Views
3 years ago

1 CURRICULUM VITAE Nume OPREA RĂDUCAN Adresă str ...

1 CURRICULUM VITAE Nume OPREA RĂDUCAN Adresă str ...

APTITUDINI ŞI

APTITUDINI ŞI COMPETENłE TEHNICE Utilizez, în mod curent, PC-ul atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cea de cercetare şi documentare. APTITUDINI ŞI COMPETENłE ARTISTICE - ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENłE - PERMIS(E) DE CONDUCERE Categoria B (Autoturisme) INFORMAłII SUPLIMENTARE ANEXE 2

LISTĂ DE LUCRĂRI 1. TEZA DE DOCTORAT T 1 - Oprea Răducan, Raportul juridic de muncă, forme şi trăsături caracteristice, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept. SusŃinerea tezei 25.02.2000 2. CĂRłI ŞI ÎDRUMARE PUBLICATE C1 - Viorel Daghie, Răducan Oprea, Doina Mihăilă, curs universitar, Drept comercial român, vol.I-II, Editura NaŃional, Bucureşti, 2001, ISBN 973-8194-02-4; 973-8194-03-4, 441 pag vol I, 318 pag.vol.II C2 - Răducan Oprea, Doina Mihăilă, curs universitar, Dreptul afacerilor, Editura NaŃional, Bucureşti, 2001, ISBN 973-8194-29-6; 310 pag C3 - Răducan Oprea, monografie, Dreptul muncii, Editura Alma, GalaŃi, 2002, ISBN 973-9472-14-1, 323 pag. C4 - Răducan Oprea, Drept comercial român - Culegerea de speŃe şi acte normative privind societăŃile comerciale, Editura Grupul Editorial NaŃional, Bucureşti, 2003, ISBN 973-8194-85-7, 271 pag. C5 - Răducan Oprea, Doina Mihăilă, Dreptul afacerilor, note de curs pentru specializările FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, Editura NaŃional, Bucureşti, 2004, ISBN 973-659-052-6, 244 pag. C6 - Răducan Oprea, Doina Mihăilă, Drept comercial român, note de curs pentru specializările FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, Editura NaŃional, Bucureşti, 2004, ISBN 973-659-053-4, 274 pag. C7 - Răducan Oprea, curs universitar LegislaŃie de protecŃia mediului, Editura NaŃional, Bucureşti, 2005, ISBN 973-659-099-2, 226 pag. C8 - Elena Scutelnicu, Răducan Oprea, Laura AngheluŃă, Daniela Untu, note de curs, IniŃiere şi consiliere pentru debutul în afaceri, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2005, ISBN 973-30-1929-1, pag.10-23 3. ARTICOLE SAU STUDII PUBLICATE Reviste de specialitate recunoscute de ISI sau CNCSIS R1 - R2 - R3 - Răducan Oprea, Fuziunea societăŃilor comerciale, articol publicat în Revista „Drept, Economie şi Informatică” nr.1(9)/2006, Revistă realizată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, ISSN 1810-8725 Răducan Oprea ,Grupurile de interes economic, articol publicat în Revista „Drept, Economie şi Informatică” nr.1/2005, Revistă realizată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, ISSN 1810-8725 Răducan Oprea , Grupurile de interes economic, articol publicat în Revista „Drept, Economie şi Informatică” nr.2/2005, Revistă realizată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, ISSN 1810-8725 R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - R10 - Răducan Oprea , Regimul juridic al actelor constitutive ale societăŃii comerciale, articol publicat în Revista „Drept, Economie şi Informatică” nr.2/2005, Revistă realizată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, ISSN 1810-8725 Răducan Oprea , Regimul vamal al mostrelor şi materialelor publicitare, articol publicat în Revista „Tribuna Economică” nr.29/2005, pag.74 Răducan Oprea , Introducerea sau scoaterea de bunuri din Ńarăp în afara activităŃii de comerŃ exterior, articol publicat în Revista „Tribuna Economică” nr.28/2005, pag.78 Răducan Oprea , ComerŃul electronic – o nouă eră în tehnologia informaticii, articol publicat în Revista „Drept, Economie şi Informatică” nr.5/2001, Revistă realizată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, ISBN 9975- 75-071-0, pag.134 Răducan Oprea , Reorganizarea judiciară şi falimentul – Legea nr.64/1995 din 22.06.1995 privind procedura reorganizării în România, articol publicat în Revista „Drept, Economie şi Informatică” nr.3/2000, Revistă realizată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, ISBN 9975-75-071-0, pag.138 Răducan Oprea ,Locul şi rolul registrului comerŃului în economia de piaŃă, articol publicat în Revista „Drept, Economie şi Informatică” nr.2/2000, Revistă realizată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a Moldovei şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, ISBN 9975- 75-071-0, pag.18 Răducan Oprea , Adunarea generală a asociaŃilor-moment important în viaŃa unei societăŃi comerciale, articol publicat în Revista „LegislaŃie şi Economie” nr.2/2000, Revistă editată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrative, GalaŃi, pag. 17-18 3

Curriculum vitae Europass
Page 1 Page 2 2/3 eumcutum mae curriculum vitae 3 profile 5 ...
Curriculum vitae Europass - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan ...
Curriculum vitae Europass - UNEFS Bucuresti
Curriculum vitae Europass InformaŃii personale ... - Aurel Vlaicu
Curriculum vitae Europass InformaŃii personale ... - Aurel Vlaicu
Curriculum vitae Europass InformaŃii personale ... - Aurel Vlaicu
CURRICULUM VITAE 1. Nume - Universitatea din Oradea
CURRICULUM VITAE 1. Nume: PATRAÅž Prenume: BOGDAN ...
CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ...
1 CV Doru Bularda CURRICULUM VITAE 1. Nume ... - FPDL
CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE Nume GHEORGHIU ...
1 CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume ... - Aurel Vlaicu
Curriculum Vitae Europass Nume / Prenume LOHON SILVIU ...
1 CURRICULUM VITAE 1. Informatii personale Nume si ... - CNCS
CURRICULUM VITAE (şi referinţe biobibliografice) 1. Nume şi ...
CURRICULUM VITAE 1. Nume si prenume : SEGAL RODICA 2 ...
1 CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume ... - Aurel Vlaicu
Curriculum Vitae Nume : CIUTUREANU Prenume ... - oil terminal
1 CURRICULUM VITAE 1. Nume: Bodiu 2. Prenume ... - ARACIS
Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Ciorasteanu ...
CURRICULUM VITAE Prenume: Lucian Nume de ... - HotNews.ro
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume si Prenume ...
CURRICULUM VITAE Nume si prenume : Sabados ... - Ploiesti.ro
MODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN Nume POLEN ...
CURRICULUM VITAE 1. Nume: CLAPA 2. Prenume - statiunea de ...
CURRICULUM VITAE 1. Nume: STUPARIU 2. Prenume: MARIUS 3 ...
CURRICULUM VITAE 1. Nume: Aaron 2. Prenume: Francisc ...
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume ... - ARACIS
Curriculum vitae Europass Nume / Prenume ... - UNEFS Bucuresti