Views
3 years ago

Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 854 din 22.03 ... - RENAR

Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 854 din 22.03 ... - RENAR

Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 854 din 22.03 ... -

Laborator analize mediu Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 854 Data emiterii Anexei nr. 1: 13.03.2014 Tărgu Mureş, Str. Cibinului nr. 15, judeţul Mureş aparţinând de SC LABAQUACONSULT SRL A. Încercări efectuate în localuri permanente Nr. crt. Tipul / Denumirea încercării Material / produs Documentul de referinţă 1 2 3 4 A Metode electrochimice PO-01 1 Determinarea pH-ului Ape (potabilă, de suprafaţă, SR ISO 10523:2012 uzată, subterană, minerală) Sol ISO 10390:2005 Deşeuri / nămoluri / levigate SR EN 16192:2012 2 Determinarea conductivităţii electrice Ape (potabilă, de suprafaţă, SR EN 27888:1997 uzată, subterană, minerală) Sol SR ISO 11265 + A1:1998 Deşeuri / nămoluri / levigate SR EN 16192:2012 3 Determinarea oxigenului dizolvat Ape (potabilă, de suprafaţă, SR EN ISO 5814:2013 uzată, subterană) B Metode volumetrice PO-02 4 Determinarea oxigenului dizolvat Ape (potabilă, de suprafaţă, uzată, subterană,minerala) SR EN 25813:2000 SR EN 25813:2000/C91:2009 5 Determinarea consumului chimic de Ape (de suprafaţă, uzată, SR ISO 6060:1996 oxigen subterană) 6 Determinarea indicelui de Ape (potabilă, de suprafaţă, SR EN ISO 8467:2001 permanganat uzată, subterană, minerală) 7 Determinarea consumului biochimic de oxigen (CBOn) Ape (de suprafaţă, uzată, subterană) SR EN 1899–1:2003 SR EN 1899–2:2002 8 Detrerminarea conţinutului de cloruri Ape (potabilă, de suprafaţă, SR ISO 9297:2001 uzată, subterană, minerală) 9 Determinarea clorului liber şi clorului total Ape (potabilă, uzată) SR EN ISO 7393-1:2002 SR EN ISO 7393-2:2002 10 Determinarea alcalinităţii totale, permanente şi carbonate Ape (potabilă, de suprafaţă, uzată, subterană, minerală) SR ISO 9963-1:2002 SR ISO 9963-2:2002 11 Determinarea sumei de calciu şi Ape (potabilă, de suprafaţă, SR ISO 6059:2008 magneziu. Determinarea durităţii uzată, subterană, minerală) 12 Determinarea conţinutului de calciu Ape (potabilă, de suprafaţă, SR ISO 6058:2008 uzată, subterană,minerală) C Metode spectrofotometrice de PO-03 absorbţie moleculară UV-VIS 13 Determinarea agenţilor de suprafaţă Ape (potabilă, de suprafaţă, SR EN 903:2003 anionici uzată, subterană, minerală) 14 Determinarea conţinutului de amoniu Ape ( potabilă, de suprafaţă, SR ISO 7150-1:2001 uzată, subterană, minerală) 15 Determinarea conţinutului de nitraţi Ape ( potabilă, de suprafaţă, SR ISO 7890-3:2000 uzată, subterană, minerală) 16 Determinarea conţinutului de nitriţi Ape ( potabilă, de suprafaţă, uzată, subterană, minerală ) SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006 Pag. 1 / 2

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 485 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 187 Data ... - RENAR
Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 510 LISTA ... - RENAR
Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LI 062 Data ... - RENAR
Anexa nr 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 431 Data ... - RENAR
Anexa nr. nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 904 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 696 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 890 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 330 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 832 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 774 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 941 Data ... - RENAR
Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 432 din 28.06 ... - RENAR
Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LI 333 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 085 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 456 Data ... - RENAR
Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. LI 333 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 518 Data ... - RENAR
Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LI 413 din 03.05 ... - RENAR
Anexa nr. 8 la Certificatul de Acreditare nr. LI 878 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 912 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 659 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 447 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 652 Data ... - RENAR
Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. LI 713 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 775 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 015 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 417 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 929 Data ... - RENAR
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 704 Data ... - RENAR