Views
3 years ago

Cititi online - click aici - Primaria Mizil

Cititi online - click aici - Primaria Mizil

CĂLĂTORIND PRIN EUROPA

CĂLĂTORIND PRIN EUROPA ANULUI 2008 -III- Cumpărăturile Cantitatea de mărfuri pe care o puteți cumpăra şi lua cu dumneavoastră când călătoriți în interiorul UE nu este limitată, atâta timp cât cumpărăturile sunt pentru uz personal şi nu în scopuri comerciale. Taxele (TVA şi accize) sunt incluse în prețul pe care îl achitați şi nu mai pot fi imputate într-o altă țară din UE. Pentru a determina dacă tutunul şi alcoolul sunt pentru uz personal, fiecare țară poate stabili niveluri indicative, cu alte cuvinte, dacă transportați o cantitate mai mare din aceste bunuri, este posibil să vi se ceară să dovediți că sunt destinate uzului personal şi să justificați achiziționarea lor. Aceste niveluri indicative nu pot fi mai mici de: 800 țigarete, 400 de țigări de foi, 200 de trabucuri, 1 kg de tutun, 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de vin alcoolizat (porto, sherry), 90 de litri de vin (din care cel mult 60 de litri de vin spumos), 110 litri de bere. Pentru o perioadă limitată, unele țări (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia – doar cu privire la Slovenia -, Regatul Unit şi Suedia) mențin restricții pentru cantitatea de țigarete transportată din opt dintre țările care au aderat la UE în 2004 (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria). De asemenea, vor fi aplicate restricții pentru o anumită perioadă Bulgariei şi României. Dacă intrați în UE dintr-o țară care nu aparține Uniunii Europene, puteți aduce cu dumneavoastră, fără a plăti TVA şi accize, bunuri pentru uzul personal în limitele menționate mai jos, acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul în care veniți din insulele Canare, insulele Anglo -Normande, Gibraltar sau alte teritorii în care nu se aplică normele UE cu privire la TVA şi accize: 200 de țigarete sau 100 de țigări de foi sau 50 de trabucuri sau 250 de grame de tutun; 1 litru de băuturi spirtoase peste 22%vol. sau 2 litri de vin alcoolizat sau vin spumos sau 2 litri de vin; 50 de grame de parfum; 250 de mililitri de apă de toaletă; alte bunuri până la o valoare de 175 euro. Vizitatorii din afara UE pot beneficia de o rambursare a TVA pentru bunurile pe care le-au cumpărat pe durata şederii lor în UE, cu condiția ca bunurile respective să fie prezentate la vamă la plecare, în termen de trei luni de la achiziționarea lor, împreună cu documentele necesare pentru rambursarea TVA. Acestea sunt, de obicei, pregătite de către vânzător, dar, întrucât sistemul nu este obligatoriu, nu participă toți comercianții. În calitate de consumator, sunteți protejat de legislația de bază. Oriunde v-ați afla în UE: -legislația comunitară privind etichetarea alimentelor vă oferă posibilitatea să verificați ceea ce cumpărați; -prețul unitar al produselor – prețul pe kilogram sau pe litru – trebuie afişat în supermarketuri pentru ca ele să fie mai uşor de comparat; -produsele cosmetice trebuie să indice termenul de valabilitate după prima deschidere; -legislația UE oferă protecție privind pachetele de servicii turistice şi sistemele de proprietate imobiliară în regim de indiviziune. Pentru a găsi produse ecologice, căutați floarea – simbolul ecologic al UE – pe bunurile de consum curent, de la detergenți la încălțăminte şi îmbrăcăminte. Pentru o listă de produse etichetate ecologic, puteți consulta site-ul www.eco-label.com. De asemenea, acest simbol vă poate ajuta să găsiți un hotel, o pensiune, un cămin pentru tineri sau un loc de campare care respectă normele de protecție a mediului. REFORMA SECTORULUI VITIVINICOL AL UE -II- Satisfacerea exigențelor consumatorilor: calitate, origine şi cele mai bune practici oenologice Calitatea, originea şi siguranța produselor alimentare constituie prioritățile consumatorului. Acestea includ informații privind ingredientele folosite pentru fabricarea vinului şi metoda de obținere a acestuia. De asemenea, consumatorii europeni doresc păstrarea celor mai bune tradiții viticole, dar şi adoptarea progreselor tehnice de îmbunătățire a calității, posibilității de urmărire şi, adeseori, a raportului prețcalitate. Adaptarea la gusturile în permanentă schimbare ale consumatorilor şi utilizarea celor mai bune practici oenologice constituie noi provocări pentru producători. Cu toate acestea, sistemul actual nu favorizează producătorii noştri de vin. În timp ce producătorii din afara UE îşi pot moderniza practicile oenologice de îndată ce noi metode au fost recunoscute în unanimitate de Organizația Internațională pentru Vie şi Vin, producătorii comunitari trebuie să aştepte ca acestea să fie omologate de miniştrii pentru agricultură la nivel comunitar, acest lucru necesitând adeseori mai mulți ani. În acest timp, concurența din țările terțe câştigă cote de piață întrucât se adaptează mai rapid la exigențele consumatorilor. Comisia propune următoare: -asigurarea instrumentelor de control şi a posibilității de urmărire pentru gestionarea calității vinurilor; -menținerea în vigoare a interdicției de tescuire excesivă a strugurilor pentru garantarea calității vinurilor; -autorizarea producătorilor din UE pentru folosirea practicilor oenologice deja agreate la nivel internațional, imediat pentru vinurile de export şi după o procedură simplificată la nivel comunitar pentru vinurile care urmează a fi comercializate în UE; -menținerea în vigoare a interdicției de folosire a mustului importat pentru fabricarea vinului în UE sau pentru amestecarea vinurilor importate cu vinurile din UE.

LIFE +2007 – 2013 Finanțare comunitară pentru mediu LIFE+ este instrumentul de finanțare al Uniunii Europene pentru proiecte de mediu. Pentru perioada 2007 – 2013, LIFE+ va furniza aproximativ 1,7 miliarde de euro pentru proiecte privind conservarea naturii, tehnologiile de mediu şi comunicarea în materie de mediu. LIFE+ are trei componente: LIFE + Natură şi biodiversitate, LIFE + Politică de mediu şi guvernare şi LIFE + Informare şi comunicare. Componenta Natură şi biodiversitate se doreşte o continuare şi extindere a programului LIFE Natura. Aceasta va cofinanța proiectele de bune practici sau proiecte demonstrative care contribuie la aplicarea directivelor „Păsări” şi „Habitate” şi a rețelei Natura 2000. În plus, această componentă va cofinanța proiecte inovatoare sau demonstrative care contribuie la implementarea obiectivelor stipulate în comunicatul Comisiei intitulat „Stoparea pierderii biodiversității până în 2010 şi ulterior”. Cel puțin 50% din bugetul LIFE + pentru cofinanțarea proiectelor va fi dedicat proiectelor privind conservarea naturii şi biodiversității. Componenta Politică de mediu şi guvernare se doreşte o continuare şi extindere a programului LIFE Mediu. Aceasta va cofinanța proiecte inovatoare sau proiecte pilot care vor contribui la implementarea politicii europene de mediu şi la dezvoltarea unor idei politice, tehnologii, metode şi instrumente. De asemenea, va contribui la monitorizarea presiunilor exercitate asupra mediului, inclusiv monitorizarea pe termen lung a pădurilor şi interacțiunilor de mediu. Ultima componentă va cofinanța proiecte privind comunicarea şi campaniile de conştientizare privind problemele legate de mediu, protecția naturii şi conservarea biodiversității, precum şi proiecte privind prevenirea incendiilor forestiere. Selectarea proiectelor Comisia Europeană organizează anual cereri de propuneri pentru proiecte şi, cu ajutorul experților externi, va selecta, revizui şi monitoriza proiectele, fiind responsabilă de efectuarea plăților corespunzătoare. Statele membre transmit propunerile de proiecte Comisiei, pot stabili priorități naționale şi pot pregăti observații asupra propunerilor, în special în ceea ce priveşte prioritățile naționale anuale. Comisia doreşte să asigure o distribuție geografică echilibrată a proiectelor prin stabilirea unor alocații anuale indicative pentru fiecare stat membru în funcție de populație şi de suprafața siturilor Natura 2000. Beneficiari Pot beneficia de finanțare prin LIFE + organismele şi instituțiile publice şi/sau private. Informații suplimentare Textul complet al Regulamentului LIFE + şi informații privind fiecare componentă LIFE +, inclusiv modalitățile de solicitare a finanțării, criteriile de selectare a proiectelor şi formularele de aplicare, pot fi găsite pe pagina de web http://ec.europa.eu/environment/life/ funding/lifeplus.htm. Pagina de start a programului LIFE + (http://ec.europa.eu/life) conține, de asemenea, informații privind programul şi proiectele LIFE III, inclusiv o bază de date uşor accesibilă cuprinzând toate proiectele LIFE finanțate începând din 1992.

Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Director: Emil Proºcan - Primaria Mizil
SE RB ĂR IL E TO AM NE I - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil