Views
4 years ago

1 CURRICULUM VITAE Nume OPREA RĂDUCAN Adresă str ...

1 CURRICULUM VITAE Nume OPREA RĂDUCAN Adresă str ...

1 CURRICULUM VITAE Nume OPREA RĂDUCAN Adresă str

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAłII PERSONALE <strong>Numestrong> <strong>OPREAstrong> RĂDUCAN Adresă str. Eremia Grigorescu nr. 2, bl. I1, ap. 43, GalaŃi, România Telefon 0722 362 522 Fax E-mail raducan.oprea@gl.onrc.ro NaŃionalitate română EXPERIENłA PROFESIONALĂ • <strong>Numestrong>le şi adresa angajatorului • Tipul activităŃii sau sectorului de activitate • FuncŃia sau postul ocupat • Principalele activităŃi şi responsabilităŃi Data naşterii 21.06.1954 STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE 2006- în prezent: Universitatea „Dunărea de Jos” GalaŃi, conferenŃiar 2001-2006: Universitatea ”Dunărea de Jos” GalaŃi, lector 1999-2001: Universitatea ”Dunărea de Jos” GalaŃi, asistent; 1995- consilier juridic la Camera de ComerŃ şi Industrie GalaŃi Dec.1995-şi în prezent: Director al Oficiului Registrului ComerŃului GalaŃi de pe lângă Tribunalul GalaŃi 1994-1995: de instructor şef în cadrul Corpului Gardienilor Publici GalaŃi; 1979-1993: ofiŃer în cadrul PoliŃiei Economice Universitatea „Dunărea de Jos” GalaŃi, str.Domnească nr.47 Didactică şi de cercetare ştiinŃifică Conf.univ.dr, Facultatea de Drept, Catedra de Drept Privat ActivităŃi didactice, de cercetare ştiinŃifică 2000- Doctorat în drept Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept Doctor în drept; 1991-1994: Academiei de PoliŃie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti profilul ştiinŃe juridice, specializarea drept- prin examen de echivalare APTITUDINI ŞI COMPETENłE PERSONALE Expert lichidator al Uniunii NaŃionale al Practicienilor în Lichidări din România LIMBA MATERNĂ LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Română Engleză Franceză • Abilitatea de a citi bine bine • Abilitatea de a scrie bine bine • Abilitatea de a vorbi bine bine APTITUDINI ŞI COMPETENłE Muncesc într-o universitate, unde comunicarea este extrem de importantă, iar munca de echipă este esenŃială. Atitudine tolerantă şi de detensionare a stărilor conflictuale în cele mai SOCIALE diverse situaŃii APTITUDINI ŞI COMPETENłE ORGANIZATORICE Membru al Consiliul FacultăŃii; membru în comisii de licenŃă/absolvire; arbitru al CurŃii de Arbitraj de pe lângă Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură GalaŃi; membru în comisiile de promovare/titularizare a cadrelor didactice din învăŃământul superior; membru în comisia de licenŃă pentru specializarea AdministraŃie Publică; preşedintele comisiei de licenŃă, specializarea AdministraŃie Publică, Universitatea „Andrei Şaguna”, Facultatea de Drept, ConstanŃa 1

Curriculum vitae Europass
Curriculum vitae Europass - UNEFS Bucuresti
Page 1 Page 2 2/3 eumcutum mae curriculum vitae 3 profile 5 ...
Curriculum vitae Europass InformaŃii personale ... - Aurel Vlaicu
Curriculum vitae Europass InformaŃii personale ... - Aurel Vlaicu
Curriculum vitae Europass - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan ...
Curriculum vitae Europass InformaŃii personale ... - Aurel Vlaicu
CURRICULUM VITAE 1. Nume - Universitatea din Oradea
CURRICULUM VITAE 1. Nume: PATRAÅž Prenume: BOGDAN ...
CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ...
1 CV Doru Bularda CURRICULUM VITAE 1. Nume ... - FPDL
CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE Nume GHEORGHIU ...
1 CURRICULUM VITAE 1. Informatii personale Nume si ... - CNCS
CURRICULUM VITAE 1. Nume si prenume : SEGAL RODICA 2 ...
1 CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume ... - Aurel Vlaicu
CURRICULUM VITAE (şi referinţe biobibliografice) 1. Nume şi ...
Curriculum Vitae Nume : CIUTUREANU Prenume ... - oil terminal
1 CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume ... - Aurel Vlaicu
Curriculum Vitae Europass Nume / Prenume LOHON SILVIU ...
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume si Prenume ...
MODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN Nume POLEN ...
CURRICULUM VITAE Nume si prenume : Sabados ... - Ploiesti.ro
Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume ... - ARACIS
Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume ... - ICECHIM
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ...
1/4 CURRICULUM VITAE 1. DATE BIOGRAFICE Nume şi prenume ...
1 CURRICULUM VITAE 1. Nume: Bodiu 2. Prenume ... - ARACIS
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ...
1 Curriculum Vitae Nume: Marilena Drăcea-Chelsoi Data naşterii ...
Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Ciorasteanu ...