Views
3 years ago

Dinamica pe 22.07.2013

Dinamica pe 22.07.2013

Dinamica pe

Nr. d/o Specialitatea Total Raioane de Est Dinamica privind numărul cererilor depuse de candidaţi pentru participare la Inclusiv Cota 15 % Planul de admitere Concurs general Locuri concursul Admiterea 2013 – Licenţă limba de instruire la data de ___22.07.2013_____ BUGET BAC Total A UTM M Cereri depuse FACULTATEA DE ENERGETICĂ 1 Electroenergetica 50 3 8 39 35 română 28 18 10 română 51 41 10 4 86 4 9 73 64 rusă 7 5 2 rusă 13 7 6 9 2 Termoenergetica 20 2 3 15 13 română 13 8 5 română 5 4 1 2 5 5 5 rusă 0 0 0 rusă 0 3 Electromecanica 25 3 4 18 16 română 7 5 2 română 6 5 1 2 17 1 4 12 9 rusă 9 6 3 rusă 3 2 1 3 4 Inginerie şi managementul română 10 6 4 română 4 4 15 2 2 11 10 1 10 8 8 4 calităţii rusă 0 0 0 rusă 0 4 11 5 Inginerie şi management în română 6 4 2 română 11 10 1 10 1 2 7 6 1 14 1 2 11 11 energetică * rusă 0 0 0 rusă 0 TOTAL FE 120 11 19 90 80 80 52 28 10 10 130 6 15 109 93 93 73 20 16 11 FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI 1 2 3 4 Tehnologia construcţiilor de română 16 10 6 română 20 17 3 35 3 5 27 24 3 27 1 2 24 21 maşini rusă 8 5 3 rusă 1 1 Construcţii de echipament şi română 6 4 2 română 2 2 15 2 2 11 10 1 2 2 2 maşini agricole rusă 4 3 1 rusă 0 Maşini şi sisteme de română 10 6 4 română 2 2 15 2 2 11 10 1 3 1 2 2 producţie rusă 0 0 0 rusă 0 Inginerie şi management în română 7 5 2 română 10 8 2 9 0 1 8 7 1 16 1 1 14 10 construcţia de maşini * rusă 0 0 0 rusă 0 3 4 5 Design industrial 15 1 2 12 11 română 8 5 3 română 13 7 6 1 23 1 22 20 rusă 3 2 1 rusă 7 2 5 2 6 Inginerie inovaţională şi română 13 8 5 română 0 20 2 3 15 13 2 0 0 0 transfer tehnologic rusă 0 0 0 rusă 0 7 Ingineria sudării 15 2 2 11 10 română 8 5 3 română 0 1 1 1 0 0 rusă 2 1 1 rusă 0 TOTAL FIMCM 124 12 17 95 85 85 54 31 10 72 5 3 64 55 55 38 17 9 FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ ŞI TRANSPORTURI 1 2 3 4 Maşini şi aparate în română 13 8 5 română 4 3 1 20 2 3 15 13 2 4 4 4 industria alimentară rusă 0 0 0 rusă 0 Maşini şi aparate în română 10 6 4 română 0 15 2 2 11 10 1 0 0 0 industria uşoară rusă 0 0 0 rusă 0 Utilaje şi tehnologii de română 10 6 4 română 0 15 2 2 11 10 1 0 0 0 ambalare a produselor rusă 0 0 0 rusă 0 Maşini şi instalaţii frigorifice, română 10 6 4 română 8 7 1 15 2 2 11 10 1 11 1 10 8 sisteme de climatizare rusă 0 0 0 rusă 0 2 5 Inginerie şi tehnologia română 4 3 1 română 54 45 9 20 2 3 15 13 2 80 3 6 71 68 transportului auto rusă 9 6 3 rusă 14 6 8 3 6 Inginerie şi management în română 7 5 2 română 31 24 7 9 0 1 8 7 1 40 1 2 37 31 transport * rusă 0 0 0 rusă 0 6 Tehnologii de operare în română 4 3 1 română 2 1 1 7 transport (auto, aerian, 20 2 3 15 13 2 9 1 8 8 feroviar, naval) rusă 9 6 3 rusă 6 1 5 8 Inginerie şi tehnologia română 12 8 4 română 3 1 2 15 0 2 13 12 1 4 4 3 transportului feroviar rusă 0 0 0 rusă 0 1 TOTAL FIMT 129 12 18 99 88 88 57 31 11 148 6 8 134 122 122 88 34 12 FACULTATEA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 1 Teleradiocomunicaţii 70 3 11 56 50 română 40 26 14 română 45 33 12 6 85 5 6 74 65 rusă 10 6 4 rusă 20 9 11 9 2 Electronica (Sisteme română 17 11 6 română 13 11 2 30 2 5 23 21 2 18 18 14 radioelectronice) ** rusă 4 3 1 rusă 1 1 4 3 Sisteme optoelectronice 25 3 4 18 16 română 12 8 4 română 5 4 1 2 12 1 11 8 rusă 4 3 1 rusă 3 2 1 3 4 Inginerie şi management în română 6 4 2 română 47 39 8 10 1 2 7 6 1 56 2 6 48 47 telecomunicaţii * rusă 0 0 0 rusă 0 1 TOTAL FIMET 135 9 22 104 93 93 61 32 11 171 7 13 151 134 134 98 36 17 FACULTATEA DE CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ 1 Calculatoare 35 2 5 28 25 română 25 16 9 română 42 35 7 3 54 5 49 42 rusă 0 0 0 rusă 0 7 2 Microelectronică şi română 11 7 4 română 9 6 3 25 1 4 20 18 2 20 2 1 17 16 nanotehnologii rusă 7 5 2 rusă 7 5 2 1 3 Tehnologii informaţionale 40 3 6 31 28 română 19 12 7 română 167 107 60 3 15 261 4 21 236 207 rusă 9 6 3 rusă 40 10 30 29 28 4 Automatică şi informatică 20 1 3 16 14 română 6 4 2 română 17 9 8 2 30 5 4 21 20 rusă 8 5 3 rusă 3 3 1 5 Informatică aplicată 40 2 6 32 29 română 21 14 7 română 21 13 8 3 28 2 26 24 rusă 8 5 3 rusă 3 2 1 2 6 Ingineria sistemelor română 17 11 6 română 14 8 6 25 2 4 19 17 2 15 1 14 14 biomedicale rusă 0 0 0 rusă 0 7 Management informaţional 15 1 2 12 11 română 11 7 4 română 15 10 5 1 17 17 15 rusă 0 0 0 rusă 0 2 8 Securitatea informaţională 20 2 3 15 13 română 13 8 5 română 12 5 7 2 13 1 12 12 rusă 0 0 0 rusă 0 TOTAL FCIM 220 14 33 173 155 155 100 55 18 15 438 11 35 392 350 350 210 140 42 28 Colegiu Frecvenţă redusă Total Raioane de Est Inclusiv Cota 15 % Concurs general BUGET Locuri BUGET limba de instruire BAC Total A M Colegiu Frecvenţă redusă

Pliant admitere 2013 - Facultatea de Inginerie Alimentara ...
Universitatea“ŞtefancelMare”dinSuceava - Facultatea de Inginerie ...
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ
Dinamica pe 18.07.2013
Dinamica privind numărul cererilor depuse de candidaţi pentru ...
Dinamica privind numărul cererilor depuse de candidaĠi pentru ...
concursul Admiterea 2013 – Licenţă BUGET UTM
Dinamica privind numărul cererilor depuse de candidaţi pentru ...
Dinamica sistemelor mecanice şi analiza vibraţiilor - Facultatea de ...
7_Centralizator 2013 instuire practica
162 râul bâc şi dinamica poluării lui pe sectorul oraşului chişinău
LABORATOR DE ANALIZA CINETOSTATICA SI DINAMICA - IMST
Inginerie Alimentară
dinamica mecanismelor articulate modelate ca sisteme de puncte ...
Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE (**) Disciplina: Matematică
DINAMICA ATMOSFEREI - Facultatea de Fizică din Bucureşti
Material Informativ - Universitatea Tehnică a Moldovei
Strategii de Cercetare pe Termen Mediu si Scurt
Facultatea IMST ANUL IV - SPECIALIZAREA TCM
Lista candidatilor admisi pe locurile subventionate de la buget
Planul Strategic al Facultatii pe perioada 2007-2011 - Universitatea ...
Taxele de studii pentru ciclul II, masterat
542.1 Ingineria Produselor Textile şi din Piele - Universitatea ...
Managementul Restaurantelor și Serviciilor de Catering
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI ...
Lista doctorilor şi doctorilor habilitaţi ai UTM abilitaţi cu dreptul de ...