Views
3 years ago

e-infoBusiness nr. 10/15.03.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...

e-infoBusiness nr. 10/15.03.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...

ES Preşedintele Camerei

ES Preşedintele Camerei de Comerţ Naţionale, Domnul Mihail M. Vlasov a felicitat compania Rulmenţi Bârlad, cu ocazia aniversării a 60 de ani de activitate Bucureşti, 12 martie 2013: În prezenţa Conducerii URB Group Rulmenţi Bârlad, ES Preşedintele ES Preşedintele Camerei de Comerţ Naţionale, Domnul Mihail M. Vlasov alături de ES Ministrul Economiei, Domnul Varujan Vosganian, a deschis conferinţa „Rulmenţi Bârlad - 60 de ani de tradiţie şi performanţă în România“. ES Ministrul Economiei a salutat realizările uzinei de la Bârlad şi a notat ca o prioritate apărarea şi promovarea intereselor industriei româneşti. În calitate de Ministru al economiei private, nu doar de Stat, Domnul Ministru şi-a exprimat susţinerea totală pentru sectorul rulmenţilor, exemplar în România, cu capital privat, generator de creştere economică şi locuri de muncă. Vorbind despre importanţa industriei - o carte de vizită pentru ţări ca Suedia, Germania, care şi-au obţinut prestigiul prin aceasta, ES a invitat Camera Naţională să facă parte din Comisia pentru Industrie, în scopul stabilirii strategiei de industrializare, ce va sprijini, prin promovarea investiţiilor, nu doar marile companii, ci şi IMM-urile. ES Preşedintele Camerei Naţionale a salutat la rândul său realizările deosebite ale întreprinderii de la Bârlad - oraş care produce unul dintre cele mai apreciate şi respectate bunuri româneşti, în ţară şi peste hotare, creând peste 3000 de locuri de muncă. Preşedintele Camerei Naţionale a vorbit despre relaţiile excelente cu organizaţiile omoloage din Turcia, salutând cooperarea cu organizaţii precum Uniunea Camerelor şi a Burselor de Mărfuri - TOBB, alături de care CCIR face parte din Conducerea EUROCHAMBRES şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci, dar şi nivelul ridicat al investiţiei turce în ţara noastră. Conducerea URB GROUP Rulmenţi Bârlad a evidenţiat experienţa bogată a companiei în industria rulmenţilor, ce a determinat evoluţia sa ascendentă pe scara performanţelor tehnice. Compania a reuşit să se afirme ca o întreprindere puternică şi foarte specializată. Încă din 1953, când uzina de la Bârlad a început producţia de rulmenţi au existat procese de modernizare, acordându-se o atenţie deosebită unor aspecte precum creşterea duratei medii de viaţă, capacitatea de producţie şi precizia în producţia rulmenţilor. Camera de Comerţ şi Industrie a României Direcţia Reprezentare Camerală Biroul Relaţii Externe tel.: 021 319 00 88 fax: 021 311 75 12 drc@ccir.ro 4

O nouă atitudine în turism lansată la Romexpo Bucureşti, 14 martie: Camera de Comerţ şi Industrie a României – Camera Naţională, salută cele 8 participări oficiale din Bulgaria, Turcia, Croaţia, Serbia, Tunisia, Cipru, Republica Moldova şi Autoritatea Regională de Turism din Grecia, alături de un număr record de companii de turism, din ţară şi străinătate, în cadrul celei de-a 29-a ediţii a Târgului de Turism al României. Târgul de Turism al României, organizat de Romexpo şi Camerele de Comerţ şi Industrie din România, este rezultatul de succes al unui parteneriat amplu cu principalele asociaţii patronale implicate în dezvoltarea industriei turismului în România, cum ar fi ANAT – Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România, FPTR – Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, ANTREC –Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural şi OPTBR – Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România. Organizaţiile menţionate şi-au exprimat interesul pentru oportunitatea pe care o oferă târgul în vederea schimbării modului de abordare a turismului de către Legislativ, Guvern, asociaţii de profil şi, nu în ultimul rând, de profesionişti. Ideea schimbării atitudinii în turism a fost reiterată de participanţi la deschiderea oficială, ES Ministrul Delegat pentru IMM-uri Mediul de Afaceri şi Turism, Dna Maria Grapini, şefii asociaţiilor patronale din domeniu, care s-au adresat Excelenţelor Lor, Ambasadorilor Braziliei, Croaţiei, Regatului Haşemit al Iordaniei, Regatului Maroc, Sloveniei, Pakistanului şi Indoneziei, a reprezentanţilor Misiunilor Diplomatice ale Bulgariei, Greciei, Italiei, Poloniei şi Indoneziei. La acest eveniment, Camera Naţională a României a fost reprezentată de Domnul Ion Viorel Păunescu, Membru de Onoare al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Preşedinte de Onoare al Federaţiei Industriei Hoteliere din România. La deschiderea oficială a fost prezent Domnul Vasile Nistor, Vicepreşedintele Senatului României şi Dl. Franz Reisbech, Secretar General, Alianţa Regiunilor din Europa Centrală – CEFA. Este nevoie de o nouă atitudine în turism, care trebuie privită de toţi cei implicaţi ca o industrie importantă, generatoare în mod direct sau indirect de creşteri semnificative ale PIB-ului, de un efort conjugat de realizare a unor produse de calitate, de nivel internaţional, în paralel cu promovarea potenţialului deosebit de care dispune România, a fost mesajul Dnei Maria Grapini. Timp de 4 zile, participanţii la Târgul de Turism al României organizează schimburi de experienţă, seminarii de prezentare a unor produse şi destinaţii noi, oferă condiţii promoţionale de excepţie pentru segmentul business-to-business şi pentru vacanţe. Întocmit Sorina Voica Biroul de Relaţii Publice Direcţia Reprezentare Camerală 5

Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Actualitatea Camerală Prahoveană - Camera de Comerţ şi Industrie ...
e-infoBusiness nr. 1/10.01.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 30/05.10.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 24/27.06.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 26/12.07.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 14/12.04.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 9/22.03.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 4/10.02.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 20/31.05.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 3/25.01.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 18/08.06.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 28/26.07.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 15/17.05.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 12/29.03.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 36/16.11.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 31/12.10.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
No 18 din 17 mai - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
e-infoBusiness nr. 37/23.11.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness Bulletin No7-2011 - Camera de Comert si Industrie a ...
No 29 din 28 septembrie ok - Camera de Comert si Industrie a ...
Buletinul Oficial al CCIR nr.3 / 2012 - Camera de Comert si Industrie ...
No 19 din 23 mai - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Statutul Camerei Naţionale - Camera de Comert si Industrie a ...
Topul Naţional al Firmelor 2010, - Camera de Comert si Industrie a ...
aici - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Swiss Business ForumMarch 24 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-Info_Business_Bulletin_nr.15_22.06.2009 - Camera de Comert si ...