Views
3 years ago

Cititi online - click aici - Primaria Mizil

Cititi online - click aici - Primaria Mizil

LEGISLAȚIE ÎN SPIRIT

LEGISLAȚIE ÎN SPIRIT COMUNITAR Condiții privind alimentele cu destinație nutrițională specială, suplimentele nutritive, alimentele fortificate şi cele modificate genetic Potrivit legiuitorului, Ministerul Sănătății Publice împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt abilitate să adopte reglementări pentru specificarea condițiilor de fabricare şi manipulare aplicabile alimentelor destinate unor cerințe speciale de nutriție, precum şi a condițiilor privind comercializarea acestor produse. Reglementările se vor baza pe principiul comercializării numai a alimentelor destinate unor cerințe speciale de nutriție, care nu sunt periculoase pentru sănătatea publică şi pentru care se asigură o informare corespunzătoare a consumatorilor privind proprietățile şi caracteristicile acestora. Se autorizează Ministerul Sănătății Publice să elaboreze legislația care reglementează alimentele cu destinație nutrițională specifică şi alimentele şi ingredientele alimentare inedite. De asemenea, este abilitat să emită reglementări privind suplimentele nutritive şi fortificarea alimentelor. Reglementarea trebuie să stabilească reguli privind fortificarea, restaurarea cu nutrienți a alimentelor, precum şi reguli privind fabricarea şi comercializarea suplimentelor de hrană care conțin nutrienți, această reglementare trebuind EXERCIȚIU DE STATISTICĂ Iată cum ar arăta umanitatea, dacă ar fi redusă la dimensiunile unui sat de 100 de locuitori: „-52 de femei şi 48 de bărbați; -30 de creştini şi 70 de alte religii; -30 albi şi 70 de cetățeni de alte culori; -89 heterosexuali şi 11 homosexuali; -57 asiatici, 21 europeni, 14 americani, 8 africani; -6 locuitori ai satului dețin 59% din averea totală a satului şi toți 6 sunt americani; -80 de săteni din cei 100 locuiesc să prevadă doza zilnică recomandată de nutrienți. Ministerul Sănătății Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalității de Şanse, împreună cu Institutul Național de Statistică, au obligația să verifice trimestrial datele privind nutriția pe diferite segmente ale populației, precum şi datele privind securitatea alimentară, pe care trebuie să se bazeze recomandările privind coşul minim de consum zilnic, respectiv cantitatea minimă de produse necesare, şi să informeze Guvernul asupra concluziilor. * Măsuri privind protecția consumatorilor împotriva practicilor incorecte Pentru protejarea consumatorilor împotriva practicilor incorecte şi în scopul informării lor corecte, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Sănătății Publice şi cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sunt abilitate să emită ordine comune care să reglementeze: a)informarea privind natura, conținutul, originea, fabricantul sau participantul la vânzarea alimentelor; b)condițiile privind ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea alimentelor până la consumatorul final; c)condițiile privind fabricarea, respectiv calitatea materiilor prime şi a ingredientelor folosite în producerea sau la prepararea alimentelor, operațiunile tehnologice obligatorii pentru fiecare categorie de alimente, compoziția sau calitatea anumitor alimente, inclusiv a celor cu destinație specială; d)interzicerea vânzării alimentelor sub anumite denumiri, informații sau prezentări care pot induce în eroare, în condiții mizere; -70 de săteni din cei 100 sunt analfabeți; -50 de săteni din cei 100 sunt subnutriți şi expuşi unor maladii grave; -în fiecare zi moare un sătean şi se nasc doi; -un singur sătean are un computer personal; -un singur sătean are un titlu academic. Dacă te trezeşti dimineața sănătos, eşti mai fericit decât circa un milion de oameni care nu vor mai trăi săptămâna viitoare. Dacă nu ai trecut printrun război sau printr-o închisoare, dacă nu şti ce înseamnă foametea şi tortura, eşti mai fericit decât 500 de milioane de oameni. precum şi interzicerea publicității produselor pentru care se utilizează anumite prezentări grafice sau alte informații care pot induce în eroare; e)interzicerea vânzării alimentelor care conțin substanțe sau obiecte nealimentare, ambalate separat sau împreună cu alimentul, în acelaşi ambalaj, dacă acestea nu sunt necesare pentru prepararea, manipularea sau consumarea alimentului; f)interzicerea vânzării anumitor alimente drept medicamente. Pentru protejarea intereselor consumatorilor, entitățile menționate mai sus sunt abilitate să emită ordine comune care să reglementeze: a)condițiile privind autorizarea unităților care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează alimente; b)condițiile privind avizarea alimentelor pentru a fi declarate apte pentru consumul uman; c)condițiile privind controlul unităților care produs, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează alimente. Dacă ai ce să mănânci, eşti îmbrăcat decent şi ai locuință, eşti mai bogat decât 75% din locuitorii globului. Dacă ai un mic cont în bancă şi ceva bani de buzunar, faci parte dintr-o minoritate de 8% care o duce relativ bine. Dacă ştii să citeşti, înseamnă că nu faci parte din grupul celor două miliarde de cetățeni ai globului care nu ştiu să citească.” Leticia Aviles Cercetătoare la Institutul de statistică din Quito (Ecuador) Fragment preluat din revista Ferma şi apărut sub semnătura lui Paul Varga

CUM FUNCȚIONEAZĂ UE? Ghidul instituțiilor UE pentru fiecare III Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene implică diferite instituții UE, în special: → Parlamentul European (PE/ Parlamentul); → Consiliul Uniunii Europene şi → Comisia Europeană. În general, Comisia Europeană propune proiecte legislative noi, dar Consiliul şi Parlamentul sunt cele care le adoptă. În anumite situații, Consiliul poate hotărî singur, existând şi alte instituții care au un rol specific în acest proces. Principalele tipuri de legislație a UE sunt directivele şi regulamentele. Directivele stabilesc un obiectiv comun pentru toate statele membre, dar lasă la latitudinea autorităților naționale să hotărască forma şi modalitatea de realizare a acestui obiectiv. În mod normal, statele membre primesc un termen de unu până la doi ani pentru punerea în aplicare a unei directive. Regulamentele se aplică direct pe întreg teritoriul UE de îndată ce intră în vigoare, fără acțiuni suplimentare din partea statului membru. Normele şi procedurile din cadrul procesului decizional al UE sunt prevăzute în tratate. Fiecare nouă propunere de proiect legislativ european trebuie să aibă la bază un articol specific din tratat, menționat ca „temei legal” pentru propunerea respectivă. Astfel se determină procedura legislativă care trebuie urmată. Cele trei proceduri principale sunt „codecizia”, „consultarea” şi „avizul conform”. 1.Codecizia Codecizia este procedura utilizată în prezent pentru majoritatea proceselor legislative comunitare. Prin procedura de codecizie, puterea legislativă se împarte în mod egal între Parlament şi Consiliu. În cazul în care Consiliul şi Parlamentul nu pot conveni asupra unei propuneri de legislație, nu va exista o lege nouă. Conform procedurii, se pot efectua două „lecturi” succesive ale proiectului de lege în fiecare instituție. Dacă se ajunge la un acord cu ocazia acestor lecturi, legea poate fi adoptată. În caz contrar, proiectul de lege va fi prezentat unui comitet de conciliere, alcătuit dintrun număr egal de reprezentanți ai Consiliului şi ai Parlamentului. Odată ce comitetul a ajuns la un acord, textul aprobat se trimite din nou la Parlament şi la Consiliu pentru a fi adoptat sub formă de lege. Concilierea devine un procedeu tot mai rar întâlnit, majoritatea legilor adoptat prin codecizie sunt adoptate, de fapt, la prima sau la a doua lectură, datorită bunei cooperări între cele trei instituții. Pentru mai multe informații, consultați ec.europa.eu/codecision. * Trei „consilii”: ce face fiecare? Este uşor să intri în încurcătură când trebuie să faci diferența între instituțiile europene – în special în cazul în care există instituții foarte diferite, cu nume foarte asemănătoare, aşa cum este cazul acestor trei „consilii”. Consiliul European – acest consiliu este alcătuit din şefii de stat sau de guvern ai tuturor statelor membre UE şi din preşedintele Comisiei Europene. În funcție de sistemul politic al fiecărei țări, participantul la Consiliul European este preşedintele şi/sau primul ministru. În principiu, Consiliul European se reuneşte de patru ori pe an pentru a defini, de comun acord, politica UE şi pentru a analiza progresele Uniunii. Este organismul decizional la cel mai înalt nivel al UE, de aceea reuniunile sunt numite în mod frecvent „reuniuni la nivel înalt”. Consiliul Uniunii Europene – cunoscut anterior sub denumirea „Consiliul de Miniştri”, este alcătuit din miniştrii guvernelor tuturor statelor membre. Consiliul se reuneşte regulat pentru a lua decizii detaliate şi a adopta legi europene. Consiliul Europei –nu este o instituție a UE, ci o organizație interguvernamentală, iar câteva dintre obiectivele acesteia sunt: protejarea drepturilor omului, promovarea diversității culturale a Europei şi combaterea problemelor sociale precum intoleranța şi prejudecățile rasiale. Consiliul Europei a fost înființat în 1949 şi una dintre realizările sale timpurii a fost elaborarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Pentru a permite cetățenilor să îşi exercite drepturile în baza convenției respective, Consiliul Europei a înființat Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În prezent, Consiliul Europei are 47 de țări membre, inclusiv toate cele 27 de state membre ale UE, având sediul în Palais de l’Europe la Strasbourg.

Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Director: Emil Proºcan - Primaria Mizil
SE RB ĂR IL E TO AM NE I - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil