Views
4 years ago

AVIZ referitor la proiectul de Ordonanţă privind instituirea taxei

AVIZ referitor la proiectul de Ordonanţă privind instituirea taxei

AVIZ referitor la proiectul de Ordonanţă privind instituirea

Studiu privind disparitatile existente la nivelul Regiunii de dezvoltare ...
AVIZ referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru ...
AVIZ referitor la proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri
i" 2 . referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind
AVIZ referitor la proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii ...
1 - AVIZ referitor la schema de ajutor de stat prevăzută de proiectul ...
AVIZ referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi ...
memorandum privind proiectul de lege referitor la ... - ECLJ
Proiect de hotărâre referitor la aprobare regulament privind ...
Lege pentru modificarea Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2000 privind ...
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind ...
EXPUNERE DE MOTIVE Proiectul de lege privind modificarea şi ...
Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la ...
REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarare privind stabilirea ...
GUVERNUL ROMÂNIEI Ordonanţă de urgenţă privind modificarea ...
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea ... - ArchaeoHeritage
RAPORT SPECIAL referitor la lipsa unor dispoziţii legale privind ...
Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului ...
Aviz la Proiect de lege_24.08.09_final - AmCham Moldova
Opinii privind stabilirea naturii litigiului referitor la despăgubirile ...
Regulament referitor la ajutorul de minimis
Informare privind instituirea măsurii de administrare ... - Eureko
referitor la incadrarea si salarizarea profesorilor de instruire practica ...
Aviz privind evaluarea Academiei de Studii Economice a Moldovei ...
Studiu de fezabilitate privind proiectul
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind ...
Anunt referitor la organizarea concursului si testarii de la Liceul ...
Ordonanţă de urgenţă nr. 99 din 29/06/2000 privind măsurile ce pot ...
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind ...
Ordonanţă de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi ...