Views
3 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 S U M A R Index firme supuse procedurii de insolvenţă Judeţul Arad ..................................................................................................................................................................... 3 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială FLORIO AUTOCOM SRL ......................................................................................................... 3 Judeţul Bihor ..................................................................................................................................................................... 5 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială NICOVA EXIM SRL .................................................................................................................. 5 Judeţul Braşov .................................................................................................................................................................. 5 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială TECLA PROIECT-CONSTRUCTII SRL .................................................................................. 5 Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNIPREP SA .............................................................................................................................. 6 Judeţul Buzău ................................................................................................................................................................... 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CARM PROD BUCEGI SRL ..................................................................................................... 6 2. Societatea comercială LORAND SRL ............................................................................................................................ 6 Judeţul Cluj ....................................................................................................................................................................... 7 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CAFE LUX SRL ......................................................................................................................... 7 2. Societatea comercială DOGEFIN SRL ........................................................................................................................... 7 Judeţul Constanţa ............................................................................................................................................................. 8 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială FISUN SRL ................................................................................................................................. 8 2. Societatea comercială JUCĂL CEREALS SRL ............................................................................................................. 9 3. Societatea comercială NIDAŞ ROM IMPEX SRL ....................................................................................................... 11 Judeţul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 11 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CRIS GRUP CONSTRUCT SRL ............................................................................................. 11 Judeţul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 12 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială TECHNISTEEL SRL ................................................................................................................ 12 Judeţul Maramureş ........................................................................................................................................................ 13 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială VIO-DAN-VET FARM SRL .................................................................................................... 13 Judeţul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 14 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială STĂNICĂ CO SRL .................................................................................................................. 14 2. Societatea comercială CELROM SA ............................................................................................................................ 14 Judeţul Mureş ................................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială TRAVSEL CRIS SRL .............................................................................................................. 15 Judeţul Prahova .............................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială LAMORA DESIGN SRL ......................................................................................................... 15 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 2

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Judeţul Sibiu ................................................................................................................................................................... 16 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială MICLEA - CONEXYS SNC .................................................................................................... 16 Judeţul Tulcea ................................................................................................................................................................. 17 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CHIRIAC CONF SRL .............................................................................................................. 17 2. Societatea comercială CONFORTENT PARADISE SRL ........................................................................................... 17 Judeţul Arad Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială FLORIO AUTOCOM SRL, cod unic de înregistrare: 17137682 Tribunalul Arad, Secţia Civilă Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad Dosar: 4197/108/2010 Comunicare sentinţă civilă nr. 795 emisă la: ziua 11, luna 10, anul 2011 Se comunică alăturat, copie sentinţă civilă nr. 795 din data de 11.10.2011, pronunţată în dosarul nr. 4197/108/2010, de Tribunalul Arad, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, privind debitorul SC Florio Autocom SRL, cu sediul social în Vidra, nr. 96, comuna Vârfurile, jud. Arad, cod de identificare fiscală 17137682, număr de ordine în registrul comerţului J02/93/2005. Parafa preşedintelul instanţei, Grefier, * România, Tribunalul Arad, Secţia civilă Dosar nr. nr.4197/108/2011 Încheiere Camera de consiliu din data de 25.10.2011 Judecător sindic Carmen Stancu Grefier Ileana Costea S-a luat în examinare din oficiu îndreptarea erorii materiale strecurate în practicaua Sentinţei civile nr.795/11.11.2011 comunicată părţilor. La apelul nominal nu se prezintă nimeni, părţile nefiind citate. S-a făcut referatul cauzei după care, Judecătorul sindic, Constată că, datorită unei erori materiale în practicaua Sentinţei civile nr.795/11.11.2011 s-a indicat ca şi dată a şedinţei 11.11.2011 în loc de 11.10.2011 astfel cum rezultă din dispozitivul sentinţei. Apreciind că, în această situaţie s-a strecurat o eroare materiale în sensul art.281 al.1 Cod procedură civilă; Faţă de această împrejurare, în aplicarea prevederilor 281 al.2 şi 3 Cod procedură civilă; Dispune: Îndreaptă din oficiu eroarea materială strecurată în practicaua Sentinţei civile nr.795/11.11.2011 în sensul că: şedinţa judecătorului sindic a avut loc în data de 11.10.2011. Definitivă şi executorie. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Dată în Camera de consiliu din data de 25.10.2011. Judecător sindic, Grefier, Carmen Stancu Ileana Costea Se comunică: 1.Creditor Bancpost SA - Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2. 2.Debitor SC Florio Autocom SRL - Vidra nr.96, comuna Vârfurile, jud.Arad 3.administrator judiciar Expert SPRL - Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5. 4.Oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad – Arad, str. Andrei Şaguna nr.1-3 * România, Tribunalul Arad , Secţia civilă Dosar nr. nr.4197/108/2011 operator 3207/2504 Încheiere Îndreaptă din oficiu eroarea materială strecurată în practicaua Sentinţei civile nr.795/11.11.2011 în sensul că: şedinţa judecătorului sindic a avut loc în data de 11.10.2011. Definitivă şi executorie. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 3

Manual de Bune Practici în Insolvenţă
Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă