din Dec. 2005 se va utiliza diagrama al\turat\)

Terminalul N trebuie conectat cu un conductor

de [trapare cu faza L2 (sau L1), astfel încât bucla

de test este alimentat\ cu curent [i întreruptorul

este testat corect.

137


Z-FW/LP 248296

KLV-TC-2

KLV-TC-4

276240

276241
La atingere direct\ cu degetul sau

cu mâna BGV A3,


138


Module diferen]iale ata[abile PBHT

Prin ata[area la un ^ntreruptor automat modular PLHT => o unitate

combinat\

• Modul diferen]ial ata[abil (prin fixare cu [uruburi) pentru 80 sau 125A

(2poli [i 4poli)

• Flexibilitate ridicat\ [i montaj simplu prin cablare variabil\

(setul con]ine conexiuni flexibile preambalate 2P=2buc., 4P=4buc. de 400mm)

• Partea pe care se conecteaz\ alimentarea la alegere

• Include contacte auxiliare (1ND), standard ^n toate versiunile PBHT

• Multiple domenii de utilizare, la diver[i curen]i nominali [i caracteristici ale

^ntreruptoarelor modulare PLHT

• Pentru aplica]ii civile [i industriale

• Pentru montaj ulterior pe ^ntreruptoare automate modulare PLHT cu 2, 3,

3+N [i 4poli

• Manet\ basculant\ (indic\ pozi]ia ^ntreruptorului [i a declan[atorului)

• Legatura cu [uruburi cu ^ntreruptorul PLHT poate fi oricând desf\cut\, deci

instala]ia se poate adapta f\r\ probleme la noile cerin]e din exploatare.

Accesorii:

Cablurile flexibile de conectare standardizate (pentru conectarea la PLHT) sunt

preambalate dup\ cum urmeaz\ :

2poli 80A

2 x 16mm 2 (de 400mm)

4poli 80A

4 x 16mm 2 (de 400mm)

2poli 125A

2 x 35mm 2 (de 400mm)

4poli 125A

4 x 35mm 2 (de 400mm)

Scheme electrice

2-poli

4-poli

Date tehnice

Electrice

Execu]ii ^n conformitate cu IEC/EN 60947-2

Norme de testare conform simbolurilor inscrip]ionate

C\i de curent

Tensiunea nominal\ U e

230/400 V c.a.

Valori limit\ ale tensiunii nominale 196-440 V

Frecven]a nominal\

50 Hz

Curentul nominal I n

80 A, 125 A

Curen]i diferen]iali nominali I n

30, 300, 500, 1000 mA


Curen]i diferen]iali de insensibilitate I no 0,5 I


Sensibilitate

c.a. [i c.c. pulsatoriu

Caracteristica de declan[are f\r\ intârziere 250A (8/20µ),

imun la impuls de curent;

Tip S 40 ms intârziere 6kA (8/20µ)

cu declan[are selectiv\,

imun la impuls de curent

Capacitate de rupere nominal\ I cn

idem cu a PLHT la care se ata[eaz\

Capacitate de rupere limit\ nominal\ I cu

idem cu a PLHT la care se ata[eaz\

Capacitate de rupere nominal\ la scurtcircuit diferen]ial I ∆/n = I cu

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls U imp 4 kV (1,2/50µ)

Num\r de manevre mecanice

PBHT-80 >10000

PBHT-125 > 8000

Num\r de manevre electrice

PBHT-80 >1500

PBHT-125 >1000

Contact auxiliar

Categoria de utilizare AC15

Tensiunea nominal\ U e

Curentul nominal I e

Mecanice

Dimensiune decupare

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

L\]ime aparat

~n\l]ime um\r

250 V c.a.

16 A c.a.

45 mm

90 mm

95 mm (5,5 module)

60 mm

Montaj

Cu [uruburi pe PLHT

2-, 3-, 4poli; PBHT-ASA

Borne sus [i jos

Cu brid\ culisabil\

Protec]ia bornelor

La atingere direct\ cu degetul sau

cu mâna BGV A3,

Sec]iunea conductorului de racordare

Circuit principal 2,5 - 50 mm 2

Contacte auxiliare 1 - 25 mm 2

Grad de protec]ie ^ntreruptor ^ncastrat IP40

Domeniu admis al temperaturii -25°C pân\ la +40°C

mediului ambiant

Rezisten]\ la condi]ii climatice conf. IEC 68-2

(25...55°C/90...95% rel.LF)

Dimensiuni (mm)

PBHT/2p + PLHT/2p

PBHT/4p + PLHT/3p+N

PBHT/4p + PLHT/3p

PBHT/4p + PLHT/4p

139


Posibilit\]i de cablare

Montaj PBHT + PLHT

SG15102

SG15402

Conectare PBHT/4p + PLHT/3p

SG15202

SG15302

Exemplu de montare: modul diferen]ial + declan[ator de deschidere + ^ntreruptor automat modular + contact auxiliar

PBHT-2-poli PBHT-4-poli Z-PBHT-ASA PLHT-3+N-poli Z-LHK

140


141


KLV-TC-2 276240La atingere direct\ cu degetul sau

cu mâna BGV A3,

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls

142


143


Selectivitatea la scurtcircuit a PKNM-../1N/ ^n raport cu NEOZED

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PKNM./1N [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA]

(adic\ la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Caracteristica B de selectivitate la scurtcircuit ^n raport cu sig.fuzibile tip NEOZED*) Caracteristica C de selectivitate la scurtcircuit ^n raport cu sig.fuzibile tip NEOZED*)

PKNM NEOZED D01-D03 gL/gG

I n [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2


145


KLV-TC-2 276240La atingere direct\ cu degetul

[i cu mâna

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls

146


Selectivitatea la scurtcircuit a ^ntreruptoarelor CKN4-../1N/ ^n raport cu siguran]e tip DIAZED

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele CKN4-../1N [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA]

(adic\ la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B^n raport cu sig. fuzibile tip DIAZED*)

CKN4

DIAZED DII-DIV gL/gG

I n [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 0.5 0.6 1.2 2.5 4.5 2) 4.5 2) 4.5 2) 4.5 2) 4.5 2)

4


148


~ntreruptoare automate PLS...,

• Selectivitate ridicat\ ^n raport cu siguran]ele fuzibile ^nseriate, prin I 2 t redus

• Compatibil la barete de interconectare

• Clem\ dubl\ sus [i jos, cu cap fix [i brid\ culisabil\

• Montarea op]ional\ a baretei de interconectare sus sau jos

• ~ndeplinesc cerin]ele de coordonare a izola]iilor,

distan]a ^ntre contacte > 4 mm, pentru separare electric\ sigur\

• Pentru aplica]ii pân\ la 48 V c.c. (pentru tensiuni mai mari se utilizeaz\

PLS6-DC)

• PLS6-DC: Capacitatea de comutare nominal\ 10 kA conform IEC/EN 60947-2

Tensiunea nominal\ 250 V (pentru 1 pol), t = 4 ms

Aten]ie la polarit\]i!

Accesorii:

Contacte auxiliare

pentru montare ulterioar\ ZP-AHK 248436

Contacte semnalizare declan[are

pentru montare ulterioar\ ZP-NHK 248437

Dispozitiv de reanclan[are automat\ Z-FW/LP 248296

Declan[ator de deschidere ZP-ASA/.. 248438, 248439

Declan[ator de tensiune minim\ Z-USA/.. 248288-248291

Cutii KLV-TC-2 276240

KLZ-TC-4 276241

Borne suplimentare 35mm 2 Z-HA-EK/35 263960

Dispozitiv de blocare HA7-SPE 750960510

Scheme electrice

Date tehnice

Electrice

Execu]ii ^n conformitate cu

PLSM

IEC/EN 60898

PLS6-DC IEC/EN 60947-2

conform simbolurilor inscrip]ionate

Tensiune nominal\

PLS. c.a.: 230/400V

PLS.

c.c.: 48V (pe pol)

PLS6-DC

c.c.: 250V (pe pol)

Frecven]a nominal\

50/60 Hz

Capacitatea de comutare nominal\ conform IEC/EN 60898

PLSM

10 kA

PLS6

6 kA

PLS4

4.5 kA

Capacitatea de comutare nominal\ conform IEC/EN 60947-2

PLS6-DC

10 kA

Caracteristic\

B, C, D

Siguran]\ fuzibil\ admis\

PLSM

max. 125 A gL

PLS6

max. 100 A gL

PLS4

max. 80 A gL

Clasa de sensibilitate 3

Durat\ de via]\

>8.000 cicluri operare

Conectarea tensiunii de re]ea la alegere ( sus / jos )

Dimensiuni (mm)

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat ( ^n\l]ime ) 80 mm

L\]ime aparat

17,5 mm pe pol (1modul)

26,3 mm: ^ntreruptor 1P+N

(1,5 module)

Montaj

Fixare rapid\ cu 3 poz. de

^nclichetare pe [in\ profil

omega conf. EN50022

Grad de protec]ie

IP20

Borne sus [i jos

Cu cap fix [i brid\ culisabil\

Protec]ia bornelor

La atingere direct\

BGV A3, ÖVE-EN 6

Sec]iunea conductorului de racordare 1-25 mm 2

(1p+N, 1,5 module)

1-25 mm 2 / 1-2x10 mm 2 (N)

Moment de strângere a bornelor 2-2,4 nm

(1p+N, 1,5 module)

2-2,4 Nm / 1,2-1,5 Nm (N)

Grosime baret\ de interconectare 0,8 - 2 mm (exclusiv N 0,5 module)

Montaj

^n orice pozi]ie

149


150


151


Selectivitatea la scurtcircuit a PLSM ^n raport cu siguran]ele fuzibile tip DIAZED

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLSM [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\

la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu sig. fuzibile tip DIAZED*)

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport cu sig. fuzibile tip DIAZED*)

PLSM

DIAZED DII-DIV gL/gG

PLSM

DIAZED DII-DIV gL/gG

I n [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

1.0


Selectivitatea la scurtcircuit a PLSM ^n raport cu siguran]ele fuzibile tip NEOZED

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLSM [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\

la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu sig. fuzibile tip NEOZED *) Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport cu sig. fuzibile tip NEOZED*)

PLSM

NEOZED D01-D03 gL/gG

PLSM

NEOZED D01-D03 gL/gG

I n [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

1.0


Selectivitatea la scurtcircuit a PLSM ^n raport cu siguran]ele fuzibile NH-00

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLSM [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\

la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu sig. fuzibile tip NH-00 *)

PLSM NH-00 gL/gG

I n [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

1.0 0.9 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2)

1.5 0.8 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2) 10.0 2)

2.0


155


Selectivitatea la scurtcircuit a PLS6 ^n raport cu siguran]ele fuzibile tip DIAZED

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLS6 [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\

la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu sig. fuzibile tip DIAZED*)

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport cu sig. fuzibile tip DIAZED*)

PLS6

DIAZED DII-DIV gL/gG

PLS6

DIAZED DII-DIV gL/gG

I n [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

1.0


Selectivitatea la scurtcircuit a PLS6 ^n raport cu siguran]ele fuzibile tip NEOZED

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLS6 [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\

la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport cu sig. fuzibile tip NEOZED*)

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu sig. fuzibile tip NEOZED *)

63 6.0 2) 50 6.0 2)

PLS6 NEOZED D01-D03 gL/gG

PLS6 NEOZED D01-D03 gL/gG

I n [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100 I n [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

1.0


Selectivitatea la scurtcircuit a PLS6 ^n raport cu siguran]ele fuzibile NH-00

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLS6 [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\

la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport cu sig. fuzibile tip NH-00*)

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu sig. fuzibile tip NH-00 *)

63 4.4 6.0 2) 6.0 2) 50 4.5 6.0 2) 6.0 2)

PLS6 NH-00 gL/gG

PLS6 NH-00 gL/gG

I n [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 I n [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

1.0 0.9 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 0.75 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2)

1.5 0.8 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 1.0 0.9 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2) 6.0 2)

2.0


~ntreruptoare automate PLS6-DC pentru toate tipurile de curent, Caracteristica C

Exemplu de conectare pentru 250V=, 1 pol

Exemplu de conectare pentru 500V=, 2poli

Scheme electrice PLS6-DC

159


~ntreruptoare automate modulare CLS...

• Selectivitate ridicat\ ^n raport cu siguran]ele fuzibile ^nseriate, prin I 2 t redus

• Clem\ dubl\ sus [i jos, cu cap fix [i brid\ culisabil\

• Compatibil la barete de interconectare

• ~ndeplinesc cerin]ele de coordonare a izola]iilor,

distan]\ ^ntre contacte > 4 mm, pentru separare electric\ sigur\

• Se poate utiliza [i pentru aplica]ii pân\ la 48 V c.c

Accesorii:

Contacte auxiliare

pentru montare ulterioar\ Z-AHK 248433

Contacte semnalizare declan[are

pentru montare ulterioar\ Z-NHK 248434

Dispozitiv de reanclan[are automat\ Z-FW/LP 248296

Declan[ator de deschidere Z-ASA/.. 248286, 248287

Declan[ator de tensiune minim\ Z-USA/.. 248288-248291

Cutii

KLV-TC-2

276240

KLV-TC-4 276241

Borne suplimentare 35mm 2 HA7-ZK35 751942199

Dispozitiv de blocare HA7-SPE 750960510

Scheme electrice

Date tehnice

Electrice

Execu]ii ^n conformitate cu IEC/EN 60898

Norme de testare conform simbolurilor inscrip]ionate

Tensiune nominal\

CLS. c.a.: 230/400V

CLS.

c.c.: 48V (pe pol)

Frecven]a nominal\

50/60 Hz

Capacitatea de comutare nominal\ conform IEC/EN 60898

CLS4

4.5 kA

Caracteristic\

B, C, D

Siguran]\ fuzibil\ admis\

>6 kA max. 100 A gL

>4.5 kA max. 80 A gL

Clasa de sensibilitate 3

Durata de via]\

>8.000 cicluri operare

Conectarea tensiunii de re]ea

sus/jos la alegere

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

L\]ime aparat

17,5 mm pe pol (1modul)

26,3 mm: ^ntreruptor 1P+N

(1,5 modul)

Montaj

Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de

^nclichetare pentru [in\ profil

omega conf. EN50022

Grad de protec]ie

IP20

Borne sus [i jos

Cu cap fix [i brid\ culisabil\

Protec]ia bornelor

La atingere direct\ cu degetul sau

cu mâna BGV A3,

Sec]iunea conductorului de racordare 1-25 mm 2

Moment de strângere a bornelor 2-2,4 Nm

Grosime baret\ de interconectare 0,8 - 2 mm

Dimensiuni (mm)

160


161


162


Selectivitatea la scurtcircuit a CLS4

• Selectivitatea la scurtcircuit (^n kA) a CLS4 ^n raport cu siguran]\ fuzibil\ ^nseriat\ NH ^n clasa de func]ionare gL/gG

• . .Selectivitate pân\ la 1,4 kA; . . . f\r\ selectivitate

1,4

Selectivitate ^n raport cu siguran]ele ^nseriate NH Gr. 00

Curentul nominal I n al

CLS4 ^n A

Caracteristica B

Caracteristica C

Curentul nominal al siguran]ei ^nseriate ^n A gL/gG

16 20 25 35 40 50 63 80 100 125 160

2


~ntreruptoare automate modulare PLN6, PLN4

• Selectivitate ridicat\ ^n raport cu siguran]ele fuzibile ^nseriate, prin I 2 t

• Montarea op]ional\ a baretei de interconectare sus sau jos

• Compatibil la barete de interconectare standard

• Manet\ basculant\ colorat\ ^n func]ie de curen]ii nominali

• ~ndeplinesc cerin]ele de coordonare a izola]iilor,

distan]a ^ntre contacte 4 mm, pentru separare electric\ sigur\

• 1-pol capacitate de rupere I cn 1 = 3 kA

Accesorii:

Contacte auxiliare

pentru montare ulterioar\ ZP-AHK 248436

Contacte semnalizare declan[are

pentru montare ulterioar\ ZP-NHK 248437

Dispozitiv de reanclan[are automat\ Z-FW/LP 248296

Declan[ator de deschidere ZP-ASA/.. 248438, 248439

Declan[ator de tensiune minim\ Z-USA/.. 248288-248291

Cutii

KLV-TC-2

276240

Barete de interconectare:

Vezi capitolul “Sisteme de barete”

Schema electric\

1+N-poli

Date tehnice

Electrice

Execu]ii ^n conformitate cu IEC/EN 60898

Norme de testare conform simbolurilor inscrip]ionate

Tensiune nominal\

230 Vc.a.

Frecven]a nominal\

50/60 Hz

Capacitatea de rupere nominal\

PLN6

6 kA

PLN4

4.5 kA

Caracteristica

B, C

Siguran]a fuzibil\ back-up

>6 kA max. 100 A gL/gG

>4.5 kA max. 80 A gL/gG

Clasa de sensibilitate 3

Durata de via]\

8.000 cicluri ap\sare

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

L\]ime aparat

17,5 mm (1modul pt 1+N)

Montaj

fixare rapid\ cu

2 pozi]ii de ^nclichetare pe

[in\ profil conf. EN 50022

Grad de protec]ie

IP20

Borne sus [i jos

cu cap fix [i brid\ culisabil\

Protec]ia bornelor

la atingere direct\

BGV A3, ÖVE-EN 6

Sec]iunea conductorului de racord 1 - 16 mm 2

Dimensiuni (mm)

164


165


Selectivitatea la scurtcircuit PLN6

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLN6-../B,C [i siguran]ele fuzibile montate în amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA]

(adic\ la curen]i de scurtcircuit I ks sub I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit PLN6-B/C ^n raport cu sig. fuzibile tip DIAZED*)

DIAZED gL/gG

20 25 35 50 63 80 100

PLN6-B6/1N 0.7 1.2 2.9 4.5 6.0 2 ) 6.0 2 ) 6.0 2 )

PLN6-B10/1N 0.6 0.9 1.9 3.1 5.7 6.0 2 ) 6.0 2 )

PLN6-B13/1N 0.5 0.7 1.5 2.5 4.5 6.0 2 ) 6.0 2 )

PLN6-B16/1N 0.5 0.7 1.4 2.3 4.3 6.0 2 ) 6.0 2 )

PLN6-B20/1N 0.5 0.7 1.4 2.2 4.0 6.0 2 ) 6.0 2 )

PLN6-B25/1N 0.5 0.6 1.3 2.0 3.8 5.8 6.0 2 )

PLN6-B32/1N 0.5 0.6 1.2 1.8 3.4 5.5 6.0 2 )

PLN6-B40/1N


167


Selectivitatea la scurtcircuit PLN4

~n cazul unui scurtcircuit se realizeaz\ selectivitatea ^ntre ^ntreruptoarele PLN4-.../B,C [i siguran]ele fuzibile montate ^n amonte pân\ la curentul limit\ de selectivitate I s

[kA] (adic\ la curen]i de scurtcircuit I ks mai mici ca I s declan[eaz\ numai ^ntreruptorul automat, peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).

*) conform EN 60898 D.5.2.b.

Selectivitatea la scurtcircuit PLN4-B/C ^n raport cu sig. fuzibile tip DIAZED*)

DIAZED gL/gG

20 25 35 50 63 80 100

PLN4-B6/1N 0.7 1.2 2.9 4.5 2 ) 4.5 2 ) 4.5 2 ) 4.5 2 )

PLN4-B10/1N 0.6 0.9 1.9 3.1 4.5 2 ) 4.5 2 ) 4.5 2 )

PLN4-B13/1N 0.5 0.7 1.5 2.5 4.5 2 ) 4.5 2 ) 4.5 2 )

PLN4-B16/1N 0.5 0.7 1.4 2.3 4.3 4.5 2 ) 4.5 2 )

PLN4-B20/1N 0.5 0.7 1.4 2.2 4.0 4.5 2 ) 4.5 2 )

PLN4-B25/1N 0.5 0.6 1.3 2.0 3.8 4.5 2 ) 4.5 2 )

PLN4-B32/1N 0.5 0.6 1.2 1.8 3.4 4.5 2 ) 4.5 2 )

PLN4-B40/1N


~ntreruptoare automate PLHT

• Contacte independente

• Limitare de curent de valoare ridicat\

• Cu propriet\]i de separator, ^ndeplinesc cerin]ele de coordonare a izola]iilor,

Accesorii:

Contacte auxiliare

pentru montare ulterioar\ (0,5 module) Z-LHK 248440

Declan[ator de deschidere

pentru montare ulterioar\ (1,5 module) Z-LHASA/230 248442

Z-LHASA/24 248441

Dispozitiv de blocare LH-SPL 850000870

Barete - vezi cap “Sisteme de barete”

Scheme electrice

1-pol 2-poli 3-poli 3+N-poli 4-poli

Date tehnice

Electrice

Execu]ii ^n conformitate cu IEC/EN 60947-2

Norme de testare conform simbolurilor inscrip]ionate

Tensiune nominal\

c.a. 230/400V

c.c.

60V (pe pol)

Capacitate de rupere limit\ conform IEC/EN 60947-2

Caracteristici B,C I n = 20-63 A 25 kA

I n = 80-100 A

I n = 125 A

20 kA

15 kA

Caracteristic\ D I n = 63 A 25 kA

I n = 80 A

I n = 100 A

20 kA

15 kA

Caracteristica

corespunz\toare B, C, D

Siguran]\ fuzibil\ admis\

max. 200 A gL

Tensiune nominal\ de izolare

440 V

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls U imp 4 kV

Clasa de sensibilitate corespunz\toare clasei 3

Durata de via]\

>20.000 cicluri operare

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 90 mm

L\]ime aparat

27 mm (1,5modul) pe pol

Montaj

Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de

^nclichetare pentru [in\ profil

omega conf. EN50022

Grad de protec]ie ^ntreruptor ^ncastrat IP40

Borne sus [i jos

Cu brid\ culisabil\

Protec]ia bornelor

La atingere direct\ cu degetul sau

cu mâna BGV A3,

Sec]iunea conductorului de racordare 2,5-50 mm 2

Dimensiuni (mm)

169


170


Selectivitatea la scurtcircuit

• Selectivitatea la scurtcircuit (^n kA) a PLHT ^n raport cu siguran]\ fuzibil\ ^nseriat\ D0 respectiv NH ^n clasa de func]ionar e gL/gG

• 1,4 . . Selectivitate pân\ la 1,4 kA; . . . f\r\ selectivitate

Selectivitate ^n raport cu siguran]ele ^nseriate D01, D02, D03

Curentul nominal I n

PLHT ^n A

Curentul nominal al siguran]ei ^nseriate ^n A

25 35 50 63 80 100

20 0,5 1,0 2,0 2,9 3,9 7,6

25 1,0 1,9 2,8 3,8 7,3

32 1,0 1,8 2,7 3,6 7,0

Caracteristica

C

40 1,6 2,2 3,0 5,6

50 2,1 2,8 5,2

63 2,7 4,8

80 4,3

100

125

20 0,5 0,9 1,7 2,5 3,4 6,7

25 0,9 1,6 2,3 3,2 6,2

Caracteristica

D

32 0,9 1,5 2,3 3,0 6,0

40 1,4 2,0 2,6 4,7

50 1,8 2,3 4,3

63 2,1 3,7

80 3,1

100

Selectivitate ^n raport cu siguran]ele ^nseriate NH Gr. 00

Curentul nominal I n

PLHT ^n A

Curentul nominal al siguran]ei ^nseriate ^n A

25 35 40 50 63 80 100 125 160 200

20 0,5 1,0 1,3 1,9 2,7 3,7 6,7 17,0 25,0 25,0

25 0,9 1,3 1,8 2,6 3,5 6,5 17,0 25,0 25,0

32 0,9 1,2 1,7 2,4 3,3 6,0 15,0 23,0 25,0

Caracteristica C

40 1,4 2,1 2,9 4,8 12,0 18,0 25,0

50 1,9 2,7 4,5 11,0 17,0 25,0

63 4,2 10,0 15,0 25,0

80 3,8 8,5 12,0 25,0

100 7,0 10,0 25,0

125 7,5 25,0

20


Selectivitatea la scurtcircuit a PLHT ^n raport cu NZM 1

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLHT [i NZM 1 pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\ la curen]i de scurtcircuit I ks sub

I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul automat, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate). Overload and short-circuit release unit NZM at max. value.

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport NZM

PLHT NZM...1-A gL/gG

I n [A] 40 50 63 80 100 125

20 0.3 0.4 0.5 0.75 0.9 1.25

25 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2

32 0.4 0.5 0.7 0.85 1.2

40 0.5 0.6 0.85 1.1

50 0.6 0.85 1.1

63 0.8 1

80 1

100

125

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica D ^n raport NZM

PLHT NZM...1-A gL/gG

I n [A] 40 50 63 80 100 125

50

63

80

100

f\r\ selectivitate

Selectivitatea la scurtcircuit a PLHT ^n raport cu NZM 2

La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ între ^ntreruptoarele PLHT [i NZM 1 pân\ la curentul limit\ de selectivitate I S [kA] (adic\ la curen]i de scurtcircuit I ks sub

I s declan[eaz\ doar ^ntreruptorul automat, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate). Overload and short-circuit release unit NZM at max. value.

*) conform EN 60898 D.5.2.b

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport NZM

PLHT NZM...2-A gL/gG

I n [A] 40 50 63 80 100 125 160 200 250

20 0.3 0.4 0.5 0.75 0.9 1.25 1.8 2.5 3.5

25 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.7 2.4 3.3

32 0.4 0.5 0.7 0.85 1.2 1.65 2.3 3.2

40 0.5 0.6 0.85 1.1 1.5 2.1 2.9

50 0.6 0.85 1.1 1.5 2 2.8

63 0.8 1 1.4 1.8 2.5

80 1 1.4 1.8 2.4

100 1.3 1.7 2.3

125 1.6 2.1

Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport NZM

PLHT NZM...2-A gL/gG

I n [A] 40 50 63 80 100 125 160 200 250

50 1 1.4 2.6

63 1 1.3 2.3

80 2.1

100

f\r\ selectivitate

172


~ntreruptoare automate PLHT-V

• Tip special de ^ntreruptoare automate PLHT pentru aplica]ii

industriale [i profesionale ^n domeniile enumerate

• Contact comutator cu dubl\ ^ntrerupere

• Limitare de curent de valoare ridicat\

• Cu propriet\]i de separator, ^ndeplinesc cerin]ele coordon\rii izola]iei,

distan]\ ^ntre contacte 4 mm, pentru separare electric\ sigur\

• Dispozitiv de blocare la deschidere [i dispozitiv de blocare

(~NCHIS/ DESCHIS) livrabile ca accesorii.

Accesorii:

Contacte auxiliare

pentru montare ulterioar\ (0,5 modul) Z-LHK 248440

Declan[ator de deschidere

pentru montare ulterioar\ (1,5 modul) Z-LHASA/230 248442

Z-LHASA/24 248441

Barete - vezi cap “Sisteme de barete”

Schema electric\

1-pol

Date tehnice

Electrice

Execu]ii ^n conformitate cu IEC/EN 60947-2

Norme de testare conform simbolurilor inscrip]ionate

Tensiune nominal\

c.a. 230/400V

c.c.

60V (pe pol)

Frecven]a nominal\

50/60 Hz

Capacitate de rupere limit\

25 kA

conform IEC/EN 60947-2

Capacitate de rupere de lucru

20 kA

Capacitatea de comutare nominal\

c.c.

max. 60V, 1 pol

Caracteristica

D

Siguran]\ fuzibil\ admis\

max. 200 A gL (>20 kA)

Tensiune nominal\ de izolare

440 V

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls U imp 4 kV

Clasa de sensibilitate corespunz\toare clasei 3

Durata de via]\

>20.000 cicluri operare

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 90 mm

L\]ime aparat

27 mm (1,5 modul) pe pol

30 mm pe pol al PLHT-V

cu blocare

Montaj

Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de

^nclichetare pe [in\ profil

omega conf. EN50022

Grad de protec]ie ^ntreruptor ^ncastrat IP40

Borne sus [i jos

Cu brid\ culisabil\

Protec]ia bornelor

la atingere direct\

BGV A3, ÖVE-EN 6

Sec]iunea conductorului de racordare 2,5-50 mm 2

Dimensiuni (mm)

173


la punct de contact la Un

2 A

18 A

174


Accesorii pentru PLHT-V

Dispozitiv de blocare LH-SPE

• ~mpiedic\ conect\ri sau deconect\ri nedorite

Dispozitiv de blocare LH-SPA

• ~mpiedic\ deconect\ri nedorite

Bloc de barete de interconectare 35 mm 2 Z-SV-35/PLHT-V, 3poli

(vezi capitolul “Sisteme de bare”)

• 110/220 A

• 30 mm lungime

Dimensiuni (mm)

175


Motor starter manual Z-MS

• Protec]ie sigur\ la suprasarcin\ termic\ [i la scurtcircuit

• Recomandat pentru montarea ^n cutii de distribu]ie

• Indicator de pozi]ie a contactelor: ro[u / verde

• Aplica]ii principale: comutarea [i protec]ia motoarelor trifazate cu puteri pân\ la

15 kW (380/400 V) respectiv al]i consumatori pân\ la 40 A

• Se poate utiliza [i ca ^ntreruptor general, cu propriet\]i de separator conform

IEC/EN 60947

• Toate motor starterele manuale prezint\ protec]ie termic\ la suprasarcin\

[I declan[are magnetic\ la scurtcircuit

• Borne [i accesorii compatibile cu CLS6, Z-A40, PFIM etc.

Schema electric\

2-poli

3-poli

Date tehnice

Generale

Sec]iuni conectabile 1 - 25 mm 2

Sec]iuni barete de interconectare

0,8 - 2 mm

Durata de via]\ mecanic\

20.000 cicluri de operare

Rezisten]a la [ocuri (durat\ [oc 20 ms)

20 g

Temperatura mediului ambiant deschis -25 ... + 50°C

capsulat -25 ... + 40°C

Rezisten]a la condi]ii climatice

- c\ldur\ umed\, constant\ conform IEC 68-2-3

- c\ldur\ umed\, ciclic\ conform IEC 68-2-30

Mas\

cca 244/366 g

Grad de protec]ie

IP20

C\i de curent principale

Tensiune nominal\ de izolare U i

Rezisten]a la tensiune de impuls U imp

Capacitatea nominal\ de rupere la scurtcircuit I q

Curent termic I thmax = I emax

Durata de via]\ electric\ la AC3 [i I e

Capacitate comutare motor AC3 la U e

Pierderi de putere pe cale de comutare

440 V

4 kV

10 kA

40 A

6000 cicluri de operare

400 (415) V

2,3W (1,6-10A); 3,3W (16A); 4,5W (25-40A)

Contacte auxiliare Z-AHK/Z-NHK

Tensiune nominal\ de izolare U i

440 V

Curent termic I th

8 A

Curentul nominal I e 250 V 6 A

AC 13 440 V 2 A

Siguran]\ fuzibil\ pentru protec]ia la scurtcircuit - max.

4 A (gL, gG) CLS6-4/B-HS

Sec]iuni conectabile (1 sau 2 conductoare) 0,75 ... 2,5 mm 2

Carcas\ pentru mediu umed 4 module IP54, Z-MFG

Pierderi de putere admise ale aparatelor ^ncastrate

17W (de exemplu Z-MS-40/3+Z-USA/230)

Dimensiuni (mm)

Conectare

Ue = 400 V~

Ie = 10 - 16 A

Iq = 10000 A

Curent de ac]ionare declan[ator electromagnetic (tip.)

raportat la domeniul de reglaj

176


Selectare motor startere manuale

Puteri [i curen]i ale motoarelor

1-fazat 3-fazat 3-fazat Domenii de reglaj ale

230 - 240 V 230 - 240 V 400 - 415 V declan[atoarelor de suprasarcin\

kW A kW A kW A A

0,06 0,2 0,16 - 0,25

0,06 0,4 0,09 0,3 0,25 - 0,4

0,09 0,5 0,12 0,4 0,4 - 0,63

0,18 0,6 0,4 - 0,63

0,06 0,7 0,12 0,7 0,25 0,8 0,63 - 1

0,09 0,7 0,63 - 1

0,12 1,3 0,18 1,0 0,37 1,1 1 - 1,6

0,25 1,4 0,55 1,5 1 - 1,6

0,18 1,9 0,37 2,0 0,75 1,9 1,6 - 2,5

0,25 2,4 1,6 - 2,5

0,37 2,9 0,55 2,7 1,1 2,6 2,5 - 4

0,8 3,2 1,5 3,6 2,5 - 4

0,55 4,2 1,1 4,6 2,2 5,0 4 - 6,3

0,75 5,6 4 - 6,3

1,1 7,4 1,5 6,3 2,5-3,0 6,6 6,3 - 10

1,5 8,9 2,5 8,7 6,3 - 10

4,0 8,5 6,3 - 10

2,2 14,5 3,0 11,5 5,5 11,3 10 - 16

7,5 13,2 10 - 16

3 17,8 4,0 14,8 16 - 20

5,5 19,6 11,0 21,7 16 - 20

7,5 26,4 15,0 29,3 25 - 40

11,0 38,0 18,5 36,0 25 - 40

Tipurile de ^ntreruptoare, siguran]\ fuzibil\ maxim admis\ [i comportarea la scurtcircuit

Tip Domeniu de reglaj Valoare max. siguran]\ fuzibil\ gL, gG 1) Curen]i tipici

(A) (A) (A) de ac]ionare la scurtcircuit a declan[atoarelor

3 x 230 V 3 x 400 V (A)

Z-MS-0,16 0,10 - 0,16 1,3 - 1,7

Z-MS-0,25 0,16 - 0.25 La curen]i de scurtcircuit pân\ la

2.0-2.6

Z_MS-0.40 0,25 - 0,40 capacitatea nominal\ de comutare

3,1 - 4,8

Z-MS-0,63 0,40 - 0,63 la scurtcircuit nu este necesar\

4,9 - 6,6

Z-MS-1,00 0,63 - 1,00 sigura]\ fuzibil\ (capacitate inerent\)

10 - 13

Z-MS-1,60 1,0 - 1,6 16 - 21

Z-MS-2,50 1,6 - 2,5 25 - 33

Z-MS-4,00 2,5 - 4,0 40 - 52

Z-MS-6,30 4,0 - 6,3 100 100 63 - 82

Z-MS-10,0 6,3 - 10,0 100 100 78 - 105

Z-MS-16,0 10,0 - 16,0 100 100 160 - 208

Z-MS-25,0 16,0 - 25,0 100 100 250 - 325

Z-MS-40,0 25,0 - 40,0 100 100 400 - 520

1) La curen]i de scurtcircuit pân\ la capacitatea nominal\ de comutare la scurtcircuit nu este necesar\ siguran]\ fuzibil\ (capacitate inerent\)

Conectarea declan[atorului de deschidere

Conectarea declan[atorului de tensiune minim\

Schema bloc cu dispozitiv de comand\ de la distan]\

de exemplu

Z-MS-2p + ZP-ASA

de exemplu

Z-MS-3p + Z-USA

ZP-NHK + Z-MS-3p + Z-FW-LP

177


Num\r de motor startere monopolare (n)

178


Motor starter manual - Accesorii

• Accesorii pentru motor starter - sunt identice cu cele pentru

PFIM, CLS etc. (declan[atoare, contacte auxiliare [i barete de interconectare)

• Declan[ator de deschidere ZP-ASA

• Declan[ator de tensiune minim\

Z-USA: instantaneu

Z-USD: cu temporizare

• Contacte auxiliare ZP-IHK: 1 ND + 1N~

• Contacte de semnalizare a declan[\rii ZP-NHK: 1Com + 1Com

• Dispozitiv de reanclan[are automat\ Z-FW

• Carcas\ pentru mediu umed IP54

Z-MFG

Z-MFG/NL: cu conector de trecere pentru nul

Z-MFG/NOT: cu conector de trecere pentru nul [i tast\ pentru oprire de urgen]\

Dimensiuni (mm)

ZP-IHK ZP-NHK ZP-ASA Z-USA, -USD

Exemplu de montaj

Z-NHK + Z-MS-2p + Z-FW-LP

Carcas\ pentru mediu umed Z-MFG

• Conform cu prescrip]iile EN 50298

• Se preteaz\ pentru motor starter manual Z-MS, de exemplu 3p (+ Z-USA);

~ntreruptoare automate CLS, de exemplu 3p (+ Z-USA);

^ntreruptor Z-A40

• Legatura pentru nulul de protec]ie la toate tipurile inclus\

• Intr\rile pentru 4 x PG16 preg\tite

• Operare: mâner rotativ, se poate bloca ^n pozi]ia declan[at cu 3 lac\te, max. Ø 6 mm

• Capac carcas\ sigilabil ^n 2 pozi]ii

• Complet de livrare: 4 man[oane pentru intrare, 1 buton “ciuperc\“ (ro[u) + 1 contact (N~) la

Z-MFG/NOT

Date tehnice

Z-MFG Z-MFG//NL Z-MFG/NOT

Electrice

Pierderi de putere ale aparatelor montate max. 17 W max. 17 W max. 17 W

Mecanice

Grad de protec]ie IP54 IP54 IP54

Clas\ de protec]ie II II II

Leg\tura conductor de nul – inclus\ inclus\

L\]ime maxim\ aparat 4module 4module 4module

Sec]iuni de conectare N/PE max. 16 mm 2 max. 16 mm 2 max. 16 mm 2

Moment de strângere pentru [uruburi

borne N/PE max. 2 Nm max. 2 Nm max. 2 Nm

[uruburi capac max. 2 Nm max. 2 Nm max. 2 Nm

Dimensiuni (mm)

Z-MFG Z-MFG/NL Z-MFG/NOT

179


Limitator consum Z-TS

• Proiectat conform EN/IEC 60898

• Compatibil form\ [i baret\ cu CLS6, Z-A40, Z-MS, PFIM

• Dispozitiv de limitare a consumului voluntar\ sau ^n conformitate cu solicit\rile

autorit\]ii de distribu]ie a energiei

• Aprobat de autorit\]ile austriece de distribu]ie a energiei

• Cu 1 [i 3 poli

• Capac sigilabil pentru reglaj

Schema electric\

1-pol

3-poli

Date tehnice

Electrice

Tensiune nominal\

230/400 Vc.a.

Frecven]a

50 Hz

Capacitatea de rupere nominal\

20-32 A 10 kA

40-63 A 6 kA

Val. max. siguran]\ fuzibil\ (scurtcircuit) 100 A gG

Curent nominal

Z-TS20/.

20 A

Z-TS25/.

25 A

Z-TS32/.

32 A

Z-TS40/.

40 A

Z-TS50/.

50 A

Z-TS63/.

63 A

Gam\ reglaj

Z-TS20/.

13-20 A

Z-TS25/.

16-25 A

Z-TS32/.

20-32 A

Z-TS40/.

25-40 A

Z-TS50/.

40-50 A

Z-TS63/.

50-63 A

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

L\]ime aparat

17.5 mm (1P); 52.5 mm (3P)

Mountaj

fixare rapid\ pe [in\ profil

omega conform EN 50022

Grad de protec]ie aparat ^ncastrat IP40

Borne sus [i jos

cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 1.5-25 mm 2

Dimensiuni (mm)

Accesorii

• Bloc barete ZV7

• Contact auxiliar [i contact de semnalizare declan[are Z-AHK, Z-NHK

• Bobin\ minim\ de tensiune [i declan[ator deschidere Z-ASA, Z-USA

• Cutie Z-MFG

180


Contacte auxiliare Z-.HK, Z-HR, Z-AHK; Contacte de semnalizare a declan[\rii Z-NHK

• Execu]ie conf. cu IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019

• Se pot monta ulterior (prin [uruburi)

• Tensiunile minime date sunt valabile pe cale de curent.

Aten]ie la conexiunile serie!

• Z-AHK, Z-NHK: contacte cu mi[care relativ\ ( contacte cu autocur\]ire)

• Se preteaz\ ^n special pentru tensiuni mici, datorit\ materialelor [i

construc]iei contactelor

• Z-NHK: func]ia unuia din contactele comutatoare transformabil\ din “Contact

auxiliar” ^n “Contact de semnalizare a declan[\rii”

• Contactul de semnalizare a declan[\rii indic\ declan[area electric\ [i nu

deschiderea mecanic\ a contactelor

• Tasta de verificare a func]iei de “declan[are electric\“

Scheme electrice

Z-HK Z-HR Z-AHK Z-NHK

Date tehnice

Dimensiuni (mm)

Z-HK Z-HR Z-AHK Z-NHK

Electrice

Pentru montaj ^n partea stâng\ la: PFIM, PFR – CLS, L71, CLS, L71,

CFI6 – CKN, PKDM, CKN, PKDM,


Pentru montaj ^n partea dreapt\ la: – PFNM – PFIM, PFR, CFI6, PFHM

Func]ie contacte 1ND + 1N~ 1 ND + 1N~ 1 ND + 1N~ 2 com

Tensiune nominal\ 250 V 250 V 250 V 250 V

Frecven]a 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Curentul nominal 8 A 6 A 4 A 4 A

Curentul nominal termic I th

8 A 6 A 4 A 4 A

Categoria de utilizare AC13

Curentul nominal I e

6A/250V c.a 6A/230V c.a 3A/250V c.a 3A/250V c.a

2A/440V c.a 2A/400V c.a – –

Categoria de utilizare AC15

Curentul nominal I e

– – 2A/250V c.a 2A/250V c.a

Categoria de utilizare DC12

Curentul nominal I e

– – 0.5A/110V c.c 0.5A/110V c.c

Categoria de utilizare DC13

Curentul nominal I e

0.5A/230V c.c 0.5A/230V c.c – –

2A/110V c.c – – –

4A/60V c.c 2A/60V c.c – –

– 4A/24V c.c – –

– 4A/12V c.c – –

Tensiune nominal\ de izolare U I

250 V c.a 250 V c.a 250 V c.a 250 V c.a

Tensiune minim\ de lucru, pe contact U min

24 V c.a/c.c 12 V c.a/c.c 5 V c.c 5 V c.c

Curent minim de lucru I min

50 mA c.a/c.c 50 mA c.a/c.c 10 mA c.c 10 mA c.c

Rezisten]a la tensiune de impuls U imp

(1,2/50µ) 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV

Curent de scurtcircuit condi]ionat I k

cu siguran]\ fuzibil\ 6A sau PLSM-B4-HS – – 1 kA 1 kA

Siguran]e fuzibile max. suprasarcin\ [i scurtcircuit 8 A gL / CLS6-4/../B-HS 8 A gL / CLS6-4/../B-HS 6 A gL / CLS6-4/../B-HS 6 A gL / CLS6-4/../B-HS

Mecanice

Indicator de „declan[are electric\“ – – – albastru/alb

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat

8,8 mm (0,5module) 8,8 mm (0,5module) 8,8 mm (0,5module) 8,8 mm (0,5module)

Montaj Pe aparat Pe aparat Pe aparat Pe aparat

Grad de protec]ie ^ncastrat IP40 IP40 IP40 IP40

Protec]ia bornelor

Protejat ^mpotriva atingerii directe cu mâna [i cu degetul BGV A3, ÖVE-EN6

Borne Cu brid\ culisabil\ Cu brid\ culisabil\ Cu brid\ culisabil\ Cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 0,5-2,5 mm 2 0,5-2,5 mm 2 0,5-2,5 mm 2 0,5-2,5 mm 2

Borne cu [uruburi M3 (Pozidrive Z0) M3 (Pozidrive Z0) M3 (Pozidrive Z0) M3 (Pozidrive Z0)

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor max. 0,8-1,0 Nm max. 0,8-1,0 Nm max. 0,8-1,0 Nm max. 0,8-1,0 Nm

Z-HK Z-HR

Z-AHK Z-NHK

181


Exemplu: Z-HK + PFIM

Exemplu: Z-AHK + CLS6

1ND+1N~ 24V 50mA min.

1ND+1N~ 5V 10mA min.

Exemplu: Z-NHK + CLS6

PFIM + Z-NHK

Exemplu: Z-HR + PFNM

2Com 5V 10mA min.

1ND+1N~ 12V 50mA min.

182


Contacte auxiliare ZP-AHK, ZP-IHK, ZP-WHK; Contacte de semnalizare a declan[\rii ZP-NHK

• Execu]ie conf. IEC/EN 62019

• Montaj f\r\ [uruburi ^nclichetabil ulterior pe PLS sau PKNM

• ZP-IHK, ZP-WHK: Se poate ^nclicheta pe fiecare unul suplimentar

• Tensiunile minime date sunt valabile pe cale de curent. Aten]ie la ^nserierea

contactelor!

• Prin materialul [i construc]ia contactelor acestea se preteaz\ ^n special pentru

tensiuni mici; func]ie contacte cu mi[care relativ\ (contacte cu autocur\]ire)

• ZP-NHK: Func]ia unuia din contactele comutatoare comutabil\ din “Contact aux -

iliar” ^n “Contact de semnalizare a declan[\rii”

• Contactul de semnalizare a declan[\rii indic\ declan[area electric\, nu mecanic\

• Tasta de verificare a func]iei de “declan[are electric\“

Scheme electrice

ZP-AHK ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK

Date tehnice

Iese din fabrica]ie

ZP-AHK ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK

Electrice

Montaj pe partea stâng\ pe ^ntreruptoare automate: PLS, PLZ PLS, PLZ PLS, PLZ PLS, PLZ

combinate: PKNM PKNM PKNM PKNM

Accesorii: ZP-A40, ZP-ASA ZP-A40, ZP-ASA, ZP-A40, ZP-ASA, ZP-A40, ZP-ASA,

Z-MS Z-MS Z-MS

1xZP-IHK, 1xZP-WHK 1xZP-IHK, 1xZP-WHK

Func]ie contacte 1ND + 1N~ 1ND + 1N~ 1Com 2Com

Tensiune nominal\ 250/440 V 250 V 250 V 250 V

Frecven]a 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Curentul nominal 4 A 6 A 6 A 4 A

Curentul nominal termic I th

4 A 6 A 6 A 4 A

Categoria de utilizare AC13

Curentul nominal I e

3A/250V c.a. 3A/250V c.a. 3A/250V c.a. 3A/250V c.a.

Categoria de utilizare AC15

Curentul nominal I e

2A/250V c.a. 2A/250V c.a. 2A/250V c.a. 2A/250V c.a.

Categoria de utilizare DC12

Curentul nominal I e

0.5A/110V c.c. 0.5A/110V c.c. 0.5A/110V c.c. 0.5A/110V c.c.

Tensiune nominal\ de utilizare U I

250 V c.a. 250 V c.a. 250 V c.a. 250 V c.a.

Tensiune nominal\ minim\ pe contact U min

5 V c.c. 5 V c.c. 5 V c.c. 5 V c.c.

Curent minim de lucru I min

10 mA c.c. 10 mA c.c. 10 mA c.c. 10 mA c.c.

Rezisten]a la tensiune de impuls U imp

(1.2/50µ) 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV

Curent de scurtcircuit condi]ionat I k

cu siguran]\ fuzibil\ 6A sau PLSM-B4-HS 1 kA 1 kA 1 kA 1 kA

Siguran]e fuzibile max. la suprasarcin\ [i scurtcircuit 6 A gL / PLSM-B4-HS 6 A gL / PLSM-B4-HS 6 A gL / PLSM-B4-HS 6 A gL / PLSM-B4-HS

Mecanice

Indicator de declan[are electric\ – – – albastru/alb

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat

8.8 mm (0.5module) 8.8 mm (0.5module) 8.8 mm (0.5module) 8.8 mm (0.5module)

Grad de protec]ie ^ncastrat IP40 IP40 IP40 IP40

Protec]ia bornelor protejat ^mpotriva atingerii directe conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Borne cu brid\ culisabil\ cu brid\ culisabil\ cu brid\ culisabil\ cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 0.5-2.5 mm 2 0.5-2.5 mm 2 0.5-2.5 mm 2 0.5-2.5 mm 2

Borne cu [uruburi M3 (Pozidrive Z0) M4 (Pozidrive Z2) M4 (Pozidrive Z2) M3 (Pozidrive Z0)

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor max. 0.8-1.0 Nm max. 1.2 Nm max. 1.2 Nm max. 0.8-1.0 Nm

Dimensiuni (mm)

Exemplu: ZP-AHK (ZP-IHK, ZP-WHK) + PLS

ZP-AHK

ZP-NHK

Exemplu: ZP-NHK + PLS

183


Modul de declan[are ^ntreruptor diferen]ial Z-FAM (PFIM, PFHM-4p), Z-KAM (PKNM, PKDM, PFHM-2p), Z-NAM (PFNM)

• Pentru deconectarea de la distan]\ a ^ntreruptoarelor diferen]iale [i a

^ntreruptoarelor automate combinate RCD/MCB.

• Declan[area de la distan]\ prin unul sau mai multe contacte paralele, libere de

poten]ial, de exemplu buton cu contacte auxiliare curent nominal max. 3A la

250V; aten]ie la tensiunea de testare maxim\.

• Verificarea declan[\rii de la distan]\ cu modulul de telecomand\ Z-FW

• Se pot monta ulterior; [i se vor cabla corespunz\torla bornele ^ntreruptorului

diferen]ial conform schemei electrice.

• Modul de declan[are pentru PFIM 0,5A la cerere

• Nu se transmit tensiuni periculoase ^n instala]ia consumatorului ^n timpul

procesului de comand\ de la distan]\ datorit\ contactului integrat K1-K2

Schema electric\

Z-FAM, Z-NAM

Z-KAM

Date tehnice

Z-FAM Z-KAM Z-NAM

Electrice

Modul de declan[are pentru PFIM, PFHM-4p PKNM, PKDM, PFHM-2p PFNM

Tensiune nominal\ 230(400) V c.a. 230(400) V c.a. 230(400) V c.a.

Frecven]a 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Curentul diferen]ial nominal I ∆n

0.01 - 0.3 A 0.01 - 0.3 A 0.01 - 0.3 A

Func]ii contacte 1ND + 1com 1ND + 1com 1ND + 1com

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 8,8 mm (0,5module) 8,8 mm (0,5module) 8,8 mm (0,5module)

Grad de protec]ie ^ncastrat IP40 IP40 IP40

Sec]iunea conductorului de racordare 1 - 2x2,5 mm 2 1 - 2x2,5 mm 2 1 - 2x2,5 mm 2

Protec]ia bornelor La atingere direct\ conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Dimensiuni (mm)

Z-FAM Z-NAM Z-KAM

PFIM-2p PFIM-4p, PFHM-4p PFNM-2p

PFNM-4p

PKNM, PKDM, PFHM-2p

Exemple de conectare Conductoarele spre elementele de comutare se prev\d cu dubl\ izola]ie [i se protejeaz\ la suprasarcin\, de ex. 4A gL sau CLS6-4..-HS

Schema de conexiuni:

PFIM-2p, alimentare ^ntreruptor diferen]ial sus

Schema de conexiuni:

PFIM-4p, alimentare ^ntreruptor

diferen]ial sus

Z-FAM

PFIM-2p

Z-FAM

PFIM-4p

CLS6-4..-HS

PKNM

Schema de conexiuni:

PKNM, alimentare ^ntreruptor diferen]ial jos

CLS6-4..-HS

PFIM-4p

Schema de conexiuni:

PFIM-4p, alimentare ^ntreruptor

diferen]ial jos

Z-KAM

Z-FAM

184


Declan[ator de deschidere Z-ASA, ZP-ASA

• Declan[ator de la distan]\ pentru montaj ulterior pe PLS, CLS6,

PKN, PKDM, Z-A40, Z-MS

• L\]ime modul - 1 modul

• Posibilitate de montaj ulterior pentru contacte auxiliare standard

• Indicator de pozi]ie ro[u/verde

• Tipul ZP-ASA ^nclichetabil

Schema electric\

Date tehnice

Z-ASA24 Z-ASA230 ZP-ASA24 ZP-ASA230

Electrice

Montaj pe ^ntreruptoare automate, combinate: CLS, CKN, PKDM CLS, CKN, PKDM PLS, PKN PLS, PKN

Accesorii: ZP-A40, Z-MS ZP-A40, Z-MS

Gama tensiunilor de lucru 12-110V c.a. 110-415V c.a. 12-110V c.a. 110-415V c.a.

12-60V c.c. 110-220V c.c. 12-60V c.c. 110-220V c.c.

Frecven]a 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Posibilitate montaj contacte auxiliare standard Z-NHK Z-NHK ZP-NHK ZP-NHK

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul)

Montaj Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de ^nclichetare pe [in\ profil omega conf. EN 50022

Grad de protec]ie ^ncastrat IP40 IP40 IP40 IP40

Protec]ia bornelor Protejat ^mpotriva atingerii directe conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Borne

Cu cap fix [i brid\ culis. Cu cap fix [i brid\ culis. Cu cap fix [i brid\ culis. Cu cap fix [i brid\ culis.

+ Born\ aux. + Born\ aux.

Sec]iunea conductorului de racordare 1-25 mm 2 1-25 mm 2 1-25 mm 2 1-25 mm 2

Dimensiuni (mm)

Z-ASA

ZP-ASA

Exemplu de conectare 230 V

Exemplu de conectare 24 V

Exemplu: Z-ASA + PLS

Exemplu: ZP-ASA + PLS

185


Declan[ator de tensiune minim\ Z-USA, Z-USD

• Declan[are:

f\r\ ^ntârziereZ-USA

cu ^ntârziere Z-USD, tipic\ 0,4 s

• Indicator prezen]\ tensiune albastru/alb

• Tast\ pentru conectare f\r\ tensiune ^n scop de testare

• Utilizabil cu PLS, CLS, Z-A40 [i Z-MS

Schema electric\

0,4 s

Date tehnice

Z-US./115 Z-US./230 Z-US./400

Electrice

Tensiunea nominal\ U n

115 V c.a. 230 V c.a. 400 V c.a.

Frecven]a 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Nivel de conectare 80% din U n

80% din U n

80% din U n

Nivel de declan[are 50% din U n

50% din U n

50% din U n

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul)

Montaj

Fixare rapid\ pe [in\ profil omega conf. EN50022

Grad de protec]ie ^ncastrat IP40 IP40 IP40

Borne Born\ cap fix/cu brid\ culis. Born\ cap fix/cu brid\ culis. Born\ cap fix/cu brid\ culis.

Sec]iunea conductorului de racordare 1 - 2x2,5 mm 2 1 - 2x2,5 mm 2 1 - 2x2,5 mm 2

Protec]ia bornelor La atingere direct\ conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Dimensiuni (mm)

Exemplu de conectare pentru declan[ator

Exemple de conectare 400V [i 230V

Exemplu de conectare

Z-USA/400 + Z-MS

Exemplu de conectare

Z-USA/230 + CLS

186


Unitate de rearmare [i modul de comand\ la distan]\ Z-FW

• Aparate compatibile ca gabarit, care se pot monta ulterior, pentru reanclan[area

automat\ [i comand\ de la distan]\ a CLS6, PFIM, PFHM-4p, Z-A40, PFR,

Z-MS

• Cu posibilit\]i de z\vorâre mecanic\ [i sigilare

• Capacitate de comutare mecanic\ pân\ la maxim PFIM-80/4p, CLS6-80/4p

• Afi[aj pozi]ie de lucru [i alarm\ LED verde [i ro[u

• Extensie cu modulul de contact Z-FW-MO.

Afi[are cu LED st\ri func]ionale [i defecte.

Date tehnice

Schema electric\

Z-FW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

Z-FW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

Electrice

Tensiunea nominal\ 220-240 V c.a. 48 V c.c –

Frecven]a 50/60 Hz – –

Modul de testare (0.5MU) pt verif. de la distan]\ a aparatului diferen]ial Z-FW... Z-FW... –

Tensiunea de comand\ pentru comand\ la distan]\ – – 24-230 V c.a./c.c

Ie[ire releu pentru verificare declan[are cu Z-FW – – 400 V c.a. max.

Ie[ire releu pentru alarm\, liber de poten]ial 5A/250V c.a. 5A/250V c.a. –

Func]ii repornire automat\ repornire automat\ +ON/OFF/TEST

Selector func]ii Automat 5x, Automat 5x, ON, OFF/RESET

OFF/RESET

OFF/RESET

Comand\ de la distan]\ prin telefon cu Telecomander – – –

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 70 mm 70 mm 35 mm

Montaj fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de ^nclichetare –

pe [in\ profil omega conf EN 50022

Grad de protec]ie aparat ^ncastrat IP40 IP40 IP40

Protec]ia bornelor protejat ^mpotriva atingerii directe cu degetul [i cu mâna BGV A3, ÖVE-EN 6

Borne cu brid\ culisabil\ cu brid\ culisabil\ cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 2 x 1.5mm 2 sau 1 x 2.5mm 2 2 x 1.5mm 2 sau 1 x 2.5mm 2 4 x 1.5mm 2 sau 2 x 2.5mm 2

Con]inut livrare – – fi[\ cuplare

Dimensiuni (mm)

Z-FW-LP, -LPD

Z-FW-MO

Exemple de conectare

CLS6-4..-HS

PFIM-4p

Z-FW-

LPD

PFIM-4p

Z-FW-LP

Z-FW-

MO

Schema de conexiuni:

PFIM-4p alimentare ^ntreruptor

diferen]ial sus

Func]ie de alarm\ [i bec

*) polaritate

Sistem electric

Tensiune surs\

c.a /c.c 24-230 V

Seturi montate

Z-FW-LP/MO

Z-FW-LPD/MO

187


Modul de testare de la distan]\ Z-FW (pentru Z-FW-LP)

• Modul extern de testare cu rezisten]\ de testare pentru ^ntreruptoare diferen]iale

• Execu]ie adaptat\ la diver[i curen]i diferen]iali nominali, cu func]ie de testare “extern\“ conform normativelor

• Pentru testare de la distan]\ cu dispozitivul de comutare Z-FW-LP

• Nu se transmit tensiuni periculoase ^n instala]ia consumatorului ^n timpul procesului de comand\ de la distan]\ datorit\ contactului integrat K1-K2

• Se poate utiliza [i ca modul de declan[are de la distan]\ pentru PFIM, PFHM .

Dimensiuni (mm)

Exemple de conectare

Schema de conexiuni:

PFIM-2p, alimentare ^ntreruptor

diferen]ial sus

Schema de conexiuni:

PFIM-4p, alimentare ^ntreruptor

diferen]ial sus

Z-FW-LP

PFIM-4p

Z-FW-LP

Z-FW

PFIM-2p

Z-FW

188


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa B, desc\rc\toare de curent SPI

• Domeniu de utilizare:

pentru protec]ia instala]iilor de joas\ tensiune ^mpotriva efectelor loviturii

directe [i efectelor indirecte ale loviturii de tr\znet

(conform SR EN 61024-1, SR EN 61312-1).

• Se utilizeaz\ conform IEC 60364-5-534

• Clasa descarc\rc\toare B ^n conformitate cu VDE 0675, Partea 6/A3 11.97

• Clasa I de verificare ^n conformitate cu IEC 61643-1

• Tipul T1 ^n conformitate cu EN 61643-1

• Execu]ie capsulat\: ^n procesul de desc\rcare nu apar gaze fierbin]i ionizate.

Deci nu trebuie luate distan]e de siguran]\ fa]\ de materialele inflamante.

Date tehnice

Montarea desc\rc\toarelor de curent inaintea contorului se face respectând

normele ^ntreprinderii de distribu]ie a energiei electrice.

Realizarea unei cascade de protec]ie eficiente (desc\rc\toare clasa B, C, D)

necesit\ o coordonare a diferitelor aparate de protec]ie. Aceasta este asigurat\

prin respectarea unei distan]e diferite ^ntre desc\rc\toare.

La utilizarea desc\rc\toarelor de curent SPI ^n combina]ie cu dispozitivele de

protec]ie la supratensiune SPC cu tensiunea de func]ionare de durat\ de

Uc 460 V c.a., nu sunt indicate distan]e specifice [i nu sunt necesare bobine

de decuplare.

SPI-35/440 SPI-50/NPE SPI-100/NPE

Electrice

Execu]ie capsulat capsulat capsulat

Timp de r\spuns t a

< 100 ns < 100 ns < 100 ns

Nivel tensiune de protec]ie U p

1.5 kV 1.5 kV 1.5 kV

Tensiune de operare de durat\ U C

440 V c.a. 260 V c.a. 260 V c.a.

Frecven]a 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Curent desc\rc\tor (8/20) µs I max

/I n

35 kA 50 kA 100 kA

Curent de impuls I imp

(10/350) µs

valoare de vârf a curentului 35 kA 50 kA 100 kA

sarcin\ Q 17.5 As 25 As 50 As

energia specific\ 305 kJ/Ω 625 kJ/Ω 2500 kJ/Ω

Rezisten]a de izola]ie R ISO

>10 MΩ >10 MΩ >10 MΩ

Capacitate stingere curent de scurtcircuit

3kA eff

/260V 500A eff

/260V 100A eff

/260V

f\r\ siguran]e fuzibile

1.5kA eff

/440V – –

Curentul de scurtcircuit pt val. max. fuzibil back-up 25kA eff

– –

Siguran]e fuzibile maxime 125 AgL – –

Schema electric\

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 90 mm 90 mm 90 mm

L\]ime aparat 17.5 mm 17.5 mm 35 mm

Greutate 174 g 178 g 320 g

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos pentru sec]iune conductor

rigid 0.5 - 35 mm 2 0.5 - 35 mm 2 10 - 50 mm 2

flexibil 0.5 - 25 mm 2 0.5 - 25 mm 2 16 - 35 mm 2

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 4 - 4.5 Nm 4 - 4.5 Nm 6 - 8 Nm

Montaj

fixare rapid\ pe [in\ profil omega conf. EN50022

Grad de protec]ie conform IEC 60529 (montat)

IP20 (IP40)

Accesorii: barete [trapare

Z-GV-U/

Umiditate relativ\ admis\ a aerului < 95%

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +85°C

Dimensiuni(mm)

SPI-35/440, SPI-50/NPE

SPI-100/NPE

Exemplu de aplicare

Aten]ie!

Utilizarea desc\rc\toarelor

SPI-.../NPE numai ca eclatoare

sumatoare, de exemplu ^n sistem TT

(schema de conectare tipul 2 conform

IEC 60364-5-534)

SPI-35/440

eclator sumator

SPI-50/NPE

SPI-100/NPE

Seturi desc\rc\toare de curent, clase de protec]ie I, II, III, IV

SPI-35/440/3 SPI-3+1

a . . .SPI-35/440

b . . .SPI-100/NPE

d . . .SPB-D-125

f. . . .Z-GV-U/3

i . . .Z-GV-U/6

SPI-50/NPE: pentru clasele de protec]ie

III, IV conf. IEC 61024-1

SPI-100/NPE: pentru clasele de protec]ie

I, II, III, IV conf. IEC 61024-1

189


Desc\rc\toare de curent clas\ B+C, tip SPB

• Domeniu de utilizare:

Pentru protec]ia instala]iilor de joas\ tensiune ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii

determinate de lovituri indirecte de tr\snet [i datorate regimurilor de comutare

• ~n conformitate cu IEC 60364-5-53 Clauza 534

• Clasa de testare I [i II conform IEC 61643-1+A1

• Tip T1 [i T2 conform EN 61643-11

• Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasele III [i IV conform cu IEC 61024-1

• Barete ZV-KSBI pentru toate tipurile de aplica]ii

• Tip SPB-12/280/3+1-50 format din 3xSPB-12/280 + 1xSPI-50/NPE + 1xZ-GV-U/4

Date tehnice

Electrice

Timp de r\spuns (panta tensiunii 5 kV/µs)

Nivel de protec]ie tensiune la curent nominal desc\rc\tor

Nivel de protec]ie tensiune la 5 kA (8/20) µs

Tensiune de operare de durat\ U C

Curent nominal desc\rc\tor (8/20) µs I n

Curent maxim desc\rc\tor I max

Curent de impuls I imp

(10/350) µs

Valoare de vârf a curentului

Sarcina Q

Energia specific\

Siguran]e fuzibile maxime back-up

Curent de scurtcircuit maxim

Schema electric\

SPB-12/280

< 25 ns

< 1.5kV

950 V

280 V c.a.

25 kA

50 kA

12,5 kA

6.25 As

39.1 kJ/Ω

160 AgL/gG

50 kA

Schema electric\

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

80 mm

L\]ime aparat

17.5 mm

Greutate

121 g

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +70°C

Grad de protec]ie (montat)

IP40

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos 4 - 25 mm 2

pentru sec]iune conductor

Born\ cu cap fix sus [i jos

pentru barete pân\ la

1.5 mm

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 2.4 - 3 Nm

Fixare rapid\ pe [in\ conform EN 50022

Accesorii: barete 16 mm 2 Tip ZV-KSBI ...

Dimensiuni (mm)

Seturi desc\rc\toare de curent, clasele de protec]ie III, IV

. . .SPB-12/280

. . .SPB-HK

c . . .SPI-50/N/PE

190


Seturi desc\rc\toare, clasele de protec]ie I, II, III, IV

Desc\rc\toare clas\ B+C, SP-B+C/

• Domeniu de utilizare: Pentru protec]ia instala]iilor de joas\ tensiune ^mpotriva

ac]iunii directe a tr\snetelor prin conductoarele aeriene de alimentare

(IEC 61024-1, IEC 61312-1) [i a echipamentelor exterioare [i ^mpotriva

loviturilor indirecte [i a opera]iunilor de comutare

• Se utilizeaz\ conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

• Clasa de testare I [i II conform IEC 61643-1

• Test tip T1 [i T2 conform prescrip]iilor EN 61643-1

• Execu]ie capsulat\: ^n procesul de desc\rcare nu apar gaze fierbin]i ionizate.

Deci nu trebuie luate distan]e de siguran]\ fa]\ de materialele inflamabile .

Montarea desc\rc\toarelor de curent inaintea contorului se face respectând

normele ^ntreprinderii de distribu]ie a energiei electrice.

Realizarea unei cascade de protec]ie eficiente (desc\rc\toare clasa B, C, D) nece -

sit\ o coordonare a diferitelor aparate de protec]ie.

Aceasta este asigurat\ prin respectarea unei distan]e diferite ^ntre desc\rc\toare.

La utilizarea desc\rc\toarelor de curent SPI ^n combina]ie cu dispozitivele de

protec]ie la supratensiune SPC cu tensiunea de func]ionare de durat\ de Uc

of 460 V c.a., nu sunt necesare bobine de decuplare sau lungimi speciale ale liniei.

Date tehnice

SP-B+C/3

SP-B+C/3+1

Electrice

Execu]ie capsulat capsulat

Timp de r\spuns t r

< 25 ns < 25 ns

Nivel tensiune de protec]ie U p

1.5 kV 1.5 kV

Tensiune de operare de durat\ U C

L-(PE)N / N-PE 440 V c.a. / 440 V c.a. 440 V c.a. / 260 V c.a.

Frecven]a 50 Hz 50 Hz

Curent desc\rc\tor (8/20) µs I max

/I n

100 kA 100 kA

Curent de impuls I imp

(10/350) µs

valoare de vârf a curentului 100 kA 100 kA

sarcina Q 50 As 50 As

energia specific\ 2500 kJ/W 2500 kJ/W

Capacitate stingere curent de scurtcircuit L-(PE)N / N-PE

la 260 V 3kA rms

/ 3kA rms

3kA rms

/ 100A rms

la 440 V 1,5kA rms

/ 1,5kA rms

1,5kA rms

Curent de scurtcircuit pentru valoare maxim\ siguran]\ back-up 25kA rms

25kA rms

Siguran]e fuzibile maxime back-up 125 AgL 125 AgL

Schema electric\

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 90 mm 90 mm

L\]ime aparat 110 mm 164 mm

Greutate 1100 g 1420 g

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos pentru sec]iune conductor

rigid L, N, PEN / PE 0.5 - 35 mm 2 0.5 - 35 mm 2 / 10 - 50 mm 2

flexibil L, N, PEN / PE 0.5 - 25 mm 2 0.5 - 25 mm 2 / 16 - 35 mm 2

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 4 - 4.5 Nm 4 - 4.5 Nm / 6 - 8 Nm

Montaj fixare rapid\ pe [in\ profil omega conform EN 50022

Grad de protec]ie conform IEC 60529 (montat)

IP20 (IP40)

Accesorii: barete [trapare

Z-GV-U/

Umiditate relativ\ admis\ a aerului < 95%

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +70°C

Dimensiuni (mm)

Desc\rc\toare

a . . .SPI-35/440

b . . .SPI-100/NPE pentru clasa de protec]ie I, II, III, IV

c . . .SPC-S-20/460/3

Travesrsare conductor nul

d . . .SPB-D-125

Barete de interconectare

e . . .Z-GV-U/6

f . . .Z-GV-U/9

g . . .Z-GV-16/3P-3TE/6

191


Exemple de barete de interconectare, conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa B,

3 x 240/415 V AC

3 x 230/400 V AC

3 x 220/380 V AC

Sistem TN-C Sistem TT- 3 x 230 VAC Sistem IT- 3 x 230 VAC

SPI-35/440/3

SPI-35/440/3

4 conductoare 2 conductoare

4 conductoare 3 conductoare

Sistem TN-S Sistem TT Sistem IT-3 x 230/400 VAC

3 x 240/415 V AC

3 x 230/400 V AC

3 x 220/380 V AC

SPI-3+1

CT2

5 conductoare 3 conductoare

CT2

Sistem TN-S

Desc\rc\toare

a . . .SPI-35/440

b . . .SPI-100/NPE pentru clasele de protec]ie I, II, III, IV

SPI-50/NPE pentru clasele de protec]ie III, IV

Traversare conductor nul

d . . .SPB-D-125

CT1

CT1

5 conductoare 3 conductoare

Barete de interconectare

e . . .Z-GV-U/2

f . . .Z-GV-U/3

g . . .Z-GV-U/4

h . . .Z-GV-U/4 la SPI-100/NPE

Z-GV-U/3 la SPI-50/NPE

i . . .Z-GV-U/6 (Z-GV-U/5 pentru SPI-50/NPE)

CT1 .Conexiune tip 1

CT2 .Conexiune tip 2

192


Exemple de barete de interconectare, conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasele B+C,

3 x 240/415 V AC

3 x 230/400 V AC

3 x 220/380 V AC

Sistem TN-C Sistem TT- 3 x 230 VAC Sistem IT- 3 x 230 VAC

SP-B+C/3

SP-B+C/3

4 conductoare

4 conductoare

Sistem TN-S Sistem TT Sistem IT- 3 x 230/400 VAC

3 x 240/415 V AC

3 x 230/400 V AC

3 x 220/380 V AC

SP-B+C/3+1

CT2

5 conductoare

Desc\rc\toare

a . . .SPI-35/440

b . . .SPI-100/NPE pentru clasele de protec]ie I, II, III, IV

SPI-50/NPE pentru clasele de protec]ie III, IV

c . . .SPC-S-20/460/3

Traversare conductor nul

d . . .SPB-D-125

Barete de interconectare

e . . .Z-GV-U/6

f . . .Z-GV-U/9

g . . .Z-GV-16/3P-3TE/6

CT2 .Conexiune tip 2

193


Exemple de aplicare conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

Desc\rc\toare de curent

a . . .SPI-35/440

f . . .SPI-100/NPE

c . . .SPI-50/NPE

Traversare conductor nul

b . . .SPC-S-20/460/3, SPC-E-460

Tablou principal distribu]ie

Tablou secundar de distribu]ie

Born\ traversare

e . . .SPB-D-125

h . . .Z-D63

Desc\rc\tor

de curent

Barete de interconectare

d . . .ZV-KSBI-4TE

Clase de protec]ie I, II, III, IV

Tablou principal distribu]ie

Tablou secundar de distribu]ie

Desc\rc\tor

de curent

Clase de protec]ie III, IV

Tablou principal distribu]ie

Tablou secundar de distribu]ie

Desc\rc\tor

de curent

194


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa C, desc\rc\tor supratensiune SPC-E

• Domeniu de utilizare:

Pentru protec]ia instala]iilor de joas\ tensiune ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii

determinate de lovituri indirecte de tr\snet [i datorate regimurilor de comutare

• Dispozitive clasa C de protec]ie la supratensiuni conf. ÖVE-SN 60 Part.1 / Part.4

• Clasa II de testare conform IEC 61643-1+A1

• Test tip T2 conform prescrip]iilor EN 61643-1

• Piesa de legatur\ ZV7-KSBI se poate utiliza pentru toate aplica]iile uzuale

• Compatibil la barete cu toate tipurile de aparate „Xtra Combinations“

Date tehnice

Electrice

Schema electric\ (simbolic\)

SPC-E-75 -130 -280 -335 -385 -460 -580

Forma constructiv\ II II II II II II II

Timp de ac]ionare (panta tensiunii 5 kV/µs) < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Nivel tensiune de protec]ie la curent nominal desc\rc\tor < 550 V < 800 V < 1.4kV < 1.6kV < 1.8kV < 2.2kV < 2.6kV

Nivel tensiune de protec]ie la 5 kA (8/20) µs 400 V 550 V 1000 V 1200 V 1350 V 1700 V 2000 V

Tensiune de operare de durat\ U C

75 V c.a. 130 V c.a. 280 V c.a. 335 V c.a. 385 V c.a. 460 V c.a. 580 V c.a.

Curent nominal desc\rc\tor (8/20) µs I n

15 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Sarcin\ Q la I n

0,43 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As

Energia specifica la I n

3,2 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω

Curent maxim desc\rc\tor I max

30 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Siguran]e fuzibile maxime

125 AgL

Curent de scurtcircuit maxim admis

50 kA

Schema electric\

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

80 mm

L\]ime aparat

17,5 mm

Greutate

97 g

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +70°C

Grad de protec]ie (montat)

IP40

Born\ cu brid\ culisanta sus [i jos pentru sec]iune conductor 4 - 25 mm 2

Born\ cu cap fix sus [i jos pentru barete pân\ la 1,5 mm grosime

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 2,4 - 3 Nm

Fixare rapid\ pe [in\ suport conform EN 50022

Accesorii: Piesa de legatur\ 16 mm 2 Tipul ZV-KSBI ...

195


Date tehnice

SPC-E-N/PE

Electrice

Forma constructiv\ –

Timp de ac]ionare (panta tensiunii 5 kV/µs)

< 100 ns

Nivel tensiune de protec]ie la curent nominal desc\rc\tor < 1.0 kV

Tensiune de operare de durat\ U C

260 V c.a.

Curent nominal desc\rc\tor (8/20) µs I n

20 kA

Sarcin\ Q la I n

0,57 As

Energia specific\ la I n

5,7 kJ/Ω

Curent maxim desc\rc\tor I max

40 kA

Siguran]e fuzibile maxime –

Curent de scurtcircuit maxim admis –

Capacitate stingere curent de scurtcircuit la U c

[i I n

Schema electric\

100 A eff

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

80 mm

L\]ime aparat

17,5 mm

Greutate

97 g

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +70°C

Grad de protec]ie (montat)

IP40

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos pentru sec]iune conductor 4 - 25 mm 2

Born\ cu cap fix sus [i jos pentru barete pân\ la

1,5 mm grosime

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor

2,4 - 3 Nm

Fixare rapid\ pe [in\ suport conform EN 50022

Accesorii: Piesa de legatur\ 16 mm 2 Tipul ZV-KSBI ...

Dimensiuni (mm)

Exemple de aplicare SPC-E conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

SPC-E-280 SPC-E-280 SPC-E-460

G

SPC- SPC-

E- E-

N/PE 280

Z-

D63

SPC-E-280

SPC

-

SPC-E-280

Z-

D63

SPC-E-460

196


Exemple de aplicare SPC-E conform ÖVE/ÖNORM E8001-1

SPC-ATS

SPC-ATSM

SPC-E-460

197


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa C, desc\rc\tor supratensiune SPC-EFN-280

• Domeniu de utilizare:

Pentru protec]ia instala]iilor de joas\ tensiune ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii

determinate de lovituri indirecte de tr\snet [i datorate regimurilor de comutare.

• Dispozitive clasa C de protec]ie la supratensiuni conf. ÖVE-SN 60 Part.1 / Part.4

• Clasa II de testare conform IEC 61643-1

• Test tip T2 conform prescrip]iilor EN 61643-1

• Piesa de legatur\ ZV7-KSBI se poate utiliza pentru toate aplica]iile uzuale

• Compatibil la barete cu toate tipurile de aparate „Xtra Combinations“

Date tehnice

Electrice

Forma constructiv\

Timp de r\spuns (panta tensiunii 5 kV/µs)

Nivel tensiune de protec]ie la curent nominal desc\rc\tor

Tensiune de operare de durat\ U C

Curent nominal desc\rc\tor (8/20) µs I n

Sarcin\ Q la I n

Energia specifica la I n

Curent maxim desc\rc\tor I max

Siguran]e fuzibile maxime back-up

Curent de scurt-circuit maxim

SPC-EFN-280

II

< 100 ns

< 1200 V

280 V c.a.

5 kA

0.14 As

357 J/Ω

10 kA

nu sunt necesare

80 kA eff

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

80 mm

L\]ime aparat

35 mm

Greutate

148 g

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +70°C

Grad de protec]ie (montat)

IP40

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos pentru sec]iune conductor 4 - 35 mm 2

Born\ cu cap fix sus [i jos pentru barete pân\ la

1,5 mm grosime

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor

2,4 - 3 Nm

Fixare rapid\ pe [in\ suport conform EN 50022

Accesorii:pies\ de leg\tur\ 16 mm 2 Tip ZV-KSBI ...

Schema electric\ (simbolic\)

Dimensiuni (mm)

Exemple de aplicare conform IEC 60364-5-53

SPC-EFN/TN-S

SPC-EFN/3-IT

SPC-ATS

SPC-ATSM

SPC-EFN/3-TT

198


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa C, desc\rc\tor supratensiune debro[abil SPC-S

• Domeniu de utilizare:

Pentru protec]ia instala]iilor de joas\ tensiune ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii

determinate de lovituri indirecte de tr\snet [i de regimuri de comutare.

• Dispozitive clasa C de protec]ie la supratensiuni conf. ÖVE-SN 60 Part. 1 / Part.4

• Clasa II de testare, ^n conformitate cu IEC 61643-1+A1

• Tip T2 conform prescrip]iilor EN 61643-11

• Contacte auxiliare SPC-S-HK pentru informare de la distan]\, ata[abile

• Piesa de legatur\ ZV7-KSBI se poate utiliza pentru toate aplica]iile uzuale

• Compatibil la barete cu toate tipurile de aparate „Xtra Combinations“

Schema electric\ (simbolic\)

Date tehnice

Elemente debro[abile SPC-S-15/75 -20/130 -20/175 -20/280 -20/335 -20/385 -20/460

Electrice

Codificare mecanic\ x x x x x x x

Forma constructiv\ II II II II II II II

Timp de ac]ionare (panta tensiunii 5 kV/µs) < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Nivel tensiune de protec]ie la curent nominal desc\rc\tor < 550 V < 800 V < 1.0 kV < 1.4 kV < 1.6 kV < 1.8 kV < 2.2 kV

Nivel tensiune de protec]ie la5 kA (8/20) µs 400 V 550 V 700 V 1000 V 1200 V 1350 V 1700 V

Tensiune de operare de durat\ U c

75 V c.a. 130 V c.a. 175 V c.a. 280 V c.a. 335 V c.a. 385 V c.a. 460 V c.a.

Curent nominal desc\rc\tor (8/20) µs I n

15 kA 20 kA 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Sarcin\ Q la I n

0,43 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As

Energia specifica la I n

3,2 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω

Curent maxim desc\rc\tor I max

30 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Curentul la scurtcircuit la U c

[i I n

– – – – –

Curent de scurtcircuit maxim 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Siguran]e fuzibile maxime

160 AgL

Schema electric\

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

80 mm

L\]ime aparat

1 pol 17,5 mm (1 modul)

1+1 pol 35 mm (2 module)

2 poli 35 mm (2 module)

3 poli 52,5 mm (3 module)

3+1 pol 70 mm (4 module)

4 poli 70 mm (4 module)

Codificare mecanic\

1 pol x

1+1 pol yx

2poli

xx

3poli

xxx

3+1 pol yxxx

4poli

xxxx

Greutate soclu 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P

53/120/120/180/240/240 g

Greutate aparate complet 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P 110/201/220/330/412/440 g

Greutate 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P

58/100/100/148/200/200g

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +70°C

Grad de protec]ie (montat)

IP40

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos pentru sec]iune conductor 4 - 25 mm 2

Born\ cu cap fix sus [i jos pentru barete pân\ la 1,5 mm grosime

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 2,4 - 3 Nm

Fixare rapid\ pe [in\ suport conform EN 50022

Accesorii: Bant\ 16 mm 2 Tipul ZV-KSBI ...

199


Date tehnice

Electrice

SPC-S-20/580

-N/PE

Codificare mecanic\ x y

Form\ constructiv\ II –

Timp de ac]ionare (panta tensiunii 5 kV/µs) < 25 ns < 100 ns

Nivel de protec]ie tensiune la curent nominal desc\rc\tor < 2.6 kV < 1.0 kV

Nivel de protec]ie tensiune la 5 kA (8/20) µs 2000 V –

Tensiune de operare de durat\ U c

580 V c.a. 260 V c.a.

Curent nominal desc\rc\tor (8/20) µs I n

20 kA 20 kA

Sarcin\ Q la I n

0,57 As 0,57 As

Energia specific\ la I n

5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω

Curent maxim desc\rc\tor I max

40 kA 40 kA

Curent de desc\rcare la scurtcircuit la U c

[i I n

– 100 A eff

Curent de scurtcircuit maxim admis 50 kA –

Siguran]e fuzibile maxime

160 AgL

Schema electric\

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

80 mm

L\]ime aparat

1 pol 17,5 mm (1modul)

1+1 pol 35 mm (2 module)

2 poli 35 mm (2 module)

3 poli 52,5 mm (3 module)

3+1 pol 70 mm (4 module)

4 poli 70 mm (4 module)

Codificare mecanic\

1 pol x

1+1 pol yx

2 poli xx

3 poli xxx

3+1 pol yxxx

4 poli xxxx

Greutate soclu 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P

53/120/120/180/240/240 g

Greutate aparate complet 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P 110/201/220/330/412/440 g

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +70°C

Grad de protec]ie (montat)

IP40

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos pentru sec]iune conductor 4 - 25 mm 2

Born\ cu cap fix sus [i jos pentru barete pân\ la 1,5 mm grosime

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 2,4 - 3 Nm

Fixare rapid\ pe [in\ suport conform EN 50022

Accesorii: piesa de legatur\ 16 mm 2 Tipul ZV-KSBI ....

Dimensiuni (mm)

200


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni clasa C, desc\rc\tor supratensiune monobloc SPC-S-1+1, SPC -S-3+1

• Domeniu de utilizare:

-

Pentru protec]ia instala]iilor de joas\ tensiune ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii

determinate de lovituri indirecte de tr\snet [i de regimuri de comutare.

• Dispozitive clasa C de protec]ie la supratensiuni conf. ÖVE-SN 60 Part. 1 / Part.4

• Clasa II de testare, ^n conformitate cu IEC 61643-1+A1

• Tip T2 conform prescrip]iilor EN 61643-11

• Contacte auxiliare SPC-S-HK pentru informare de la distan]\, ata[abile

• Compatibil la barete cu toate tipurile de aparate „Xtra Combinations“

• Tipul SPC-S-3+1:

Const\ din 1 buc. soclu SPC-S-S4-3+1, 1 buc. element SPC-S-N/PE

[i 3 buc. elemente SPC-S-20/335

• Tipul SPC-S-1+1:

Const\ din 1 buc. soclu SPC-S-S2-1+1, 1 buc. element SPC-S-N/PE

[i 1 buc. elemente SPC-S-20/335

Date tehnice

Electrice

SPC-S-1+1

SPC-S-3+1

Codificare mecanic\ y / x y / xx

Clasa de testare conform IEC 61643-1 II II

Clas\ de testare ^n conformitate cu ÖVE-SN 60, Part 1 C C

Timp de ac]ionare (panta tensiunii 5 kV/µs) L-N/N-PE/L-PE < 25ns/< 100ns/< 100ns

Tensiune de operare de durat\ U C

L-N/N-PE 335V c.a./260V c.a.

Curent nominal desc\rc\tor I n

L-N/N-PE/L-PE 20 kA (8/20)µs

Nivel de protec]ie tensiune U p

la I n

L-N/N-PE/L-PE ≤ 1600V/≤ 1000V/≤ 1650V ≤ 1200V/≤ 1000V/≤ 1500V

Curent maxim desc\rc\tor I max

L-N/N-PE/L-PE 40 kA (8/20)µs

Siguran]e fuzibile maxime back-up

160 A gL

Curent de scurtcircuit maxim admis

50 kA

Schema electric\

x

x

y

y

Mecanice

Codificare mecanic\ yx yxxx

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm

~n\l]ime aparat 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 35 mm 70 mm

Greutate 201 g 412 g

Born\ cu brid\ culisant\ sus [i jos

1 - 25 mm

2

grosime

1 - 25 mm

2

grosime

Born\ cu cap fix sus [i jos pentru barete pân\ la 1.5 mm 1.5 mm

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 2.4 - 3 Nm 2.4 - 3 Nm

Temperatura admis\ a mediului ambiant -40°C pân\ la +70°C -40°C pân\ la +70°C

Montaj Fixare rapid\ cu [in\ profil omega conf. EN 50022

Grad de protec]ie (montat) IP40 IP40

Dimensiuni (mm)

Exemple de aplica]ii

201


Exemple de aplicare SPC-S conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

SPC-S-20/280/3

SPC-S-20/280/4

SPC-S-20/460/4

G

SPC-S-1+1

Z-

D63

SPC-S-20/280/3

SPC-S-3+1

SPC-S-20/460/4

Exemple de aplicare SPC-E conform ÖVE/ÖNORM E8001-1

SPC-ATS

SPC-ATSM

SPC-S-20-460/4

202


Seturi [i oferte complete pentru desc\rc\toare clas\ C, SPC

Desc\rc\tor- Set SPC-S-3+1-SET

• Setul 3+1 - ofer\ o solu]ie universal\ pentru protec]ia la

supratensiuni ^n instala]iile de joas\ tensiune

• Utilizabile pentru sisteme TT - [i TN-S - conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

• Informarea la distan]\ este posibil\ prin montarea contactelor auxiliare

SPC-S-HK

• Fiind gata de conectare [i prev\zut cu barete necesit\ un timp minim de montaj.

Con]inut

SPC-S-3+1-SET

- 1 buc SPC-S-3+1 desc\rc\tor

- 1 buc Z-D63 born\ traversare

- Inclusiv barete de interconectare

~ntreruptor-separator desc\rc\tor - Set SPC-ATS.-SET

• Cea mai avnsat\ [i sigur\ solu]ie pentru protec]ia la supratensiuni a instala]iilor

consumatorilor din sisteme TT, conform ÖVE/ÖNORM E 8001-1

• Se livreaz\ cu [i f\r\ semnalizare

• Fiind gata de conectare [i prev\zut cu barete necesit\ un montaj minim.

Con]inut

SPC-ATS-SET

- 1 buc SPC-ATS ^ntreruptor-separator pt. desc\rc\tor

- 1 buc SPC-S-20/460/4 desc\rc\tor

- 1 buc Z-HK contacte auxiliare

- Inclusiv barete de interconectare

• Pentru informarea la distan]\ privind starea declan[atorului

SPC-ATSM-SET

- 1 buc SPC-ATSM ^ntreruptor-separator pt. desc\rc\tor

- 1 buc SPC-S-20/460/4 desc\rc\tor

- Inclusiv barete de interconectare

• Pentru semnalizare local\ a declan[\rii

203


Contacte auxiliare pentru desc\rc\toare supratensiune SPB-HK

• Domeniu de utilizare:

Pentru montaj pe aparatele de protec]ie la supratensiuni pentru semnalizare ^n

exterior a defectelor

• Execu]ie ^n conformitate cu IEC 60947-5-1

• Se pot monta ulterior

• Utilizabile pentru SPB-12/280, SPC-E

Date tehnice

Schema electric\

Electrice

Tensiune nominal\ de izolare

250 V

Frecven]a nominal\

50/60 Hz

Contact

1 ND

Tensiune minim\ pe cale de curent 24 V c.a.

Curent nominal AC12

2A/250V c.a.

Siguran]e fuzibile maxime

2 A gL

Categoria de supratensiune

IV

Grad de poluare 2

Dimensiuni (mm)

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

L\]ime aparat

8.8 mm

Greutate

41 g

Montaj

prindere cu [uruburi

la SPB-12/280, SPC-E

Grad de protec]ie ^ncastrat

IP40

Protejat ^mpotriva atingerii directe conf. BGV A3, ÖVE-EN 6

Borne sus [i jos

cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 2 x 2.5 mm 2

Moment de strângere

pentru bornele cu [uruburi

0.8 - 1 Nm

Exemple de aplicare

Contacte auxiliare pentru desc\rc\toare supratensiune

• Domeniu de utilizare:

Pentru montaj pe aparatele de protec]ie la supratensiuni pentru semnalizare ^n

exterior a defectelor

• Execu]ie ^n conformitate cu IEC 60947-5-1

• Se pot monta ulterior

• Utilizabile pentru SPC-S, SPD-S

Date tehnice

SPC-S-HK

Schema electric\

Electrice

Tensiune nominal\ de izolare

250 V

Frecven]a nominal\

50/60 Hz

Contact

1 comutator

Tensiune minim\ pe cale de curent 24 V c.a.

Curent nominal AC12

2A/250V c.a.

Siguran]e fuzibile maxime

2 A gL

Categoria de supratensiune

IV

Grad de poluare 2

Dimensiuni (mm)

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

L\]ime aparat

8.8 mm

Greutate

41 g

Montaj

prindere cu [uruburi

la SPC-S-S.

Grad de protec]ie ^ncastrat

IP40

Protejat ^mpotriva atingerii directe conf. BGV A3, ÖVE-EN 6

Borne sus [i jos

cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 2 x 2.5 mm 2

Moment de strângere

pentru bornele cu [uruburi

0.8 - 1 Nm

Exemple de aplicare

SPD-S-1+1 SPC-S SPC-S

204


Traversare pentru desc\rc\tor clasa B: SPB-D-125

• Borna de traversare permite cablarea ordonat\ la desc\rc\toarele clasa B.

Ea serve[te la traversarea leg\turii de la partea superioar\ la cea inferioar\ ^n

cazul ^n care schema de conectare solicit\ acest lucru.

Schema electric\

Technical Data

Electrice

Execu]ie ^n conformitate cu IEC 61643-1: 1998-02,

EDIN VDE 0675 Partea 6:

1989-11,

IEC 61024-1: 1990-03,

IEC 60947-7-1: 1989-10,

DIN VDE 0110-1: 1997-04

Tensiunea nominal\ U C

500 V c.a/c.c.

Curentul nominal I N

125 A / 30°C

Curentul de impuls de test (10/350) µs

valoare de vârf

100 kA

sarcin\ Q

50 As

energia specific\

2,5 MJ/Ω

Categoria de supratensiune

III

Mecanice

Dimensiune decupare

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

L\]ime aparat

Montaj

45 mm

90 mm

17,5 mm

Fixare rapid\ cu [in\ profil

omega conf. EN50022

IP40

Cu cap fix [i brid\ culisabil\

Grad de protec]ie ^ntreruptor ^ncastrat

Borne sus [i jos

Sec]iunea conductorului de racordare

rigid 0,5 - 35 mm 2

flexibil 0,5 - 25 mm 2

Moment de strângere pt. bornele cu [uruburi 4-4,5 Nm

Umiditate relativ\ admis\ a aerului < 95%

Grad de poluare 2

Rezisten]a la condi]ii climatice F / DIN 40040

Distan]e de izolare ^n aer

[i de conturnare Conform IEC 60664-1,

DIN VDE 0110-1:1997-04

Domeniu de temperatur\

-40 pân\ la +85°C

Dimensiuni (mm) Conexiune tip 2 conform IEC 60364-5-53 Clauza 534

Sistem TT, sistem TN-S, sistem IT cu conductor de nul

Desc\rc\toare de curent

a . . .SPI-35/440

b . . .SPI-100/NPE

c . . .SPI-50/NPE

Born\ traversare

d . . .SPB-D-125

Barete de interconectare

e . . .Z-GV-U/5

f . . .Z-GV-U/6

205


Born\ traversare pentru desc\rc\tor clasa C: Z-D63

• Borna de traversare permite cablarea ordonat\ la desc\rc\toarele clasa C

Ea serve[te la traversarea leg\turii de la partea superioar\ la cea inferioar\ ^n

cazul ^n care schema de conectare solicit\ acest lucru.

• 1 pol

• Compatibil\ la barete de interconectare pentru toate aparatele

„ Xtra Combinations“

Schema electric\

Date tehnice

Electrice

Tensiune nominal\

Curentul nominal

Frecven]a nominal\

500V c.a./c.c.

63 A

50/60 Hz

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

L\]ime aparat

17,5 mm

Montaj

Fixare rapid\ cu [in\ profil

omega conf. EN50022

Grad de protec]ie ^ncastrat

IP40

Protejat ^mpotriva atingerii directe conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Borne sus [i jos

Brid\ culisabil\ [i born\ cu

cap fix

Sec]iunea conductorului de racordare 1 - 25 mm 2

Grosime baret\ de interconectare 0,8 - 2 mm

Moment de strângere pt.bornele cu [uruburi 2,4 - 3 Nm

Dimensiuni (mm) Exemplu de aplicare / Conexiune tip 2 conform IEC 60364-5-53

Clauza 534

206


~ntreruptor - separator pentru desc\rc\tor SPC-ATS.

• Deoarece la montarea desc\rc\toarelor la supratensiune ^naintea ^ntreruptorului

diferen]ial ^n sistem TT nu se ^ndeplinesc cerin]ele conform IEC 60364-4-413

sec]iunea 1.3.7, trebuie montat un ^ntreruptor-separator pentru desc\rc\tor pentru a

evita o transmitere a tensiunii periculoase la PE ^n cazul defect\rii desc\rc\toru -

lui. SPC-ATS [i SPC-ATSM cresc siguran]a ^n func]ionare [i disponibilitatea

aliment\rii cu energie electric\.

• ~n conformitate cu IEC 61008, partea 3, E 1993; IEC 61543; IEC 61643-1;

ÖVE/ÖNORM E 8001-1, sec]iunea 18

• Contactele auxiliare Z-HK, Z-NHK pentru comanda la distan]\ se pot monta

ulterior

• Barete de interconectare simple cu desc\rc\tor supratensiune prin piesa de

legatur\ ZV-KSBI 7TE/S

• Tipul SPC-ATSM: cuprinde un buzzer inclus, cu func]ie de resetare

Schema electric\

SPC-ATS

SPC-ATSM

Date tehnice

Electrice

Tensiune nominal\

Frecven]a

Curentul diferen]ial nominal

Curent nominal desc\rc\tor I 8/20

Siguran]e fuzibile maxime

desc\rc\tor

circuit de testare >0,5 m

Capacitatea de comutare nominal\

Capacitatea de comutare la supratensiuni

frecvente ^n re]ea U T

250 V c.a.

50 Hz

0,3 A

20 kA

63 A gL

16 A B/C,

recomandat PLSM -B4/-..HS

sau CLS6-B4/..-HS

6 kA

300 A eff

la 1500 V c.a.

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

L\]ime aparat

70 mm

Greutate

SPC-ATS

200 g

SPC-ATSM

298 g

Montaj

Fixare rapid\ cu [in\ profil

Omega conf. EN50022

Grad de protec]ie ^ncastrat

IP40

Borne sus [i jos

Culisabile [i cu cap fix

Sec]iunea conductorului de racordare 4 - 35 mm 2

Grosime baret\ de interconectare 0,8 - 2 mm

Moment de strângere pt. bornele cu [uruburi 2,4 - 3 Nm

Dimensiuni (mm)

Piesa de legatur\ interconectare ZV-KSBI-7TE/S

SPC-ATS

SPC-ATSM

SPC-S-20/460/4

Schema electric\ de principiu pentru aplicarea unui ^ntreruptor-separator pentru desc\rc\tor

RCD

Tensiunea de alimentare

a instala]iei de test (230 V~)

~NTRERUPTOR

SEPARATOR

DESC|RC|TOR

207


Sisteme de barete Z-GV-U/

• Cu sistemele de barete Z-GV-U/ se pot realiza conexiunile uzuale cu

desc\rc\toare

• Utilizate pentru SPI-..., SPL-35, SPB-D-125

• Sec]iunea transversal\ nominal\ Z-GV-U/ este de 16 mm 2

• Sistemele de barete pot fi taiate la dimensiunea dorit\

Date tehnice

Electrice

Tensiune nominal\

Curentul nominal

230/400 V, 50/60 Hz

63 A

Mecanice

Sec]iune barete

16 mm 2 Cu

Variante

Sisteme de barete ZV-KSBI

• Cu sistemele de barete ZV-KSBI se pot realiza conexiunile uzuale cu

desc\rc\toare

• Utilizate pentru SPC-..., Z-D63

Date tehnice

• Sec]iunea transversal\ nominal\ ZV-KSBI este de 16 mm 2

• Sistemele de barete pot fi t\iate la dimensiunea dorit\

Electrice

Tensiune nominal\

Curentul nominal

230/400 V, 50/60 Hz

63 A

Mecanice

Sec]iune barete

16 mm 2 Cu

Variante

Eticheta SPI-BZS-L/N/PE

• Se pot fixa pe SPI-..., SPL-35, SPB-D-125

• M\rime 7 x 17mm

• Culoare alb\

208


Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni clasa D, Aparate de protec]ie la supratensiuni SPD-S-1+1, SPD-S-280/2

• Domeniu de utilizare:

pentru protec]ia consumatorilor finali ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii ca protec]ie fin\ a aparatelor

• Pentru montaj ^n dulap de distribu]ie pe [in\ DIN

• Nu este necesar\ decuplarea fa]\ de protec]ia la supratensiuni din amonte

• Dispozitive clasa D de protec]ie la supratensiuni, ^n conf. cu ÖVE-SN 60 partea 1, 4

• Clasa de test III ^n conformitate cu IEC 61643-1+A1

• Tip T3 conform prescrip]iilor EN 61643-11

• Posibilitate montare siguran]\ fuzibil\ de 63 A gL / C 63

• Contacte auxiliare SPC-S-HK pentru comanda la distan]\, ata[abile

Date tehnice

SPD-S-1+1

SPD-S-280/2

Electrice

Codificare mecanic\ y / x x / x

Clasa de testare ^n conformitate cu IEC 61643-1 III III

Dispozitive de protec]ie la supratensiuni

clasa ^n conformitate cu ÖVE-SN 60, Partea 1 D D

Timp de r\spuns (panta tensiunii 5 kV/µs) L-N/N-PE/L-PE < 25ns/< 100ns/< 100ns L1-L2(N)/L2(N)-PE/L1-PE < 25ns

Tensiune de operare de durat\ U C

L-N/N-PE 335Vc.a./260Vc.a.

Impuls combinat U OC

L-N/N-PE/L-PE 5kV L1-L2(N)/L2(N)-PE/L1-PE 10kV

Nivel de protec]ie tensiune U p

la U OC

L-N/N-PE/L-PE ≤ 1000V/≤ 900V/≤ 1000V L1-L2(N)/L2(N)-PE ≤ 950V

Curent nominal desc\rc\tor I n

L-N/N-PE/L-PE 2,5kA (8/20)µs L1-L2(N)/L2(N)-PE 5kA (8/20)µs

Nivel de protec]ie tensiune U p

la I n

L-N/N-PE/L-PE ≤ 1000V/≤ 700V/≤ 1000V L1-L2(N)/L2(N)-PE ≤ 950V

Curent maxim desc\rc\tor I max

L-N/N-PE/L-PE 10kA (8/20)µs L1-L2(N)/L2(N)-PE/L1-PE 10kA (8/20)µs

Siguran]e fuzibile maxime 63AgL/C 63 63AgL/C 63/63-OV

Curent de scurtcircuit maxim admis 50kA/10kA 50kA/10kA/10kA

Schema electric\

x

x

y

x

Mecanice

Codificare mecanic\ soclu yx xx

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 35 mm 35 mm

Greutate 220 g 220 g

Born\ cu brid\ culisanta sus [i jos pentru sec]iune conductor 1 - 25 mm 2

Born\ cu cap fix pentru barete pân\ la 1,5 mm grosime 1.5 mm grosime

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 2,4 - 3 Nm 2,4 - 3 Nm

Temperatura admis\ a mediului ambiant -40°C pân\ la +70°C -40°C pân\ la +70°C

Montaj

Fixare rapid\ pe [in\ profil omega conf. EN50022

Grad de protec]ie (montat) IP40 IP40

Dimensiuni (mm)

Exemple de aplica]ii

209


Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni clasa D, tip stecher SPD-ST(C)/280(/F)

• Domeniu de utilizare:

pentru protec]ia consumatorilor finali ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii

• Aparat de protec]ie la supratensiuni clasa D ^n conformitate cu ÖVE-SN60

partea 1, partea 4

• Tip T3 conform prescrip]iilor EN 61643-11

• Clasa de test lll ^n conformitate cu IEC 61643-1

• Execu]ie ca stecher cu contact de protec]ie

• Lamp\ de control func]ionare / avarie

• Pentru utilizare ca aparat de protec]ie fin\ la supratensiuni a instala]iei

consumatorului

Date tehnice

SPD-ST(C)/280

SPD-ST(C)/280/F

Electrice

Tensiune nominal\ 230 V c.a. 230 V c.a.

Frecven]a nominal\ 50 Hz 50 Hz

Curentul nominal I n

16 A 16 A

Nivel de protec]ie tensiune U p

1.3 kV 1.3 kV

Tensiune de operare de durat\ U c

280 V 280 V

Impuls combinat U oc

5 kV 5 kV

Curent nominal desc\rc\tor I n

2.5 kA 2.5 kA

Curent maxim desc\rc\tor I max

5 kA 5 kA

Siguran]e fuzibile maxime 16 A gL / LS C 16 16 A gL / LS C 16

Curent de scurt circuit maxim 1.5 kA eff

1.5 kA eff

Bobin\ de decuplare montat\ nu da

Atenuare conform VDE 0565 Partea 3/9.89 la 1 MHz:

simetric\ – > 30 dB

asimetric\ – > 20 dB

Mecanice

Dimensiuni aparat 115 x 70 x 40

Montaj

Stecher intermediar cu priz\ cu contact de protec]ie

Grad de protec]ie conform IEC 60529

IP20

Dimensiuni (mm)

Atenuare:

asimetric\

simetric\

INDICATIE PRACTICA

Desc\rc\torul clasa D ^[i men]ine capacitatea de func]ionare numai la montare dup\

un desc\rc\tor clasa C.

Se poate monta [i la prize multiple mobile cu o lungime a conductorului pân\ la 5 m.

Schema electric\ - SPD-ST(C)/280

Schema electric\ - SPD-ST(C)/280/F

Defect

Defect

Re]ea

Re]ea

Sarcin\

Re]ea

Re]ea

Sarcin\

210


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni tip priz\ multipl\ cu comutator, SPD-STL

Date tehnice

SPD-STL/6F-S/BL

SPD-STL/6F-S/BL/F

Electrice

~n conformitate cu IEC 61643-1+A1 / EN 61643-11 IEC 61643-1+A1 / EN 61643-11

Tip desc\rc\tor / Clasa de test T3 / III T3 / III

Tensiune de operare de durat\ U c

255 V / 50 Hz 255 V / 50 Hz

Curent nominal de sarcin\ / curent nominal I L

16 A 16 A

Siguran]e fuzibile maxime B 16 / 16 A gG B 16 / 16 A gG

Tensiune curent deschis U oc

5 kV 5 kV

Nivel de protec]ie tensiune U p

la U oc

sim./asim. (PE) 1 kV / 1 kV 1.5 kV / 1 kV

Curentul de scurtcircuit pt. valoare maxim\ siguran]\ fuzibil\ back-up 6 kA rms

6 kA rms

Filtru –

Mecanice

Dimensiuni aparat (mm) 472 x 70 x 45 573 x 70 x 45

Greutate – –

Temperatura admis\ a mediului ambiant -5°C pân\ la +25°C -5°C pân\ la +25°C

Grad de protec]ie conform IEC 60529 IP20 IP20

Pierderi

Asimetric (PE) - Mod comun

Pierderi

Simetric - Mod diferen]ial

Pierderi

Frecven]a

Frecven]a

Schema electric\

re]ea

re]ea

sarcin\

211


Dispozitive de protec]ie la supratensiuni tip priz\ multipl\ pentru cabinet 19", SPD-STL/19

Date tehnice

SPD-STL/19/7F-S/BL(/UTE)

SPD-STL/19/5F-S/BL/F

Electrice

~n conformitate cu IEC 61643-1+A1 / EN 61643-11 IEC 61643-1+A1 / EN 61643-11

Tip desc\rc\tor / Clasa de test T3 / III T3 / III

Tensiune de operare de durat\ U c

255 V / 50 Hz 255 V / 50 Hz

Curent nominal de sarcin\ / curent nominal I L

16 A 16 A

Siguran]e fuzibile maxime back-up B 16 / 16 A gG B 16 / 16 A gG

Tensiune curent deschis U oc

5 kV 5 kV

Nivel de protec]ie tensiune U p

la U oc

sim./asim. (PE) 1 kV / 1 kV 1.5 kV / 1 kV

Curentul de scurtcircuit pt. valoare maxim\ siguran]\ fuzibil\ back-up 6 kA rms

6 kA rms

Filtru –

Mecanice

Dimensiuni aparat 19” x 1HE x 44 mm 19” x 1HE x 44 mm

Greutate – –

Temperatura admis\ a mediului ambiant -5°C pân\ la +25°C -5°C pân\ la +25°C

Grad de protec]ie conform IEC 60529 IP20 IP20

Dimensiuni (mm)

Pierderi

Asimetric (PE) - Mod comun

Pierderi

Simetric - Mod diferen]ial

Pierderi

Frecven]a

Frecven]a

Schema electric\

re]ea

re]ea

sarcin\

212


Dispozitiv de protec]ie la supratensiuni clasa D, Aparat de protec]ie la supratensiuni VDK 280 ES

• Domeniu de utilizare:

pentru protec]ia consumatorilor finali ^mpotriva supratensiunilor tranzitorii

• Pentru montare ^n sisteme de instala]ii electrice ca de exemplu canale de cabluri

[i doze sub tencuial\

• Dispozitive clasa D de protec]ie la supratensiuni, ^n conformitate cu VDE 0675,

partea 6/A311.97

• Clasa de test III ^n conformitate cu IEC 61643-1

• Tip test T3 conform prescrip]iilor EN 61643-1

Schema electric\

Semnalizare

Date tehnice

Electrice

Tensiune circuit deschis U oc

4 kV

Nivel de protec]ie tensiune la U oc

sim. / asim.(modul) ≤ 1,3 kV / ≤ 1,5 kV

Timp de r\spuns (t r

) sim. / asim.(modul) ≤ 25 ns / ≤ 150 ns

Tensiune de operare de durat\ U c

250 V / 50 Hz

Curent nominal de sarcin\ 16 A / 40°C

Curent nominal desc\rc\tor I n

(8/20)µs sim. / asim.(modul) 1,5 kA / 1,5 kA

Curent maxim desc\rc\tor I max

(8/20)µs sim. / asim.(modul) 4,5 kA / 4,5 kA

Tensiune rezidual\ la I n

sim. / asim.(modul) ≤ 1,2 kV / ≤ 650 V

Siguran]e fuzibile maxime 16 A gL / LS C 16

Contact FM

Tensiune de lucru maxim\ admis\

250 V c.a.

Curent de lucru maxim admis 3 A / 45°C

Mecanice

Greutate

60 g

Date pentru conectare Rigid Flexibil

Re]ea 0,2 - 4 mm 2 0,2 - 2,5 mm 2

Contact FM 0,14 - 1,5 mm 2 0,14 - 1,5 mm 2

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor

0,5-0,6 Nm

Temperatura admis\ a mediului ambiant

-40°C pân\ la +75°C

Grad de protec]ie conform IEC 529: 1989

IP20(IP40)

Dimensiuni (mm)

Element:: VDK 280 E

Soclu: VDK 280 S

Accesorii pentru TAE (TDO)

Cadru

Capac

213


~ntreruptor principal de sarcin\ (separator) IS

• ~ntreruptor de sarcin\ cu func]ie de separator

• Execu]ie corespunz\toare IEC/EN 60947-3, VDE 0632-101, IEC/EN 60669-1,

IEC 60669-2-4

• Durabilitate ridicat\ a contactelor

• Mecanism de ^nchidere cu basculare, manet\ culoare neagr\

• Sec]iunea conductorului de racordare 50 mm 2

Schema electric\

1-pol 2-poli 3-poli 4-poli

Date tehnice

IS-16 IS-20 IS-25 IS-32 IS-40 IS-63 IS-80 IS-100 IS-125

Electrice

Execu]ie corespunz\toare IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3

– – – VDE 0632-101 VDE 0632-101 VDE 0632-101 VDE 0632-101 VDE 0632-101 –

IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 – – –

– – – IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4

Tensiune nominal\ 240/415V

Frecven]a

50/60 Hz

Tensiune nominal\ de izolare U i

690 V∼

Tensiune nominal\ de ]inere 6 kV

la impuls U imp

Grad de poluare 3

Curent nominal admisibil de 2kA

scurt\ durat\ I cw

Capacitate nominal\ de 2kA

^nchidere la scurtcircuit Icm

Curent nominal

240/415V, AC21B 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A

240/415V, AC22A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A(1p/2p)

240/415V, AC23A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 100 A(1p/2p) 125 A(1p/2p)

Num\r de poli

1-, 2-, 3-, 4-poli

Siguran]e fuzibile maxim 125 A gG

Capacitate la scurtcircuit pentru siguran]\ ^nseriat\ conform prescrip]iilor

VDE 0632-101 – – – 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA –

IEC/EN 60947-3 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 6 kA 6 kA

IEC 60669-2-4 – – – 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 6 kA 6 kA 6 kA

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

~n\l]ime aparat

80 mm

L\]ime aparat

17.5mm/poli

Mountaj fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de ^nclichetare pe [in\ profil omega EN 50022

Grad de protec]ie ^ncastrat IP40

Protec]ia bornelor

protejat ^mpotriva atingerii directe conform BGV A3

Borne

borne duble

Sec]iunea conductorului de racordare2.5 - 50 mm 2

Grosime baret\ de interconectare 0.8-1.0 mm

Moment de strângere

pentru [uruburile bornelor 2.5 - 5 Nm

Func]ionare

indiferent de pozi]ia de instalare

Dimensiuni (mm)

Capac protec]ie borne

Z-IS/AK-1TE

Dispozitiv de blocare

Z-IS/SPE1TE

Dispozitiv de blocare Z-IS/SPE-1TE

• F\r\ lac\t

• Utilizabil [i pentru PLSM, PLZM, CLS6, PFIM, CFI6, PKNM, CKN6, Z-MS

Capac protec]ie borne Z-IS/AK-1TE

• Sigilabil

• Modular, l\]ime 1 modul

214


~ntreruptor ZP-A

• Execu]ie corespunz\toare IEC/EN 60947-1, -3

• Numb\r de poli: 1, 2, 3, 3N

• Curent nominal: 40 A, 63 A

• Accesorii pentru ^ntreruptoare ca [i pentru ZP-A!

Accesorii:

Contact auxiliar

pentru montare ulterioar\ ZP-AHK 248436

Contact de semnalizare

pentru montare ulterioar\ ZP-NHK 248437

Declan[ator deschidere ZP-ASA/.. 248438, 248439

Declan[ator de tensiune minim\ Z-USA/.. 248288-248291

Cutie KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241

Borne suplimentare 35mm 2 Z-HA-EK/35 263960

Dispozitiv de blocare HA7-SPE 750960510

Schema electric\

1-pol 2-poli 3-poli 3+N-poli

Date tehnice

Electrice

Tensiune de lucru nominal\ U e

230/400 V c.a.

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Frecven]a nominal\

50 Hz

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm

Tensiune nominal\ de izolare U I

440 V c.a.

L\]ime aparat

17.5mm/pol

Rezisten]\ la tensiunea de impuls Uimp

4 kV (1.2/50µ)

Montaj

fixare rapid\ pe [in\

Curent termic conven]ional I th

profil omega conf. EN 50022

ZP-A40

40 A

Grad de protec]ie ^ncastrat

IP40

ZP-A63

63 A

Borne sus [i jos

cu brid\ culisabil\ + borne

Categoria de utilizare AC22A

auxiliare

Curent nominal I e

ZP-A40

40 A c.a.

Protec]ia bornelor

la atingere direct\,

BGV A3, ÖVE-EN 6

ZP-A63

63 A c.a.

Sec]iunea conductorului de racordare 1.5-25 mm 2

Categoria de utilizare AC23A

Borne cu [uruburi

M5 (Pozidrive) Z2

Curent nominal I e

16 A c.a.

Moment de strângere pentru

Capacitate la scurtcircuit

cu siguran]\ fuzibil\ 40 A gG 3 kA (U = 240 V, cos ϕ = 0.87)

bornele cu [uruburi

max. 2.4 Nm

Anduran]a

electric\ comp.

8,000 cicluri operare

mecanic\ comp.

20,000 cicluri operare

Dimensiuni (mm)

215


de exemplu 16(2)A ....

Valori nominale consumatori

rezistivi / inductivi

....... Valori nominale sarcin\

tip bec cu incandescen]\

(AC 5b IEC 60947-4)

Contact general

Separator de

sarcin\

Contact cu distan]\

redus\ ^ntre

contacte

Separator de

sarcin\ cu fuzibil

~ntreruptor de

sarcin\

Separator

cu fuzibil

Separator

~ntreruptor

separator cu fuzibil

ÖVE-SN45, § 305

ÖVE-SN45, § 207, IEC 60947-3

216


~ntreruptor automat modular pentru circuite de comand\ PLSM-B4/.-HS, CLS6-B4/..-HS

• Execu]ie corespunz\toare EN 60898, 4 A, caracteristic\ B

• Caracteristica I 2 t foarte mic\ pentru evitarea sud\rii contactelor auxiliare ale

tuturor aparatelor de comutare, termostate,

aparate de comand\, automate cu temporizare etc.

• Barete similare cu CLS6, PFIM, PKN, ...

Schema electric\

de exemplu 1 pol

Date tehnice

PLSM-B4/.-HS

CLS6-B4/..-HS

Electrice

Num\r de poli 1-, 2poli 1-, 1+N-, 2poli

Tensiune nominal\ 230/400 V 230/400 V

Frecven]a 50/60 Hz 50/60 Hz

Curentul nominal 4 A 4 A

Capacitatea de rupere nominal\ 10 kA 6 kA

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul)

Montaj Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de ^nclichetare pe [in\ profil omega conform EN 50022

Grad de protec]ie ^ncastrat IP40 IP40

Protec]ia bornelor Protejat ^mpotriva atingerii directe conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Borne Borne duble Borne duble

Sec]iunea conductorului de racordare 1-25 mm 2 1-25 mm 2

Borne cu [uruburi M3 (Pozidrive) M3 (Pozidrive)

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor 0,8-1,0 Nm 0,8-1,0 Nm

Grosime baret\ de interconectare 0,8 - 2 mm 0,8 - 2 mm

Dimensiuni (mm)

PLSM-B4/.-HS

CLS6-B4/..-HS

Caracteristica I 2 t pentru PLSM-B4-HS

Caracteristica I 2 t pentru PLS., Caracteristica B, 1 pol

Let through energy I 2 t [A 2 sec]Caracteristica I 2 t [A 2 sec]

INDICA}IE PRACTIC|

Contactele auxiliare trebuie protejate prin siguran]e fuzibile corespunz\toare

^mpotriva suprasarcinii [i a scurtcircuitelor. Conform IEC 947-5 se d\ o siguran]\

maxim\ pentru protec]ia la scurtcircuit condi]ionat de 1000 A . “Transferarea

protec]iei” contactelor auxiliare spre urm\torul ^ntreruptor automat nu este admis\;

exist\ pericolul de sudare a contactelor! Solu]ia simpl\ o constituie ...-HS.

Curent de scurtcircuit prezumat [A]

217


Tast\ (buton cu revenire) Z-T; Comutator comand\ Z-S/, Z-S32/; Comutator inversor Z-S/.W

• Execu]ie conform IEC 60669, VDE 0632

• Tipurile Z-S/WM [i /2WM cu pozi]ie median\ (pozi]ia 0)

• Tipurile Z-S/WTN [i -2WTN cu inscrip]ia TAG-0-NACHT (ZI-0-NOAPTE)

tip\rit\ pe aparat

Scheme electrice

Z-T/ Z-S../ Z-S/.W

Date tehnice

Z-T/ Z-S../ Z-S/.W

Electrice

Tensiune nominal\ 230/400V c.a 230/400V c.a 230/400V c.a.

Frecven]a 50 HZ 50 HZ 50 HZ

Curentul nominal 16A/230V∼ 16, 32A/230V∼ 16A/230V∼

Capacitate de comutare – 1,25 x I n

; 1,1 x U n

1,25 x I n

; 1,1 x U n

Capacitate la scurtcircuit 10 kA 10 kA 10 kA

Mecanice

Mâner de comutare – negru negru

Culori taste Verde - contacte ND – –

Ro[u- contacte N~

Negru- contacte ND/N~

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul)

Montaj

Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de ^nclichetare pentru [in\ profil omega conform EN50022

Grad de protec]ie aparat ^ncastrat IP40 IP40 IP40

Borne sus [i jos Cu brid\ culisabil\ Cu brid\ culisabil\ Cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 1-10 mm 2 1-10 mm 2 1-10 mm 2

Protec]ia bornelor La atingere direct\/cu dosul mâinii conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Rezisten]a la condi]ii climatice conform IEC/EN 60068 conform IEC/EN 60068 conform IEC/EN 60068

Dimensiuni (mm)

Z-T/

Z-S../

Z-S/.W

218


Buton luminos Z-LT/; Comutator luminos Z-SL/, Z-S32L/

• Execu]ie conform IEC/EN 60669, VDE 0632

• Lamp\ inclus\ ^n livrare

• Lamp\ albastr\ Z-L/B: livrare cu lamp\ special\.

L\mpile standard nu pot fi echipate cu capace albastre

• Lampa dubl\: cu borne de conectare separate, economie de spa]iu

50% ^n raport cu l\mpile de 2 module

Scheme electrice

Z-LT/

Z-S..L/

Date tehnice

Electrice

Tensiune nominal\

Frecven]a

Curent nominal

Lamp\ cu desc\rcare ^n gaz

Tensiune nominal\

Putere nominal\

Filet de fixare

Contact

Capacitate de comutare

Capacitate la scurtcircuit

Z-LT/

230/400V c.a.

50 HZ

16A

2mA

min. 5V c.c./max. 230V c.a.

0,3W/max. 2W

E10

16A/230V∼

1,25 x I n

; 1,1 x U n

10 kA/35 AgL

Z-S..L/

230/400V c.a.

50 HZ

16, 32A

2mA

min. 5V c.c./max. 230V c.a.

0,3W/max. 2W

E10

16A/230V∼

1,25 x I n

; 1,1 x U n

10 kA/35 AgL

Mecanice

Culori capace

Clar (Standard)

Clar (Standard)

Mâner de comutare / tast\

Verde -contacte ND

Negru

Ro[u- contacte NI

Negru- contacte ND/NI

Dimensiune decupare

45 mm

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

80 mm

80 mm

L\]ime aparat

17,5 mm (1modul)

17,5 mm (1modul)

Montaj

Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de ^nclichetare pentru [in\ profil omega conf. EN50022

Grad de protec]ie aparat ^ncastrat

IP40

IP40

Borne sus [i jos

cu brid\ culisabil\

cu brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 1-10 mm 2

1-10 mm 2

Protec]ia bornelor La atingere direct\ conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Rezisten]a la condi]ii climatice conform IEC/EN 60068

conform IEC/EN 60068

Dimensiuni (mm)

Z-LT/

Z-S..L/

219


Lamp\ semnalizare Z-EL, Z-DL, Z-BEL; Buton Z-PU.; Comutator Z-SW.

• Conform IEC/EN 60669, VDE 0632

• Pierderi reduse

• Durat\ lung\ de via]\

• Lamp\ dubl\, conexiuni separate

• Culorile ro[u/ verde pot fi selectate

• Op]iune flash la utilizarea diferitelor terminale, op]iune de comutator,

nu este necesar un releu suplimentar (Z-BEL)

• Suruburi identice la terminalul bobinei si contactului

• Terminale protejate

Scheme electrice

Z-EL/OR Z-UEL (rosu/verde) Z-UDL Z-PU Z-PUL Z-SW Z-SWL

Date tehnice

Z-.EL, Z-.DLD, Z-BEL Z-PU, Z-PUL Z-SW, Z-SWL

Electrice

Tensiune nominal\ – 250 V c.a. 250 V c.a.

Frecven]a – 50 HZ 50 HZ

Curent nominal – 16 A 16 A

LED

Tensiune nominal\ 230 V c.a./c.c. 230 V c.a./c.c. 230 V c.a./c.c.

24 V c.a./c.c. 24 V c.a./c.c. 24 V c.a./c.c.

Domeniul de tensiuni opera]ionale

(50V)110-240 V c.a./c.c. (50V)110-240 V c.a./c.c. (50V)110-240 V c.a./c.c.

(50V)12-24 V c.a./c.c. (50V)12-24 V c.a./c.c. (50V)12-24 V c.a./c.c.

Luminozitatea 15 mcd 15 mcd 15 mcd

Pirderi de putere 2W pe LED 2W 2W

Contact – 16A/250V~ 16A/250V~

Frecven]a flashului tip. 2 cy (Z-BEL) – –

Func]ii pe contact – 1ND, 2ND, 1ND+1N~, 2N~ 1ND, 2ND, 1ND+1N~

Siguran]e fuzibile maxim la scurtcirciut – 20 A gG 20 A gG

Mecanice

Culori capace ro[u/verde, ro[u+verde portocaliu portocaliu

ro[u/verde, portocaliu, albastru

Mâner de comutare / tast\ – verde - ND-contact negru

ro[u - N~-contact

negru - ND/N~-contact

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 90 mm 90 mm 90 mm

L\]ime aparat 17.5 mm (1modul) 17.5 mm (1modul) 17.5 mm (1modul)

Montaj

Fixare rapid\ cu 2 pozi]ii de ^nclichetare pentru [in\ profil omega conf. EN50022

Grad de protec]ie aparat ^ncastrat IP40 IP40 IP40

Borne sus [i jos

brid\ culisabil\

Sec]iunea conductorului de racordare 1-10 mm 2 1-10 mm 2 1-10 mm 2

Protec]ia bornelor

La atingere direct\ conform BGV A3, ÖVE-EN6

Rezisten]a la condi]ii climatice conform IEC/EN 60068 conform IEC/EN 60068 conform IEC/EN 60068

Dimensiuni (mm)

Exemplu de conectare pentru LED ro[u/verde

Exemplu de conectare pentru func]ia flash

ro[u verde L(+) ≡ L(+) –> acela[i poten]ial

ro[u

L(+) ≡ L(+) –> acela[i poten]ial

sau

N(–) = conductor neutru

sau

N(–) = conductor neutru

Schimbarea culorii prin conectarea la

bornele R sau G

Schimbarea func]iei prin conectarea la

terminalul X2 sau X3

220


Comutator rotativ Z-DS

• Comutatoarele rotative din seria Z-DS sunt realizate ^n construc]ie etajat\:

Comutatorul const\ dintr-un sistem de sacadare [i din pachetul de contacte.

Camele de comutare (datorit\ c\rora e numit [i comutator cu came) sunt

ac]ionate de un ax de aluminiu stabil [i rezistent la r\sucire. Pachetul de

contacte const\ din unul sau mai multe etaje cu câte unul sau doua contacte

independente, cu dubl\ ^ntrerupere. Conectarea bornelor al\turate necesar\ la

comutatoarele voltmetrice Z-DSV este realizat\ ^n carcasa comutatorului. Prin

aceasta nu apar impedimente la conectarea conductoarelor de legatur\.

• Aplica]ii:

Practic pentru orice aplica]ie, de exemplu comutatoare pentru motoare: u[i de

garaj, ventilatoare, ac]ion\ri electrice pentru c\rucioare, comenzi pentru instala]ii

de ^nc\lzire, de iluminat, diverse alte comenzi, etc.

Dimensiuni(mm)

Scheme electrice

Z-DSA1-01 Z-DSA2-01 Z-DSA2-01-SL Z-DSU1-102 Z-DSU1-H0A

Z-DSU1-T0N Z-DSU2-102 Z-DSU2-H0A Z-DSU3-102 Z-DSU2-12

Z-DSV-LL Z-DSV-LN Z-DSV-LLLN

Date tehnice

Date conform IEC 60947-3, IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, SEV

Curent termic nominal I th deschis A 20

Curent termic nominal I thg capsulat A 20

Tensiune nominal\ de lucru Ue V 690

U imp = 6 kV

Condi]ii de separator conform ÖVE, IEC ^ndeplinite pân\ la V 440

v

3 x 220-440V A 160

3 x 500 V A 100

3 x 660-690V A 80

Categoria de utilizare AC21A, AC21B

Comutare sarcin\ rezistiv\

inclusiv suprasarcini reduse

Curent de lucru nominal I n A 20

Categoria de utilizare AC23A, AC23B

Comutare motoare [i alte sarcini puternic inductive

Curent de lucru nominal I n 400V A 16

Putere nominal\ 220-240V kW 4

Trifazat 3 poli 380-440V kW 7,5

500V kW 7,5

660-690V kW 7,5

Comutator stea-triunghi

Pentru motoare cu rotor ^n scurtcircuit

Putere nominal\

Trifazat 3 poli 220-240V kW 3,7

380-415V kW 7,5

Categoria de utilizare AC3

Comutare motoare trifazate

Curent de lucru nominal I n 400V A 12

Putere nominal\ 220-240V kW 3

Trifazat 3poli 380-440V kW 5,5

500V kW 5,5

660-690V kW 5,5

Categoria de utilizare AC15

Comutare ac]ion\ri magnetice,

Contactoare, ventile, electromagne]i

Curent de lucru nominal I n pân\ la 240V A 6

380-440V A 4

Deconectare bipolar\ 500V A 5

Categoria de utilizare DC21A, DC21B

Comutare sarcin\ ohmic\

Constan]a de timp L/R ≤ 1 ms

Curent de lucru nominal I n

1 pol 30V A 20

60V A 4

110V A 0,6

220V A 0,3

440V A –

Categoria de utilizare DC3 - DC5

Comutare motoare de c.c. cu excita]ie serie [i paralel

Constan]a de timp L/R ≤ 15 ms

Curent de lucru nominal I n

1 pol 30V A 8

60V A 1

110V A 0,3

Sec]iuni de conectare

mono- respectiv multifilar mm 2 1 - 2,5

multifilar litat mm 2 0,75 - 2,5

multifilar litat cu man[on aderent mm 2 0,75 - 1,5

{urub born\ M3,5

Num\r de conductoare fixabile/ born\ 2

Comutare sarcin\ capacitiv\

Capacitate de conectare maxim\ pân\ la 500V A 140

Grad de protec]ie

din spate

IP20

221


Protec]ia la scurtcircuit

Siguran]\ fuzibil\ maxim\ gL (gG) A 20

Curent nominal admisibil de scurt\ durat\

(curent de o secund\) 3000 A 250

Curent nominal condi]ionat de scurtcircuit kA eff 10

Capacitatea de ^nc\rcare de scurt\ durat\

Durata de ^nc\rcare 3s A 100

(Valori valabile numai pentru 10s A 60

contacte deja ^nchise) 30s A 35

60s A 25

Comutatoare rotative Z-DS pentru instala]ii de iluminat

Categoria de utilizare AC1 Curent nominal de utilizare la 60 ° C Ia AC1 A 20

Categoria de utilizare AC5a Putere nominal\ de utilizare cosϕ 0,5 kW 1,1

220-240V∼ cosϕ 0,9 kW 0,4

DUO kW 3

Categoria de utilizare AC5b Putere nominal\ de utilizare kW 1,4

220-240V∼

Z-DS...

L\mpi cu incandescen]\

Categoria de utilizare AC5b W A

Putere Curent Z-DS...

L\mpi cu incandescen]\ AC5B 60 0,27 22

100 0,45 13

200 0,91 7

300 1,36 4

500 2,27 3

1000 4,5 1

num\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

Tuburi fluorescente, L\mpi cu vapori de mercur

Categoria de utilizare AC5a Putere Curent Condensator Z-DS...

Tip l\mpi W A µF

Tuburi fluorescente 11 0,16 - 60

necompensate sau 18 0,37 2,7 25

cu compensare serie 24 0,35 2,5 25

36 0,43 3,4 20

58 0,67 5,3 14

65 0,67 5,3 13

85 0,8 - 11

Tuburi fluorescente 11 0,07 - 2 x 100

montaj duo 18 0,11 - 2 x 50

24 0,14 - 2 x 40

36 0,22 - 2 x 30

58 0,35 - 2 x 20

65 0,35 - 2 x 15

85 0,47 - 2 x 10

Tuburi fluorescente 11 0,16 2,0 30

compensate paralel 18 0,37 2,0 20

24 0,35 3,0 15

36 0,43 4,5 10

58 0,67 7,0 6

65 0,67 7,0 5

85 0,8 8,0 4

Tuburi fluorescente 18 0,09 - 40

cu dispozitiv de aprindere 36 0,16 - 20

electronic 58 0,25 - 15

2 x 18 0,17 - 2 x 20

2 x 36 0,32 - 2 x 10

2 x 58 0,49 - 2 x 7

L\mpi cu vapori de mercur 50 0,61 - 16

de ^nalt\ presiune 80 0,8 - 12

necompensate 125 1,15 - 8

de exemplu: HQL, HPL

250 2,15 - 4

400 3,25 - 3

700 5,4 - 1

1000 7,5 - 1

L\mpi cu vapori de mercur 50 0,28 7 7

de ^nalt\ presiune 80 0,41 8 5

compensate 125 0,65 10 3

de exemplu: HQL, HPL

250 1,22 18 2

400 1,95 25 1

700 3,45 45 1

1000 4,8 60 -

num\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

222


L\mpi cu halogen

Putere Curent Condensator Z-DS...

Tip de l\mpi W A µF

L\mpi cu vapori de sodiu

L\mpi cu halogen 35 0,53 - 22

necompensate 70 1 - 12

de exemplu HQI, HPI 150 1,8 - 6

250 3 - 4

400 3,5 - 3

1000 9,5 - 1

2000 16,5 - -

L\mpi cu halogen 35 0,25 6 8

compensate 70 0,45 12 4

de exemplu HQI, HPI 150 0,75 20 2

250 1,5 33 1

400 2,1 35 1

1000 5,8 95 -

2000 11,5 148 -

Transformatoare 20 - - 40

pentru l\mpi cu halogen 50 - - 20

de joas\ tensiune 75 - - 13

100 - - 10

150 - - 7

200 - - 5

300 - - 3

Putere Curent Condensator Z-DS...

W A µF

L\mpi cu vapori de sodiu 35 1,5 - 7

de joas\ presiune 55 1,5 - 7

necompensate 90 2,4 - 4

135 3,5 - 3

150 3,3 - 3

180 3,3 - 3

200 3,3 - 3

L\mpi cu vapori de sodiu 35 0,31 20 3

de joas\ presiune 55 0,42 20 2

compensate 90 0,63 30 1

135 0,94 45 1

150 1 40 1

180 1,16 40 1

200 1,32 25 1

L\mpi cu vapori de sodiu 150 1,8 - 5

de ^nalt\ presiune 250 3 - 4

necompensate 330 3,7 - 3

400 4,7 - 2

1000 10,3 - 1

L\mpi cu vapori de sodiu 150 0,83 20 2

de ^nalt\ presiune 250 1,5 33 2

compensate 330 2 40 1

400 2,4 48 1

1000 6,3 106 -

num\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

num\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

223


Relee pentru instala]ii Z-R, Z-TN

Releele pentru instala]ii Z-R sunt destinate conect\rii consumatorilor monofaza]i [i

trifaza]i pân\ la 20 A. Aceste dispozitive de uz universal ^n instala]iile electrice din

cl\diri permit implementarea urm\toarelor func]ii:

• Comutare sisteme de iluminat [i ^nc\lzire

• Comutare ventilatoare [i sisteme de aer condi]ionat [i ventila]ie

• Comutare pompe de ^nc\lzire

• Comutare jaluzele, u[i, p\r]i comandate electric

• Conectare l\mpi cu incandescen]\ [i cu desc\rcare ^n gaze

EN/IEC 1095 este standardul care se refer\ la “Contactoare electromecanice pen -

tru aplica]ii casnice [i similare”. Respectare acestui standard ^nseamn\ asigurarea

unui grad ^nalt de securitate pentru persoane [i cl\diri.

EN/IEC 947 este standardul care se refer\ “Contactoare electromagnetice pentru

sisteme electrice”

Scheme electrice

1MU Z-R

“S” “SS” “SO” “OO”

1 ND 2 ND 1 ND / 1 N~ 2 N~

2MU Z-R

“2S2O”

“SS”

2 ND / 2 N~ 2 ND

1MU Z-TN (preselectare mecanic\)

Securitate:

• Comand\ manual\ pentru testare

• Op]ional - afi[are optic\ a st\rii prin intermediul unui LED

• Contacte cu deconectare ^n siguran]\ ^n AC1 conform EN 60947-4-1 (Z-R, Z-RK)

• Toate bornele - pentru bobin\ [i contacte - sunt echipate cu ghidaj pentru

conectarea sigur\ a bornei.

• Contactele principale pot fi conectate la baret\ standard

• Realizate din materiale greu inflamabile [i materiale plastice f\r\ clorine

[i halogeni

• Protec]ie la atingerea cu degetul [i dosul palmei conform VBG4

Variante

cu comand\ manual\ cu comand\ manual\ cu LED mecanice

[i LED

Avantaje:

• Disponibile ^n trei versiuni (Z-R, Z-RK, Z-RE)

• Zgomot redus de comutare, f\r\ bâzâit

• U[or de conectat datorit\ unor terminale spa]ioase

• Prindere pe [in\ omega de 35 mm prin ^nclichetare

• Grad ^nal de flexibilitate datorit\ multiplelor variante de combinare contacte

• Acces u[or la conexiunile pentru alimentare bobin\

• Versiuni cu preselectare mecanic\ a func]iilor ON/AUTO/OFF (Z-TN)

ON/permanent ON (^nchis): Contact permanent ON (^nchis) pân\ când un puls

de control este comutat ^nchis [i deschis (OFF) din nou. Dup\ care, releul revine

la pozi]ia AUT (automat)

AUT/AUTOMATIC: func]ionare standard a releului, comandat prin tensiune

aplicat\ pe bobin\

OFF/permanent OFF(deschis): Contact permanent OFF (deschis), independent

de tensiunea de comand\ aplicat\ pe bobin\

• Tip Z-TN disponibil doar ^n c.a., alte tensiuni pe bobin\ decât 24V [i 230V la cerere

Pozi]ii permise de instalare

Densitatea de aparate la sarcin\ complet\

Z-R./

Se recomand\ distan]iere! (Z-DST)

max

30°

Date tehnice

Electrice

Conform cu IEC/EN 60947

Tensiune nominal\

250 V, 240/415 V c.a.

Curent nominal

20 A, 250 V c.a.

Curent nominal AC1 I e

20 A AC1 (Z-R, Z-RK)

Putere opera]ional\ nominal\ P e

4.6 kW 415 V

Num\r de poli 1 pân\ la 4

Contacte principale

ND/N~

1, 2 (1modul)

3, 4 (2module)

EMR compatibilitate

B

Circuit comand\

Tensiune nominal\ de alimentare U s

8, 12, 24, 48, 110, 230, 240 Vc.a.

8, 12, 24, 110 V c.c.

Frecven]a nominal\

50 Hz

Domenii

0.85-1.1 x U s

Putere maxim\ absorbit\ bobin\

anclan[are

10-13 VA, 6-8 W

men]inere

3,4-4,0 VA, 2,0-2,4 W

Durat\ minim\ comand\

> 50 ms

Zgomot

f\r\ bâzâit

Tensiune de impuls de vârf U imp

2 kV (1.2/50 µs)

Sarcina 100%

Circuit de sarcin\

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

1p, 2p: 250V c.a,

3p, 4p: 240/415V c.a.

Tensiune opera]ional\ minim\ U min

24 V c.a./ c.c. (U s

8-110 V)

Tensiune nominal\ de izolare U i

500 V

Tensiune de impuls de vârf U imp

4 kV (1.2/50 µs)

Curent conven]ional termic I th

20 A c.a.

Curent opera]ional nominal I e

20 A c.a.

Curent nominal de durat\ I u

20 A c.a.

Curent nominal c.c

24 V I e

16 A

48 V I e

12,5 A

230 V I e

1 A

Curent de scurtcircuit condi]ional I q

10 kA (la 20 A gL/gG)

Durati\ comutare

< 10 ms (tip. < 5 ms)

224


Date tehnice (continuare)

CATEGORII DE UTILIZARE 1modul, 2 module (excep]ie 3S, 4S)

AC-1 *)

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

250 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

20 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-1 4000 W (cos ϕ = 0.8), 5000 VA

AC-3

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

250 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

8 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-3 900 W (cos ϕ = 0.45), 2000 VA

AC-5a

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

250 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

10 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-5a 1125 W (cos ϕ = 0.45), 2500 VA

AC-5b

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

230 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

8,8 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-5b 2024 W

AC-7a (according to EN 61095)

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

250 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

20 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-7a 4000 W (cos ϕ = 0.8), 5000 VA

CATEGORII DE UTILIZARE 2 module (3S, 4S)

AC-1 *)

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

240/415 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

20 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-1 4000 W (cos ϕ = 0.8), 5000 VA

AC-3

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

240/415 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

8 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-3 900 W (cos ϕ = 0.45), 2000 VA

AC-5a

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

240/415 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

10 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-5a 1125 W (cos ϕ = 0.45), 2500 VA

Dimensiuni (mm)

AC-5b

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

230/400 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

8,8 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-5b 2024 W

AC-7a (according to EN 61095)

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

240/415 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

20 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-7a 4000 W (cos ϕ = 0.8), 5000 VA

AC-7b (according to EN 61095)

Tensiune opera]ional\ nominal\ U e

240/415 V c.a.

Curent opera]ional nominal I e

10 A c.a.

Putere opera]ional\ nominal\ AC-7b 1125 W (cos ϕ = 0.8), 2500 VA

Anduran]a electric\ ≥ 40x10 3 cicluri operare

mecanic\

≥ 1x10 6 cicluri operare

Mecanice

Dimensiune decupare

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

L\]ime aparat

Mountaj

Grad de protec]ie instalat

Pozi]ia de utilizare

Borne sus [i jos

Sec]inea conductorului de racordare

Contacte [i bobin\

45 mm

90 mm

17.5 mm (1modul)

Fixare rapid\ pe [in\ profil

omega conf. EN 50022

IP20

func]ioneaz\ ^n orice pozi]ie,

dar nu ag\]at

cu brid\ culisabil\

0,5 - 10 mm 2 unul sau mai mul]i

conductori

0,5 - 6 mm 2 li]at cu man[on

Domeniu temperaturi

-20°C pân\ la +45°C

Distan]\ total\ contact

> 5mm / contacte independente

Material contact

nu con]ine cadmium

*) utilizabile pentru izolare, testate în AC-1

225


Contactor pentru instala]ii Z-SCH

Aceste aparate sunt special construite [i echipate pentru montarea ^n tablouri de

distribu]ie modulare sau dulapuri cu plastroane pentru aparate.

Prin noua tehnologie inovativ\ a sistemului magnetic ^n c.a. s-a reu[it o reducere a

zgomotelor la comutare, evitarea brumului, siguran]\ ^n func]ionare [i capabilitate

ridicat\ a contactelor reunite ^n cadrul unor aparate modulare, cu gabarite reduse.

Aceste caracteristici r\spund cerin]elor de func]ionare pentru utilizare ^n birouri [i

pentru construc]ii reziden]iale.

Contactoarele Z-SCH sunt recomandate pentru consumatori mono- [i trifaza]i

pân\ la 63A . Sunt aparate de uz universal pentru implementare ^n construc]ii [i

instala]ii casnice se pot realiza urmatoarele aplica]ii :

• Comutarea instala]iilor de iluminat

• Comutarea instala]iilor de ^nc\lzire electric\

• Comutarea ventilatoarelor

• Comutarea instala]iilor de climatizare

• Comutarea pompelor de c\ldur\

• Comutarea por]ilor [i jaluzelelor cu ac]ionare electric\ (motoare)

• {i multe altele

Seria de contactoare Z-SCH ^ndeplineste cerin]ele normelor IEC 1095 [i IEC 947.

IEC 61095 se refer\ ^n special la: “contactoare electromecanice pentru montare ^n

instala]ii casnice [i domenii similare“. Conformitatea cu aceast\ norm\ presupune

respectarea unor cerin]e stricte privind siguran]a persoanelor [i a bunurilor.

IEC 60947 se refer\ ^n special la: “contactoare electromagnetice pentru montare

^n sisteme electrice“.

Scheme electrice

“40” “31” “13”

4 ND 3 ND / 1 N~ 1 ND / 3 N~

“22” “04” Z-SC

2 ND / 2 N~ 4 N~ 1 ND / 1 N~

Pozi]ii admise de montaj

Siguran]\ ^n func]ionare

• la atingere direct\ conform VBG4

• afi[aj frontal a pozi]iei de comutare

• utilizarea materialelor greu inflamabile, precum [i a celor plastice f\r\ clor [i

halogen

• u[or de utilizat

Avantaje

• zgomot redus la comutare

• f\r\ brum

• conectare simpl\ prin borne supradimensionate cu [uruburi tip Pozidrive cu

autoblocare, livrate deschis [i având ghidaje pentru cablare automatizat\

• fixare simpl\ prin ^nclichetare pentru [in\ profil omega de 35mm scurtat\ pentru

montaj flexibil

• ^nalt\ flexibilitate prin diverse combina]ii de contacte, care pot fi extinse la

aparatele de 25...63A prin contacte auxiliare Z7-SC (montate pe partea lateral\

dreapt\)

• suficient spa]iu [i acces u[or la bornele de alimentare ale bobinei

• diverse trepte de putere 20, 25, 40, 63A AC1

Gabaritul pachetului pentru ^nc\rcare maxim\ a contactelor

Z-SCH

Distan]e impuse!

Dimensiuni (mm)

Z-SCH.../25 Z-SCH.../40, .../63 Z-SC

226


Date tehnice: Contactoare pentru instala]ii Z-SCH

Valori conforme cu IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Categoria de utilizare AC1 (de exemplu instala]ii de ^nc\lzire)

Curentul nominal I n (=I th )

^n aer liber la 60 0 C A 25 40 63 -

Durata de via]\ a elementului de contact S x 10 6 0,1 0,1 0,1

Putere nominal\ de utilizare AC1

Categoria de utilizare AC3

(Comutare motoare trifazate c.a.)

220 - 240 V kW 9,5 16 25 -

380 - 415 V kW 17 27,5 43 -

Curentul nominal I n A 9 27 30 -

Durata de via]\ a elementului de contact S x 10 6 0,15 0,15 0,15

Puterea nominal\ a motoarelor trifazate ^n c.a 220 V kW 2,2 7,5 8 -

50-60 Hz 230-240V kW 2,5 8 8,5 -

380-415V kW 4 12,5 15 -

Categoria de utilizare DC1

(Comutarea din sarcin\ ohmic\, L/R < 15ms). Valori pentru contacte ND

1 pol 24V c.c A 25 40 63 -

48V c.c A 22 25 26 -

60V c.c A 18 19 21 -

110V c.c A 5 7 8 -

220V c.c A 0,5 0,7 0,7 -

2 poli ^n serie 24V c.c A 25 40 63 -

48V c.c A 25 40 44 -

60V c.c A 25 33 36 -

110V c.c A 16 17 18 -

220V c.c A 4 5 6 -

3 poli ^n serie 24V c.c A 25 40 63 -

48V c.c A 25 40 63 -

60V c.c A 25 40 61 -

110V c.c A 25 31 34 -

220V c.c A 10 15 16 -

4 poli ^n serie 24V c.c A 25 40 63 -

48V c.c A 25 40 63 -

60V c.c A 25 40 63 -

110V c.c A 25 40 63 -

220V c.c A 15 20 21 -

Categoria de utilizare DC3 [i DC5

(Comutarea sarcinilor inductive, L/R < 15ms). Valori pentru contacte ND

1 pol 24V c.c A 15 23 25 -

48V c.c A 5 10 10 -

60V c.c A 4 5 5 -

110V c.c A 1 1,5 1,5 -

220V c.c A 0,1 0,3 0,3 -

2 poli ^n serie 24V c.c A 25 40 45 -

48V c.c A 17 23 25 -

60V c.c A 13 15 15 -

110V c.c A 5 5 5 -

220V c.c A 0,5 1 1 -

3 poli ^n serie 24V c.c A 25 40 63 -

48V c.c A 25 40 45 -

60V c.c A 25 30 30 -

110V c.c A 15 15 15 -

220V c.c A 3 4 4 -

4 poli ^n serie 24V c.c A 25 40 63 -

48V c.c A 25 40 63 -

60V c.c A 25 40 63 -

110V c.c A 25 40 45 -

220V c.c A 8 10 10 -

Elemente de contact principale (U imp = 4 kV)

Tensiune nominal\ de izolare U i V c.a 440 440 440 440

Tensiunea de lucru nominal\ U e V c.a 440 440 440 440

Frecven]a de comutare maxim admis\ z AC1, AC3 1/h 300 600 600 600

Durata de via]\ mecanic\ S x 10 6 1 1 1 1

Elemente de contact auxiliare (U imp = 4 kV)

Tensiune nominal\ de izolare U i V c.a 440 440 440 440

Curent termic nominal = I th 40 0 C A 25 40 63 10

60 0 C A 25 40 63 6

Categoria de utilizare AC15

(conectare sarcin\ electromagnetic\)

Curent nominal de lucru 220-240V A - - - 3

I e 380-415V A - - - 2

440V A - - - 1,6

Categoria de utilizare DC13

(conectare sarcin\ electromgnetic\

la tensiune continu\)

Curent nominal de lucru 24-60V A - - - 2

I e 110V A - - - 0,4

pe pol 220V A - - - 0,1

227


Puterea bobinelor

Domeniul de lucru a bobinelor

Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Anclan[are VA 14 - 18 33 - 45 33 - 45 -

Men]inere VA 4,4 - 8,4 7 7 -

W 1,6 - 3,2 2,6 2,6 -

Domeniu tensiune pentru bobine (Factor de multiplicare) 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 -

Pv Pierderi de putere pe cale de curent W 2 3 7 0,5

Pvges. Pierderi de putere totale 1-pol W 5,2 5,6 5,6-

pe aparat la 2-poli W 7,2 8,6 16,6 -

^nc\rcare nominal\ ^n curent 3-poli W 9,2 11,6 23,6 -

4-poli W 11,2 14,6 30,6 -

Zgomote la cuplare / decuplare

Valori medii tipice dB 80 78 78 -

Sec]iuni de conectare

Circuit principal mono- respectiv multifilar mm² 1,5 - 10 2,5 - 25 2,5 - 25 0,5 - 2,5

multifilar litat mm² 1,5 - 6 2,5 - 16 2,5 - 16 0,5 - 2,5

multifilar litat cu man[on aderent mm² 1,5 - 6 2,5 - 16 2,5 - 16 0,5 - 1,5

Num\r cleme 1 1 1 2

Bobin\ mono- resp. multifilar mm² 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 -

multifilar litat mm² 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 -

multifilar litat cu man[on aderent mm² 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 -

Num\r de conductoare conectabile / born\ 1 1 1 -

Greutate kg/unit 0,22 0,36 0,36 0,026

Protec]ia la scurtcircuit (Circuit de for]\)

Curent nominal maxim al siguran]ei

Tip de coordonare (1) gL (gG) A 35 63 80 -

Protec]ia la scurtcircuit (Circuit de comand\)

Curentul nominal maxim al siguran]elor

Curent de scurtcircuit 1kA, f\r\ sudarea contactelor

Timpi de comutare la tensiune de comand\ U s ±10%

gL (gG) A - - - 10

Temporizare la ^nchidere ms 9 - 15 11 - 15 11 - 15 -

Temporizare la deschidere ms 4 - 8 6 - 13 6 - 13 -

Durat\ arc electric ms 10 - 15 10 - 15 10 - 15 -

Relee pentru instala]ii Z-R, Contactoare Z-SCH

pentru instala]ii de iluminat

Importante sunt tipul, modul de conectare [i consumul de curent al l\mpilor la

conectare [i ^n func]ionarea de durat\. Curentul de durat\ al aparatelor de

comutare trebuie luat cu o rezerv\ de 10 % pentru a lua ^n calcul [i consumul

suplimentar ce apare la cre[teri ale tensiunii. Dispunerea num\rului maxim de

l\mpi /faz\ pentru fiecare aparat este func]ie de curentul nominal [i de curentul

de conectare al l\mpilor pe de o parte cât [i de curentul de durat\ [i capacitatea

de conectare a aparatelor pe de alt\ parte. Astfel, de exemplu la conexiunea DUO

se poate utiliza curentul maxim de durat\ al contactorului, dar nu [i la l\mpile cu

fluorescen]\ unice compensate .

Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Categoria de utilizare AC1 Curent nominal de lucru I e AC1 A 25 (60°C) 40 (60°C) 63 (60°C) -

Capacitatea de conectare val. efectiv\ I eff A 165 300 400 -

val. de vârf I Spitze A 233 424 565 -

Categoria de utilizare AC5a Putere nominal\ de lucru (250 V) cosϕ0,45 kW 1,3 3,4 5,5

220-240V~ cosϕ0,90 kW 0,4 1,6 2,1 -

DUO kW 3,7 6,3 10 -

Categoria de utilizare AC5b Putere nominal\ de lucru kW 1,8 3,6 5,1 -

240V~

L\mpi cu incandescen]\

~n stare rece filamentul acestora are o rezisten]\ ohmic\ foarte redus\.

De aceea la conectare ia na[tere un curent de vârf foarte mare (pân\ la 20x I n ).

la deconectare se ^ntrerupe doar curentul nominal.

Putere Curent Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Categoria de utilizare AC5b W A

num\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

L\mpi cu incandescen]\ AC5B 60 0,27 28 58 85 -

100 0,45 17 35 51 -

200 0,91 8 17 25 -

300 1,36 5 11 16 -

500 2,27 3 7 10 -

1000 4,5 1 3 5 -

228


Tuburi fluorescente, L\mpi cu vapori de mercur

L\mpi cu desc\rcare cu vapori de mercur de ^nalt\ [i de joas\ presiune, cu sau

f\r\ acoperire cu luminofor a corpului de iluminat, se comport\ identic din punct

de vedere electric.

Pentru limitarea curentului de lucru [i de preânc\lzire, precum [i pentru ob]inerea

vârfului de tensiune pentru aprindere se utilizeaz\ bobine de [oc. Pentru compen -

sarea curen]ilor reactivi se prev\d condensatoare, montate fie ^n serie cu bobina

(conexiune DUO) sau ^n paralel cu re]eaua (compensarea individual\ este ast\zi

foarte rar\). Curentul ridicat, dar cu descre[tere rapid\ de la compensarea individ -

ual\ (max. 30 x curentul nominal al condensatorului) este de regul\ atenuat prin

circuitul de alimentare.

Categoria de utilizare AC5a

Tuburi fluorescente necompensate [i cu compensare I = I eAC1 x 0,5

serie conexiune DUO (2x.) I = I eAC1 x 0,35

Tuburi fluorescente compensate paralel

I/I l\mpi = Num\r de l\mpi Tuburi fluorescente cu balast electronic I = I Varf / 50

pe cale de curent cu vapori de mercur de ^nalt\ presiune necompensate I = I eAC1 x 0,5

cu vapori de mercur de ^nalt\ presiune compensate

I = I Varf / 100 (aten]ie la condensatorul de compensare)

I = I Varf / 100 (aten]ie la condensatorul de compensare)

Categoria de utilizare AC5a Putere Curent Condensator Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Tipul de l\mpi W A µF

nrum\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

L\mpi cu fluorescen]\ 11 0,16 - 75 210 310 -

necompensate sau 18 0,37 2,7 30 90 140 -

compensate serie 24 0,35 2,5 30 90 140 -

36 0,43 3,4 25 70 140 -

58 0,67 5,3 17 45 70 -

65 0,67 5,3 16 40 65 -

85 0,8 - 14 35 60 -

L\mpi cu fluorescen]\ 11 0,07 - 2 x 110 2 x 220 2 x 250 -

conexiune Duo 18 0,11 - 2 x 55 2 x 130 2 x 200 -

24 0,14 - 2 x 44 2 x 110 2 x 160 -

36 0,22 - 2 x 33 2 x 70 2 x 100 -

58 0,35 - 2 x 22 2 x 46 2 x 70 -

65 0,35 - 2 x 16 2 x 40 2 x 60 -

85 0,47 - 2 x 11 2 x 30 2 x 40 -

L\mpi cu fluorescen]\ 11 0,16 2,0 30 100 140 -

paralel compensate 18 0,37 2,0 20 70 90 -

24 0,35 3,0 15 55 75 -

36 0,43 4,5 10 38 51 -

58 0,67 7,0 6 25 30 -

65 0,67 7,0 5 24 28 -

85 0,8 8,0 4 18 23 -

L\mpi cu fluorescen]\ 18 0,09 - 40 100 150 -

cu dispozitiv de aprindere 36 0,16 - 20 50 75 -

electronic 58 0,25 - 15 30 55 -

2 x 18 0,17 - 2 x 20 2 x 50 2 x 60 -

2 x 36 0,32 - 2 x 10 2 x 25 2 x 30 -

2 x 58 0,49 - 2 x 7 2 x 15 2 x 20 -

Cu vapori de mercur 50 0,61 - 18 38 55 -

de ^nalt\ presiune 80 0,8 - 14 28 40 -

necompensate 125 1,15 - 9 20 28 -

de ex: HQL, HPL

250 2,15 - 5 11 15 -

400 3,25 - 4 7 10 -

700 5,4 - 2 4 6 -

1000 7,5 - 1 3 4 -

Cu vapori de mercur, 50 0,28 7 7 32 46 -

de ^nalt\ presiune 80 0,41 8 5 25 35 -

compensate 125 0,65 10 3 16 22 -

de ex: HQL, HPL

250 1,22 18 2 8 12 -

400 1,95 25 1 5 7 -

700 3,45 45 1 3 4 -

1000 4,8 60 - 2 3 -

229


L\mpi cu halogen

Este vorba despre o variant\ a l\mpilor cu vapori de mercur de ^nalt\ presiune cu

iluminare [i redare superioar\ a culorii (adausurile din metaloizi [halogeni] la

mercur completeaz\ spectrul discontinuu al Hg). Sunt necesare dispozitive

speciale de aprindere. Timp de aprindere 3 ... 5 minute la 1,4 - 2 x I.

Dup\ deconectare nu este posibil\ reaprinderea imediat\ (lampa se stinge dup\ o

^ntrerupere a tensiunii de 1/2 perioad\). De aceea pentru instala]ii de importan]\

deosebit\ se men]ine ionizarea la o parte din l\mpi prin comutare la 415V,

500 Hz (de exemplu agreagat de alimentare de siguran]\). Astfel, lampa se va

aprinde imediat la revenirea tensiunii. ~n caz contrar acest proces va dura câteva

minute. Reaprinderea instantanee este posibil\ prin utilizarea dispozitivelor de

aprindere adecvate.

I/I Lampe = Num\r de l\mpi L\mpi cu halogen (HQI) necompensate I = I eAC1 x 0,5

pe cale de curent L\mpi cu halogen (HQI) compensate I = I Varf / 100 (aten]ie la condensatorul de compensare)

Trafo pentru l\mpi cu halogen de joas\ tensiune I = I Varf / 50

Putere Curent Condensator Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Tipul de l\mpi W A µF

nrum\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

L\mpi cu halogen 35 0,53 - 24 45 65 -

necompensate 70 1 - 14 24 35 -

de ex. HQI, HPI 150 1,8 - 8 13 18 -

250 3 - 5 8 12 -

400 3,5 - 4 6 10 -

1000 9,5 - 1 2 4 -

2000 16,5 - - 1 2 -

L\mpi cu halogen 35 0,25 6 8 38 50 -

compensate 70 0,45 12 4 20 28 -

de ex. HQI, HPI 150 0,75 20 2 12 17 -

250 1,5 33 1 7 10 -

400 2,1 35 1 5 7 -

1000 5,8 95 - 2 3 -

2000 11,5 148 - 1 1 -

Transformatoare 20 - - 52 110 174 -

pentru l\mpi cu halogen- 50 - - 24 50 80 -

de joas\ tensiune 75 - - 16 35 54 -

100 - - 12 27 43 -

150 - - 9 19 29 -

200 - - 5 14 23 -

300 - - 4 9 14 -

L\mpi cu vapori de sodiu

Pentru l\mpile de ^nalt\ presiune [i de joas\ presiune de 200W, 1200 mm se

utilizeaz\ bobine de [oc pentru aprindere. Pentru l\mpi mai mici se utilizeaz\

transformatoare cu dispersie. Se va avea ^n vedere timpul lung de amorsare.

L\mpi de joas\ presiune:

f\r\ compensare: Curent de conectare 1 x XI e , cosϕ 0,3;

Timpul de amorsare 5 .. 10min

Baza pentru alegere aparat: 60%

Curentul de durat\ I = I eAC1 x 0,6

cu compensare: Curent de conectare: 20 x XI e , cosϕ 0,45;

Timpul de amorsare 5 .. 10min (la 1,6 x I n ), I = I Varf /200

L\mpi de ^nalt\ presiune:

f\r\ compensare: Curent de conectare 1,4 x XI e , cosϕ 0,5;

Timpul de amorsare 5 .. 10min

Baza pentru alegere aparat: 60%

Curentul de durat\ I = I eAC1 x 0,6

cu compensare: Curent de conectare: 20 x XI e , cosϕ 0,95;

Timpul de amorsare 5 .. 10min (la 1,6 x I n )

Putere Curent Condensator Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

W A µF

nrum\r maxim de l\mpi / cale de curent la 230V, 50 Hz

L\mpi cu vapori de sodiu 35 1,5 - 9 22 30 -

de joas\ presiune 55 1,5 - 9 22 30 -

necompensate 90 2,4 - 6 13 19 -

135 3,5 - 4 10 13 -

150 3,3 - 4 10 13 -

180 3,3 - 4 10 13 -

200 3,3 - 4 10 13 -

L\mpi cu vapori de sodiu 35 0,31 20 3 12 16 -

de joas\ presiune 55 0,42 20 2 8 14 -

compensate 90 0,63 30 1 5 9 -

135 0,94 45 1 3 6 -

150 1 40 1 3 6 -

180 1,16 40 1 2 5 -

200 1,32 25 - 2 4 -

L\mpi cu vapori de sodiu 150 1,8 - 6 11 22 -

de ^nalt\ presiune 250 3 - 5 7 13 -

necompensate 330 3,7 - 4 6 10 -

400 4,7 - 2 5 8 -

1000 10,3 - 1 2 4 -

L\mpi cu vapori de sodiu 150 0,83 20 2 7 14 -

de ^nalt\ presiune 250 1,5 33 1 4 8 -

compensate 330 2 40 1 3 6 -

400 2,4 48 1 2 5 -

1000 6,3 106 - 1 2 -

230


Categorii de utilizare pentru contactoare

Tipul de Categoria Aplica]ii tipice Verificarea Verificarea capacitatii de comutare

curent de utilizare duratei de via]\ electrice

l =Curent de conectare, I c =curent de deconectare

I e = Curentul nominal, U = tensiunea, Conectare Deconectare Conectare Deconectare

U e = Tensiunea de lucru nominal\ I e I U cosϕ I c U r cosϕ I e I U cosϕ I c U r cosϕ

U r = Tensiunea de revenire A I e U e Ie Ue A I e U e I e U e

AC-1 Sarcini neinductive sau slab toate val. 1 1 0,95 1 1 0,95 toate val. 1,5 1,05 0,8 1,5 1,05 0,8

Curent

inductive, cuptoare cu rezisten]e

alternativ AC-2 Motoare cu inele : Pornire, Oprire toate val. 2,5 1 0,65 2,5 1 0,65 toate val. 4 1,05 0,65 4 1,05 0,8

Curent

AC-3 Motoare cu rotor ^n colivie; Pornire, Oprire I e ≤ 17 6 1 0,65 1 0,17 0,65 I e ≤ 100 10 1,05 0,45 8 1,05 0,45

(^n timpul func]ion\rii 4 ) I e > 17 6 1 0,35 1 0,17 0,35 I e > 100 8 1,05 0,35 6 1,05 0,35

AC-4 Motoare cu rotor ^n colivie: Pornire, frânare I e ≤ 17 6 1 0,65 6 1 0,65 I e ≤ 100 12 1,05 0,45 10 1,05 0,45

^n contracurent, reversare, comand\ ^n impulsuri I e > 17 6 1 0,35 6 1 0,35 I e > 100 10 1,05 0,35 8 1,05 0,35

AC-5 Comutarea l\mpilor cu desc\rcare ^n gaz 3,0 1,05 0,45 3,0 1,05 0,45

AC-5b Comutarea l\mpilor cu incandescen]\ 1,5 2) 1,05 2) 1,05 2) 1,05 2)

AC-6a 3)

AC-6b 3)

Comutarea transformatoarelor

Comutarea bateriilor de condensatoare

AC-7a Aparate casnice slab inductive conform datelor 1,5 1,05 0,8 1,5 1,05 0,8

[i alte aplica]ii similare producatorului

AC-7b Motoare pentru aparate casnice 8,0 1,05 1) 8,0 1,05 1)

AC-8a Comutarea motoarelor capsulate ale 6,0 1,05 1) 6,0 1,05 1)

compresoarelor cu anulare manual\ a

declan[atorului de suprasarcin\ 5)

AC-8b Comutarea motoarelor capsulate ale 6,0 1,05 1) 6,0 1,05 1)

compresoarelor cu anulare automat\ a

declan[atorului desuprasarcin\ 5)

DC-1 Cuptoare cu rezisten]\ neinductive sau slab toate val. 1 1 1 1 1 1 toate val. 1,5 1,05 1 1,5 1,05 1

inductive

continuu DC-3 Motoare cu excita]ie paralel: Pornire, Frânare toate val. 2,5 1 2 2,5 1 2 toate val. 4 1,05 2,5 4 1,05 2,5

^n contracurent, reversare, comand\ ^n impulsuri,

frânare cu rezisten]\

DC-5 Motoare cu excita]ie paralel: Pornire, Frânare toate val. 2, 1 7,5 2,5 1 7,5 toate val. 4 1,05 2,5 4 1,05 2,5

^n contracurent, reversare, comand\ ^n impulsuri,

frânare cu rezisten]\

DC-6 Comutarea l\mpilor cu incandescen]\ 1,5 2) 1,05 2) 1,5 2) 1,05 2)

1) cosϕ = 0,45 pentru I e ≤ 100 A; cos ϕ = 0,35 pentru I e ≤ 100 Α.

2) Probele se vor realiza cu l\mpi cu incandescen]\.

3) Datele de verificare sunt cele corespunz\toare din tabelele pentru

AC-3 sau AC-4 .

4) Aparatele pentru categoria de utilizare AC-3 pot fi utilizate ocazional pentru comand\

^n impulsuri sau frânarea ^n contracurent, dar numai pe perioade limitate, cum ar fi la

punerea ^n func]iune.

Num\rul de comenzi nu trebuie s\ depaseasca 5 / minut [i 10 / 10 minute

5) la motoarele ermetic capsulate pentru compresoare frigorifice, compresorul [i motorul sunt

capsulate ^n aceeasi carcas\, f\r\ axe exterioare [i motorul func]ioneaz\ cu agent de

r\cire

Categorii de utilizare pentru contacte auxiliare

Tipul de Categoria Aplica]ii tipice Confirmarea Confirmarea capacitatii de comutare

curent de utilizare duratei de via]\ electrice

l = Curent de conectare, c I = curent de deconectare

I e = Curent nominal, U = tensiune Cuplare Deconectare Cuplare Deconectare

U e = Tensiune de lucru nominal\ I U cosϕ I U cosϕ I U cosϕ I U cosϕ

U r = Tensiune de revenire I e U e Ie Ue I e U e I e U e

t 0,95 = Timpul ^n ms, pân\ la 95% din curentul sta]ionar

P = U e x I e = Puterea nominal\ ^n Watt

Curent

AC-12 Comutare de sarcin\ ohmic\ [i semiconductoare 1 1 0,9 1 1 0,9 - - - - - -

din circuite de intrare cu optocuploare

alternativ AC-13 Comanda semiconductoarelor 2 1 0,65 1 1 0,65 10 1,1 0,65 1,1 1,1 0,65

cu separare prin transformator

AC-14 Comanda micilor sarcini electromagnetice 6 1 0,3 1 1 0,3 6 1,1 0,7 6 1,1 0,7

(max. 72 VA)

AC-15 Comanda sarcinilor electromagnetice 10 1 0,3 1 1 0,3 10 1,1 0,3 10 1,1 0,3

(peste 72 VA)

Curent

I U t 0,95 I U t 0,95 I U t 0,95 I U t 0,95

I e U e Ie Ue I e U e I e U e

DC-12 Comutare de sarcin\ ohmic\ [i semiconductoare 1 1 1 ms 1 1 1 ms - - - - - -

din circuitele de intrare cu optocuploare

continuu DC-13 Comanda electromagne]ilor 1 1 6xP 1) 1 1 6xP 1) 1,1 1,1 6xP 1) 1,1 1,1 6xP 1)

DC-14 Comanda sarcinilor electromagnetice cu rezisten]e 10 1 15 ms 1 1 15 ms 10 1,1 15 ms 10 1,1 15 ms

economizoare

conform IEC 947-4-1, EN 60 947 VDE 0660 Partea 102

1) Valoarea „6xP“ rezult\ dintr-o rela]ie empiric\, care corespunde celor mai multe sarcini magnetice de curent continuu pân\ la limita superioar\ P = 50W, ^n care 6 [ms]/[W] = 200 [ms].

Sarcini cu o putere nominal\ peste 50W se compun din sarcini mai mici legate ^n paralel. De aceea 300 ms reprezint\ o limit\ superioar\, independent\ de marimea sarcinii..

231


Releu de impuls Z-S.

• Conform cu EN/IEC 60699 pentru comutare consumatori electrici prin comenzi

^n impuls.

• Form\ [i borne compatibile cu gama de relee de instala]ii.

• Operarea manual\ este posibil\ pentru testare.

• LED (Z-SB../SS) comandabil separat pentru semnaliz\ri

• L\mpile cu neon ale butoanelor iluminate, conectate ^n paralel, produc

curen]i reactivi care pot fi compensa]i de un bloc cu condensatoare pentru

a preveni ^nc\lzirea excesiv\ a bobinelor ^n cazul unui num\r mare de l\mpi.

• Num\r de l\mpi cu neon conectate ^n paralel cu tastele de comand\ - a se

vedea tabelul.

• Contactele principale pot fi conectate cu baret\ standard cu pin

Securitate:

• Op]ional, indicare stare de func]ionare cu LED

• Pozi]ia de comutare indicat\ pe partea frontal\ prin tasta de operare manual\

• Toate bornele - contacte [i bobin\- echipate cu ghidaj protejat ^mpotriva

plas\rii incorecte a conductoarelor.

• Fabricat din materiale greu inflamabile [i materiale plastice f\r\ clorine [i

halogeni.

• Protejat la atingere cu degetul [i cu dosul palmei conform VBG4

Avantaje:

• Disponibil ^n dou\ variante (Z-S., Z-SB.)

• Zgomot redus la comutare [i f\r\ brum

• U[or de conectat datorit\ bornelor largi

• Fixare simpl\ prin ^nclichetare pe [in\ profil omega de 35mm

• ~nalt\ flexibilitate prin diverse combina]ii de contacte

• Acces u[or la bornele de conectare bobin\

Date tehnice

Electrice

Curent nominal (IEC/EN 60669-2-2)

250 V c.a. 16 A

Num\r de poli 1 pân\ la 4

Contacte principale

ND

1, 2, 3 [i 4 (1modul)

Com

1, 2 (1modul)-(2module)

Circuit comand\

Tensiune nominal\ alimentare U s

8, 12, 24, 48, 230 V c.a.

8, 12, 24, 110 V c.c.

Alte tensiune de alimentare, frecven]e

[i aranjamente de contacte la cerere

Frecven]a nominal\

50 Hz

Domenii

0.9-1.1 x U s

Putere de ac]ionare

12 VA / 7 W tip.

Num\r max. butoane ^n paralel nelimitat

Num\r max. butoane cu l\mpi ^n paralel 230 V 0.6 mA tip.

f\r\ compensare

8 unit\]i (1modul),15 unit\]i (2module)

cu compensare 1 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 23 unit\]i (1modul), –

cu compensare 2 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 46 unit\]i (1modul), 43 unit\]i (2module)

Durata minim\ comand\

> 200 ms

Zgomot de operare

f\r\ brum

Tensiunea de impuls de vârf Uimp

2 kV (1.2/50 µs)

Sarcina max

5mm / contacte independente

nu con]ine cadmium

1.5 µF, 240 V c.a

Dimensiuni (mm)

Z-S/KO

232


Releu de impuls cu comand\ centralizat\ Z-SC

• Conform cu EN/IEC 60699 pentru comutare consumatori electrici prin comenzi

^n impuls.

• Comand\ local\ [i centralizat\, posibilitate de comutare ^n grupe pe 2 trepte

• Form\ [i borne compatibile cu gama de relee de instala]ii.

• Operarea manual\ este posibil\ pentru testare.

• L\mpile cu neon ale butoanelor iluminate, conectate ^n paralel, produc

curen]i reactivi care pot fi compensa]i de un bloc cu condensatoare pentru

a preveni ^nc\lzirea excesiv\ a bobinelor ^n cazul unui num\r mare de l\mpi.

• Num\r de l\mpi cu neon conectate ^n paralel cu tastele de comand\ - a se

vedea tabelul.

• Contactele principale pot fi conectate cu baret\ standard

Securitate:

• Pozi]ia de comutare indicat\ pe partea frontal\ prin tasta de operare manual\

• Toate bornele - contacte [i bobin\- echipate cu ghidaj protejat ^mpotriva

plas\rii incorecte a conductoarelor.

• Fabricat din materiale greu inflamabile [i materiale plastice f\r\ clorine [i

halogeni.

• Protejat la atingere cu degetul [i cu dosul palmei conform VBG4

Avantaje:

• Zgomot redus la comutare [i f\r\ brum

• U[or de conectat datorit\ bornelor largi

• Fixare simpl\ prin ^nclichetare pe [in\ profil omega de 35mm

• ~nalt\ flexibilitate prin diverse combina]ii de contacte

• Acces u[or la bornele de conectare bobin\

Schema electric\

1MU Z-SC./S

“S”

1 ND

2MU Z-SC./.

“2S1O”

“3S”

2 ND / 1 N~ 3 ND

2MU Z-SC./.

“1S1W”

1 ND / 1 Com

•Posibilitate de comand\ permanent\, control cu impuls lung (1 modul)

[i temporizator

Date tehnice

Electrice

Curent nominal (IEC/EN 60669-2-2)

250 V AC 16 A

Num\r de poli 1 pân\ la 3

Contacte principale

ND

1 (1modul), 3 (2module)

ND + N~

2+1 (2module)

Com + ND

1 (2module)

Circuit comand\

Tensiune nominal\ alimentare U s 12, 24, 110, 230, 240 V c.a.

Alte tensiune de alimentare, frecven]e

[i aranjamente de contacte la cerere

Frecven]a nominal\

50 Hz; 50-60 Hz 240 V

Domenii

0.9-1.1 x U s

Putere maxim\ absorbit\ bobin\

anclan[are

12 VA / tip. 7 VA

Num\r max. butoane ^n paralel nelimitate

Num\r max. butoane cu l\mpi ^n paralel 230 V 0.6 mA tip.

f\r\ compensare

8 unit\]i (1modul),15 unit\]i (2module)

Grad protec]ie aparat instalat

Pozi]ie aparat

Borne sus [i jos

cu compensare1 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 23 unit\]i (1modul), –

Sec]inea conductorului de racordare

cu compensare 2 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 46 unit\]i (1modul), 43 unit\]i (2module)

Contacte [i bobin\

Durata minim\ comand\

> 200 ms

Zgomot de operare

f\r\ brum

Tensiunea de impuls de vârf U imp

2 kV (1.2/50 µs)

Sarcina

100% (1modul)

Domeniu temperaturi

Circuit de sarcin\

5mm / contacte independente

nu con]ine cadmium

1.5 µF, 240 V c.a

240 V c.a.

233


Schema electric\ pentru comanda centralizat\, pe grupuri [i local\

OFF

Comand\

pe grupuri

ON

Comand\ local\

Comand\ local\

Comand\ local\

Iese din fabrica]ie

SPC-E-280

sau

SPC-S-20/280

OFF

ON

Comand\ centralizat\

OFF

Comand\

pe grupuri

ON

Iese din fabrica]ie

Comand\ local\

Comand\ local\

Comand\ local\

SPC-E-280

sau

SPC-S-20/280

*) Conductori identici pt c.a. (L sau N)

Compensare cu bloc condensatoare

Releu impuls cu LED

Optional 5

LED FUNCTIONS

Releu de impuls

Comand\

ON/OFF

Consumator

Aceea[i

surs\ de

alimentare

units

unit

LED lumineaz\ când

CONSUMATOR

alimentat

LED clipe[te când

CONSUMATOR

alimentat

LED permanent

luminat

LED clipe[te

permanent

LED clipe[te permanent când

CONSUMATOR alimentat

releu semnal pulsuri

234


Automat de scar\ 2000W, Z-TLE, Z-TLK

• Func]ii: iluminat permanent, automat deconectat (OFF)

• Circuite cu 3 [i 4 conductoare

• Func]ie stop

• Timp conectare extins prin impulsuri multiple

• Avertizare la deschidere (Tip Z-TLK)

Schema electric\

circuit 3 conductoare

circuit 4 conductoare

Date tehnice

Electrice

Conform cu EN 61812-1, EN 61010-1

Tensiune nominal\

230 V c.a.

la bornele

A1-A2

Toleran]a -15%, +10%

Indicator alimentare

LED verde

Frecven]a nominal\

50-60 Hz

Consum putere

AC max. 12 VA / 1.8 W

Gam\ reglare

0,5 - 10 min.

Ie[iri

Contact

1 ND

Curent nominal

16 A / AC1

Capacitate de rupere c.a.

4000 VA / AC1, 384 W / c.c.

Curent la pornire

30 A / < 3s

Tensiune comutare

250 V AC1 / 24 V c.c.

Capacitate minim\ de rupere c.c. 500 mW

Indicator ie[ire

LED ro[u

Durata de via]\ mecanic\ 3 x 10 7

Durata de via]\ electric\ (AC1) 7 x 10 4

Comand\

Tensiune de comand\

230 V A c.a.

Consum intr\ri

0,53 VA AC

L\mpi de veghe ^n paralel pe

tastele de comand\

max. 100 buc. la 1 mA

la bornele

A1-S sau A2-S

Lungime impuls

min. 50 ms

max. nelimitat

Timp resetare

max. 150 ms

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

~n\l]ime aparat

90 mm

L\]ime aparat

17,6 mm

Montaj

fixare rapid\ pe [in\

profil omega conf.EN50022

Clas\ de protec]ie

III

Grad de poluare 2

Grad protec]ie

IP40

Tip conectare

captiv\ ± borne cu [uruburi

Capacitate 2.5 mm 2

Domeniul de temperaturi

-20°C pân\ la +55°C

Pozi]ie de func]ionare

oricare

Greutate

65 g

Dimensiuni (mm)

Func]ie stop (PROG)

Func]ie stop (STOP) [i alarmare preliminar\ (AUTO)

235


Automat de scar\ cu avertizare de deconectare [i func]ie de stop TLE, TLK

• Automat de scar\ electronic

• Avertizarea de deconectare poate fi deconectat\ (tipul TLK)

• Recomutarea ulterioar\ este posibil\; func]ie de programare timp-lung

• Func]ie "economie energie"; zgomot redus de comutare

• Recunostere automat\ circuit cu 3-/4 conductoare

• Siguran]\ la tensiune zero datorit\ func]iei de memorare (tipul TLK)

• Func]ie control centralizat (tipul TLK)

• Intrare de comand\ cu tensiune extern\ (tipul TLK)

Scheme electrice

TLE- circuit cu 3 conductoare

NOU

TLE- circuit cu 4 conductoare cu iluminare mansard\

Date tehnice

Electrice

Tensiune de alimentare

230 VAC

Toleran]a tensiunii nominale -15%, +10%

Consum de putere 6 VA (0.8 W)

Frecven]a nominal\

48-63 Hz

Sarcina 100%

Timp resetare

500 ms

Gama de reglare

0,5 - 15 min.

Categoria de supratensiune III (conf. IEC 60664-1)

Tensiune de impuls

4 kV

Ie[iri

Contact

1 ND (Terminale L-18)

Tensiune nominal\

250 VAC

Curent constant

16 A

Curent de vârf comutat (20 ms) 80 A

Capacitate de comutare c.a.

4000 VA / AC1, 384 W / DC

Curent maxim

30 A / < 3s

Tensiune de comutare

250 V AC1 / 24 V DC

Capacitate minim\ de comutare c.c. 500 mW

Indicare ie[ire LED galben ( )

Durata de via]\ mecanic\

30 x 10 6 comut\ri

Durata de via]\ electric\ (AC1)

10 x 10 5 comut\ri 16A/250V

Dimensiuni (mm)

Descriere func]ional\

Intrare de control B1

Conectare (cu tensiune) Buton T-N (circuit 3

conductoare)

Buton T-L (circuit 4

conductoare)

L\mpi cu incandescen]\ paralel

cu tasta de comand\

max. 100 mA

Protec]ie la sprasarcin\

electronic

Intrare de control C1-C2 (Tip TLK) 8-230 V c.a./c.c.

Mecanice

Dimensiune decupare

~n\l]ime aparat

L\]ime aparat

Instalare

Moduri

Temporizare automat\

Temporizare automat\ cu avertizare de deconectare

Lumin\ permanent\

Deconectat

Releu impuls

Releu impuls, imun la tensiune zero

45 mm

87 mm

17.5 mm (1MU)

prindere rapid\ pe

[in\ omega SR EN50022

Clas\ de protec]ie/Grad de poluare IP20 / 2

Tip de conectare

Cleme cadru conform

VBG 4 (necesar PZ1)

Capacitate terminal 1x 0.5-4 mm 2

Cuplu de strângere

Domeniul de temperaturi

2x 0.5-2,5 mm 2

max. 1 Nm

-25°C pân\ la +55°C

Temporizare automat\ :

Dup\ ap\sarea butonului, releul de ie[ire se ^nchide (terminale L-18) [i timpul prestabilit

^ncepe s\ curg\. Dac\ butonul este ap\sat din nou ^naintea termin\rii temporiz\rii t, temporizarea

se relanseaz\ de la zero ( func]ie de comutare ulterioar\ conform EN 60669-2-

3). Ap\sarea repetat\ a butonului ("pompare") conduce la ob]inerea a 2,3 sau mai multe

intervale pân\ la 60 min. Ap\sarea butonului o singur\ dat\ lung (> 2 s) ^ntrerupe

perioada crescut\ de iluminare [i releul deconecteaz\ (func]ia "economie de energie") cu

func]ia aparatul genereaz\ pulsuri scurte (pâlpâire) ca avertizare de deconectare

(conform DIN 180-15-2) cu 15 s, 10 s [i 5 s ^nainte de deconectare.

Mod impuls :

~n modul impuls fiecare ap\sare de buton face ca releul de ie[ire s\ comute. Cu func]ia

releul de ie[ire este ^ntodeauna deschis dup\ ce a fost aplicat\ tensiunea de alimentare.

Cu func]ia , releul anclan[eaz\ imediat ce a fost aplicat\ tensiunea de alimentare,

cu condi]ia s\ fi fost ^nchis inainte de c\derea tensiunii. Prin aplicarea unui scurt

impuls de tensiune (< 2 s) pe intrarea suplimentar\ de control C1-C2, releul R este

conectat (ON centralizat).Un impuls mai lung de tensiune (> 2 s)determin\ releul R s\

deconecteze (OFF centralizat).

Intrarea de control suplimentar\ permite activarea comutatorului de scar\ de la un sistem

tip "interfon" prin intermediul unei tensiuni de la 8 la 230 V c.a./c.c ^n modurile [i .

Acest canal de intrare permite pornirea timpului de iluminare, precum [i comut\ri ulterioare.

Deconectarea (func]ia "economie de energie") precum [i programarea unor

perioade mai lungi de iluminare ("pompare")nu sunt posibile prin acest canal de intrare.

236


Releu de timp Z -ZR

Func]ii

• Z-ZRER/W

e cu ^ntârziere la ac]ionare

r cu ^ntârziere la revenire cu contact de comand\

• Z-ZREWI/W

e cu ^ntârziere la ac]ionare

w impuls la alimentare

• Z-ZRBLI/W

b cu pâlpâire ^ncepând cu pauz\

bi cu pâlpâire ^ncepând cu impuls

• Z-ZRMF/W

e cu ^ntârziere la ac]ionare

r cu ^ntârziere la revenire cu contact de comand\

ws impuls la alimentare cu contact de comand\

aw impuls la alimentare cu contact de comand\

es cu ^ntârziere la ac]ionare cu contact de comand\

wu impuls la alimentare la c\derea tensiunii

b cu pâlpâire ^ncepând cu pauz\

st supraveghere stare repaus

• Z-ZRTAK/WW

Ip cu impulsuri de tact ^ncepând cu pauz\

Ii cu impulsuri de tact ^ncepând cu impuls (cu punte A1-B1)

• Z-ZRMF/WW

e cu ^ntârziere la ac]ionare

r cu ^ntârziere la revenire cu contact de comand\

ws impuls la alimentare cu contact de comand\

aw impuls la alimentare cu contact de comand\

es cu ^ntârziere la ac]ionare cu contact de comand\

wu impuls la alimentare la c\derea tensiunii

b cu pâlpâire ^ncepând cu pauz\

st supraveghere stare repaus

Date tehnice

Schema electric\

Dimensiuni (mm)

Domenii de timp

Domeniu de timp final

1s

10s

1min

10min

1h

10h

Domeniu reglabil

50ms

500ms

3s

30s

3min

30min

Electrice

Execu]ie corespunz\toare EN 60669

Precizia de baz\

±1% (din val. final\ a scalei)

Precizia de reglare

5% (din val. reglat\)

Precizia de repetare:

30% din tens. de alimentare

Circuit de ie[ire:

1 contact comutator,

liber de poten]ial

Putere comutat\ aparat ^ncadrat

(distan]\ < 5mm)

1250VA (5A / 250V c.a.)

Putere comutat\ aparat ne^ncadrat

(distan]\ > 5mm)

2000 VA (8A / 250V c.a.)

Siguran]e fuzibile

8A rapid\

Durata de via]\ mecanic\

30 x 10 6 manevre

Durata de via]\ electric\

la 1000VA sarcin\ ohmic\

2 x 10 5 manevre

Frecven]a maxim\ de comutare

la 100VA sarcin\ ohmic\

max. 60/min,

la 1000VA sarcin\ ohmic\

(conform IEC 947-5-1)

max. 6/min

Tensiunea de izolare nominal\

250V c.a.

(conform IEC 664-1)

Tensiunea nominal\ de impuls

4kV

Categoria de supratensiune III (conform IEC 664-1)

Contact de comand\:

Conectare sub poten]ial

borne A1-B1

Func]ii

es, r, ws, wa, st

Lungimea maxim\ a conductoarelor 10m

Lungimea minim\ a impulsurilor de comand\

c.c.

20ms

c.a.

50ms

Mecanice

Dimensiune decupare

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

L\]ime aparat

Grad de protec]ie aparat ^ncastrat

Pozi]ia de montaj

Borne sus [i jos

Protec]ia bornelor culisabile

45 mm

87 mm

17,5 (/W) [i 35 (/WW) mm

IP40

La alegere

La atingere direct\

BGV A3, ÖVE-EN 6

Sec]iunea conductorului de racordare 1 x 0,5-4 mm 2

2 x 0,5-2,5 mm 2

Moment de strângere pentru bornele cu [uruburi max. 1 Nm

Umiditate relativ\ admis\ a aerului 15% pân\ la 85%

conform IEC 721-3-3 clasa 3K3

Temperatura mediului ambiant

-25 pân\ la +55°C

conform IEC 68-1

Temperatura de stocare [i de transport -25 pân\ la +70°C

Grad de poluare 2

montat ^ncastrat 3

237


Descrierea func]iilor

• Cu ^ntârziere la ac]ionare (e)

Prin aplicarea tensiunii de alimentare U (LED verde aprins), ^ncepe derularea timpului reglat t. Dup\ scurgerea timpului t releul de ie[ire R este ac]ionat (LED-ul

galben e aprins). Aceast\ stare se men]ine pân\ la ^ntreruperea tensiunii de alimentare.

Dac\ tensiunea de alimentare se ^ntrerupe ^nainte de scurgerea timpului t, timpul scurs este [ters [i se ^ncepe o nou\ m\surare ^ncepând urmatoarea aplicare a

tensiunii de alimentare.

• Cu ^ntârziere la ac]ionare cu contact de comand\ (es)

Tensiunea de alimentare U trebuie s\ fie aplicat\ continuu (LED verde- aprins).

Prin ^nchiderea contactului de comand\ S ^ncepe derularea timpului reglat t. Dup\ scurgerea acestuia releul de ie[ire R este ac]ionat (LED galben- aprins). Aceast\

stare se men]ine pân\ la deschiderea contactului de comand\. Dac\ contactul de comand\ se deschide ^nainte de expirarea timpului reglat t, timpul scurs este [ters

[i m\surarea timpului se reia la ciclul urm\tor.

• Cu ^ntârziere la revenire (r)

Tensiunea de alimentare U trebuie s\ fie aplicat\ continuu (LED verde- aprins).

Prin ^nchiderea contactului de comand\ S releul de ie[ire R este ac]ionat (LED galben- aprins). Dac\ se deschide contactul de comand\ S, ^ncepe m\surarea

timpului reglat t. Dup\ scurgerea acestuia releul de ie[ire revine (LED galben- stins).

Dac\ contactul de comand\ se inchide din nou ^nainte de expirarea timpului t, timpul scurs este [ters [i m\surarea timpului se reia la ciclul urm\tor.

• Impuls la alimentare (w)

Prin aplicarea tensiunii de alimentare U releul de ie[ire este ac]ionat (LED-uri verde [i galben- aprinse) [i timpul reglat t ^ncepe s\ se deruleze. Dup\ expirarea

timpului reglat t ( LED verde- aprins) releul de ie[ire revine (LED galben- stins). Aceast\ stare se men]ine pân\ la ^ntreruperea tensiunii de alimentare.

Dac\ tensiunea de alimentare se ^ntrerupe ^nainte de scurgerea timpului t, releul de ie[ire revine. Timpul derulat este [ters, iar m\surarea re^ncepe la o nou\

aplicare a tensiunii de alimentare.

• Impuls la alimentare, cu puls de comand\ (we)

Tensiunea de alimentare trebuie aplicat\ continuu. Func]ia este comandat\ pe intrarea de comand\.

Din semnalele pe intrarea de comand\, care pot fi mai lungi sau mai scurte decât timpul reglat, se formeaz\ un impuls cu o lugime bine definit\: m\surarea timpului

porne[te cu flancul pozitiv al semnalului de comand\ pe intrare, releul este atras [i revine dup\ expirarea timpului reglat t. ~n timpul derul\rii temporiz\rii modificarile

semnalului de comand\ nu sunt luate ^n considerare.

• Impuls la alimentare, cu contact de comand\ (aw)

Tensiunea de alimentare U trebuie aplicat\ continuu (LED verde - aprins).

~nchiderea contactului de comand\ S nu influen]eaz\ pozi]ia releului de ie[ire R. Prin deschiderea contactului de comand\ releu de ie[ire este ac]ionat (LED galbenaprins)

[i timpul reglat t ^ncepe s\ se deruleze. Dup\ expirarea timpului reglat t, releul de ie[ire revine (LED galben- stins).

Contactul de comand\ poate fi comutat la alegere ^n timpul derul\rii temporiz\rii.

Un ciclu nou poate ^ncepe dup\ ^ncheierea celui precedent.

• Cu pâlpâire ^ncepând cu pauz\ (b)

Prin aplicarea tensiunii de alimentare U ^ncepe derularea timpului reglat t (LED verde - aprins). Dup\ expirarea timpului reglat t, releul de ie[ire R este ac]ionat (LED

galben- aprins) [i timpul reglat t se deruleaz\ din nou. Dup\ expirarea timpului reglat t releul de ie[ire revine (LED galben- stins).

Releul de ie[ire este comandat ^n raport 1:1 pân\ la ^ntreruperea tensiunii de alimentare.

• Cu pâlpâire ^ncepând cu impuls (bi)

Prin aplicarea tensiunii de alimentare U releul de ie[ire este ac]ionat (LED galben- aprins) [i timpul reglat t ^ncepe s\ se deruleze. Dup\ expirarea timpului reglat t

releul de ie[ire R revine (LED galben- stins) [i timpul reglat t se deruleaz\ din nou. Dup\ expirarea timpului reglat t releul de ie[ire ac]ioneaz\ din nou (LED galbenaprins).

Releul de ie[ire este comandat ^n raport 1:1 pân\ la ^ntreruperea tensiunii de alimentare .

• Cu impulsuri de tact ^ncepând cu pauz\ (lp)

Prin aplicarea tensiunii de alimentare U ^ncepe derularea timpului reglat t1. Dup\ expirarea timpului reglat t1 releul de ie[ire R este ac]ionat (LED galben- aprins) [i

^ncepe derularea timpului reglat t2. Dup\ expirarea timpului reglat t2 releul de ie[ire revine (LED galben- stins).

Releul de ie[ire este comandat ^n raportul celor 2 timpi regla]i, pân\ la ^ntreruperea tensiunii de alimentare.

238


Descrierea func]iilor (continuare)

• Cu impulsuri de tact ^ncepând cu impuls (li)

Prin aplicarea tensiunii de alimentare U releul de ie[ire este ac]ionat (LED galben- aprins) [i ^ncepe derularea timpului reglat t1. Dup\ expirarea timpului reglat t1

releul de ie[ire R revine (LED galben- stins) [i ^ncepe derularea timpului reglat t2. Dup\ expirarea timpului reglat t2 releul de ie[ire este ac]ionat din nou

(LED galben- aprins).

Releul de ie[ire este comandat ^n raportul celor 2 timpi regla]i, pân\ la ^ntreruperea tensiunii de alimentare .

• Supraveghere stare repaus (st)

Prin aplicarea tensiunii de alimentare U (LED verde - aprins) releul de ie[ire R este ac]ionat (LED galben- aprins). Cu ^nchiderea contactului de comand\ S se ^ncepe

derularea timpului reglat t. Pentru ca releul de ie[ire s\ r\mân\ ac]ionat, trebuie ca contactul de comand\ s\ se deschid\ [i s\ se ^nchid\ din nou ^n cadrul timpului

reglat t. Dac\ aceasta nu se produce, releul de ie[ire revine [i toate impulsurile urm\toare pe contactul de comand\ sunt ignorate.

Pentru a reporni func]ia se ^ntrerupe [i se reaplic\ tensiunea de alimentare .

239


Releu de minim\ tensiune Z-UR/400

• Prin realizarea leg\turilor la cele 3 faze [i la conductorul de nul, ^n cazul ^n care

nu exist\ un defect, releul este ac]ionat [i LED-ul lumineaz\.

Dac\ tensiunea nominal\ supravegheat\ U N scade sub tensiunea de declan[are

U S , pe 1, 2 sau 3 faze releul revine la starea deschis iar LED-ul se stinge.

• Func]ionare monofazat\: punte L1-L2-L3

Schema electric\

Date tehnice

Electrice

Tensiunea de lucru nominal\ U N

230/400 V c.a.

Frecven]a nominal\

50-60 Hz

Tensiune de comutare U S

U N

x 0,85 fixat\

Consum propriu

< 3 VA

Timp de revenire

cca 200 ms

Temporizare la ac]ionare

cca 400 ms

Contact

1 comutator

(liber de poten]ial)

Tensiune nominal\ de izolare U i

250V c.a.

Curentul nominal I e

5A, AC11, AC12

Putere comutat\

2000 VA

Pierderi de putere

0,5 W

Rezisten]a la tensiune de impuls 4 kV

Durata de conectare 100%

Categoria de supratensiune

III

Tensiunea de prob\

Alimentare-Releu (1,2/50)µs

4 kV

Releu-Releu (1,2/50)µs

2,5 kV

Dimensiuni (mm)

Mecanice

Dimensiune decupare

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime)

L\]ime aparat

Greutate

Montaj

45 mm

88 mm

27 mm

95 g

Fixare rapid\ cu [in\ profil

omega conf. EN50022

IP40

Cu brid\ culisabil\

Grad de protec]ie ^ncastrat

Borne sus [i jos

Sec]iunea conductorului de racordare

monofilar 0,14-4 mm 2

multifilar 0,14-2,5 mm 2

Moment de strângere pt. bornele cu [uruburi 0,5-0,7 Nm

Rezisten]a la condi]ii climatice F / DIN 40040

Domeniu de temperatur\

-25 pân\ la +60°C

Clasa de ignifugare V0, fir ^nro[it 960°C

Grad de poluare 2

Rezisten]a la curen]i de conturnare CTI 600

Exemplu de conectare

Releu de tensiune

minim\

Z-UR/400

Z-USA/230 + PLSM + Dispozitiv de

reanclan[are automat\ Z-FW-LP

Diagrama st\rilor de comutare

240


Releu de supraveghere a tensiunii minime Z-ZRU/ cu temporizare

• Cu releul de supraveghere a tensiunii Z-ZRU/ se pot supraveghea toate cele 3

faze ale unei re]ele trifazate, ^n raport cu conductorul de nul.

• Afi[aj cu LED-uri:

Verde aprins - tensiune de alimentare aplicat\

Verde stins - lips\ tensiune de alimentare

Galben aprins - tensiune peste pragul de comutare U s

Galben stins - tensiune sub pragul de comutare U s

• Elemente de reglaj: pentru temporizare 5 - 15 min.

• Exemple de aplicare :

Cuplare cu temporizare a consumatorilor dup\ c\deri de tensiune, revenirea

aliment\rii de siguran]\ ^n stadiul de rezerv\ cald\

• Releul de m\sur\ nu necesit\ alimentare proprie, tensiunea m\surat\ servind

[i ca tensiune auxiliar\.

• Pragul de comutare U s = U N x 0,75. Histerezisul este fixat la 5% peste pragul

de comutare U s

• La aplicarea tensiunii de supravegheat, releul de ie[ire ac]ioneaz\ cu

temporizare, dup\ dep\[irea pragului de histerezis (Us +5%). Temporizarea

se poate regla continuu, cu ajutorul unui poten]iometru, ^ntre 5 [i15

minute. Dac\ releul de ie[ire este ac]ionat se aprinde LED-ul galben.

Date tehnice

• Doar ^n cazul sc\derii sub pragul de comutare U s (= sesizarea tensiunii minime)

releul de ie[ire revine f\r\ ^ntârziere ^n starea ini]ial\ [i LED-ul galben se stinge.

• Pentru utiliz\ri ale releului ^n re]ele monofazate se face punte ^ntre cele 3 borne

de pe faze.

Schema electric\

Electrice

Gam\ de tensiune

Z-ZRU/400 230/400 V c.a., +10% -30%

Z-ZRU/380 220/380 V c.a., +10% -30%

Frecven]a de lucru

50-60 Hz

Tensiune nominal\ U N

Z-ZRU/400

230 V c.a.

Z-ZRU/380

230 V c.a.

Tensiune de revenire U s

Z-ZRU/400 172V (U s

= U N

x 0,75)

Z-ZRU/380 165V (U s

= U N

x 0,75)

Durata de conectare 100%

Forma de und\

sinusoidal\

Consum

16 VA

Temporizare la ac]ionare

5 - 15 min.

Timp de strapare 20 ms (N, L2)

Afi[aj

1 LED galben REL ON

1 LED verde POWER ON

Ie[ire

1 Comutator

Aparate al\turate

3A/250V c.a. 750VA

Aparate montate la 5mm distan]\ 5A/250V c.a. 1250VA

Siguran]e fuzibile

5A rapid\

Durata de via]\ mecanic\

20 milioane manevre

Material pentru contacte AgNi 90/10

Durata de via]\ a contactelor

200.000 manevre

la 1000VA ohmic

Frecven]a maxim\ de comutare

cu 1000 VA ohmic coresp. IEC 947-5-1 max. 6/min.

cu 100 VA ohmic

max. 60/min

Timp de ac]ionare

tip. 7ms

Timp de revenire

tip. 2ms

Durata oscilare contact la declan[are tip. 1ms

Durata oscilare contact la revenire tip. 3ms

Mecanice

Dimensiune decupare

45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 87 mm

L\]ime aparat

35 mm

Grad de protec]ie ^ncastrat

IP40

Pozi]ia de montaj

La alegere

Borne sus [i jos

Borne culisabile

Protec]ia bornelor

La atingere direct\

VGB 4, ÖVE-EN 6

Sec]iunea conductorului de racordare 1 x 0,5-4 mm 2

2 x 0,5-2,5 mm 2

Moment de strângere pt. bornele cu [uruburimax. 1 Nm

Umiditate relativ\ admis\ a aerului 15% pân\ la 85%

conform IEC 721-3-3 Clasa 3K3

Temperatura mediului ambiant

-25°C pân\ la +55°C

conform IEC 68-1

Temperatura de depozitare [i transport -25°C pân\ la +70°C

Grad de poluare 2

montat ^ncastrat 3

Dimensiuni (mm)

Diagrama st\rilor de comutare

Histerezis

241


Releu de prioritate (de curent) Z-LAR/

• Conectare simpl\ pentru consumatorii importan]i

• Pentru varia]ii rapide ale curentului

• Realizeaz\ o eficient\ reducere a consumurilor ^n orele de vârf

• Contacte auxiliare incluse: 1 N~ sau 1 ND sau 1 Comutator

• Contacte N~ [i ND libere de poten]ial

Schema electric\

Tip -O Tip -S Tip -W

Date tehnice

Z-LAR/8 Z-LAR/16 Z-LAR/32

Electrice

Curent termic nominal I th

8 A 16 A 32 A

Tensiune nominal\ U 250V c.a. 250V c.a. 250V c.a.

Curent de ac]ionare I AN

>3 A >10 A >15 A

Curent de revenire I A

≤ 1,8 A ≤ 4,2 A ≤ 7,4 A

Frecven]a maxim\ de comutare electric\ 3600/h 3600/h 3600/h

Tensiune nominal\ de izolare U i

440 V 440 V 440 V

Pierderi de putere la I th

Putere activ\ 3,4 W 1,95 W 3,17 W

Putere aparent\ 7,7 VA 4,66 VA 7,36 VA

Rezisten]a la tensiune de impuls U imp

4 kV 4 kV 4 kV

Siguran]\ fuzibil\ LS max. 10 A max. 16 A max. 32 A

Contact

Func]ie contacte N~, ND, Comutator

Siguran]\ fuzibil\ max. 1 A gL max. 1 A gL max. 1 A gL

Distan]\ deschidere contacte *) < 3 mm (µ) < 3 mm (µ) < 3 mm (µ)

Putere comutat\ 1A/250V∼ 1A/250V∼ 1A/250V∼

Putere comutat\ minim\ 300 mW 300 mW 300 mW

Tensiune minim\ de lucru 12 V 12 V 12 V

Durata de via]\ electric\

100.000 manevre

*) nu se consider\ separare sigur\ a unui aparat fa]\ de re]ea

Mecanice

Dimensiune decupare 45 mm 45 mm 45 mm

Dimensiune soclu aparat (^n\l]ime) 80 mm 80 mm 80 mm

L\]ime aparat 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul) 17,5 mm (1modul)

Montaj

Fixare rapid\ pe [in\ profil omega conf. EN50022

Grad de protec]ie aparat ^ncastrat IP40 IP40 IP40

Borne sus [i jos Cu brid\ culisabil\ Cu brid\ culisabil\ Cu brid\ culisabil\

Protec]ia bornelor La atingere direct\ conform BGV A3, ÖVE-EN 6

Sec]iunea conductorului de racordare

Circuit de for]\ 2 x 10 mm 2 2 x 10 mm 2 2 x 10 mm 2

Circuit de comand\ 2 x 2,5 mm 2 2 x 2,5 mm 2 2 x 2,5 mm 2

Moment de strângere pentru [uruburile bornelor

Circuit de for]\ max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm

Circuit de comand\ max. 1 Nm max. 1 Nm max. 1 Nm

Dimensiuni (mm)

Exemplu de conectare - Regim de lucru

verde

ro[u

Exemplu de conectare: pomp\ prioritar\

Exemplu de conectare - circuit “SAU”, sistem de extrac]ie

ex. sistem de

înc\lzire

ex. ventilator

Pomp\

242


~ntreruptor Bio Z-FFS/16

• LED pentru tensiunea de re]ea

• ~ntreruptor AUTOMATIC ON /OFF

• Nu se utilizeaz\ pentru consumatorii electronici

Schema electric\

Re]ea

Sarcin\

Date tehnice

Electrice

Tensiune nominal\

230 V c.a.

Tensiune detectare

4.5 V c.c

Frecven]a

50 Hz

Curent consumat

32 mA

Consum putere

7.36 VA

Curent nominal 16 A µ

Sarcin\ l\mpi cu incandescen]\ max. 600 W

Contact

1 ND