Views
4 years ago

datoria de a spune adevărul - Dacia.org

datoria de a spune adevărul - Dacia.org

Nr. 65, mai 2011

Nr. 65, mai 2011 deplaseze spre nord, din Orientul Mijlociu spre Anatolia şi, de acolo, pe pânza ce încă lega Peninsula Balcanică de Anatolia, spre Europa, reprezentând noul marker M 170. Astfel, îmi găsesc strămoşul M 170 ca stăpân al Balcanilor în Cultura Gravettiana din paleoliticul superior şi care se va răspândi spre nordul Europei. Cultura Gravettiana îşi ia numele de la situl arheologic La Gravette, din Franţa, unde uneltele găsite erau diferite de cele ale Culturii Auriganaciene. Cultura Gravettiana este cunoscută şi prin sculpturile de femei voluptoase, probabil zeităţi feminine. Bărbatul care aparţine markerului M 170 se naşte în urmă cu 20.000 de ani, într-una din zonele de refugiu din sudul Munţilor Carpaţi, undeva prin Balcani, când ultima glaciaţiune avea loc în Europa. Pe măsură ce calota glaciară va începe să se topească, acum 15.000 de ani, se desprinde din M 170 markerul I 1b, care va începe săşi părăsească locurile de refugiu şi să se deplaseze spre nord, jucând un rol esenţial în repopularea nordului Europei. Vikingii, celţii - ca de altfel 45% din populaţia scandinavă - sunt parte din acest Haplogrup I 1b, de asemenea responsabil pentru formarea populaţiei centrale şi sud-est europene. Faptul că, în sens biologic, genetic, „Noi nu suntem urmaşii Romei” este astăzi dovedit cu puterea izvorâtă din ştiinţă. Ex-romanii, ca mai toată Europa de DACIA magazin Vest, aparţin grupului genetic R1b, în timp ce populaţia de azi a ţării noastre aparţine majoritar Haplogrupurilor I 1b şi R1a. Acest argument genetic, esenţial demarcant pentru populaţiile din diferite zone ale lumii, ne detaşează cu claritate şi ne proiecteză, unic, în spaţiul carpato-dunărean, dintotdeauna şi pentru totdeauna. În acest caz, când, după unii latinomani, suntem consideraţi urmaşi ai soldaţilor lui Traian, cine greşeşte: lingviştii şi istoricii români sau geneticienii? Vă lăsăm pe dumneavoastră să decideţi. În final, îmi vin în minte cuvintele filozofului englez Antony Hope: „A explica adevărul oamenilor care nu sunt structuraţi mental să-l înţeleagă este similar cu a promova incultura”. Bazându-mă şi pe rezultatele ştiinţei genetice în ceea ce priveşte originea poporului nostru, daţi-mi voie să afirm cu toată responsabilitatea că unii latinomani, care neagă evidenţele, nu dau dovadă de altceva decât de ignoranţă şi diletantism. În plus, a nu cunoaşte istoria ţării care te-a plămădit pe tine, care i-a plămădit pe strămoşii tăi, este un afront adus celor 237.502 kilometri pătraţi în care trăieşte un popor spre care, cu veacuri în urmă, se uitau cu respect toate cancelariile Europei. - va urma - Cărţi de dacologie 8

Nr. 65, mai 2011 DACIA magazin Motto: „Această lege a popoarelor este stabilită de Dumnezeu şi este întărită de puterea Lui dreaptă de a fi urmată, spre binele şi liniştea comună a popoarelor şi a conducătorilor acestora; este ca un Drept natural, o lege divină înnăscută în fiinţa umană şi care porunceşte ce trebuie făcut şi, dimpotrivă, ce este interzis.” (Carolus Lundius, 1687, Upsala) „DREPTUL NAŢIUNILOR ÎNAINTEA TUTUROR” Conf. univ. dr. G. D. Iscru Să nu surprindă că un om cu pregătire şi formaţie de istoric, nu una de jurist/legist, legiuitor sau profesor în domeniu, îndrăzneşte să abordeze o asemenea problemă. O face din convingerea că ştiinţa istorică este, cum i s-a spus demult, şi nu dintr-un orgoliu exacerbat, „regina” ştiinţelor umaniste/socio-umane. Iar profesionistul ei, istoricul, este în măsură să se pronunţe – pe linia interdisciplinarităţii – şi asupra operei de legiferare şi de aplicare a legilor în societatea umană. Căci istoria acestei societăţi este însăşi viaţa ei, reconstituită prin ştiinţa istorică în conformitate cu adevărul istoric, viaţă care s-a derulat şi se derulează după legi pe care şi le dă prin specialişti în domeniu. Le acceptă sau nu în funcţie de faptul dacă au sau nu componentă morală obligatorie. Impune regândirea şi reformarea lor când este cazul. Prin componenta morală obligatorie a unei legi înţeleg calitatea care face legea acceptabilă la nivelul societăţii în ansamblu, nu doar la nivelul unor „segmente” sociale, deci un contract social, cum s-a spus, între un regim politic de democraţie reală şi societate, în care părţile contractante îşi asumă drepturi şi răspunderi în interesul general. Or, încă din etapa trecerii de la Străvechime la Antichitate, de când aleşii comunităţii/societăţii umane au început să uzurpe suveranitatea naţiunii/poporului – ca efect al polarizării sociale negative (îmbogăţirea prin ilicit) [1] – şi s-au constituit într-o clasă dominantă şi oprimatoare (cu unul sau mai multe segmente), societatea umană, treptat, a încetat să mai fie condusă în conformitate cu interesele şi aspiraţiile ei în ansamblu, adică după legi cu componentă morală obligatorie, ci, practic, a început să fie dominată şi oprimată prin regimul politic impus de respectiva clasă dominantă. Aşa a început deturnarea societăţii umane, a vieţii ei, deci şi a istoriei sale de la o evoluţie firească, naturală, conformă cu suveranitatea poporului/suveranitatea naţională. În acest început s-au constituit şi naţiunile care şi-au format şi State naţionale. Iar aceste organisme/formaţiuni politice, destinate să coordoneze optim şi în interesul grupului dezvoltarea societăţii, au fost tot mai mult surclasate de regimurile politice impuse de clasele dominante, care şi-au arogat şi dreptul de clase politice, conducătoare, adică, drept înscris – în societăţile premoderne – în legi impuse de ele, emanaţie a voinţei şi intereselor lor, în timp ce „poporul de jos”, poporul suveran/naţiunea suverană a fost tot mai mult îndepărtată de la actul politic, de conducere. A rămas, fariseic şi propagandistic, cunoscuta expresie: „Vox populi – vox dei!”, pentru eventuale campanii electorale. Clasa dominantă, cuprinsă de un veritabil delir de mărire, dar şi temătoare totuşi de reacţia firească a celor oprimaţi de ea, a început chiar să urască „poporul de jos”, în paralel perfecţionându-şi instrumentele de constrângere. Poetul Horaţiu, foarte apropiat de „sferele înalte”, redă cel mai clar mentalitatea aristocratului roman: „Urăsc poporul de jos şi îl ţin departe de mine” [2] . Iar acest delir de mărire – cu toate consecinţele sale! – s- a perpetuat şi s-a amplificat la toate clasele dominante, până azi. În acest context s-a creat „fisura”, devenită, treptat, prăpastie între Ţara reală, a tuturor, şi Ţara politică, a celor „de sus”. Şi tot în acest context, tot al polarizării sociale negative, crescând apetitul şi harpagonismul claselor dominante, cărora încep să nu le mai ajungă doar cadrul naţional, au apărut imperiile – megaformaţiuni politice clădite pe rapt şi jaf pe seama altor spaţii etno-naţionale. Iar imperiile, toate, în toate timpurile, au năzuit la „statutul” de „imperiu universal”, după modelul „clasic” al Antichităţii, Imperiul Roman, care şi-a transmis „urmaşilor” acest mesaj testamentar corespondentul de azi al acestuia fiind „Imperiul global” şi Guvernul mondial ce se preconizează. Ei bine, atunci şi din acel context, până azi, componenta morală, obligatorie a legii s-a atrofiat treptat, până la dispariţie, legea fiind tot mai mult expresia voinţei 9

De ce Eminescu? - Dacia.org
Malus Dacus – Mihai Viteazul - Dacia.org
De ce Malus Dacus - Dacia.org
septembrie 2006 - Dacia.org
2004 - Civilizaţia Danubiană - Rădăcini - Dacia.org
noiembrie-decembrie 2006 - Dacia.org
iunie 2006 - Dacia.org
PlAcuTele de la Sinaia PlAcuTele de la Sinaia , - Dacia.org
mai-iunie 2005 - Dacia.org
aprilie 2006 - Dacia.org
nr.7 noiembrie 2003 - Dacia.org
martie-aprilie 2009 - Dacia.org
iunie 2008 - Dacia.org
decembrie 2005 - Dacia.org
februarie-martie 2003 - Dacia.org
ianuarie 2006 - Dacia.org
august-septembrie 2008 - Dacia.org
februarie 2006 - Dacia.org
Dacologia ca ştiinţă - Dacia.org
iulie 2009 - Dacia.org
Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara
Ştiinţe Medicale - Academia de Ştiinţe a Moldovei
Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Vasile Dumitrache a fost arestat pentru 29 de zile - Obiectiv
Anexa - Academia de Ştiinţe a Moldovei
Seismul - masuri de prevenire a incendiilor - IGSU
Click AICI pentru a descarca VARIANTA PDF - Cotidianul Gorjeanul